Arbeidsplassen som læringsarena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplassen som læringsarena"

Transkript

1 Arbeidsplassen som læringsarena Hvordan bygger vi bro mellom opplæringen i klasserommet og læringen på praksisplassen? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 1

2 Dagens program Del 1 før lunsj arbeids-/praksisplassen som læringsarena rammebetingelser: stortingsmeldinger, lovverk og læreplanen å komme i gang med arbeidsrettet norskopplæring gruppearbeid Del 2- etter lunsj bruk av læringsmappe i undervisningssituasjonen metodiske opplegg knyttet til ulike arbeidsplasser gruppearbeid Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 2

3 Arbeidsplassen som læringsarena Et sted å være? Et sted å lære? Hva skal til for å utnytte arbeidsplassen til læring? Hva er lærerens/veilederens kompetanse? Hvilken kompetanse har kontaktpersonen på arbeidsplassen? 3 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark

4 Læringsmuligheter i en språkpraksis? Utsagn fra deltakere: «Vi snakker bare med gulvet.» «Jeg bare fyller på varer, og jeg lærer ikke noe norsk.» «Ingen har tid til å snakke med meg.» Utsagn fra en arbeidsleder: «Det blir for mange misforståelser med barna, så vi kan ikke ha deltakeren i språkpraksis her.» Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 4

5 Minoritetsspråklige i norskopplæringen Voksne innvandrere har ulike utgangspunkt: - uten skolegang fra hjemlandet - med 6-10 års skolegang - med videregående skole - med høyskole- og universitetsutdanning - med ulik alder ved ankomst til Norge - med svært ulike ferdigheter i lesing og skriving Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 5

6 Hvor finnes det praksisplasser og jobbmuligheter? Helse- og omsorgssektoren: sykehjem, hjemmetjenesten, rehabilitering, dagsenter Barnehage, SFO og skole Servicenæringen: hotell, butikk, restaurant, kantine, kiosk, bensinstasjon, post, vaktmester Bygg, transport og logistikk: tømrer, elektriker, bussjåfør, trikkefører, taxisjåfør, langtransport, lager Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 6

7 Læring i en autentisk kontekst Voksne som får opplæring i en autentisk kontekst med materiell og aktiviteter som er tilpasset eget behov, bruker oftere tid på lese- og skriveaktiviteter utenfor opplæringssituasjonen. The Literacy Practices of Adult Learners Study (LPALS) Purcell-Gates mfl NCSALL Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 7

8 Hva vet vi om kommunikasjonen på arbeidsplassen? Svensk forskning - «Skriftbruk i arbeidslivet» Anna Malin Karlsson New Zealand «Literacy profiles for the workplace» Norsk forskning «kommunikasjon i helsesektoren» Ellen Andenæs (NTNU) Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 8

9 Hva har skjedd i Norge siden den nye læreplanen kom? Utvikling av pedagogiske læringsressurser for voksne og rapporter Vox: Profiler for basisferdigheter på jobben 16 yrker Vox: Læringsmapper for arbeidslivet 5 yrker Vox: Program for basiskompetanse Digitale nettressurser med fokus på arbeidsliv Læreverk med fokus på arbeidsretting og praksisplass Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 9

10 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 10

11 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 11

12 Lover og rammebetingelser for voksnes læring Introduksjonsloven Flyktninger og innvandrere (rett og plikt) Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Opplæringsloven Opplæring for de som ikke omfattes av rett og plikt til norskopplæring (grunnleggende ferdigheter, grunnskole) Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 12

13 Stortingsmelding om en helhetlig integreringspolitikk (2012) Arbeidslivet vies et eget kapittel hvor arbeid beskrives som «nøkkelen til deltakelse og økonomisk selvstendighet». Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 13

14 Stortingsmelding 9 om Arbeid, velferd og inkludering Hovedgrepene i meldingen er: Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester for å senke tersklene inn i arbeid og heve tersklene ut av arbeidslivet, herunder tilpassede tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler, slik at virkemidlene skal kunne benyttes ut fra den enkeltes behov for å komme i arbeid. Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 14

15 Samspill mellom ulike mål i språkopplæringen et krysspress? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Muntlig norsk i praksis opplæring i muntlig kommunikasjon på arbeidsplassen (Vox, 2012)

16 Finnes det kompetansemål for kommunikasjon i en arbeidskontekst? Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (Revidert utgave: Vox, 2012) Kompetansemål for lesing og skriving og muntlig kommunikasjon (Vox, 2007) Profiler for basisferdigheter på jobben (Vox, ) Læringsmappe for arbeidslivet (Vox, ) Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 16

17 Revidert utgave 2012 Arbeidsretting Økt fokus Arbeidslivsdomenet kan vektlegges Kommunikativ kompetanse (språksyn) Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 17

18 Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, s 8 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 18

19 Utdrag s 11 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 19

20 Utdrag, s 13 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 20

21 Kartlegge medbrakt yrkeskompetanse og erfaring Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 21

22 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 22

23 HMS arbeidskultur - hygiene Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 23

24 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 24

25 A2- nivå lytte Kan identifisere temaet i samtaler, hvis det snakkes langsomt og tydelig Kan få med seg hovedinnholdet i korte, enkle beskjeder og meldinger, hvis det snakkes langsomt og tydelig Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 25

26 A2- nivå snakke Kan fortelle enkelt om opplevelser og hendelser Kan formidle hovedinnholdet i en enkel beskjed eller instruks og takle et begrenset antall enkle oppfølgingsspørsmål Kan formidle enkel informasjon og gi en kort, enkel rapport i en kjent kontekst Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 26

27 A2- nivå samtale Kan gjøre avtaler og uttrykke enighet og uenighet Kan delta i en svært kortfattet sosial utveksling, men forstår stort sett ikke nok til å holde samtalen i gang på egen hånd Kan delta i samtaler om felles opplevelser og gi uttrykk for reaksjoner, meninger og følelser på en enkel måte Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 27

28 A2- nivå samtale Kan formidle hovedinnholdet i en enkel beskjed eller instruks og takle et begrenset antall enkle oppfølgingsspørsmål Kan formidle enkel informasjon og gi en kort, enkel rapport i en kjent kontekst Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 28

29 A2- nivå lese Kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon Kan lese og forstå instrukser, oppskrifter og veiledninger som er enkelt formulert Kan lese og forstå enkel skriftlig informasjon i for eksempel brev, oppslag, brosjyrer og enkle avistekster, både på papir og digitalt Kan lese og forstå korte e-poster og enkle vedlegg Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 29

30 Oppslag på hvilket nivå? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 30

31 Er dette et enkelt oppslag? A1- eller A2 nivå? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 31

32 A2- nivå skrive Kan skrive enkelt om familie, boforhold, utdanning og arbeidserfaring, både på papir og digitalt Kan skrive korte, enkle beskjeder og meldinger på papir og sms Kan gjengi opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger, både på papir og digitalt Kan skrive en enkel CV Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 32

33 Logg fra en barnehage Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 33

34 Hvordan kan vi komme i gang med arbeidsrettet norskopplæring? Hva gjør du for å få dette til? Hva gjør dere på egen skole? Summing.. Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 34

35 Profiler Basisferdigheter på jobben Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Side 35

36 Profiler 16 ulike yrker barnehageassistent blikkenslager bussjåfør butikkmedarbeider elektriker HMS-arbeid for byggfag lagermedarbeider langtransportarbeider maskinfører pleieassistent renholder rørlegger truckfører tømrer Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Side 36

37 Læringsmapper konkretiserer, systematiserer og dokumenterer Eksempler på konkrete kommunikasjonssituasjoner Konkrete læringsmål Autentiske tekster fra praksisplassen Bilder fra arbeidsplassen Ord- og begrepsbank Arbeidskultur Egenvurdering med «Jeg kan» Veiledning og støtte Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 37

38 Hvordan kan vi tilrettelegge for mer læring på praksisplassen? Hva kan læreren/veilederen/kursinstruktøren gjøre? Hva kan saksbehandler, programrådgiver gjøre? Hva kan deltakeren selv gjøre? Hva kan praksisplassen gjøre? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 38

39 Hvem kan gjøre hva? Ulike roller Bevisstgjøring om språklige nivåer Konkretisering av mål for opplæringen Situasjon Språkfuksjoner Hva kan man forvente med tanke på den voksnes startnivå? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 39

40 Et godt utgangspunkt Enighet om konkrete læringsmål for en praksissituasjon Arbeidsplassen Deltakeren Læreren/veilederen, saksbehandler, programrådgiver Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 40

41 Lærerens kompetanse Norskspråklig kompetanse Pedagogisk kompetanse Se sammenheng mellom lese- og skrivekompetanse beskrevet i læreplanen og lese- og skriveaktiviteter på en arbeidsplass Sette konkrete mål for utvikling av språkferdigheter Bidra til å utvikle en deltakers læringsstrategier Gi støtte i læringsprosessen Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 41

42 Hvor finnes tekstene? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 42

43 Hva er tekst? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 43

44 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 44

45 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 45

46 Arbeidsrettet norsk i klasserommet 4 t hver onsdag bygger bro fra praksisoppfølgingen En deltaker presenterer praksisplassen og arbeidsoppgaver Viser bilder av ting, situasjoner og tekster fra praksisplassen Ord, uttrykk og begrepslæring Leseforståelse autentiske tekster Gruppearbeid knyttet til ulike yrker/praksisplasser Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 46

47 Lærerens oppgaver tilrettelegge for økt læring Innhente så mye informasjon som mulig på et praksisbesøk Hvordan foregår kommunikasjonen i ulike situasjoner? Gi deltakerne ideer til nye muligheter for språklæring på praksisplassen Gi arbeidsgiveren ideer til hvordan de kan tilrettelegge og utfordre deltakeren i sin språkpraksis Deltakerens skolebakgrunn Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 47

48 Tilrettelegge undervisningsmateriell til den enkeltes praksisplass Velge ut bilder og tekster til læringsmappene Utvikle oppgaver til tekstene i læringsmappene Leseforståelse Ord/ uttrykk setninger, grammatikk Arbeidskultur (HMS) Velge ut eksempler som kan brukes for alle deltakerne Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 48

49 PAUSE KL Gruppearbeid etter pausen Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 49

50 Læringsmapper som er utviklet på Vox Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Side 50

51 Læringsmappe et pedagogisk verktøy Praksisnær opplæring språklæringen og opplæringen i grunnleggende ferdigheter springer ut fra arbeidssituasjonen Formativ vurdering underveisvurdering med «Jeg kan» Ferdighetene er relatert til kompetansemål og nivå Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kompetansemål for grunnleggende ferdigheter for voksne Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 51

52 Læringsmapper konkretisering og dokumentasjon Eksempler på konkrete kommunikasjonssituasjoner Autentiske tekster fra praksisplassen Bilder fra arbeidsplassen Ord- og begrepsbank Arbeidskultur Egenvurdering med «Jeg kan» Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 52

53 Læringsmappe for pleieassistenter - eksempler på nivå A1- B1- nivå Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 53

54 Læringsmappe for arbeidslivet Åtte deler: 1. Profil for basisferdigheter på jobben 2. Mål for opplæringen 3. Kompetanse og arbeidserfaring 4. Bilder fra arbeidsplassen 5. Tekster fra arbeidsplassen 6. Sjekklister for egenvurdering 7. Arbeidskultur 8. Visningsmappe eksempler som kan tilpasses! Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 54

55 Følgende deler fremhever arbeidskonteksten Del 1 Profil Del 4 Bilder fra arbeidsplassen Del 5 Tekster fra arbeidsplassen Del 6 Sjekklister for egenvurdering Disse synliggjør arbeidsoppgaver og kommunikasjonssituasjoner som språkinnlæringen kan knyttes til. Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 55

56 Metodisk veiledning til læringsmapper Innhold Beskrivelse av innhold og struktur Teorigrunnlag Praktiske bruk av læringsmappe og tips til læreren Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 53

57 Del 1 Profil for basisferdigheter på jobben En døråpner til arbeidskonteksten Konkretiserer behovet for skriftlig og muntlig kommunikasjon Gir en beskrivelse av frekventhet på daglige arbeidsoppgaver som er relatert til skriftlig og muntlig kommunikasjon Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 57

58 Profiler for basisferdigheter på jobben Lese og skrive Hverdagsmatematikk Digital kompetanse Muntlig kommunikasjon Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Side 58

59 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Side 59

60 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Side 60

61 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark Side 61

62 Del 2 Mål for opplæringen Kursplan Jeg kan egenvurdering Individuell plan delmål Hvordan utformes de? Hvordan blir de gode pedagogiske verktøy? Hvordan kan deltakerne lese og forstå dem? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 62

63 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 63

64 Individuell plan Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 64

65 Del 3 Kompetanse og arbeidserfaring Medbrakt kompetanse Utdanning, kurs Arbeidserfaring fra hjemland og Norge/Sverige Læringsstrategier Erfaringer med lesing og skriving Lesestrategier Skrivestrategier Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 65

66 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 66

67 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 67

68 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 68

69 Del 4 og 5 Bilder og tekster fra arbeidsplassen Illustrerer ulike teksttyper og sjangrer Konkretiserer arbeidssituasjonen Deltakerne kan kjenne seg igjen Læreren kan ta bilder Deltakerne kan ta bilder Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 69

70 Sykehjem- beskjed Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 70

71 Sykehjem- oppslag Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 71

72 Sykehjem informasjon/kultur Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 72

73 Barnehage - månedsplan Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 73

74 Barnehage norsk kultur Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 74

75 Del 6 Sjekklister for egenvurdering Inneholder ulike eksempler på nivå A1- B1 Skriftlige sjekklister (lese og skrive) Muntlige sjekklister (samtale, lytte, snakke/ egen tale) Alle sjekklister har illustrerende bilder av autentiske tekster og situasjoner (som også ligger i del 4 og 5 i læringsmappen) Word- mal ligger på vox.no slik at læreren kan tilpasse sjekklistene ved behov pdf Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 75

76 Sjekkliste = læringslogg Knyttes til et nivå og ett eller flere kompetansemål for ulike ferdigheter i læreplanen se topptekst i sjekklisten Knyttes til en spesifikk muntlig eller skriftlig situasjon på arbeidsplassen se situasjonsbeskrivelsen i sjekklisten Beskriver Jeg kan delmål for ferdigheter og kunnskaper er formulert slik at det skal bli lettere å vurdere egen ferdigheter i etterkant av et undervisningsopplegg Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 76

77 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 77

78 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 78

79 Deltakerens læringsmappe Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 79

80 A1 - basisbruker Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 80

81 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 81

82 Butikk nivå A1 A2 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 82

83 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 83

84 Sykehjem ulike tekster Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 84

85 Sykehjem ulike oppslag Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 85

86 Arbeidskultur - verdier Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 86

87 Jeg kan lese og forstå instrukser Arbeidsinstruks Hygieneinstruks Instruks for en stellsituasjon, eller om løfteteknikker Branninstruks Avfallsinstruks En instruks på bruk av en maskin, et verktøy, et hjelpemiddel Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 87

88 Eksempler på instrukser Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 88

89 Jeg kan lese og skrive beskjeder Gule lapper Meldingsbok Loggbok Avtalebok På en tavle (whiteboard eller oppslag) Hvem skal lese den? Når skal den skrives? Hva slags form skal den ha? Ulike vanskelighetsgrader? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 89

90 Jeg kan skrive logg og rapport Hvilken yrkeskontekst? Hvilken situasjon? Hvem skal lese den? Hele setninger eller punktvis? Fylle inn i standardformat med kategorier? Beskrivende? Argumenterende? Forslag til tiltak? For hånd? På tavla eller på papir? På data? Elektronisk rapportsystem? Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 90

91 Barnehage - rapport/logg Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 91

92 Barnehage logg Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 92

93 Eksempler på lesing butikk, kantine, kiosk, bensinstasjon kassa og bankterminaler kvitteringer tilbudsskilt Hylle- og varemerking reklamebrosjyrer reklamekampanjer kjedeomfattende ukenytt menyer medlems- og rabattordninger Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 93

94 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 94

95 Ordinnlæring, kassa, tilbud og regler Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 95

96 Arbeidskultur - lesing Taus kunnskap Skrevne og uskrevne Lesing og skriving HMS (hygiene, brann, taushetserklæring, verneutstyr) Rettigheter og plikter; regler for fravær, permisjon, lønn, ferie, oppsigelse Fagforening og verneombud Leder og ansatt uskrevne regler Sosialt miljø uskrevne regler Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 96

97 Arbeidskultur - samfunnskunnskap Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 97

98 Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 98

99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 99

100 HMS - brann Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 100

101 Pause Gruppearbeidet fortsetter etter pausen Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 101

102 Nyttige lenker (Profiler for basisferdigheter på jobben) (Læringsmapper for arbeidslivet) (Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen) (Muntlig norsk i praksis) (Skatt og arbeidsliv) Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 102

103 Takk for meg Mobil: Ta gjerne kontakt på e-post eller på telefon Nina Jernberg - fagdag 25. februar 2013 i Hedmark 103

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk

METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1 Metodisk veiledning Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 2 Innhold Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 3 Formålet med opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap

Detaljer

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen Digitale ferdigheter Digitaltesten Eddie Pedersen Profiler for basisferdigheter Kursplanlegger Lærings mappe 27.11.2013 Side 2 Digital kompetanse Vox sitt mål: alle skal ha nok digital kompetanse til å

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Europeisk språkperm. For voksne innvandrere For adult migrants. European Language Portfolio CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE Europeisk språkperm European Language Portfolio For voksne innvandrere For adult migrants COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE Europeisk språkperm : akkreditert modell

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring

Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Læringsmappe for basiskompetanse i Posten og Bring Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen

Detaljer

Læringsmål i lesing og skriving

Læringsmål i lesing og skriving Læringsmål i lesing og skriving Eksempel på lokal læreplan i å kunne lese og skrive som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg

NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg Deltaker NY SJANSE SKEDSMO v/ Eva Råberg 1 FORORD Læringsmappe for kantineassistent Undervisning på praksisplassen Læringsmappe for kantineassistent er ment som en lærebok for undervisning på praksisplassen.

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Vigdis Lahaug Vox 2010 ISBN 978-82-7724-190-6

Detaljer

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom

Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Operasjonalisering av mål. Tips til lærere i grunnskolen revidert september 2014 FORORD Dette eksempelheftet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

VÅRE PRODUKTER. Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk. Migranorsk Alfa. Migranorsk Start. Norske Lyder. Migranorsk Allmenn

VÅRE PRODUKTER. Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk. Migranorsk Alfa. Migranorsk Start. Norske Lyder. Migranorsk Allmenn Migranorsk forener Mennesker gjennom felles språk VÅRE PRODUKTER Migranorsk Alfa Migranorsk Start Norske Lyder Migranorsk Allmenn Migranorsk Arbeid Bo i Norge eborgerkurs Flyttemelding Digitale tester

Detaljer