GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål"

Transkript

1 GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert

2 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere ved opplæringsinstitusjonen skal registreres her, uavhengig av hvem som betaler for opplæringen. I ramme A skal alle deltakere ved opplæringsinstitusjonen, ev. alle deltakere som får voksenopplæring i regi av kommunen, registreres - uavhengig av hvilken kommune de tilhører, og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1 Her oppgis personer som bare får undervisning etter opplæringslovens 4A-1 om rett til grunnskoleopplæring for voksne. Personer som også får spesialundervisning etter 4A-2 i tillegg til undervisning etter 4A-1 skal ikke føres opp her, men registreres under spesialundervisning etter enkeltvedtak (linje 4..7) Ifølge 4A-1 i opplæringsloven har personer over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring individuell rett til slik opplæring. Kommunen plikter å gi slik opplæring til personer som ikke har fullført grunnskolen, personer som har fullført grunnskolen, men likevel trenger mer grunnskoleopplæring, samt norske så vel som utlendinger med bosettingstillatelse, arbeids- og/eller oppholdstillatelse eller kollektivt vern. Asylsøkere har ingen rett til grunnskoleopplæring for voksne, men kan delta i opplæringen dersom kommunen har slike tiltak i gang. Deltakere som får undervisning i henhold til 4A-1 skal føres i linjene Hvor mange deltar i grunnskoleopplæring for voksne, språklige minoriteter unntatt? Her registreres antall deltakere som får grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1, fordelt på menn og kvinner - bortsett fra elever fra språklige minoriteter. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i grunnskoleopplæring (språklige minoriteter unntatt) etter 4A-1 også får opplæring etter 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakerne ikke føres her, men i linje 4, samt linje Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i grunnskoleopplæring for voksne? Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter som får grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1, fordelt på menn og kvinner. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i grunnskoleopplæring (fra språklige minoriteter) etter 4A-1 også får opplæring etter 4A-2 (spesialundervisning), skal deltakerne ikke føres her, men i linje 5, samt linje Sum grunnskoleopplæring (linje 1..2) No text

3 Side 2 av 11 Spesialundervisning etter enkeltvedtak, 4A-2 Her oppgis alle personer som får undervisning etter opplæringslovens 4A-2, om rett til spesialundervisning på grunnskolens område, men også personer som i tillegg til dette får opplæring etter 4A-1 I linjene 4..6 registreres deltakere i spesialundervisning etter 4A-2, også om de får grunnskoleopplæring etter 4A-1. Ifølge 4A-2 har voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning. Dette gjelder også voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. 4. Hvor mange deltar i spesialundervisning, språklige minoriteter unntatt? Her registreres antall deltakere som får spesialundervisning for voksne etter 4A-2, fordelt på menn og kvinner - bortsett fra elever fra språklige minoriteter. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i spesialundervisning (etter 4A-2) også får grunnskoleopplæring etter 4A-1, skal de også føres opp i linje Hvor mange fra språklige minoriteter deltar i spesialundervisning? Her registreres antall deltakere fra språklige minoriteter som får spesialundervisning for voksne etter 4A-2, fordelt på menn og kvinner. I voksenopplæringsskjema defineres språklige minoriteter som deltakere med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk. Hvis deltakerne i spesialundervisning (etter 4A-2) også får grunnskoleopplæring etter 4A-1, skal de også føres opp i linje Sum spesialundervisning (linje 4..5) 7. Hvor mange av elevene i linje 6 får også grunnskoleopplæring etter 4A-1? Her føres deltakere som både får grunnskoleopplæring etter 4A-1 og spesialundervisning etter 4A-2. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i følge egen læreplan Her ønsker vi å vite registrerte deltakere per 1. oktober. Deltakere skal registreres her, uavhengig av om de er registrert under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (linje 4..7) etter opplæringsloven. Fra og med 1. september 2005 har voksne innvandrere med oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse etter utlendingsloven, obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Den obligatoriske opplæringen skal være på 300 timer, hvorav 50 timer skal brukes til samfunnskunnskap. Innvandrere som har behov for ytterligere opplæring, kan få inntil 3000 timer opplæring. Vi viser bl.a. til 17 og 18 i introduksjonsloven. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet for likestilling, deltakelse og integrering i de norske samfunnet. Språkopplæringen er delt inn i tre spor, og disse erstatter tidligere A- og B-løp. Spor 1 er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang. Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang, mens spor 3 er beregnet på deltakere med god allmennutdanning. Også deltakere som har begynt på en opplæring i A- eller B-løp, skal nå være plassert i spor 1, 2 eller 3. Vi ønsker å registrere alle deltakere i norsk og samfunnskunnskap. Dette inkluderer både de som har startet i den nye ordningen, de som er en del av overgangsordningen, asylsøkere mellom 16 og 18 år, og andre som mottar undervisning. Dette gjelder altså alle som mottar denne type opplæring, uavhengig av hvem som finansierer den. I merknadsfeltet skal det gjøres rede for hvor mange asylsøkere dette gjelder. Deltakerne skal fordeles på menn, kvinner og grupper per 1. oktober. Vi ønsker også å vite hvor mange av deltakerne som får opplæring på nynorsk.

4 Side 3 av 11 Deltakere skal registreres her, uavhengig av om de også er registrert under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (4..7). 8. Hvor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 1 (deltakere med liten eller ingen skolegang)? Her registreres deltaker som har liten eller ingen skolegang fra før. Deltakere i overgangsordningen som er registrert i B-løp, skal registreres her. 9. Hvor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 2 (deltakere med en del skolegang)? Her registreres deltakere som har en del skolegang fra før. Deltakere i overgangsordningen som er registrert i A-løp skal plasseres i denne kategorien dersom de har en del skolegang fra før. 10. Hvor mange får norsk og samfunnskunnskap som spor 3 (deltakere med god allmennutdanning)? Her registreres deltakere som har god allmennutdanning fra før. Deltakere i overgangsordningen som er registrert i A-løp skal plasseres i denne kategorien dersom de har god allmennutdanning fra før. 11. Sum norsk og samfunnskunnskap (linje ) I kolonnen for antall med opplæring på nynorsk legges inn hvor mange av deltakerne som får opplæring på nynorsk. 12. Hvor mange av personene registrert i linje 11 bor i asylmottak? Her registrereres antall deltakare i norsk og samfunnskunnskap som bor i asylmottak, medregnet asylsøkere i alderen år som får norskopplæring. 13. Hvor mange av personene registrert i linje 11 får grunnskoleopplæring for voksne etter 4A-1? Noen deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere kan også få grunnskoleopplæring etter 4A-1 i opplæringsloven. I slike tilfeller føres de personene det gjelder i linje Hvor mange av personene registrert i linje 11 får også spesialundervisning etter enkeltvedtak. 4A-2? Noen deltakere i samfunnskunnskap for voksne innvandrere kan også få spesialundervisning etter 4A-2 i opplæringsloven. I slike tilfeller føres de personene det gjelder i linje 14. Deltakere fra andre kommuner 15. Grunnskoleopplæring Antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i andre kommuner, og dermed finansieres av andre kommuner, fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 16. Spesialundervisning Antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i andre kommuner, og dermed finansieres av andre kommuner, fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 17. Norsk og samfunnskunnskap Vi ønsker å registrere alle voksne innvandrere som deltaker i opplæring i norsk og

5 Side 4 av 11 samfunnskunnskap. Dette inkluderer både de som har rett og/eller plikt etter introduksjonsloven, de som er en del av overgangsordningen inkludert asylsøkere mellom 16 og 18 år, voksne asylsøkere og deltakere som betaler for opplæringen. I merknadsfeltet skal det gjøres rede for hvor mange asylsøkere som omfattes av opplæringen. Deltakerne skal fordeles etter kjønn og spor per 1. oktober. Vi ønsker også å vite hvor mange av deltakerne som får opplæring på nynorsk. Deltakere skal registreres her, uavhengig av om de også er registrert under grunnskoleopplæring (linje 1..3) eller spesialundervisning (4..7). Deltakere i andre kommuner 18. Grunnskoleopplæring Kommunen sentralt skal registrere antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i egen kommuner, og dermed finansieres av kommunen. Disse fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 19. Spesialundervisning Kommunen sentralt skal registrere antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i egen kommuner, og dermed finansieres av kommunen. Disse fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. 20. Norsk og samfunnskunnskap Kommunen sentralt skal registrere antall deltakere i voksenopplæringen som er folkeregistrert i egen kommuner, og dermed finansieres av kommunen. Disse fordeles på grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap. B. Årstimer Gi opplysninger om årstimer per 1. oktober og årstimer som er planlagt for resten av skoleåret. Ressurser i tilknytning til alle deltakere skal være med, uavhengig av hvilken kommune de tilhører og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Ressurser det er vanskelig å fordele på de ulike feltene nedenfor, føres opp etter skjønn. Fra skoleåret 2006/07 føres årstimer i linje 1..9 i 60 minutters enheter. Årstimene i linje føres i 45 minutters enheter. Det er kun tiden hvor læreren underviser elever som skal registreres (leseplikten). I ramme B gis opplysninger om årstimer som personalet bruker til ulike formål. Både utførte timer fram til 1. oktober og det som er planlagt for resten av skoleåret skal registreres. I GSI registreres den faktiske tilstanden ved opplæringsinstitusjonen. Dette innebærer at der disponerte timer avviker fra tildelte timer fra skoleeier, skal disponerte timer legges til grunn for utfyllingen. Det innebærer også at alle timer registreres, uansett hvilken kommune deltakerne kommer fra, og uavhengig av hvem som betaler for opplæringen. Timene fordeles på grunnskoleopplæring ( 4A-1 i opplæringsloven)/spesialundervisning ( 4A-2 i opplæringsloven), og på norsk og samfunnskunnskap (kap 4 i introduksjonsloven). Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne Årstimer til undervisning (lærertimer) oppgis i 60 minutters enheter 1. Hvor mange årstimer undervisning går til grunnskoleopplæring? Her registreres antall årstimer brukt til/planlagt brukt til grunnskoleopplæring etter 4A-1, og som regnes som undervisning.

6 Side 5 av Hvor mange årstimer går til spesialundervisning? Her registreres antall årstimer brukt til/planlagt brukt til spesialundervisning etter 4A-2, og som regnes som undervisning. 3. Sum årstimer til undervisning (linje 1..2) Andre årstimer, oppgis i 60 minutters enheter I linje 4..7 registreres andre årstimer (ikke undervisning) i forbindelse med grunnskoleopplæring og spesialundervisning samlet. 4. Hvor mange årstimer går til sosialpedagogiske tjenester/rådgivningstjenester? Omfatter den delen av tidsressursen til administrative og pedagogiske lederoppgaver som benyttes til rådgiver- og sosiallærertjeneste. Rådgiver-/sosialtjeneste er ikke avtalefestet for voksenopplæringen, men eventuelle årstimer til slike tjenester i voksenopplæringen skal likevel registreres her. 5. Hvor mange årstimer går til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid mv.? Totalt antall årstimer, som er en del av pedagogenes stillinger og som er satt av til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid, pedagogiske styrkingstiltak, samråding, plan- og utviklingstimer mv. 6. Hvor mange årstimer er faste vikartimer som opplæringen ev. har fått tildelt? Timer til personer som er tilsatt ved skolen og som er pålagt å være vikar i deler av, eller hele stillingen. Timene her omfatter kun de årstimene som er en del at vedkommendes stilling, men som ikke er registrert i andre linjer her. 7. Hvor mange årstimer er tildelt, men ikke fordelt til spesifikke oppgaver? Dette omfatter årstimer som er tildelt, men som ennå ikke er fordelt til ulike oppgaver i grunnskoleopplæringen/spesialundervisningen. 8. Sum andre årstimer (linje 4..7) 9. Sum årstimer i grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne (linje 3+8) Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i følge ny læreplan

7 Side 6 av 11 Årstimer til undervisning (lærertimer) oppgis i 45 minutters enheter I feltene skal det bare inkluderes timer som går til kontakt med og oppfølging av elever og foresatte. 10. Hvor mange årstimer undervisning går til norsk og samfunnskunnskap? Her registreres årstimer i norsk og samfunnskunnskap som er bruk til, eller planlagt brukt til, undervisning. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter Andre årstimer, oppgis i 45 minutters enheter I feltene skal det bare inkluderes timer som går til kontakt med og oppfølging av elever og foresatte. 11. Hvor mange årstimer går til sosialpedagogiske tjenester/rådgivningstjenester? Omfatter den delen av tidsressursen til administrative og pedagogiske lederoppgaver som benyttes til rådgiver- og sosiallærertjeneste. Rådgiver-/sosialtjeneste er ikke avtalefestet for voksenopplæringen, men eventuelle årstimer til slike tjenester i voksenopplæringen skal likevel registreres her. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 12. Hvor mange årstimer går til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid mv.? Totalt antall årstimer, som er en del av pedagogenes stillinger og som er satt av til pedagogisk veiledning, utviklingsarbeid, pedagogiske styrkingstiltak, samråding, plan- og utviklingstimer mv. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 13. Hvor mange årstimer er faste vikartimer som opplæringen ev. har fått tildelt? Timer til personer som er tilsatt ved skolen og som er pålagt å være vikar i deler av, eller hele stillingen. Timene her omfatter kun de årstimene som er en del at vedkommendes stilling, men som ikke er registrert i andre linjer her. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 14. Hvor mange årstimer er tildelt, men ikke fordelt til spesifikke oppgaver? Dette omfatter årstimer som er tildelt, men som ennå ikke er fordelt til ulike oppgaver i grunnskoleopplæringen/spesialundervisningen. Årstimer føres i linje i 45 minutters enheter 15. Sum andre årstimer (linje ) 16. Sum årstimer i norsk og samfunnskunnskap (linje 10+15) C. Årsverk og bemanning Årsverk i tilknytning til alle deltakere skal være med, uavhengig av hvilken kommune deltakerne tilhører og uavhengig av hvem som finansierer opplæringen. Årsverk (i stillingsprosent) fordeles mellom de ulike oppgavene de ansatte har. Ressurser det er vanskelig å fordele føres opp etter skjønn. Under "bemanning" (linje 17) føres ansatte

8 Side 7 av 11 som har oppgaver knyttet til undervisning eller administrativ/pedagogisk ledelse. Merk at årsverkene telles i stillingsprosent, dvs. at ett årsverk er 100 prosent. (For en person som f.eks. har halv stilling som rektor og halv stilling som undervisningspersonell skal det registreres 50 prosent på rektor og 50 prosent på undervisning.) Årsverk registreres fordelt på grunnskoleopplæring ( 4A-1)/spesialundervisning ( 4A-2) eller på norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, men under "Bemanning i antall personer" (linje 17) registreres all bemanning ved institusjonen/kommunen sentralt samlet. Dvs. at hvis ansatte er tilknyttet både grunnskoleopplæring/spesialundervisning og norsk og samfunnskunnskap, telles de bare én gang under "Bemanning". Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne (1 årsverk = 100) 1. Rektor / leder I voksenopplæringen er det ikke alltid tilsatt rektor, slik at det er en annen som ivaretar de administrative og pedagogiske lederoppgavene. Omfatter rektor/leder av voksenopplæringen og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver. 2. Undervisningsinspektør / avdelingsleder o.l. Omfatter undervisningsinspektør og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver. 3. Rådgiver / sosiallærer 4. Undervisningspersonale med godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale med godkjent lærerutdanning som utfører undervisningsoppgaver. 5. Undervisningspersonale uten godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale uten formell pedagogisk kompetanse som er tilsatt i voksenopplæring, og som utfører undervisningsoppgaver, registreres her. 6. Sum årsverk undervisningspersonale og personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver (linje 1..5) 7. Assistenter Årsverk, i stillingsprosent, til tilsatte som har oppgaver knyttet til undervisningen, og som har kommunale arbeidsvilkår. Hvis en assistent faktisk utfører undervisningsoppgaver, regnes han/hun ikke som assistent, men som undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning. 8. Kontorteknisk personale Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ifølge egen læreplan (1 årsverk = 100) 9. Rektor / leder I voksenopplæringen er det ikke alltid tilsatt rektor, slik at det er en annen som ivaretar de administrative og pedagogiske lederoppgavene. Omfatter rektor/leder av voksenopplæringen og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver.

9 Side 8 av Undervisningsinspektør / avdelingsleder o.l. Omfatter undervisningsinspektør og kun den tidsressurs som er avsatt til administrative og pedagogiske lederoppgaver. 11. Rådgiver / sosiallærer No text 12. Undervisningspersonale med godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale med godkjent lærerutdanning som utfører undervisningsoppgaver. 13. Undervisningspersonale uten godkjent utdanning Årsverk, i stillingsprosent, til personale uten formell pedagogisk kompetanse som er tilsatt i voksenopplæring, og som utfører undervisningsoppgaver, registreres her. 14. Sum årsverk undervisningspersonale og personale med administrative og pedagogiske lederoppgaver (linje 9..13) 15. Assistenter Årsverk, i stillingsprosent, til tilsatte som har oppgaver knyttet til undervisningen, og som har kommunale arbeidsvilkår. Hvis en assistent faktisk utfører undervisningsoppgaver, regnes han/hun ikke som assistent, men som undervisningspersonale uten godkjent lærerutdanning. 16. Kontorteknisk personale Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne + norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i følge egen læreplan 17. Antall undervisningspersonale og personale med pedagogiske og administrative lederoppgaver Her registreres antall personer som utfører undervisningsoppgaver og pedagogiske/administrative lederoppgaver i voksenopplæringsinstitusjonen/kommunen sentralt. Personer tilsatt i forbindelse med grunnskoleopplæring/spesialundervisning og i forbindelse med norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere registreres samlet. Personer som underviser på flere områder registreres ikke mer enn én gang i linje 17. Rådgiver / sosiallærer Kontorteknisk personale Rådgiver / sosiallærer D. Spesialundervisning etter enkeltvedtak på grunnlag av 4A-2 i opplæringsloven - dette skoleåret

10 Side 9 av 11 4A-2 i opplæringsloven sier at "Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av den ordinære opplæringstilbodet for vaksne, her rett til spesialundervisning." Nedenfor skal opplysninger om spesialundervisning INNEVÆRENDE SKOLEÅR gis. Kommunen, ev. opplæringsinstitusjonen, fyller ut opplysninger om spesialundervisning for inneværende skoleår. Her registreres kommunen (ev. opplæringsinstitusjonen) alle søknader og all timetildeling til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak. Kommunen må påse at søknader, tilrådde søknader, antall undervisningstimer og antall deltakere som får spesialundervisning med undervisningspersonale/assistenter verken underrapporteres eller dobbeltrapporteres. Søknader og tilrådde søknader 1. Hvor mange søknader har kommunen/skolen fått per 1. oktober? Søknader og tildelinger som gjelder for flere år (som har blitt "rutine") føres hvert år. I kommuner hvor PP-tjenesten er delegert til de enkelte opplæringsinstitusjonene, fyller disse selv ut linje 1. Kommunen må påse at antall søknader totalt i kommunen ikke dobbeltrapporteres eller underrapporteres. 2. Hvor mange søknader er tilrådd av PP-tjenesten eller annen sakkyndig instans per 1. oktober? I kommuner hvor PP-tjenesten er delegert til de enkelte opplæringsinstitusjonene, fyller disse selv ut linje 2. Kommunen må påse at søknader tilrådd av PP-tjenesten eller annen sakkyndig instans verken dobbeltrapporteres eller underrapporteres. Bevilgede timer spesialundervisning 3. Hvor mange timer spesialundervisning er bevilget per 1. oktober (summen av enkeltvedtak)? Antall deltakere som får tildelt timer med undervisningspersonale, fordelt på timeprofil (1 time = 60 minutter) Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 timer (a 60 minutter) per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med assistenter, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. Antall deltakere Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 timer (a 60 minutter) per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med assistenter, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. 4. Hvor mange får inntil 75 timer per år? 5. Hvor mange får timer per år?

11 Side 10 av Hvor mange får timer per år? 7. Hvor mange får 271 timer eller mer per år? 8. Sum deltakere som får timer (linje 4..7) Antall deltakere som får tildelt timer med assistenter, fordelt på timeprofil (1 time = 60 minutter) Her registreres antall deltakere som har fått tildelt timer til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak, med assistenter, gruppert etter tildelte timer per år. Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 (a 60 minutter) timer per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med undervisningspersonale, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. Antall deltakere Her registreres antall deltakere som har fått tildelt timer til spesialundervisning på grunnlag av enkeltvedtak, med assistenter, gruppert etter tildelte timer per år. Med tildelte timer menes her det antall timer den enkelte deltaker har fått enkeltvedtak på. Den enkelte deltaker skal registreres innenfor intervallene opp til 75, eller 271 (a 60 minutter) timer per år eller mer. Deltakere som også er tildelt timer med undervisningspersonale, skal i tillegg registreres i linje Dette medfører at antall deltakere i linje 8 pluss deltakere i linje 13 vil kunne være større enn samlet antall deltakere i spesialundervisning registrert i linje 6 i ramme A. 9. Hvor mange får inntil 75 timer per år? 10. Hvor mange får timer per år? 11. Hvor mange får timer med assistenter per år? 12. Hvor mange får 271 timer eller mer per år? 13. Sum deltakere som får timer (linje 9..12) Hvor mange får timer per år?

12 Side 11 av 11 Hvor mange får timer med assistenter per år? E. Diverse Her registreres opplysninger om "oppdragsundervisning", dvs. undervisning som ikke blir finansiert av kommunen. Selv om det er kommunene som har ansvar for å innfri retten til individuell grunnskoleopplæring, kan det fremdeles forekomme undervisning som er finansiert av andre. Diverse Grunnskoleopplæring for voksne kan være finansiert av andre enn kommunen (eller andre kommuner). I de tilfeller slik opplæring blir betalt av andre aktører (f.eks. NAV eller private bedrifter), skal antall deltakere og årstimer det gjelder oppgis i linje 1 og 2. Hvis undervisningen som er registrert i skjema for øvrig er finansiert av andre enn kommunen, eller av andre kommuner, skal antall deltakere (linje 1) og årstimer (linje 2) det gjelder føres opp her. Grunnskoleopplæring for voksne kan være finansiert av andre enn kommunen (eller andre kommuner). I de tilfeller slik opplæring blir betalt av andre aktører (for eksempel NAV eller private bedrifter), skal antall deltakere og årstimer det gjelder oppgis i linje 1 og Av dette, deltakere som ikke er kommunalt finansiert Antall deltakerne registrert i linje 3 (grunnskoleopplæring) og linje 6 (spesialundervisning) i ramme A, som ikke er kommunalt finansiert. 2. Av dette, årstimer som ikke er kommunalt finansiert Antallet årstimer registrert i linje 9 (grunnskoleopplæring og spesialundervisning)i ramme B, som ikke er kommunalt finansiert.

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

GSI , endelige tall

GSI , endelige tall GSI 2010-11, endelige tall Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall og lærertetthet... 2 Beregnede årsverk til undervisningspersonale, lærertimer og assistenter... 2 Spesialundervisning... 2 Fremmedspråk...

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Foreløpige GSI-tall 2009

Foreløpige GSI-tall 2009 Foreløpige GSI-tall 2009 Sammendrag Innledning Foreløpige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 11.12.09. Tallene er foreløpige og må derfor brukes med forsiktighet.

Detaljer

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Grunnleggende norsk Det er elever som har fulgt ny læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. GSI 2009/2010, endelige tall Sammendrag Innledning Endelige tall fra grunnskolenes informasjonssystem er nå klare. Tallene er tilgjengelige på www.wis.no/gsi fra 28.04.10. Alle tall og beregninger i dette

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene

Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Analyse av Asker kommunes prioritering av midler til tidlig innsats i skolene Agenda 1. GSI-tallene: Beregning av lærertetthet og forklaring på utviklingen fra skoleår 2014-15 til 2016-17 2. Sammenligning

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven

Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter etter opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring Retten til

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) rettleiing. nynorsk GSI'09 Grunnskole (Gr) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skolen eller institusjonen

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Ålesund voksenopplæringssenter

Ålesund voksenopplæringssenter Ålesund voksenopplæringssenter ATV kurs Voksenopplæringsfeltet Kristiansund 23. - 24. sept 2013 Ålesund voksenopplæringssenter Norsk for Innvandrere (NFI) Spesialpedagogisk avdeling Grunnskole for voksne

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016

Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter etter opplæringsloven Regelverkssamling Kompetanse for mangfold 7. juni 2016 Rådgiver Tone G. Sandnesaunet Opplæringsloven Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. nynorsk I'09 Grunnskole (Gr) skjema nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Namn på eininga Postadresse Postnummer/stad Besøksadresse Postnummer/stad

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Medlemsgruppesamling voksenopplæringen. Modul 4-kurs i Utdanningsforbundet Hordaland,

Medlemsgruppesamling voksenopplæringen. Modul 4-kurs i Utdanningsforbundet Hordaland, Medlemsgruppesamling voksenopplæringen Modul 4-kurs i Utdanningsforbundet Hordaland, 8.2.2017 Hovedutfordringer i avtaleverket Arbeidsårets lengde Årsramme i norsk og samfunnskunnskap Tidsressurspott («byrdefull

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Opplæringslova med forskrifter

Opplæringslova med forskrifter Opplæringslova med forskrifter 2016-2017 Staten griper i meget stor grad inn i grunnskolens virksomhet gjennom et omfattende lovverk. Samtidig har innføring av rammefinansiering innen skolesektoren medført

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 SFS 2213

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009.

KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GÁIVUOTNA KÅFJORD. PLAN FOR VOKSENOPPLÆRINGA 2007-2009. Behandlet i Kommunestyret des. 2006. Innhold. Voksenopplæringa i Kåfjord kommune..3 Grunnskoleopplæring for voksne...4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014

FYLKESMANNEN I HEDMARK. GSI-samling 18/9-2014 GSI-samling 18/9-2014 Program 10.00-12.15: GSI 12.15-13.00: Lunsj 13.00-14.00: Skoleporten/UBAS GSI-samling 18.09.14 2 Tidsfrister 25.08: Åpning testperiode 22.09: Åpning GSI 01.10: Telledato 13.10: Frist

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Antall grunnskoler i Nordland

Antall grunnskoler i Nordland Hva sier GSI tallene 216 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 14. desember 216. Tallene i GSI er rapportert inn av kommunene selv. Tallene skal si noe om situasjonen ved telledato, som var

Detaljer

Retten til opplæring

Retten til opplæring Retten til opplæring Opplæring Viktig i et moderne kunnskapssamfunn Et offentlig ansvar Grunnlovsfestet ( 109) og FN konvensjonen om økonomiske-, sosiale- og kulturelle rettigheter (ØSK; artikkel 13) Demokrati

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge!

Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! Kvalifisering for et meningsfylt liv i Norge! VIRKSOMHETSPLAN FOR Steinkjer voksenopplæring SKOLEÅRET 2009-2010 1.1 Innhold 1.1 Innhold...2 2 INNLEDNING...3 2.1 Presentasjon av skolen...3 2.2 Rammebetingelser...3

Detaljer

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015

RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 RETTIGHETER FRA ET MINORITETSPERSPEKTIV FYLKESMANNEN I HEDMARK 2015 HVA ER SENTRALT DE SPESIELLE REGLENE I LOVGIVNINGEN SOM HJEMLER RETTIGHETER FOR MINORITETER DE GENERELLE REGLENE SOM HJEMLER RETTIGHETER

Detaljer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer

Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Vedtatt i HOK 07.06.2016 Organisering av tilbud og opplæring til flerspråklige barn og elever i Steinkjer Avdeling for oppvekst Innhold 1. Innledning... 2 2. Begrepsbruk... 2 3. Flerspråklige barns rettigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2014/15 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015.

Ca halvparten av skolene skal ha halvdagsmøte i 2016, det er de skolene som hadde heldagsmøte i 2015. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201301962-71 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-2237 Til: Skoler med halvdagsmøte 2016 Fra: Fagavdeling barnehage og skole Dato: 22.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdannings- og barnevernsavdelingen 1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdannings- og barnevernsavdelingen Tilsyn 2014 TILSYNSRAPPORT 19. mars 2015 Kommunens system for å oppfylle elevers rett til særskilt språkopplæring Vennesla kommune 2 KONTAKTPERSON

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning for voksne Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - ndervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 01.08.15-31.12.17 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke

Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar. Ann-Karin Bjerke Voksnes rett til opplæring og kommunens ansvar Rett til opplæring - to ulike lovverk Voksne kan ha rett og/eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven og samtidig ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring

Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Tilleggsopplysninger til søknad om videregående opplæring Vedleggsskjemaet fylles fortrinnsvis ut i samarbeid med avgiverskole eller Oppfølgingstjenesten. Søker skal underskrive vedleggsskjema. Sett kryss

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer