Ny uføreordning i offentlig sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny uføreordning i offentlig sektor"

Transkript

1 Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan

2 2

3 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg 4. Forsikringsordning? 5. Andre forslag 3

4 1. Bakgrunn: Stortinget har vedtatt - Ny uføreordning i folketrygden - Nye skatteregler for uføreytelser 4

5 Folketrygden: Nytt beregningsprinsipp Dagens regler: Uførepensjonen kan avhenge av inntekt gjennom hele livet Lav skatt på uførepensjon Nye regler: Uføretrygden beregnes ut fra inntekten du har når du blir ufør Uføretrygden skal skattlegges som lønn Uføretrygden blir frikoblet fra pensjonssystemet 5

6 Uførepensjonen i OfTP må endres Dagens uførepensjon i OfTP beregnes som en alderspensjon Bruttoordning: Tjenestepensjonen blir samordnet med folketrygden 6

7 Ny folketrygd og nye skatteregler Bruttogaranti Netto tjenestepensjon Ny folketrygd og nye skatteregler: Før skatt: Bruttoordningen ville kutte OfTP når folketrygden øker Folketrygd Økt skatt: Redusert kjøpekraft Uføreordningen i OfTP må reformeres Brutto uførepensjon 7

8 Prop. 130 L ( ) «Offentlig ansattes uføretrygd skal økes så mye at skatteomleggingen ikke fører til redusert kjøpekraft» «Regjeringen vil invitere organisasjonene til en prosess om utformingen av uføreytelsen i de offentlige ordningene» «Utgangspunktet for tilpasningen bør være at uføreytelsen fra tjenestepensjonsordningen utformes som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden» 8

9 2. Uførepensjon: Nye beregningsregler Forslag sendt på høring før sommeren Bred enighet om nettoordning Stor uenighet om nivå og profil «Opprettholde kjøpekraften» «For høye kompensasjonsgrader» «Begrense samlet ytelse» 9

10 Komplikasjon: Tre ulike grupper Uførepensjon skal gis til personer Med uføretrygd fra folketrygden Med arbeidsavklaringspenger fra folketrygden Uten noen ytelse fra folketrygden De tre gruppene har i dag lik bruttopensjon, men Ulik samlet ytelse før skatt pga. samordning Ulike skatteregler Enklest med felles regler i framtida 10

11 Kompensasjonsgrader etter skatt Dagens uføreordning i OfTP. Teoretiske kompensasjonsgrader etter skatt. Jevn inntekt, heltid, full opptjening 95 % 90 % 85 % OfTP + UP etter skatt OfTP + AAP etter skatt OfTP uten FT etter skatt 80 % 75 % 70 % 65 % Sluttlønn i G 66 % før skatt samordningsfordeler og skatt gir ulik ytelse etter skatt 11

12 Utformingen av en nettomodell Beregningsgrunnlag: Sluttlønn To elementer: Prosentandel av beregningsgrunnlaget Kronebeløp uavhengig av inntekt Lik samlet prosentsats 0 12 G: Knekkpunkt ved 6 G 12

13 Ny uføreordning i OfTP Ny uføretrygd i folketrygden: 66 % opp til 6 G Minsteytelser 2,48/2,28 G Forslag ny uførepensjon i OfTP: 3 % opp til 6 G 69 % 6 12 G 0,25 G uavhengig av inntekt, men begrenset til 6 % av pensjonsgrunnlaget 13

14 Hvor kommer pengene fra? Samlet uføreytelse før skatt fra folketrygden og OfTP. Enslige. G OfTP prosent OfTP fast beløp Folketrygden Tidligere inntekt i G 14

15 Hvordan sammenlikne ny og gammel? Teoretiske kompensasjonsgrader: Jevn inntekt Lik inntekt i folketrygden og tjenestepensjonsordningen Faktiske kompensasjonsgrader: Beregnet på et utvalg faktiske inntektshistorier Avgrenser oftest til heltid og full opptjeningstid 15

16 Ny uføreordning: Teoretiske kompensasjonsgrader før skatt Samlet kompensasjonsgrad før skatt. Enslig med jevn inntekt 4 G: 75,0 % 12 G: 71,1 % Gjennomsnittlig G for

17 Ny uføreordning: Teoretiske kompensasjonsgrader etter skatt Samlet kompensasjonsgrad etter skatt. Enslig med jevn inntekt 4 G: 78,6 % 12 G: 75,4 % Skatteregler og gjennomsnittlig G for

18 Kompensasjonsgrader etter skatt Teoretiske kompensasjonsgrader etter skatt i dagens og ny ordning. Jevn inntekt, heltid, full opptjening 95 % 90 % 85 % OfTP+UP dagens OfTP+UT ny OfTP+AAP dagens OfTP+AAP ny 80 % 75 % 70 % 65 % Pensjonsgrunnlag i G 18

19 Kompensasjonsgrader etter skatt Faktiske kompensasjonsgrader i uførepensjonsordningen for statsansatte. Helt uføre med heltid og full opptjeningstid 95 % 90 % OfTP + UP dagens OfTP + UT ny 85 % 80 % 75 % 70 % 65 %

20 Beregningsgrunnlag nye uføreytelser Beregningsgrunnlag i folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Faktiske tall i ordningen for statsansatte i SPK. Heltid, full opptjening Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag TP Gjennomsnittlig pensjonsgrunnlag FT Pensjonsgrunnlag i TP Personer med sluttlønn under 6 G får mer enn 66 prosent fra folketrygden, målt som andel av sluttlønn 20

21 Kompensasjonsgrader etter skatt Samlet, faktisk, gjennomsnittlig kompensasjonsgrad i uførepensjonsordningen for statsansatte. Helt uføre med full opptjeningstid. Prosent ,2 80,2 78,5 Dagens uføreordning Ny uføreordning 76 75,5 75,2 76, Uførepensjon/uføretrygd fra folketrygden Arbeidsavklaringspenger fra folketrygden Ingen ytelse fra folketrygden Gjennomsnitt: - Ny: 79,6 % - Dagens: 79,7 % 21

22 Kommunene Fått tall fra KLP for de som har uførepensjon fra folketrygden Noe større forskjell mellom gammel og ny ordning Kompensasjonsgrader etter skatt ny ordning 85 % i gjennomsnitt for alle. Heltidsansatte 78,3 %, deltidsansatte 91,3 % Fellesordningene for kommuner og fylkeskom.: Heltidsansatte 79,2 %, deltidsansatte 97,2 % 22

23 3. Barnetillegg Dagens barnetillegg: 10 % av bruttopensjonen for hvert barn Sum barnetillegg og bruttopensjon kan maks være 90 % av pensjonsgrunnlaget Teknisk tilpasning: 6,6 % av pensjonsgrunnlaget for hvert barn Sum barnetillegg begrenses til 24 % av pensjonsgrunnlaget «Ber om høringsinstansenes syn» 23

24 Dagens barnetillegg Samlet, teoretisk kompensasjonsgrad for enslig forsørger. Jevn inntekt To barn Fire barn 160 % 140 % 120 % Etter skatt BT FT FT uten BT BT TP TP uten BT 160 % 140 % 120 % Etter skatt BT FT FT uten BT BT TP TP uten BT 100 % 100 % 80 % 80 % 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 20 % 0 % Sluttlønn i G 0 % Sluttlønn i G 24

25 Nytt barnetillegg Dagens barnetillegg kan gi svært høye kompensasjonsgrader Lite målrettet fordelingsprofil Forslag nytt barnetillegg: 4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G Sum barnetillegg begrenses til 12 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G 25

26 Nytt barnetillegg virkning Samlet, teoretisk kompensasjonsgrad etter skatt for uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med gamle og nye regler. Enslig, jevn inntekt. 150 % 140 % 130 % 120 % Dagens Teknisk tilpasning Forslag 150 % 140 % 130 % 120 % Dagens Teknisk tilpasning Forslag 110 % 110 % 100 % 100 % 90 % 90 % 80 % 80 % 70 % Sluttlønn i G Enslig som forsørger to barn under 18 år 70 % Sluttlønn i G Enslig som forsørger fire barn under 18 år 26

27 4. En ren forsikringsordning? Dagens ordning: Tjenestetid påvirker uførepensjonen De som slutter får en «oppsatt rett» Et rent risikoprodukt: Tjenestetid påvirker ikke uførepensjonen De som slutter får ikke noen «oppsatt rett» «Ber om høringsinstansenes syn» 27

28 Ikke forsikringsordning nå De fleste høringsinstansene er positive til idéen, men den må utredes mer må se reglene for offentlig og privat sektor i sammenheng Foreslår i proposisjonen ikke å utforme uføreordningen som en ren forsikringsordning nå Vil arbeide videre med spørsmålet bl.a. i lys av løsningen som velges for privat sektor 28

29 Mulighetsrommet Offentlig sektor Privat sektor med uføreordning Uten uføreordning 29

30 5. Andre forslag Avkorting mot arbeidsinntekt Tilnærming til nye regler i folketrygden Minste uføregrad på 20 % Enhetlig system i privat og offentlig sektor Uføretrygd fra folketrygden faller bort hvis arbeidsinntekten er høyere enn 80 % Medregning av tjenestetid til 67 år Likebehandle uføre med ikke-uføre 30

31 og nå er det opp til Stortinget 31

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innhold Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn... 1 1. Innledning... 2 2. Krav

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo)

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) 1. Innledning I de siste tiårenes diskusjon om framtiden for sosialforsikringssystemer

Detaljer

Modernisert men urettferdig folketrygd?

Modernisert men urettferdig folketrygd? 04/12 Arbeidsnotat Working Paper Modernisert men urettferdig folketrygd? Siri Sollid Robstad Ingvild Almås Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer