Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Stiger - Del 1: Termer, typer, funksjonelle størrelser Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes Kommentarfrist: pren ISO 1101 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske toleranser - Toleranser for form, orientering, plassering og kjøre ut (ISO/DIS 1011: 2014) Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out (ISO/DIS 1011:2014) Kommentarfrist: pren ISO 9000 rev Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO/DIS 9000:2014) Kommentarfrist: pren Påhengsvegger - Terminologi Curtain walling - Terminology Kommentarfrist: pren rev Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, Kategori 1, 2 og 3 - Del 1: Terminologi Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 3: Terms and definitions Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 780 Packaging - Pictorial marking for handling of goods Kommentarfrist: ISO/DIS 1101 Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run-out Kommentarfrist: ISO/DIS 9000 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 2 av 130

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO-standarder ISO 2575:2010/Amd 3:2014 ISO 3493:2014 Vanilla -- Vocabulary ISO 9235:2013/Cor 1:2014 ISO 11676:2014 Textile machinery and accessories -- Pattern disks and pattern chains for warp knitting machines -- Vocabulary and symbols ISO 12912:2014 Circular knitting machines -- Vocabulary ISO 14532:2014 Natural gas -- Vocabulary Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle CEN/TR 16395:2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document Fastsatte norske standarder NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS-EN 12597:2014 Bitumen og bituminøse bindemidler - Terminologi Bitumen and bituminous binders - Terminology NS-EN :2014 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2014 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls Listenummer: 13/2014 Side: 3 av 130

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 16323:2014 Terminologi for avløp og drenering Glossary of wastewater engineering terms NS-EN ISO :2014 Veikjøretøyer - Standardisert terminologi for informasjon om reparasjon og vedlikehold (RMI) - Del 2: Krav til implementering av standardiserte prosesser, registreringsmyndighet (ISO :2014) Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority (ISO :2014) Tilbaketrukne norske standarder NS 3031:2007/A1:2011 Endringsblad A1 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Amendment A1 - Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS 3031:2007+A1:2011 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS-EN 12597:2000 Bitumen og bituminøse bindemidler - Terminologi Bitumen and bituminous binders - Terminology Språk: no NS-EN 13447:2001 Elektrisk drevne veikjøretøyer - Terminologi Electrically propelled road vehicles - Terminology NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls Listenummer: 13/2014 Side: 4 av 130

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO 9000 rev Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO/DIS 9000:2014) Kommentarfrist: pren ISO 9001 Quality management systems - Requirements (ISO/DIS 9001:2014) Kommentarfrist: pren Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for massesendinger Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail Kommentarfrist: pren Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training Kommentarfrist: pren Maritime og portsikkerhetstjenester Maritime and port security services Kommentarfrist: pren Services for fire safety systems and security systems Kommentarfrist: pren Kompetansetjenester - Generelle krav til kompetansetjenester Expertise services - General requirements for expertise services Kommentarfrist: pren ISO/IEC Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av styringssystemer - Del 1: Krav Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 9000 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (Revision of ISO 8402:1992 and ISO :1994) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 5 av 130

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS 9000 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 9001 Quality systems - Model for assurance in design, development, production, installation and servicing Kommentarfrist: ISO/DIS 9001 Quality management systems -- Requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Commercial freight -- Automotive visibility in the distribution supply chain -- Part 1: Architecture and data definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Project and Programme Portfolio Management Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 16336:2014 Applications of statistical and related methods to new technology and product development process -- Robust parameter design (RPD) ISO :2014 Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 1: General principles and concepts ISO :2014 Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 8: Machine performance of a multi-state production process ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) Listenummer: 13/2014 Side: 6 av 130

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) Listenummer: 13/2014 Side: 7 av 130

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR 16369:2012 Bruk av kontrollkurver ved produksjon av betong Use of control charts in the production of concrete CEN/TR 16405:2013 Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall CEN/TR 16412:2012 Sikkerhet i leveransekjede - Veiledning for god praksis for små og mellomstore operatører Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail CEN/TS 16406:2013 Intelligente transportsystemer- Kollektivtransport - Indirekte billettinnfrielse for jernbane Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for Rail CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing Listenummer: 13/2014 Side: 8 av 130

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability Fastsatte norske standarder NS-EN :2014 Kommersielle innendørs solariumstjenester - Del 1: Krav til opplæring Professional indoor UV exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av fritidsdykkere - Del 1: Nivå 1 - Dykker under oppsyn (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised diver (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av fritidsdykkere - Del 2: Nivå 2 - Selvstendig dykker (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous diver (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av fritidsdykkere - Del 3: Nivå 3 - Dykkeleder (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive leader (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av dykkeinstruktører - Del 1: Nivå 1 (ISO :2014) Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level 1 (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av dykkeinstruktører - Del 2: Nivå 2 (ISO :2013) Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 (ISO :2014) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 14137:2003 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Måling av tap av registrert post og andre typer posttjenester ved bruk av sporingssystem Postal services - Quality of service - Measurement of loss of registered mail and other types of postal service using a track and trace system Listenummer: 13/2014 Side: 9 av 130

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-EN :2003 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av fritidsdykkere - Del 1: Nivå 1 - Dykkere som ledes Recreational diving services - Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised Diver NS-EN :2003 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av fritidsdykkere - Del 2: Nivå 2 - Selvstendige dykkere Recreational diving services - Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous Diver NS-EN :2003 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av fritidsdykkere - Del 3: Nivå 3 - Dykkerleder Recreational diving services - Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive Leader NS-EN :2004 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av dykkeinstruktører - Del 1: Nivå 1 Recreational Diving Services - Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level 1 NS-EN :2004 Tjenester ved fritidsdykking - Minimum sikkerhetskrav for opplæring av dykkeinstruktører - Del 2: Nivå 2 Recreational Diving Services - Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Tekstiler - Tekstiler som er behandlet i vaskeri - Kontrollsystem for biologisk forurensning Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system Kommentarfrist: pren ISO Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Horizontal method for the detection of Salmonella spp. (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Microbiology of the food chain - Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 10 av 130

11 07 Matematikk. Naturvitenskap pren ISO Microbiology of the food chain - Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colonycount method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 1: Horizontal method for the detection of Salmonella spp. Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 1: Detection and enumeration by MPN technique with pre-enrichment Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 1: Detection of Enterobacteriaceae Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 2: Colony-count method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 2: Colonycount method Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. (ISO/TR :2014) CEN ISO/TR 11811:2012 Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012) Listenummer: 13/2014 Side: 11 av 130

12 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent Listenummer: 13/2014 Side: 12 av 130

13 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2014 Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 2: Metode med mest sannsynlige antall (ISO :2012) Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 2: Most probable number method (ISO :2012) NS-EN ISO 11133:2014 Fôr-, vann- og næringsmiddelmikrobiologi - Forberedelse, produksjon, lagring og ytelsesprøving av dyrkningsmedier (ISO 11133:2012) Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO 11133:2014) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2009/prA1 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 1: Hetteglass laget av glassrør (ISO :2009/DAM 1:2014) Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of glass tubing (ISO :2009/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren 285 Sterilisering - Vanndampsterilisatorer - Store sterilisatorer Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers Kommentarfrist: pren 285 Sterilisering - Autoklaver - Store sterilisatorer Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers Kommentarfrist: pren Antimikrobielle bandasjer - Krav og prøvingsmetoder Antimicrobial wound dressings - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ ikke-porøs overflatepprøving uten mekanisk handling for evaluering av virucidal aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler som brukes i det medisinske området - Prøvingsmetoder og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 13 av 130

14 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Dentistry - Torque transmitter for handpieces used for implantation (ISO/DIS 17509:2014) Kommentarfrist: pren ISO 7198 Hjerte-implantater og ekstrakorporal systemer - Karproteser - Tubular vaskulære implantater og vaskulære patcher (ISO/DIS 7198: 2014) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular Prostheses - Tubular vascular grafts and vascular patches (ISO/DIS 7198:2014) Kommentarfrist: pren ISO Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Nedleggelser for injeksjon (ISO/DIS : 2014) Injection containers and accessories - Part 2: Closures for injection (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Forenlighetsprøving - Del 2: Keramisk - keramiske systemer (ISO/DIS :2014) Dentistry - Compatibility testing - Part 2: Ceramic-ceramic systems (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Oftalmisk optikk - Diagramskjermer for synsskarphetsmålinger - Trykt, anslått og elektronisk (ISO/DIS 10938:2014) Ophthalmic optics - Chart displays for visual acuity measurements - Printed, projected and electronic (ISO/DIS 10938:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Lasere og laserrelatert utstyr - Prøvingsmetoder og klassifikasjon av laserresistente operasjonsduker og/eller beskyttende pasientvern - Primær antenning, penetrasjon, flammespredning og videregående tenning (ISO/DIS 11810:2014) Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (ISO/DIS 11810:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Kirurgiske implantater - Keramiske materialer basert på yttrium-stabilisert tetragonal zirkondioksid (Y-TZP) (ISO/DIS 13356:2014) Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) (ISO/DIS 13356:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Tannpleie - Støpeinvestment og varmebestandig modellmateriale (ISO 15912:2006) Dentistry - Refractory investment and die material (ISO/DIS 15912:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Øyeoptikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner (ISO/DIS 16671:2014) Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery (ISO/DIS 16671:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 14 av 130

15 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO rev Oftalmiske implantater - Ocular endotamponades (ISO/DIS 16672:2014) Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO/DIS 16672:2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems (ISO/DIS 16954:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2009/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 7198 Cardiovascular implants - Tubular vascular prostheses Kommentarfrist: ISO/DIS Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Lukkemidler for hetteglass Injection containers and accessories -- Part 2: Closures for injection vials Kommentarfrist: ISO/DIS Injection containers and accessories -- Part 2: Closures for injection Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Compatibility testing -- Part 2: Ceramic-ceramic systems Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic instruments - Chart projectors Kommentarfrist: ISO/DIS Lasers and laser-related equipment - Surgical drapes and patient protective covers suitable for use with lasers Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 15 av 130

16 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Tannpleie - Støpeinvestment og varmebestandig modellmateriale Dentistry -- Casting investments and refractory die materials Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Refractory investment and die material Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Munnhygieneprodukter - munnskyllevæske Dentistry -- Oral hygiene products -- Oral rinses Kommentarfrist: ISO/DIS Øye optikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner Ophthalmic implants -- Irrigating solutions for ophthalmic surgery Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants - Ocular endotamponades Kommentarfrist: ISO/DIS Clinical laboratory testing - Criteria for acceptable lots of dehydrated Mueller-Hinton agar and broth for antimicrobial susceptibility testing Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Torque transmitter for handpieces used for implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Processing of cell-based health care products Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Implants for surgery -- Plasma-sprayed unalloyed titanium coatings on metallic surgical implants -- Part 1: General requirements ISO 23317:2014 Implants for surgery -- In vitro evaluation for apatite-forming ability of implant materials Listenummer: 13/2014 Side: 16 av 130

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO/TR :2014 Wheelchairs -- Part 2: Typical values and recommended limits of dimensions, mass and manoeuvring space as determined in ISO Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 13004:2014 Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013) CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO and ISO (ISO/TS 16775:2014) CEN/TR 16386:2013 Tannpleie - Retningslinjer for håndtering methacrylate-baserte materialer i dentalt laboratorium Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the dental laboratory CEN/TR 16427:2013 Intelligente transportsystemer - Kollektivtransport - Informasjon til brukere med synshemming Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP) CEN/TS 16677:2014 Øyeoptikk - Referansemetode for prøving av nikkelavgivelse fra brilleinnfatninger og solbriller Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Fastsatte norske standarder NS-EN 1422:2014 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Etylenoksidsterilisatorer - Krav og prøvingsmetoder Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods NS-EN 14180:2014 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Damp- og formaldehydsterilisatorer med lav temperatur - Krav og prøving Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing NS-EN ISO :2014 Tannpleie - Ekstraksjonsstenger - Del 3: Utforming (ISO :2014) Dentistry - Extraction forceps - Part 3: Design (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Medisinsk sugeutstyr - Del 2: Manuelt drevet sugeutstyr (ISO :2014) Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment (ISO :2014) Listenummer: 13/2014 Side: 17 av 130

18 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2014 Medisinsk sugeutstyr - Del 3: Vakuumsug eller trykkgassdrevne sug (ISO :2014) Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Tannpleie - Dental kofferdamteknikk - Del 1: Hulltang (ISO :2013) Dentistry - Dental rubber dam technique - Part 1: Hole punch (ISO :2013) NS-EN ISO :2014 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 2: Klinisk validering av automatisert målingstype (ISO :2013) Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type (ISO :2013) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN :2004 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 4: Prøvingsprosedyrer for å bestemme den totale systemnøyaktigheten for automatiserte ikkeinvasive blodtrykksmålere Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test procedures to determine the overall system accuracy of automated non-invasive sphygmomanometers NS-EN 1422:1997+A1:2009 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Etylenoksidsterilisatorer - Krav og prøvingsmetoder Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods NS-EN 14180:2003+A2:2009 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Formaldehydsteriliseringsprosesser - Krav og prøving Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing NS-EN ISO :2009 Medisinsk utstyr til sug - Del 2: Manuelt drevne sug (ISO :1999) Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment (ISO :1999) NS-EN ISO :2009 Medisinsk utstyr til sug - Del 3: Vakuumsug eller trykkgassdrevne sug (ISO :1999) Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or pressure source (ISO :1999) Listenummer: 13/2014 Side: 18 av 130

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN 482:2012/prA1 Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler Workplace exposure - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents Kommentarfrist: pren rev Fire detection and fire alarm systems - Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components Kommentarfrist: pren Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire Kommentarfrist: pren 388 Vernehansker mot mekanisk påførte skader Protective gloves against mechanical risks Kommentarfrist: pren 1420 rev Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems - Determination of odour and flavour assessment of water in piping systems Kommentarfrist: pren Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 3: Reaction to fire - Burning behaviour of noise reducing devices and classification Kommentarfrist: pren 1839 Determination of explosion limits of gases and vapours and determination of the limiting oxygen concentration (LOC) for flammable gases and vapours Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 11: Kontrollprøving (ISO/DIS : 2014) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 11: Performance testing (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: Test manikin for in water performance testing of buoyant aids to be worn Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 19 av 130

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren rev Respiratory protective devices - Self-contained closed-circuit devices for escape - Requirements, testing and marking Kommentarfrist: pren Reaction to fire tests for building products - Determination of a building product's propensity to undergo continuous smouldering Kommentarfrist: pren Emission safety of combustible air fresheners - Test methods Kommentarfrist: pren Emission safety of combustible air fresheners - Methodology for the assessment of test results and application of recommended emission limits - Complementary element Kommentarfrist: pren Emission safety of combustible air fresheners - User safety information - Complementary element Kommentarfrist: pren Maritime og portsikkerhetstjenester Maritime and port security services Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Inert luft systemer - Dimensjonering, installasjon, planlegging og vedlikehold Fixed firefighting systems - Oxygen reduction systems - Design, installation, planning and maintenance Kommentarfrist: pren Bio-based products - Sustainability criteria Kommentarfrist: pren Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications Kommentarfrist: pren Bio-based products - Life Cycle Assessment Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of rivers Kommentarfrist: Listenummer: 13/2014 Side: 20 av 130

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-06-23 Listenummer: 10/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Nye brannkrav til kabler i Europa - Byggevareforordningen - CPR/Construction Products Regulation Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Elsikkerhetskonferansen

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice MÅL L FOR OPPLÆRINGSPLAN Dokumentere opplæringskrav for nytilsatte Dokumentere kompetansenivå til de ansatte Felles

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-17 Listenummer: 3/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety KHMS dokumentasjon Kapittel 1 QHSE documentation Chapter 1 Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety Denne håndboken er / This manual is:

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon ISO standardisering for leveranser av informasjon InformationDeliveryManual - IDM TEMA - Informasjon Alt jeg snakker om er: INFORMASJON -> I-en i BIM rett informasjon til rett formål levert i rett format

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Dr. Odd Myklebust, Project Director, SINTEF Raufoss Manufacturing To analyser over Norges status inne Digitalisering Den

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-09 Listenummer: 10/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2015 Side: 1 av 114 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014

Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr. Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Siste nytt om dekontaminering av medisinsk utstyr Linda Ashurst Dekontamineringsdagene 2014 Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (FOR 2013 11 29) WWW.LOVDATA.NO 1. Formål Forskriften er en systemforskrift,

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Praktisk bruk og innføring av OLF104 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Innhold Bakgrunn Implementering Tekniske krav Retningslinjer/anbefalinger Arbeidsprosesser Kompetanse Fundament 2 - Classification:

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog April 2015 FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog MERETE HOLMEN MURVOLD En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre det på og en harmonisering av beste praksis Foto:

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no Biogas from municipal organic waste Trondheim s environmental holy grail? Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no 2 What is biogas? Produced naturally from biological decomposition

Detaljer

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Norsk Standard NS-EN ISO 9972:2015 ICS 91.120.10 Sråk: Engelsk Bygningers termiske egenskaer Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Thermal erformance of buildings Determination

Detaljer

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26.

Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor. Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. Verdikjederegnskap/LCA for produkter og ISO-standard om Produkters klimaspor Klimagassvekting av energibærere Bellonaseminar 26. november 2010 Anne Rønning Brensel og energi Vann Areal Naturressurser Utslipp

Detaljer

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 COMMISSION DECISION of 6 March 2007 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

Er evnen like stor som viljen i Norge?

Er evnen like stor som viljen i Norge? multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som viljen i Norge? Margrethe Foss, Multiconsult Margrethe.foss@multiconsult.no Mob: 40645053 multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer