Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller. Fleksibel alderspensjon fra NAV?"

Transkript

1 Har du fylt 62 år? Offentlig AFP eller Fleksibel alderspensjon fra NAV?

2 Pensjon er like interessant å snakke om som døden, men døden er atskillig lettere å forstå s2

3 Regjeringens kortversjon av Stortingsmelding nr. 5 ( ) Pensjon i det offentlige - AK s3

4 Før 2011 Hvor lenge ønsker du å jobbe? Ett alternativ + kombinasjon av to delvise alternativer år år 67 år Jobb Jobb Jobb Jobb AFP Alderspensjon AFP AFP Alderspensjon % AFP + % Jobb % AFP + % Jobb % Pensjon + % Jobb Uansett valg, fikk du «samme» pensjon fra 65 og 67 år Pensjon i det offentlige - AK s4

5 Dagens valg år år 67 år Jobb Jobb Jobb Jobb AFP Alderspensjon AFP AFP Alderspensjon % AFP + % Jobb % AFP + % Jobb % Pensjon + % Jobb Jobb + A.Pensjon Jobb + A.Pensjon Jobb + A.Pensjon % Jobb + A.Pensjon % Jobb + Pensjon % Jobb + A.Pensjon % Jobb + % A.Pensjon % Jobb + % A.Pensjon % Jobb + % A.Pensjon Pensjon i det offentlige - AK s5

6 AFP offentlig (lik den gamle) AFP privat (totalt forskjellig fra AFP off. fra 2011) Folketrygd (totalt forskjellig fra 2011) Tjenestepensjon offentlig og privat Totalt forskjellige regler f.eks. inntekt ut over pensjon Alderspensjon (67) betales delvis av Folketrygda, og SPK resten. Du befinner deg i to ordninger m/ helt ulike regelverk samtidig Pensjon i det offentlige - AK s6

7 Den «gamle» modellen Brukes fortsatt for de som velger AFP 70% Samordningsgevinst 66% 60% SPK 55% 50% AFP AFP 45% 40% 35% 30% 25% 20% Folketrygda SPK Folketrygda År osv Pensjon i det offentlige - AK s7

8 Minst 30 år medlemskap gir 66 % av «sluttlønn» Hvis noen av de 30 åra beste åra er deltid, blir det beregna en «gjennomsnittlig stillingsprosent» Hvis du mangler år opptjening på 30 år, blir det brøkregning. 25 år gir 25/30 pensjon eller 83,3 % av full pensjon eller 55 % av lønn Pensjon i det offentlige - AK s8

9 Tjener opp pensjonsbeholdning alle år år Fungerer som bankinnskudd Lang utdanning taper opptjening Yrker der en ikke jobber til 75 år taper opptjening Deltid taper opptjening Alt dette gir mindre pensjonsbeholdning Gradvis innføring fra kull Pensjon i det offentlige - AK s9

10 Min pensjon Pensjon i det offentlige - AK s10

11 Pensjonsbeholdning deles på antall år du velger å være pensjonist Tidlig avgang gir mange år å dele på 62 år betyr dele på 21,3 (for 1943 kullet) 75 år betyr dele på 8,3 (for 1943 kullet) Pensjonen blir kraftig redusert pga tidlig pensjonering Nivået på pensjon gjelder livet ut Ingen økning fra 67 år (i Folketrygd) Innført fullt ut m/forholdstall Pensjon i det offentlige - AK s11

12 Pensjon i det offentlige - AK s12

13 Økt levealder for hvert årskull - ca 1 måned pr. årskull Betyr flere år som pensjonist om avgangsalder er lik Betyr høyere delingstall og mindre årlig pensjon Hvis du ikke kompenserer ved å jobbe lenger, slik at du får like få år som pensjonist! Innført fullt ut ! Pensjon i det offentlige - AK s13

14 Årskull 67 år i Her når du forholdstall år år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år Pensjon i det offentlige - AK s14

15 Regulering av løpende pensjoner - Trygdeoppgjøret Pensjonistene får 0,75% lavere lønnsutvikling årlig 5 6 år, og pensjonen har tapt en tusenlapp i måneden. Gjelder også dagens pensjonister Gjelder alle pensjoner også AFP og SPK/KLP Innført fullt ut ! Pensjon i det offentlige - AK s15

16 Det er dyrt å la folk gå av for aldersgrensen med to tredeler av inntekten i pensjon. Derfor kan det bli slutt på det for alle andre enn de offentlig ansatte. De har jo oss andre til å betale for seg. Eller oljefondet. Denne uken kom Banklovkommisjonen med forslag til overgangsordninger for nye tjenestepensjonsordninger i privat sektor Pensjon i det offentlige - AK VG s16

17 Ingen unngår alle endringer 1943 Folketrygd - levealder justering 1954 Folketrygd delvis ny opptjening 1958/59 SPK 66 % garanti v/ 67 år slutt 1962/63 Folketrygd kun ny opptjening 2017???? Evaluering ny AFP privat sektor Omkamp offentlig AFP Pensjon i det offentlige - AK s17

18 Off.AFP år FOLKETRYGD når du vil etter 62 år m/delingstall SPK 66% 67 år Pensjon i det offentlige - AK s18

19 Levealdersjusteringen kan føre til at du får mindre enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Er du medlem av Statens pensjonskasse og født i 1958 eller tidligere, har du en individuell garanti som likevel sikrer deg 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år etter 30 års opptjening. Forutsetningene for å få denne garantien er at Du tar ut tjenestepensjonen og folketrygden SAMTIDIG ved 67 år eller senere (AFP er OK) har 30 års opptjening i 100 prosent stilling Pensjon i det offentlige - AK s19

20 Hva med samordningsgevinsten? Pensjonen beregnes etter de nye reglene inkl. gevinst. Men pga de nye reglene blir summen mindre. Hvis resultatet blir høyere enn 66 %, får du det beløpet. Hvis resultatet blir lavere enn 66 %, får du likevel 66 % pga garantien Pensjon i det offentlige - AK s20

21 FLEKSIBEL ALDERSPENSJON Du kan velge alderspensjon når du vil fra 62 år Alderspensjon kan kombineres med full eller delvis lønn ingen trekk i pensjon fra NAV uansett inntekt Konsekvens du spiser av pensjonsformuen din 62 år 4 mill./20 år = i pensjon livet ut 67 år 4mill./15 år = i pensjon livet ut 72 år 4 mill./10 år = i pensjon livet ut Pensjon i det offentlige - AK s21

22 Forskudd må betales tilbake gjennom senere trekk i ytelsen Pensjon i det offentlige - AK s22

23 AFP eller fleksibel folketrygd

24 Fleksibel alderspensjon Dele formuen på flere år ca 20 Tjene så mye du vil ved siden av ELLER AFP som tidligere Bruke AFP sekken år (ikke delingstall) Ikke bruke alderspensjon sekken før 67 år i toleransebeløp AFP sekken er kasta ut av vinduet om du ikke har brukt den før 67 år Pensjon i det offentlige - AK s24

25 Velg AFP! Pensjon i det offentlige - AK s25

26 Pensjon i det offentlige - AK s26

27 kr kr kr kr AFP kr Alderspensjon kr krkr osv. Forskjell: /år /år /år NAV kalkulator Pensjon i det offentlige - AK s27

28 Differanse år summert: kr 1.5 million (Kilde: NAV s kalkulator) Det er sjølsagt individuelle forskjeller etter opptjening. Det er sjølsagt forskjell i forhold til lønnsnivå Pensjon i det offentlige - AK s28

29 Gjelder t.o.m kull: ved uttak av AFP ved arbeid til 67 år For fødselskull 1959 levealderjustert 67 år eller redusert pensjon Garantien gjelder IKKE: Ved uttak fleksibel alderspensjon før 67 år SPK betaler sum = tillegg ved arbeid til 67, men NAV reduserer sin del pga «forskudd» Pensjon i det offentlige - AK s29

30 Du kan kombinere jobb og AFP Du får vanlig lønn for den del du jobber (f.eks. 60 %) Du får AFP for den prosent du har redusert (40 %) Dvs. 40 % av en full AFP. Alle prosenter kan i praksis brukes Du oppgir forventa inntekt på søknad, og pensjonen blir redusert med den prosent din nye lønn utgjør av lønn før pensjonering i toleransebeløp. Endrer inntekta seg mer. INFORMER NAV STRAKS!!!! Pensjon i det offentlige - AK s30

31 Pensjonen er gitt snitt av 20 beste år Men hva beregnes delvis av? Kristiansund vgs 3 beste av 5 siste åra stryk pensjoneringsåret og kalenderåret før 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år Pensjon i det offentlige - AK s31

32 Pensjonen er gitt snitt av 20 beste år Men hva beregnes delvis av? Kristiansund vgs 3 beste av 5 siste åra stryk pensjoneringsåret og kalenderåret før 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år x x Pensjon i det offentlige - AK s32

33 Pensjonen er gitt snitt av 20 beste år Men hva beregnes delvis av? Kristiansund vgs 3 beste av 5 siste åra stryk pensjoneringsåret og kalenderåret før x x x 56 år 57 år 58 år 59 år 60 år 61 år 62 år 63 år Pensjon i det offentlige - AK s33

34 7352 Ambulansebåtfører/mannskap Hjemmehjelp Ambulansesjåfør Hjemmesykepleier Ambulansesjåfør m. fagbrev Husmorvikar Arbeider* 70/ Hygienesykepleier Arbeider* 70/ Jordmor Arbeidsleder* 70/ Klin. spes. i sykepleie Ass. leder** Kommunefysioterapeut Avdelingsjordmor Ledende helsesøster Avdelingsleder (m/særalder)** Miljøarbeider Avdelingssykepleier Miljøterapeut Badebetjent Montør* 70/ Bademester Montørformann* 70/ Barnepleier Onkologisk sykepleier Bedriftssykepleier Overbrann-/brannmester*** Brannformann Overbrann-/brannmester*** Brannkonstabel Overmontør* 70/ Brannsjef Psykiatrisk sykepleier Energimontør* 70/ Renholder Fagarbeider (m/særalder)* Renholdsoperatør Fagarbeider* 70/ Rutebilsjåfør Fagutviklingssykepleier Sjeffysioterapeut Fagutviklingssykepleier Sjefhelsesøster Feier Sjåfør Feier Spesialfysioterapeut Feierformann Spesialhjelpepleier Formann (m/særalder)* Spesialsykepleier Fysioterapeut Sykepleier Geriatrisk sykepleier Vernepleier Helsesøster Yrkessjåfør Hjelpepleier Pensjon i det offentlige - AK s34

35 Hvis sum av alder og medlemstid er 85 eller mer Kan du få tjenestepensjon 3 år før aldersgrensa Særaldersgrense 65 år og oppfyller 85 års regel Kan gå av med tjenestepensjon (ikke AFP) fra 62 Høyere utbetaling som fra 65 år 66 % Bedre regler for lønn i tillegg til pensjon Gjelder gymlærer med nesten bare gym Pensjon i det offentlige - AK s35

36 Forskudd på pensjon fra 62 år?

37 Bruk av fleksibel alderspensjon (den nye ordninga) er i realiteten et forskudd på pensjon Du kan ta ut full pensjon fra NAV og jobber videre Forskudd betyr sjølsagt at du får mindre fra NAV seinere 66 % garantien forsvinner SPK betaler samme tillegg Kan dette være lurt? Hvis du sparer hele pensjonen + Hvis du har en fornuftig plan for å bruke pengene + Hvis du dør / havner på sjukeheim lenge før 80 år Pensjon i det offentlige - AK s37

38 Kan få ut forskudd år ( lønn) Årlig tap fra 67 år og resten av livet Tvillinger all inntekt og opptjening lik En tar fleksibel alderspensjon Den andre tar AFP NAV kalkulator 62 år: i forskjell fra 67 år 67 år i forskjell 76 år i forskjell 83 år i forskjell Skjæringspunkt 80 år Pensjon i det offentlige - AK s38

39 Rente 3 % «Overtidsskatt» på renta siste kronene du tjener Formueskatt på oppspart beløp 1,1 % (det over totalt) Toppskatt 1 og 2 på sum lønn pluss pesnsjon Skatt på pensjon i tillegg til lønn er for øyeblikket gunstig Stor omlegging av pensjonsskatt i 2011 Mange flere enn forventa tok ut pensjon Men det kan endre seg med hvert nytt statsbudsjett Pensjon i det offentlige - AK s39

40 Avgjørende faktor Hvor gammel blir du? Hva bruker du pengene til? Unngå toppskatt! Pensjon i det offentlige - AK s40

41 Fast eller flytende rente? Fastpris eller spotpris på strøm? Pensjon skal være trygghet for alderdom! Artikler i aviser og magasiner mye bra! Ett stort problem omtaler den offentlig eller privat? De fleste omtaler privat, for der er det meste nytt Råd til privat sektor er feil for oss som har andre regler Pensjon i det offentlige - AK s41

42 Årskull 67 år i Her når du forholdstall år år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år Pensjon i det offentlige - AK s42

43 Krav til AFP i KLP: 10 år med inntekt over 2 G ( i dagens kr.) 10 år med minst 1 G etter 50 år Krav for å gå av før 67 i fleksibel alderspensjon: Du må ha opptjent noe mer enn minstepensjon 40 år og snittet lønn 20 beste for kulla før beste over 4-5 G = tommelfingerregel Pensjon i det offentlige - AK s43

44 alderspensjon fra folketrygden etter dagens regler i løpet av 2010, uten avkorting mot arbeidsinntekt uten tap i framtidig pensjon. I dag uttak av pensjon etter 67 i tillegg til jobb gir mindre framtidig pensjon. Unngå tap ved at du tar ut tjenestepensjonen og folketrygden SAMTIDIG ved 67 år eller senere med samme prosent Pensjon i det offentlige - AK s44

45 Permisjon godskrives gratis Hel eller delvis ulønna omsorgspermisjon Pensjon i det offentlige - AK s45

46 Kortsiktig Lærere 1. juli bedre enn 1.8. Andre Gå av før ferien! Dobbel betaling 1 mnd Seniorferien Langsiktig Har du 30 år avrund! Har du full stilling 30 år? Virkningsdato lønnsopp. Sikringsbestemmelse SPK Søknaden om pensjon Arbeidsgiver sender pensjonsmelding Du ber arbeidsgiver søke senest 3 måneder før Pensjon i det offentlige - AK s46

47 AFP Alderspensjon Alder SPK KLP Folketrygd SPK KLP 62 kr kr hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 63 kr kr hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 64 kr kr hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 65 kr tim/kv hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 66 kr tim/kv hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 67 hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 68 hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 69 hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv 70+ hva du vil Pensj.lønn/0/priv 168 t/kv Rosa felt alderspensjon gjelder kun for de med særaldersgrense!!! Pensjon i det offentlige - AK s47

48 + kr.180*1400/årsramme = kr. - skatt pensjonistlønn = netto utbetalt + vanlig full timelønn - SPK-pensjon/årsramme = netto fortjeneste = kr. - skatt netto fortjeneste = netto utbetalt OBS SPK / Folketrygd Råd: Bruk pensjonistlønn for tilfeldige vikartimer Forskjell netto for de fleste 0 +/- 50 kr/time Pensjon i det offentlige - AK s48

49 Pensjon s49

50 Detaljene er ikke klare 66% garanti består, men 67 år blir nå levealderjustert (68,5-71 år) tidligere avgang gir redusert pensjon Pensjon i det offentlige - AK s50

51 Årskull 67 år i Her når du forholdstall 1 AFP fra år 62 år år 1 måned 62 år år 2 måneder 62 år år 4 måneder 62 år år 5 måneder 62 år år 6 måneder 62 år år 7 måneder 62 år år 8 måneder 62 år år 9 måneder 62 år år 10 måneder 62 år år 62 år år 64 år år 65 år år 66 år Pensjon i det offentlige - AK s51

52 Rettighetene opptjent pr rettssak grunnlovsvern? AFP må justeres tenkbare løsninger: Gammel AFP de 5 siste åra før kullet når levealdersjustert 67 år? Ny AFP som ligner AFP i privat sektor? Enda nyere AFP etter 2017 evalueringa? Detaljene trenger ikke være klar før Pensjon i det offentlige - AK s52

53 Vi regulerer en avtalefestet pensjon (AFP) først i samsvar med den alminnelige lønnsveksten. Deretter blir denne oppregulerte pensjonen redusert med 0,75 prosent. Gjelder både AFP mellom 62 og 65 år og mellom 65 og 67 år. Hvis du har gått av med AFP før 65 år, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert ved 65 og 67 år med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din. Hvis du har gått av med AFP ved 65 år eller senere, blir pensjonsgrunnlaget oppregulert med lønnsveksten fra det tidspunktet du fratrådte stillingen din Pensjon i det offentlige - AK s53

54 Først 52 uker sykemelding med full lønn. (Hvis 6 mnd. siden siste sykemelding.) Utbetaling omtrent som alderspensjon. Opptjeningstid = det du kunne fått før 70 år. Men prosentvis stillingsstørrelsen (ikke økning siste 2 år før sykemelding) skal multipliseres med pensjonen Pensjon i det offentlige - AK s54

55 Uførepensjon Med alderssvekkelse mener vi at du er fysisk eller psykisk utslitt på grunn av alderen. Dette må dokumenteres av lege. Du må ha fylt 64 år og ha hatt sammenhengende tjeneste i minst fem år før du kan søke om pensjon på grunn av alderssvekkelse Pensjon i det offentlige - AK s55

56 Jeg er pensjonist, men du kan fortsatt få råd om pensjon. Du finner mer informasjon på hjemmesida mi: eller du kan google Asbjørns pensjon. E-post: Jeg kan beregne pensjonen din i ulike alternativ og forklare de økonomiske konsekvensene på forståelig norsk. Du får tips og råd om valg som kan få konsekvenser for størrelsen på pensjonen. Pris kr Pensjon i det offentlige - AK s56

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen.

Denne omlegging vil føre til flere problemer som det blir vanskelig å finne en løsning på og det er nok også meningen. NY UFØREPENSJON EN VARSLET KATASTROFE. Arbeidsdepartementet har sendt over et notat til drøfting i Samarbeidskomiten LO/DNA mandag 15.11. Dermed vet vi nå hva Arbeiderpartiet har tenkt å presse gjennom

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? OffisersForum er Befalets Fellesorganisasjons nyetablerte faglige temahefte. Målsetningen er å skape et nytt

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer