Utvidet helsekontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidet helsekontroll"

Transkript

1 Utvidet helsekontroll

2 Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk av helsen din. Programmet tar utgangspunkt i at nesten alle sykdommer har et symptomfritt vindu en tid der sykdom enda ikke gir noen form for symptomer. En helseundersøkelse med målrettet bruk av avansert medisinsk teknologi (i hovedsak bildediagnostikk og blodprøver) vil kunne avdekke sykdom i dette symptomfrie vinduet. Tidlig diagnose gir større sjanse for å bli helt frisk Utvidet helsekontroll er laget for å kunne få en tidlig diagnose og kunne starte eller justere behandling eller tiltak tidlig for å kunne oppnå bedre livskvalitet og lengre levelengde. Undersøkelsen har også som mål å avdekke risiko for sykdommer som skyldes livsstil, og gjennom konkret rådgivning eller tilbud om deltakelse i ulike programmer forebygge sykdommer. Utvidet helsekontroll innebærer grundig opptak av sykehistorie, familiær historie/arvelig disposisjon og en full klinisk undersøkelse i tillegg til at det blir tatt blodprøver, urinprøve, avføringsprøve, høyde/vekt, EKG (hjerte-undersøkelse), spirometri (lungefunksjonsundersøkelse), ultralyd av indre organer og DXA-måling (bentetthetsmåling). m.m. Hva vil helseprogrammet gi deg? Vi kan love deg at vi gjennom systematisk og samvittighetsfullt arbeid skal gjøre vårt ytterste for å gi deg det best mulige utgangspunkt for å bevare en god helse. Laboratorieundersøkelser Det rutinemessige utvalg av blodprøver og andre undersøkelser tar sikte på å avdekke sykdom med potensielt alvorlige konsekvenser eller sykdommer som vi erfaringsmessig vet ofte blir oversett og som kan gi plagsomme og til dels alvorlige følger på lang sikt. Noen prøver er plukket ut for å kunne vurdere din kardiovaskulære risiko dvs. sjansen for å utvikle hjerte- og karsykdom på sikt. Overvekt er en kjent risiko for både sukkersyke, høyt blodtrykk, hjertesykdom og belastningslidelser. Derfor måler vi også regelmessig høyde, vekt, midjemål, og Ashwell-index (indeks som viser risiko for hjerte- og karsykdom). Sigbjørn Elle Lege

3 Hva består utvidet helsekontroll av? I programmet inngår følgende elementer: Undersøkelse hos allmennlege hvert år Blodprøver/urinprøve/avføringsprøve hvert år Ultralyd hvert annet år Laboratorieprøver hvert år Hjertetest hvert år Lungefunksjonstest hvert år Måling av beintetthet av kvinner og menn > 40 år, som hovedregel hvert andre år. Ultralydundersøkelse En ufarlig og smertefri undersøkelse for å vurdere ulike organer og organsystemer. Hvordan gjennomføres helseprogrammet? Du innkalles først til laboratorieundersøkelser, EKG (undersøkelse av hjertet), spirometri (lungefunksjonsprøve) og ultralyd. Blodprøvene sendes til analyse, og etter cirka to uker får din lege det aller beste utgangspunkt for en målrettet helseundersøkelse. Hva skjer hvis du trenger behandling eller videre utredning? Legen vil da gi deg individuell veiledning og sørge for videre henvisning, dersom han/hun mener det foreligger tilstrekkelig grunnlag for det. Kristine R. Michaelsen Lege Ola Løland Lege lle

4 Hva kan du forvente av oss? Vi vil gjøre vårt ytterste for å finne sykdom i det symptomfrie vindu og gi deg råd som skal forebygge alvorlige følgetilstander. Våre undersøkelser er nøye planlagt for å kunne avvikle programmet raskt og effektivt og uten unødig ventetid for deg. Innenfor de rammer vi har, er det ikke alltid mulig i samme konsultasjon - å følge opp plager og ønsker som går ut over det fastlagte programmet. De som har gjennomført utvidet helsekontroll forteller at de verdsetter å kunne få en så grundig helsesjekk, og at de tydelige tilbakemeldingene fra legen, gjør at de blir mer bevisst og opptatt av egen helse og livsstil. Flere bedrifter har utvidet helsekontroll som tilbud for sine ansatte som en frivillig ordning, og de aller fleste der takker ja. Hvem kan få rapport om resultatet av undersøkelsen? Vi kan sende rapport om resultatet av undersøkelsen til den du bestemmer, men sender ikke ut rapport til noen uten ditt samtykke.

5 Kjetil Høye Lorum Ipsum lorum Liquae. Ciam voloritiis Lege: audam verro etur alisqui dolupti Livet er for verdifullt til at det skal ødelegges av sykdom som kunne vært behandlet. Finner vi tilstander FØR de gir symptomer, er sjansene mye større for at riktige tiltak eller behandling kan gi deg bedre livskvalitet og lengre liv. Derfor tilbyr vi UTVIDET HELSEKONTROLL! Kjetil Høye Lege

6 EN INTRODUKSJON AV M3 HELSE AS: Virksomheten vår startet som Elverum Legesenter i 1967, og ble utvidet med avd. på Hamar og overgang til Medi 3 Innlandet i Nå fornyer vi vår profil og skifter navn til M3 Helse AS. Vi drifter videre med de samme ansatte, i våre medisinske sentre i Elverum og på Hamar, og med de samme seks eierne som alle er aktive i den daglige driften. M3 Helse AS er et privat frittstående medisinsk foretak med 30 ansatte som har en bred tverr-faglig kompetanse. Vi leverer et bredt spekter av helsetjenester til privatpersoner og virksomheter, og vi driver et av de største private sentrene for medisinsk forskning i Norden. Vi gir deg rask tilgang til alle våre tjenester. Vi tar oss tid til å forstå din helsesituasjon og din bedrifts behov. Vi gir deg god oppfølging og har et stort nettverk av spesialister som vi henviser til ved behov. Vi leverer: Allmennlege- og spesialtjenester til 1500 medlemmer Bedriftshelsetjeneste og HMS som bidrar til sunne og trygge arbeidsplasser i 180 virksomheter med 3000 ansatte Medisinsk forskning hvor vi blant annet arbeider på oppdrag fra nasjonale og internasjonale oppdragsgivere for utprøving av de nyeste behandlingsformene og medikamentene Våre løfter til deg: Kompetanse Vi lover å møte deg med bred kunnskap og høy faglig kompetanse. Service Vi lover å ta oss tid til å se hva som er riktig for deg. Tilgjengelighet Vi lover deg alltid rask behandling. Vi lover deg bred helsefaglig kompetanse, tid til å se dine behov og rask tilgjengelighet til våre tjenester.

7 VI TILBYR TJENESTER INNEN: Allmenlegepraksis Forebyggende helsekontroller Fysioterapi Livsstil Psykologi Ultralyd Astma og kols Benskjørhet Diabetes Vaksiner Medlemsordning Vi har ni dyktige og erfarne allmennleger, og tre av disse er kvinner Vi tilbyr bla. Utvidet helsekontroll, Livsstilskontroll, Mannehelsekontroll, Arbeidshelsekontroller og helsevurderinger Våre fysioterapeuter gir deg rask hjelp ved akutte og kroniske plager Vårt tverrfaglige team består av lege, sykepleier, psykolog og fysioterapeut Vi har egen psykolog med lang og bred erfaring Vi har spesialisert oss bl.a. på ultralydundersøkelse av halspulsårer, muskel og skjelett Vi gir hjelp til utredning, veiledning og behandling av astma og KOLS Vi utfører målinger av bentetthet med utredning og eventuell behandling Vi gir god veiledning, behandling og oppfølging av diabetes type I og II Vi tilbyr de fleste vaksiner Vår medlemsordning sikrer deg rask tilgang til alle våre tjenester

8 Kontakt oss M3 Helse AS Hamar: Storhamargt. 34, 2317 Hamar / Telefon: Elverum: Helge Væringsaasensv. 14, 2408 Elverum / Telefon: Åpningstid: kl På når du også Bedriftshelsetjenesten og avd. for Medisinsk Forskning E-post: fi Fra utlandet når du oss på telefon: Les mer om oss og våre tjenester: Kontakt oss med sms: Start tekstmeldingen med M3H for avd. Hamar eller M3E for avd. Elverum Eksempel: M3H Din fødseslsdato og navn Ønsker time, helst fredag. Send meldingen til telefonnummer Tjenesten leveres av Helserespons og koster kr. 6 per melding. Sensitiv informasjon skal ikke sendes på SMS. rim.no