Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013"

Transkript

1 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole

2 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket Bli bevisst hvordan man lærer språk vha spørsmål som: -Hvorfor lærer jeg dette språket? -Hvordan lærer jeg best? -Hva synes jeg er enkelt? -Hva synes jeg er vanskelig? Bli bevisst hvordan man lærer språk og kunne utnytte dette videre i språklæring Bli bevisst hvordan man lærer språk og utnytte dette i videre språklæring Bli bevisst på egne lese-, skrive-, tale- og lyttestrategier Bruke jeg kan sider i språkpermen eller lignende Prøve ut egne lese-, skrive-, tale- og lyttestrategier ref. språkpermen Bruke deler av språkpermen eller lignende Utnytte egne lese-, skrive-, og lyttestrategier Bruke deler av språkpermen eller lignende Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring Oppdage at det finnes mange likheter og ulikheter mellom det nye språket og morsmålet, som transparente ord, engelsk påvirkning, uttale, ordstilling Kjenne til noen faste uttrykk som finnes i begge språk Være kjent med likheter og ulikheter mellom fremmedspråket og morsmålet Kunne noen faste uttrykk som finnes i begge språk Utnytte likheter og ulikheter mellom fremmedspråket og morsmålet Bruke noen faste uttrykk som finnes på begge språk 2

3 Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler kjenne til hvordan man taster inn aksenter, bokstaver og tegn Kjenne til læremidler/ elektroniske språkprogrammer, IKT og websider Finne enkel informasjon på nettsteder som læreren oppgir Kunne taste inn aksenter, spesielle bokstaver og tegn Bruke læremidler/- elektroniske språkprogrammer, IKT og websider Bruke informasjon fra nettsteder som læreren oppgir Kunne skrive tekst med spesielle bokstaver og tegn Anvende IKT og andre medier som elektronisk ordbok til språklæring og kommunikasjon Søke og finne informasjon på nettet og i andre læremidler Foreta ord til ord oppslag i en ordbok Kjenne til hvordan man slår opp i en svært enkel grammatikk Bruke ordbok aktivt Bruke en enkel grammatikk Bruke ordbok for å produsere tekster Bruke en grammatikk som hjelpemiddel i tekstproduksjon 3

4 Kommunikasjon Mål for opplæringene er at elevene skal kunne: Bruke språkets alfabet og tegn Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Presentere ulike emner muntlig Gi uttrykk for egne meninger og følelser Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner Kommunisere med forståelig uttale Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer Bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet Bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk Bruke språkets alfabet og tegn Skriftlig: Bli kjent med spesielle bokstaver og tegn i språket Kjenne til bruken av stor bokstav Stave enkle og frekvente ord og uttrykk Kjenne til og kunne skrive spesielle bokstaver og tegn i språket Kunne bruken av stor og liten bokstav Stave så riktig at meningen blir forståelig Bruke spesielle bokstaver og tegn i språket Beherske bruken av stor og liten bokstav Stave så riktig at meningen blir forståelig Muntlig: Kjenne til noen viktige uttaleregler og fonetiske bokstaver Kunne bruke de viktigste reglene for uttale og fonetikk Beherske noen viktige regler for uttale og fonetikk 4

5 Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Forstå enkel tekst/enkle spørsmål om nære emner som fritid, venner, familie, skole og interesser, ut fra overskrifter, vokabular, transparente ord og bilder og gjengi innholdet på norsk Finne enkle opplysninger i menyer, TV-program, prislister, hitlister, rutetabeller, reklame Kunne fortelle med enkle setninger om seg selv, sin familie og sine interesser og stille enkle spørsmål om de samme temaene (spørreordene) Forstå enkle dialoger, instruksjoner og korte hilsener Kunne navnet på noen vanlige mat- og drikkeutrykk Forstå tekst/spørsmål om emner som fritid, venner, familie, skole og interesser, ut fra overskrifter, vokabular, transparente ord og bilder Finne og bruke opplysninger i menyer, TVprogram, prislister, hitlister, rutetabeller, reklame. Følge med på radio- og TVprogrammer om gjenkjennelige emner og kunne gjøre seg opp en mening om hva det dreier seg om Kunne fortelle enkelt om seg selv, sin familie og nære emner som fritid, venner, skole og interesser og kunne stille enkle spørsmål om de samme temaene (spørreordene) Forstå enkle dialoger, instruksjoner og korte hilsener Kunne bestille enkel mat og drikke Forstå tekst/spørsmål om nære emner som fritid, venner, familie, skole og interesser, ut fra overskrifter, vokabular, transparente ord og bilder og kunne gjengi innholdet fra en tekst detaljert Finne og bruke opplysninger i menyer, TVprogram, prislister, hitlister, rutetabeller, reklame. Følge med på radio- og TVprogrammer om gjenkjennelige emner og kunne gjøre seg opp en mening om hva det dreier seg om Kunne fortelle enkelt om seg selv, sin familie og nære emner som fritid, venner, skole og interesser og kunne stille enkle spørsmål om de samme temaene (spørreordene) Forstå enkle dialoger, instruksjoner og korte hilsener Kunne bestille og stille enkle spørsmål om mat og drikke 5

6 Gi uttrykk for egne meninger og følelser Kunne fortelle meget enkelt om hvordan man har det og hva man liker/ikke liker Kunne fortelle meget enkelt om hvordan man har det og hva man liker/ikke liker og kunne gi utrykk for om man er enig eller uenig i noe Kunne fortelle meget enkelt om hvordan man har det og hva man liker/ikke liker og kunne gi utrykk for om man er enig eller uenig i noe Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner Kjenne til forskjell på høflig form og du-form Kunne sende enkle, korte beskjeder via SMS og e-post Kjenne til og bruke eventuell De- og du-form Kunne sende enkle, korte beskjeder via SMS og e-post Kjenne til og bruke eventuell De- og du-form Kunne sende beskjeder via SMS og e-post Presentere ulike emner muntlig Skrive tekster som forteller, beskriver, informerer Si noen setninger om et nært, forberedt emne for eksempel familien min Skrive korte, enkle tekster som for eksempel kort og beskjeder om seg selv, hobby, venner Presentere et forberedt emne på et enkelt språk, for eksempel ved hjelp av plakat eller et enkelt rollespill Skrive meget enkle tekster om seg selv, skole, fritid, familie, hobby, venner Presentere et forberedt emne på et enkelt språk, for eksempel ved hjelp av plakat eller et enkelt rollespill Skrive meget enkle tekster om seg selv, skole, ferie, fritid, familie, hobby, venner, års- og høytider 6

7 Forstå og bruke tall i praktiske situasjoner Kunne telle fra Kunne telle fra 100 og Kunne bruke tall og oppover ordenstall Kunne spørre om og forstå telefonnummer, dato, klokka, priser Euroen, franorsk valuta til euro (Regne) Kunne spørre om og forstå telefonnummer, dato, årstall, klokka, priser Euroen, fra norsk valuta til euro og omvendt (regne) Kunne spørre om og oppgi telefonnummer, dato, årstall, klokka, priser Euroen, fra norsk valuta til euro og omvendt (regne) Bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding Verbbøying i presens av de vanligste regelrette og uregelrette verb Enkel substantivbøyning entall, flertall, bestemt, ubestemt Bruk og plassering av adjektiv og og men Verbøyning, fortid, nåtid, framtid av noen regelrette og uregelrette verb Substantivbøyning entall, flertall, bestemt, ubestemt Enkel adjektivbøyning De mest brukte tekstbindingsordene Verbøyning av regelrette og uregelrette verb Substantivbøyning entall, flertall, bestemt, ubestemt Adjektivbøyning komparasjon De mest brukte tekstbindingsordene 7

8 Språk, kultur og samfunn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i og i Norge Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i og i Norge Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i Gi uttrykk for opplevelsen knyttet til s kultur Samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i og i Norge Kunne snakke om og sammenligne dagliglivet i Norge og (på norsk) Kunne snakke om og sammenligne dagligdagse emner som fritid, venner, familie, skole, interesser Kunne snakke om dagliglivet og aktuelle begivenheter som for eksempel politiske forhold, sportsbegivenheter etc. på norsk Kunne navnet på vanlige høytider og noen typiske ord i denne forbindelse Kjenne til noen få kjente personer i/fra språklandene (innen f.eks. musikk, kunst, historie etc.) Bli kjent med sanger, kunstverk, filmer etc. fra Kjenne til navnet på noen av de største og viktigste landene som hører til Kunne sammenligne en høytid i Norge med tilsvarende høytid i Kjenne til og snakke om noen kjente personer i/fra språklandene (innen f.eks. musikk, kunst, historie etc.) Kjenne til og kunne snakke om kunstverk, filmer etc. fra Kunne gjengi navnet på de største og viktigste landene og viktige byer og steder i Kjenne til årvisse høytider og tradisjoner i Kjenne til og snakke om personer i/fra språklandene (innen for eksempel musikk, kunst, historie etc.) Gi uttrykk for egne reaksjoner på musikk, kunstverk, filmer etc. fra. ha kjennskap til utbredelsen av språket og grunnen til denne 8

9 Laget etter utkast fra Asker Kommune 9

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Hoy hablamos en noruego Gruppeprosjekter og dialog Tekster som utgangspunkt Relevans for praktiske situasjoner, faktakunnskap (kultur) og egne

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Europeisk språkperm. European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas

Europeisk språkperm. European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas Europeisk språkperm European Language Portfolio Europäisches Sprachenportfolio Portfolio européen des langues Portfolio europeo de las lenguas 6 12 COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE COUNCIL OF EUROPE

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer