ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling"

Transkript

1 ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10

2 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Tegne innholdet i en fortelling. (Kan være f.eks: et eventyr, utdrag av bok og lignende ) Læreren må sammen med elevene komme frem til hvilke kriterier og hvor mange, som skal gjelde for oppgaven. Lærer leser en fortelling, snakker med elevene om handlingen i fortelling. diskuteres sammen med elevene. Eksempler på kriterier: Tegning av hovedpersonen må være med Bruke klare sterke farger (eller svart/hvit) Tegne noe som har med fortellingen å gjøre. Bruke hele arket (eller plassen til tegningen) Gjøre så godt du kan

3 Oppgave til 2.trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Lag en bok med illustrasjon og tekst. Lærer må på forhånd ha snakket om hvordan en bok er bygget opp, og hvorfor man bruker illustrasjoner. Man bør ha en bok å vise fram. Deretter kan man sammen med elevene komme fram til hvilke kriterier som skal gjelde for vurderingen. Eks. på kriterier: Boka skal ha minst 5 sider Det skal være minst 2 setninger på hver side Forfatter skal komme tydelig fram Tittel må stå tydelig på forsiden Illustrasjonen på forsiden må passe til bokas tittel Illustrasjonene i boka må passe til innholdet i teksten Punktum etter hver setning Gjør så godt du kan

4 Oppgave til 3.trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet(Norsk) : Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Lage en fortelling med tekst og bilder fra egne opplevelser. Lag et tankekart om det du har tenkt å skrive om og skriv fortellingen din ut ifra det. Deretter kan man sammen med elevene komme fram til hvilke kriterier som skal gjelde for vurderingen. Eks. på kriterier: Fortellingen skal ha innledning, hoveddel og avslutning stor bokstav etter punktum stor bokstav i navn og steder/byer riktig bruk av punktum, spørsmålstegn og utropstegn innhold ut fra temaet som klassen har bestemt sammenhengende skrift

5 Oppgave til 4.trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet(Norsk) : Språk og kultur: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Læreren må sammen med elevene komme frem til hvilke kriterier og hvor mange, som skal gjelde for oppgaven. Lage en oversikt over en valgt forfatters bøker. Skriv hva en av bøkene handler om. Lærer presenterer ulike forfattere. Viser fram bøker av ulik lengde. Eks. på kriterier: Lage liste over forfatterens bøker i alfabetisk rekkefølge Ha lest en av bøkene godt og kunne skrive om innholdet. Skriv litt om forfatteren (Hvilken nasjonalitet, alder o.l) Rettskriving og tegnsetting Minimum antall sider

6 Oppgave til 5.trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet(Norsk) : Muntlige tekster: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner Læreren må sammen med elevene komme frem til hvilke kriterier og hvor mange, som skal gjelde for oppgaven. Gjennomføre en fremføring for hele klassen der du forteller om en forfatter. Lag stikk ord og bruk disse når du fremfører. Elevene velger en forfatter de vil skrive om. De skal finne informasjon om denne forfatteren selv ved bruk av leksikon/internett/bibliotek m.m. Skriv ned informasjonen du finner og lag deretter stikkord til presentasjonen. Det er kun stikkord som skal brukes til fremføringen. Eks på kriterier for fremføringen Klar og tydelig stemme Se på publikum Ikke se for mye på lappen med stikkord Ha øvd godt på det som skal sies Var stikkordene relevante?

7 Oppgave til 6.trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet(Norsk) : Skriftlige tekster: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: - bruke biblioteket og de digitale informasjonskanaler på en målrettet måte - bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving. Læreren må sammen med elevene komme frem til hvilke kriterier og hvor mange, som skal gjelde for oppgaven. Elevene skal skrive en fagtekst om hvordan den samiske befolkingen lever i dag. Lærer har en innledning om, og presentasjon om samene (bruk gjerne Gaia 6 s. 120 ) Elevene finner selv mer stoff om samene i dag på biblioteket og på internett. Lærer og elever blir enige om man kan skrive på pc eller om det skal skrives for hånden. Eks. på kriterier: Teksten må inneholde fakta om for eksempel: Antall samer i Norge, samefolkets dag, flagget og lignende Riktig tegnsetting: punktum, komma, utropstegn og spørsmålstegn Ord med dobbeltkonsonanter skal skrives riktig Teksten må ha en innledning en hoveddel og en avslutning

8 Oppgave til 7.trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk) : Skriftlige tekster og muntlige tekster: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster. Kan lage og fremføre et foredrag på Power Point det skal passe for fadderbarna (se norsk trappa) Dette forutsetter at elevene har hatt opplæring i Power Point. Lærer bør vise et eksempel på en Power Point presentasjon med noen av de effektene som man kan ha med i presentasjonen. Eksempler på kriterier: Power Point: Du må bestemme deg om hva du vil skrive om innen gitt dato Power Point og fremvisning skal være ferdig innen en bestemt dato Du må ha med bilder (husk kildehenvisning) Du må ha med noen fakta (husk kildehenvisning) Du må ha med minst en effekt Du må ha minst 8 sider Det må ikke være skrivefeil Husk navnet ditt på presentasjonen s Power Point

9 Fremlegget: Du må snakke høyt og tydelig Du kan bare bruke ord som du selv forstår Du må kunne uttale alle de ordene du bruker Du må ikke le eller fnise når du har fremlegget s fremføring

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene.

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene. Boktrailer Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Undervisningsopplegg knyttet til

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering

Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 403 MIL TIL FOTS Praktiske eksempel med vurdering for læring selvregulering og elevinvolvering 12.08-2013 Oppegård kommune Lise Wang Eriksen (lise-wang.eriksen@trondheim.kommune.no ) TILBAKEBLIKK - Hattie

Detaljer

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn

Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Tverrfaglig oppdrag om Menneskerettigheter Miljø og vann 1. 4. trinn Du skal lære om Menneskerettigheter o for barn (artikkel 1) o og et godt miljø (artikkel 27) VANN er det viktigste for at barn skal

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer.

I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. I årets oppdrag skal vi forske på hvordan og hvor læring skjer. Årets oppdrag Velg et sted der du kan lære noe. Velg et verktøy du kan bruke til å lære, og finn ut mer om dette verktøyet. Vis så frem hva

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid.

Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid. Dette er din CAP (Contract Activity Package) i emnet Norrøn tid. Capen består av 8 mål. Du skal arbeide med alle målene, ved å velge 2 av oppgavene under hvert mål. Du har 14 dager til rådighet. Alle oppgaver/mål

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer