Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læringsmappe for arbeidslivet. Nina Jernberg, rådgiver Vox"

Transkript

1 Læringsmappe for arbeidslivet Nina Jernberg, rådgiver Vox

2 Dagens program Arbeidsrettet norskopplæring og Læringsmappe for arbeidslivet Eksempler fra Læringsmappe for pleieassistenter Erfaringer fra utprøving av læringsmappe

3 Erfaring fra utprøving av læringsmappe Norskopplæringen ulike kurs og prosjekter Språkperminstruktører lærere på Bærum VO, Enhet for voksenopplæring i Trondheim, Oslo VO Smedstua, Oppegård Kvalifiseringssenter, Sandefjord Internasjonale senter, Arendal Voksenopplæring Skedsmo Voksenopplæring Læringsmappe for kantineassistenter Krafttaket i Oslo VO Læringsmappe for pleieassistenter Program for basiskompetanse (BKA- kurs) opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen Halden Voksenopplæring (vår/høst 2010) Oasen kreativt senter i Kristiansund (vår 2010) Minar i Mo i Rana AOF - prosjekt i Posten (høst 2010).

4 Summing Hva sier læreplanen om arbeidsrettet opplæring? Hvorfor trenger vi en arbeidsrettet norskopplæring?

5 Ulike arenaer for språklæring Læreplanens domener: Personlig Offentlig Opplæring Yrke/arbeidsliv Læreplanen s. 8 Etter nivå A1 er det mulig å knytte norskopplæringen nærmere til yrkeslivsdomenet og/eller opplæringsdomenet. Det er viktig å gjøre norskopplæringen motiverende og nyttig for deltakerne

6 Yrkestilknyttet norskopplæring Utdrag fra Læreplanen: En yrkestilknyttet opplæring vil kunne foregå i kombinasjon med arbeidspraksis eller kurs innen for en gitt bransje eller næringsvirksomhet. Da legges vekten på yrkeslivsdomenet, og de språklige aktivitetene relateres til dette uten at opplæringen innskrenkes til å bli en konkret opplæring i fagspråk. Vekten kan legges på yrkeslivsdomenet over kortere eller lengre perioder og kan fylle hele eller deler av kursdagen.

7 Langsiktige og kortsiktige mål Eksempler på langsiktig mål: Norskprøve 3 muntlig Norskprøve 2 eller 3 skriftlig Jobb som. Grunnskole Videregående skole Universitet for mange er dette en lang vei å gå.. hvordan veileder vi underveis?.hvordan kan vi tydeliggjøre små og kortsiktige læringsmål som er overkommelige for den enkelte?

8 Pedagogiske verktøy som for eksempel Språkpermene Europeisk språkperm for voksne innvandrere Språkperm for spor 1 og 2 Læringsmappe for arbeidslivet Læringsmappe for barnehageassistent Læringsmappe for pleieassistent viser eksempler på hvordan man kan arbeidsrette norskopplæringen Disse har som mål: - å støtte deltakerne i læringsprosessene - å knytte opplæringen til virkelighetsnære situasjoner - å sette deltakerens behov og læring i sentrum

9 Læringsmappe for arbeidslivet Pedagogisk verktøy, fleksibelt og dynamisk Metode og modell En form for mappevurdering Røtter i språkpermmetodikken\ portfoliometodikken Kartleggende funksjon (underveisvurdering) Evaluerende funksjon (sluttvurdering, dokumentasjon) Åtte deler (noen samsvarer med språkpermene) Har som mål å fremme læring og motivere for livslang læring

10 Læringsmapper som er utviklet på Vox

11 Nettversjon på vox.no Hele læringsmappen ligger i en pdf og kan skrives ut Hver del ligger også i en egen pdf Word- maler ligger der til hver del tilpass eksemplene i læringsmappen etter behov

12 Læringsmappe for pleieassistenter har eksempler på nivå A1- B1

13 Opplæringsplan og målgruppe En læringsmappe kan bygges opp med utgangspunkt i ulike opplæringsløp og opplæringsplaner Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kompetansemål for grunnleggende ferdigheter Læringsmappene kan også brukes som modell for oppbygging av ulike kurstyper med arbeidstilknyttet opplæring for voksne.

14 Metodisk veiledning til læringsmappe for arbeidslivet Innhold Teorigrunnlag Beskrivelse av innhold og struktur Praktiske bruk av læringsmappe og tips til læreren Læringsmappe for barnehageassistent brukes gjennomgående som et eksempel i veiledningen

15 Hvor finner dere dem? Vox - Læremidler for norskopplæring Læringsmappe for pleieassistent, nettversjon mai 2010 Et eksempel på en læringsmappe bygget opp etter malen til Læringsmappe for barnehageassistent Vox - Læremidler for lesing, skriving, regning og digital kompetanse Læringsmappe for barnehageassistent, nettversjon okt 2009

16 Vox har utviklet 8 nye profiler Basisferdigheter på jobben for Barnehageassistent Bussjåfør Lagermedarbeider Butikkmedarbeider HMS- arbeid for bygg Tømrer Elektriker Rørlegger

17 Summing Hvordan lærer voksne? Hva motiverer voksne til å lære mer?

18 Læring i kontekst Voksne som får opplæring i en autentisk kontekst med materiell og aktiviteter som er tilpasset eget behov, bruker oftere tid på lese- og skriveaktiviteter utenfor opplæringssituasjonen. The Literacy Practices of Adult Learners Study (LPALS) [1] Purcell-Gates mfl NCSALL

19 Hva bør læreren ha kunnskap om?

20 Hvordan kommuniserer man på arbeidsplassen? Ta utgangspunkt i praksisplassen til den enkelte Hvilke arbeidsoppgaver har eller får deltakerne i praksis? Hvilke ferdigheter trenger man for å mestre i de ulike situasjonene på arbeidsplassen? Hvem kommuniserer med hvem? Hvor? Hvorfor? Skjer kommunikasjonen skriftlig eller muntlig? Utfordring: Hvordan knytter vi opplæringen i de ulike ferdighetene til arbeidssituasjon?

21 I hvilke situasjoner leser, skriver og snakker vi på jobben?

22 Hva er tekst?

23 På hvilke steder finnes tekstene?

24 Når leses teksten? Hvilken funksjon har den? Snakker man med noen i etterkant av lesingen?

25 Hvorfor bruke læringsmappe? Knytte opplæringen til virkelighetsnære situasjoner på arbeidsplassen Tydeliggjøre både små og store mål for opplæringen Bygge på deltakernes medbrakte kompetanse Deltakeren blir aktiv i egen læringsprosess egenvurdering og refleksjon er i fokus Deltakernes utvikling synliggjøres i mappa både for dem selv, for lærer eller praksisplassen, NAV Sluttdokumentasjon på læring

26 Dokumenterer læring Underveis i læringsprosessen Som har skjedd i løpet av kurset For deltakeren selv For lærer og voksenopplæringssenteret For arbeidsplassen For NAV

27 Bergan sykehjem - Kristiansund

28 Hvordan starter man å bruke læringsmappe? - Starte med tom mappe - Velge ut ark fra læringsmappene som er utviklet på Vox - Legg inn egne eksempler - Bruke maler som ligger på vox.no - Erfaringer fra språkpermprosjekter - Hva er deres erfaringer - summing

29 Plukker litt fra læringsmappene og legger inn eksempler fra praksisplassen

30 Hvordan kan deltakerne bli aktive i egen læringsprosessen? Egenvurdering Vurdering i gruppa Vurdering i par Pauser til refleksjon Tilbakemeldinger fra lærer Hva er deres erfaringer? Summing.

31 Samarbeid med praksisplassen er viktig Kan gi økt læringsutbytte for deltakerne Sett av tid til å gjøre observasjon på arbeidsplassen: Bli kjent med rom hvor tekster finnes Ta bilder med digitalt kamera Samtale med noen på praksisplassen om kommunikasjonen der Erfaringer fra ulike prosjekter

32 Snakk med de riktige menneskene Arbeidsledere, teamledere har : Fagkunnskap og kan gi innspill til faglige temaer Intern begrepskunnskap Kan fortelle hvor og hvordan kommunikasjon skjer Kan fortelle hvor hun/han opplever at kommunikasjonen er vanskelig

33 Finn de riktige rommene Hvor befinner de viktige tekstene seg? Alle arbeidsplasser og avdelinger har ulike systemer, men man kan finne noen likheter: Personalrom Pauserom Vaktrom Kjøkken Vaskerom Møterom Ganger Inngangspartier Intranett

34 Finn de viktige tekstene Ulike teksttyper og sjangrer Skilt, navn på rom, avdelinger Skjemaer (egenmelding, timeliste, rapport, medarbeidersamtale) Beskjed, logg, rapport- mal Informasjonsskriv Invitasjoner Møteinnkallinger Møtereferater

35 Lunsj

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger

Vurdering for læring. Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger Vurdering for læring Et eksempel på formativ praksis ved Johannes Læringssenter i Stavanger 2 3 Presentasjon av Vurdering for læring Vurdering er kanskje en av lærerens vanskeligste og viktigste oppgaver.

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte Masteroppgave i skoleledelse Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte En fenomenologisk studie av hvordan lærere opplever skoleleders rolle i arbeidet med vurdering for læring Ann-Rose Dahl Vurdering

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Læringsmappe for renholdere

Læringsmappe for renholdere Læringsmappe for renholdere Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister for

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga

Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Gjennomgående dokumentasjon av læringsarbeidet i fag og yrkesutdanninga Læringsarena på byggeplass 900 meter over havet i Nord-Østerdal. Faglig leder, instruktør og lærlinger løser utfordringene i fellesskap.

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Fagovergripende kompetanser

Fagovergripende kompetanser Fagovergripende kompetanser Mandatet Utvalget er bedt om å vurdere i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15

IKT i Blomsterenga barnehage. Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 IKT i Blomsterenga barnehage Plan for utvikling av digitale ferdigheter laget 4.3.15 Innholdsfortegnelse Formål med IKT i barnehagen...2 Rammeplan...2 Kunnskapsdepartementet...2 Årsplan for barnehagen...3

Detaljer

Lær meg norsk før skolestart!

Lær meg norsk før skolestart! Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen Margareth Sandvik og Marit Spurkland, 2009 1 Hva vektlegger Språkpermen? Hensikten med kartleggingen: I Språkpermen

Detaljer