GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål"

Transkript

1 GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert

2 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere ved opplæringsinstitusjonen skal registreres her, uavhengig av hvem som betaler for opplæringen. I ramme A skal alle deltakere ved opplæringsinstitusjonen, ev. alle deltakere som får voksenopplæring i regi av kommunen, registreres - uavhengig av hvilken kommune de tilhører, og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1 Her oppgis personer som bare får undervisning etter opplæringslovens 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for voksne. Personer som også får spesialundervisning etter 4A-2 i tillegg til undervisning etter 4A-1 skal ikke føres opp her, men registreres under spesialundervisning etter enkeltvedtak (linje 4..7) Ifølge 4A-1 i opplæringsloven har personer over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring individuell rett til slik opplæring. Kommunen plikter å gi slik opplæring til personer som ikke har fullført grunnskolen, personer som har fullført grunnskolen, men likevel trenger mer grunnskoleopplæring, samt norske så vel som utlendinger med bosettingstillatelse, arbeids- og/eller oppholdstillatelse eller kollektivt vern. Asylsøkere har ingen rett til grunnskoleopplæring for voksne, men kan delta i opplæringen dersom kommunen har slike tiltak i gang. Deltakere som får undervisning i henhold til 4A-1 skal føres i linjene Hvor mange deltar i grunnskoleopplæring for voksne, språklige minoriteter unntatt? Her registreres antall deltakere som får grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1, fordelt på menn og kvinner - bortsett fra elever fra språklige minoriteter. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i grunnskoleopplæring (språklige minoriteter unntatt) etter 4A-1 også får opplæring etter 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakerne ikke føres her, men i linje 4, samt linje Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i grunnskoleopplæring for voksne? Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter som får grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1, fordelt på menn og kvinner. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i grunnskoleopplæring (fra språklige minoriteter) etter 4A-1 også får opplæring etter 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakerne ikke føres her, men i linje 5, samt linje Sum grunnskoleopplæring (linje 1..2) No text

3 Side 2 av 11 Spesialundervisning etter enkeltvedtak, 4A-2 Her oppgis alle personer som får undervisning etter opplæringslovens 4A-2, om rett til spesialundervisning på grunnskolens område, men også personer som i tillegg til dette får opplæring etter 4A-1 I linjene 4..6 registreres deltakere i spesialundervisning etter 4A-2, også om de får grunnskoleopplæring etter 4A-1. Ifølge 4A-2 har voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning. Dette gjelder også voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. 4. Hvor mange deltar i spesialundervisning, språklige minoriteter unntatt? Her registreres antall deltakere som får spesialundervisning for voksne etter 4A-2, fordelt på menn og kvinner - bortsett fra elever fra språklige minoriteter. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i spesialundervisning (etter 4A-2) også får grunnskoleopplæring etter 4A-1, skal de også føres opp i linje Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i spesialundervisning? Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter som får spesialundervisning for voksne etter 4A-2, fordelt på menn og kvinner. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i spesialundervisning (etter 4A-2) også får grunnskoleopplæring etter 4A-1, skal de også føres opp i linje Sum spesialundervisning (linje 4..5) 7. Hvor mange av elevene i linje 6 får også grunnskoleopplæring etter 4A-1? Her føres deltakere som både får grunnskoleopplæring etter 4A-1 og spesialundervisning etter 4A-2. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i følge egen læreplan Her ønsker vi å vite registrerte deltakere per 1. oktober. Deltakere skal registreres her, uavhengig av om de er registrert under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (linje 4..7) etter opplæringsloven. Fra og med 1. september 2005 har voksne innvandrere med oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse etter utlendingsloven, obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den obligatoriske opplæringen skal være på 300 timer, hvorav 50 timer skal brukes til samfunnskunnskap. Innvandrere som har behov for ytterligere opplæring, kan få inntil 3000 timer opplæring. Vi viser bl.a. til 17 og 18 i introduksjonsloven. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet for likestilling, deltakelse og integrering i de norske samfunnet. Språkopplæringen er delt inn i tre spor, og disse erstatter tidligere A- og B-løp. Spor 1 er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang. Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang, mens spor 3 er beregnet på deltakere med god allmennutdanning. Også deltakere som har begynt på en opplæring i A- eller B-løp, skal nå være plassert i spor 1, 2 eller 3. Vi ønsker å registrere alle deltakere i norsk og samfunnskunnskap. Dette inkluderer både de som har startet i den nye ordningen, de som er en del av overgangsordningen, asylsøkere mellom 16 og 18 år, og andre som mottar undervisning. Dette gjelder altså alle som mottar denne type opplæring, uavhengig av hvem som finansierer den. I merknadsfeltet skal det gjøres rede for hvor mange asylsøkere dette gjelder. Deltakerne skal fordeles på menn, kvinner og grupper per 1. oktober. Vi ønsker også å vite hvor mange av deltakerne som får opplæring på nynorsk.

4 Side 3 av 11 Deltakere skal registreres her, uavhengig av om de også er registrert under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (4..7). 8. Hvor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 1 (deltakere med liten eller ingen skolegang)? Her registreres deltaker som har liten eller ingen skolegang fra før. Deltakere i overgangsordningen som er registrert i B-løp, skal registreres her. 9. Hvor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 2 (deltakere med en del skolegang)? Her registreres deltakere som har en del skolegang fra før. Deltakere i overgangsordningen som er registrert i A-løp skal plasseres i denne kategorien dersom de har en del skolegang fra før. 10. Hvor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 3 (deltakere med god allmennutdanning)? Her registreres deltakere som har god allmennutdanning fra før. Deltakere i overgangsordningen som er registrert i A-løp skal plasseres i denne kategorien dersom de har god allmennutdanning fra før. 11. Sum norsk og samfunnskunnskap (linje ) I kolonnen for antall med opplæring på nynorsk legges inn hvor mange av deltakerne som får opplæring på nynorsk. 12. Hvor mange av personene registrert i linje 11 bor i asylmottak? Her registrereres antall deltakare i norsk og samfunnskunnskap som bor i asylmottak, medregnet asylsøkere i alderen år som får norskopplæring. 13. Hvor mange av personene registrert i linje 11 får grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1? Noen deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere kan også få grunnskoleopplæring etter 4A-1 i opplæringsloven. I slike tilfeller føres de personene det gjelder i linje Hvor mange av personene registrert i linje 11 får også spesialundervisning etter enkeltvedtak. 4A-2? Noen deltakere i samfunnskunnskap for voksne innvandrere kan også få spesialundervisning etter 4A-2 i opplæringsloven. I slike tilfeller føres de personene det gjelder i linje 14. Deltakere fra andre kommuner 15. Grunnskoleopplæring Antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i andre kommuner, og dermed finansieres av andre kommuner, fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 16. Spesialundervisning Antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i andre kommuner, og dermed finansieres av andre kommuner, fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 17. Norsk og samfunnskunnskap Vi ønsker å registrere alle voksne innvandrere som deltaker i opplæring i norsk og

5 Side 4 av 11 samfunnskunnskap. Dette inkluderer både de som har rett og/eller plikt etter introduksjonsloven, de som er en del av overgangsordningen inkludert asylsøkere mellom 16 og 18 år, voksne asylsøkere og deltakere som betaler for opplæringen. I merknadsfeltet skal det gjøres rede for hvor mange asylsøkere som omfattes av opplæringen. Deltakerne skal fordeles etter kjønn og spor per 1. oktober. Vi ønsker også å vite hvor mange av deltakerne som får opplæring på nynorsk. Deltakere skal registreres her, uavhengig av om de også er registrert under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (4..7). Deltakere i andre kommuner 18. Grunnskoleopplæring Kommunen sentralt skal registrere antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i egen kommuner, og dermed finansieres av kommunen. Disse fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 19. Spesialundervisning Kommunen sentralt skal registrere antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i egen kommuner, og dermed finansieres av kommunen. Disse fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 20. Norsk og samfunnskunnskap Kommunen sentralt skal registrere antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i egen kommuner, og dermed finansieres av kommunen. Disse fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. B. Årstimer Gi opplysninger om årstimer per 1. oktober og årstimer som er planlagt for resten av skoleåret. Ressurser i tilknytning til alle deltakere skal være med, uavhengig av hvilken kommune de tilhører og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Ressurser det er vanskelig å fordele på de ulike feltene nedenfor, føres opp etter skjønn. Fra skoleåret 2006/07 føres årstimer i linje 1..9 i 60 minutters enheter. Årstimene i linje føres i 45 minutters enheter. Det er kun tiden hvor læreren underviser elever som skal registreres (leseplikten). I ramme B gis opplysninger om årstimer som personalet bruker til ulike formål. Både utførte timer fram til 1. oktober og det som er planlagt for resten av skoleåret skal registreres. I GSI registreres den faktiske tilstanden ved opplæringsinstitusjonen. Dette innebærer at der disponerte timer avviker fra tildelte timer fra skoleeier, skal disponerte timer legges til grunn for utfyllingen. Det innebærer også at alle timer registreres, uansett hvilken kommune deltakerne kommer fra, og uavhengig av hvem som betaler for opplæringen. Timene fordeles på grunnskoleopplæring ( 4A-1 i opplæringsloven)/spesialundervisning ( 4A-2 i opplæringsloven), og på norsk og samfunnskunnskap (kap 4 i introduksjonsloven). Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Årstimer til undervisning (lærertimer) oppgis i 60 minutters enheter 1. Hvor mange årstimer undervisning går til grunnskoleopplæring? Her registreres antall årstimer brukt til/planlagt brukt til grunnskoleopplæring etter 4A-1, og som regnes som undervisning.

6 Side 5 av Hvor mange årstimer går til spesialundervisning? Her registreres antall årstimer brukt til/planlagt brukt til spesialundervisning etter 4A-2, og som regnes som undervisning. 3. Sum årstimer til undervisning (linje 1..2) Andre årstimer, oppgis i 60 minutters enheter I linje 4..7 registreres andre årstimer (ikke undervisning) i forbindelse med grunnskoleopplæring og spesialundervisning samlet. 4. Hvor mange årstimer går til sosialpedagogiske tjenester/rådgivningstjenester? Omfatter den delen av tidsressursen til administrative og pedagogiske lederoppgaver som benyttes til rådgiver- og sosiallærertjeneste. Rådgiver-/sosialtjeneste er ikke avtalefestet for voksenopplæringen, men eventuelle årstimer til slike tjenester i voksenopplæringen skal likevel registreres her. 5. Hvor mange årstimer går til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid mv.? Totalt antall årstimer, som er en del av pedagogenes stillinger og som er satt av til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid, pedagogiske styrkingstiltak, samråding, plan- og utviklingstimer mv. 6. Hvor mange årstimer er faste vikartimer som opplæringen ev. har fått tildelt? Timer til personer som er tilsatt ved skolen og som er pålagt å være vikar i deler av, eller hele stillingen. Timene her omfatter kun de årstimene som er en del at vedkommendes stilling, men som ikke er registrert i andre linjer her. 7. Hvor mange årstimer er tildelt, men ikke fordelt til spesifikke oppgaver? Dette omfatter årstimer som er tildelt, men som ennå ikke er fordelt til ulike oppgaver i grunnskoleopplæringen/spesialundervisningen. 8. Sum andre årstimer (linje 4..7) 9. Sum årstimer i grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne (linje 3+8) Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i følge ny læreplan

7 Side 6 av 11 Årstimer til undervisning (lærertimer) oppgis i 45 minutters enheter I feltene skal det bare inkluderes timer som går til kontakt med og oppfølging av elever og foresatte. 10. Hvor mange årstimer undervisning går til norsk og samfunnskunnskap? Her registreres årstimer i norsk og samfunnskunnskap som er bruk til, eller planlagt brukt til, undervisning. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter Andre årstimer, oppgis i 45 minutters enheter I feltene skal det bare inkluderes timer som går til kontakt med og oppfølging av elever og foresatte. 11. Hvor mange årstimer går til sosialpedagogiske tjenester/rådgivningstjenester? Omfatter den delen av tidsressursen til administrative og pedagogiske lederoppgaver som benyttes til rådgiver- og sosiallærertjeneste. Rådgiver-/sosialtjeneste er ikke avtalefestet for voksenopplæringen, men eventuelle årstimer til slike tjenester i voksenopplæringen skal likevel registreres her. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 12. Hvor mange årstimer går til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid mv.? Totalt antall årstimer, som er en del av pedagogenes stillinger og som er satt av til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid, pedagogiske styrkingstiltak, samråding, plan- og utviklingstimer mv. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 13. Hvor mange årstimer er faste vikartimer som opplæringen ev. har fått tildelt? Timer til personer som er tilsatt ved skolen og som er pålagt å være vikar i deler av, eller hele stillingen. Timene her omfatter kun de årstimene som er en del at vedkommendes stilling, men som ikke er registrert i andre linjer her. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 14. Hvor mange årstimer er tildelt, men ikke fordelt til spesifikke oppgaver? Dette omfatter årstimer som er tildelt, men som ennå ikke er fordelt til ulike oppgaver i grunnskoleopplæringen/spesialundervisningen. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 15. Sum andre årstimer (linje ) 16. Sum årstimer i norsk og samfunnskunnskap (linje 10+15) C. Årsverk og bemanning Årsverk i tilknytning til alle deltakere skal være med, uavhengig av hvilken kommune deltakerne tilhører og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Årsverk (i stillingsprosent) fordeles mellom de ulike oppgavene de ansatte har. Ressurser det er vanskelig å fordele føres opp etter skjønn. Under "bemanning" (linje 17) føres ansatte

8 Side 7 av 11 som har oppgaver knyttet til undervisning eller administrativ/pedagogisk ledelse. Merk at årsverkene telles i stillingsprosent, dvs. at ett årsverk er 100 prosent. (For en person som f.eks. har halv stilling som rektor og halv stilling som undervisningspersonell skal det registreres 50 prosent på rektor og 50 prosent på undervisning.) Årsverk registreres fordelt på grunnskoleopplæring ( 4A-1)/spesialundervisning ( 4A-2) eller på norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, men under "Bemanning i antall personer" (linje 17) registreres all bemanning ved institusjonen/kommunen sentralt samlet. Dvs. at hvis ansatte er tilknyttet både grunnskoleopplæring/spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap, telles de bare én gang under "Bemanning". Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne (1 årsverk = 100) 1. Rektor / leder I voksenopplæringen er det ikke alltid tilsatt rektor, slik at det er en annen som ivaretar de administrative og pedagogiske lederoppgavene. Omfatter rektor/leder av voksenopplæringen og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver. 2. Undervisningsinspektør / avdelingsleder o.l. Omfatter undervisningsinspektør og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver. 3. Rådgiver / sosiallærer 4. Undervisningspersonale med godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale med godkjent lærerutdanning som utfører undervisningsoppgaver. 5. Undervisningspersonale uten godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale uten formell pedagogisk kompetanse som er tilsatt i voksenopplæring, og som utfører undervisningsoppgaver, registreres her. 6. Sum årsverk undervisningspersonale og personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver (linje 1..5) 7. Assistenter Årsverk, i stillingsprosent, til tilsatte som har oppgaver knyttet til undervisningen, og som har kommunale arbeidsvilkår. Hvis en assistent faktisk utfører undervisningsoppgaver, regnes han/hun ikke som assistent, men som undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning. 8. Kontorteknisk personale Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ifølge egen læreplan (1 årsverk = 100) 9. Rektor / leder I voksenopplæringen er det ikke alltid tilsatt rektor, slik at det er en annen som ivaretar de administrative og pedagogiske lederoppgavene. Omfatter rektor/leder av voksenopplæringen og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver.

9 Side 8 av Undervisningsinspektør / avdelingsleder o.l. Omfatter undervisningsinspektør og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver. 11. Rådgiver / sosiallærer No text 12. Undervisningspersonale med godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale med godkjent lærerutdanning som utfører undervisningsoppgaver. 13. Undervisningspersonale uten godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale uten formell pedagogisk kompetanse som er tilsatt i voksenopplæring, og som utfører undervisningsoppgaver, registreres her. 14. Sum årsverk undervisningspersonale og personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver (linje 9..13) 15. Assistenter Årsverk, i stillingsprosent, til tilsatte som har oppgaver knyttet til undervisningen, og som har kommunale arbeidsvilkår. Hvis en assistent faktisk utfører undervisningsoppgaver, regnes han/hun ikke som assistent, men som undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning. 16. Kontorteknisk personale Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne + norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i følge egen læreplan 17. Antall undervisningspersonale og personale med pedagogiske og administrative lederoppgaver Her registreres antall personer som utfører undervisningsoppgaver og pedagogiske/administrative lederoppgaver i voksenopplæringsinstitusjonen/kommunen sentralt. Personer tilsatt i forbindelse med grunnskoleopplæring/spesialundervisning og i forbindelse med norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere registreres samlet. Personer som underviser på flere områder registreres ikke mer enn én gang i linje 17. Rådgiver / sosiallærer Kontorteknisk personale Rådgiver / sosiallærer D. Spesialundervisning etter enkeltvedtak på grunnlag av 4A-2 i opplæringsloven - dette skoleåret

10 Side 9 av 11 4A-2 i opplæringsloven sier at "Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av den ordinære opplæringstilbodet for vaksne, her rett til spesialundervisning." Nedenfor skal opplysninger om spesialundervisning INNEVÆRENDE SKOLEÅR gis. Kommunen, ev. opplæringsinstitusjonen, fyller ut opplysninger om spesialundervisning for inneværende skoleår. Her registreres kommunen (ev. opplæringsinstitusjonen) alle søknader og all timetildeling til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak. Kommunen må påse at søknader, tilrådde søknader, antall undervisningstimer og antall deltakere som får spesialundervisning med undervisningspersonale/assistenter verken underrapporteres eller dobbeltrapporteres. Søknader og tilrådde søknader 1. Hvor mange søknader har kommunen/skolen fått per 1. oktober? Søknader og tildelinger som gjelder for flere år (som har blitt "rutine") føres hvert år. I kommuner hvor PP-tjenesten er delegert til de enkelte opplæringsinstitusjonene, fyller disse selv ut linje 1. Kommunen må påse at antall søknader totalt i kommunen ikke dobbeltrapporteres eller underrapporteres. 2. Hvor mange søknader er tilrådd av PP-tjenesten eller annen sakkyndig instans per 1. oktober? I kommuner hvor PP-tjenesten er delegert til de enkelte opplæringsinstitusjonene, fyller disse selv ut linje 2. Kommunen må påse at søknader tilrådd av PP-tjenesten eller annen sakkyndig instans verken dobbeltrapporteres eller underrapporteres. Bevilgede timer spesialundervisning 3. Hvor mange timer spesialundervisning er bevilget per 1. oktober (summen av enkeltvedtak)? Antall deltakere som får tildelt timer med undervisningspersonale, fordelt på timeprofil (1 time = 60 minutter) Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 timer (a 60 minutter) per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med assistenter, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. Antall deltakere Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 timer (a 60 minutter) per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med assistenter, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. 4. Hvor mange får inntil 75 timer per år? 5. Hvor mange får timer per år?

11 Side 10 av Hvor mange får timer per år? 7. Hvor mange får 271 timer eller mer per år? 8. Sum deltakere som får timer (linje 4..7) Antall deltakere som får tildelt timer med assistenter, fordelt på timeprofil (1 time = 60 minutter) Her registreres antall deltakere som har fått tildelt timer til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak, med assistenter, gruppert etter tildelte timer per år. Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 (a 60 minutter) timer per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med undervisningspersonale, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. Antall deltakere Her registreres antall deltakere som har fått tildelt timer til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak, med assistenter, gruppert etter tildelte timer per år. Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 (a 60 minutter) timer per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med undervisningspersonale, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. 9. Hvor mange får inntil 75 timer per år? 10. Hvor mange får timer per år? 11. Hvor mange får timer med assistenter per år? 12. Hvor mange får 271 timer eller mer per år? 13. Sum deltakere som får timer (linje 9..12) Hvor mange får timer per år?

12 Side 11 av 11 Hvor mange får timer med assistenter per år? E. Diverse Her registreres opplysninger om "oppdragsundervisning", dvs. undervisning som ikke blir finansiert av kommunen. Selv om det er kommunene som har ansvar for å innfri retten til individuell grunnskoleopplæring, kan det fremdeles forekomme undervisning som er finansiert av andre. Diverse Grunnskoleopplæring for voksne kan være finansiert av andre enn kommunen (eller andre kommuner). I de tilfeller slik opplæring blir betalt av andre aktører (f.eks. NAV eller private bedrifter), skal antall deltakere og årstimer det gjelder oppgis i linje 1 og 2. Hvis undervisningen som er registrert i skjema for øvrig er finansiert av andre enn kommunen, eller av andre kommuner, skal antall deltakere (linje 1) og årstimer (linje 2) det gjelder føres opp her. Grunnskoleopplæring for voksne kan være finansiert av andre enn kommunen (eller andre kommuner). I de tilfeller slik opplæring blir betalt av andre aktører (for eksempel NAV eller private bedrifter), skal antall deltakere og årstimer det gjelder oppgis i linje 1 og Av dette, deltakere som ikke er kommunalt finansiert Antall deltakerne registrert i linje 3 (grunnskoleopplæring) og linje 6 (spesialundervisning) i ramme A, som ikke er kommunalt finansiert. 2. Av dette, årstimer som ikke er kommunalt finansiert Antallet årstimer registrert i linje 9 (grunnskoleopplæring og spesialundervisning)i ramme B, som ikke er kommunalt finansiert.

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk GSI'09 Grunnskole (Gr) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skolen eller institusjonen

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk I'09 Grunnskole (Gr) skjema nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Namn på eininga Postadresse Postnummer/stad Besøksadresse Postnummer/stad

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011-12 Innhold Sammendrag... 2 Tabeller, figurer og kommentarer... 4 Elevtall... 4 Utvikling i elevtall... 4 Antall skoler og skolestørrelse... 5 Gruppestørrelse...

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Saksfremlegg Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

Notater. Dag Roll-Hansen, Sissel Ferstad, Margareta Stålnacke, Per Tuhus og. Tore Nøtnæs. En spørreskjemametodisk gjennomgang av datainnsamling

Notater. Dag Roll-Hansen, Sissel Ferstad, Margareta Stålnacke, Per Tuhus og. Tore Nøtnæs. En spørreskjemametodisk gjennomgang av datainnsamling 2002/23 Notater 2002 Dag Roll-Hansen, Sissel Ferstad, Margareta Stålnacke, Per Tuhus og Notater Tore Nøtnæs En spørreskjemametodisk gjennomgang av datainnsamling gjennom Grunnskolens informasjonssystem

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever 1 Hva er Statpeds oppdrag for hørselshemmede elever? Statpeds arbeidsområder og ansvarsfelt er vedtatt av Stortinget. I Stortingsmelding 18 (2010-2011)

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.04.2009 2004/52-6999/2009 / A42/&71 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING FOR ELEVER FRA

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Kvalifiseringstjenestens pedagogiske rapport ved henvisning til PPT

Kvalifiseringstjenestens pedagogiske rapport ved henvisning til PPT Kvalifiseringstjenestens pedagogiske rapport ved henvisning til PPT Elevens navn: Født: Vurdert ved avdeling for: Grunnskole norsk/samfunnsfag spes.ped. Kvalifiseringstjenesten vurderer at eleven har rett

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Oslo Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * Humanistskolen AS Kommune Kommunenummer

Detaljer

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

VEILEDER SFS 2213. Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring VEILEDER SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1.8.2014-31.12.2017 1 Avtalens pkt. 3 - Arbeidsåret Elevenes skoleår (skoleruta) fastsettes i forskrift av kommunen/fylkeskommunen,

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring Sola kommune 2012 1 Innhold 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1 Tema for tilsynet... 3 1.2 Bakgrunn for tilsynet... 3 1.3 Målsetting

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet Skolen er registrert i Enhetsregisteret. Søknad om godkjenning av ny privatskole Skolens navn og geografiske plassering Navn på rettssubjekt* Nuvsvåg Skoles Venner Kommune* Loppa Organisasjonsnummer * 998727871 Kommunenummer * 2014 Fylkeskommune

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing:

Notat. : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag. : Kjellaug Brekkhus. : Kari Rønnestad. Innleiing: Notat Til Frå : Kjellaug Brekkhus : Kari Rønnestad : Sak : Framtidig organisering av opplæring i norsk m. samfunnsfag Saksnr./Arkivkode Stad Dato 15/474 - A02 BALESTRAND 03.06.2015 Innleiing: Sidan skuleåret

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring. Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring Christian Øhren Nordset, Fylkesmannen i Buskerud Grunnskoleopplæring Opplæringsloven 2-1 andre ledd: «Retten til grunnskoleopplæring gjeld

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013

Bergen  Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 INNHOLD Innledning... 2 Arbeidstidsavtale for lærerne i Bergen kommune, skoleåret 2012/13... 3 Arbeidstidsavtalen

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for elever i grunnskolen Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning Logopedisk

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd

Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Barn og unge med kreft skole og sykehus hånd i hånd Kreftkonferansen i Stavanger 25.09.2015 Ragnhild Jansen Bakkedal Birgit Aadland Hvorfor et slikt tema? Alle vet at skolegang er viktig Alle vet at helse

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler.

Når fremleie er tillatt, vil forskriften gjelde for kommunalt innleide lokaler i bydeler og skoler. Forskrift om Utlån og utleie av skolelokaler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo Vedtatt av byrådet 19.07.2005 byrådssak 1190/05. 1. Hjemmel Forskrift om utlån og utleie av

Detaljer

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter.

Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Et heldags og helårs introprogram. Marit Viken Rådgiver/lærer ved Molde voksenopplæringssenter. Molde voksenopplæring Historien om veien fra 4 introelever til 120 introelever. Vi har totalt 260 elever

Detaljer

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret..

Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Plan for spesialpedagogisk hjelp(psp) for barnehageåret.. Rapport på spesialpedagogisk hjelp for barnehageåret.. (Stryk det alternativet som ikke passer og sett inn riktig årstall) Navn: Født: Barnehage:

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001)

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001) Meral Øzerk Seniorrådgiver Elisabeth Mikkelsen Seksjonsleder Det flerkulturelle samfunnet inkluderer nordmenn som majoritetssamfunn samer som urfolk, jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer