Opplæring til arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæring til arbeid"

Transkript

1 Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1

2 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater introprogrammet 2013 Tilskuddsordningene Arbeidsretting Norskopplæring i mottak Impact og nye NIR

3 Regional spørreundersøkelse IMDi Sør IMDi som kompetansesenter Spørreundersøkelse i region sør i 2012 og 2013 Resultatene fra 2013 nettopp klare Svarprosent på 100 fra 41 bosettingskommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark Utgangspunkt for dialog og refleksjon 3

4 Bosetting 2013 I 2013 ble det bosatt personer (421 EM) Sør: 862 Vest: I 2014 er det anmodet om personer Sør: Vest: Totalt antall plasser vedtatt i kommunene: Sør: Vest:

5 Prosent IMDi Sørs regionale kommuneundersøkelse :45 Mange kommuner har vedtatt å bosette færre enn IMDi har anmodet dem om. Hva er de tre viktigste årsakene til dette? 100% 90% 80% 70% 72,5% 60% 50% 47,5% 52,5% 40% 37,5% 30% 20% 10% 22,5% 15,0% 15,0% 0% ,0% 1 Utilstrekkelige statlige tilskuddordninger 2 Dårlig arbeidsmarked i kommunen/regionen 3 Uhensiktsmessige kvalifiseringstiltak for nyankomne flyktninger (ikke skreddersøm for målgruppen) 4 For få hensiktsmessige/passende boliger 5 Negative erfaringer med tidligere bosatte flyktninger 6 For liten kapasitet idet kommunale tjenestetilbudet 7 Negative holdninger i kommunestyret Navn

6 Introduksjonsprogrammet Hvorfor er det viktig å ha et resultatmål? Etterspør ledelsen i kommune resultatene? Er kvalifiseringen arbeidsrettet? Er det samarbeid på tvers? Er det samarbeid med næringslivet? Er det langsiktig satsing? Nettverk? 6

7 Andel med overgang til arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program i 2012 og 2013, fylkesoversikt. Prosent. 7

8 Elementer i arbeidsretting av intro Programansvar og oppfølging Individuell plan Veiledning Rett tiltak til rett tid Tette gapet mellom arbeidsgivers krav og deltakers kompetanse Arbeidsretting av norsk Praksisorientert norskopplæring Arbeidsnorsk Bransjenorsk Fagnorsk VOX profiler / BKA Forpliktende samarbeid med arbeidsgivere Differensiert samarbeid - fra språkpraksis til arbeid Ansvarsavklaring mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og kvalifiserende enheter Oppfølging av praksisplass og deltaker Kravspekk fra arbeidsgiver Jobbmatch Tett & god oppfølging Samarbeid med NAV Arbeidskraftbehovet Arbeidslivskunnskap Jobbsøkerkurs AMO Lønnstilskudd Nettverksfremmen de tiltak 60% får jobb gjennom nettverk Frivilligsentralen Lag- og orgamisasjoner Uformelle sosiale arena 8

9 Kommunens utfordring Programdeltakere skal ha aktivitet 37,5 timer/uke i 47 uker og ha fem uker ferie (vanlige arbeidsvilkår). Lærere i kommunal voksenopplæring har vanligvis lærervilkår = gap på 9 uker som må lukkes = introduksjonsprogrammet er hele kommunens ansvar 9

10 Eksempler på aktiviteter for å dekke opp gapet Vanlig undervisning/opplæring Arbeid Kurs og kompetanseheving Aktiviteter innenfor frivillighetssektoren 10

11 IMDi Sørs regionale kommuneundersøkelse 2013 Med utgangspunkt i situasjonen i din kommune, hva er det som fremmer gode resultater i introduksjonsprogrammet? Prosent :45 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 67,5% 30,0% 32,5% 25,0% 20,0% 22,5% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,0% 2,5% Navn 1 Godt arbeidsmarked 2 Flyktningenes motivasjon og innsats 3 Tett lederoppfølging av mål, resultater og kvalitet i kvalifiseringsarbeidet 4 God kompetanse hos de ansatte 5 God kvalitet på norskundervisningen 6 Økonomisk handlefrihet i kvalifiseringsarbeidet (rett tiltak til rett tid) 7 Hensiktsmessig organisering av introduksjonsprogrammet 8 God tilgang til NAVs virkemidler 9 Godt samarbeid med arbeidsgivere 10 God tilgang på relevante arbeidspraksisplasser 11 Godt samarbeid mellom ulike kvalifiserende enheter 12 Annet, beskriv

12 IMDi Sørs regionale kommuneundersøkelse 2013 Med utgangspunkt i situasjonen i din kommune, hva er de tre største hindringene for god måloppnåelse i introduksjonsprogrammet Prosent :45 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60,0% 30,0% 10,0% 5,0% 7,5% 27,5% Navn 10,0% 15,0% 1 Dårlig arbeidsmarked lokalt 12,5% 2 Flyktningenes motivasjon og innsats 3 Manglende lederoppfølging av mål, resultater og kvalitet i kvalifiseringsarbeidet 4 Manglende kompetanse blant de ansatte 5 Utilstrekklig kvalitet på norskundervisningen 6 Manglende økonomisk handlefrihet i kvalifiseringsarbeidet (ikke rett tiltak til rett tid) 7 Uhensiktsmessig organisering av introduksjonsprogrammet 8 Manglende tilgang til NAVs virkemidler 9 Manglende samarbeid med arbeidsgivere 10 Manglende tilgang på relevante arbeidspraksisplasser 11 Manglende samarbeid mellom ulike kvalifiserende enheter 45,0% 12,5% 17,5%

13 Vektede resultater i intro (SSB-rapport) 13

14 flyktninger bosatt fra 2005 til 2011 Hvor mange har kommet i arbeid og utdanning? Hvor lang tid tok det? 14

15 :45 Metode Levetidsanalyse (Cox-regresjon) Forventet tid fra bosetting til arbeid eller utdanning for hver person, gitt karakteristika ved personen og kommunen

16 Kommuner som er raskere enn forventet Observert tid Forventet tid

17 SSBs konklusjon «Kun 15% av forskjellene mellom kommunene forklares av variasjonene i arbeidsmarkedet og deltagernes sammensetning.» 17

18 Norskopplæring i mottak Dette handler om personer i mottak som har fått innvilget oppholdstillatelse og hvor det har gått mer enn tre måneder (dvs. kommunen plikter å tilby dem norskundervisning etter introduksjonsloven). Dette betyr kommunene mottar tilskudd uten å gi disse personene lovpålagt opplæring. Det er opp til bosettingskommunen å kreve mottakskommunen for deler av dette tilskuddet. Dette har minst to konsekvenser: Personer kommer ikke i gang med kvalifiseringsløpet mens de venter i mottak Økonomi kommuner mottar mindre tilskudd v/ bosetting. Vi vet ikke årsaken til manglende aktivitet på mottakene, men dette sjekkes ut nå. 18

19 Pressemelding fra IMDi 19

20 IMDi lager nytt system for bosetting, tilskudd og NIR Nytt NIR og egen modul for tilskudd (norsktilskudd) er planlagt ferdig innen juni 2014 Oppmelding til språkprøver vil skje i nytt system hos VOX, resultater blir elektronisk overført til NIR Bosettingsmodul startes 2014, men har ikke klar prosjektplan ennå IMDi vil komme med mere info i forkant av lansering i juni 20

21 Kommunale utviklingsmidler (KUM) i Vest og Sør 21

22 Kommunale utviklingsmidler (KUM) Det overordnede målet med KUM er å øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid, med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddsordningen skal fremme utvikling og dokumentasjon av metoder som øker kvaliteten og bedrer gjennomføringen og resultatoppnåelsen i kommunenes integreringsarbeid. Prosjekter og tiltak skal bidra til å styrke overgangen til arbeid og utdanning, og det legges særlig vekt på målrettede tiltak som kan få flere kvinner med innvandrerbakgrunn over i utdanning og arbeidsliv. Søknadsfrist mars

23 KUM-prosjekter i Sør og Vest Bergen: Flere kvinner i arbeid, Morsmålsstøttet opplæring til spor 1- deltakere, Språkpraksis for deltakere i intro Voss: Innvandrerkvinner og mat, I jobb Sandnes: PAN prosjekt arbeidsrettet norsk Stavanger: Fra klasseromserfaring til praksiserfaring Haugesund: På vei Time: Språkreis i Time Karmøy: AktivI Bømlo: Fra spor 1 til fast arbeid 23 Flora: Praksisretta opplæring for analfabeter

24 KUM-prosjekter i Sør og Vest forts. Notodden: Fra analfabet til fagbrev og Langreiste talenter (2 prosjekter) Kristiansand: Hotell i særklasse Arendal: På ett brett: lese- og skriveopplæring Grimstad: IntroRenhold Lyngdal: Helse/sosial praksis Risør: Introbedrift (Sultans Menn og Oasen) 24

25 25

26 Hotell i særklasse Egen samarbeidsavtale utarbeidet mellom Choice og VO i Kristiansand Choice gir innspill til fagplan VO en rekrutteringsarena Utvelgelse av deltakere (krav fra Choice) Energi, mot og begeistring Rett person på rett plass kartlegging Språknivå underordnet lysten til å jobbe på hotell avgjørende Servicenæringa smilende medarbeidere som kan jobbe raskt Deltakerne får 3 mnd praksis på hotellet med tett og god oppfølging av lærerne i praksisklassene. Hotellet forplikter seg til at 70% av deltakerne går over i ordinært lønnet arbeid etter praksisperioden. 26

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Kristian Rose Tronstad Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder NOTAT 2014:107 Tittel: Forfatter: Bosetting og integrering av flyktninger i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler

Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler Nr Søkers navn (kommune) Prosjektnavn Tilskuddsbeløp Målgruppe Beskrivelse av prosjekt/tiltak Østfold Videreføring fra 2013, med tidlig praksis og

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

Flyktningområdet 2015-2027

Flyktningområdet 2015-2027 Planprogram for Flyktningområdet 2015-2027 Vedtatt av kommunestyret 06.10.2014 Innhold Innledning 3 1.1 Kommuneplan 2011-23 3 1.2 Vedtak og føringer 3 2 Arbeid med flyktninger i Grimstad kommune 4 2.1

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

Sett mål - oppnå resultater

Sett mål - oppnå resultater Sett mål - oppnå resultater Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere TRINN 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplanen

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl ideas2evidence-rapport 09:2014 ideas2evidence 09:2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007

Detaljer

IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006

IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 2-2007 Årsrapport 2006 Begivenheter 2006 2 Januar Groruddalssatsingen. IMDi får i IMDi. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold 2012-2013 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting

Detaljer

DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA

DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA DRAMMEN SOM INTRODUKSJONSARENA EN GJENNOMGANG AV kommunens INTRODUKSJONS- OG KVALIFISERINGSARBEID FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Anja Bredal og Julia Orupabo Rapport 2014:04 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport

RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport RESULTATRAPPORTERING NY SJANSE 2011 IMDi-rapport Utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, oktober 2013 ISBN 978-82-8246-122-1 (pdf) Publikasjonen kan lastes ned fra www.imdi.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner

Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner NIBR-rapport 2015:2 Kristian Rose Tronstad Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? Introduksjonsprogram for flyktninger i

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer