METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1. Metodisk veiledning. Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk"

Transkript

1 METODISK VEILEDNING OM LÆREPLAN OG RAMMEVERK 1 Metodisk veiledning Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer

2 2 Innhold Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer 3 Formålet med opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap 3 Emnene i 50 timer samfunnskunnskap 3 Domener i læreplanen i norsk 4 Alfabetiseringsmodulen 4 Nivå A1 4 Nivå A2 5 Nivå B1 5 Nivå B2 6 Læringsressurs til samfunnskunnskap for voksne innvandrere 6 ISBN Vox, 2013

3 3 Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer Lars Tveiten, seniorrådgiver i Vox Opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap skal beskrive og forklare viktige trekk ved det norske samfunnet. Opplæringen skal gi deltakerne informasjon om rettigheter, plikter og muligheter, og formidle kjennskap til sentrale verdier i Norge. Læreplanen i norsk for voksne innvandrere slår fast at målet for opplæringen er at «deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv forøvrig». Derfor er samfunnskunnskap relevant og viktig også for språkopplæringen. Opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap skal foregå på et språk deltakeren forstår godt. Ved at emnene går igjen i norskopplæringen, vil deltakerne til en viss grad få en repetisjon av innholdet. En effekt av dette er en dypere forståelse av emnene i samfunnskunnskap fordi de lærer om det samme, men på norsk. På denne måten blir emnene i samfunnskunnskap også en integrert del av norskopplæringen. Formålet med opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap Opplæringen skal bidra til at deltakerne får kunnskap om viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og politiske forhold i Norge og at de kan uttrykke kjennskap til disse forholdene utvikler kunnskap om egne rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet og at de kan bruke denne kunnskapen i hverdagen reflekterer over og samtaler om grunnleggende verdier og utfordringer i det norske samfunnet knyttet til demokrati, likestilling og menneskerettigheter og at de kan uttrykke egne meninger om slike spørsmål Særlig det som står etter tankestreken i disse kulepunktene, er relevant for norskopplæringen. Emnene i 50 timer samfunnskunnskap Læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap inneholder sju emner: Ny innvandrer i Norge Historie, geografi og levesett Barn og familie Helse Utdanning og kompetanse Arbeidsliv Demokrati og velferdssamfunn

4 4 Domener i læreplanen i norsk Et domene betegner en arena eller en sosial sammenheng for språkbruk. I læreplanen er språklæring knyttet til fire domener: det personlige domenet, det offentlige domenet, opplæringsdomenet og arbeidslivsdomenet. Det personlige domenet omfatter personlige forhold og familierelasjoner. Det offentlige domenet refererer blant annet til individets bruk av og deltakelse i tilbud og tjenester i samfunnet, kultur og fritidstilbud og forholdet til mediene. Opplæringsdomenet omfatter temaer knyttet til utdanning og opplæring, mens arbeidslivsdomenet handler om yrker og arbeidsliv. Læreplanen gjentar under avsnittet om domener at temaene innenfor de ulike domenene i stor grad avspeiler emnene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap, og at samfunnskunnskap på denne måten blir en integrert del av norskopplæringen. Vi skal derfor se på hvilken plass emnene fra samfunnskunnskapsplanen har under de enkelte nivåene i norskplanen: alfabetiseringsmodulen, A1, A2, B1 og B2. Tallene i parentes viser til hvor man gjenfinner temaet i samfunnskunnskapsplanen. Alfabetiseringsmodulen Alfabetiseringsmodulen legger spesiell vekt på ordavkoding og enkel leseforståelse. Innholdet i modulen er knyttet til deltakernes hverdag og lokale miljø med disse temaene: familie, mat og bolig (emne 3) arbeidserfaring og yrkesidentitet (emne 6) barnehage/skole, norskkurs (emne 5 og 1) vær (emne 2) helse (emne 4) I alfabetiseringsmodulen ser vi altså at det er vekt på emne 3 fra 50 timer samfunnskunnskap, det nære og familiære, men at også alle de andre emnene er representert med unntak av emne 7. Nivå A1 På dette nivået skal deltakeren kunne forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig, og er innstilt på å hjelpe. I nivå A1 inngår blant annet: familie, familiebegivenheter og bolig (emne 3) kropp og helse (emne 4) vær og årstider (emne 2) relevante offentlige og private institusjoner i nærmiljøet, for eksempel barnehage og skole (emne 5)

5 5 norskkurs og skolehverdag (emne 1 og 5) yrker deltakerne møter i hverdagen (emne 5 og 6) Også under nivå A1 ser vi en overvekt av de nære emnene fra det personlige domenet, og alle emner bortsett fra emne 7 i 50 timer samfunnskunnskap er representert. Nivå A2 På nivå A2 blir emnene fra 50 timer samfunnkunnskap dekket på følgende måter: livssyn, tradisjoner og skikk og bruk; høytider og feiringer; Norge i store trekk: tall, geografi, klima (emne 2) familie og boformer; samarbeid skole hjem (emne 3) livsstil og kosthold; kjennskap til sykehus (emne 4) skolen i Norge, skolefag og arbeidsmåter; utdanningsmuligheter i Norge (emne 5) kjennskap til Nav; yrkesmuligheter i Norge; jobbsøking og cv; jobbintervjuets rolle; arbeidstidsavtaler og lønn; helse, miljø og sikkerhet (HMS) (emne 6) sosiale medier; kjennskap til politi som offentlig institusjon (emne 7) Et delmål under nivå A2 er at man skal kunne oppfatte noen hovedpunkter fra nyheter på tv (emne 7). Man skal kunne gi og ta imot enkle tilbakemeldinger i forbindelse med jobb eller skole (emne 5 og 6), og kunne lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til egen arbeidssituasjon (emne 6). Deltakeren skal også kunne skrive enkelt om familie og boforhold (emne 3), utdanning (emne 5) og arbeidserfaring (emne 6). Nivå B1 På nivå B1 skal deltakeren kunne forstå hovedinnholdet i klar, normert tale om emner en kjenner fra arbeid, skole og hjem. Deltakeren skal kunne presentere seg selv og sin egen kompetanse i forbindelse med et jobbintervju, og kunne lese og forstå hovedtrekk i fag- og arbeidsrelaterte tekster. Emne 5, 6 og 7 fra 50 timer samfunnskunnskap dekkes noe fyldigere her enn på de lavere nivåene. Det blir blant annet forventet kjennskap til fag i grunnopplæringen, utdanningssystemet og godkjenning av utenlandsk utdanning, og god kjennskap til rettigheter og plikter i arbeidslivet. Deltakeren skal også ha kjennskap til velferdssamfunnet, ytrings- og trosfrihet, menneskerettigheter, kjønnsroller og likestilling, organisasjonsliv og medier og massekommunikasjon. Dette er emner man finner igjen under emne 7 i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. Også emne 3 blir dekket, gjennom emnene boligforhold og bomiljø, barneoppdragelse, eldreomsorg, i tillegg til likestilling og kjønnsroller. Norge før og nå hører til emne 2.

6 6 Nivå B2 På dette nivået er det stor vekt på det som er omtalt under emnene 5, 6 og 7 i 50 timer samfunnskunnskap: Utdanning ved høyskoler og universitet, jobbsøking, utfyllende søknad, utvidet cv og intervjuer, jobbintervjuets rolle og lovreguleringer av arbeidslivet. I tillegg er politiske forhold og valg, Norge i en internasjonal kontekst, medier og samfunn viktige temaer på nivå B2. Her er det også et krav at deltakeren skal kunne forstå komplekse framstillinger og faglige drøftinger, og kunne lese og forstå faglige og jobbrelaterte rapporter. Læringsressurs til samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læringsressursen samfunnskunnskap.no tar opp alle de sju emnene i læreplan for 50 timer samfunnskunnskap, men kan med fordel også benyttes i norskopplæringen. Da kan også de øvrige språkene sidene er oversatt til, brukes som støtte. Det er en fordel å gjennomgå innholdet i opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap først.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV.

NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV. NAP Norsk med arbeidspraksis i samarbeid med NAV. Et heldags tilbud som kombinerer norskundervisning med utplassering i praksis på en arbeidsplass etter den enkeltes yrkesønske VOX, 21.10.14 Vie Berg Litt

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Tegnspråk B-/C-språk Alle studieretninger Oslo, desember 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere 1 Karriereveiledning for innvandrere erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring 2 Karriereveiledning for innvandrere - erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring Forfattere: Cathinca F. Hatlem,

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet

Å si hvor man bor, og spørre andre hvor de bor Å stave navn Å si at man ikke forstår, og be om at folk gjentar Å fortelle om nær familie Alfabetet Innhold Nivå A1 Side Leksjon Domene og tema Funksjoner og 14 16 18 1 Hva heter du? 1A Hvor er de fra? 1B Jeg heter Tor Egen person Land og verdensdeler Å fortelle hva man heter, og hvor man kommer fra

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk.

Framtidens norskfag. Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn. Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Framtidens norskfag Språk og kultur i et flerkulturelt samfunn Sammendrag, fullstendig versjon foreligger bare på nynorsk. Rapport Arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Januar

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer