Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon"

Transkript

1 Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

2 Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse på 66 prosent av lønn opp til 6 G, ingen uttelling for lønn utover dette (minsteytelser 2,48 G for enslige og 2,28 G for gifte/samboende) Omfatter alle nye uføre som skal få beregnet uføreytelsene etter nye regler Omfatter også alle som har fått en uføreytelse beregnet etter reglene som gjelder før 2015 Kun en teknisk omregning - ytelse før skatt beholdes uendret Enklere regler for kombinasjon av uføretrygd og arbeid Kravet til uføregrad på 50 % videreføres som hovedregel Overgang til alderspensjon ved 67 år Samtidig blir skattereglene endret Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal skattlegges som lønn

3 Hvorfor behov for tilpasning av OfTP? 66 % Bruttogaranti Netto tjenestepensjon Netto tjenestepensjon Ny folketrygd Folketrygd Folketrygd Modell Praksis Dessuten nødvendig med tilpasning til nye skatteregler

4 Prosess ny uføreordning i OfTP (1) Prop. 130 L ( )): Regjeringen legger derfor til grunn at offentlig ansattes uføreytelse, i forbindelse med uførereformen, må økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft for offentlig ansatte. Tolkningen av hvor langt dette rekker må være opp til tariffparter og politikere. Høringsuttalelsene: Stort sett positive til modellen og løsningens enkelhet Litt ulike oppfatninger om nivå og profil Litt ulik forståelse av intensjonen om nivå nevnt ovenfor

5 Prosess ny uføreordning i OfTP (2) Prop. 202 L ( ): Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Status: Fremlagt av den rødgrønne regjeringen Ny regjering ønsker å behandle proposisjonen Ligger nå i Arbeids- og sosialkomiteen stortingsbehandling forventes i månedsskiftet februar/mars

6 Foreslått ny uføreytelse Ytelsen beregnes som Et beløp i bunnen på 0,25 G som dog ikke kan overstige 6 % av pensjonsgrunnlaget i tjenestepensjonsordningen Dvs. at dette faktisk utgjør 6 % av pensjonsgrunnlaget opp til en inntekt på 4,17 G ( ) 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G 69 % av pensjonsgrunnlaget fra 6 G 12 G Noe endret barnetillegg 4 % per barn av pensjonsgrunnlag opp til 6 G Maks 12 % av pensjonsgrunnlag opp til 6 G,

7 Andre egenskaper ved ny modell Fortsatt sluttlønnsprinsipp Greie regler for avkortning mot arbeidsinntekt Minstegrense på 20 % uføregrad Vel 1200 uføre med lavere grad i KLP i dag Opptjening til 67 for de som har aldergrense 70 Vil berøre snaut 10 % av de uføre I lovforslaget er opptjening av fripolise (oppsatte rettigheter) videreført

8 Eksempel Fellesordningen, heltid Lønn i 100% stilling (4,6G) Poengår i FT 40 Tjenestetid OfTP 30 Lønn ift stillingsprosent (4,6G) Stillingsprosent 100 % Faktisk / fiktivt poengtall 104 % Snitt 3 beste av 5 siste / sluttpgrl 111 % Sivilstatus Enslig Ytelse Dagens Ny FT OfTP SUM Komp.grad 72,7 % 81,7 % Ytelse Dagens Ny SUM Komp.grad 81,9 % 84,0 %

9 Eksempel Fellesordningen, deltid Lønn i 100% stilling (4,38G) Poengår i FT 40 Tjenestetid OfTP 30 Lønn ift stillingsprosent (3,29G) Stillingsprosent 75 % Faktisk / fiktivt poengtall 110 % Snitt 3 beste av 5 siste / sluttpgrl 110 % Sivilstatus Enslig Usikkert.. Ytelse Dagens Ny FT OfTP SUM Komp.grad 81,2 % 84,5 % Ytelse Dagens Ny SUM Komp.grad 94,9 % 87,1 %

10 Eksempel Sykepleier Lønn i 100% stilling (5,5G) Poengår i FT 39 Tjenestetid OfTP 29 Lønn ift stillingsprosent (4,79G) Stillingsprosent 87 % Faktisk / fiktivt poengtall 107 % Snitt 3 beste av 5 siste / sluttpgrl 107 % Sivilstatus Gift Ytelse Dagens Ny FT OfTP SUM Komp.grad 71,8 % 78,6 % Ytelse Dagens Ny SUM Komp.grad 80,3 % 81,2 %

11 Kompensasjonsgrader etter skatt Uførepensjon fra KLP og uførepensjon i folketrygden Klar nedgang i kompensasjonsgrader Deltidsansatte Kompensasjonsgrader Dagens Ny Fellesordningen for fylkeskommuner 106,9 % 102,7 % Fellesordningen for kommuner og bedrifter 102,7 % 94,8 % Fellesordningen for statlige helseforetak 104,6 % 94,9 % Pensjonsordningen for sykepleiere 93,0 % 85,5 %

12 Kompensasjonsgrader etter skatt Uførepensjon fra KLP og uførepensjon i folketrygden Klar nedgang i kompensasjonsgrader, så vidt vi vet sterkere enn i staten Heltidsansatte Kompensasjonsgrader Dagens Ny Fellesordningen for fylkeskommuner 83,3 % 79,8 % Fellesordningen for kommuner og bedrifter 82,4 % 79,2 % Fellesordningen for statlige helseforetak 84,2 % 79,8 % Pensjonsordningen for sykepleiere 78,9 % 75,6 %

13 Effekt på tjenestepensjonen Hvis nye regler ble anvendt for de som mottar løpende uførepensjon i dag Endring tjenestepensjon SPK KLP Uførepensjon i folketrygden -51 % -47 % Arbeidsavklaringspenger i folketrygden +60 % +35 % Ingen ytelse i folketrygden +11 % +9 %

14 Overgang til alderspensjon Aldersgrense 70 år: Over på alderspensjon ved 67 år Får medregnet tjenestetid til 67 år når alderspensjonen beregnes Særaldersgrenser: Over på alderspensjon ved særaldersgrensen Får medregnet tjenestetid til særaldersgrensen når alderspensjonen beregnes Levealdersjustering: Uføre delvis skjermet mot levealdersjustering av alderspensjonen i folketrygden (ikke i tjenestepensjonsordningen) - den nye regjeringen ønsker å endre dette

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innhold Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn... 1 1. Innledning... 2 2. Krav

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og

År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Sykepleierforbund Norsk

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Studiefinansiering for studenter med barn

Studiefinansiering for studenter med barn Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Innspillsnotat fra NSO: Studiefinansiering for studenter med barn 1 av 5 studenter har barn, og det er viktig at

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig.

overlast, faktisk har fått oppreisning noe som for mange er svært viktig. Torbjørn Røe Isaksen (H) [11:56:11]: «Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vederlag til bl.a. tatere/romani-barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vederlag, faktisk

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer