Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 3040:2012/prA1 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Dimensjoner og toleranser - Kjegler (ISO 3040:2009/DAM 1:2014) Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones (ISO 3040:2009/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria Kommentarfrist: pren ISO Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Terminologi og symboler Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO/DIS 11145:2014) Kommentarfrist: pren ISO Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 3040:2009/DAmd 1.2 Kommentarfrist: ISO/DGuide 30 Reference materials -- Selected terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies and funds Kommentarfrist: ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies Kommentarfrist: ISO/DIS 5127 Information and documentation -- Foundation and Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 2 av 109

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Atomenergi, atomteknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 3: Atombrenselssyklus Nuclear energy, nuclear technologie, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 3: Nuclear fuel cycle Kommentarfrist: ISO/DIS Packaging -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Refrigerated display cabinets -- Part 1: Terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 7: Spatial information (ISO-Space) Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Component Metadata Infrastructure -- Part 1: The Component Metadata Model (CMDI-1) Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Vacuum technology -- Vocabulary -- Part 3: Total and partial pressure vacuum gauges Erstatter A00008:20: ISO 7001:2007/Amd 1:2013/Cor 1:2014 ISO 22493:2014 Microbeam analysis -- Scanning electron microscopy -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO/TR 18128:2014 Information and documentation -- Risk assessment for records processes and systems ISO/TS :2014 Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 5: Discourse structure (SemAF-DS) Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle Listenummer: 7/2014 Side: 3 av 109

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon CEN/TR 16395:2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document Fastsatte norske standarder NS-EN 643:2014 Papir og papp - Liste over europeiske standardklasser for papir og papp for resirkulering Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling NS-EN ISO 7010:2012/A1:2014 Endringsblad A1 - Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011/Amd 1:2012) Amendment A1 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 1:2012) NS-EN ISO 7010:2012/A2:2014 Endringsblad A2 - Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011/Amd 2:2012) Amendment A2 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 2:2012) NS-EN ISO 7010:2012/A3:2014 Endringsblad A3 - Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011/Amd 3:2012) Amendment A3 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 3:2012) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 643:2001 Papir og papp - Liste over europeiske standardklasser for gjenvinningspapir og -papp Paper and board - European list of standard grades of recovered paper and board 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Energirevisjoner - Del 5: Kompetanse til energirevisorer Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors Kommentarfrist: pren Skjønnhetssalong tjenester - Krav og anbefalinger for levering av tjenesten Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 4 av 109

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Kommunikasjon for kontroll for autonome systemer Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/DIS 12813:2013) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Kommunikasjon for posisjonsforbedring for autonome systemer Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DIS 13141:2013) Kommentarfrist: pren ISO Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2014) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av applikasjonsgrensesnitt for autonome systemer - Del 2: Kommunikasjon og forbindelse med lavere lag Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av applikasjonsgrensesnitt for autonome systemer - Del 3: Kontekstdata Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av applikasjonsgrensesnitt for autonome systemer - Del 4: Støtte for flere avgiftsregimer Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Kollektivtransport - Samordnete billetteringssystemer - Del 1: Arkitektur (ISO/DIS :2014) Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architecture (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 21210:2012/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 21218:2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 5 av 109

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies and funds Kommentarfrist: ISO/DIS 4217 Codes for the representation of currencies Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Compliance check communication for autonomous systems Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Localisation augmentation communication for autonomous systems Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS services -- Part 2: Unified gateway protocol (UGP) requirements and specification for vehicle ITS station gateway (V-ITS-SG) interface Kommentarfrist: ISO/DIS Quality systems -- Medical devices -- System requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 6 av 109

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 1: ITS service domains, service groups and services Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 2: Communication and connection to the lower layers Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 3: Context data Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 4: Roaming Kommentarfrist: ISO/DIS Public Transport -- Interoperable Fare Management System -- Part 1: Architecture Kommentarfrist: ISO/DIS Public transport -- Interoperable fare management system -- Part 1: Architecture Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 29991:2014 Language learning services outside formal education -- Requirements ISO/TS 17419:2014 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Classification and management of ITS applications in a global context ISO/TS 17423:2014 Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles Listenummer: 7/2014 Side: 7 av 109

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) Listenummer: 7/2014 Side: 8 av 109

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR 16332:2012 Ikke-destruktiv prøving Tolkning av NS-EN ISO/IEC for anvendelse til sertifisering av NDT-personell Non-destructive testing - Interpretation of EN ISO/IEC for NDT personnel certification application CEN/TR 16369:2012 Bruk av kontrollkurver ved produksjon av betong Use of control charts in the production of concrete CEN/TR 16405:2013 Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall CEN/TR 16412:2012 Sikkerhet i leveransekjede - Veiledning for god praksis for små og mellomstore operatører Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators CEN/TS 16316:2012 Postal services - Open interface - Sortplan CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail CEN/TS 16406:2013 Intelligente transportsystemer- Kollektivtransport - Indirekte billettinnfrielse for jernbane Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for Rail CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System Listenummer: 7/2014 Side: 9 av 109

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Fastsatte norske standarder NS-EN 16495:2014 Lufttrafikkstyring - Informasjonssikkerhet for organisasjoner som støtter operasjoner i sivil luftfart Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations NS-EN ISO 8586:2014 Sensorisk analyse - Generelle retningslinjer for valg, opplæring og overvåking av utvalgte dommere og ekspertdommere (ISO 8586:2012) Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012) NS-EN ISO/IEC :2014 Informasjonsteknologi - Læring, utdanning og opplæring - Metadata for læringsressurser - Del 5: Utdanningselementer (ISO/IEC :2012) Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 5: Educational elements (ISO/IEC :2012) 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Mikrobiologi i mat og dyrefôr - prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse Microbiology of food and animal feed - Carcass sampling for microbiological analysis (ISO/DIS 17604:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Mikrobiologi i mat og dyrefôr - prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Carcass sampling for microbiological analysis Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologi i mat og dyrefôr - prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse Microbiology of food and animal feed -- Carcass sampling for microbiological analysis Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 16457:2014 Space systems -- Space environment (natural and artificial) -- The Earth's ionosphere model: international reference ionosphere (IRI) model and extensions to the plasmasphere Erstatter A00008:20: Listenummer: 7/2014 Side: 10 av 109

11 07 Matematikk. Naturvitenskap Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 11811:2012 Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012) CEN ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view Listenummer: 7/2014 Side: 11 av 109

12 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 8624:2011/prA1 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Oppmålingssystem og terminologi (ISO 8624:2011/DAM 1:2014) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology (ISO 8624:2011/DAM 1:2014) Kommentarfrist: EN ISO 12836:2012/prA1 Tannpleie - Digitaliseringsenheter for CAD / CAM-systemer for indirekte tannrestaureringer - Prøvingsmetoder for vurdering av nøyaktighet (ISO 12836:2012/DAM 1:2014) Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy (ISO 12836:2012/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren Sterilisering av medisinsk utstyr - Krav til medisinsk utstyr som skal utpekes "STERILT' - Del 2: Krav til aseptisk behandlet medisinsk utstyr Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE'' - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Endodontiske instrumenter - Del 3: Press: Trykklufthamre og spredere (ISO/DIS :2014) Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors: pluggers and spreaders (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 5361 rev Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors (ISO/DIS 5361:2014) Kommentarfrist: pren ISO 5364 rev Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (ISO/DIS 5364:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 12 av 109

13 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Medisinsk sugeutstyr - Del 1: Elektrisk drevne sugeutstyr (ISO/DIS :2013) Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Halvfabrikata for brilleglassblanks - Del 1: Spesifikasjoner for enkelt-syn og multifokal glassblanks (ISO/DIS :2014) Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lens blanks (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Halvfabrikata for brilleglassblanks - Del 2: Spesifikasjoner for progressive styrkelinser (ISO/DIS :2014) Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 2: Specifications for progressive-power and degressive-power lens blanks (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Powered polymerization activators (ISO/DIS 10650:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) (ISO/DIS 13356:2014) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Periodontale kyretter, scalere og ekskavatorer - Del 5: Jacquette scalers (ISO/DIS :2013) Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 5: Jacquette scalers (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO/DIS 13485:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Trakealtuber utformet for laserkirurgi - Krav til merking og medfølgende informasjon (ISO/DIS 14408:2014) Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information (ISO/DIS 14408:2014) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske instrumenter - Grunnleggende krav og prøvingsmetoder - Del 2: Lett risiko beskyttelse (ISO/DIS :2014) Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 2: Light hazard protection (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 13 av 109

14 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2014) Kommentarfrist: pren ISO Vaskedekontaminatorer - Del 7: Invasive, ikke-kritiske termo medisinsk utstyr og helseutstyr (ISO/DIS :2014) Washer-disinfectors - Part 7: Invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Øyeoptikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner (ISO/DIS 16671:2014) Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery (ISO/DIS 16671:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Ophthalmic implants - Ocular endotamponades (ISO/DIS 16672:2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems (ISO/DIS 16954:2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Osteotome for bone compaction and sinus floor elevation (ISO/DIS 17937:2014) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Metallmaterialer for faste og avtagbare tannrestaureringer (ISO/DIS 22674:2014) Dentistry - Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances (ISO/DIS 22674:2014) Kommentarfrist: pren ISO Anestesi og respirasjonsutstyr - Peak ekspiratorisk strømningsmålere for vurdering av lungefunksjonen i spontant pustende mennesker (ISO DIS 23747:2014) Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans (ISO/DIS 23747:2014) Kommentarfrist: pren ISO Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-72: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse av hjemmesykepleie miljøventilatorer for respiratoravhengige pasienter (ISO/DIS :2014) Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular requirements for basic safety and essential performance of home healthcare environment ventilators for ventilator-dependent patients (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 14 av 109

15 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 12836:2012/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 3: Compactors: pluggers and spreaders Kommentarfrist: ISO/DIS 5361 Tracheal tubes and connectors (Revision of ISO 5361 parts 1 to 5 and ISO 7228:1993) Kommentarfrist: ISO/DIS 5364 Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (Revision of second edition (ISO 5364:1986) Kommentarfrist: ISO/DIS Dental units -- Part 2: Air and water supply systems Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Dental units -- Part 2: Air, water, suction and wastewater system Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Medical endoscopes and endoscopic accessories - Part 2: Particular requirements for rigid bronchoscopes Kommentarfrist: ISO/DIS 8828 Implants for surgery -- Guidance on care and handling of orthopaedic implants Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Compatibility testing -- Part 2: Ceramic-ceramic systems Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lens blanks Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 2: Specifications for progressive power lens blanks Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 15 av 109

16 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 6: Subcutaneous implanted ports Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Powered polymerization activators Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair containment and occupant retention systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers -- Part 2: Systems for forward-facing wheelchair-seated passengers Systems f Kommentarfrist: ISO/DIS Lasers and laser-related equipment - Surgical drapes and patient protective covers suitable for use with lasers Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Periodontal curettes, dental scalers and excavators -- Part 5: Jacquette scalers Kommentarfrist: ISO/DIS Quality systems -- Medical devices -- System requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic instruments -- Fundamental requirements and test methods -- Part 2: Light hazard protection Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 16 av 109

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Washer-disinfectors -- Part 7: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for non-invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Munnhygieneprodukter - munnskyllevæske Dentistry -- Oral hygiene products -- Oral rinses Kommentarfrist: ISO/DIS Øye optikk - Skyllevæske for øyeoperasjoner Ophthalmic implants -- Irrigating solutions for ophthalmic surgery Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants - Ocular endotamponades Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair seating -- Part 6: Simulated use and determination of the changes in properties -- Seat cushions Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair -- Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions -- Part 10: Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Test methods for evaluating antibacterial biofilm treatment methods for dental unit water delivery systems Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Sleep apnoea breathing therapy -- Masks and application accessories Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Osteotome for bone compaction and sinus floor elevation Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Metallmaterialer for faste og avtagbare tannrestaureringer Dentistry -- Metallic materials for fixed and removable dental restorations and appliances Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 17 av 109

18 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment -- Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment -- Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans Kommentarfrist: ISO/DIS Condoms -- Guidance on clinical studies -- Part 1: Male condoms, clinical function studies based on self-reports Kommentarfrist: ISO/DIS Condoms -- Guidance on clinical studies -- Part 2: Female condoms, clinical function studies based on self-reports Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Endoscopes -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 4: Determination of maximum width of insertion portion Erstatter A00008:20: ISO 11663:2014 Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies Erstatter A00008:20: ISO 13958:2014 Concentrates for haemodialysis and related therapies Erstatter A00008:20: ISO 13959:2014 Water for haemodialysis and related therapies Erstatter A00008:20: ISO 16571:2014 Systems for evacuation of plume generated by medical devices ISO 21536:2007/Amd 1:2014 ISO 23500:2014 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies Erstatter A00008:20: Listenummer: 7/2014 Side: 18 av 109

19 11 Helsevesen, Teknikk ISO 26722:2014 Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies Erstatter A00008:20: ISO/TR 16379:2014 Tissue-engineered medical products -- Evaluation of anisotropic structure of articular cartilage using DT (Diffusion Tensor)-MR Imaging ISO/TS 17988:2014 Dentistry -- Corrosion test methods for dental amalgam Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 16386:2013 Tannpleie - Retningslinjer for håndtering methacrylate-baserte materialer i dentalt laboratorium Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the dental laboratory CEN/TR 16427:2013 Intelligente transportsystemer - Kollektivtransport - Informasjon til brukere med synshemming Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP) Fastsatte norske standarder NS-EN 16224:2012+A1:2014 Helsetjenester levert av kiropraktor Healthcare provision by chiropractors NS-EN ISO 8637:2014 Kardiovaskulære implantater og ekstrakorporeale systemer - Hemodialysemaskiner, hemodialysefiltere, blodfiltere og hemokonsentratorer (ISO 8637:2010, innbefattet endringsblad ) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (ISO 8637:2010, including Amendment ) NS-EN ISO 8638:2014 Kardiovaskulære implantater og ekstrakorporeale systemer - Ekstrakorporeal blodsirkulasjon for hemodialysemaskiner, hemodialysefiltere og blodfiltere (ISO 8638:2010) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (ISO 8638:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 1283:1996 Hemodialysatorer, hemodiafiltre, blodfiltre, blodkonsentrasjonsfiltre og tilhørende ekstrakorporeale sett Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters, haemoconcentrators and their extracorporeal circuits Listenummer: 7/2014 Side: 19 av 109

20 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 16224:2012 Helsetjenester levert av kiropraktor Healthcare provision by chiropractors 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2009/prA1 Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 5: Boremaskiner og slagboremaskiner Endringsblad pra1 Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills (ISO :2009/DAM 1:2013) Kommentarfrist: pren Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors Kommentarfrist: pren Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire Kommentarfrist: pren Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bedbases - Part 1: Ignition source smouldering cigarette Kommentarfrist: pren Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed base - Part 2: Ignition source: match flame equivalent Kommentarfrist: pren Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 3: Reaction to fire - Burning behaviour of noise reducing devices and classification Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og vannspraysystemer - Del 14: - Sprinklere til boligbruk Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications Kommentarfrist: pren rev Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 20 av 109

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Vernesko for motorsyklister - Krav og prøvingsmetoder Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Veiledning for kvantitative og kvalitative prøvetaking av planktonalger i ferskvann Water quality - Guidance on quantitative and qualitative sampling of phytoplankton from inland waters Kommentarfrist: pren Ergonomics - A methodology for work analysis to support design Kommentarfrist: pren Bærbart utstyr for spredning av slokkemidler ved hjelp av brannpumper - Bærbart skumutstyr - Del 1: Inductors PN 16 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 1: Inductors PN 16 Kommentarfrist: pren Bærbart utstyr for spredning av slokkemidler ved hjelp av brannpumper - Bærbart skumutstyr - Del 2: Pick-up rør Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 2: Pick-up tubes Kommentarfrist: pren Bærbart utstyr for spredning av slokkemidler ved hjelp av brannpumper - Bærbart skumutstyr - Del 3: Lav og middels ekspansjonshåndholdt skumgrenrør PN 16 Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable foam equipment - Part 3: Low and medium expansion handheld foam branchpipes PN 16 Kommentarfrist: pren Fjellklatringsutstyr - Avalanche airbag-systemer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder Mountaineering equipment - Avalanche airbag systems - Safety requirements and test methods Kommentarfrist: pren Characterization of sludges - Physical consistency - Part 1: Determination of flowability - Method by extrusion tube apparatusr Kommentarfrist: pren Characterization of sludges - Physical consistency - Part 2: Determination of solidity - Method by pocket vane shear apparatus Kommentarfrist: pren ISO 9151 Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame (ISO/DIS 9151:2013) Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 21 av 109

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 161: Guidance on visual user-interface elements (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Maskinsikkerhet - Permanent atkomst til maskiner - Del 3: Trapper, trappestiger og rekkverk (ISO/DIS :2013) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Maskinsikkerhet - Permanent atkomst til maskiner - Del 4: Faste stiger (ISO/DIS :2014) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Workplace atmospheres - Short term detector tube measurement systems - Requirements and test methods (ISO/DIS 17621:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 1: Grunnleggende størrelser og vurderingsprosedyrer Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures Kommentarfrist: ISO/DIS Fire detection and alarm systems -- Part 8: Carbon monoxide fire detectors using an electro-chemical cell in combination with a heat sensor Kommentarfrist: ISO/DIS Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination -- Part 1: General principles Kommentarfrist: ISO/DIS Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination -- Part 2: Test method using wipe-test samples Kommentarfrist: ISO/DIS Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination -- Part 3: Apparatus calibration Kommentarfrist: ISO/DIS Evaluation of surface contamination - Part 3: Isomeric transition and electron capture emitters, low energy beta emitters Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 22 av 109

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS 9151 Protective clothing against heat and fire - Determination of heat transmission on exposure to flame Kommentarfrist: ISO/DIS 9151 Protective clothing against heat and flame -- Determination of heat transmission on exposure to flame Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 161: Guidance on visual user-interface elements Kommentarfrist: ISO/DIS Lasers and laser-related equipment - Surgical drapes and patient protective covers suitable for use with lasers Kommentarfrist: ISO/DIS Atomenergi, atomteknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 3: Atombrenselssyklus Nuclear energy, nuclear technologie, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 3: Nuclear fuel cycle Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery - Emergency stop equipment, functional aspects - Principles for design Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Emergency stop function -- Principles for design Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 4: Fixed ladders Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery - Permanent means of access to machines and industrial plants - Part 3: Stairways, stepladders and guardrails Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 23 av 109

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Safety of machinery - Permanent means of access to machines and industrial plants - Part 4: Fixed ladders Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 12: IG-01 extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 13: IG-100 extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 14: IG-55 extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 15: IG 541 extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Radiological protection -- Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities Kommentarfrist: ISO/DIS Radiation protection - procedure for radiation protection monitoring in nuclear installations for external exposure to weakly penetrating radiation, especially to beta radiation Kommentarfrist: ISO/DIS Indoor air -- Detection and enumeration of moulds -- Part 20: Determination of total spore count Kommentarfrist: ISO/DIS Stationary source emissions -- Sampling and determination of selenium compounds in flue gas Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace atmospheres -- Short term detector tube measurement systems -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality - Determination of available free cyanide (ph 6) using flow injection analysis (FIA), gas-diffusion and amperometric detection Kommentarfrist: Listenummer: 7/2014 Side: 24 av 109

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Measurements of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 2: Method for the selection of sampling strategy sampling and pretreatment of samples Kommentarfrist: ISO/DIS Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 2: Guidance for the selection of the sampling strategy, sampling and pre-treatment of samples Kommentarfrist: ISO/DIS Analyse av gasser fra brann ved bruk av Fourier infrarød teknikk (FITR) Analysis of fire gases using Fourier infra-red technique (FTIR) Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance for sampling and analysis of toxic gases and vapours in fire effluents using Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) Kommentarfrist: ISO/DIS Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 3: Measurements at aviation altitudes Kommentarfrist: ISO/DIS Passive neutron dosimetry systems -- Part 1: Performance and test requirements for personal dosimetry Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 13166:2014 Water quality -- Uranium isotopes -- Test method using alpha-spectrometry ISO 13274:2013/Cor 1:2014 ISO/TR 12295:2014 Ergonomics -- Application document for International Standards on manual handling (ISO , ISO and ISO ) and evaluation of static working postures (ISO 11226) ISO/TS 3814:2014 Standard tests for measuring reaction-to-fire of products and materials -- Their development and application Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 12296:2013 Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector (ISO/TR 12296:2012) Listenummer: 7/2014 Side: 25 av 109

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN ISO/TS :2012/AC:2012 Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2012/Cor 1:2012) CEN ISO/TR 18690:2012 Guidance for the selection, use and maintenance of safety and occupational footwear and other personal protective equipment offering foot and leg protection (ISO/TR 18690:2012) CEN ISO/TR :2011/A1:2013 Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from national populations (ISO/TR :2010/Amd 1:2013) CEN ISO/TR :2013 Ergonomics of human-system interaction - Part 331: Optical characteristics of autostereoscopic displays (ISO/TR :2012) CEN ISO/TS :2012 Helse og sikkerhet innen sveising og beslektede metoder - Laboratoriemetode for prøvetaking av røyk og gasser - Del 6: Prosedyre for kvantitativ bestemmelse av røyk og gasser ved motstandssveising (ISO/DTS :2011) Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding (ISO/TS :2012) CEN/TR :2012 Skadereduserende vegtiltak - Del 6: Fotgjengerrekkverk / Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system, Pedestrian Parapet Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets CEN/TR 15120:2013 Tanker for transport av farlig gods - Retningslinjer og anbefalinger for lasting, transport og lossing Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading CEN/TR 15350:2013 Mekaniske vibrasjoner - Retningslinjer for vurdering av eksponering for hånd-arm overførte vibrasjoner ved bruk av tilgjengelig informasjon inkludert informasjon fra maskinprodusenter Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery CEN/TR :2012 Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 3: Evaluation of airborne particle concentrations using photometers CEN/TR 16193:2013 Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli CEN/TR 16363:2012 Characterization of waste - Kinetic testing for assessing acid generation potential of sulfidic waste from extractive industries Listenummer: 7/2014 Side: 26 av 109

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 16364:2012 Materialers påvirkning på drikkevann - Påvirkning ved migrering - Prediksjon av migrering fra organiske materialer ved bruk av matematisk modellering Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Prediction of migration from organic materials using mathematical modelling CEN/TR 16365:2012 Karakterisering av avfall - Prøvetaking av avfall fra bergindustri Characterization of waste - Sampling of waste from extractive industries CEN/TR 16376:2012 Karakterisering av avfall - Generell veileder for karakterisering av avfall fra bergindustrien Characterization of waste - Overall guidance document for characterization of waste from the extractive industries CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle CEN/TR 16391:2012 Mekaniske vibrasjoner og støt - Håndoverførte vibrasjoner - Virkning av koplingskrefter ved hånd-maskin grenseflaten for evaluering av eksponering Mechanical vibration and shock - Hand-transmitted vibration - Influence of coupling forces at the hand-machine interface on exposure evaluation CEN/TR 16456:2013 Karakterisering av slam Veiledning for avvanning av slam Characterization of sludges - Good practice of sludge dewatering CEN/TR 16705:2014 Perimeter protection - Performance classification methodology CEN/TS :2012 Skadereduserende vegtiltak - Del 8: Skadereduserende vegtiltak for motorsykler som reduserer alvorlighetsgraden ved motorsyklistenes kollisjon med vegrekkverk Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers CEN/TS :2012 Tre-og trebaserte produkters holdbarhet - Vurdering av utslipp fra behandlet tre til omgivelsene - Del 2: Trevarer eksponert i bruksklasse 4 og 5 (i kontakt med grunnen, ferskvann og sjøvann) - Laboratoriemetode Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment Listenummer: 7/2014 Side: 27 av 109

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-06-23 Listenummer: 10/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-17 Listenummer: 3/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice MÅL L FOR OPPLÆRINGSPLAN Dokumentere opplæringskrav for nytilsatte Dokumentere kompetansenivå til de ansatte Felles

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke

Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Medvirkningsuka klima og energi: Klimatilpasning Indikatorer for bærekraftig samfunnsutvikling 11.11.15. Helene Irgens Hov, Victoria Stokke Navn på foredragsholder Kunnskap for en bedre verden 1 Bærekraftig

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Praktisk bruk og innføring av OLF104 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Innhold Bakgrunn Implementering Tekniske krav Retningslinjer/anbefalinger Arbeidsprosesser Kompetanse Fundament 2 - Classification:

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen?

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Frokostmøte DOGA Geir Magnus Walderhaug regionsleder Norsk Arkivråd Region øst 29. februar 2012 ISO Standard Norge - andre ISO ikke eneste aktør Mange IT-standarder

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Nye brannkrav til kabler i Europa - Byggevareforordningen - CPR/Construction Products Regulation Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Elsikkerhetskonferansen

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Hva skjer internasjonalt?

Hva skjer internasjonalt? Hva skjer internasjonalt? Erlend Øverby Leder av SN/K 186 Convenor ISO/IEC JTC1/SC36/WG7 Sammen med: Tore Hoel (HiO/CEN WS-LT), Knut Lindelien (SN), Ola Berge (NSSL) Hypatia AS Åsgårdveien 24 1671 Kråkerøy

Detaljer

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety KHMS dokumentasjon Kapittel 1 QHSE documentation Chapter 1 Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety Denne håndboken er / This manual is:

Detaljer

Nordiske pasientsikkerhetsindikatorer for sykehushygiene. Bidrar infeksjonsovervåkning til bedre kvalitet?

Nordiske pasientsikkerhetsindikatorer for sykehushygiene. Bidrar infeksjonsovervåkning til bedre kvalitet? Nordiske pasientsikkerhetsindikatorer for sykehushygiene. Bidrar infeksjonsovervåkning til bedre kvalitet? Hanne-Merete Eriksen seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Nordiske Ministerråds

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-09 Listenummer: 10/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2015 Side: 1 av 114 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler Informasjonsmøte standardisering i eldreomsorgen 2014-05-15 Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler RUDOLPH BRYNN, rbr@standard.no Om standardisering 1 Standardisering som verktøy En

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og VKM vedlegg I sist revidert 12.10.2009

Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og VKM vedlegg I sist revidert 12.10.2009 Vedlegg I Regelverkets beskrivelse av risikoanalyse Matloven fastslår at I Norge skal risikovurderinger foretas av en uavhengig vitenskapskomité, som administrativt skal ligge under Helsedepartementet

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW)

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Status på arbeidet med teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Christian J. Engelsen Seniorforsker, PhD SINTEF christian.engelsen@sintef.no 1 Basic Requirements (BR)

Detaljer

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon ISO standardisering for leveranser av informasjon InformationDeliveryManual - IDM TEMA - Informasjon Alt jeg snakker om er: INFORMASJON -> I-en i BIM rett informasjon til rett formål levert i rett format

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Dr. Odd Myklebust, Project Director, SINTEF Raufoss Manufacturing To analyser over Norges status inne Digitalisering Den

Detaljer