Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 5492:2009/prA1 Sensory analysis - Vocabulary (ISO 5492:2008/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren rev Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 2: Tilsetningsstoffer for betong - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kommentarfrist: pren rev Vinduer og inngangsdører - Terminologi Windows and pedestrian doors - Terminology Kommentarfrist: pren Tregulv - Terminologi Wood flooring - Terminology Kommentarfrist: pren rev Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, Kategori 1, 2 og 3 - Del 1: Terminologi Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2, and 3 - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Non-destructive testing - Thermographic testing - Part 3: Terms and definitions Kommentarfrist: pren ISO 780 Emballasje Transportemballasje Grafiske symboler for håndtering og lagring av pakker Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of packages (ISO/DIS 780:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 780 Packaging - Pictorial marking for handling of goods Kommentarfrist: ISO/DIS 6009 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 2 av 123

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Atomenergi, kjernefysisk teknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 4: Dosimetri for strålebehandling Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 4: Dosimetry for radiation processing Kommentarfrist: ISO/DIS Technical drawings - Edges of undefined shape - Vocabulary and indication on drawings (Revision of first edition (ISO 13715:1994) Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Edges of undefined shape -- Indication and dimensioning Kommentarfrist: ISO/DIS Computer applications in terminology -- Terminological markup framework Kommentarfrist: ISO/DIS Additive manufacturing -- General principles -- Part 1: Terminology Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Optics and photonics -- Vocabulary for telescopic systems -- Part 3: Terms for telescopic sights Erstatter A00008:20: ISO/TR :2014 Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 1: Terms and definitions Fastsatte norske standarder NS-EN :2014 Jernbane - Betegnelsessystem for jernbanevogner - Del 5: Systemstruktur (SBS) Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS) NS-EN 16575:2014 Biobaserte produkter - Terminologi Bio-based products - Vocabulary NS-EN ISO 8330:2014 Gummi- og plastslanger og slangekoplinger - Terminologi (ISO 8330:2014) Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2014) /fr NS-ISO/IEC 17788:2014 Informasjonsteknologi - Skytjenester - Oversikt og begreper Information technology - Cloud computing - Overview and vocabulary Listenummer: 19/2014 Side: 3 av 123

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Tilbaketrukne norske standarder NS 4587:1984 Geografiske posisjonsbestemmelser - Standardrepresentasjon av breddegrad, lengdegrad og høyde (ISO 6709:1983) Standard representation of latitude, longitude and altitude for geographic point locations (ISO 6709:1983) NS-EN ISO 8330:2008 Gummi- og plastslanger og slangekoplinger - Terminologi (ISO 8330:2007) Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2007) NS-ISO 22300:2012 Samfunnssikkerhet - Terminologi Societal security - Terminology 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Kompetansetjenester - Generelle krav til kompetansetjenester Expertise services - General requirements for expertise services Kommentarfrist: pren Romsystemer - Bruk av GNSS-basert posisjonering for vei Intelligent Transport System (ITS) - Del 1: Definisjoner og systemingeniørprosedyrer for etablering og vurdering av forestillinger Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of performances Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Securities and related financial instruments -- Classification of financial instruments (CFI code) Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Extension of map database specifications for applications of cooperative ITS Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- ITS central data registry -- Part 1: Requirements for an ITS central data registry Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 4 av 123

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- ITS central data registry -- Part 2: Governance of the Central ITS Data Concept Registry Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Indoor navigation for personal and vehicle ITS station -- Part 1: General information and use cases definition Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) - Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) -- Part 1: General usage Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- ITS station management -- Part 2: Remote management of ITS-SCUs Kommentarfrist: ISO/DIS Activities relating to drinking water and wastewater services -- Guidelines for the management of basic onsite domestic wastewater services Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 13687:2014 Tourism and related services -- Yacht harbours -- Minimum requirements ISO 16919:2014 Space data and information transfer systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories ISO/TR :2014 Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 1: Terms and definitions ISO/TS 16785:2014 Electronic Fee Collection (EFC) -- Interface definition between DSRC-OBE and external in-vehicle devices Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) Listenummer: 19/2014 Side: 5 av 123

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) Listenummer: 19/2014 Side: 6 av 123

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2014 Petroleumsprodukter - Retningslinjer for god drivstofføkonomi - Del 1: Diesel Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels CEN/TR 16405:2013 Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail CEN/TS 16406:2013 Intelligente transportsystemer- Kollektivtransport - Indirekte billettinnfrielse for jernbane Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for Rail CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability Listenummer: 19/2014 Side: 7 av 123

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Fastsatte norske standarder NS-EN 15628:2014 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell Maintenance - Qualification of maintenance personnel NS-EN 16575:2014 Biobaserte produkter - Terminologi Bio-based products - Vocabulary NS-ISO 10003:2007 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for håndtering av tvister som ikke løses i organisasjonen Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations NS-ISO 21217:2014 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Arkitektur Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 1: Lokal administrasjon Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 1: Local management NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 3: Tilgangspunkter Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 3: Service access points NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 4: Kommunikasjon for stasjonsintern administrasjon Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 4: Station-internal management communications NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 5: Hurtig tjenesteannonseringsprotokoll (FSAP) Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 5: Fast service advertisement protocol (FSAP) NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Ikke-IP-nettverk - Del 1: Hurtig nettverks- og transportprotokoll (FNTP) Intelligent transport systems - Communication access for land mobiles (CALM) - Non-IP networking - Part 1: Fast networking & transport layer protocol (FNTP) Listenummer: 19/2014 Side: 8 av 123

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Ikke-IP-nettverk - Del 2: Støtte for eksisterende systemer Intelligent transport systems - Communication access for land mobiles (CALM) - Non-IP networking - Part 2: Legacy system support NS-ISO :2013/A1:2014 Endringsblad A1 - Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Ikke-IP-nettverk - Del 2: Støtte for eksisterende systemer Amendment A1 - Intelligent transport systems - Communication access for land mobiles (CALM) - Non-IP networking - Part 2: Legacy system support Tilbaketrukne norske standarder NS-ISO 21217:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Arkitektur Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture NS-ISO 22300:2012 Samfunnssikkerhet - Terminologi Societal security - Terminology NS-ISO 22301:2012 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav Societal security - Business continuity management systems - Requirements 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Tekstiler - Tekstiler som er behandlet i vaskeri - Kontrollsystem for biologisk forurensning Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system Kommentarfrist: pren ISO :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. - Part 1: Detection method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 9 av 123

10 07 Matematikk. Naturvitenskap pren ISO Microbiology of the food chain - Quantitative analysis of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS (ISO/DIS 18465:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. -- Part 2: Enumeration method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2: Enumeration method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of the food chain - Quantitative analysis of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TR 13973:2014 Artificial recharge to groundwater Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. (ISO/TR :2014) CEN ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanoteknologi - Veiledning om frivillig merking av forbrukerprodukter som inneholder produserte nanoobjekter (ISO/TS 1380:2013) Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) Listenummer: 19/2014 Side: 10 av 123

11 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment Fastsatte norske standarder NS-EN 16493:2014 Vannundersøkelse - Krav til nomenklatur for registrering av biomangfold-data, taksonomiske sjekklister og taksonomiske bestemmelsesnøkler Water quality - Nomenclatural requirements for the recording of biodiversity data, taxonomic checklists and keys NS-EN ISO :2014 Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode for vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall (ISO :2014) Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora (ISO :2014) Tilbaketrukne norske standarder NS 4587:1984 Geografiske posisjonsbestemmelser - Standardrepresentasjon av breddegrad, lengdegrad og høyde (ISO 6709:1983) Standard representation of latitude, longitude and altitude for geographic point locations (ISO 6709:1983) Listenummer: 19/2014 Side: 11 av 123

12 07 Matematikk. Naturvitenskap NS-EN ISO :2000/AC:2008 Rettelsesblad AC - Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode (ISO :2000/Cor 1:2007) Corrigendum AC - Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method (ISO :2000/Cor 1:2007) NS-EN ISO :2000 Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode (ISO :2000) Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method (ISO :2000) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Oftalmisk optikk - Referansemetode for prøving av brilleinnfatninger og solbriller for nikkelutgivelse Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Kommentarfrist: pren Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ ikke-porøs overflatepprøving uten mekanisk handling for evaluering av virucidal aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler som brukes i det medisinske området - Prøvingsmetoder og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical area - Test method and requirements (phase 2/step 2) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Momentnøkkel til handstykker benyttet for implantering Dentistry - Torque transmitter for handpieces used for implantation (ISO/DIS 17509:2014) Kommentarfrist: pren ISO Transfusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 3: Blood-takingsett for engangsbruk (ISO/DIS : 2014) Transfusion equipment for medical use - Part 3: Blood-taking sets for single use (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 3964 rev Dentistry - Coupling dimensions for handpiece connectors (ISO/DIS 3964:2014) Kommentarfrist: pren ISO 6009 Hypodermiske sprøyter for engangsbruk - Fargekoding for identifikasjon (ISO/DIS 6009: 2014) Hypodermic needles for single use - Colour coding for identification (ISO/DIS 6009:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 12 av 123

13 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 5: Frysetørringsnedleggelser for injeksjonshetteglass (ISO/DIS : 2014) Injection containers and accessories - Part 5: Freeze drying closures for injection vials (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 8537 Sterile engangssprøyter, med eller uten kanyle, for insulin (ISO/DIS 8537: 2014) Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO/DIS 8537:2014) Kommentarfrist: pren ISO Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Implants - Dynamic fatigue test for endosseous dental implants (ISO/DIS 14801:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Powered scaler (ISO/DIS 18397:2014) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 6: Connectors for neuraxial applications (ISO/IEC/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Transfusion equipment for medical use -- Part 3: Blood-taking sets for single use Kommentarfrist: ISO/DIS 3964 Dentistry -- Coupling dimensions for handpiece connectors Kommentarfrist: ISO/DIS 6009 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification Kommentarfrist: ISO/DIS Injection containers and accessories -- Part 5: Freeze drying closures for injection vials Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 13 av 123

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS 8537 Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 6: Tests for local effects after implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 6: Tests for local effects after implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 1: Glass cylinders for dental local anaesthetic cartridges Kommentarfrist: ISO/DIS Dentale implantat systemer - Teknisk dokumentasjon Dental implants -- Dynamic continuous fatigue test Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Implants -- Dynamic fatigue test for endosseous dental implants Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Momentnøkkel til handstykker benyttet for implantering Dentistry -- Torque transmitter for handpieces used for implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications -- Part 3: Enteral applications Kommentarfrist: ISO/DIS Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications -- Part 8: Citrate-based anticoagulant solution for apheresis applications Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Powered scaler Kommentarfrist: ISO/DIS Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 6: Connectors for neuraxial applications Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 14 av 123

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO-standarder ISO 5367:2014 Anaesthetic and respiratory equipment -- Breathing sets and connectors Erstatter A00008:20: ISO 8836:2014 Suction catheters for use in the respiratory tract Erstatter A00008:20: ISO :2014 Implants for surgery -- Wear of total hip-joint prostheses -- Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding environmental conditions for test Erstatter A00008:20: ISO :2014 Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 3: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with displacement control and corresponding environmental conditions for test Erstatter A00008:20:032161,A00008:20: ISO 17069:2014 Accessible design -- Consideration and assistive products for accessible meeting Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 13004:2014 Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013) CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO and ISO (ISO/TS 16775:2014) CEN/TR 16386:2013 Tannpleie - Retningslinjer for håndtering methacrylate-baserte materialer i dentalt laboratorium Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the dental laboratory CEN/TR 16427:2013 Intelligente transportsystemer - Kollektivtransport - Informasjon til brukere med synshemming Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP) CEN/TS 16677:2014 Øyeoptikk - Referansemetode for prøving av nikkelavgivelse fra brilleinnfatninger og solbriller Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Listenummer: 19/2014 Side: 15 av 123

16 11 Helsevesen, Teknikk Fastsatte norske standarder NS-EN 1789:2007+A2:2014 Ambulanser og ambulanseutstyr - Veiambulanser Medical vehicles and their equipment - Road ambulances NS-EN :2014 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances NS-EN ISO 7199:2014 Kardiovaskulære implantater og kunstige organer - Blodgassutvekslere (oksygenatorer) (ISO 7199: Amd 1:2012) Cardiovascular implants and artificial organs - Blood-gas exchangers (oxygenators) (ISO 7199: Amd 1:2012) NS-EN ISO :2014 Optikk og optiske instrumenter - Fokometre - Del 1: Instrumenter for generell bruk (ISO :2014) Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 2: Optiske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO :2014) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2014) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2014) NS-EN ISO :2006/A1:2014 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 9: Flerfokale intraokulære linser (ISO :2006/Amd 1:2014) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 9: Multifocal intraocular lenses (ISO :2006/Amd 1:2014) NS-EN ISO :2006/A1:2014 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 10: Fakiske intraokulære linser (ISO :2006/Amd 1:2014) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Phakic intraocular lenses (ISO :2006/Amd 1:2014) NS-EN ISO 13212:2014 Oftalmisk optikk - Vedlikeholdsprodukter for kontaktlinser - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:2014) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO 13212:2014) NS-EN ISO 15841:2014 Tannpleie - Metalltråder til bruk i kjeveortopedisk materiale (ISO 15841:2014) Dentistry - Wires for use in orthodontics (ISO 15841:2014) NS-EN ISO :2014 Tannpleie - Dental kofferdamteknikk - Del 2: Klammertenger (ISO :2014) Dentistry - Dental rubber dam instruments - Part 2: Clamp forceps (ISO :2014) Listenummer: 19/2014 Side: 16 av 123

17 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 1789:2007+A1:2010 Ambulanser og ambulanseutstyr - Veiambulanser Medical vehicles and their equipment - Road ambulances NS-EN 12022:1999 Blood gas exchangers NS-EN :2008 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances NS-EN ISO 8598:1998 Øyeoptikk - Instrumenter - Fokusmålere (ISO 8598:1996) Optics and optical instruments - Focimeters (ISO 8598:1996) NS-EN ISO :2006 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2006) NS-EN ISO :2006/A1:2012 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006/Amd 1:2012) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2006/Amd 1:2012) NS-EN ISO :1999 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 2: Optiske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO :1999) - (innbefattet rettelsesblad AC:2005) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods (ISO :1999) - (Corrigendum AC:2005 incorporated) NS-EN ISO 11985:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser - Aldring ved påvirkning av UV-lys og synlig lys (in vitro metode) (ISO 11985:1997) Ophthalmic optics - Contact lenses - Ageing by exposure to UV and visible radiation (in vitro method) (ISO 11985:1997) NS-EN ISO 12864:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser - Bestemmelse av strølys (ISO 12864:1997) Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of scattered light (ISO 12864:1997) Listenummer: 19/2014 Side: 17 av 123

18 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 13212:2011 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:2011) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO 13212:2011) NS-EN ISO 15841:2006 Tannpleie - Metalltråder til bruk i kjeveortopedisk materiale (ISO 15841:2006) Dentistry - Wires for use in orthodontics (ISO 15841:2006) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :2011/prA1 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers Kommentarfrist: EN ISO :2013/prA1 Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO :2013/DAM 1:2014) Kommentarfrist: EN ISO :2008/prA1 Vernetøy - Prøvingsmetoder for bekledning som beskytter mot kjemikalier - Del 4: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrenging ved spruting (Spray Test) (ISO :2008/DAM 1:2014) Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals - Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test) (ISO :2008/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren 388 Vernehansker mot mekanisk påførte skader Protective gloves against mechanical risks Kommentarfrist: pren Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles Kommentarfrist: pren Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 11: Kontrollprøving (ISO/DIS : 2014) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 11: Performance testing (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 18 av 123

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: Test manikin for in water performance testing of buoyant aids to be worn Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members Kommentarfrist: pren Cold applied joint sealants - Test methods - Part 7: Determination of the resistance to flame Kommentarfrist: pren rev Karakterisering av avfall - Prøving av utlekkingsegenskaper - Oppstrøms kolonneprøving (under spesielle betingelser) Characterization of waste - Leaching behaviour test - Up-flow percolation test (under specified conditions) Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Trykk- og vakuumlufteanordning Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure and vacuum breather device Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: nondispersive infrared spectrometry Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 19 av 123

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Water quality - Guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of rivers Kommentarfrist: pren Protective gloves - The determination of Dimethylformamide in gloves Kommentarfrist: pren Biobaserteprodukter - Bestemmelse av biobasert innhold ved bruk av radiokarbon analyse og element analyse Bio-based products - Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis Kommentarfrist: pren Luftundersøkelse - Bioovervåking med høyere planter Metode med standardisert tobakkeksponering Ambient air - Biomonitoring with Higher Plants - Method of the standardised tobacco exposure Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Determination of volatile organic compounds in water - Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS- SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) (ISO/DIS 17943:2014) Kommentarfrist: pren :2014 Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance Kommentarfrist: pren ISO rev Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av kraftterskel for rentoner og benledere (ISO/DIS 389-3:2014) Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators (ISO/DIS 389-3:2014) Kommentarfrist: pren ISO 6385 Ergonomiske prinsipper ved utforming av arbeidsprosesser (ISO/DIS 6385:2014) Ergonomic principles in the design of work systems (ISO/DIS 6385:2014) Kommentarfrist: pren ISO Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 1: Kvantitative metoder (ISO/DIS :2014) Water quality - Determination of turbidity - Part 1: Quantitative methods (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 9094:2014 Small craft - Fire protection (ISO/DIS 9094:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 20 av 123

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration (ISO/DIS ) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption (ISO/DIS 15009:2014) Kommentarfrist: pren ISO 16852:2014 Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use (ISO/DIS 16852:2014) Kommentarfrist: pren ISO 18635:2014 Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment and suspended (particulate) matter - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO/DIS 18635:2014) Kommentarfrist: pren ISO Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 1: Generelle aspekter (ISO/DIS :2014) Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 1: General aspects (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 2: Jern- og stålindustri (ISO/DIS :2014) Stationary source emissions - Greenhouse Gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 2: Iron and steel industry (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 3: Sementindustri (ISO/DIS :2014) Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 3: Cement industry (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 4: Aluminiumsindustri (ISO/DIS :2014) Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 4: Aluminium industry (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 21 av 123

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 5: Kalkindustri (ISO/DIS :2014) Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 5: Lime industry (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 6: Ferrolegeringsindustri (ISO/DIS :2014) Stationary source emissions - Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries - Part 6: Ferroalloy industry (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers - Static headspace method (ISO/DIS 22155:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av kraftterskel for rentoner og benledere Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators Kommentarfrist: ISO/DIS 6385 Ergonomic principles in the design of work systems Kommentarfrist: ISO/DIS 6385 Ergonomic principles in the design of work systems Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 22 av 123

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 1: Kvantitative metoder Water quality -- Determination of turbidity -- Part 1: Quantitative methods Kommentarfrist: ISO/DIS Måling av radioaktivitet i miljøet - Air: radon Del 11: Prøvingsmetode for jordgass med prøvetaking i dypet Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth Kommentarfrist: ISO/DIS Atomenergi, kjernefysisk teknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 4: Dosimetri for strålebehandling Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 4: Dosimetry for radiation processing Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 2: CF3l extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 5: FK extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 6: HCFC Blend A extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 8: HFC 125 extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 9: HFC 227 ea extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 10: HFC 23 extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 11: HFC 236fa extinguishant Kommentarfrist: ISO/DIS Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 23 av 123

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Soil quality - Gas-chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge and trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Overvåking av aktivitetskonsentrasjoner av luftbårne radioaktive stoffer på arbeidsplassen av kjernekraftverk Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities Kommentarfrist: ISO/DIS Fire safety engineering -- Procedures and requirements for verification and validation of calculation methods -- Part 1: General Kommentarfrist: ISO/DIS Fire safety engineering -- Selection of design fire scenarios and design fires -- Part 1: Selection of design fire scenarios Kommentarfrist: ISO/DIS Flame arresters -- Performance requirements, test methods and limits for use Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes Kommentarfrist: ISO/DIS Vannundersøkelse - Bruk av induktivt koplet plasmamassespektrometri (ICP-MS) - Del 2: Bestemmelse av 61 grunnstoff Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of 61 elements Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of volatile organic compounds in water -- Method using headspace solid-phase micro-extraction (HS- SPME) followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment and suspended (particulate) matter -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 24 av 123

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Soil quality -- Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants Kommentarfrist: ISO/DIS Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 1: Generelle aspekter Stationary source emissions -- Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 1: General aspects Kommentarfrist: ISO/DIS Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 2: Jern- og stålindustri Stationary source emissions -- Greenhouse Gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 2: Iron and steel industry Kommentarfrist: ISO/DIS Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 3: Sementindustri Stationary source emissions -- Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 3: Cement industry Kommentarfrist: ISO/DIS Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 4: Aluminiumsindustri Stationary source emissions -- Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 4: Aluminium industry Kommentarfrist: ISO/DIS Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 5: Kalkindustri Stationary source emissions -- Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 5: Lime industry Kommentarfrist: ISO/DIS Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder Bestemmelse av klimagassutslipp fra energiintensiv industri Del 6: Ferrolegeringsindustri Stationary source emissions -- Determination of greenhouse gas (GHG) emissions in energy-intensive industries -- Part 6: Ferroalloy industry Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic quantitative determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers -- Static headspace method Kommentarfrist: Listenummer: 19/2014 Side: 25 av 123

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-25 Listenummer: 11/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-27 Listenummer: 9/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2016 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer