Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg"

Transkript

1 Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg Er det en sammenheng mellom leger og terapeuter som tenker helhetlig og om pasienten blir FRISK? TVERRFAGLIG MEDISINSK SENTER

2 Ja, mange pasienter sliter med kroniske plager som påvirker flere funksjoner i kroppen. Da er det særlig viktig å se fysiske skader i sammenheng med pasientens psykiske og sosiale situasjon. Ved Heggeli legges det stor vekt på tverrfaglighet nettopp fordi vi ser at det ofte er nødvendig for at pasienten skal bli frisk. Heggeli helhetsmedisin er et annerledes medisinsk senter. Vi er mer opptatt av sammenhengene mellom fysiske- psykiske- og sosiale forhold enn skolemedisinen og tradisjonelle medisinske sentere. Vi er en helse- og livsstilsrådgiver med et bredt og helhetlig perspektiv på det enkelte menneske. Ved Heggeli legges det vekt på forebygging og årsaksbehandling fremfor utelukkende å reparere og behandle symptomer. Våre leger og terapeuter er ydmyke og lyttende både til pasienten/ kunden, på tvers av fagdisipliner og til hva som finnes av ny forskning og nye retninger. Vi eksisterer for at du skal kunne velge et medisinsk senter som tenker nytt og som ivaretar dine helhetlige behov. Vår kompetanse og kvalitet er din trygghet. Vi ser hele deg! Medisinsk senter Heggeli tverrfaglige medisinske senter: Bedriftshelsetjenestee Bedriftsrådgivning Heggeli Helhetsmedisin består av tre avdelinger. Les mer på Ved Heggeli jobber rundt 35 leger og terapeuter, hvorav rundt 20 er tilknyttet det medisinske senteret Utfører mer enn konsultasjoner i året

3 HEGGELI SIN SPESIALKOMPETANSE Legene og terapeutene ved Heggeli har en helhetlig og individuelle tilnærming til pasientene. Vi har særlig gode erfaringer fra å behandle pasienter med disse plagene: Mage-/tarmproblemer og matintoleranse På Heggeli gjør vi en bred utredning for å finne årsaken til dine problemer. Ulike tester, f.eks blod-, urin og avføringsprøver kan være nyttige for å legge opp et individuelt behandlingsopplegg som inkluderer blant annet kostveiledning. Gjennom behandlingsforløpet får du tett og god oppfølging fra et tverrfaglig team. VÅRT TVERRFAGLIGE MEDISINSKE SENTER TILBYR: Stress sliten, trett og søvnforstyrrelser Hvordan du mestrer stresset er avgjørende for om stress er skadelig eller ikke. På Heggeli kan vi hjelpe deg med å bryte skadelige mønstre ved å jobbe parallelt med kropp, pust og psyke. Målet er å få til en endring i atferd og derigjennom en varig bedring. LEGE PSYKOLOG KIROPRAKTOR AKUPUNKTUR ERNÆRING FYSIOTERAPI NAPRAPATI SONETERAPI HOMEOPATI COACHING BEDRIRIFTSHELSETJENESTE BEDRIFTSRÅDGIVNING HEGGELI SINE LEGETJENESTER Heggeli helhetsmedisin har flere leger med bred erfaring: Fastlege Hormonbehandling Anti-Age Allmennlege Helsekontroll Funksjonell medisin Barnelege Reisevaksiner Ortomolekylær medisin Psykiske plager På Heggeli har vi en tverrfaglig tilnærming til behandlingen av psykiske plager som bygger på forståelsen av hvordan fysiske, mentale og sosiale forhold påvirker hverandre. I et behandlingsopplegg vil det kunne være aktuelt å involvere psykolog, psykomotorisk fysioterapeut og helsecoach. Gjennom økt motivasjon, bevisstgjøring og endring av reaksjonsmåter kan vi hjelpe pasienten til økt mestring i eget liv, samt forebygge psykiske vansker. Overvekt og diabetes type 2 På Heggeli er det viktig å avdekke insulinresistens og tidlig stadium av diabetes type 2. Våre leger og ernæringsterapeuter jobber tverrfaglig for å gi et optimalt behandlingsopplegg, bidra til en sunnere livsstil, oppnå varig vektreduksjon og et bedre liv. Muskel- og skjelettlidelser På Heggeli samarbeider faggrupper innen kiropraktikk, tradisjonell fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, akupunktur og naprapati. Disse terapeutene samarbeider også tett med senterets leger, ernæringsterapeuter og psykologer, noe som gir gode resultater og fornøyde pasienter. «Flytoget har vunnet mange priser både på grunn av fornøyde kunder og medarbeidere. En vesentlig del av det å være en attraktiv og god arbeidsplass er å investere i medarbeideres helse. Samarbeidet med Heggeli helhetsmedisin gir oss tilgang på helhetlig ekspertise om helse, kosthold og livsstil. Vi benytter Heggeli bl.a. til regelmessige helsekontroller og fysioterapeuttjenester ute i bedrift, og har også hatt god nytte av kursing om ernæring, søvn/biorytme og stressmestring» Kari Skybak, HR direktør, Flytoget «Heggeli helhetsmedisin tar pulsen på våre ansatte, men også pulsen på organisasjonen. Med Heggeli sine dyktige leger, fysioterapeuter og organisasjonspsykologer får vi nyttig informasjon om helsen til de ansatte, men samtidig også verdifull informasjon knyttet til strukturelle og kulturelle forhold. Heggeli sine organisasjonspsykologer og coacher har bidratt godt i kartlegging, formulering og gjennomføring av tiltak i prosjekt knyttet til stressmestring og reduksjon av sykefravær». Live Johansen, Human Resources Manager, TeliaSonera

4 INDIVIDUALISERT MEDISIN ER FREMTIDENS MEDISIN Heggeli tilbyr fremtidens individualiserte medisin - blant annet funksjonell- og genspesifikk medisin. FUNKSJONELL MEDISIN Funksjonell medisin er en fagretning innen medisinen som har utviklet seg i USA gjennom de siste 50 årene. Det er en bro mellom nyere forskning fra ulike medisinske disipliner. Begrepet funksjonell medisin brukes for å beskrive en mer helhetlig tilnærming til pasientene og deres ulike symptomer, hvor en søker å identifisere og behandle underliggende ubalanser som oppstår som en følge av livsstil, genetisk predisponering, miljø og ernæring. Hver pasient representerer derfor et unikt, komplekst og sammensatt bilde som danner grunnlaget for plagene eller sykdommen som er oppstått. Legene ved Heggeli foretar grundige medisinske vurderinger der alle nødvendige prøver blir tatt; Blod, Urin-, Avføring-, Hår-, Hormon-, og DNA tester. Legene og terapeutene ved Heggeli samarbeider med en rekke medisinske laboratorier nasjonalt og internasjonalt for å få de beste testene. Eksempler på tester for å kartlegge underliggende ubalanser og årsak til sykdom kan være: Alle standardprøver FRAS (frie radikaler) Matintoleranse Organix (urinprøve) Candida albicans (blod- og avføringsprøve) Spyttprøver (cortisol) Hårmineralanalyse Hormonprøver (blod og døgnurin) Vitamin- og mineraler Fordøyelsessystemet og tarmfloraen Tarmbakterier, sopper og parasitter DNA TESTING DNA testene benyttes som grunnlag for individualisert helse- og livsstilsveiledning: DNA HELSE: DNA Helse gir innsikt i hvordan du kan ta de riktige kostholds-, trenings- og livsstils valg for å forebygge livsstilssykdommer fremfor å reparere når symptomene oppstår. DNA DIET: DNA Diet er primært rettet mot personer som er genetisk disponert for fedme. På basis av grundige tester, gir DNA Diet forslag til individtilpasset kosthold, trening og livsstilsendringer som påvirker vekt, stoffskifte, fettforbrenning og -lagring. DNA SPORT: DNA Sport er rettet mot idrettsutøvere - både profesjonelle og mosjonister som ønsker å utnytte sitt fysiologiske potensiale. Den kartlegger hva som gir optimal treningseffekt, i hvilken grad den enkelte er genetisk disponert for utholdenhets- eller styrketrening, restitusjonsevne og disponering for inflammatoriske lidelser og skader. DNA ØSTROGEN: DNA Østrogen tester gener som er involvert i østrogenbiosyntesen, østrogen metabolismen og avgiftningsprosesser. Disse biologiske prosesser bidrar til å identifisere individer som er mer utsatt for feil sirkulasjon av østrogener og kreftfremkallende stoffer. Ved å forstå den enkeltes genetikk, gis individtilpasset kostholds- og livsstilanbefalinger for å støtte de genene som enten har en nedsatt funksjon eller mangler. På grunnlag av undersøkelser, tester og samtaler utvikles en behandlingsplan med tett oppfølging og veiledning. Tverrfaglig samarbeid mellom legene og andre terapeuter (for eksempel ernæringsterapeutene) gir pasienten et optimalt behandlingsopplegg. «Med Heggeli helhetsmedisin har vi en bedriftshelsetjeneste som tilbyr helsekontroller, miljøundersøkelser og ergonomiveiledning. Heggeli sine leger og fysioterapeuter bidrar til å ivareta helsen til våre ansatte slik at KPMG har sunne og friske medarbeidere som ledd i satsingen på å være et ledende kompetansehus innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift.» Vivi Kristensen, HR-/kompetansedirektør, KPMG AS Vår bedriftshelsetjeneste gjennom Heggeli helhetsmedisin kjennetegnes av kompetanse, kvalitet og vennlighet. Som HR direktør i Canon er det betryggende å vite at de ansattes helse blir fulgt opp av eksperter på området. Vi har med en aktiv fysioterapeut det merkes godt hos oss og er en god branding internt ift helseforebygging. Maiken Furre, Human Resources Director, Canon

5 Vår visjon: VI ER FREMTIDENS MEDISINSKE SENTER! I behandlingen legger vi særlig vekt på: HELHET Et helhetssyn på mennesket der hele mennesket behandles og ikke bare en del. INDIVIDUELL Behandlingen tar utgangspunkt i at hvert menneske er unikt der det søkes å finne hva som er optimal helse for nettopp deg. KVALITET Legene og terapeutene ved Heggeli har en forskningsbasert tilnærming i behandlingen. Heggeli kombinerer tradisjonelle medisinske metoder med komplementære metoder. OMTANKE Vi møter pasienter med vennlighet, respekt og en ydmykhet overfor den enkelte pasients individuelle behov både fysiske, psykiske og sosiale behov. Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg Heggelibakken 2, 0375 Oslo. Telefon:

Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg

Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg Er det en sammenheng mellom god ledelse og de ansattes HELSE? BEDRIFTSRÅDGIVNING Ja, Heggeli sine erfaringer, trender i arbeidslivet og ny forskning viser at en coachende

Detaljer

Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg

Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg Heggeli helhetsmedisin Vi ser hele deg Er det en sammenheng mellom de ansattes helse og bedriftens RESULTATER? BEDRIFTSHELSETJENESTE Heggeli er ikke som andre bedriftshelsesentere - vi er mer opptatt av

Detaljer

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING

NORGES HELSEHØYSKOLE OSTEOPATI AKUPUNKTUR ERNÆRING LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING OSTEOPATI LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE AKUPUNKTUR ERNÆRING NORGES HELSEHØYSKOLE Årsenhet i grunnmedisin Livsstilsendring og folkehelse Fysisk aktivitet og ernæring Ernæring Osteopati Akupunktur 1 FYSISK

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter

PERSONALBISTAND Når arbeidslivet byr på vanskeligheter Et unikt tilbud til virksomheter i Mosseregionen Arbeidsplassen er en viktig arena for utvikling og selvrealisering. Her møter vi gleder og sorger, her får vi ris og ros og her knytter vi viktige sosiale

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S208. 29650 Mijas (Málaga) Tlf: (+34) 952 19 74 40 E-post: postspania@amh.no www.amh.no atlantis Oslo Sandakerveien 116,

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 utredningsserie Statens helsetilsyn 4-2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern IK 2740 KOMPETANSEBEHOV I PSYKISK HELSEVERN Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Tlf.sentralbord:

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Samarbeidspartnere Nordvest. For Stamina Helse sine medlemsbedrifter

Samarbeidspartnere Nordvest. For Stamina Helse sine medlemsbedrifter Samarbeidspartnere Nordvest For Stamina Helse sine medlemsbedrifter 1 Kjære Leder Arbeidsplassen er en viktig arena. Arbeidshverdagen gir mange muligheter, men kan også for noen oppleves som utfordrende.

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse.

Vår utvidede målsetning er å tilby de beste utdannelsene i Norge, samt å bli den mest komplette utdannelseinstansen innen trening, ernæring og helse. Om personlig trening Trenings- og helseindustrien er i dag en multimilliard- industri og interessen for personlig trening vokser sammen med økningen i interessen for helse og de aspekter knyttet til forbedringen

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer