Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO 2553 Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded, brazed and soldered joints (ISO/DIS 2553:2011) Kommentarfrist: pren Tanker for transport av farlig gods - Digitalt grensesnitt for anordningen for produktgjenkjenning Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device Kommentarfrist: pren Pyrotekniske artikler - Pyrotekniske artikler for teaterbruk - Del 1: Terminologi Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Pyroteknikk artikler - Andre pyrotekniske artikler - Del 1: Terminologi Pyrotechnics articles - Other pyrotechnic articles - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren ISO 6165 Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO/DIS 6165:2011) Kommentarfrist: pren ISO Pyrotekniske artikler - Pyrotekniske artikler for teaterbruk - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1: Terminology (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 1: General information and use case definition (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 1087 Terminology work -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 2553 Welding and allied processes -- Symbolic representation on drawings -- Welded, brazed and soldered joints Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 2 av 144

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Cranes -- Vocabulary -- Part 2: Mobile cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation NS-EN 13710:2011 Europeiske alfabetiseringsregler - Sortering av tegn fra latinsk, gresk, kyrillisk, georgisk og armensk skrift European Ordering Rules - Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts NS-EN 15357:2011 Fast gjenvunnet brensel - Terminologi, definisjoner og beskrivelser Solid recovered fuels - Terminology, definitions and descriptions Listenummer: 5/2011 Side: 3 av 144

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 15986:2011 Symbol for bruk i merking av medisinsk utstyr - Krav til merking av medisinsk utstyr som inneholder ftalater Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Sylindrisitet - Del 1: Terminologi og parametere for sylindrisk form (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Rundhet - Del 1: Terminologi og parametere for rundhet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Retthet - Del 1: Terminiologi og parametere for retthet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Planhet - Del 1: Terminologi og parametere for planhet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO :2011) NS-ISO 11074:2005 Jordkvalitet - Terminologi Soil quality - Vocabulary Språk: no/en Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 255-1:1997 Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer - Oppvarming - Del 1: Termer, definisjoner og betegnelser Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors - Heating mode - Part 1: Terms, definitions and designations NS-EN :1998 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Språk: no 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Plastics welding personnel - Qualification testing of welders - Thermoplastics welded assemblies Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 4 av 144

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements Kommentarfrist: pren Metodologi for kalkulering av og erklæring om energiforbruk og GHG utslipp transporttjenester (vare- og persontransport) Methodology for calculation and declaration on energy consumptions and GHG emissions in transport services (good and passengers transport) Kommentarfrist: pren Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product Kommentarfrist: pren ISO 9712 Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell - Generelle prinsipper (ISO/DIS 9712:2011) Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles (ISO/DIS 9712:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tjenester ved fritidsdykking Recreational diving services - Requirements for gas blender training programmes (ISO/DIS 13293:2011) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer (ISO/IEC/DIS 17024:2011) Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC/DIS 17024:2011) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC/DIS 17065:2011) Kommentarfrist: pren ISO Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport - System parameters (ISO/DIS 17263:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel Kommentarfrist: ISO/DIS 9712 Non-destructive testing -- Qualification and certification of personnel Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 5 av 144

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS 9712 Non-destructive testing -- Qualification and certification of NDT personnel -- General principles Kommentarfrist: ISO/DIS Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for monitoring and measuring Kommentarfrist: ISO/DIS Kvalitetsstyring - Veiledning om involvering av personellet og deres kompetanse Quality management -- Guidelines on people involvement and competences Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for gas blender training programmes Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Intermodal goods transport architecture and terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structures Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Intermodal goods transport --- System parameters Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Event sustainability management systems -- Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent Transport Systems -- Communications, Air Interface, Long and Medium Range (CALM) -- Infra Red Systems Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 6 av 144

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Infra-red systems Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance on project management Kommentarfrist: ISO/DIS Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Control charts -- Part 4: Cumulative sum charts Erstatter A00008:20: ISO/TR 22312:2011 Societal security -- Technological capabilities ISO/TS :2011 Electronic fee collection -- Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ISO/TS :2011 Medical devices -- Hierarchical coding structure for adverse events -- Part 1: Event-type codes Erstatter A00008:20: CEN Workshop Agreements CWA 16308:2011 Framework for consumer rental conditions Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Listenummer: 5/2011 Side: 7 av 144

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) Listenummer: 5/2011 Side: 8 av 144

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Elektronisk avgiftsinnkreving - Evaluering av samsvar av kjøretøyenhet og veikantutstyr mot NS-EN Del 2: Generelt prøvingssett Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN Part 2: Abstract test suite NS-EN 15927:2010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater Services offered by hearing aid professionals Språk: no Listenummer: 5/2011 Side: 9 av 144

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Språk: no 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO-standarder ISO/TR 13121:2011 Nanotechnologies -- Nanomaterial risk evaluation Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins Listenummer: 5/2011 Side: 10 av 144

11 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 1499 rev Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygiensk håndvask - Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: pren 1500 rev Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: pren rev Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal activity Kommentarfrist: pren rev Åpninger på private postkasser og brevinnkast egnet for dører o.l. - Krav og prøvingsmetoder Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ overflateprøving for evaluering av mykobakterieaktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika til bruk innenfor veterinærmedisin på ikke-porøse overflater uten mekanisk påvirkning - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Hjerte- og karimplantater - Hjerteklaff protese - Del 3: Hjerteklaff erstatninger implantert ved minimalt invasive teknikker (ISO/DIS :2011) Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by minimally invasive techniques (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels (ISO/DIS 10323:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 11 av 144

12 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Tannpleie - Håndstykker og motorer (ISO/DIS 14457:2011) Dentistry - Handpieces and motors (ISO/DIS 14457:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Hydrokoloid avtrykksmateriale (ISO/DIS 21563:2011) Dentistry - Hydrocolloid impression materials (ISO/DIS 21563:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 2: Enlargers Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery -- Ultra-high molecular weight polyethylene -- Part 4: Measurement of oxidation index Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 3: Determination of effectiveness of brakes Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels Kommentarfrist: ISO/DIS Aseptic processing of health care products -- Part 7: Alternative processes for atypical medical devices and combination products Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Handpieces and motors Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Hydrocolloid impression materials Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -- Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials Erstatter A00008:20: Listenummer: 5/2011 Side: 12 av 144

13 11 Helsevesen, Teknikk ISO 11156:2011 Packaging -- Accessible design -- General requirements ISO 23500:2011 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies ISO/TR 28642:2011 Dentistry -- Guidance on colour measurement ISO/TS 12417:2011 Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Vascular device-drug combination products ISO/TS :2011 Medical devices -- Hierarchical coding structure for adverse events -- Part 1: Event-type codes Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN 13795:2011 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter, prøvingsmetoder, ytelseskrav og ytelsesnivåer Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels NS-EN 15927:2010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater Services offered by hearing aid professionals Språk: no NS-EN 15964:2011 Alkoholprøvingsutstyr unntatt enheter til engangsbruk - Krav og prøvingsmetoder Breath alcohol test devices other than single use devices - Requirements and test methods Listenummer: 5/2011 Side: 13 av 144

14 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 15986:2011 Symbol for bruk i merking av medisinsk utstyr - Krav til merking av medisinsk utstyr som inneholder ftalater Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates NS-EN 16128:2011 Referanseprøvingsmetode for frigivelse av nikkel fra de deler av brilleinnfatninger og solbriller som er i nær og langvarig kontakt med huden Reference test method for release of nickel from those parts of spectacle frames and sunglasses intended to come into close and prolonged contact with the skin NS-EN ISO 3107:2011 Tannpleie - Sinkoksid-eugenolsementer og eugenolfri sinkoksid (ISO 3107:2011) Dentistry - Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO 3107:2011) NS-EN ISO 5364:2011 Anestesi og respirasjonsutstyr - Orofaryngeale luftveier (ISO 5364:2008) Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (ISO 5364:2008) NS-EN ISO :2011 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 6: Kapsler laget av en kombinasjon av aluminium og plast for injeksjonshetteglass (ISO :2010) Injection containers and accessories - Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials (ISO :2010) NS-EN ISO 14534:2011 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2011) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2011) NS-EN ISO :2011 Vaskedekontaminatorer - Del 6: Krav og prøving for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr og utstyr for helsestell (ISO :2011) Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, noncritical medical devices and healthcare equipment (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-12: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for ventilatorer for intensivbehandling (ISO/IEC :2011) Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/IEC :2011) NS-EN ISO :2011 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-61: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for pulsoksimeterutstyr (ISO :2011) Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment (ISO :2011) Listenummer: 5/2011 Side: 14 av 144

15 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 794-1:1997+A2:2009 Lungeventilatorer - Del 1: Særlige krav til ventilatorer for intensivbehandling Lung ventilators - Part 1: Particular requirements for critical care ventilators NS-EN 12181:1998 Svelgtuber Oropharyngeal airways NS-EN :2002+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 1: Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products NS-EN :2004+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 2: Prøvingsmetoder Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods NS-EN :2006+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 3: Ytelseskrav og ytelsesnivåer Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 3: Performance requirements and performance levels NS-EN ISO 3107:2004 Tannpleie - Sinkoksid/eugenol-sementer og eugenolfri sinkoksid (ISO 3107:2004) - (innbefattet rettelsesblad AC:2006) Dentistry - Zinc oxide/eugenol and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO 3107:2004) - (Corrigendum AC:2006 incorporated) NS-EN ISO 9919:2009 Medisinsk elektrisk utstyr - Særlige krav til den grunnleggende sikkerheten og ytelsen av pulsoksimetere til medisinsk bruk (ISO 9919:2005) Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use (ISO 9919:2005) NS-EN ISO 14534:2009 Øyeoptikk - Kontaklinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2002) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2002) Listenummer: 5/2011 Side: 15 av 144

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-ISO 1560:1985 Tannpleie - Kvikksølv for dentalt bruk (= EN 21560:1991) (ISO 1560:1985) Dental mercury - (= EN 21560:1991) (ISO 1560:1985) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 54-5 rev Brannalarmanlegg - Del 5: Varmedetektorer - Punktdetektorer Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors Kommentarfrist: pren 54-7 rev Brannalarmanlegg - Del 7: Røykdetektorer - Punktdetektorer basert på lysspredning, lystransmisjon eller ionisering Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionisation Kommentarfrist: pren Brannalarmanlegg - Del 22: Tilbakestiilbar varmedetekterende kabel Fire detection and fire alarm system - Part 22 : Resettable line type heat detectors Kommentarfrist: pren Brannalarmanlegg - Del 22: Ikke tilbakestiilbar varmedetekterende kabel Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line type heat detectors Kommentarfrist: pren 469 rev Vernetøy for brannmannskap - Krav og prøvingsmetoder til vernetøy ved brannslukking Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for protective clothing for firefighting Kommentarfrist: pren 795 Vern mot fall fra høyder - Forankringsanordninger - Krav og prøving Personal fall protection equipment - Anchor devices Kommentarfrist: pren 795 Personal fall protection equipment - Anchor devices Kommentarfrist: pren Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 16 av 144

17 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOC) in waste gases from non-combustion processes - Non-dispersive infrared method equipped with catalytic converter (ISO/DIS 13199:2011) Kommentarfrist: pren Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av gassformige organiske enkeltforbindelser - Metode basert på adsorpsjon på aktivt kull og løsemiddeldesorpsjon Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Active carbon and solvent desorption method Kommentarfrist: pren Tanker for transport av farlig gods - Digitalt grensesnitt for anordningen for produktgjenkjenning Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device Kommentarfrist: pren Trykkavlastningssytemer for støveksplosjoner Dust explosion venting protective systems Kommentarfrist: pren Beskyttende ventilasjonssystemer for støveksplosjoner Dust explosion venting protective systems Kommentarfrist: pren Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements Kommentarfrist: pren Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements Kommentarfrist: pren Air quality - Atmospheric measurements near ground with Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) - Ambient air and diffuse emission measurements Kommentarfrist: pren Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and towed observation gear for collection of environmental data Kommentarfrist: pren Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates - Tests for chemical properties of aggregates Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 17 av 144

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren ISO Plast - Røykutvikling - Del 2: Bestemmelse av optisk tetthet ved enkeltkammerprøving (ISO/DIS :2011) Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO 9773 Plast - Bestemmelse av forbrenningsegenskaper til tynne, fleksible, vertikale prøvelegemer i kontakt med en antennelseskilde med liten flamme (ISO/DIS 9773:2011) Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO/DIS 9773:2011) Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser (ISO/DIS 11611:2011) Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO/DIS 11611:2011) Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy - Bekledning for beskyttelse mot varme og flammer - Funksjonskrav Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements (ISO/DIS 11612:2011) Kommentarfrist: pren ISO Bekledning for beskyttelse mot varme og brann - Bestemmelse av overføring av transmisjonsvarme gjennom vernetøy eller dets materialer - Del 1: Varme produsert med varmesylinder (ISO/DIS :2011) Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating cylinder (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Personlig verneutstyr - Fottøy - Prøvingsmetoder for sklisikkerhet (ISO/DIS 13287:2011) Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO/DIS 13287:2011) Kommentarfrist: pren ISO Stationary source emissions - Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide - Radiocarbon sampling and determination Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy - Beskyttelse mot varme og flamme - Materialer, materialkombinasjoner og bekledning med begrenset flammespredning (ISO/DIS 14116:2011) Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO/DIS 14116:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 18 av 144

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Fire resistance tests -- Elements of building construction -- Part 12: Specific requirements for separating elements evaluated on less than full scale furnaces Kommentarfrist: ISO/DIS Plastics -- Smoke generation -- Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test Kommentarfrist: ISO/DIS Fire detection and alarm systems -- Part 10: Point-type flame detectors Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 154: Interactive voice response (IVR) applications Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -- Part 1: Determination of acute toxicity to Eisenia fetida/eisenia andrei Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -- Part 2: Determination of effects on reproduction to Eisenia fetida/eisenia andrei Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing for use in welding and allied processes Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame -- Minimum performance requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing for protection against heat and flame -- Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials -- Part 1: Contact heat produced by heating cylinder Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 19 av 144

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Stationary source emissions -- Determination of total volatile organic compounds (TVOC) in waste gases from non-combustion processes -- Non-dispersive infrared method equipped with catalytic converter Kommentarfrist: ISO/DIS Stationary source emissions -- Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas -- Measurement at higher concentrations by use of virtual impactors Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire test for sandwich panel building systems -- Part 1: Small room test Kommentarfrist: ISO/DIS Brannprøving - Industrielle sandwich panelers egenskaper ved brannpåvirkning - Del 1: Prøving i mellomstor skala Reaction-to-fire tests for industrial sandwich panels - Part 1: Intermediate-scale tests Kommentarfrist: ISO/DIS Stationary source emissions -- Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide -- Radiocarbon sampling and determination Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Protection against heat and flame -- Limited flame spread materials, material assemblies and clothing Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Protection against heat and flame -- Limited flame spread materials, material assemblies and clothing Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Biological methods - Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Biological methods -- Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes Kommentarfrist: ISO/DIS Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning - Kalibrering og bruk av varmefluksmålere - Del 2: Primære kalibreringsmetoder Reaction to fire tests -- Calibration and use of heat flux meters -- Part 2: Primary calibration methods Kommentarfrist: Listenummer: 5/2011 Side: 20 av 144

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-02 Listenummer: 5/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2016 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL

PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL STANDARDER - EPD NS-EN-ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures ISO 21930:2007

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-06-16 Listenummer: 7/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2009 Side: 1 av 170 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer