Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157

2 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Bygningskalk - Del 1: Definisjoner, krav og samsvarskriterier Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria Kommentarfrist: pren Maintenance - Maintenance terminology Kommentarfrist: pren Fast gjenvunnet brensel - Terminologi, definisjoner og beskrivelser Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions Kommentarfrist: pren ISO Micro process engineering - Terminology (ISO/DIS 10991:2008) Kommentarfrist: pren ISO Vifter - Terminologi og definisjoner av kategorier Fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO/DIS 13349:2008) Kommentarfrist: pren ISO Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO/DIS 19146:2008) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7010:2003/DAmd 50 Safety sign M021: Disconnect before carrying out maintenance or repair Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 55 Safety sign W023: Warning; Corrosive substance Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 56 Safety sign W024: Warning; Danger of crushing hands Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 59 Safety sign W027: Warning; Optical radiation Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 2 av 157

3 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON ISO 7010:2003/DAmd 60 Safety sign W028: Warning; Oxidizing substance Kommentarfrist: ISO/DIS Codes for the representation of names of languages -- Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines Kommentarfrist: ISO/DIS 690 Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources Kommentarfrist: ISO/DIS 2146 Information and documentation -- Registry services for libraries and related organizations Kommentarfrist: ISO/DIS Data quality -- Part 102: Master data: Exchange of characteristic data: Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Terminological entries in standards -- Part 1: General requirements and examples of presentation Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 1: Time and events Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 445:2008 Pallets for materials handling -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 2575:2004/Amd 3:2008 Erstatter A00008:20: ISO :1998/Amd 1:2008 Additional symbols ISO 4217:2008/Cor 1:2008 ISO 5492:2008 Sensory analysis -- Vocabulary Erstatter A00008:20: Listenummer: 14/2008 Side: 3 av 157

4 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON ISO 7573:2008 Technical product documentation -- Parts lists Erstatter A00008:20: ISO :2008 Graphic technology -- Vocabulary -- Part 2: Prepress terms ISO 13943:2008 Fire safety -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 22128:2008 Terminology products and services -- Overview and guidance ISO 24613:2008 Language resource management - Lexical markup framework (LMF) ISO :2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions -- Part 1: Vocabulary ISO :2008 Exhibitions, shows, fairs and conventions -- Part 2: Measurement procedures for statistical purposes ISO :2008 Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 1: Normal gait ISO :2008 Quantities and units -- Part 7: Light Erstatter A00008:20:003638,A00008:20: ISO :2008 Quantities and units -- Part 11: Characteristic numbers Erstatter A00008:20:003655,A00008:20: ISO Guide 30:1992/Amd 1:2008 Revision of definitions for reference material and certified reference material ISO/TR 15847:2008 Graphic technology -- Graphical symbols for printing press systems and finishing systems, including related auxiliary equipment ISO/TR 24156:2008 Guidelines for using UML notation in terminology work ISO/TS :2008 Technical product documentation -- Reference designation system -- Part 10: Power plants Listenummer: 14/2008 Side: 4 av 157

5 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON ISO/TS 19104:2008 Geographic information -- Terminology Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 13233:2007 Avanserte tekniske keramer - Betegnelser og symboler Advanced technical ceramics - Notations and symbols CEN/TR 13233:2007/AC:2007 Advanced technical ceramics - Notations and symbols CEN/TR 15588:2007 Beslag fo rmøbler - Termer for hengsler og deres komponenter Hardware for furniture - Terms for hinges and their components CEN/TS 15379:2006 Bygningsadministrasjon - Terminologi og serviceomfang Building management - Terminology and scope of services CEN/TS 15504:2007 Kollektivtransport - Kjøretøy for vei - Innretning for synlig, skiftende passasjerinformasjon inne i kjøretøyet (må sjekkes) Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle CEN/TS 15679:2007 Varmebehandlet tre - Definisjoner og egenskaper Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics Listenummer: 14/2008 Side: 5 av 157

6 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment Fastsatte norske standarder NS-EN 1041:2008 Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk utstyr Information supplied by the manufacturer of medical devices NS-EN :2008 Isolerende ildfaste produkter - Del 1: Terminologi, klassifisering og prøvingsmetoder for høytemperatur-isolasjonsull Insulating refractory products - Part 1: Terminology, classification and methods of test for high temperature insulation wool products NS-EN :2008 Gips og gipsbasert pussmørtel - Del 1: Definisjoner og krav Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and requirements NS-EN 14394:2005+A1:2008 Varmekjeler - Varmekjeler med trykkluftbrennere - Nominell varmeavgivelse mindre enn eller lik 10 MW og høyeste driftstemperatur lik 110 C Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 C NS-EN ISO :2008 Myke plastbeholdere for humant blod og blodkomponenter - Del 2: Grafiske symboler for etiketter og instruksjonsbrosjyrer (ISO :2008) Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets (ISO :2008) NS-EN ISO 11145:2008 Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Terminologi og symboler (ISO 11145:2006) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006) /fr NS-EN ISO 12718:2008 Ikke-destruktiv prøving - Virvelstrømprøving - Terminologi (ISO 12718:2008) Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO 12718:2008) NS-ISO :2001 Informasjon og dokumentasjon - Dokumentasjonsforvaltning - Del: 1 Generelle prinsipper Information and documentation - Records management - Part 1: General SN-ISO/TR :2001 Informasjon og dokumentasjon - Dokumentasjonsforvaltning - Del 2: Veiledning Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines Listenummer: 14/2008 Side: 6 av 157

7 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 1041:1998 Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk utstyr Information supplied by the manufacturer with medical devices NS-EN :1997 Isolerende ildfaste produkter - Del 1: Terminologi for produkter av keramisk fiber Insulating refractory products - Part 1: Terminology for ceramic fibre products NS-EN :1998 Ikke-destruktiv prøving - Terminologi - Del 5: Termer benyttet ved virvelstrømprøving (eddy current) Non-destructive testing - Terminology - Part 5: Terms used in Eddy Current testing /en/de NS-EN :2005 Gips og gipsbasert pussmørtel - Del 1: Definisjoner og krav Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and requirements NS-EN 14394:2005 Varmekjeler - Varmekjeler med trykkluftbrennere - Nominell varmeavgivelse mindre enn eller lik 10 MW og høyeste driftstemperatur lik 110 C Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 C NS-EN ISO 11145:2006 Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Terminologi og symboler (ISO 11145:2006) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006) 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Maintenance - Maintenance terminology Kommentarfrist: pren ISO 9004 Styring for vedvarende fremgang for en organisasjon Kvalitetsstyring som tilnærmingsmetode. Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO/DIS 9004:2008) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 7 av 157

8 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT pren ISO Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Interfaces (ISO/DIS 17264:2008) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/IEC/DIS 17043:2008) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 9004 Styring for vedvarende fremgang for en organisasjon Kvalitetsstyring som tilnærmingsmetode. Managing for the sustained success of an organization -- A quality management approach Kommentarfrist: ISO/DIS 9362 Banking -- Banking telecommunication messages -- Bank identifier codes Kommentarfrist: ISO/DIS Road transport and traffic telematics -- Electronic fee collection -- Application interface definition for dedicated short-range communication Kommentarfrist: ISO/DIS Road transport and traffic telematics -- Electronic fee collection -- Application interface definition for dedicated short-range communication Kommentarfrist: ISO/DIS Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Interfaces Kommentarfrist: ISO/DIS Navigation System Application Program Interface (API) Kommentarfrist: ISO/DIS Tilstandsovervåking og diagnostikk av maskiner - Krav til opplæring og sertifisering av personale - Del 5: Laboratorietekniker/- kjemiker for smøremiddel Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 5: Lubricant laboratory technician/analyst Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 8 av 157

9 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT ISO/DIS Privacy - the basic principles for probe personal data protection Kommentarfrist: ISO/DIS CALM using Public Networks -- General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Mobile wireless broadband using IEEE e/IEEE g Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Mobile wireless broadband using high capacity spatial division multiple access (HC-SDMA) Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 4217:2008/Cor 1:2008 ISO 9001:2008 Quality management systems -- Requirements Erstatter A00008:20: ISO :2008 Intelligent transport systems (ITS) -- Data exchange involving roadside modules communication -- Part 1: General principles and documentation framework of application profiles ISO :2008 Intelligent transport systems (ITS) -- Data exchange involving roadside modules communication -- Part 3: Application profile-data exchange (AP-DATEX) ISO :2008 Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 4: Field lubricant analysis ISO :2008 Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 6: Acoustic emission ISO :2008 Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 7: Thermography ISO 21212:2008 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- 2G Cellular systems Listenummer: 14/2008 Side: 9 av 157

10 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT ISO 21213:2008 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- 3G Cellular systems ISO/TR 28682:2008 Intelligent transport systems -- Joint APEC-ISO study of progress to develop and deploy ITS standards ISO/TS 25110:2008 Electronic fee collection -- Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) CEN Workshop Agreements CWA :2008 Value added purchasing management - Part 1: General criteria CWA :2008 Value added purchasing management - Part 2: Accredited structure and process for certification bodies CWA 15899:2008 Standardization of an Innovation Capability Rating for SMEs Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 1: Introduction, Numbering and Versions (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 3: Service and Network Information (SNI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 4: Road Traffic Message (RTM) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 6: Location referencing applications (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2007 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 3: Conformity assessment of enterprises and personnel by third party (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 1: Arkitektur Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO/TS :2007) Listenummer: 14/2008 Side: 10 av 157

11 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 2: Driftskrav Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 3: Kjøretøydata Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetrisk teknikk Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR 10345:2008 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2007 Petroleumsprodukter - Retningslinjer for god håndtering - Del 1: Dieseloljer for kjøretøyer Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels CEN/TR :2007 Petroleumsprodukter - Retningslinjer for god håndtering - Del 2: Bensin Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 2: Automotive petrol fuels CEN/TR 15524:2006 Postal services - Customer-directed information including track and trace - General concepts and definitions CEN/TR 15592:2007 System for kvalitetsstyring i helsetjenesten Veiledning for bruk av NS-EN ISO 9004:2000 prestasjonsforbedringer i helsetjenesten Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement CEN/TR 15628:2007 Maintenance - Qualification of Maintenance personnel CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points Listenummer: 14/2008 Side: 11 av 157

12 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT CEN/TS :2007 Flenser og forbindelser - Konstruksjonsregler for sirkulære flensforbindelser med pakning - Del 4: Kvalifisering av kompetanse hos personell som monterer flensforbindelser på utstyr underlagt direktiv om trykkpåkjent utstyr Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of bolted joints fitted to equipment subject to the Pressure Equipment Directive CEN/TS 15448:2006/AC:2007 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) CEN/TS 15504:2007 Kollektivtransport - Kjøretøy for vei - Innretning for synlig, skiftende passasjerinformasjon inne i kjøretøyet (må sjekkes) Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle CEN/TS 15511:2008 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Tilgjengelig informasjon om posttjenester Postal services - Quality of service - Information available on postal services CEN/TS 15523:2006 Posttjenester - Innleveringsbekreftelse Postal service - Statement of mailing submission CEN/TS 15525:2006 Posttjenester - Standard grensesnitt - Grensesnitt mellom maskinstyring og strekkodeskrivere Postal Services - Standard Interfaces - Interface between Machine Control and Bar Code Printers CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance CEN/TS ISO :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008) NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008) /en NS-ISO/IEC :2008 Informasjonsteknologi - Individuell tilpasning og tilgjengelighet innen e-læring, utdanning og opplæring - Del 1: Rammeverk og referansemodell Information technology - Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training - Part 1: Framework and reference model /fr Listenummer: 14/2008 Side: 12 av 157

13 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT NS-ISO/IEC :2008 Informasjonsteknologi - Individuell tilpasning og tilgjengelighet innen e-læring, utdanning og opplæring - Del 2: Personlige behov med hensyn til "tilgjengelighet for alle" og preferanser ved bruk av digitale ressurser Information technology - Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training - Part 2: "Access for all" personal needs and preferences for digital delivery NS-ISO/IEC :2008 Informasjonsteknologi - Individuell tilpasning og tilgjengelighet innen e-læring, utdanning og opplæring - Del 3: Beskrivelse av digitale ressurser med hensyn til "tilgjengelighet for alle" Information technology - Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training - Part 3: "Access for all" digital resource description Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2000) Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000) /en 07 MATEMATIKK. NATURVITENSKAP Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Geographic information - Cross-domain vocabularies (ISO/DIS 19146:2008) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products Kommentarfrist: ISO/DIS Cosmetics -- Microbiology -- Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) Listenummer: 14/2008 Side: 13 av 157

14 11 HELSEVESEN, TEKNIKK 11 HELSEVESEN, TEKNIKK Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2007/prA1 Sentralgassanlegg for medisinske gasser - Del 1: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1 (ISO :2007/DAmd 1:2008) Kommentarfrist: pren 1639 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Instrumenter Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments Kommentarfrist: pren 1640 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Utstyr Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment Kommentarfrist: pren 1641 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Materialer Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials Kommentarfrist: pren 1642 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Dentale implantater Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants Kommentarfrist: pren ISO 8612 Øyeoptikk - Øyeoptiske instrumenter - Tonometre (ISO/DIS 8612:2008) Ophthalmic instruments - Tonometers (ISO/DIS 8612:2008) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 10: Prøving for irritasjon og hudsensibilisering Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 13: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra polymerer (ISO/DIS :2008) Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 14 av 157

15 11 HELSEVESEN, TEKNIKK pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 16: Utforming av toksikokinetikkstudier med nedbrytnings- og utløsningsprodukter (ISO/DIS :2008) Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtube-mansjetter (ISO/DIS :2008) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - God klinisk praksis (ISO/DIS 14155:2008) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO/DIS 14155:2008) Kommentarfrist: pren ISO Anestesi- og respirasjonsutstyr - Forenlighet med oksygen (ISO/DIS 15001:2008) Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO/DIS 15001:2008) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Oftalmisk viskøst materiale til øyekirurgisk bruk (ISO/DIS 15798:2008) Ophthalmic implants - Ophthalmic viscosurgical devices (ISO/DIS 15798:2008) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Infusion equipment for medical use -- Part 6: Freeze drying closures for infusion bottles Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 10: Tests for irritation and skin sensitization Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 15 av 157

16 11 HELSEVESEN, TEKNIKK ISO/DIS Clinical investigation of medical devices for human subjects -- Good clinical practice Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Ophthalmic viscosurgical devices Kommentarfrist: ISO/DIS Wear of implant materials -- Polymer and metal wear particles -- Isolation, characterization and quantification Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Non-electrically driven portable infusion devices Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2008 Wheelchairs -- Part 10: Determination of obstacle-climbing ability of electrically powered wheelchairs Erstatter A00008:20: ISO 7405:2008 Dentistry -- Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry Erstatter A00008:20: ISO :2008 Injection containers and accessories -- Part 2: Closures for injection vials Erstatter A00008:20: ISO :2008 Injection containers and accessories -- Part 5: Freeze drying closures for injection vials Erstatter A00008:20: ISO :2008 Biological evaluation of medical devices -- Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals Erstatter A00008:20: Listenummer: 14/2008 Side: 16 av 157

17 11 HELSEVESEN, TEKNIKK ISO :2008 Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 4: Labelling and information Erstatter A00008:20: ISO 12866:1999/Amd 1:2008. ISO :2008 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 3: Implantable neurostimulators ISO :2008 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 4: Implantable infusion pumps ISO 16061:2008 Instrumentation for use in association with non-active surgical implants -- General requirements Erstatter A00008:20: ISO 16628:2008 Tracheobronchial tubes -- Sizing and marking Erstatter A00008:20: ISO 24998:2008 Plastics laboratory ware -- Single-use Petri dishes for microbiological procedures ISO 29781:2008 Prostheses and orthoses -- Factors to be included when describing physical activity of a person who has had a lower limb amputation(s) or who has a deficiency of a lower limb segment(s) present at birth ISO 29782:2008 Prostheses and orthoses -- Factors to be considered when specifying a prosthesis for a person who has had a lower limb amputation ISO :2008 Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 1: Normal gait Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Etylenoksid Del 2: Retningslinjer for anvendelse av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008) CEN/TR 15592:2007 System for kvalitetsstyring i helsetjenesten Veiledning for bruk av NS-EN ISO 9004:2000 prestasjonsforbedringer i helsetjenesten Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement Listenummer: 14/2008 Side: 17 av 157

18 11 HELSEVESEN, TEKNIKK CEN/TR 15753:2008 Emballasje - Pakningsvedlegg til medisiner - Braille og andre skriftformater for synshemmede Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people CEN/TS 15209:2008 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone Fastsatte norske standarder NS-EN 1041:2008 Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk utstyr Information supplied by the manufacturer of medical devices NS-EN :2008 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances NS-EN :2008 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 2: Operasjonelle og tekniske krav til luftambulanser Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements of air ambulances NS-EN ISO :2003/A1:2008 Endringsblad A1 - Tannpleie - Roterende instrumenter - Del 2: Finerbor (ISO :2003/Amd 1:2008) Amendment A1 - Dentistry - Rotary bur instruments - Part 2: Finishing burs (ISO :2003/Amd 1:2008) NS-EN ISO :2008 Myke plastbeholdere for humant blod og blodkomponenter - Del 2: Grafiske symboler for etiketter og instruksjonsbrosjyrer (ISO :2008) Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 2: Graphical symbols for use on labels and instruction leaflets (ISO :2008) NS-EN ISO 8537:2008 Sterile sprøyter til engangsbruk, med og uten kanyle, for insulin (ISO 8537:2007) Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO 8537:2007) NS-EN ISO :2008 Ut- og inntaksposter i medisinske sentralgassanlegg - Del 1: Uttaksposter for komprimerte medisinske gasser og inntaksposter for vakuum (ISO :2008) Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum (ISO :2008) NS-EN ISO :2008 Ut- og inntaksposter i medisinske sentralgassanlegg - Del 2: Inntaksposter for fjerning av anestesigasser (ISO :2008) Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 2: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems (ISO :2008) Listenummer: 14/2008 Side: 18 av 157

19 11 HELSEVESEN, TEKNIKK NS-EN ISO 11143:2008 Tannpleie - Amalagamskillere (ISO 11143:2008) Dentistry - Amalgam separators (ISO 11143:2008) NS-EN ISO 15002:2008 Gassstrømsmålere for tilkopling til ut- og inntaksposter i medisinske sentralgassanlegg (ISO 15002:2008) Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems (ISO 15002:2008) NS-EN ISO :2008 Tannpleie - Basepolymerer - Del 1: Polymermaterialer for tannproteser (ISO :2008) Dentistry - Base polymers - Part 1: Denture base polymers (ISO :2008) NS-EN ISO 24157:2008 Øyeoptikk og optiske instrumenter - Framgangsmåte for å beskrive aberrasjon for humant øye (ISO 24157:2008) Ophthalmic optics and instruments - Reporting aberrations of the human eye (ISO 24157:2008) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 737-1:1998 Medisinske sentralgassanlegg - Del 1: Uttaksposter for komprimerte medisinske gasser, inntaksposter for vakuum Medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for compressed medical gases and vacuum NS-EN 737-4:1998 Medisinske sentralgassanlegg - Del 4: Inntaksposter for anestesigassfjerning Medical gas pipeline systems - Part 4: Terminal units for anaesthetic gas scavenging systems NS-EN 1041:1998 Produsentinformasjon som leveres sammen med medisinsk utstyr Information supplied by the manufacturer with medical devices NS-EN 13220:1998 Strømningsmåler for tilkopling til uttaksposter i sentralgassanlegg for medisinske gasser Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems NS-EN :2002 Ambulanser i luft, på vann og i vanskelig terreng - Del 1: Krav til grensesnitt for medisinsk utstyr for kontinuerlig pasientbehandling Air, water and difficult terrain ambulances - Part 1: Medical device interface requirements for the continuity of patient care NS-EN :2002 Ambulanser i luft, på vann og i vanskelig terreng - Del 2: Operasjonelle og tekniske krav for kontinuerlig pasientbehandling Air, water and difficult terrain ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for the continuity of patient care Listenummer: 14/2008 Side: 19 av 157

20 11 HELSEVESEN, TEKNIKK NS-EN ISO 8537:1994 Sterile sprøyter til engangsbruk, med og uten kanyle, for insulin (ISO 8537:1991) Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO 8537:1991) NS-EN ISO 8537:1994/A1:2000 Endringsblad A1 - Sterile sprøyter til engangsbruk for insulin, med og uten nål (ISO 8537:1991/Amd.1:2000) Amendment A1 - Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO 8537:1991/Amd.1:2000) NS-EN ISO 11143:1999 Tannpleie - Amalgamskillere (ISO 11143:1999) (innbefattet rettelsesblad AC:2002) Dental equipment - Amalgam separators (ISO 11143:1999) (Corrigendum AC:2002 incorporated) 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :2007/prA2 Skadereduserende vegtiltak - Del 5: Produktkrav og samsvarsevaluering for skadereduserende vegtiltak Road restraint systems - Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems Kommentarfrist: EN :2006/prA1 Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner - Del 4: Fuger Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutstyr - Del 2: Redningsvester for ekstreme offshore-forhold (nivå 275) - Sikkerhetskrav Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level Safety requirements - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutstyr - Del 3: Redningsvester for offshore-forhold (nivå 150) - Sikkerhetskrav Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level Safety requirements - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutstyr - Del 4: Redningsvester for innland/nær kysten (nivå 100) - Sikkerhetskrav Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level Safety requirements - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 20 av 157

21 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutstyr - Del 5: Flytehjelpemidler (nivå 50) - Sikkerhetskrav Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutstyr - Del 6: Redningsvester og flytehjelpemidler til spesielle formål - Sikkerhetskrav og tilleggsprøvingsmetoder Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutstyr - Del 7: Materialer og komponenter - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutstyr - Del 8: Tilbehør - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Personlig flyteutsyr - Del 9: Prøvingsmetoder Personal flotation devices - Part 9: Test methods - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Kommentarfrist: pren 54-1 Brannalarmanlegg - Del 1: Innledning Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction Kommentarfrist: pren Brannalarmanlegg - Del 27: Røkdetektorer i kanalanlegg Fire detection and fire alarm systems - Part 27: Duct smoke detectors Kommentarfrist: pren Road restraint systems - Pedestrian restraint systems - Part 6: Pedestrian Parapet Kommentarfrist: pren Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner - Del 1: Kanaler Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ducts Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 21 av 157

22 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET pren 1911 Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method Kommentarfrist: pren Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent Kommentarfrist: pren Fot- og benvern - Krav og prøvingsmetoder for tåvernhetter og sålegjennomtrengningsvern Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps and penetration-resistant inserts Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 3: Applied protection to concrete members Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection products to steel members Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 22 av 157

23 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET pren Vernesko for yrkesmotorsyklister - Krav og prøvingsmetoder Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 3: Fire resistance of hinged and pivoted timber doorsets and openable timber framed windows Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of river hydromorphology Kommentarfrist: pren Paper and board - Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts Kommentarfrist: pren Water conditioning equipment inside buildings - Adjustable chemical dosing systems - Requirements for performance, safety and testing Kommentarfrist: pren Ambient air quality - Standard method for the determination of total gaseous mercury Kommentarfrist: pren Ambient air quality - Standard method for the determination of mercury deposition Kommentarfrist: pren Air Quality - Certification of automated dust arrestment plant monitors for use on stationary sources - Performance criteria and test procedures Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Compliance leaching test - One stage batch leaching test for monoliths at fixed liquid to surface area ratio (L/A) for test portions with fixed minimum dimensions Kommentarfrist: pren Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic characterisation - Dynamic Monolithic Leaching Test with periodic leachant renewal, under fixed test conditions Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 23 av 157

24 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET pren Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic characterisation - Dynamic Monolithic Leaching Test with continuous leachant renewal under conditions relevant for specified scenario(s) Kommentarfrist: pren Ventilasjon i bygninger - Kanalseksjoner med brannmotstand Ventilation for buildings - Fire resisting duct sections Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Static test for determination of acid potential of sulfidic waste Kommentarfrist: pren ISO Akustikk - Audiometriske metoder - Del 1: Rentoneaudiometri ved luft- og benledning Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Basic pure-tone air and bone conduction threshold audiometry (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Textiles - Assessment of the ignitability of bedding items - Part 1: Ignition source: smouldering cigarette (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Textiles - Assessment of the ignitability of bedding items - Part 3: Ignition source: match flame equivalent (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Safety of machinery - Positioning of protective equipment with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO/DIS 13855:2008) Kommentarfrist: pren ISO Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation (ISO/DIS 14005:2008) Kommentarfrist: pren ISO Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser - Del 9: Klassifisering av renhet for overflatepartikler (ISO/DIS :2008) Cleanrooms and associated controlled environments - Part 9: Classification of surface particle cleanliness (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2001/DAmd 1 Statistical analysis method Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 24 av 157

25 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO 3500:2005/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 21: Guidance on sampling of drinking water distributed by tankers or means other than distribution pipes Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Audiometriske metoder - Del 1: Grunnleggende rentoneterskelaudiometri ved luft- og benledning Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 1: Basic pure-tone air and bone conduction threshold audiometry Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Measurement of gross alpha and gross beta activity in non-saline water -- Thin source deposit method Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 25 av 157

26 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO/DIS Water quality -- Growth inhibition test with the marine and brackish water macroalgae Ceramium tenuicorne Kommentarfrist: ISO/DIS Textiles -- Assessment of the ignitability of bedding items -- Part 1: Ignition source: smouldering cigarette Kommentarfrist: ISO/DIS Textiles -- Assessment of the ignitability of bedding items -- Part 3: Ignition source: match flame equivalent Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Positioning of protective equipment with respect to the approach speeds of parts of the human body Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management systems -- Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation Kommentarfrist: ISO/DIS Renrom og tilhørende kontrollerte omgivelser - Del 9: Klassifisering av renhet for overflatepartikler Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 9: Classification of surface particle cleanliness Kommentarfrist: ISO/DIS Houses -- Description of performance -- Part 4: Fire safety Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Test methods for clothing providing protection against chemicals -- Part 1: Determination of resistance to outward leakage of gases (internal pressure test) Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Test methods for clothing providing protection against chemicals -- Part 2: Determination of resistance to inward leakage of aerosols and gases (inward leakage test) Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Marine environment protection: performance testing of oil skimmers -- Part 3: High viscosity oil Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace atmospheres -- Determination of inorganic acids by ion chromatography -- Part 2: Volatile acids, except hydrofluoric acid (hydrochloric acid, hydrobromic acid and nitric acid) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2008 Side: 26 av 157

27 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO/DIS Water quality -- Determination of selected plant treatment agents and biocide products -- Method using solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water -- Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS) Kommentarfrist: ISO/DIS Fire tests -- Uncertainty of measurements in fire tests Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2008 Fire detection and alarm systems -- Part 28: Fire protection control equipment ISO :2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 300: Introduction to electronic visual display requirements ISO :2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 302: Terminology for electronic visual displays Erstatter A00008:20:016875,A00008:20:016879,A00008:20:016880,A00008:20:025670,A00008:20: ISO :2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 303: Requirements for electronic visual displays Erstatter A00008:20:016875,A00008:20:016879,A00008:20:016880,A00008:20: ISO :2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 304: User performance test methods for electronic visual displays Erstatter A00008:20:016875,A00008:20: ISO :2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 305: Optical laboratory test methods for electronic visual displays Erstatter A00008:20:016875,A00008:20:016879,A00008:20:016880,A00008:20:025670,A00008:20: ISO :2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 306: Field assessment methods for electronic visual displays ISO :2008 Ergonomics of human-system interaction -- Part 307: Analysis and compliance test methods for electronic visual displays Erstatter A00008:20:016875,A00008:20:016879,A00008:20: Listenummer: 14/2008 Side: 27 av 157

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det?

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Håvard Hjulstad Standard Norge 2010-04-22 - Håvard Hjulstad 1 Definisjoner 1 fagspråk : språk som blir nyttet av en yrkesgruppe, ofte kjennetegnet

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-11-17 Listenummer: 14/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2009 Side: 1 av 175 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Norsk Standard NS-EN ISO 9972:2015 ICS 91.120.10 Sråk: Engelsk Bygningers termiske egenskaer Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Thermal erformance of buildings Determination

Detaljer

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon ISO standardisering for leveranser av informasjon InformationDeliveryManual - IDM TEMA - Informasjon Alt jeg snakker om er: INFORMASJON -> I-en i BIM rett informasjon til rett formål levert i rett format

Detaljer

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen?

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Frokostmøte DOGA Geir Magnus Walderhaug regionsleder Norsk Arkivråd Region øst 29. februar 2012 ISO Standard Norge - andre ISO ikke eneste aktør Mange IT-standarder

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-17 Listenummer: 3/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Praktisk bruk og innføring av OLF104 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Innhold Bakgrunn Implementering Tekniske krav Retningslinjer/anbefalinger Arbeidsprosesser Kompetanse Fundament 2 - Classification:

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FOR 2013 11 29) WWW.LOVDATA.NO 1. Formål Forskriften er en systemforskrift,

Detaljer

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Gardermoen 29. oktober 2014 Innledning Innhold Hva er beholdt fra 92-rammeverket,

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler Informasjonsmøte standardisering i eldreomsorgen 2014-05-15 Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler RUDOLPH BRYNN, rbr@standard.no Om standardisering 1 Standardisering som verktøy En

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Nordiske pasientsikkerhetsindikatorer for sykehushygiene. Bidrar infeksjonsovervåkning til bedre kvalitet?

Nordiske pasientsikkerhetsindikatorer for sykehushygiene. Bidrar infeksjonsovervåkning til bedre kvalitet? Nordiske pasientsikkerhetsindikatorer for sykehushygiene. Bidrar infeksjonsovervåkning til bedre kvalitet? Hanne-Merete Eriksen seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Nordiske Ministerråds

Detaljer

Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr

Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr Veiledning til utfylling av meldeskjema for klinisk utprøving av medisinsk utstyr Dette er ment som en generell forklaring til utfylling av meldeskjemaet for klinisk utprøving av medisinsk utstyr og til

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice MÅL L FOR OPPLÆRINGSPLAN Dokumentere opplæringskrav for nytilsatte Dokumentere kompetansenivå til de ansatte Felles

Detaljer

Hva skjer internasjonalt?

Hva skjer internasjonalt? Hva skjer internasjonalt? Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Convenor ISO/IEC JTC1/SC36/WG7 Sammen med: Tore Hoel (HiO/CEN WS-LT), Knut Lindelien (SN), Ola Berge (NSSL) Hypatia AS Åsgårdveien 24 1671 Kråkerøy

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

MTF LANDSMØTE. 12 mai 2011 DSB INFORMERER. Arild Hammer

MTF LANDSMØTE. 12 mai 2011 DSB INFORMERER. Arild Hammer MTF LANDSMØTE 12 mai 2011 DSB INFORMERER Arild Hammer Regelverk Meldeplikt Standarder innenfor det elektromedisinske området 2 3 HØRING FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE

Detaljer