Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Språkpraksis som metode. Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe"

Transkript

1 Språkpraksis som metode Erfaring fra Steinkjer kommune Eva Løe 1

2 Språkpraksis som metode Språkpraksis er en av mange metoder i opplæringen av innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. Hensikten med språkpraksis er å bli bedre i norsk. Det er meningen at deltakerne skal få mulighet til å snakke og forstå norsk i autentiske situasjoner. Språktrening foregår på en arbeidsplass. Dette hjelper også deltakerne til å bli kjent med norsk arbeidsliv. Vi følger en bestemt vei mot et mål etter regler og prinsipper. Resultater fra elevundersøkelsen de siste tre år viser at over 90% av elevene mener dette er en god metode å lære norsk på. Flere nasjonale undersøkelser støtter opp om det samme.

3 Organisering Steinkjer voksenopplæring og flyktningtjenesten er samlokalisert og holder til på samme område som den videregående skolen. Egen avdeling i sentrum for deler av voksenopplæringen. VO er organisert under avdeling for oppvekst Flyktningtjeneste ligger i avdeling for samfunnsutvikling Asylmottak- start nedlagt fra beboere. Bosetter 35 flyktninger per år. Ca. 60 i program. Arbeidsinnvandrere og inngiftede utgjør om 100 personer. Tilbyr opplæring til ca. 50 personer fra nabokommunene. Vi har ca. 70 elever i praksis til enhver tid. Det var 70 elever skoleåret elever skoleåret

4 Sektorsamarbeid Voksenopplæring og flyktningtjeneste fremstår som en enhet. NAV- felles samarbeidsavtaler med rutinebeskrivelse. Deltakelse i praksisteam, arbeidslivskunnskap og prosjekter. Forpliktende avtaler med næringsliv, butikker, hoteller, fabrikker og avløserlaget. 10 plasser. Forpliktende avtaler med avdeling helse, skole og samfunnsutvikling. 10 plasser. Samarbeid med Folkeuniversitetet og med IT-kunnskap. To tre arbeidsrettede prosjekter går kontinuerlig. BKA-midler og IMDistøttede prosjekter. Prosjekt i samarbeid mellom NAV, andre kommuner som kjøper plasser i egne kurs.

5 Praksisteamets faste medlemmer Praksiskoordinator i VO. 40% stilling. Funksjonstilegg på /år Praksiskoordinator i flyktningtjenesten. 20% stilling. Rektor. 5% stilling. Lærer som følger opp i praksis. 40% stilling. Lærer i arbeidslivskunnskap 60% stilling. Medarbeider i NAV deltar når temaet er spor 1, alfa. Leder i næringsforum deltar ca. en gang/år Leder i flyktningtjenesten deltar på lunsjmøtene og planleggingsdag. Studieturer og samarbeidsforum med andre kommuner. Alle i teamet deltar. Kunnskapsdeling! 5

6 Møtefrekvens Faste møter hver første tirsdag i måneden fra kl Ledes av rektor Praksiskoordinatorne møtes ca. 2t/uke i tilegg. Årshjul- vedlegg Egen møteplan med tema lages for hvert semester-vedlegg Det skrives referat fra alle møter. Felles planleggingsdag mellom VO/flyktningtjeneste/NAV halv dag hver høst m/alle ansatte i enhetene. Ledes av rektor. 6 Pedagogisk forum for ansatte i VO en gang hvert semester. Ledes av koordinator i VO.

7 Informasjon i alle grupper om språkpraksis som metode Praksiskoordinator i VO informerer elevene om språkpraksis etter ca. 2 måneders norskopplæring. Det informeres på et språk deltakerne forstår. Urealistiske ønsker? Vil vi kunne si at ønsket sektor er bra for språkutviklingen? Alle elever får tilbud om språkpraksis etter ca. 3 måneder. Kartleggingsskjema fylles ut. Alle elever skriver opp tre ønsker hver. Vedlegg. 7

8 Informasjon Brosjyre med bilder fra praksissituasjonen Visittkort Hjemmesiden Intranett Reportasjer i media Egne brosjyrer. Kan dy ta i mot en flyktning i praksis? 8

9 Rekruttering av språkpraksisplasser Kontinuerlig arbeid med rekruttering. Hele praksisteamet arbeider med dette. Stort fokus på å beholde og utvide tilbudet der vi har avtaler. Elever som bor i andre kommuner får praksis i sin kommune. Flere kan være på samme arbeidsplass- ulike praksisdager. Flere arbeidsplasser "bestiller" deltakere til praksis. Vær oppmerksom. Hvorfor bestiller de? Samfunnsansvar? På utkikk etter fremtidige medarbeidere? Rektor avgjør avtaler med "bestillere". 9

10 Matching Vi har stort fokus på matching. Praksisteamet fordeler plassene sammen. Ønsker fra deltaker og praksisplass, tidligere arbeidserfaring, språk, ønsket jobb i fremtiden er utgangspunktet for tildeling av plassene. Det avtales i møtet hvem som skal kontakte arbeidsplassen og hvilken tid det skal skrives kontrakt. 10

11 Oppstart forberedes Praksiskoordinator i VO tar en samtale med eleven og avtaler tid for oppstart. Eleven får et skriftlig notat på tid og oppmøtested. I utgangspunktet er det er praksiskoordinator i flyktningtjenesten som skriver avtaler for flyktningene. Praksiskoordinator i VO skriver avtaler for alle de andre elevene. De gjør i praksis arbeid for hverandre om det passer bedre slik. 11

12 Første dag i praksis En av koordinatorene er med. Det avtales tid for møte med leder. Vi skriver under avtalen (tre eksemplar), går gjennom forventninger og deler ut evalueringsskjema. Vedlegg «Hvordan snakke til en i språkpraksis?» 12

13 Oppfølging Det skal være kontakt med praksisplassen minimum en gang hver måned. Fysisk oppmøte. Avtalte møter ved midtveisevaluering og sluttevaluering. Telefonisk kontakt med lærer underveis. Vi har kontinuerlig gjennomgang av hvordan det går ute i praksisfeltet i våre faste møter. Tettere oppfølging/brudd/skifte av praksisplass. 13

14 Omfang av praksis To dager per/uke. Noen starter med en dag og øker til to etter tre måneder. Normal arbeidsdag. Vi teller/registrerer 5 norsktimer i NIR, for en 7,5 timers dag. Avtaleperioden varer i tre måneder, med mulighet for forlengelse. 14

15 Mentor -likemann Alfabetiseringselever eller elever på spor 1, med sakte progresjon har ofte med seg en likemann de første gangene. Tospråklig assistent 15

16 Lunsjmøter og julehilsen Vi inviterer alle praksisplassene på lunsj høst og vår. Kun nye på høsten og alle på våren. Informasjon om språkpraksis som metode. Forventninger til samarbeid og avtaler. Skjema gjøres kjent. Hilsen med takk for samarbeidet og ønske om en god jul sendes ut til alle praksisplassene. Presentasjon og spørsmål Erfaring fra elev og fra erfaren praksisplass. Underholdning. 16

17 Kompetansekrav til dem som skal arbeide med praksisområdet? Kjennskap til offentlig sektor og privat næringsliv. Kjennskap til arbeidsmarkedets behov på kort og lang sikt. Ha norskfaglig kompetanse, kjenne til metoder for opplæringen i arbeidslivsdomenet. Gode samarbeidsevner. Trygghet utenfor klasserommet. Må være forankret i hele organisasjonen. Rektor må med. Det må brukes ressurser på dette om man skal lykkes. 17

18 Arbeidslivskunnskap 2-4t/uke Fordelt på spor 1, 2 og 3. Jobb i sikte-tekstbok og arbeidsbok. Foto Loggbøker Profiler Besøk fra praksisfeltet. Samme lærer som følger opp i praksis. Egen lærer på spor 1 og alfa. Støttet av medarbeider i NAV og språkassistenter. Undervisningen forgår på NAV. Utstrakt bruk av IKT 18

19 Vedlegg Skjema for evaluering Kartleggingsskjema Avtalen Møteplan Årshjul Invitasjoner til lunsjmøter Forpliktende avtaler Ønsker for praksis Hvordan snakker men med noen som ikke "snakker" norsk? Viktig med dokumentasjon. Husk å arkivere og legge inn i IUP og i IP 19

Verktøybok for idéutvikling

Verktøybok for idéutvikling Verktøybok for idéutvikling Ny Sjanse Sjefsgården Kvinner som ressurs på arbeidsmarkedet n Verktøybok for idéutvikling Innhold Arbeid i et Integreringsperspektiv 4 Samarbeid med norskopplæringa 5 Samarbeid

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Samarbeidsavtale. Flyktningtjenesten og Sjefsgården

Samarbeidsavtale. Flyktningtjenesten og Sjefsgården Samarbeidsavtale Flyktningtjenesten og Sjefsgården Mars 2010 Oppstartfase flyktningtjenesten: I tiden etter bosetting vil flyktningtjenesten jobbe med: Kartlegging og oppstart for den nyankomne. Dette

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet

ÅRSBERETNING 2013. Herøy Frivilligsentral Møtestedet. Møtestedet Herøy Frivilligsentral Møtestedet ÅRSBERETNING 2013 INNLEDNING Herøy Frivilligsentral har avsluttet det andre driftsåret. På lik linje med ca. 375 andre frivilligsentraler drives sentralen som et spleiselag

Detaljer

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Visjon: Levanger kommune: Triveligst i Trøndelag Visjon : Sjefsgården voksenopplæring: Når mangfold blir en ressurs FOKUS: Samfunn Hovedmål 1: Elevene

Detaljer

Levanger kommune. Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. Samfunnskunnskap. - mer enn informasjon

Levanger kommune. Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Sluttrapport. Samfunnskunnskap. - mer enn informasjon Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Samfunnskunnskap - mer enn informasjon Liv Kolstad, Arman Rad, Janniken Sandnesmo Levanger, 2005 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Samfunnskunnskap for alle

Samfunnskunnskap for alle Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Samfunnskunnskap for alle Eva Winnberg, Janniken Sandnesmo, Liv Kolstad, Rune Leirset Levanger, 2006 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap

Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap Gran og Lunner voksenopplæring Ny start, nye muligheter! Innspill til høringen om livslang læring og utenforskap Roa, 20.4.2015 Flyktningtjenesten og voksenopplæring for Gran og Lunner, til sammen 35 ansatte,

Detaljer

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer