Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 13666:1998/prA1 Øyeoptikk - Brilleglass - Vokabular - Endringsblad 1 (ISO 13666:1998/DAM 1:2008) Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 13666:1998/DAM 1:2009) Kommentarfrist: EN ISO 13666:1998/prA1 Øyeoptikk - Brilleglass - Vokabular Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 13666:1998/DAM 1:2009) Kommentarfrist: pren Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements Kommentarfrist: pren Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements Kommentarfrist: pren Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 4: Function groups Kommentarfrist: pren Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Lær - Terminologi - Nøkkel definisjon for lærhandel Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade Kommentarfrist: pren ISO Geometrikse produktspesifikasjoner (GPS) - Sylindrisitet - Del 1: Terminologi og parametre for sylindrisk form (ISO/DIS :2009) Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Rundhet - Del 1: Terminologi og parametre for rundhet (ISO/DIS :2009) Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Listenummer: 10/2009 Side: 2 av 158

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon pren ISO Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Retthet - Del 1: Terminiologi og parametre for retthet (ISO/DIS :2009) Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Geometriske produktspesifikasjoner GPS) - Planhet - Del 1: Terminologi og parametre for planhet (ISO/DIS :2009) Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Vanlige begreper - Del 2: Grunnleggende prinsipper, spesifikasjoner, operatører og usikkerhet (ISO/DIS :2009) Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators and uncertainties (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7010:2003/DAmd 57 Safety sign W025: Warning; Counter rotating rollers Kommentarfrist: ISO 13666:1998/DAmd 1.2 Kommentarfrist: ISO/DGuide 73 Risk management -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Use of main documents Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: Listenummer: 10/2009 Side: 3 av 158

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Medical devices -- Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 1629:1995/Amd 1:2007/Cor 1:2009 ISO 2041:2009 Mechanical vibration, shock and condition monitoring -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 4063:2009 Welding and allied processes -- Nomenclature of processes and reference numbers Erstatter A00008:20: ISO 4720:2009 Essential oils -- Nomenclature Erstatter A00008:20: ISO 10957:2009 Information and documentation -- International standard music number (ISMN) Erstatter A00008:20: ISO 17338:2009 Ships and marine technology -- Drawings for fire protection -- Indications of fire rating by divisions for ships and high-speed craft ISO 20381:2009 Mobile elevating work platforms -- Symbols for operator controls and other displays ISO :2009 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 2: Conceptual and implementation issues Erstatter A00008:20: ISO 23185:2009 Assessment and benchmarking of terminological resources -- General concepts, principles and requirements Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO/TS :2003) Listenummer: 10/2009 Side: 4 av 158

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 13233:2007/AC:2007 Advanced technical ceramics - Notations and symbols CEN/TS 15504:2007 Kollektivtransport - Kjøretøy for vei - Innretning for synlig, skiftende passasjerinformasjon inne i kjøretøyet (må sjekkes) Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle CEN/TS 15679:2007 Varmebehandlet tre - Definisjoner og egenskaper Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment Fastsatte norske standarder NS-EN 934-2:2009 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 2: Tilsetningsstoffer for betong - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling NS-EN :2009 Ikke-destruktiv prøving - Terminologi - Del 9: Termer benyttet ved akustisk emisjonsprøving Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing NS-EN 13460:2009 Vedlikehold - Dokumentasjon for vedlikehold Maintenance - Documentation for maintenance NS-EN 13888:2009 Fugemørtel for fliser - Krav, evaluering av samsvar, klassifisering og betegnelse Grout for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and designation Listenummer: 10/2009 Side: 5 av 158

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 15663:2009 Jernbane - Vognmassedefinisjon Railway applications - Definition of vehicle reference masses NS-EN ISO 2080:2009 Metalliske og andre uorganiske belegg - Overflatebehandling, metalliske og andre uorganiske belegg - Terminologi (ISO 2080:2008) Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary (ISO 2080:2008) NS-EN ISO 9999:2007/AC:2009 Rettelsesblad AC - Hjelpemidler for personer med redusert funksjonsevne - Klassifisering og terminologi (ISO 9999:2007/Cor 1:2007) Corrigendum AC - Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2007/Cor 1:2007) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 934-2:2001/A2:2005 Endringsblad A2 - Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 2: Tilsetningsstoffer for betong - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Amendment A2 - Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling NS-EN :2000 Ikke-destruktiv prøving - Terminologi - Del 9: Termer benyttet ved akustisk emisjonsprøving Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing NS-EN 12508:2000 Korrosjonsbeskyttelse av metaller og legeringer - Overflatebehandling, metalliske og andre uorganiske belegg - Terminologi Corrosion protection of metals and alloys - Surface treatment, metallic and other inorganic coatings - Vocabulary NS-EN 13460:2002 Vedlikehold - Dokumenter for vedlikehold Maintenance - Documents for maintenance NS-EN 13888:2002 Mørtler for fliser - Definisjoner og krav Grouts for tiles - Definitions and specifications Listenummer: 10/2009 Side: 6 av 158

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Breath alcohol test devices other than single use devices - Requirements and test methods Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DGuide 73 Risk management -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- CALM M5 Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Wireless communications -- CALM using millimetre communications -- Part 1: Air interface Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Application management -- Part 2: Conformance test Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- CALM Management Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2006/Amd 1:2009 ISO 9001:2008/Cor 1:2009 ISO 10002:2004/Cor 1:2009 ISO 13485:2003/Cor 1:2009 ISO :2008/Cor 1:2009 ISO/TR 29901:2007/Cor 1:2009 Listenummer: 10/2009 Side: 7 av 158

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN Workshop Agreements CWA 15992:2009 Harmonization of data interchange in tourism CWA 15995:2009 Business Aircraft Operations - Code of practice for the management of non-commercial operations with complex motor-powered aircraft Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2007 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 3: Conformity assessment of enterprises and personnel by third party (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 1: Arkitektur Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 2: Driftskrav Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 3: Kjøretøydata Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetrisk teknikk Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR 10345:2008 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities Listenummer: 10/2009 Side: 8 av 158

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 15628:2007 Maintenance - Qualification of Maintenance personnel CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TS :2007 Flenser og forbindelser - Konstruksjonsregler for sirkulære flensforbindelser med pakning - Del 4: Kvalifisering av kompetanse hos personell som monterer flensforbindelser på utstyr underlagt direktiv om trykkpåkjent utstyr Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of bolted joints fitted to equipment subject to the Pressure Equipment Directive CEN/TS 15448:2006/AC:2007 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) CEN/TS 15504:2007 Kollektivtransport - Kjøretøy for vei - Innretning for synlig, skiftende passasjerinformasjon inne i kjøretøyet (må sjekkes) Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle CEN/TS 15511:2008 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Tilgjengelig informasjon om posttjenester Postal services - Quality of service - Information available on postal services CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Fastsatte norske standarder NS-EN 13460:2009 Vedlikehold - Dokumentasjon for vedlikehold Maintenance - Documentation for maintenance NS-EN ISO/IEC 17030:2009 Samsvarsvurdering - Generelle krav til tredjeparts merker for samsvar (ISO/IEC 17030:2003) Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity (ISO/IEC 17030:2003) Listenummer: 10/2009 Side: 9 av 158

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13460:2002 Vedlikehold - Dokumenter for vedlikehold Maintenance - Documents for maintenance 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 14729:2001/prA1 Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/DAM1:2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Nanotechnologies -- Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method Kommentarfrist: ISO/DIS Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TR 23211:2009 Hydrometry -- Measuring the water level in a well using automated pressure transducer methods Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) Listenummer: 10/2009 Side: 10 av 158

11 07 Matematikk. Naturvitenskap Fastsatte norske standarder NS-EN 14166:2009 Matvarer - Bestemmelse av vitamin B6 ved mikrobioloisk metode Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by microbiological assay NS-EN ISO :2006/AC:2009 Rettelsesblad AC - Sterilisering av medisinsk utstyr - Mikrobiologiske metoder - Del 1: Bestemmelse av en populasjon av mikroorganismer på produkter (ISO :2006/Cor 1:2007) Corrigendum AC - Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO :2006/Cor 1:2007) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 13666:1998/prA1 Øyeoptikk - Brilleglass - Vokabular - Endringsblad 1 (ISO 13666:1998/DAM 1:2008) Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 13666:1998/DAM 1:2009) Kommentarfrist: EN ISO 13666:1998/prA1 Øyeoptikk - Brilleglass - Vokabular Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 13666:1998/DAM 1:2009) Kommentarfrist: EN ISO 14729:2001/prA1 Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/DAM1:2009) Kommentarfrist: pren Hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne - Alminnelige krav og testmetoder Assistive products for persons with disability - General requirements and test methods Kommentarfrist: pren Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions Kommentarfrist: pren Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements Kommentarfrist: Listenummer: 10/2009 Side: 11 av 158

12 11 Helsevesen, Teknikk pren Emballasje - Blindeskrift (Braille) på legemiddelpakninger Packaging - Braille on packaging for medicinal products Kommentarfrist: pren Packaging - Braille on packaging for medicinal products Kommentarfrist: pren Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates Kommentarfrist: pren ISO 4074 Natural rubber latex condoms - Requirements and test methods (ISO/DIS 4074:2009) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Rotary diamond instruments - Part 2: Discs (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Tannmaterialer av metall - Metoder for corrosjonsprøving (ISO/FDIS 10271:2009) Dental metallic materials - Corrosion test methods (ISO/FDIS 10271:2009) Kommentarfrist: pren ISO Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Stråling - Del 2: Bestemmelse av steriliseringsdose (ISO/DIS :2009) Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Sterilisering av helsetjenesteprodukter Flytende kjemiske steriliseringsmidler for medisinsk engangsutstyr til bruk på animalsk vev og deres derivater Krav til karakterisering, utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO/DIS 14160:2009) Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO/DIS 14160:2009) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Kontaklinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO/DIS 14534:2009) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO/DIS 14534:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til osteosyntese - Spesielle krav (ISO/DIS 14602:2009) Non-active surgical implants - Implants for Osteosynthesis - Particular requirements (ISO/DIS 14602:2009) Kommentarfrist: Listenummer: 10/2009 Side: 12 av 158

13 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, noncritical medical devices and healthcare equipment (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products (ISO/DIS 24500:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics - Accessible design - Specification of age-related relative luminance in visual signs and displays (ISO/DIS 24502:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics - Accessible design - Using tactile dots and bars on consumer products (ISO/DIS 24503:2009) Kommentarfrist: pren ISO Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use - Part 2-61 (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 8009:2004/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 13666:1998/DAmd 1.2 Kommentarfrist: ISO 14729:2001/DAmd 1 Kommentarfrist: Listenummer: 10/2009 Side: 13 av 158

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO 16037:2002/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 4074 Natural rubber latex condoms -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 28: Requirements and test methods for stair-climbing devices Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Rotary diamond instruments -- Part 2: Discs Kommentarfrist: ISO/DIS Injection containers and accessories -- Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials Kommentarfrist: ISO/DIS Dental metallic materials -- Corrosion test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems -- Part 1: Requirements and test methods for all systems Kommentarfrist: ISO/DIS Assistive products for persons with disability -- Wheelchair containment and occupant retention systems for rearward-facing wheelchair-seated passengers -- Part 1: Systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilization of health care products -- Radiation -- Part 2: Establishing the sterilization dose Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilization of health care products -- Radiation -- Part 2: Establishing the sterilization dose Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilization of health care products -- Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives -- Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Kommentarfrist: Listenummer: 10/2009 Side: 14 av 158

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Fundamental requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Hanging devices for multiple use with transfusion and infusion bottles -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Medical infusion bottles -- Suspension devices for multiple use -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Washer-disinfectors -- Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, noncritical medical devices and healthcare equipment Kommentarfrist: ISO/DIS Rubber condoms -- Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms Kommentarfrist: ISO/DIS Male condoms -- Guidance on the use of ISO 4074 and ISO in the quality management of natural rubber latex condoms and synthetic condoms Kommentarfrist: ISO/DIS Tips for assistive products for walking -- Requirements and test methods -- Part 2: Durability of tips for crutches Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics -- Accessible design -- Using tactile dots and bars on consumer products Kommentarfrist: ISO/DIS Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test Kommentarfrist: Listenummer: 10/2009 Side: 15 av 158

16 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Condoms -- Determination of nitrosamines migrating from natural rubber latex condoms into various media Kommentarfrist: ISO/DIS Prophylactic dams -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2009 Dentistry -- Root canal instruments -- Part 4: Auxiliary instruments ISO 4073:2009 Dentistry -- Information system on the location of dental equipment in the working area of the oral health care provider Erstatter A00008:20: ISO 7376:2009 Anaesthetic and respiratory equipment -- Laryngoscopes for tracheal intubation Erstatter A00008:20: ISO 8596:2009 Ophthalmic optics -- Visual acuity testing -- Standard optotype and its presentation Erstatter A00008:20: ISO 9168:2009 Dentistry -- Hose connectors for air driven dental handpieces Erstatter A00008:20: ISO :2009 Dentistry -- Soft lining materials for removable dentures -- Part 2: Materials for long-term use Erstatter A00008:20: Listenummer: 10/2009 Side: 16 av 158

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO 10341:2009 Ophthalmic instruments -- Refractor heads Erstatter A00008:20: ISO 10343:2009 Ophthalmic instruments -- Ophthalmometers Erstatter A00008:20: ISO 10940:2009 Ophthalmic instruments -- Fundus cameras Erstatter A00008:20: ISO 10944:2009 Ophthalmic instruments -- Synoptophores Erstatter A00008:20: ISO 11981:2009 Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses Erstatter A00008:20:003459,A00008:20: ISO 13485:2003/Cor 1:2009 ISO 15254:2009 Ophthalmic optics and instruments -- Electro-optical devices for enhancing low vision Erstatter A00008:20: ISO 20072:2009 Aerosol drug delivery device design verification -- Requirements and test methods ISO 25424:2009 Sterilization of medical devices -- Low temperature steam and formaldehyde -- Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices ISO 26782:2009 Anaesthetic and respiratory equipment -- Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Etylenoksid Del 2: Retningslinjer for anvendelse av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) Listenummer: 10/2009 Side: 17 av 158

18 11 Helsevesen, Teknikk CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15753:2008 Emballasje - Pakningsvedlegg til medisiner - Braille og andre skriftformater for synshemmede Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery CEN/TS 15209:2008 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone Fastsatte norske standarder NS-EN 285:2006+A2:2009 Sterilisering - Vanndampsterilisatorer - Store sterilisatorer Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers NS-EN 794-1:1997+A2:2009 Lungeventilatorer - Del 1: Særlige krav til ventilatorer for intensivbehandling Lung ventilators - Part 1: Particular requirements for critical care ventilators NS-EN 868-2:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 2: Steriliseringsomslag - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods NS-EN 868-3:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 3: Papir til bruk i produksjon av papirposer (spesifisert i NS-EN 868-4) og i produksjon av poser og ruller (spesifisert i NS-EN 868-5) - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods NS-EN 868-4:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 4: Papirposer - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 4: Paper bags - Requirements and test methods Listenummer: 10/2009 Side: 18 av 158

19 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 868-5:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 5: Forseglede poser og ruller i porøst materiale og plastfilm - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods NS-EN 868-6:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 6: Papir for steriliseringsprosesser ved lav temperatur - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods NS-EN 868-7:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 7: Papir med klebefilm for steriliseringsprosesser ved lav temperatur - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods NS-EN 868-8:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 8: Gjenbruksconteinere til vanndampsterilisering i samsvar med NS- EN Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN Requirements and test methods NS-EN 868-9:2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 9: Ikke-vevde materialer (nonwovens) av polyolrefiner uten filmlag - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods NS-EN :2009 Pakkematerialer for sluttsterilisering av medisinsk utstyr - Del 10: Ikke-vevde materialer (nonwovens) av polyolefiner med filmlag - Krav og prøvingsmetoder Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods NS-EN 1422:1997+A1:2009 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Etylenoksidsterilisatorer - Krav og prøvingsmetoder Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods NS-EN :1998+A1:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Særlige krav for hjerte- og karimplantater - Del 2: Karproteser inkludert hjerteimplantater Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 2: Vascular prostheses including cardiac valve conduits NS-EN :1998+A1:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Særlige krav til hjerte- og blodåreimplantater - Del 3: Endovaskulært utstyr Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 3: Endovascular devices Listenummer: 10/2009 Side: 19 av 158

20 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 13060:2004+A1:2009 Små vanndampautoklaver Small steam sterilizers NS-EN 14180:2003+A1:2009 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Formaldehydsteriliseringsprosesser - Krav og prøving Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing NS-EN ISO 3950:2009 Tannpleie - Kode til å betegne tenner og områder i munnhulen (ISO 3950:2009) Dentistry - Designation system for teeth and areas of the oral cavity (ISO 3950:2009) NS-EN ISO 5360:2009 Anestesimiddel-fordampere - Medikament-spesifikke fyllesystemer (ISO 5360:2006) Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006) NS-EN ISO :2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Trakeostomituber - Del 1: Tuber og forbindelser for voksne (ISO :2000) Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes - Part 1: Tubes and connectors for use in adults (ISO :2000) NS-EN ISO 5840:2009 Hjerte- og karimplantater - Hjerteklaffproteser (ISO 5840:2005) Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses (ISO 5840:2005) NS-EN ISO 7197:2009 Nevrokirurgiske implantater - Sterile hydrocefalusventiler til engangsbruk og deres komponenter (ISO 7197:2006, innbefattet Cor 1:2007) Neurosurgical implants - Sterile, single-use hydrocephalus shunts and components (ISO 7197:2006, including Cor 1:2007) NS-EN ISO 7376:2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Laryngoskop til trakealintubasjon (ISO 7376:2003) Anaesthetic and respiratory equipment - Laryngoscopes for tracheal intubation (ISO 7376:2003) NS-EN ISO 7439:2009 Intrauterine kontraseptiva med kobberinnhold - Krav, prøvinger (ISO 7439:2002) Copper-bearing intra-uterine contraceptive devices - Requirements, tests (ISO 7439:2002) NS-EN ISO :1998/A1:2009 Endringsblad A1 - Tannbehandlingsinstrumenter - Diamantinstrumenter - Del 1: Dimensjoner, krav, merking og pakking (ISO :1998/Amd 1:2009) Amendment A1 - Dental rotary instruments - Diamond instruments - Part 1: Dimensions, requirements, marking and packaging - Amendment 1 (ISO :1998/Amd 1:2009) NS-EN ISO 8185:2009 Fuktere til medisinsk bruk innenfor åndedrett - Spesielle krav til fuktesystemer for åndedrettsutstyr (ISO 8185:2007) Respiratory tract humidifiers for medical use - Particular requirements for respiratory humidification systems (ISO 8185:2007) Listenummer: 10/2009 Side: 20 av 158

21 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 8359:2009 Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk - Sikkerhetskrav (ISO 8359:1996) Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements (ISO 8359:1996) NS-EN ISO :2009 Systemer for inhalasjonsanestesi - Del 2: Anestetiske pustesystemer (ISO :2007) Inhalational anaesthesia systems - Part 2: Anaesthetic breathing systems (ISO :2007) NS-EN ISO :2009 Systemer for inhalasjonsanestesi - Del 4: Fordampere for anestesimidler (ISO :2004) Inhalational anaesthesia systems - Part 4: Anaesthetic vapour delivery devices (ISO :2004) NS-EN ISO 8836:2009 Sugekatetere for bruk i luftveiene (ISO 8836:2007, korrigert versjon ) Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2007, corrected version ) NS-EN ISO :2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Varme- og fuktvekslere til fukting av respirasjonsgasser på mennesker - Del 1: Varme- og fuktvekslere til bruk med minste tidalvolum på 250 ml (ISO :2000) Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 1: HMEs for use with minimum tidal volumes of 250 ml (ISO :2000) NS-EN ISO :2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Varme- og fuktvekslere til fukting av respirasjonsgasser på mennesker - Del 2: Varme- og fuktvekslere til bruk ved trakeostomerte pasienter med minste tidalvolum på 250 ml (ISO :2001) Anaesthetic and respiratory equipment - Heat and moisture exchangers (HMEs) for humidifying respired gases in humans - Part 2: HMEs for use with tracheostomized patients having minimum tidal volumes of 250 ml (ISO :2001) NS-EN ISO 9713:2009 Nevrokirurgiske implantater - Selvlukkende intrakranielle anevrisme-klemmer (ISO 9713:2002) Neurosurgical implants - Self-closing intracranial aneurysm clips (ISO 9713:2002) NS-EN ISO 9919:2009 Medisinsk elektrisk utstyr - Særlige krav til den grunnleggende sikkerheten og ytelsen av pulsoksimetere til medisinsk bruk (ISO 9919:2005) Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use (ISO 9919:2005) NS-EN ISO 9999:2007/AC:2009 Rettelsesblad AC - Hjelpemidler for personer med redusert funksjonsevne - Klassifisering og terminologi (ISO 9999:2007/Cor 1:2007) Corrigendum AC - Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO 9999:2007/Cor 1:2007) NS-EN ISO :2009 Sterile intravaskulære katetre til engangsbruk - Del 1: Generelle krav (ISO :1995, innbefattet Amd 1:1999 og Amd 2:2004) Sterile, single-use intravascular catheters - Part 1: General requirements (ISO :1995, including Amd 1:1999 and Amd 2:2004) Listenummer: 10/2009 Side: 21 av 158

22 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 Lungeventilatorer til medisinsk bruk - Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse - Del 2: Hjemmeventilatorer for pasienter som er avhengige av ventilatorer (ISO :2004) Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients (ISO :2004) NS-EN ISO :2009 Lungeventilatorer - Del 4: Særlige krav til operatørdrevet gjenopplivingsutstyr (ISO :2002) Lung ventilators - Part 4: Particular requirements for operator-powered resuscitators (ISO :2002) NS-EN ISO :2009 Lungeventilatorer til medisinsk bruk - Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse - Del 6: Hjelpeutstyr til hjemmeventilatorer (ISO :2004) Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 6: Home-care ventilatory support devices (ISO :2004) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO :2003) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO :2003) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 4: Valg av prøvingsmetoder for utstyr som kommer i kontakt med blod (ISO :2002, innbefattet Amd 1:2006) Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood (ISO :2002, including Amd 1:2006) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 6: Prøving for lokaleffekter etter implantering (ISO :2007) Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO :2007) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 9: Rammeverk for identifisering og klassifisering av potensielle nedbrytingsprodukter (ISO :1999) Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products (ISO :1999) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 10: Tester for irritasjon og forsinket hypersensitivitet (ISO :2002, including Amd 1:2006) Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity (ISO :2002, including Amd 1:2006) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 11: Prøving av systemisk toksisitet (ISO :2006) Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity (ISO :2006) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 12: Prøveframstilling og referansematerialer (ISO :2007) Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO :2007) Listenummer: 10/2009 Side: 22 av 158

23 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 13: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra polymerer (ISO :1998) Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO :1998) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 14: Identifisering og kvantifisering av keramiske nedbrytningsprodukter (ISO :2001) Biological evaluation of medical devices - Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics (ISO :2001) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 16: Utforming av toksikokinetiske studier av nedbrytningsprodukter og utlekkingsprodukter (ISO :1997) Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO :1997) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 17: Etablering av tillatte grenseverdier for utlekkingssubstanser (ISO :2002) Biological evaluation of medical devices - Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances (ISO :2002) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 18: Kjemisk karakterisering av materialer (ISO :2005) Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical characterization of materials (ISO :2005) NS-EN ISO :2007/AC:2009 Rettelsesblad AC - Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Stråling - Del 2: Bestemmelse av steriliseringsdose (ISO :2006/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose (ISO :2006/Cor 1:2009) NS-EN ISO :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 2: Biologiske indikatorer for vurdering av steriliseringsprosesser med etylenoksid (ISO :2006) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes (ISO :2006) NS-EN ISO :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 3: Biologiske indikatorer for steriliseringsprosesser med vanndamp (ISO :2006) Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes (ISO :2006) NS-EN ISO :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indkatorer - Del 1: Generelle krav (ISO :2005) Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements (ISO :2005) Listenummer: 10/2009 Side: 23 av 158

24 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indikatorer - Del 3: Klasse 2-indikatorer til bruk i Bowie- og Dick-prøving for damppenetrasjon (ISO :2007, innbefattet Cor 1:2007) Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam penetration test (ISO :2007, including Cor 1:2007) NS-EN ISO 11197:2009 Medisinske forsyningsenheter (ISO 11197:2004) Medical supply units (ISO 11197:2004) NS-EN ISO :2006/AC:2009 Rettelsesblad AC - Sterilisering av medisinsk utstyr - Mikrobiologiske metoder - Del 1: Bestemmelse av en populasjon av mikroorganismer på produkter (ISO :2006/Cor 1:2007) Corrigendum AC - Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products (ISO :2006/Cor 1:2007) NS-EN ISO :2009 Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder og klassifikasjon av laserresistente operasjonsduker og/eller beskyttende pasientvern - Del 1: Primær antenning og gjennomtrenging (ISO :2005) Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration (ISO :2005) NS-EN ISO :2009 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO :2006) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO :2006) NS-EN ISO 11981:1999/AC:2009 Rettelsesblad AC - Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Bestemmelse av fysisk forenlighet mellom vedlikeholdsprodukter og kontaktlinser (ISO 11981:1999/Cor 1:2005) Corrigendum AC - Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses (ISO 11981:1999/Cor 1:2005) NS-EN ISO 12870:2009 Øyeoptikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO 12870:2004) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2004) NS-EN ISO 14408:2009 Trakealtuber utformet for laserkirurgi - Krav til merking og medfølgende informasjon (ISO 14408:2005) Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information (ISO 14408:2005) NS-EN ISO 14602:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til osteosyntese - Spesielle krav (ISO 14602:1998) Non-active surgical implants - Implants for Osteosynthesis - Particular requirements (ISO 14602:1998) NS-EN ISO 14607:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Brystimplantater - Særskilte krav (ISO 14607:2007) Non-active surgical implants - Mammary implants - Particular requirements (ISO 14607:2007) Listenummer: 10/2009 Side: 24 av 158

25 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 14630:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Generelle krav (ISO 14630:2008) Non-active surgical implants - General requirements (ISO 14630:2008) NS-EN ISO :2009 Oftalmiske instrumenter - Grunnleggende krav og prøvingsmetoder - Del 1: Grunnleggende krav til alle oftalmiske instrumenter (ISO :2006) Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 1: General requirements applicable to all ophthalmic instruments (ISO :2006) NS-EN ISO 15193:2009 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Måling av mengder i prøver av biologisk opprinnelse - Krav til innhold og presentasjon av referansemålemetode (ISO 15193:2009) In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for content and presentation of reference measurement procedures (ISO 15193:2009) NS-EN ISO 15194:2009 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Måling av mengder i prøver av biologisk opprinnelse - Krav til sertifisert materiale og innhold av støttedokumentasjon (ISO 15194:2009) In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation (ISO 15194:2009) NS-EN ISO 18778:2009 Åndedrettsutstyr - Overvåkingsutstyr for spedbarn - Særskilte krav (ISO 18778:2005) Respiratory equipment - Infant monitors - Particular requirements (ISO 18778:2005) NS-EN ISO 21534:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Særskilte krav (ISO 21534:2007) Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Particular requirements (ISO 21534:2007) NS-EN ISO 21535:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Spesielle krav for hofteleddsimplantater (ISO 21535:2007) Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants (ISO 21535:2007) NS-EN ISO 21536:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Spesielle krav for kneleddsimplantater (ISO 21536:2007) Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007) NS-EN ISO 21647:2009 Medisinsk elektrisk utstyr - Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse av overvåkingsutstyr for pustegass (ISO 21647:2004, inkludert Cor 1:2005) Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO 21647:2004, including Cor 1:2005) NS-EN ISO :2009 Tupper for ganghjelpemidler - Krav og prøvingsmetoder - Del 1: Friksjon mot tuppene (ISO :2009) Tips for assistive products for walking - Requirements and test methods - Part 1: Friction of tips (ISO :2009) Listenummer: 10/2009 Side: 25 av 158

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-06-16 Listenummer: 7/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2009 Side: 1 av 170 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-11-17 Listenummer: 14/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2009 Side: 1 av 175 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice MÅL L FOR OPPLÆRINGSPLAN Dokumentere opplæringskrav for nytilsatte Dokumentere kompetansenivå til de ansatte Felles

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FOR 2013 11 29) WWW.LOVDATA.NO 1. Formål Forskriften er en systemforskrift,

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-02 Listenummer: 5/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2016 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-27 Listenummer: 9/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2016 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-09 Listenummer: 15/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-07 Listenummer: 23/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 23/2016 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer