Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO 2553 Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded, brazed and soldered joints (ISO/DIS 2553:2011) Kommentarfrist: pren Pyroteknikk artikler - Andre pyrotekniske artikler - Del 1: Terminologi Pyrotechnics articles - Other pyrotechnic articles - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services in construction of buildings, infrastructure and industrial facilities Kommentarfrist: pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services for industrial products Kommentarfrist: pren ISO 6165 Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO/DIS 6165:2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 1: General information and use case definition (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 1087 Terminology work -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 2553 Welding and allied processes -- Symbolic representation on drawings -- Welded, brazed and soldered joints Kommentarfrist: Listenummer: 6/2011 Side: 2 av 133

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Cranes -- Vocabulary -- Part 2: Mobile cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 2575:2010/Amd 1:2011 ISO 10795:2011 Space systems -- Programme management and quality -- Vocabulary ISO/TR :2011 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment method Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Listenummer: 6/2011 Side: 3 av 133

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 15987:2011 Lær - Terminologi - Sentrale definisjoner i lærbransjen Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Sylindrisitet - Del 1: Terminologi og parametere for sylindrisk form (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Rundhet - Del 1: Terminologi og parametere for rundhet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Retthet - Del 1: Terminiologi og parametere for retthet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Straightness - Part 1: Vocabulary and parameters of straightness (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Planhet - Del 1: Terminologi og parametere for planhet (ISO :2011) Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO :2011) NS-ISO 11074:2005 Jordkvalitet - Terminologi Soil quality - Vocabulary Språk: no/en Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 255-1:1997 Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer - Oppvarming - Del 1: Termer, definisjoner og betegnelser Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors - Heating mode - Part 1: Terms, definitions and designations NS-EN :1998 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Språk: no 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Value management - Functional expression of the need and functional performance specification - Requirements for expressing and validating the need to be satisfied within the process of purchasing or obtaining a product Kommentarfrist: Listenummer: 6/2011 Side: 4 av 133

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services in construction of buildings, infrastructure and industrial facilities Kommentarfrist: pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services for industrial products Kommentarfrist: pren Intelligent transport systems - Automatic Vehicle and Equipment Registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and Electronic Register Identification using dedicated short range communication Kommentarfrist: pren ISO Tjenester ved fritidsdykking Recreational diving services - Requirements for gas blender training programmes (ISO/DIS 13293:2011) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer (ISO/IEC/DIS 17024:2011) Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC/DIS 17024:2011) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC/DIS 17065:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Sensory analysis -- General guidelines for the selection, training and monitoring of selected and expert assessors Kommentarfrist: ISO/DIS Kvalitetsstyring - Veiledning om involvering av personellet og deres kompetanse Quality management -- Guidelines on people involvement and competences Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for gas blender training programmes Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 1: Coding protocol for Radio Data System -- Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C Kommentarfrist: Listenummer: 6/2011 Side: 5 av 133

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 2: Event and information codes for Radio Data System -- Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C Kommentarfrist: ISO/DIS Traffic and Traveller Information (TTI) -- TTI messages via traffic message coding -- Part 3: Location referencing for ALERT-C Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 3: Location referencing for Radio Data System -- Traffic message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Legal Entity Identifier (LEI) Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Event sustainability management systems -- Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance on project management Kommentarfrist: ISO/DIS Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :1999/Amd 1:2011 ISO :2011 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels Listenummer: 6/2011 Side: 6 av 133

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO :2011 Control charts -- Part 4: Cumulative sum charts Erstatter A00008:20: ISO 29282:2011 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Satellite networks ISO/TR 12888:2011 Selected illustrations of gauge repeatability and reproducibility studies ISO/TR 22312:2011 Societal security -- Technological capabilities Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Listenummer: 6/2011 Side: 7 av 133

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification Listenummer: 6/2011 Side: 8 av 133

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Språk: no 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO-standarder ISO/TS 10798:2011 Nanotechnologies -- Charaterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X- ray spectrometry analysis Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) Listenummer: 6/2011 Side: 9 av 133

10 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15449:2011 Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2008/prA1 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 4: Merking og informasjon - Endringsblad A1 - (ISO :2008/DAM 1:2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information - Amendment 1 (ISO :2008/DAM 1:2011) Kommentarfrist: pren 1499 rev Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygiensk håndvask - Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handwash - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: pren 1500 rev Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Hygienic handrub - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: pren rev Chemical disinfectants and antiseptics - Preservation of test organisms used for the determination of bactericidal (including Legionella), mycobactericidal, sporicidal, fungicidal and virucidal activity Kommentarfrist: pren rev Åpninger på private postkasser og brevinnkast egnet for dører o.l. - Krav og prøvingsmetoder Postal services - Apertures of private letter boxes and letter plates - Requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 6/2011 Side: 10 av 133

11 11 Helsevesen, Teknikk pren Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ overflateprøving for evaluering av mykobakterieaktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika til bruk innenfor veterinærmedisin på ikke-porøse overflater uten mekanisk påvirkning - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels (ISO/DIS 10323:2011) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 2: Commercial information (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 3: Technical information (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO/DIS :2011) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 3: Mekaniske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Dental furnace - method for temperature measurement with separate thermocouple (ISO/DIS 13078:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 6/2011 Side: 11 av 133

12 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 2: Enlargers Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 3: Determination of effectiveness of brakes Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 2: Commercial information Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 3: Technical information Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 3: Mechanical properties and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry - Dental furnace - Test method for temperature measurement with separate thermocouple Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Implants for surgery -- Ultra-high-molecular-weight polyethylene -- Part 2: Moulded forms Erstatter A00008:20:041103,A00008:20: Listenummer: 6/2011 Side: 12 av 133

13 11 Helsevesen, Teknikk ISO :2011 Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -- Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials Erstatter A00008:20: ISO 11156:2011 Packaging -- Accessible design -- General requirements ISO 13079:2011 Laboratory glass and plastics ware -- Tubes for the measurement of the erythrocyte sedimentation rate by the Westergren method ISO 13130:2011 Laboratory glassware -- Desiccators ISO 13132:2011 Laboratory glassware -- Petri dishes ISO 14155:2011/Cor 1:2011 ISO/TR 28642:2011 Dentistry -- Guidance on colour measurement ISO/TS 13498:2011 Dentistry -- Torsion test of implant body/connecting part joints of endosseous dental implant systems Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Listenummer: 6/2011 Side: 13 av 133

14 11 Helsevesen, Teknikk Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 1: Grensesnitt til transportenheten Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions NS-EN :2011 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 2: Systemkrav Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements NS-EN ISO 5364:2011 Anestesi og respirasjonsutstyr - Orofaryngeale luftveier (ISO 5364:2008) Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways (ISO 5364:2008) NS-EN ISO :2011 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 6: Kapsler laget av en kombinasjon av aluminium og plast for injeksjonshetteglass (ISO :2010) Injection containers and accessories - Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials (ISO :2010) NS-EN ISO :2009/A1:2011 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO :2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO :2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO 13212:2011 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:2011) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO 13212:2011) NS-EN ISO 14534:2011 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2011) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2011) NS-EN ISO :2011 Vaskedekontaminatorer - Del 6: Krav og prøving for vaskedekontaminatorer med termisk desinfeksjon for ikke-invasivt, ikke-kritisk medisinsk utstyr og utstyr for helsestell (ISO :2011) Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, noncritical medical devices and healthcare equipment (ISO :2011) NS-EN ISO 21671:2006/A1:2011 Endringsblad A1 - Tannpleie - Roterende poleringsinstrumenter (ISO 21671:2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Dentistry - Rotary polishers (ISO 21671:2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO :2011 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-12: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for ventilatorer for intensivbehandling (ISO/IEC :2011) Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/IEC :2011) Listenummer: 6/2011 Side: 14 av 133

15 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2011 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-61: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for pulsoksimeterutstyr (ISO :2011) Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment (ISO :2011) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 794-1:1997+A2:2009 Lungeventilatorer - Del 1: Særlige krav til ventilatorer for intensivbehandling Lung ventilators - Part 1: Particular requirements for critical care ventilators NS-EN 12181:1998 Svelgtuber Oropharyngeal airways NS-EN :2003 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 1: Grensesnitt til transportenheten Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions NS-EN :2003 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 2: Systemkrav - (innbefattet rettelsesblad AC:2004) Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements - (Corrigendum AC:2004 incorporated) NS-EN :2003/AC:2004 Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements NS-EN ISO 9919:2009 Medisinsk elektrisk utstyr - Særlige krav til den grunnleggende sikkerheten og ytelsen av pulsoksimetere til medisinsk bruk (ISO 9919:2005) Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment for medical use (ISO 9919:2005) NS-EN ISO 13212:1999 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:1999) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for the determination of shelf-life (ISO 13212:1999) NS-EN ISO 14534:2009 Øyeoptikk - Kontaklinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO 14534:2002) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO 14534:2002) Listenummer: 6/2011 Side: 15 av 133

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-ISO 1560:1985 Tannpleie - Kvikksølv for dentalt bruk (= EN 21560:1991) (ISO 1560:1985) Dental mercury - (= EN 21560:1991) (ISO 1560:1985) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance Kommentarfrist: pren ISO Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOC) in waste gases from non-combustion processes - Non-dispersive infrared method equipped with catalytic converter (ISO/DIS 13199:2011) Kommentarfrist: pren Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av gassformige organiske enkeltforbindelser - Metode basert på adsorpsjon på aktivt kull og løsemiddeldesorpsjon Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Active carbon and solvent desorption method Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Visuelle bunnundersøkelser med fjernstyrte og tauete observasjonsfarkoster for innsamling av miljødata Water quality - Visual seabed surveys using remotely operated and towed observation gear for collection of environmental data Kommentarfrist: pren Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren ISO 6529 rev Vernetøy - Beskyttelse mot kjemikalier - Bestemmelse av vernetøy-materialers motstand mot gjennomtrengning av væsker og gasser Protective clothing -- Protection against chemicals -- Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases Kommentarfrist: pren ISO Bekledning for beskyttelse mot varme og brann - Bestemmelse av overføring av transmisjonsvarme gjennom vernetøy eller dets materialer - Del 1: Varme produsert med varmesylinder (ISO/DIS :2011) Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating cylinder (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Listenummer: 6/2011 Side: 16 av 133

17 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Protective clothing - General requirements (ISO/DIS 13688:2011) Kommentarfrist: pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Fire resistance tests -- Elements of building construction -- Part 12: Specific requirements for separating elements evaluated on less than full scale furnaces Kommentarfrist: ISO/DIS 6529 Protective clothing -- Protection against chemicals -- Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 154: Interactive voice response (IVR) applications Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing for protection against heat and flame -- Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials -- Part 1: Contact heat produced by heating cylinder Kommentarfrist: ISO/DIS Stationary source emissions -- Determination of total volatile organic compounds (TVOC) in waste gases from non-combustion processes -- Non-dispersive infrared method equipped with catalytic converter Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration Kommentarfrist: ISO/DIS Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning - Kalibrering og bruk av varmefluksmålere - Del 2: Primære kalibreringsmetoder Reaction to fire tests -- Calibration and use of heat flux meters -- Part 2: Primary calibration methods Kommentarfrist: Listenummer: 6/2011 Side: 17 av 133

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Fire tests -- Calibration and use of heat flux meters -- Part 2: Primary calibration methods Kommentarfrist: ISO/DIS Event sustainability management systems -- Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance for comparison of toxic gas data between different physical fire models and scales Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 3: Specification for low-expansion foam concentrates for top application to water-miscible liquids Erstatter A00008:20: ISO :2011 Fire detection and alarm systems -- Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization Erstatter A00008:20: ISO :2011 Fire detection and alarm systems -- Part 11: Manual call points Erstatter A00008:20:038002,A00008:20: ISO 11206:2011 Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method using ion chromatography (IC) and post column reaction (PCR) ISO :2011 Indoor air -- Part 18: Detection and enumeration of moulds -- Sampling by impaction ISO :2011 Indoor air -- Part 25: Determination of the emission of semi-volatile organic compounds by building products -- Micro-chamber method ISO :2011 Road vehicles -- Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses -- Part 2: Visibility Erstatter A00008:20: ISO :2011 Road vehicles -- Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses -- Part 3: Information devices and controls Erstatter A00008:20: Listenummer: 6/2011 Side: 18 av 133

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO :2011 Road vehicles -- Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses -- Part 4: Cabin environment Erstatter A00008:20: ISO :2011 Smoke and heat control systems -- Part 10: Specification for power output devices ISO 22488:2011 Ships and marine technology -- Shipboard fire-fighters' outfits (protective clothing, gloves, boots and helmet) ISO/TS :2011 Respiratory protective devices -- Human factors -- Part 3: Physiological responses and limitations of oxygen and limitations of carbon dioxide in the breathing environment Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2011 Basale kroppsmål for teknologisk design Del 2: Statistisk oppsummering av kroppsmål for individuelle ISO populasjoner (ISO/TR :2010) Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations (ISO/TR :2010) CEN ISO/TR :2011 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system Del 100: Innføring i standarder relatert til software-ergonomi (ISO/TR :2010) Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Introduction to standards related to software ergonomics (ISO/TR :2010) CEN ISO/TR 15462:2009 Vannundersøkelse - Valg av bionedbrytningsprøvinger Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR 15462:2006) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of ph on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS :2007) Listenummer: 6/2011 Side: 19 av 133

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 614-3:2010 Maskinsikkerhet - Del 3: Ergonomiske prinsipper for konstruksjon av mobilt maskineri Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery CEN/TR 13097:2010 Karakterisering av slam - God praksis for bruk av slam i jordbruket Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging CEN/TR 14181:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR :2010 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations CEN/TR :2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles CEN/TR 15642:2011 Ensartede prøvingsprosedyrer for prøvinger etter EN 3-7:2004+A1:2007 Unified tests procedures for the tests of EN 3-7:2004+A1:2007 CEN/TR 15822:2009 Plast - Biologisk nedbrytbar plast i eller på bakken - Gjennvinning, fjerning og relaterte miljøsaker Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues CEN/TR 15983:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR 15985:2010 Varmeisolasjonsprodukter - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) - Frivillig sertifisering av råvaren Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 1: Valg av monitor for bestemte bruksområder Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications Listenummer: 6/2011 Side: 20 av 133

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 2: Evaluering av konsentrasjon av luftbårne partikler ved bruk av "Optical Particle Counters" Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters CEN/TR 16098:2010 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD CEN/TR 16099:2010 Utstyr til brannvesenet - Sammenstilling av vanntrykk spesifisert i utgitte standarder fra CEN/TC 192 Fire service equipment - Summary of water pressures specified in published CEN/TC 192 standards CEN/TR 16110:2010 Karakterisering av avfall Veiledning i bruk av økotoksikologiske analyser på avfall Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to waste CEN/TR 16130:2011 Karakterisering av avfall - På stedet verifikasjon Characterization of waste - On-site verification CEN/TR 16148:2011 Vurdering av hode- og nakkeskader, forbrenningsskader og hørselsskader - Veiledning for komiteer som utarbeider hjelmstandarder Head and neck impact, burn and noise injury criteria - A Guide for CEN helmet standards committees CEN/TR 16149:2011 Veiledning om utarbeidelse av standarder i CEN/TC 158 Guidance Document for drafting CEN/TC 158 Standards CEN/TR 16151:2011 Vannundersøkelse - Veiledning i utforming av multimetriske indekser Water quality - Guidance on the design of Multimetric Indices CEN/TR 16184:2011 Characterization of Waste - State-of-the-art document - Analysis of eluates CEN/TR 16208:2011 Biobaserte produkter - Oversikt over standarder Biobased products - Overview of standards CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities Listenummer: 6/2011 Side: 21 av 133

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TS 14972:2011 Faste brannslokkesystemer - Vanntåkesystemer - Dimensjonering og installering Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation CEN/TS 15366:2009 Utstyr for drift og vedlikehold av veier om vinteren - Absorpsjonsmidler for anvendelse på veier Winter and road service area maintenance equipment - Solid absorbents intended for road usage CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays CEN/TS :2011 Luftundersøkelse - Måling av bioaerosoler - Del 1: Bestmmelse av mugg ved bruk av filterprøvingssystem og dyrkingbasert analyse Ambient air quality - Measurement of bioaerosols - Part 1: Determination of moulds using filter sampling systems and culturebased analyses CEN/TS 16229:2011 Characterization of waste - Sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner - Del 10: Spjeld til røykkontroll Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers NS-EN :2011 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation NS-EN 2825:2011 Aerospace series - Burning behaviour of non metallic materials under the influence of radiating heat and flames - Determination of smoke density NS-EN :2011 Brannventilasjonssystemer - Del 7: Røykkanalseksjoner Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections NS-EN :2011 Brannventilasjonssystemer - Del 8: Spjeld for røykkontroll Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers NS-EN :2011 Utvidet anvendelse av resultatene fra prøving av brannmotstanden og røyktettheten til dører, porter eller luker og vinduer som kan åpnes, med innebygde deler av bygningsbeslag - Del 10: Brannmotstand for rulleskodder av stål Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies including their elements of building hardware - Part 10: Fire resistance of steel rolling shutter assemblies Listenummer: 6/2011 Side: 22 av 133

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN 15980:2011 Luftundersøkelse - Bestemmelse av benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]antracen og indeno[1,2,3-cd]pyren i nedbør Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene NS-EN ISO :2011 Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 13: Retningslinjer for prøvetaking av slam (ISO :2011) Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges (ISO :2011) NS-EN ISO :2006/A1:2011 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 7: Materialer og komponenter - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder (ISO :2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods (ISO :2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO :2006/A1:2011 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 8: Tilbehør - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder (ISO :2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods (ISO :2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO :2006/A1:2011 Endringsblad A1 - Personlig flyteutstyr - Del 9: Prøvingsmetoder (ISO :2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Personal flotation devices - Part 9: Test methods (ISO :2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO 25139:2011 Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell metode for bestemmelse av metankonsentrasjonen basert på gasskromatografi (ISO 25139:2011) Stationary source emissions - Manual method for the determination of the methane concentration using gas chromatography (ISO 25139:2011) NS-EN ISO 28439:2011 Arbeidsplassluft - Karakterisering av ultrafine aerosoler/nanoaerosoler - Bestemmelse av størrelsesfordeling og konsentrasjon i antall ved bruk av systemer for differensiell analyse av elektrisk mobilitet (DMA) (ISO 28439:2011) Workplace atmospheres - Characterization of ultrafine aerosols/nanoaerosols - Determination of the size distribution and number concentration using differential electrical mobility analysing systems (ISO 28439:2011) NS-EN ISO :2011 Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 10: Slagboremaskiner, brytehammere og spadehammere (ISO :2011) Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 10: Percussive drills, hammers and breakers (ISO :2011) NS-ISO 11074:2005 Jordkvalitet - Terminologi Soil quality - Vocabulary Språk: no/en NS-ISO :2003 Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polyaromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 1: Prøvetaking Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 1: Sampling Listenummer: 6/2011 Side: 23 av 133

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-ISO :2003 Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 2: Tillaging, opparbeidelse og bestemmelse av prøve Stationary source emissions - Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons - Part 2: Sample preparation, clean-up and determination Tilbaketrukne norske standarder NS 3156:1982 Dører og vinduer - Bestemmelse av innbruddssikkerhet for karminnfesting Doors and windows - Determination of burglary-proofness of frame fixings Språk: no NS 3157:1982 Dører - Krav til innbruddssikkerhet for dørkarmens innfesting Doors - Requirements to burglary-proofness of frame fixings Språk: no NS 9808:1995 Luftundersøkelse - Prøvetaking av utslipp til luft (emisjon) for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarbonder (PAH) Air analysis - Sampling of emission from stationary sources for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) Språk: no NS 9813:1995 Luftundersøkelse - Opparbeiding av prøvemateriale for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i emisjonsprøver Air analysis - Clean up procedure for samples from emission measurements of stationary sources for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) Språk: no NS 9815:1995 Vann- og luftundersøkelse - Gasskromatografisk analyse for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) Water and air analysis - Gas chromatographic analysis for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) Språk: no NS-EN :1998 Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Språk: no NS-EN ISO :1997 Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 13: Retningslinjer for prøvetaking av slam fra avløpsvann- og vannbehandlingsanlegg (ISO :1997) Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water treatment works (ISO :1997) Språk: no Listenummer: 6/2011 Side: 24 av 133

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-ISO :1992/Amd 1:1999 Endringsblad A1 til NS-ISO :1992 Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 2: Meiselhammere og naglehammere (ISO :1992) (= EN /A1) Amendment A1 to NS-ISO :1992 Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 2: Chipping hammers and riveting hammers (ISO :1992) (= EN /A1) NS-ISO :1992 Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 3: Bergbor og roterende hammere - (= EN :1994) (ISO :1992) Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 3: Rock drills and rotary hammers - (= EN :1994) (ISO :1992) NS-ISO :1992/Amd 1:1999 Endringsblad A1 til NS-ISO :1994 Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 3: Bergbor og roterende hammere (ISO :1992) (= EN /A1) Amendment A1 to NS-ISO :1994 Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 3: Rock drills and rotary hammers (ISO :1992) (= EN /A1) NS-ISO :1992/Amd 1:1999 Endringsblad A1 til NS-ISO :1994 Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 5: Brytehammere og spadehammere (ISO :1992) (= EN /A1) Amendment A1 to NS-ISO :1994 Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 5: Pavement breakers and hammers for construction work (ISO :1992) (= EN /A1) NS-ISO :1992 Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 2: Meiselhammere og naglehammere (= EN :1994) (ISO :1992) Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 2: Chipping hammers and riveting hammers (= EN :1994) (ISO :1992) NS-ISO :1992/A2 Endringsblad A2 - Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 2: Meiselhammere og naglehammere (=EN :1994/A2) (ISO :1992/AM 1:1999) Amendment A2 - Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 2: Chipping hammers and riveting hammers (=EN :1994/A2) (ISO :1992/AM 1:1999) NS-ISO :1992/A2 Endringsblad A2 - Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 3: Bergbor og roterende hammere (=EN :1994/A2) (ISO :1992/AM 1:1999) Amendment A2 - Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 3: Rock drills and rotary hammers (=EN :1994/A2) (ISO :1992/AM 1:1999) Listenummer: 6/2011 Side: 25 av 133

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-25 Listenummer: 11/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-07-09 Listenummer: 11/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2014 Side: 1 av 132 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-27 Listenummer: 9/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2016 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-09-07 Listenummer: 17/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer