Uførereformen og kvinnene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uførereformen og kvinnene"

Transkript

1 Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1

2 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket som sparer mest og rammer flest Alderspensjon for uføre: Tjener opp pensjon bare til 62 år = dårligere pensjon enn dagens ordning Uføre skjermes mot levealderjustering, Uføre skjermes mot levealderjustering, men bare med halvparten av den levealderjusteringen som yrkesaktive skal ha, og bare fram til 2018.Da skal det vurderes på nytt. Uføre mister skjermingen hvis yrkesaktive ikke orker å jobbe lenger enn de gjør i dag.

3 Våre krav uføres alderspensjon Nei til kutt i uføres alderspensjon Ingen levealderjustering Fortsatt opptjening til 67 år

4 Prop. 130 L De fattigste uføre Fortsatt behovsprøvd barnetillegg -men skal snart vurderes på nytt. Henviser til Velferd-og migrasjonsutvalget (Brochmannutvalget) Brochmannutvalget: Det behøvde barnetillegget skal fjernes Vår kommentar: Om dette tillegget fjernes vil det gå utover de fattigste barna og mødrene deres

5 Prop. 130 L De fattigste uføre -unge Dagens ordning for unge uføre Må ha blitt ufør før man fyller 26 Krav må framsettes før man fyller 36 Ca 2,4 G i minstestønad pga lav opptjening Ordningen videreføres og kompenseres fullt ut for foreslått skatteøkning Vår kommentar: Det er bra.

6 Prop. 130 L Fjerner lavere skatt for uføre Lik skatt på arbeid og trygd kompenseres, men: 1. Høyere lønn før skatt kan føre til at man mister bostøtta 2. Offentlig ansatte får lavere uføretrygd etter skatt enn i dag 3. Gjelder også en del privatansatte med gode pensjonsordninger

7 Våre krav -skattlegging Forsvar uførepensjonen i privat og offentlig tjenestepensjon Fortsatt pensjonistskatt på uføretrygd

8 Forsvar offentlig pensjon

9 Prop. L 130: Varig ordning Fra Uførepensjon til Uføretrygd, ikke stønad Muligåbeholde uføreforsikring og honnørrabatt Krever omarbeiding av lovverket

10 Prop. L 130 Arbeid og trygd -frinntekt Fribeløp reduseres fra til kr Mindre trygd hvis du tjener mer Får beholde 0,4 G=31600 (minus skatt) 66 % avkorting av overskytende (tidligere ble all lønnsinntekt avkorta) Mindre avkorting ved lavere uføregrad Ikke lenger redusert trygd for evig tid, revurderer ikke uføregraden

11 Vår kommentar -friinntekt Få uføre vil tjene mer enn fribeløpet, fordi 1. Må jobbe mye for å tjene litt mer 2. Må registrere hvor mye man jobber = meldeplikt for uføre? kr (0,4G) er for lavt fribeløp, bør beholde kr (1G)

12 Prop. L 130 Økt bruk av gradering Uføretrygd skal fortsatt være en varig ordning, og inngangsvilkåra skal være de samme. Menøkt bruk av gradert trygd hva med den prosentandelen man ikke får trygd for?

13 Prop. 130 L Arbeid og trygd økt bruk av gradering 1. Alltid vurdere om uføretrygda skal settes lavere enn 100 % 2. Uførheten skal vurderes på samme måte som nedsatt arbeidsevne vurderes når man søker om arbeidsavklaringspenger

14 Vurdering av uføregrad Uførheten skal vurderes i forhold til ethvert yrke man har forutsetninger for å kunne utføre, også om det innebærer helt andre arbeidsoppgaver og eventuelt er dårligere lønnet enn det arbeidet man har hatt før. Det skal også vurderes om søkeren kan få arbeid dersom han eller hun pendler eller flytter. Som arbeidsavklaringspenger og dagpenger!

15 Vårt svar -uføregrad Man får ikke deltidsjobb fordi om NAV lar være å innvilge full uføretrygd Gjentatte nederlag blir resultatet Regnes som deltidsarbeidsløs - Må etter hvert greie seg uten arbeidsavklarings-(eller dagpenger?) for den delen man ikke er ufør Gradert uføretrygd må bare gjelde dem som eri lønna arbeid!

16 Prop. 130 L Det nye opptjeningsgrunnlag Nytt beregningsgrunnlag 3 beste av de siste 5 år Tidligere som alderspensjon Rammer kvinner som tar ansvar for egen helse og går ned i stillingsprosent for ikke å bli helt utslitt frivillig deltid 16

17 Botid og uføretrygd NRK-oppslag desember 2010: Innvandrere kan få doblet uføretrygden Årsak: bare inntekten i de tre beste av de siste åra før man blir ufør skal gjelde Dagens regler: Botid i landet avgjør størrelsen 5 år: , 10 år: , 20 år: Ny ordning ifølge NRK-oppslaget 5, 10 og 20 år:

18 Botid og uføretrygd Statssekretær Støstad: Botidsreglene for innvandrere i uføreordningen endres ikke Vårt kortsiktige krav bør være: De som fikk såkalt opphold på humanitært grunnlag må få samme rettigheter som flyktninger, om mulig med tilbakevirkende kraft

19 Deltid og uføretrygd Dagens uføretrygd Mulig for gifte/samboende kvinner som har jobba deltid å få minstepensjon på 2G dersom man blir helt ufør Strider mot arbeidslinja Pensjonen kan bli høyere enn lønna 19

20 Prop. L 130 Deltid og uføretrygd Trygda skal være proposjonal med tidligere inntekt, 66 % Brochmannutvalget: Aktivitetslinja Kvalifiseringsprogrammet, introduksjonsprogrammet Men også likheter med arbeidslinja Skal ikke minst gjelde kvinner 20

21 Noen spørsmål om deltid og uføretrygd 1. Ordning bare for gifte kvinner Sementerer kjønnsrollemønsteret? 2. Viktig kamp mot ufrivillig deltid Hva med den frivillige? Redusere deltidsbruken først oppretthold minsteytelsen for gifte og samboende deltidsarbeidende 21

22 LO-kongressen Ytelsene til uføre minst på samme nivå som i dag 2. Fortsatt behovsprøvd barnetillegg Grunnlag for 3. Ingen levealdersjustering 4. Fortsatt skatt som pensjonister 5. Kombinere arbeid og trygd uten belastende prosesser om tilbakeføring ikke lykkes FFO dissens i Beholde behovsprøvd barnetillegg 2. Fortsatt 1G i friinntekt Har seinere gått ut mot levealderjustering

23 Hva nå? oktober Stortingshøring om uførereformen 6. oktober Regjeringas sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede legges fram samtidig med statsbudsjettet Stortingsvedtak i november

24 LO-favør med reklamekampanje "Å bli ufør er en strek i regninga Når du ikke lenger kan jobbe, får du fort en økonomisk nedtur, i tillegg til annen nedtur. Med LOfavør Uførepensjon slipper du å tenke på at din helsetilstand skal gå utover tingene som betyr mye for deg."

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling

Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling Unios notatserie nr. 9/2007 Unios høringssvar i forbindelse med Uføreutvalgets innstilling 1. oktober 2007 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon:

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag

Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Medlemsmøte Trondheim og Omegn MS-forening, 13.01.15, Valentinelyst bydelskafe Kombinasjon av uføretrygd og inntekt v/ Unni Garnes innføringskoordinator NAV Sør-Trøndelag Dagsorden Informasjonsmøte om

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i

PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i PENSJONSKAMPENS FASE 2 OMKAMP Det er vedtatt evaluering av både AFP og pensjonsreform i 2018 Det er vedtatt omkamp om halvert levealdersjustering i uføretrygda i 2017 og om barnetillegget om et år eller

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer