Trening på tørt land og dypt vann!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trening på tørt land og dypt vann!"

Transkript

1 Trening på tørt land og dypt vann Amfibiambisjoner i kvalifisering og arbeidsformidling Jarle Stave Botnen Seksjonsleder ESIS Bydel Grorud

2 Bydel Grorud Målgrupper for satsinger Bydel Grorud er en liten bydel i Oslo med innbyggere: - Enkelte områder i bydelen har betydelige levekårsutfordringer - Relativt lav sysselsetting / høy arbeidsledighet - 50% med minoritetsbakgrunn Enhet for sysselsetting, integrering og språk (ESIS) er en kommunal seksjon som jobber med følgende målgrupper: - Mottagere av økonomisk sosialhjelp i bydelen - Innbyggere som står i fare for å bli mottagere av økonomisk sosialhjelp ESIS tilbyr for tiden tett oppfølging til 340 deltagere i ulike satsinger er deltagere i kvalifiseringsprogram - 90 er deltagere i ulike satsinger for ungdom er deltagere i ulike satsinger for voksne - 36 er deltagere i introduksjonsprogram

3 Resultater for målgruppene de siste åra Resultater de siste åra Avsluttede deltagere med overgang til arbeid eller utdanning År KVP 36 % 49 % 56 % 49 % 46 % 58 % Unge 45 % 48 % 50 % 67 % 59 % 56 % Andre 37 % 41 % 38 % 59 % 65 % 25 % Intro 46 % 29 % 55 % 63 % 60 % - I tillegg: En klar tendens til at stadig flere har deltidsarbeid som del av programmet sitt lenge før de avsluttes

4 Rammer for arbeidet med målgruppene Bemanning - 34 veiledere, lærere og arbeidsledere etc Prosjektfinansiering - 10 ulike satsinger rettet mot spesifikke målgrupper Felles satsinger med eksterne - Arbeidsmarkedsbedriften KareaVarbas - Bydelene Alna, Bjerke og Stovner - Oslo Voksenopplæring Tilgang til fire klasserom og flere samtalerom med god standard Tilgang til alle NAV sine virkemidler Godt opparbeidet samarbeid med en rekke arbeidsgivere

5 Metoder for arbeidet med målgruppene ESIS mottar henvisninger fra NAV Grorud og kartlegger / observerer brukerne før de fordeles inn følgende ulike programmer: Oppfølgingsprogram Målgruppe KVP Introduksjonsprogram Jobbsjansen for kvinner Jobbsjansen for ungdom Tett på Arbeidsrettet rehabilitering IPS Arbeid gir helse IPS Tett oppfølging i statlig tiltak Generell målgruppe Nyankomne flyktninger Minoritetsspråklige kvinner Minoritetsspråklig ungdom Drop out-ungdom Mottar behandling fra DPS Mottar behandling fra ARA Ikke aktuelle for andre program

6 Metoder for arbeidet med målgruppene ELLER henviste brukere kan få et av følgende tiltak / kurs MED ELLER UTEN tett oppfølging fra veileder: Tiltak / kurs Målgruppe Kosthold og trening Kantine Bydelsrusken Jobbsøker n for ungdom Jobbsøker n for voksne Praksisforberedende kurs Norskoffensiven Groruddalen Yrkesrettet norskopplæring Norskopplæring i bedrift Bedriftsetablering Minoritetsspråklige kvinner Alle, mest kvinner Alle, mest unge menn Yngre enn 25 år 25 år og eldre Egne kurs for ulike målgrupper Svake norskferdigheter Kan fungere i praksisplass Fulltidspraksisplass Vurdert kapasitet til å starte bedrift

7 Metoder for arbeidet med målgruppene Hvilke erfaringer kan være mest nyttig å dele, og som har relevans for målgruppen for KVP? Tjeneste Målgruppe Kantine Bydelsrusken Praksisforberedende kurs Yrkesrettet norskopplæring Norskopplæring i bedrift Arbeidsrettet rehabilitering IPS Arbeid gir helse IPS Alle, mest kvinner Alle, mest unge menn Egne kurs for ulike målgrupper Kan fungere i praksisplass Fulltidspraksisplass Mottar behandling fra DPS Mottar behandling fra ARA

8 Metoder for arbeidet med målgruppene Hvilke erfaringer kan være mest nyttig å dele, og som har relevans for målgruppen for KVP? Tjeneste Målgruppe Kantine Bydelsrusken Praksisforberedende kurs Yrkesrettet norskopplæring Norskopplæring i bedrift Arbeidsrettet rehabilitering IPS Arbeid gir helse IPS Alle, mest kvinner Gradering ut i fra place then train perspektivet Alle, mest unge menn Egne kurs for ulike målgrupper Kan fungere i praksisplass Fulltidspraksisplass Mottar behandling fra DPS Mottar behandling fra ARA

9 Metoder for arbeidet med målgruppene Hvilke erfaringer kan være mest nyttig å dele, og som har relevans for målgruppen for KVP? Tjeneste Målgruppe Kantine Bydelsrusken Praksisforberedende kurs Yrkesrettet norskopplæring Norskopplæring i bedrift Arbeidsrettet rehabilitering IPS Arbeid gir helse IPS Alle, mest kvinner Gradering ut i fra place then train perspektivet Alle, mest unge menn Egne kurs for ulike målgrupper Kan fungere i praksisplass Fulltidspraksisplass Mottar behandling fra DPS Mottar behandling fra ARA

10 Lavterskeltiltak (Kantine og Bydelsrusken) Har denne type tiltak en plass i fremtidig kvalifiseringsarbeid? - Forskning viser til «innelåsing» av arbeidskraft - Styrker ikke uten videre sjanser for fremtidig arbeid MEN for noen brukere klarer ikke vi å finne ekstern treningsarena ESIS erfarer også at gode prosesser starter i lavterskeltiltak Kriterier som bør være tilstede ved bruk av lavterskeltiltak - Tett dialog mellom arbeidsleder og veileder - Utvikling av klare mål og tidsplan for deltageren - Parallelle tiltak iverksettes ved behov For eksempel språk, arbeidslivskunnskap, trening - Fremskaffing av riktig ekstern praksisplass så raskt som mulig

11 Praksisforberedende kurs ESIS har god erfaring med ulike egenproduserte gruppetilbud som skal: - Tilføre kunnskap og refleksjon rundt det å være arbeidstager - Input fra ulike bransjer for å skape nysgjerrighet og grunnlag for valg - Varer fra noen dager til deltid seks uker - Gi en mulighet til observasjon og kartlegging av deltager i en periode - Deltager coaches og motiveres - Deltager utvikler pitcher for hvordan de skal selge seg inn på arbeidsplass - Deltager bruker tid på å finne sin egen praksis bistand ved behov Viktig med den rette type instruktører for å skape energi i gruppa Ofte samarbeid med annen bydel

12 Yrkesrettet norskopplæring Innebærer deltid i gruppeundervisning kombinert med deltid i praksisplass - Undervisningen foregår i grupper fra personer - Utveksling av deltagere mellom de fire Groruddalsbydelene gir noenlunde homogent språknivå - Lærerne er enten: - Norsklærere med sterk forståelse for arbeidslinja - Eller har erfaring som instruktører for arbeidsrettede kurs, - praksisplassoppfølging og norskopplæring - Målet og tema for opplæringen er arbeid - Delmål er dokumentasjon på økt språknivå (A2 eller B1) Norsklærer og veileder følger opp på praksisplassen, og norsklærer trekker erfaringer fra arbeidsplassene inn i undervisningen

13 Norskopplæring i bedrift Innebærer fulltids praksisplass på arbeidsplass, der det er behov for språkstøtte for deltageren Metoden innebærer følgende: - Inndeling av Oslo i arbeidspraksissoner - Markedskonsulenter i de fire bydelene eller veiledere fremskaffer praksisplasser i disse sonene - Hver av de samlet seks bedriftslærerne håndterer en goegrafisk sone - Norsklærer med tverrfaglig kompetanse besøker deltageren ukentlig - Følger deltageren i sin jobbhverdag og gir støtte til å løse språklige utfordringer: - Enten i situasjonen - Eller trekker deltager ut av situasjon for å løse språkutfordringer

14 Individual placement and support (IPS) Samarbeidssatsing mellom bydelen, arbeidsmarkedsbedriften KareaVarbas, DPS Groruddalen og ARA Groruddalen To prosjekter: - Arbeidsrettet rehabilitering (psykiske lidelser) - Arbeid gir helse (rus) Forarbeid: - Motivere for og bistå brukere med å få behandlingsplass - Jobbspesialistene oppsøker arbeidsplass før deltager introduseres Metoden innebærer følgende oppfølging: - Dialog mellom deltager, behandler og jobbspesialist - Dedikert fokus på motivasjon og aktivt valg - Behandler trekker opplevelser fra arbeidsplassen inn i timeavtalene - Jobbspesialisten er ute og følger opp deltagere mesteparten av arbeidstiden

15 Individual placement and support (IPS) IPS innebærer i prinsippet ingen virkemidler fra NAV, men der det viser seg umulig å få til ordinære arbeidskontrakter, kan det inngås korte perioder med arbeidspraksis Ekstern evaluering av tiltaket rating ut i fra en rekke kriterier som over tid i flere land viser seg å samvariere med: - Hva som skaper gode og varige arbeidsforhold - Hvordan deltageren kan få en sterkere helse - Overføringsverdi til andre målgrupper

16 Oppsummering Amfibe kvalifiseringstjenester Dynamikk mellom Jobbtorget og arbeidsplassen ESIS erfarer at det må finnes kompetanse og kapasitet til styrking av brukere lokalt i bydelen der brukeren dukker opp: - Komme raskt i gang med kartlegging / observasjon - Ved behov tilby kvalifiserende / motiverende tiltak - God differensiering og høy kvalitet på tilbudene - Kompliserte målgrupper lokale tiltak muliggjør god koordinering - Ofte stort avvik mellom kompetanse og forventninger trenger tid ESIS erfarer også at deltagere sjelden får seg arbeid gjennom kvalifisering og egen jobbsøking Deltageren må linkes over til en arbeidsplass og følges tett opp der: - Raskest mulig plassere på arbeidsplass - Tett generell oppfølging på arbeidsplassen - Målrettet kvalifisering på Jobbtorget i kombinasjon - Målrettet kvalifisering jevnlig på arbeidsplassen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen

Sluttrapport fra forstudie Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen 6. juni 2014 2 Innhold 1. Om arbeidet med forstudien... 3 1.1 Intensjonsavtale... 3 1.2 Fasene i programutvikling... 3 1.3

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene

Ny sjanse. Tips fra Ny sjanse-prosjektene Ny sjanse Tips fra Ny sjanse-prosjektene Hva er Ny sjanse? Forsøksvirksomhet som ble startet i 2005 Kvalifiseringsprogram for innvandrere som er langtidsledige Modellert etter Introduksjonsprogrammet Kommuner

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak Pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo Av Mari Torvik Heian og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 2 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl

Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene. Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl Evaluering av introduksjonsprogrammene i storbyene Linn Synnøve Skutlaberg, Kari Anne K. Drangsland og Asle Høgestøl ideas2evidence-rapport 09:2014 ideas2evidence 09:2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal

Tina Østberg Anne Britt Djuve. Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Tina Østberg Anne Britt Djuve Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer