Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Stiger - Del 1: Termer, typer, funksjonelle størrelser Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes Kommentarfrist: pren ISO 1101 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske toleranser - Toleranser for form, orientering, plassering og kjøre ut (ISO/DIS 1011: 2014) Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO/DIS 1011:2014) Kommentarfrist: pren ISO 9000 rev Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO/DIS 9000:2014) Kommentarfrist: pren Påhengsvegger - Terminologi Curtain walling - Terminology Kommentarfrist: pren rev Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, Kategori 1, 2 og 3 - Del 1: Terminologi Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 3: Terms and definitions Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 780 Packaging - Pictorial marking for handling of goods Kommentarfrist: ISO/DIS 1101 Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run-out Kommentarfrist: ISO/DIS 9000 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 2 av 130

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO-standarder ISO 2575:2010/Amd 3:2014 ISO 3493:2014 Vanilla -- Vocabulary ISO 9235:2013/Cor 1:2014 ISO 11676:2014 Textile machinery and accessories -- Pattern disks and pattern chains for warp knitting machines -- Vocabulary and symbols ISO 12912:2014 Circular knitting machines -- Vocabulary ISO 14532:2014 Natural gas -- Vocabulary Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle CEN/TR 16395:2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document Fastsatte norske standarder NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS-EN 12597:2014 Bitumen og bituminøse bindemidler - Terminologi Bitumen and bituminous binders - Terminology NS-EN :2014 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2014 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls Listenummer: 13/2014 Side: 3 av 130

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 16323:2014 Terminologi for avløp og drenering Glossary of wastewater engineering terms NS-EN ISO :2014 Veikjøretøyer - Standardisert terminologi for informasjon om reparasjon og vedlikehold (RMI) - Del 2: Krav til implementering av standardiserte prosesser, registreringsmyndighet (ISO :2014) Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority (ISO :2014) Tilbaketrukne norske standarder NS 3031:2007/A1:2011 Endringsblad A1 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Amendment A1 - Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS 3031:2007+A1:2011 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS-EN 12597:2000 Bitumen og bituminøse bindemidler - Terminologi Bitumen and bituminous binders - Terminology Språk: no NS-EN 13447:2001 Elektrisk drevne veikjøretøyer - Terminologi Electrically propelled road vehicles - Terminology NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls Listenummer: 13/2014 Side: 4 av 130

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO 9000 rev Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO/DIS 9000:2014) Kommentarfrist: pren ISO 9001 Quality management systems - Requirements (ISO/DIS 9001:2014) Kommentarfrist: pren Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for massesendinger Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail Kommentarfrist: pren Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training Kommentarfrist: pren Maritime og portsikkerhetstjenester Maritime and port security services Kommentarfrist: pren Services for fire safety systems and security systems Kommentarfrist: pren Kompetansetjenester - Generelle krav til kompetansetjenester Expertise services - General requirements for expertise services Kommentarfrist: pren ISO/IEC Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer - Del 1: Krav Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (Revision of ISO 8402:1992 and ISO :1994) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 5 av 130

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS 9000 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 9001 Quality systems - Model for assurance in design, development, production, installation and servicing Kommentarfrist: ISO/DIS 9001 Quality management systems -- Requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Commercial freight -- Automotive visibility in the distribution supply chain -- Part 1: Architecture and data definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Project and Programme Portfolio Management Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 16336:2014 Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Robust parameter design (RPD) ISO :2014 Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 1: General principles and concepts ISO :2014 Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 8: Machine performance of a multi-state production process ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) Listenummer: 13/2014 Side: 6 av 130

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) Listenummer: 13/2014 Side: 7 av 130

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR 16369:2012 Bruk av kontrollkurver ved produksjon av betong Use of control charts in the production of concrete CEN/TR 16405:2013 Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall CEN/TR 16412:2012 Sikkerhet i leveransekjede - Veiledning for god praksis for små og mellomstore operatører Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail CEN/TS 16406:2013 Intelligente transportsystemer- Kollektivtransport - Indirekte billettinnfrielse for jernbane Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for Rail CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing Listenummer: 13/2014 Side: 8 av 130

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability Fastsatte norske standarder NS-EN :2014 Kommersielle innendørs solariumstjenester - Del 1: Krav til opplæring Professional indoor UV exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av fritidsdykkere - Del 1: Nivå 1 - Dykker under oppsyn (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised diver (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av fritidsdykkere - Del 2: Nivå 2 - Selvstendig dykker (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous diver (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av fritidsdykkere - Del 3: Nivå 3 - Dykkeleder (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive leader (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av dykkeinstruktører - Del 1: Nivå 1 (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level 1 (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av dykkeinstruktører - Del 2: Nivå 2 (ISO :2013) Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 (ISO :2014) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 14137:2003 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Måling av tap av registrert post og andre typer posttjenester ved bruk av sporingssystem Postal services - Quality of service - Measurement of loss of registered mail and other types of postal service using a track and trace system Listenummer: 13/2014 Side: 9 av 130

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-EN :2003 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av fritidsdykkere - Del 1: Nivå 1 - Dykkere som ledes Recreational diving services - Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised Diver NS-EN :2003 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av fritidsdykkere - Del 2: Nivå 2 - Selvstendige dykkere Recreational diving services - Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous Diver NS-EN :2003 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av fritidsdykkere - Del 3: Nivå 3 - Dykkerleder Recreational diving services - Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive Leader NS-EN :2004 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av dykkeinstruktører - Del 1: Nivå 1 Recreational Diving Services - Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level 1 NS-EN :2004 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av dykkeinstruktører - Del 2: Nivå 2 Recreational Diving Services - Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Tekstiler - Tekstiler som er behandlet i vaskeri - Kontrollsystem for biologisk forurensning Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system Kommentarfrist: pren ISO Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Horizontal method for the detection of Salmonella spp. (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Microbiology of the food chain - Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 10 av 130

11 07 Matematikk. Naturvitenskap pren ISO Microbiology of the food chain - Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colonycount method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 1: Horizontal method for the detection of Salmonella spp. Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 1: Detection and enumeration by MPN technique with pre-enrichment Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 1: Detection of Enterobacteriaceae Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 2: Colony-count method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 2: Colonycount method Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. (ISO/TR :2014) CEN ISO/TR 11811:2012 Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012) Listenummer: 13/2014 Side: 11 av 130

12 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent Listenummer: 13/2014 Side: 12 av 130

13 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2014 Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 2: Metode med mest sannsynlige antall (ISO :2012) Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 2: Most probable number method (ISO :2012) NS-EN ISO 11133:2014 Fôr-, vann- og næringsmiddelmikrobiologi - Forberedelse, produksjon, lagring og ytelsesprøving av dyrkningsmedier (ISO 11133:2012) Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2009/prA1 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 1: Hetteglass laget av glassrør (ISO :2009/DAM 1:2014) Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of glass tubing (ISO :2009/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren 285 Sterilisering - Vanndampsterilisatorer - Store sterilisatorer Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers Kommentarfrist: pren 285 Sterilisering - Autoklaver - Store sterilisatorer Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers Kommentarfrist: pren Antimikrobielle bandasjer - Krav og prøvingsmetoder Antimicrobial wound dressings - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ ikke-porøs overflatepprøving uten mekanisk handling for evaluering av virucidal aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler som brukes i det medisinske området - Prøvingsmetoder og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 13 av 130

14 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Dentistry - Torque transmitter for handpieces used for implantation (ISO/DIS 17509:2014) Kommentarfrist: pren ISO 7198 Hjerte-implantater og ekstrakorporal systemer - Karproteser - Tubular vaskulære implantater og vaskulære patcher (ISO/DIS 7198: 2014) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular Prostheses - Tubular vascular grafts and vascular patches (ISO/DIS 7198:2014) Kommentarfrist: pren ISO Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Nedleggelser for injeksjon (ISO/DIS : 2014) Injection containers and accessories - Part 2: Closures for injection (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Forenlighetsprøving - Del 2: Keramisk - keramiske systemer (ISO/DIS :2014) Dentistry - Compatibility testing - Part 2: Ceramic-ceramic systems (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Oftalmisk optikk - Diagramskjermer for synsskarphetsmålinger - Trykt, anslått og elektronisk (ISO/DIS 10938:2014) Ophthalmic optics - Chart displays for visual acuity measurements - Printed, projected and electronic (ISO/DIS 10938:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder og klassifikasjon av laserresistente operasjonsduker og/eller beskyttende pasientvern - Primær antenning, penetrasjon, flammespredning og videregående tenning (ISO/DIS 11810:2014) Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (ISO/DIS 11810:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Kirurgiske implantater - Keramiske materialer basert på yttrium-stabilisert tetragonal zirkondioksid (Y-TZP) (ISO/DIS 13356:2014) Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) (ISO/DIS 13356:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Tannpleie - Støpeinvestment og varmebestandig modellmateriale (ISO 15912:2006) Dentistry - Refractory investment and die material (ISO/DIS 15912:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Øyeoptikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner (ISO/DIS 16671:2014) Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery (ISO/DIS 16671:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 14 av 130

15 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO rev Oftalmiske implantater - Ocular endotamponades (ISO/DIS 16672:2014) Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO/DIS 16672:2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems (ISO/DIS 16954:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2009/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 7198 Cardiovascular implants - Tubular vascular prostheses Kommentarfrist: ISO/DIS Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Lukkemidler for hetteglass Injection containers and accessories -- Part 2: Closures for injection vials Kommentarfrist: ISO/DIS Injection containers and accessories -- Part 2: Closures for injection Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Compatibility testing -- Part 2: Ceramic-ceramic systems Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic instruments - Chart projectors Kommentarfrist: ISO/DIS Lasers and laser-related equipment - Surgical drapes and patient protective covers suitable for use with lasers Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 15 av 130

16 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Tannpleie - Støpeinvestment og varmebestandig modellmateriale Dentistry -- Casting investments and refractory die materials Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Refractory investment and die material Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Munnhygieneprodukter - munnskyllevæske Dentistry -- Oral hygiene products -- Oral rinses Kommentarfrist: ISO/DIS Øye optikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner Ophthalmic implants -- Irrigating solutions for ophthalmic surgery Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants - Ocular endotamponades Kommentarfrist: ISO/DIS Clinical laboratory testing - Criteria for acceptable lots of dehydrated Mueller-Hinton agar and broth for antimicrobial susceptibility testing Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Torque transmitter for handpieces used for implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Processing of cell-based health care products Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Implants for surgery -- Plasma-sprayed unalloyed titanium coatings on metallic surgical implants -- Part 1: General requirements ISO 23317:2014 Implants for surgery -- In vitro evaluation for apatite-forming ability of implant materials Listenummer: 13/2014 Side: 16 av 130

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-04-01 Meddelelse nummer: 191 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON

TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON TJENESTER FOR VEKST OG INNOVASJON Gjennom Enterprise Europe Network får norske bedrifter enkel og gratis tilgang på tjenester over hele landet. Med kompetanse fra Innovasjon Norge, Nofima Mat, IRIS og

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

KAPITTEL O - KABINBESETNING

KAPITTEL O - KABINBESETNING KAPITTEL O - KABINBESETNING JAR-OPS 1.988 (Se IEM OPS 1.988) Anvendelse JAR-OPS 1.988 (See IEM OPS 1.988) Applicability (a) Et kabinbesetningsmedlem er en person som er utpekt av luftfartsforetaket til

Detaljer

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B

LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B LEICA RANGEMASTER CRF 1600-B Instructions Bruksanvisning Leica Camera AG I Oskar-Barnack-Straße 11 I 35606 SOLMS I DEUTSCHLAND Telefon +49 (0) 6442-208-0 I Telefax +49 (0) 6442-208-333 I www.leica-camera.com

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Årsrapport 2007. Annual Report 2007

Årsrapport 2007. Annual Report 2007 Annual Report 2007 Årsrapport 2007 Annual Report 2007 1 Annual Report 2007 3 Aladdin in brief 4 Values and business ethics 5 Letter from the CEO 6 Business description 16 Health, safety and environment

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer