Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 1302:2002/prA2 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Angivelse av overflatebeskaffenhet for teknisk produktdokumentasjon Vedlegg 2: Angivelse av materielle forholds krav (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation - Amendment 2: Indication of material ratio requirements (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Kommentarfrist: EN ISO :1999/prA1 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske elementer - Del 2: Ekstrahert median-linje til en sylinder eller konus, ekstrahert medianflate og lokal dimensjon til et ekstrahert element (ISO :1999/DAM 1:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part 2: Extracted median line of a cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature (ISO :1999/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Central-Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kw - Terminology requirements, testing and marking Kommentarfrist: pren Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units Kommentarfrist: pren rev Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definisjoner - Del 1: Generelle termer Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1: General terms Kommentarfrist: pren Jernbane - Spor - Ytelseskrav for festesystemer - Del 1: Definisjoner Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions Kommentarfrist: pren ISO Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 1302:2002/DAmd 2 Indication of material ratio requirements Kommentarfrist: ISO :1999/DAmd 1 Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 2 av 143

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- General principles of presentation -- Part 15: Presentation of shipbuilding drawings Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Indication of dimensions and tolerances -- Part 4: Dimensioning for shipbuilding drawings Kommentarfrist: ISO/DIS Aircraft ground equipment -- Graphical symbols Kommentarfrist: ISO/DIS Non-destructive testing -- Terminology -- Terms used in magnetic particle testing Kommentarfrist: ISO/DIS Irrigation equipment -- Graphic symbols for pressurized irrigation systems Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Word segmentation of written texts -- Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 6472:2010 Rubber compounding ingredients -- Symbols and abbreviated terms Erstatter A00008:20: ISO 7010:2003/Amd 6:2010 ISO :2010 Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 3: Valves, camshaft drives and actuating mechanisms Erstatter A00008:20: ISO :2010 Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 8: Surface texture; roughness and waviness Erstatter A00008:20: Listenummer: 14/2010 Side: 3 av 143

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 11005:2010 Technical product documentation -- Use of main documents ISO :2010 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms Erstatter A00008:20: ISO :2010 Surface chemical analysis -- Vocabulary -- Part 1: General terms and terms used in spectroscopy Erstatter A00008:20:029189,A00008:20:037193,A00008:20: ISO :2010 Surface chemical analysis -- Vocabulary -- Part 2: Terms used in scanning-probe microscopy Erstatter A00008:20:029189,A00008:20:037193,A00008:20: ISO 29383:2010 Terminology policies -- Development and implementation ISO/TS :2010 Technical product documentation (TPD) -- General principles of presentation -- Part 71: Simplified representation for mechanical engineering drawings ISO/TS :2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Listenummer: 14/2010 Side: 4 av 143

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Fastsatte norske standarder NS 3031:2007/A1:2010 Endringsblad A1 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Amendment A1 - Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS :2010 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 4: Termer, definisjoner og forkortelser Specification texts for building, construction and installations - Part 4: Terms, definitions and abbreviations Språk: no NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 1: Terminologi og generelle krav til prøvingsmetoder Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls NS-EN 15878:2010 Lagringssystemer i stål - Termer og definisjoner Steel static storage systems - Terms and definitions NS-EN ISO 5457:1999/A1:2010 Endringsblad A1 - Teknisk produktspesifikasjon - Størrelser og layout på tegneark (ISO 5457:1999/Amd 1:2010) Amendment A1 - Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999/Amd 1:2010) NS-EN ISO 13349:2010 Vifter - Terminologi og definisjoner av kategorier (ISO 13349:2010) Fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:2010) NS-EN ISO :2010 Konstruksjon av grafiske symboler for bruk i teknisk dokumentasjon av produkter - Del 1: Grunnleggende regler (ISO :2010) Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules (ISO :2010) Tilbaketrukne norske standarder NS :2009 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 4: Termer og definisjoner og forkortelser Specification texts for building, construction and installations - Part 4: Terms, definitions and abbreviations Språk: no Listenummer: 14/2010 Side: 5 av 143

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN :1998 Skadereduserende vegtiltak - Del 1: Terminologi og generelle krav til prøvingsmetoder Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods NS-EN :2005+A1:2008 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2004+A1:2008 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls NS-EN ISO 13349:2008 Industrivifter - Vokabular og definisjoner av kategorier (ISO 13349:1999) Industrial fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:1999) NS-EN ISO :1999 Konstruksjon av grafiske symboler for bruk i teknisk dokumentasjon av produkter - Del 1: Grunnleggende regler (ISO :1999) Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules (ISO :1999) NS-ISO 14050:2002 Miljøstyring - Terminologi (ISO 14050:2002) Environmental management -- Vocabulary (ISO 14050:2002) Språk: no/en 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted communication with certificate generation application Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Device with key generation and trusted communication with signature-creation application Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 6 av 143

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Device with key import and trusted communication with signaturecreation application Kommentarfrist: pren Tjenester - Ledelsesrådgining (rådgiving el. rådgivning?) Management consultancy services Kommentarfrist: pren Sheltered housing - Requirements for services for elderly people provided in a sheltered housing scheme Kommentarfrist: pren ISO Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 8586 Sensory analysis -- General guidance for the selection, training and monitoring of selected and expert assessors Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- CALM using broadcast communications Kommentarfrist: ISO/DIS Guidelines for auditing management systems Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 1: Metamodel Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 2: UML profile Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 3: Modelling Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 4: XML Schema generation Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 7 av 143

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 5: Reverse engineering Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 7: Registration Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 8: ASN.1 generation Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) -- Part 2: Catalogue of tools and techniques ISO :2010 Statistical interpretation of data -- Part 4: Detection and treatment of outliers ISO :2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Application management -- Part 2: Conformance test ISO 29990:2010 Learning services for non-formal education and training -- Basic requirements for service providers ISO/TR 11769:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Data retention for law enforcement ISO/TS 25114:2010 Intelligent transport systems -- Probe data reporting management (PDRM) ISO/TS 28037:2010 Determination and use of straight-line calibration functions CEN Workshop Agreements CWA :2010 The CEN ORCHID Roadmap Standardising Information Across the Plant Engineering Supply Chain - Part 1: Direction and Framework CWA :2010 The CEN ORCHID Roadmap Standardising Information Across the Plant Engineering Supply Chain - Part 2: Implementation Guide Listenummer: 14/2010 Side: 8 av 143

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CWA :2010 The CEN ORCHID Roadmap Standardising Information Across the Plant Engineering Supply Chain - Part 3: Standards Landscape Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Listenummer: 14/2010 Side: 9 av 143

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Fastsatte norske standarder NS-EN :2010 Aerospace series - Quality management systems - Part 003: Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS) Auditor Training and Qualification NS-EN 9110:2010 Systemer for kvalitetssikring - Krav til vedlikeholdsorganisasjoner innenfor luftfart Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations NS-EN 9120:2010 Systemer for kvalitetssikring - Krav til distributører innenfor luftfart, romfart og forsvar Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2003/prA1 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse - Del 4: Spesielle retningslinjer for fortynning og tillaging av fortynningsrekke for andre produkter enn melk og melkeprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, fisk og fiskeproduktes (ISO :2003/DAM 1:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO :2003/DAM 1:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2003/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Nanomaterials -- Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 10 av 143

11 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO-standarder ISO 13720:2010 Meat and meat products -- Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. Erstatter A00008:20: ISO 29701:2010 Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test ISO/TS 10867:2010 Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes using near infrared photoluminescence spectroscopy ISO/TS :2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) Fastsatte norske standarder NS-EN 13798:2010 Hydrometri - Spesifikasjon for referansemålegrop for regnmålinger i marknivå Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit Listenummer: 14/2010 Side: 11 av 143

12 07 Matematikk. Naturvitenskap Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13798:2002 Hydrometri - Spesifikasjon for referansemålegrop for regnmålinger i marknivå Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2004/prA1 Tannpleie - Nummerkodesystem for roterende instrumenter - Del 2: Former - Endringsblad 1 (ISO :2004/DAM 1:2010) Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2: Shapes - Amendment 1 (ISO :2004/DAM 1:2010) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 3: Trykkregulatorer med innebygde sylinderventiler (ISO :2005/DAM 1:2010) Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (ISO :2005/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhet, merking og informasjon fra produsenten Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer Kommentarfrist: pren ISO 6875 Tannlegestol (ISO/DIS 6875:2010) Dental patient chair (ISO/DIS 6875:2010) Kommentarfrist: pren ISO 6876 Dentistry - Root canal sealing materials (ISO/DIS 6876:2010) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Tannpleieutstyr - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS :2010) Dentistry - Dental units - Part 1: General requirements and test methods (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Compatibility testing - Part 1: Metal-ceramic systems (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 12 av 143

13 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Øyeoptikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS 12870:2010) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO/DIS 12870:2010) Kommentarfrist: pren ISO In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (ISO/DIS 19001:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2004/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 6875 Dental patient chair Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dental root canal sealing materials [Revision of first edition (ISO 6876:1986)] Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dentistry -- Root canal sealing materials Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dental root canal sealing materials Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Dental units -- Part 1: General requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Compatibility testing -- Part 1: Metal-ceramic systems Kommentarfrist: ISO/DIS Skin barrier for ostomy aids -- Test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics - Spectacle frames - Fundamental requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 13 av 143

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Medical products containing viable human cells -- Application of risk management and requirements for processing practices Kommentarfrist: ISO/DIS Pen systems -- Part 3: Seals for pen-injectors for medical use Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices -- Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology Kommentarfrist: ISO/DIS Assistive products for blind and vision impaired persons -- Tactile walking surface indicators Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Infusion equipment for medical use -- Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed Erstatter A00008:20: ISO :2007/Amd 1:2010 ISO :2010 Injection equipment for medical use -- Part 1: Ampoules for injectables Erstatter A00008:20: ISO :2010 Injection equipment for medical use -- Part 2: One-point-cut (OPC) ampoules Erstatter A00008:20: ISO :2010 Lasers and laser-related equipment -- Determination of laser resistance of tracheal tubes -- Part 2: Tracheal tube cuffs Listenummer: 14/2010 Side: 14 av 143

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO 14729:2001/Amd 1:2010 ISO 20857:2010 Sterilization of health care products -- Dry heat -- Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices ISO 24500:2010 Ergonomics -- Accessible design -- Auditory signals for consumer products ISO 29701:2010 Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN 14139:2010 Brilleoptikk - Krav og spesifikasjoner for ferdigbriller Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles Listenummer: 14/2010 Side: 15 av 143

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 15823:2010 Emballasje - Blindeskrift (Braille) på legemiddelpakninger Packaging - Braille on packaging for medicinal products NS-EN ISO 10342:2010 Øyeoptiske instrumenter - Refraktometre (ISO 10342:2010) Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO 10342:2010) NS-EN ISO 10451:2010 Tannpleie - Innhold i teknisk spesifikasjon for dentale implantatsystemer (ISO 10451:2010) Dentistry - Contents of technical file for dental implant systems (ISO 10451:2010) NS-EN ISO :2009/AC:2010 Rettelsesblad AC - Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess (ISO :2009/Cor 1:2010) Corrigendum AC - Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO :2009/Cor 1:2010) NS-EN ISO :2010 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 13: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra medisinsk utstyr av polymerer (ISO :2010) Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO :2010) NS-EN ISO 11953:2010 Tannpleie - Implantater - Klinisk utførelse for håndbetjent dreiemomentinstrument (ISO 11953:2010) Dentistry - Implants - Clinical performance of hand torque instruments (ISO 11953:2010) NS-EN ISO :2010 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtubemansjetter (ISO :2010) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO :2010) NS-EN ISO 12867:2010 Øyeoptiske instrumenter - Prøvebrille (ISO 12867:2010) Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO 12867:2010) NS-EN ISO 15001:2010 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Forenlighet med oksygen (ISO 15001:2010) Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO 15001:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 14139:2002 Brilleoptikk - Krav og spesifikasjoner for ferdigbriller Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles Listenummer: 14/2010 Side: 16 av 143

17 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 14139:2002/AC:2006 Rettelsesblad AC - Brilleoptikk - Krav og spesifikasjoner for ferdigbriller Corrigendum AC - Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles NS-EN ISO 10342:2003 Øyeoptikk - Instrumenter - Refraktometre (ISO 10342:2003) Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO 10342:2003) NS-EN ISO 10451:2002 Implantater til dentalt bruk - Innhold i tekniske spesifikasjoner (ISO 10451:2002) Dental implant systems - Contents of technical file (ISO 10451:2002) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 13: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra polymerer (ISO :1998) Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO :1998) NS-EN ISO 12867:1998 Øyeoptikk - Instrumenter - Prøvebrille (ISO 12867:1998) Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO 12867:1998) NS-EN ISO 15001:2004 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Forenlighet med oksygen (ISO 15001:2003) Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO 15001:2003) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :1994/prA2 Mekaniske vibrasjoner - Laboratoriemetode for vurdering av setevibrasjoner i kjøretøyer - Del 1: Generelle krav - Endringsblad 2 (ISO :1992/DAM 2:2010) Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements - Amendment 2 (ISO :1992/DAM 2:2010) Kommentarfrist: EN ISO :2008/prA1 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system - Del 410: Designkriterier for fysiske innmatingsenheter (ISO :2008/DAM 1:2010) Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO :2008/DAM 1:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 17 av 143

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet EN ISO 20643:2008/prA1 Mekaniske vibrasjoner - Håndholdte og håndstyrte maskiner - Prinsipper for bestemmelse av vibrasjonsemisjon - Endringsblad 1: Endringsblad 1: Plassering av akselerometre Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission - Amendment 1: Accelerometer positions (ISO 20643:2005/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren 71-2 Sikkerhet for leketøy - Del 2: Flambarhet Safety of toys - Part 2: Flammability Kommentarfrist: pren Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations Kommentarfrist: pren Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet - Automatiske stiger med kombinerte bevegelser - Sikkerhets- og ytelseskrav og prøvingsmetoder High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet - Semiautomatiske stiger - Sikkerhets- og ytelseskrav og prøvingsmetoder High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance standard for designing and selecting taxonomic keys Kommentarfrist: pren ISO 8692 Vannundersøkelse Prøving av hemming av algevekst i ferskvann med encellede grønnalger Water quality - Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae (ISO/DIS 8692:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 18 av 143

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 143: Form-based dialogues (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Maskinsikkerhet - Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer - Del 2: Validering (ISO/DIS :2010) Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Environmental management - Material flow cost accounting - General framework (ISO/DIS 14051:2010) Kommentarfrist: pren ISO Veikjøretøy - Ergonomiske sider ved transportinformasjon og kontrollsystemer - Spesifikasjoner for hørbar presentasjon i kjøretøy (ISO/DIS 15006:2010 Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications for in-vehicle auditory presentation (ISO/DIS 15006:2010) Kommentarfrist: pren ISO Redningsdrakter - Del 1: Arbeidsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO/DIS :2010) Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Redningsdrakter - Del 2: Evakueringsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO/DIS :2010) Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Redningsdrakter - Del 3: Prøvingsmetoder (ISO/DIS :2010) Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Indoor air - Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2) (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2010) Kommentarfrist: pren ISO High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements (ISO/DIS 20471:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 19 av 143

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjonsemisjon på håndtak Del 12: Nåleslipemaskiner Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 12: Die grinders (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: SWeRF Size Weighted Respirable Fraction - SweRF and Size Weighted Respirable Fraction of Crystalline Silica - SWeRFcs Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 834-1:1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :1992/DAmd 2 Mekaniske vibrasjoner - Laboratoriemetode for vurdering av setevibrasjoner i kjøretøyer - Del 1: Generelle krav - Tillegg 2 Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: ISO/DIS Brannalarmanlegg Del 11: Manuelle brannmeldere Fire detection and alarm systems -- Part 11: Manual call points Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 143: Form-based dialogues Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 20 av 143

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Soil quality -- Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Guidance on the selection and application of screening methods Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Safety-related parts of control systems -- Part 2: Validation Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Safety-related parts of control systems -- Part 2: Validation Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management -- Material flow cost accounting -- General framework Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of the acute toxicity to Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca) Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Gas-chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge and trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Indoor air - Part 4: Determination of formaldehyde - Diffusive sampling method Kommentarfrist: ISO/DIS Brannteknisk Prosjektering -- Krav til algebraiske ligninger -- Ventilasjonsstrømmer Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic formulas -- Vent flows Kommentarfrist: ISO/DIS Brannteknisk Prosjektering -- Krav til algebraiske ligninger -- Ventilasjonsstrømmer Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic equations -- Vent flows Kommentarfrist: Listenummer: 14/2010 Side: 21 av 143

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Guidelines for auditing management systems Kommentarfrist: ISO/DIS High-visibility warning clothing for professional use -- Test methods and requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Marine environmental protection -- Management and handling of shipboard garbage Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Guidance for burial of animal carcasses to prevent epidemics Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Safety devices for protection against excessive pressure -- Part 10: Sizing of safety valves for gas/liquid two-phase flow ISO 11349:2010 Water quality -- Determination of low-volatility lipophilic substances -- Gravimetric method ISO 12863:2010 Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes ISO :2010 Textiles -- Assessment of the ignitability of bedding items -- Part 1: Ignition source: smouldering cigarette Erstatter A00008:20:001557,A00008:20: ISO :2010 Textiles -- Assessment of the ignitability of bedding items -- Part 2: Ignition source: match-flame equivalent Erstatter A00008:20:022780,A00008:20: ISO :2004/Amd 1:2010 ISO :2010 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms Erstatter A00008:20: ISO 21338:2010 Water quality -- Kinetic determination of the inhibitory effects of sediment, other solids and coloured samples on the light emission of Vibrio fischeri (kinetic luminescent bacteria test) Listenummer: 14/2010 Side: 22 av 143

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO 22448:2010 Earth-moving machinery -- Anti-theft systems -- Classification and performance ISO :2010 Ships and marine technology -- Breathing apparatus for ships -- Part 4: Self-contained breathing apparatus for emergency escape required by the IMO IBC and IGC Codes ISO 24500:2010 Ergonomics -- Accessible design -- Auditory signals for consumer products ISO 26022:2010 Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport information and control systems -- Simulated lane change test to assess in-vehicle secondary task demand ISO 28218:2010 Radiation protection -- Performance criteria for radiobioassay Erstatter A00008:20: ISO 30011:2010 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma mass spectrometry ISO/TS :2010 Soil quality -- Determination of soil microbial diversity -- Part 1: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 15462:2009 Vannundersøkelse - Valg av bionedbrytningsprøvinger Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR 15462:2006) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of ph on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS :2007) Listenummer: 14/2010 Side: 23 av 143

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR :2009 Brannventilasjonssystemer - Del 4: Installerte røykventilasjonsanlegg Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation CEN/TR :2008 Små renseanlegg for inntil 50 PE - Del 5: Filtreringsanlegg for forbehandlet avløpsvann Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated Effluent Filtration systems CEN/TR 13097:2010 Karakterisering av slam - God praksis for bruk av slam i jordbruket Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging CEN/TR 14181:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR :2010 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance CEN/TR 15809:2008 Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments Listenummer: 14/2010 Side: 24 av 143

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 15822:2009 Plast - Biologisk nedbrytbar plast i eller på bakken - Gjennvinning, fjerning og relaterte miljøsaker Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues CEN/TR 15983:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR 15985:2010 Varmeisolasjonsprodukter - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) - Frivillig sertifisering av råvaren Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 1: Valg av monitor for bestemte bruksområder Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 2: Evaluering av konsentrasjon av luftbårne partikler ved bruk av "Optical Particle Counters" Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters CEN/TR 16099:2010 Utstyr til brannvesenet - Sammenstilling av vanntrykk spesifisert i utgitte standarder fra CEN/TC 192 Fire service equipment - Summary of water pressures specified in published CEN/TC 192 standards CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities CEN/TS 14816:2008 Faste brannslokkesystemer - Vannspraysystemer - Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance CEN/TS 15366:2009 Utstyr for drift og vedlikehold av veier om vinteren - Absorpsjonsmidler for anvendelse på veier Winter and road service area maintenance equipment - Solid absorbents intended for road usage CEN/TS 15730:2008 Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Listenummer: 14/2010 Side: 25 av 143

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 4: Krav til brannsikring for konstruksjonsmessig utforming av jernbanevogner Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for railway rolling stock design CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 6: Tilleggstiltak for brannsikring Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems Fastsatte norske standarder NS-EN 354:2010 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Forbindelsesliner Personal fall protection equipment - Lanyards NS-EN 530:2010 Slitasjemotstand hos materiale til vernetøy - Prøvingsmetoder Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods NS-EN 894-4:2010 Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermer og aktuatorer - Del 4: Plassering og ordning av skjermer og aktuatorer Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 1: Terminologi og generelle krav til prøvingsmetoder Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 2: Ytelsesklasser, godkjenningskriterier ved påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for vegrekkverk inkludert brurekkverk Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 3: Ytelsesklasser, godkjenningskriterier for påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for støtputer Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions NS-EN 1938:2010 Øyevern - Briller for motorsyklister og mopedister Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users NS-EN 13823:2010 Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning - Byggeprodukter (unntatt gulvbelegg) som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item Listenummer: 14/2010 Side: 26 av 143

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN 15725:2010 Utvidet bruksrapport om byggevarers og bygningsdelers branntekniske egenskaper Extended application reports on the fire performance of construction products and building elements NS-EN 15852:2010 Luftundersøkelse - Uteluft - Standardmetode for bestemmelsen av totalt kvikksølv i gassform Ambient air quality - Standard method for the determination of total gaseous mercury NS-EN 15853:2010 Luftundersøkelse - Uteluft - Standardmetode for bestemmelse av kvikksølvavsetning Ambient air quality - Standard method for the determination of mercury deposition NS-EN ISO 1716:2010 Prøving av byggeprodukters egenskaper ved brannpåvirkning - Bestemmelse av forbrenningsvarme (brennverdi) (ISO 1716:2010) Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2010) NS-EN ISO :2010 Prøving av gulvbeleggs egenskaper ved brannpåvirkning - Del 1: Bestemmelse av forbrenningsegenskaper ved bruk av strålevarme (ISO :2010) Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO :2010) NS-EN ISO :2006/A1:2010 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 2: Redningsvester for ekstreme offshore-forhold (nivå 275) - Sikkerhetskrav (ISO :2006/Amd 1:2010) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level Safety requirements (ISO :2006/Amd 1:2010) NS-EN ISO :2006/A1:2010 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 3: Redningsvester for offshore-forhold (nivå 150) - Sikkerhetskrav (ISO :2006/Amd 1:2010) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level Safety requirements (ISO :2006/Amd 1:2010) NS-EN ISO :2006/A1:2010 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 4: Redningsvester for innland/nær kysten (nivå 100) - Sikkerhetskrav (ISO :2006/Amd 1:2010) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level Safety requirements (ISO :2006/Amd 1:2010) NS-EN ISO :2006/A1:2010 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 5: Flytehjelpemidler (nivå 50) - Sikkerhetskrav (ISO :2006/Amd 1:2010) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements (ISO :2006/Amd 1:2010) NS-EN ISO :2006/A1:2010 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 6: Redningsvester og flytehjelpemidler til spesielle formål - Sikkerhetskrav og tilleggsprøvingsmetoder (ISO :2006/Amd 1:2010) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 6: Special purpose lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO :2006/Amd 1:2010) Listenummer: 14/2010 Side: 27 av 143

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Norsk Standard NS-EN ISO 9972:2015 ICS 91.120.10 Sråk: Engelsk Bygningers termiske egenskaer Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Thermal erformance of buildings Determination

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-17 Listenummer: 3/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Nytt fra NMKL for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Nytt fra NMKL Litt om NMKL Organisering Hvordan vi jobber Internasjonalt

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FOR 2013 11 29) WWW.LOVDATA.NO 1. Formål Forskriften er en systemforskrift,

Detaljer

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario

Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario Arbeidstilsynet Hva er eksponeringsscenario 27.10.2014 1 Hva er eksponeringsscenario? (What is an Exposure Scenario?) Abdulqadir Mohamad Suleiman Arbeidstilsynet Oslo ES Konferanse 24. oktober 2014 Disposisjon

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER

EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER 31/10/2011 EFFEKTIVE KUNDEPROSESSER SBN Konferansen 2011 AGENDA 1 Introduction 2 What s SAP up to these days? 3 Financial supply chain management SAP Credit E-billing Dispute 2C PayIT SAP PRODUCT STRATEGY

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors

Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Risk Modelling, Integration of Organisational, Human and Technical factors Fra BORA til Risiko_OMT Innledning og leveranser ESRA seminar 8.2.2011 Aktiv bruk av risikoanalyser BORA seminar 3.5.2006 avslutning

Detaljer

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det?

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Håvard Hjulstad Standard Norge 2010-04-22 - Håvard Hjulstad 1 Definisjoner 1 fagspråk : språk som blir nyttet av en yrkesgruppe, ofte kjennetegnet

Detaljer

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010

CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi. CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi CREATE Merdmiljø workshop 4. november 2010 CREATE Et senter for forskningsdrevet innovasjon i havbruksteknologi Tre industri og seks forskningspartnere

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 COMMISSION DECISION of 6 March 2007 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog April 2015 FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog MERETE HOLMEN MURVOLD En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre det på og en harmonisering av beste praksis Foto:

Detaljer

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Nye brannkrav til kabler i Europa - Byggevareforordningen - CPR/Construction Products Regulation Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Elsikkerhetskonferansen

Detaljer

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Praktisk bruk og innføring av OLF104 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Innhold Bakgrunn Implementering Tekniske krav Retningslinjer/anbefalinger Arbeidsprosesser Kompetanse Fundament 2 - Classification:

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

Oppsummering av State-of-theart artikler fra International Conference on Landslide Risk management, Vancouver. Presentert av Unni K.

Oppsummering av State-of-theart artikler fra International Conference on Landslide Risk management, Vancouver. Presentert av Unni K. Oppsummering av State-of-theart artikler fra International Conference on Landslide Risk management, Vancouver Presentert av Unni K. Eidsvig Bakgrunn for konferansen Skred er en av hovedtypene av naturlige

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice MÅL L FOR OPPLÆRINGSPLAN Dokumentere opplæringskrav for nytilsatte Dokumentere kompetansenivå til de ansatte Felles

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer