Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 1907 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Technical drawings - Indication of dimensions and tolerances - Part 1: General principles Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Records management -- Part 1: Concepts and principles Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Protection notices for restricting the use of documents and products Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Relief grooves -- Types and dimensioning Kommentarfrist: ISO/DIS Undervannsakustikk Terminologi Underwater acoustics -- Terminology Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 7001:2007/Amd 2:2015 ISO :2015 Optics and photonics -- Vocabulary for telescopic systems -- Part 4: Terms for astronomical telescopes Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) Listenummer: 8/2015 Side: 2 av 97

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) Fastsatte norske standarder NS-EN :2015 Space systems - Glossary of terms NS-EN ISO 5527:2015 Korn - Terminologi (ISO 5527:2015) Cereals - Vocabulary (ISO 5527:2015) NS-EN ISO 7010:2012/A5:2015 Endringsblad 5 - Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011/Amd 5:2014) Amendment 5 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 5:2014) NS-EN ISO :2015 Diagrammer for kjemisk og petrokjemisk industri - Del 1: Spesifikasjon av diagrammer (ISO :2014) Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1: Specification of diagrams (ISO :2014) NS-ISO 30300:2011 Informasjon og dokumentasjon - Styringssystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi Information and documentation - Management systems for records - Fundamentals and vocabulary Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13701:2001 Romsystemer - Terminologi Space systems - Glossary of terms 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Vedlikehold - Retningslinjer for utarbeidelse av vedlikeholdskontrakter Maintenance - Guideline on preparation of maintenance contracts Kommentarfrist: pren rev Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for ikke-prioriterte brev Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece non-priority mail and second class mail Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 3 av 97

4 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Tjenester ved estetisk medisin - Ikke-kirurgisk medisinske prosedyrer Aesthetic medicine services - Non-surgical medical procedures Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TR 17424:2015 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- State of the art of Local Dynamic Maps concepts ISO/TS :2015 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 3: UML to binary conversion rules ISO/TS :2015 Intelligent transport systems -- Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 4: UML to XML conversion rules ISO/TS :2015 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 5: Service framework (TPEG2-SFW) ISO/TS :2015 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 2(TPEG2) -- Part 6: Message management container (TPEG2-MMC) ISO/TS :2015 Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) -- Part 18: Traffic flow and prediction application (TPEG2-TFP) Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) Listenummer: 8/2015 Side: 4 av 97

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods Listenummer: 8/2015 Side: 5 av 97

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR :2014 Petroleumsprodukter - Retningslinjer for god drivstofføkonomi - Del 1: Diesel Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report CEN/TS 15448:2014 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing CEN/TS :2013 Innovasjonsledelse - Del 1: System for innovasjonsledelse Innovation Management - Part 1: Innovation Management System CEN/TS :2014 Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 3: Innovation thinking CEN/TS :2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 5: Collaboration management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 6: Creativity management CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability CEN/TS :2015 Electronic fee collection - Secure monitoring for autonomous toll systems - Part 2: Trusted recorder CEN/TS 16735:2015 Postal services - Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates - EPR Listenummer: 8/2015 Side: 6 av 97

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS :2015 Security requirements for trustworthy systems managing certificates and time-stamps Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 9110:2010 Systemer for kvalitetssikring - Krav til vedlikeholdsorganisasjoner innenfor luftfart Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations NS-EN 9121:2009 Aerospace series - Quality management systems - Assessment applicable to stockist distributors (based on ISO 9001:2000) 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter spp Del 1: Bestemmelsesmetode Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter -- Part 1: Detection method Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 19289:2015 Air quality -- Meteorology -- Siting classifications for surface observing stations on land Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. (ISO/TR :2014) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) Listenummer: 8/2015 Side: 7 av 97

8 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS 13830:2013 Nanoteknologi - Veiledning om frivillig merking av forbrukerprodukter som inneholder produserte nanoobjekter (ISO/TS 1380:2013) Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using real-time RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR :2015 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 5: Validation and testing CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Tjenester ved estetisk medisin - Ikke-kirurgisk medisinske prosedyrer Aesthetic medicine services - Non-surgical medical procedures Kommentarfrist: pren ISO 1797 Dentistry - Shanks for rotary, oscillating and reciprocating instruments (ISO/DIS 1797:2015) Kommentarfrist: pren ISO 2157 rev Dentistry - Nominal diameters and designation code numbers for rotary instruments (ISO/DIS 2157:2015) Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 8 av 97

9 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO rev Kirurgiske implantater - Metalliske materialer - Del 3:Legering av smidd titan med 6 % aluminium og 4 % vanadium (ISO/DIS :2015) Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Ekstraksjonsstenger - Del 1: Generelle krav (ISO/DIS :2015) Dentistry - Extraction forceps - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Ekstra spatler for blanding av dental sement (ISO/DIS 18559:2015 Dentistry - Extraoral spatulas for mixing dental cements (ISO/DIS 18559:2015) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Vokabular av prosesskjede for CAD/CAM systemer (ISO/DIS 18739:2015) Dentistry - Vocabulary of process chain for CAD/CAM systems (ISO/DIS 18739:2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 2157 Dentistry -- Nominal diameters and designation code numbers for rotary instruments Kommentarfrist: ISO/DIS Implantater for kirurgi - Metalliske materialer - Del 1: Smidde rustfritt stål Implants for surgery - Metallic materials - Part 1: Wrought stainless steel Kommentarfrist: ISO/DIS Implantater for kirurgi - Metalliske materialer - Del 3: Smidde titan 6-aluminium 4-vanadium legering Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6-aluminium 4-vanadium alloy Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Ekstraksjonsstenger - Del 1: Generelle krav Dentistry -- Extraction forceps -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Ekstraksjonsstenger - Del 1: Generelle krav Dentistry -- Extraction forceps -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 9 av 97

10 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS 9626 Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 1: Drop-dispensing glass bottles Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 2: Screw-neck glass bottles for syrups Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 3: Screw-neck glass bottles (veral) for solid and liquid dosage forms Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 7: Screw-neck vials made of glass tubing for liquid dosage forms Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Extraoral spatulas for mixing dental cements Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Vocabulary of process chain for CAD/CAM systems Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Designation system for dental implants Kommentarfrist: ISO/DIS Cardiovascular implants -- Endovascular devices -- Part 1: Endovascular prostheses Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2015 Endoscopes - Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 2: Particular requirements for rigid bronchoscopes Erstatter A00008:20: ISO/TR :2015 Biological evaluation of medical devices -- Part 33: Guidance on tests to evaluate genotoxicity -- Supplement to ISO Listenummer: 8/2015 Side: 10 av 97

11 11 Helsevesen, Teknikk ISO/TS :2015 Wheelchair seating -- Part 12: Apparatus and method for cushion envelopment testing Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 13004:2014 Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013) CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO and ISO (ISO/TS 16775:2014) CEN/TR 16824:2015 Early care services for babies born with cleft lip and/or palate CEN/TS 16677:2014 Øyeoptikk - Referansemetode for prøving av nikkelavgivelse fra brilleinnfatninger og solbriller Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Fastsatte norske standarder NS-EN :2008 Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 2-2: Særskilte krav til aktivt implanterbart medisinsk utstyr beregnet på behandling av takykardi (omfatter implanterbare defibrillatorer) Active implantable medical devices - Part 2-2: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (includes implantable defibrillators) NS-EN ISO 9687:2015 Tannpleie - Grafiske symboler for utstyr (ISO 9687:2015) Dentistry - Graphical symbols for dental equipment (ISO 9687:2015) NS-EN ISO :2015 Nålbaserte injeksjonssystemer til medisinsk bruk - Krav og prøvingsmetoder - Del 1: Nålbaserte injeksjonssystemer (ISO :2014) Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 1: Needle-based injection systems (ISO :2014) NS-EN ISO :2015 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO : Amd 1:2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO : Amd 1:2011) NS-EN ISO 14534:2015 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2011) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2011) Listenummer: 8/2015 Side: 11 av 97

12 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 9687:1995 Tannpleie - Grafiske symboler for utstyr (ISO 9687:1993) Dental equipment - Graphical symbols (ISO 9687:1993) NS-EN ISO :2012 Nålbaserte injeksjonssystemer til medisinsk bruk - Krav og prøvingsmetoder - Del 1: Nålbaserte injeksjonssystemer (ISO :2012) Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 1: Needle-based injection systems (ISO :2012) NS-EN ISO :2009 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO :2006) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO :2006) NS-EN ISO :2009/A1:2011 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO :2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO :2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO 14534:2011 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2011) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2011) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN 14025:2013/prA1 Tanker for transport av farlig gods - Metalliske trykktanker - Prosjektering og bygging Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction Kommentarfrist: EN ISO 8041:2005/prA1:2015 Menneskets respons på vibrasjoner - Måleutstyr (ISO 8041:2005/DAM 1:2015) Human response to vibration - Measuring instrumentation - Amendment 1 (ISO 8041:2005/DAM 1:2015) Kommentarfrist: pren Prøving av brannmotstanden til ikke-bærende bygningsdeler - Del 2: Himlinger Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 12 av 97

13 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren rev Dobbeltvirkende hydrauliske redningsverktøy for brann og redningstjenestebruk - Sikkerhets- og ytelseskrav Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements Kommentarfrist: pren Karakterisering av avfall - Halogen- og svovelinnhold - Bestemmelsesmetoder for oksygenforbrenning i lukkede systemer Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods Kommentarfrist: pren Influence of cementitious products on water intended for human consumption - Test methods - Part 1: Influence of migration from factory made cementitious products on the organoleptic parameters Kommentarfrist: pren rev Influence of cementitious products on water intended for human consumption - Test methods - Part 1: Influence of migration from factory made cementitious products on the organoleptic parameters Kommentarfrist: pren Influence of cementitious products on water intended for human consumption - Test methods - Part 3: Migration of substances from factory-made cementitious products Kommentarfrist: pren rev Influence of cementitious products on water intended for human consumption - Test methods - Part 3: Migration of substances from factory-made cementitious products Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 2: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for FK Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 3: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HCFC Blend A-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 4: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 125-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 13 av 97

14 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 5: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 227ea-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 6: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 23-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 7: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-01-slokkemidde Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 8: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-100-slokkemiddel Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 9: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-55-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 10: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-541-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant Kommentarfrist: pren Bio-based products - Bio-based content - Part 2: Determination of the bio-based content using the material balance method Kommentarfrist: pren Traktorer og maskiner for jord- og skogbruk - Sikkerhet - Format for rapportering av ulykker Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 14 av 97

15 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Luftundersøkelse Bruk av feltinspeksjon ved bestemmelse av lukt i uteluft Del 1: Gridmetode Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 1: Grid method Kommentarfrist: pren Luftundersøkelse Bruk av feltinspeksjon ved bestemmelse av lukt i uteluft Del 2: Røykfanemetode Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 2: Plume method Kommentarfrist: pren Fotokatalyse - Batchprøvingsmetode Del 1: Måling av effektivitet til fotokatalyseutstyr i aktiv modus ved fjerning av flyktige organiske forbindelser (VOC) og lukt i inneluft Photocatalysis - Measurement of efficiency of photocatalytic air cleaners used for the elimination of VOC and odour in indoor air" - Part 1: Batch mode test method in closed chamber Kommentarfrist: pren Biobaserte produkter - Templat for B2B rapportering og kommunikasjon av karakteristikker - Dataark Bio-based products - Template for B2B reporting and communication of characteristics - Data sheet Kommentarfrist: pren ISO Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO/DIS 374-1:2015) Kommentarfrist: pren ISO Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organism risks (ISO/DIS 374-5:2015) Kommentarfrist: pren ISO Miljøstyringssystemer - Generelle retningslinjer om prinsipper, systemer og understøttende teknikker (ISO/DIS 14004:2015) Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques (ISO/DIS 14004:2015) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Laboratorieprøving av jord - Del 5: Ødometerprøving med trinnvis belastning (ISO/DIS :2014) Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 5: Incremental loading oedometer test (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Laboratorieprøving av jord - Del 6: Konusprøving (ISO/DIS :2014) Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 6: Fall cone test (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 15 av 97

16 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 8041:2005/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 29661:2012/DAmd 1 Referansepunkt av personlige dosemetre Reference point of personal dosemeters Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Hørselsvern - Del 1: Subjektiv metode for måling av lyddemping Acoustics -- Hearing protectors -- Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 4: Guidance on sampling from lakes, natural and man-made Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-computer interaction -- Part 940: Evaluation of tactile and haptic interactions Kommentarfrist: ISO/DIS Miljøstyringssystemer - Generelle retningslinjer om prinsipper, systemer og understøttende teknikker Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and supporting techniques Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management systems -- General guidelines on principles, systems and support techniques Kommentarfrist: ISO/DIS Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases -- Part 1: Determination of fume emission rate during arc welding and collection of fume for analysis Kommentarfrist: ISO/DIS Radiologisk beskyttelse - Medisinsk elektronakseleratorer - Krav og anbefalinger for skjermingsutførelse og evaluering Radiological protection -- Medical electron accelerators -- Requirements and recommendations for shielding design and evaluation Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method using flow injection analysis (FIA) and spectrometric detection after off-line distillation Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 16 av 97

17 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Water quality -- Determination of fluoride using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 2: Method using continuous flow analysis (CFA) with automated in-line distillation Kommentarfrist: ISO/DIS Måling og prediksjon av omgivelsesdose tilsvarende fra pasienter som får jod 131 administrasjon etter skjoldbruskablasjon - Del 1: Under sykehusopphold Measurement and prediction of the ambient dose equivalent from patients receiving iodine 131 administration after thyroid ablation -- Part 1: During the hospitalization Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of the acute toxicity to the freshwater rotifer Brachionus calyciflorus Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Performance requirements for protective clothing worn by operators applying liquid pesticides and for re-entry workers Kommentarfrist: ISO/DIS Human-centred organisation -- Rationale and general principles Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 9697:2015 Water quality -- Gross beta activity in non-saline water -- Test method using thick source Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 12296:2013 Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector (ISO/TR 12296:2012) CEN ISO/TS :2014 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 1: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis (ISO/TS :2010) CEN ISO/TR :2011/A1:2013 Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from national populations (ISO/TR :2010/Amd 1:2013) CEN ISO/TR :2013 Ergonomics of human-system interaction - Part 331: Optical characteristics of autostereoscopic displays (ISO/TR :2012) Listenummer: 8/2015 Side: 17 av 97

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN ISO/TS :2014 Ergonomics of human-system interaction - Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 14067:2014 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication (ISO/TS 14067:2013) CEN ISO/TS :2014 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method (ISO/TS :2011, Corrected version ) CEN/TR :2014 Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 3: Analysis of sampling efficiency data CEN/TR 15120:2013 Tanker for transport av farlig gods - Retningslinjer og anbefalinger for lasting, transport og lossing Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading CEN/TR 15350:2013 Mekaniske vibrasjoner - Retningslinjer for vurdering av eksponering for hånd-arm overførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon inkludert informasjon fra maskinprodusenter Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery CEN/TR 16193:2013 Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli CEN/TR 16394:2014 Characterization of sludges - Protocol for preparing synthetic suspensions CEN/TR 16456:2013 Karakterisering av slam Veiledning for avvanning av slam Characterization of sludges - Good practice of sludge dewatering CEN/TR 16663:2014 Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Wooden commodities exposed in Use Class 3 (Not covered, not in contact with the ground) - Semi-field method CEN/TR 16705:2014 Perimeter protection - Performance classification methodology CEN/TR 16721:2014 Biobaserte produkter - Oversikt over metoder for å bestemme biobasert innhold Bio-based products - Overview of methods to determine the bio-based content Listenummer: 8/2015 Side: 18 av 97

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 16788:2014 Characterization of sludges - Guideline of good practice for thermal processes CEN/TR 16832:2015 Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks) CEN/TS :2015 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 5: Long-term sampling of PCDDs/PCDFs and PCBs CEN/TS 13649:2014 Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av gassformige organiske enkeltforbindelser - Metode basert på adsorpsjon på aktivt kull og løsemiddeldesorpsjon Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption CEN/TS 15937:2013 Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av spesifikk elektrisk konduktivitet Sludge, treated biowaste and soil - Determination of specific electrical conductivity CEN/TS 16023:2013 Characterization of waste - Determination of gross calorific value and calculation of net calorific value CEN/TS 16181:2013 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) CEN/TS 16201:2013 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of viable plant seeds and propagules CEN/TS 16202:2013 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones CEN/TS 16450:2013 Luftundersøkelse - Uteluft - Automatiserte målesystemer til måling av svevestøvkonsentrasjonen (PM10, PM2,5) Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5) CEN/TS 16459:2013 External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187 CEN/TS 16516:2013 Byggevarer - Vurdering av frigjøring av farlige stoffer - Bestemmelse av utslipp til inneluft Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air Listenummer: 8/2015 Side: 19 av 97

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TS 16524:2013 Mekaniske produkter - Ecodesign metodikk Mechanical products - Methodology for reduction of environmental impacts in product design and development CEN/TS 16595:2013 CBRN - Vulnerability Assessment and Protection of People at Risk CEN/TS :2014 Byggevarer - Vurdering av frigjøring av farlige stoffer - Del 1: Veiledning i bestemmelse av utlekkingsprøvinger og trinn for tilleggsprøvinger Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 1: Guidance for the determination of leaching tests and additional testing steps CEN/TS :2014 Byggevarer - Vurdering av frigjøring av farlige stoffer - Del 2: Horisontal dynamisk overflateutlekkingsprøving Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Part 2: Horizontal dynamic surface leaching test CEN/TS 16640:2014 Bio-based products - Determination of the bio based carbon content of products using the radiocarbon method CEN/TS 16645:2014 Ambient air - Method for the measurement of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, dibenz[a,h]anthracene, indeno[1,2,3-cd]pyrene and benzo[ghi]perylene CEN/TS 16675:2014 Characterisation of waste - Test methods for the determination of the monolithic status of waste CEN/TS 16692:2015 Vannundersøkelse - Bestemmelse av tributyltinn (TBT) i hele vannprøver ved hjelp av fastfaseekstraksjon (SPE) og gasskromatografi med trippel kvadrupol-massespektrometri Water quality - Determination of tributyltin (TBT) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE disks and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry Fastsatte norske standarder NS-EN 469:2005 Vernetøy for brannmannskap - Ytelseskrav til vernetøy for brannslokking - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting - (Corrigendum AC:2006 incorporated) NS-EN 469:2005/AC:2006 Rettelsesblad AC - Vernetøy for brannmannskap - Ytelseskrav til vernetøy for brannslokking Corrigendum AC - Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting NS-EN 469:2005/A1:2006 Endringsblad A1 - Vernetøy for brannmannskap - Ytelseskrav til vernetøy for brannslokking Amendment A1 - Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting Listenummer: 8/2015 Side: 20 av 97

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN 12972:2015 Tanker for transport av farlig gods - Prøving, inspeksjon og merking av metalliske tanker Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks NS-EN 14533:2015 Tekstiler og tekstilprodukter - Brennbarheten til sengetøy - Klassifiseringsskjema Textiles and textile products - Burning behaviour of bedding items - Classification scheme NS-EN 15768:2015 Materialers påvirkning på drikkevann - GC-MS-identifikasjon av vannløselige organiske forbindelser Influence of materials on water intended for human consumption - GC-MS identification of water leachable organic substances NS-EN :2015 Bestemmelse av materialers motstand mot gjennomtrenging av kjemikalier - Del 1: Gjennomtrenging av flytende kjemikalier som er i kontinuerlig kontakt med materialer Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact NS-EN :2015 Bestemmelse av materialers motstand mot gjennomtrenging av kjemikalier - Del 2: Gjennomtrenging av kjemikalier i gassform som er i kontinuerlig kontakt med materialer Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 2: Permeation by gaseous chemical under conditions of continuous contact NS-EN 16623:2015 Maling og lakk - Reaktive belegg for brannbeskyttelse av metalliske underlag - Definisjoner, krav, egenskaper og merking Paints and varnishes - Reactive coatings for fire protection of metallic substrates - Definitions, requirements, characteristics and marking NS-EN :2015 Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet til direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods NS-EN :2015 Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet til direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 2: Ytelseskrav til utstyr for måling av eksponering Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 2: Performance requirements for apparatus used for exposure measurement NS-EN :2015 Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet til direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 3: Ytelseskrav til utstyr som benyttes til generell gassdeteksjon Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 3: Performance requirements for apparatus used for general gas detection Listenummer: 8/2015 Side: 21 av 97

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN ISO 7010:2012/A5:2015 Endringsblad 5 - Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011/Amd 5:2014) Amendment 5 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 5:2014) NS-EN ISO 16198:2015 Jordkvalitet - Plantebasert prøving for å bestemme den miljømessige biologiske tilgjengeligheten av sporstoffer for planter (ISO 16198:2015) Soil quality - Plant-based test to assess the environmental bioavailability of trace elements to plants (ISO 16198:2015) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 3: Determination of resistance to permeation by chemicals - (Corrigendum AC:2006 incorporated) NS-EN 469:2014 Vernetøy for brannmannskap - Ytelseskrav til vernetøy for brannslokking Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting NS-EN 12972:2007 Tanker for transport av farlig gods - Prøving, inspeksjon og merking av metalliske tanker Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks NS-EN 14533:2003 Tekstiler og tekstilprodukter - Brennbarheten til sengetøy - Klassifiseringsskjema Textiles and textile products - Burning behaviour of bedding items - Classification scheme NS-EN :1999 Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet for direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods NS-EN :1999 Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet for direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 2: Ytelseskrav til utstyr benyttet for å måle konsentrasjoner i området rundt grenseverdier Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 2: Performance requirements for apparatus used for measuring concentrations in the region of limit values Listenummer: 8/2015 Side: 22 av 97

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN :1999 Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet for direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 3: Ytelseskrav for utstyr benyttet for å måle konsentrasjoner godt over grenseverdier Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 3: Performance requirements for apparatus used for measuring concentrations well above limit values 17 Metrologi og måling. Fysiske fenomener Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 3745:2012/prA1 Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Presisjonsmålemetoder for ekkofrie og semi-ekkofrie rom (ISO 3745:2012/DAM 1:2015) Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms (ISO 3745:2012/DAM 1:2015) Kommentarfrist: pren ISO Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 5: Cone meters (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 28: Profile filters: End effects (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Overflatebeskaffenhet: Areal - Del 72: XML-filformat x3p (ISO/DIS : 2015) Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 72: XML file format x3p (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 3745:2012/DAmd 1 Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Presisjonsmålemetoder for ekkofrie og semi-ekkofrie rom - Endringsblad 1 Kommentarfrist: ISO 26101:2012/DAmd 1 Akustikk - Målemetoder for kvalifisering av fritt-felt-omgivelser - Endringsblad 1 Kommentarfrist: Listenummer: 8/2015 Side: 23 av 97

24 17 Metrologi og måling. Fysiske fenomener ISO/DIS 1 Geometrical product specifications (GPS) -- Standard reference temperature for the specification of geometrical and dimensional properties Kommentarfrist: ISO/DIS Beregning av væske strom bassert på trykkvariasjonsmålere i tversnitt seksjonsfylling - Del 5: kjegle målere Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full -- Part 5: Cone meters Kommentarfrist: ISO/DIS Geometrical product specifications (GPS) -- Filtration -- Part 28: Profile filters: End effects Kommentarfrist: ISO/DIS Geometrical product specifications (GPS) -- Filtration -- Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters Kommentarfrist: ISO/DIS Undervannsakustikk Størrelser og prosedyrer for beskrivelse og måling av undervannslyd fra skip Del 1: Krav til presisjonsmålinger i dypt vann for sammenligningsformål Underwater acoustics -- Quantities and procedures for description and precision measurement of underwater sound from ships -- Part 1: Requirements for precision measurements in deep water used for comparison purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Undervannsakustikk Terminologi Underwater acoustics -- Terminology Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 23771:2015 Textile machinery -- Guide to the design of textile machinery for reduction of the noise emissions Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2013 Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 2: Rules (ISO/TS :2013, Corrected version ) CEN ISO/TS :2013 Geometrical product specifications (GPS) - Coordinate measuring machines (CMM): Technique for determining the uncertainty of measurement - Part 1: Overview and metrological characteristics (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods Listenummer: 8/2015 Side: 24 av 97

25 17 Metrologi og måling. Fysiske fenomener Fastsatte norske standarder NS-EN 14462:2015 Overflatebehandlingsutstyr - Støyprøvingskode for overflatebehandlingsutstyr inkludert hjelpeutstyr - Nøyaktighetsgrad 2 og 3 Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3 NS-EN 45501:2015 Metrologiske aspekter ved ikke-automatisk veieutstyr Metrological aspects of non-automatic weighing instruments NS-EN ISO 14638:2015 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Matrisemodell (ISO 14638:2014) Geometrical product specifications (GPS) - Matrix model (ISO 14638:2015) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 14462:2005+A1:2009 Overflatebehandlingsutstyr - Støyprøvingskode for overflatebehandlingsutstyr inkludert dets hjelpeutstyr - Nøyaktighetsgrad 2 og 3 Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3 19 Prøving Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Metalliske materialer - Knoop hardhetsprøving - Del 2: Verifikasjon og kalibrering av prøvingsmaskiner (ISO/DIS : 2015) Metallic materials - Knoop hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Metalliske materialer - Knoop hardhetsprøving - Del 3: Kalibrering av referanseblokker (ISO/DIS : 2015) Metallic materials - Knoop hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 15589:2014 Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC CEN/TR 16638:2014 Non-destructive testing - Penetrant and magnetic particle testing using blue light Listenummer: 8/2015 Side: 25 av 97

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-09 Listenummer: 10/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2015 Side: 1 av 114 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-25 Listenummer: 11/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-27 Listenummer: 9/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2016 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-09-07 Listenummer: 17/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-07-09 Listenummer: 11/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2014 Side: 1 av 132 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-08-10 Listenummer: 15/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2016 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-02 Listenummer: 5/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2016 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-06-23 Listenummer: 10/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer