Et steg nærmere sysselsetting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et steg nærmere sysselsetting"

Transkript

1 Et steg nærmere sysselsetting Samarbeid om kvalifiseringstiltak Oslo, 16. september Aud Blaker Avdelingsleder Arbeid og praksis Voksenopplæringssenteret Bærum kommune

2 Innhold 2 Voksenopplæringssenteret i Bærum BKVO Fra ankommet til ansatt Det nære samarbeid Kartlegging, registrering og veiledning Samarbeid med Flyktningekontoret Basiskvalifisering grunnleggende opplæring Sammensatt opplæring krever samarbeid ytre samarbeid Språkpraksis et første møte med privat og offentlig næringsliv Kommune og lokalt næringsliv Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) NAV Mot fagbrev videregående skole Universitet og høgskole kompletterende kvalifisering Bransjerettet opplæring et utvidet samarbeid med privat og offentlig næringsliv Næringslivstilpassing IMDi og Vox (Basiskompetanse i arbeidslivet BKA)

3 Voksenopplæringssenteret i Bærum BKVO Kvalifisering av minoritetsspråklige for å komme inn i arbeidslivet mer til sin rett i arbeidslivet tilbake til arbeidslivet via bransjerettet språkopplæring norsk arbeidslivskultur og -kunnskap databehandling arbeidslivspraksis mer skolegang 3

4 Fra ankomst til ansatt Utdanning På rett spor? Norskprøve 3 Arbeid Norskprøve 1 Norskprøve 2 Ankomst 4

5 Fra ankomst til ansatt Fremtiden i våre hender 5 Hverdagen er der det skjer. Den må samtidig ha en kobling til den sammenhengen skolen er i. Da må vi også kjenne verden rundt oss, og vi må vite hva samfunnet til enhver tid vil med skolen. Løfter man aldri blikket opp og ser mot fjernere horisonter, stivner øyemuskelen, og vi blir nærsynte. Vi trenger å gjenta spørsmålet med jevne mellomrom. Hvorfor er vi her egentlig? Pål Riis

6 Prinsippskisse for arbeidsrettet norskopplæring Tilpasset norskopplæring IKT, arbeidslivskunnskap, bransjenorsk, praksis Grunnleggende norskopplæring Faglig kvalifisering med arbeidstrening Inntak og registrering. Oversetting av papirer/vitnemål Vurdering av medbrakt kompetanse Norskprøve 1 Språkpraksis Norskprøve 2 Faglig tilleggs- og videreutdanning. NYK- og AMO-kurs Norskprøve 3 6 Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4

7 Samarbeid mer enn å arbeide sammen 7

8 Det nære samarbeid 8

9 Kartlegging, registrering og veiledning I dag Ikke lovpålagt Ikke felles system for registrering Mangel på kompetanse for at søknader om godkjenning blir fullstendige ved første innsending 9 Forslag til løsning Kartlegging, registrering og veiledning gjøres lovpålagt Det må tas i bruk et felles system, f.eks. ved at NIR utvides med en registrerings- og kartleggingsmodul Registrerte data gjøres nasjonalt tilgjengelige Personell ved inntakskontorer får en utvidet og lik opplæring

10 Samarbeid med Flyktningekontoret I dag Deltaker, Flyktningekontoret og BKVO har felles individuell opplæringsplan Rådgiver fra Flyktningekontoret er med i utviklingssamtale med deltaker Rådgiver er hands on ved oppstart Forslag til forbedring Flyktningekontoret bør være langt mer restriktiv ved bruk av tilpasset plan Flyktningekontoret bør være mye klarere overfor deltakere når det gjelder konsekvenser av valg Flyktningekontoret bør være langt mer restriktiv når det gjelder å ta ut deltaker av undervisningen (møter, trening osv) 10

11 Basiskvalifisering grunnleggende opplæring Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Arbeidslivskunnskap Grunnleggende dataopplæring Bedriftsbesøk Utviklingsbehov Fokus mot arbeid må planlegges og tas inn i undervisningen fra første dag Deltakerne må bringes opp på et visst arbeidskunnskapsnivå før de starter praksis 11

12 Ytre samarbeid 12

13 Sammensatt opplæring krever samarbeid Språkpraksis første kontakt med arbeidslivet ikke rettet mot jobb, men som en introduksjon til arbeidslivet Norsk med yrkeskvalifisering NYK bransjerettet krever tilgang på aktuelle praksisplasser innen privat og offentlig næringsliv Basiskompetanse i arbeidslivet BKA gir tilgang til nettverk gir tilgang til praksisplasser 13

14 Sammensatt opplæring krever samarbeid Utviklingsforslag kommune Kommunen bør i mye større grad være villig til å åpne opp for praksiskandidater. Bør nedfelles i kommunalt handlingsprogram Kommunen bør i mye større grad samarbeide med voksenopplæringssentra i sin rekruttering av kvalifisert arbeidskraft Sammensetningen av kommunens ansatte bør gjenspeile befolkningssammensetningen i kommunen 14

15 Sammensatt opplæring krever samarbeid Utviklingsforslag lokalt næringsliv Det lokale næringsliv bør i mye større grad samarbeide med voksenopplæringssentra i sin rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Praksis og arbeid er et av de viktigste virkemidlene for integrering. Statlig integreringstilskudd bør gis til bedrifter som stiller praksisplasser til disposisjon. Voksenopplæringssentrene kan tilby mangfoldskompetanse til lokalt næringsliv 15

16 Sammensatt opplæring krever samarbeid Dagens situasjon AMO- kurs for forberedende helsefag AMO-kurs for barnehageassistenter Kjøp av enkeltplasser på ordinære kurs (individuell AMO) Endringsbehov Flere AMO-kurs tilrettelagt for minoritetsspråklige Utvikle AMO-kurs som forbereder deltakerne for videregående skole NAVs policy om ikke å finansiere språkopplæring bør revurderes i det språkferdighet er helt vesentlig for ansettbarhet 16

17 Sammensatt opplæring krever samarbeid Dagens situasjon Forberedende kurs for helsefag og barne- og omsorgsarbeiderfaget Forbedringsmuligheter Utvikling av nye forberedende kurs i samarbeid med videregående skole for å forhindre frafall Praksiskandidatordningen må utvides for å kunne motta de deltakere som har gått på forberedende kurs hos voksenopplæringssentrene Deltakere med videregående utdanning fra hjemlandet som ikke er godkjent i Norge, har likevel ikke rett til videregående skole i Norge 17

18 Sammensatt opplæring krever samarbeid Dagens situasjon Kurs med asbeidsrettet språkopplæring og praksis for akademikere Utviklingspotensial Utvikling av pakker for restopplæring for akademikere Utvikling av særlige traineeprogram for minoritetsspråklige akademikere Effektivisering gjennom nettbasert opplæring i språk, samfunnskunnskap og arbeidslivskunnskap 18

19 Sammensatt opplæring krever samarbeid Dagens situasjon Kurs med arbeidsrettet språkopplæring og praksis for fem ulike bransjer Fagperson fra varehandelen trukket med i arbeidsrettet språkopplæring Utviklingspotensial Trekke bransjefaglige personer inn i undervisningen (embedded learning) I samarbeid med bransje- og fagorganisasjoner utvikle nye kurs med arbeidsrettet språkopplæring og praksis 19

20 Sammensatt opplæring krever samarbeid Dagens situasjon Samarbeid om integrasjon gjennom språkopplæring arbeidstilpassing Finansiering av prosjekt Næringslivsdeltakelse i arbeidsrettet opplæring rettet mot varehandel Utviklingspotensial Utvikling av næringslivsdeltakelse rettet mot flere bransjer Nettverk for kunnskapsdeling mellom voksenopplæringssentra i tilknytning til arbeidsrettet språkopplæring Styrking av voksenopplæringssentrenes rolle som tilbyder til BKA-programmet 20

21 Hva virker? Med lang erfaring i integreringsarbeid gjennom arbeidsrettet språkopplæring av minoritetsspråklige, har jeg funnet at det kun er to forhold som er virkelig avgjørende for å gjøre en deltaker ansettbar i norsk næringsliv: Strenge krav til deltaker Tett oppfølging 21

22 Samarbeidsmaskineriet 22 Takk for oppmerksomheten

Arbeidsretting av programmet

Arbeidsretting av programmet Arbeidsretting av programmet Kompetanseløftet modul 2 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - Hva er arbeidsretting? - Hva kan inngå i et arbeidsrettet introduksjonsprogram? - Ting å tenke på i planlegging

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler

Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler Kommunale utviklingsmidler 2014 - fordeling av midler Nr Søkers navn (kommune) Prosjektnavn Tilskuddsbeløp Målgruppe Beskrivelse av prosjekt/tiltak Østfold Videreføring fra 2013, med tidlig praksis og

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Opplæring til arbeid

Opplæring til arbeid Opplæring til arbeid Kvalifisering av flyktninger i region vest og sør Bente Blytt og Grethe Haugøy, ass regiondirektører IMDi Vest og Sør 1 Vår presentasjon 2 Regional spørreundersøkelse Bosetting Resultater

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

1. DELTAKERE OG PROSJEKTER I NY SJANSE

1. DELTAKERE OG PROSJEKTER I NY SJANSE Resultater for Ny sjanse 2010 INNHOLD SAMMENDRAG 3 INNLEDNING 4 Målgrupper 4 Publikasjoner og pågående prosjekter 5 1. DELTAKERE OG PROSJEKTER I NY SJANSE 2010 7 1.1 Deltakere og prosjekter 2010 7 1.2

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Norskopplæring for voksne innvandrere

Norskopplæring for voksne innvandrere Norskopplæring for voksne innvandrere En undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by NOR-3930 Tom Ropjukwat Mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE

HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE Beregnet til Hamar kommune Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2011 HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED INTEGRERING AV INNVANDRERE HAMAR KOMMUNE ANALYSE AV HAMAR KOMMUNES ARBEID MED

Detaljer

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET

VOKSNE I MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET KUNNSKAPSLØFTET FOR KSNE I Svelvik kommune. PLAN FOR KSENOPPLÆRINGEN 2010-2013. MANGFOLD TILGJENGELIGHET - KVALITET 1 i lov om voksenopplæring Formålsparagrafen "Målet for voksenopplæringen er å hjelpe

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Integrering 2013. 25. april 2013

Integrering 2013. 25. april 2013 Integrering 2013 25. april 2013 1. Innledning... 2 2. Rammebetingelser og organisering... 2 3. Bosetting... 5 4. Barnehage... 6 5. Skole... 8 6. Forebygging og barnevern... 10 7. Voksenopplæring... 12

Detaljer

Introduksjonsordningen Moss kommune

Introduksjonsordningen Moss kommune Introduksjonsordningen Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling...

Detaljer

Anne Britt Djuve og Katrine Fangen. Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger

Anne Britt Djuve og Katrine Fangen. Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Anne Britt Djuve og Katrine Fangen Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Anne Britt Djuve og Katrine Fangen Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 revidert elektronisk versjon desember 2013 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold Slik bruker du rundskrivet... 10 Leserveiledning...

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen

Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen Miriam Latif Sandbæk Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen Krafttak for norskopplæring delrapport 4 Miriam Latif Sandbæk Voksne innvandrere i

Detaljer