Samarbeidsavtale. Flyktningtjenesten og Sjefsgården

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samarbeidsavtale. Flyktningtjenesten og Sjefsgården"

Transkript

1 Samarbeidsavtale Flyktningtjenesten og Sjefsgården Mars 2010

2 Oppstartfase flyktningtjenesten: I tiden etter bosetting vil flyktningtjenesten jobbe med: Kartlegging og oppstart for den nyankomne. Dette skal i utgangspunktet skje før vedkommende begynner på norskopplæring. Hvis det ikke er mulig, må flyktningtjenesten avtale med kontaktlærer når vedkommende må forlate skolen pga eksterne avtaler. Deltakeren meldes opp til skolestart ved at ankomstmelding sendes til skolen. Skolen ordner med skjema for Krav om norskopplæring 300 timer. Skjema i Visma Velferd Flyktning skal benyttes ved kartleggingen. Individuell plan(ip) føres inn i Visma Velferd Flyktning. Programrådgiver Oppstartsfase skolen: Kontaktlærer har ansvar for å gå inn på Visma Velferd Flyktning og sette seg inn i kartleggingsskjemaet, norsktimer i NIR og individuell plan.(ip) Trekantsamtaler / samarbeidssamtaler Skal være: Tre obligatoriske møter, flere ved behov. Møtetid: minutter. Dialog, der alle har like mye å si, som likeverdige parter. Diskusjon og meningsutveksling for å sette nye mål Felles for alle samarbeidssamtalene: Tar utgangspunkt i de individuelle planene( IP og IPN) Evaluere / revidere planene ut fra møtedeltakernes innspill. Det skal brukes tolk ved behov for å ivareta likeverdigheten Kontaktlærer skriver møtereferat som journalføres i Visma. IP og IPN revideres i etterkant. Trekantsamtale 1: Deltaker, programrådgiver og kontaktlærer. 1. trekantsamtale skal være: etter at vedtak om deltakelse i introduksjonsordningen, individuell plan(ip) er påbegynt etter at deltaker har startet på skolen. Skal være med tolk. Etter gjennomført inntakssamtale på skolen Etter utfylling av registreringsskjema IPN påbegynnes innen 14 dager etter skolens inntakssamtale

3 Sakliste: Individuell plan (IP) Progresjon i opplæringa / IPN Oppmøte Orden og oppførsel Eventuelt Tid: Bør gjennomføres innen 4 mnd etter oppstart. Programrådgiver kaller inn og ordner tolk. Kontaktlærer gir eleven beskjed. Trekantsamtale 2: Deltaker, programrådgiver, praksiskoordinator/kontaktlærer og representant fra NAV hvis det er arbeidsretta løp. Konkretisering av Individuell plan (IP) Ansvarsfordeling i det videre arbeidet mot avslutningsfasen Sakliste for møte 2 og 3: Individuell plan Progresjon i opplæringa / IPN Tidspunkt og nivå for norskprøve (arbeidsretta) Søknad til videregående opplæring (skoleretta) Plan for arbeid/praksis etter endt skoleløp(arbeidsrettet) Oppmøte Ansvarsfordeling i forhold til videre tiltak. Eventuelt

4 Tid: Senest 6 mnd. etter første møte. Programrådgiver kaller inn og ordner ev. tolk. Kontaktlærer gir eleven beskjed. Trekantsamtale 3: Deltaker, programrådgiver, praksiskoordinator/kontaktlærer og representant fra NAV hvis det er arbeidsretta løp. Hvis det er skoleretta løp møter lærer med rådgiverfunksjon i stedet for praksiskoordinator Ansvarsfordeling i sluttfasen. Sakliste: Se sakliste for 2. og 3. møte under punktet 2. trekantsamtale Tid: Avhenger av hvor langt deltakeren har kommet i kvalifiseringsløpet Programrådgiver kaller inn. Kontaktlærer gir eleven beskjed. Annet: Kontaktlærer for G2 og / eller lærer med rådgivningsfunksjon får liste fra programrådgiverne over hvilke elever (i hvilke grupper på norskkurs) som vurderer videregående. Må få informasjon om veien videre Mulighet for å være med på opplegg i faget utdanningsvalg Elevsamtaler: Dette er en samtale mellom lærer og elev, min. to ganger hvert år. Her er IPN et viktig verktøy. Programrådgiver kalles inn hvis lærer synes det er nødvendig. Hvis læreren finner det hensiktsmessig kan en trekantsamtale erstatte en elevsamtale. Lærer vurderer om elever under 18 år skal ha med seg foresatte. kontaktlærere

5 Ansvarsfordeling i sluttfasen: Skolen: Har ansvar for de som tar eksamen 2. klasse grunnskolen. Kontaktlærer må holde programrådgiver informert om skolevalg. Skolen har også informasjonsansvar for elever fra norskkurs som skal over til videregående, slik at de blir med på kartleggingsprøver, Åpen dag, hospitering og lignende. Flyktningtjenesten: Har ansvar for de som søker seg til voksenopplæring vgs høyere utdanning arbeidspraksis, arbeid, evt. skal over til NAV. Samarbeidsmøter flyktningtjenesten- Sjefsgården: Det skal være ett samarbeidsmøte i hvert semester mellom alle ansatte på flyktningtjenesten og Sjefsgården. Innholdet i møtene avtales mellom rektor og enhetsleder. Rektor Egenmeldinger: 8 uker, etter oppstart på skolen, telles som starten på retten til å benytte egenmeldinger. Kontaktlærer sier fra til deltakeren når tre egenmeldinger er brukt. Ugyldig fravær ut over tre dager varsles programrådgiver. Kontaktlærer Permisjoner: Permisjon av lengre varighet går via rektor/enhetsleder. Kontaktlærer kan gi permisjon for enkelttimer. Rektor og enhetsleder Deltakernes arbeidsår: Deltakernes arbeidsår er skissert i eget vedlegg. Enhetsleder Ellers forventer en at alle parter har god kontakt og informasjonsflyt til det beste for samarbeidet, enten ved telefon, e-post eller uformelle møter.

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Deltakelse i introduksjonsprogrammet er regulert av introduksjonsloven. Introduksjonsloven

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE ~ FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar Johansen(lauske.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA

Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Informasjon til representantene fra Mysebu ankomstransittmottak for EMA Kontaktinformasjon Samtale mellom representanter og beboere Flytting Rutine ved forsvinninger Samtykkeerklæring Aldersvurderinger

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015.

Plan for. bosetting og integrering av. flyktninger i. Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. FLESBERG OG ROLLAG KOMMUNER flyktningtjenesten Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Flesberg og Rollag kommuner 2012-2015. Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppbygging av planen.... 3 1.2 Bosetting

Detaljer

Opplevelse og mestring, - for alle! Håndbok. for musikkorganisasjoner i Bodø 2014. Dirigentavtale Salg av instruksjon og assistansespill

Opplevelse og mestring, - for alle! Håndbok. for musikkorganisasjoner i Bodø 2014. Dirigentavtale Salg av instruksjon og assistansespill Opplevelse og mestring, - for alle! Håndbok for musikkorganisasjoner i Bodø 2014 Dirigentavtale Salg av instruksjon og assistansespill Hensikt og mål for Håndboken Gi informasjon om ny dirigentavtale og

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter.

Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Regler for minoritetsspråklige deltakere ved Hemne ressurssenter. Deltakelse Samværsformer og arbeidsmiljø Undervisningsmateriell Fravær Permisjoner Egenmelinger Reaksjoner ved brudd på reglementet Underskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Visjon: Levanger kommune: Triveligst i Trøndelag Visjon : Sjefsgården voksenopplæring: Når mangfold blir en ressurs FOKUS: Samfunn Hovedmål 1: Elevene

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer