Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Potensielle eksplosive atmosfærer - Termer og definisjoner for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i potentielle eksplosive atmosfærer Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres Kommentarfrist: pren Tanker for transport av farlig gods - Digitalt grensesnitt for anordningen for produktgjenkjenning Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device Kommentarfrist: pren Sustainably produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren ISO 6927 Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary (ISO/DIS 6927:2011) Kommentarfrist: pren ISO 8373 Styring av industriroboter - Terminologi Manipulating industrial robots - Vocabulary (ISO/DIS 8373:2010) Kommentarfrist: pren ISO Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Part 1: Terminology (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2003/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 85 Safety sign E014: Child seat presence and orientation detection system (CPOD) Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 2 av 143

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7010/DAmd 86 Safety sign E015: Drinking water Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 87 Safety sign E020: Emergency stop button Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 88 Safety sign E021: Hand washing facility Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 89 Safety sign E022: Push door on left-hand side to open Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 90 Safety sign E023: Push door on right-hand side to open Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 91 Safety sign M027: Check guard Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 92 Safety sign M028: Keep locked Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 93 Safety sign M029: Sound horn Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 94 Safety sign M030: Use litter bin Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 95 Safety sign M031: Use table saw adjustable guard Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 96 Safety sign M032: Wear anti-static footwear Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 97 Safety sign P016: Do not spray with water Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 3 av 143

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7010/DAmd 98 Safety sign P035: Do not wear metal studded footwear Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 99 Safety sign P036: No children allowed Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 100 Safety sign W030: Warning; Hand crushing between press brake tool Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 101 Safety sign W031: Warning; Hand crushing between press brake and material Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 102 Safety sign W032: Warning; Rapid movement of workpiece in press brake Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 103 Safety sign W033: Warning; Barbed wire Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 104 Safety sign W034: Warning; Bull Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 105 Safety sign W035: Warning; Falling objects Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 106 Safety sign W036: Warning; Fragile roof Kommentarfrist: ISO 7010/DAmd 108 Safety sign W038: Warning; Sudden loud noise Kommentarfrist: ISO/DIS Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt - Del 3: Utformingskriterier for grafiske symboler brukt på sikkerhetsskilt Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 3: Design criteria for graphical symbols used in safety signs Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 4 av 143

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs Kommentarfrist: ISO/DIS 6927 Buildings and civil engineering works -- Sealants -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 6938 Textiles -- Natural fibres -- Generic names and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS 8373 Manipulating industrial robots - Vocabulary (Revision of ISO/TR 8373:1988) Kommentarfrist: ISO/DIS 8373 Manipulating industrial robots -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Terminological entries in standards -- Part 2: Adoption of standardized terminological entries Kommentarfrist: ISO/DIS Ceramic tile - Definitions, classification, characteristics and marking Kommentarfrist: ISO/DIS Ceramic tiles -- Definitions, classification, characteristics and marking Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Digital records conversion and migration process Kommentarfrist: ISO/DIS Tilstandsovervåking og diagnostikk av maskiner - Ordliste Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Tilstandsovervåking og diagnostikk av maskiner - Ordliste Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vocabulary Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 5 av 143

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems Kommentarfrist: ISO/DIS Societal security -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 7010:2003/Amd 8:2011 ISO 12756:1998/Amd 1:2011 Viscosity of the writing fluid Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN 378-1:2008+A1:2010 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria NS-EN :2010 Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori 1, 2 og 3 - Del 1: Terminologi Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories 1, 2 and 3 - Part 1: Terminology NS-EN ISO 1942:2010 Tannpleie - Terminologi (ISO 1942:2009, korrigert utgave ) Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009, Corrected version ) Listenummer: 3/2011 Side: 6 av 143

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN ISO 4063:2010 Sveising og beslektede metoder - Nomenklatur for metoder og referansenummer (ISO 4063:2009, korrigert utgave ) Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version ) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 378-1:2008 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria NS-EN :2003 Fyrverkeri - Del 1: Terminologi - (innbefattet rettelsesblad AC:2005) Fireworks - Part 1: Terminology - (Corrigendum AC:2005 incorporated) NS-EN ISO 1942:2009 Tannpleie - Terminologi (ISO 1942:2009) Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009) /fr NS-EN ISO 4063:2009 Sveising og beslektede metoder - Nomenklatur for metoder og referansenummer (ISO 4063:2009) Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009) 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Plastics welding personnel - Qualification testing of welders - Thermoplastics welded assemblies Kommentarfrist: pren Postal Services - Quality of Services - Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail Kommentarfrist: pren Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008 Kommentarfrist: pren Health care provision by chiropractors Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 7 av 143

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Metodikk for benchmarking av energieffektivitet Energy efficiency benchmarking methodology Kommentarfrist: pren Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements Kommentarfrist: pren Methodology for calculation and declaration on energy consumptions and GHG emissions in transport services (good and passengers transport) Kommentarfrist: pren ISO 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles (ISO/DIS 9712:2011) Kommentarfrist: pren ISO Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse (ISO/DIS 15189:2011) Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO/DIS 15189:2011) Kommentarfrist: pren ISO Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - Intermodal goods transport - System parameters (ISO/DIS 17263:2011) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Samsvarsvurdering - Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner (ISO/IEC/DIS 17020:2011) Conformity assessment - General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC/DIS 17020:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 9712 Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel Kommentarfrist: ISO/DIS 9712 Non-destructive testing -- Qualification and certification of personnel Kommentarfrist: ISO/DIS 9712 Non-destructive testing -- Qualification and certification of NDT personnel -- General principles Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 8 av 143

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for monitoring and measuring Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent Transport Systems -- Interface Protocol and Message Set Definition between Traffic Signal Controllers and Detectors(IPMSTSCD) Kommentarfrist: ISO/DIS Medical laboratories -- Requirements for quality and competence Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Intermodal goods transport architecture and terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structures Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Intermodal goods transport --- System parameters Kommentarfrist: ISO/DIS Tilstandsovervåking og diagnostikk av maskiner - Krav til opplæring og sertifisering av personale - Del 1: Krav til sertifiseringsorgan og sertifiseringsprosess Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process Kommentarfrist: ISO/DIS Tilstandsovervåking og diagnostikk av maskiner - Krav til opplæring og sertifisering av personale - Del 2: Vibrasjonsovervåking Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 2: Vibration condition monitoring Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent Transport Systems -- Communications, Air Interface, Long and Medium Range (CALM) -- Infra Red Systems Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Infra-red systems Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 9 av 143

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Societal security -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Societal security -- Preparedness and continuity management systems -- Requirements Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 28801:2011 Double sampling plans by attributes with minimal sample sizes, indexed by producer's risk quality (PRQ) and consumer's risk quality (CRQ) ISO 29281:2011 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Non-IP networking ISO 29283:2011 ITS CALM Mobile Wireless Broadband applications using Communications in accordance with IEEE CEN Workshop Agreements CWA 16275:2011 Guidelines for the selection of consultants advising SMEs on integrated quality, environment, health and safety management systems Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) Listenummer: 3/2011 Side: 10 av 143

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats Listenummer: 3/2011 Side: 11 av 143

12 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation Fastsatte norske standarder NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester Requirements and recommendations for the provision of cleaning services Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Språk: no 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse Del 6: Spesielle regler for forbehandling av prøver tatt ut ved primært produksjonstrinn (ISO/DIS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Primært produksjonstrinn Prøvetakingsteknikker (ISO/DIS 13307:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Primary production stage - Sampling techniques (ISO/DIS 13307:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi -- Forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse -- Del 6: Spesielle regler for forbehandling av prøver tatt ut ved primært produksjonstrinn Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 2: Most probable number method Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 12 av 143

13 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/DIS Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi -- Primært produksjonstrinn -- Prøvetakingsteknikker Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Primary production stage -- Sampling techniques Kommentarfrist: ISO/DIS Næringsmidler -- Deteksjon av genetisk modifiserte organismer og avledete produkter -- Proteinbaserte metoder Foodstuffs -- Detection of genetically modified organisms and derived products -- Protein-based methods Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 10801:2010 Nanoteknologi - Produksjon av metallnanopartikler for prøving av innåndingsgiftighet ved benyttelse av fordampings- /kondenseringsmetode (ISO 10801:2010) Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010) Listenummer: 3/2011 Side: 13 av 143

14 07 Matematikk. Naturvitenskap NS-EN ISO 10808:2010 Nanoteknologi - Karakterisering av nanopartikler i eksponeringsrom for giftighetsprøving ved innånding (ISO 10808:2010) Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing (ISO 10808:2010) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2006/prA1 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006/DAM 1:2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2006/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO 14630:2009/prA1 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Generelle krav - Endringsblad 1 (ISO 14630:2008/DAM 1:2011) Non-active surgical implants - General requirements - Amendment 1 (ISO 14630:2008/DAM 1:2011) Kommentarfrist: pren Manuelt drevne rullestoler - Krav og prøvingsmetoder Manual wheelchairs - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren rev Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ overflateprøving for evaluering av mykobakterieaktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika til bruk innenfor veterinærmedisin på ikke-porøse overflater uten mekanisk påvirkning - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of mycobactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008 Kommentarfrist: pren Health care provision by chiropractors Kommentarfrist: pren ISO Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 3: Heart valve substitutes implanted by minimally invasive techniques (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 14 av 143

15 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 3: Finished containers (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Brilleoptikk - Kontaktlinser - Bestemmelse av holdbarhetstiden (ISO/DIS 11987:2011) Ophtalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life (ISO/DIS 11987:2011) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Digitizing devices used in CAD/CAM systems - Test methods for assessing the accuracy and precision (ISO/DIS 12836:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Magnetfeste (ISO/DIS 13017:2011) Dentistry - Magnetic attachments (ISO/DIS 13017:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Generelle krav for instrumenter og relatert utstyr brukt i tannimplantat og behandling (ISO/DIS 13504:2011) Dentistry - General requirements for instruments and related accessories used in dental implant placement and treatment (ISO/DIS 13504:2011) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Handpieces and motors (ISO/DIS 14457:2011) Kommentarfrist: pren ISO Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse (ISO/DIS 15189:2011) Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO/DIS 15189:2011) Kommentarfrist: pren ISO In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO/DIS 15197:2011) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Instrumenter - Korneatopografer (ISO/DIS 19980:2011) Ophthalmic instruments - Corneal topographers (ISO/DIS 19980:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Hydrokoloid avtrykksmateriale (ISO/DIS 21563:2011) Dentistry - Hydrocolloid impression materials (ISO/DIS 21563:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 15 av 143

16 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Tannpleie - Periodontale prober - Del 1: Generelle krav (ISO/DIS :2011) Dentistry - Periodontal probes - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Perodontale prober - Betegnelse (ISO/DIS :2011) Dentistry - Periodontal probes - Part 2: Designation (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Sharps injury protection Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 3: Sharps containers (ISO/DIS 23907:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 14630:2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery -- Ultra-high molecular weight polyethylene -- Part 4: Measurement of oxidation index Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 11: Test dummies Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 16: Resistance to ignition of upholstered parts -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs - Part 16: Resistance to ignition of upholstered parts - Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Inhalational anaesthesia systems -- Part 7: Anaesthetic systems for use in areas with limited logistical supplies of electricity and anaesthetic gases Kommentarfrist: ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 6: Plastic barrels for injectables Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 16 av 143

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Needle-based injection systems for medical use -- Requirements and test methods -- Part 3: Finished containers Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Contact lenses - Methods for the determination of shelf-life Kommentarfrist: ISO/DIS Ophtalmic optics -- Contact lenses -- Determination of shelf-life Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Digitizing devices used in CAD/CAM systems -- Test methods for assessing the accuracy and precision Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Magnetic attachments Kommentarfrist: ISO/DIS Aseptic processing of health care products -- Part 7: Alternative processes for atypical medical devices and combination products Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- General requirements for instruments and related accessories used in dental implant placement and treatment Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Handpieces and motors Kommentarfrist: ISO/DIS Quality management in the medical laboratory Kommentarfrist: ISO/DIS Medical laboratories -- Requirements for quality and competence Kommentarfrist: ISO/DIS Determination of performance criteria for in vitro blood glucose monitoring systems for management of human diabets mellitus Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic test systems -- Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 17 av 143

18 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Ophthalmic instruments -- Corneal topographers Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic instruments -- Corneal topographers Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Hydrocolloid impression materials Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Periodontal probes -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Periodontal probes -- Part 2: Designation Kommentarfrist: ISO/DIS Sharps injury protection -- Requirements and test methods -- Sharps containers Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Implants for surgery -- Partial and total hip joint prostheses -- Part 2: Articulating surfaces made of metallic, ceramic and plastics materials Erstatter A00008:20: ISO :2011 Prefilled syringes -- Part 2: Plunger stoppers for dental local anaesthetic cartridges Erstatter A00008:20: ISO :2011 Pen systems -- Part 2: Plunger stoppers for pen-injectors for medical use Erstatter A00008:20: ISO :2011 Implants for surgery -- Wear of total intervertebral spinal disc prostheses -- Part 1: Loading and displacement parameters for wear testing and corresponding environmental conditions for test Erstatter A00008:20: ISO :2009/Cor 1:2011 Listenummer: 3/2011 Side: 18 av 143

19 11 Helsevesen, Teknikk Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN 81-41:2010 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle heiser for transport av personer og varer - Del 41: Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility NS-EN ISO 1942:2010 Tannpleie - Terminologi (ISO 1942:2009, korrigert utgave ) Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009, Corrected version ) NS-EN ISO :2010 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 7: Injeksjonskapsler beregnet for kombinasjoner av aluminium og plast uten overlappende plastdel (ISO :2006) Injection containers and accessories - Part 7: Injection caps made of aluminium-plastics combinations without overlapping plastics part (ISO :2006) NS-EN ISO 11986:2010 Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaktlinseprodukter - Bestemmelse av opptak og avgivelse av konserveringsmidler (ISO 11986:2010) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release (ISO 11986:2010) Listenummer: 3/2011 Side: 19 av 143

20 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 24501:2010 Ergonomi - Tilgjengelig utforming - Lydtrykksnivåer av lydsignaler for forbrukerprodukter (ISO 24501:2010) Ergonomics - Accessible design - Sound pressure levels of auditory signals for consumer products (ISO 24501:2010) NS-EN ISO 24502:2010 Ergonomi - Tilgjengelig utforming - Spesifikasjon av luminanskontrast for farget lys relatert til alder (ISO 24502:2010) Ergonomics - Accessible design - Specification of age-related luminance contrast for coloured light (ISO 24502:2010) NS-EN ISO 27020:2010 Tannpleie - Klemmer og rør for bruk i kjeveortopedi (ISO 27020:2010) Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics (ISO 27020:2010) NS-EN ISO :2010 Forbindelsesstykker med liten diameter for væsker og gass til medisinsk bruk - Del 1: Generelle krav (ISO :2010) Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements (ISO :2010) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN :2008 Forbindelsesstykker med liten diameter for væsker og gass til medisinsk bruk - Del 1: Generelle krav Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1 - General Requirements NS-EN ISO 1942:2009 Tannpleie - Terminologi (ISO 1942:2009) Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009) /fr NS-EN ISO 11986:2000 Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaklinseprodukter - Retninglinjer for bestemmelse av opptak og avgivelse av konserveringsmidler (ISO 11986:1999) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidelines for the determination of preservative uptake and release (ISO 11986:1999) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 54-5 rev Brannalarmanlegg - Del 5: Varmedetektorer - Punktdetektorer Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors Kommentarfrist: pren 54-7 rev Brannalarmanlegg - Del 7: Røykdetektorer - Punktdetektorer basert på lysspredning, lystransmisjon eller ionisering Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionisation Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 20 av 143

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Brannalarmanlegg - Del 22: Tilbakestiilbar varmedetekterende kabel Fire detection and fire alarm system - Part 22 : Resettable line type heat detectors Kommentarfrist: pren Brannalarmanlegg - Del 22: Ikke tilbakestiilbar varmedetekterende kabel Fire detection and fire alarm system - Part 28: Non-resettable line type heat detectors Kommentarfrist: pren 469 rev Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for protective clothing for firefighting Kommentarfrist: pren 482 Workplace exposure - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents Kommentarfrist: pren Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon - Kontinuerlig flammeioniseringsdetektor-metode Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method Kommentarfrist: pren Potensielle eksplosive atmosfærer - Termer og definisjoner for utstyr og beskyttelsessystemer for bruk i potentielle eksplosive atmosfærer Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres Kommentarfrist: pren Tanker for transport av farlig gods - Digitalt grensesnitt for anordningen for produktgjenkjenning Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of adsorbable organically bound halogens (AOX) Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of total nitrogen using dry combustion method Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 21 av 143

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of Kjeldahl nitrogen Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of trace elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of trace elements using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of trace elements in aqua regia and nitric acid digests - Graphite furnace atomic absorption spectrometry method (GFAAS) Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of nitric acid soluble fractions of elements Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of aqua regia soluble fractions of elements Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury in aqua regia and nitric acid digests - Part 1: Cold vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of mercury in aqua regia and nitric acid digests - Part 2: Cold vapour atomic fluorescence spectrometry (CVAFS) Kommentarfrist: pren Metodikk for benchmarking av energieffektivitet Energy efficiency benchmarking methodology Kommentarfrist: pren Levels of performance and acceptance for street cleaning and municipal waste management services - Part 1: General requirements Kommentarfrist: pren Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 22 av 143

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Air quality - Atmospheric measurements near ground with Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) - Ambient air and diffuse emission measurements Kommentarfrist: pren Sorting test to determine metal content of Municipal Incinerator Bottom Ash (MIBA) Aggregates - Tests for chemical properties of aggregates Kommentarfrist: pren ISO Plast - Røykutvikling - Del 2: Bestemmelse av optisk tetthet ved enkeltkammerprøving (ISO/DIS :2011) Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO 6341 Vannanalyse - Bestemmelse av hemming av mobiliteten til Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prøving av akutt toksisitet Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO/DIS 6341:2010) Kommentarfrist: pren ISO 9094 Mindre fartøy - brannvern Small craft - Fire protection (ISO/DIS 9094:2011) Kommentarfrist: pren ISO 9773 Plast - Bestemmelse av forbrenningsegenskaper til tynne, fleksible, vertikale prøvelegemer i kontakt med en antennelseskilde med liten flamme (ISO/DIS 9773:2011) Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source (ISO/DIS 9773:2011) Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy til bruk ved sveising og beslektede prosesser (ISO/DIS 11611:2011) Protective clothing for use in welding and allied processes (ISO/DIS 11611:2011) Kommentarfrist: pren ISO Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements (ISO/DIS 11612:2011) Kommentarfrist: pren ISO Personal protective equipment - Test methods for sunglasses and related equipment (ISO/DIS 12311:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 23 av 143

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and soil materials - Part 1: Extraction of amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 2: Extraction of crystalline iron oxides and hydroxides with dithionite (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 3: Extraction of aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 4: Extraction of humic substances from solid samples (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 5: Extraction of humic substances from aqueous samples (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment (ISO/DIS 12846:2010) Kommentarfrist: pren ISO Air quality - Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system (ISO/DIS 13138:2010) Kommentarfrist: pren ISO Emballasje - Transportemballasje for farlig gods - Forenlighetsprøving av plast for emballasje og IBCer (ISO/DIS 13274:2011) Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Plastics compatibility testing for packaging and IBCs (ISO/DIS 13274:2011) Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhets-, verne- og arbeidssko til yrkesbruk - Prøvingsmetode og spesifikasjoner for bestemmelse av sklimotstand (ISO/DIS 13287:2011) Personal protective equipment - Footwear - Test method for slip resistance (ISO/DIS 13287:2011) Kommentarfrist: pren ISO Stationary source emissions - Determination of the ratio of biomass (biogenic) and fossil-derived carbon dioxide - Radiocarbon sampling and determination Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 24 av 143

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Environmental management - Eco-efficiency assessment of product systems - Principles, requirements and guidelines (ISO/DIS 14045:2011) Kommentarfrist: pren ISO Vernetøy - Beskyttelse mot varme og flamme - Materialer, materialkombinasjoner og bekledning med begrenset flammespredning (ISO/DIS 14116:2011) Protective clothing - Protection against heat and flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing (ISO/DIS 14116:2011) Kommentarfrist: pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Specifications for monitoring and periodic testing to prove continued compliance with ISO (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Plastics -- Smoke generation -- Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 3: Guidance on the preservation and handling of samples Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 3: Preservation and handling of water samples Kommentarfrist: ISO/DIS Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 2: Requirements and test methods for wet alarm valves, retard chambers and water motor alarms Kommentarfrist: ISO/DIS Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 3: Requirements and test methods for dry pipe valves Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 25 av 143

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 5: Requirements and test methods for deluge valves Kommentarfrist: ISO/DIS Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 5: Requirements and test methods for deluge valves Kommentarfrist: ISO/DIS 6341 Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test Kommentarfrist: ISO/DIS 6341 Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test Kommentarfrist: ISO/DIS 6341 Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute toxicity test Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 16: Resistance to ignition of upholstered parts -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs - Part 16: Resistance to ignition of upholstered parts - Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Fire detection and alarm systems -- Part 10: Point-type flame detectors Kommentarfrist: ISO/DIS Fire detection and alarm systems -- Part 5: Point-type heat detectors Kommentarfrist: ISO/DIS Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 9: Test bed measurement of exhaust gas smoke emissions from engines used in non-road mobile machinery Kommentarfrist: ISO/DIS 9772 Cellular plastics - Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame [Revision of first edition (ISO 9772:1994)] Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 26 av 143

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Soil quality -- Effects of pollutants on earthworms -- Part 1: Determination of acute toxicity to Eisenia fetida/eisenia andrei Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing for use in welding and allied processes Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame -- Minimum performance requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and soil materials -- Part 1: Extraction of amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials -- Part 2: Extraction of crystalline iron oxides and hydroxides with dithionite Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials -- Part 3: Extraction of aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials -- Part 4: Extraction of humic substances from solid samples Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials -- Part 5: Extraction of humic substances from aqueous samples Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of mercury -- Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology - Risk assessment on anti-fouling systems on ships -- Part 1: Marine environmental risk assement method of biocidally active substances used for anti-fouling systems on ships Kommentarfrist: Listenummer: 3/2011 Side: 27 av 143

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det?

Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Hva er terminologi og fagspråk, og hva skal vi med det? Håvard Hjulstad Standard Norge 2010-04-22 - Håvard Hjulstad 1 Definisjoner 1 fagspråk : språk som blir nyttet av en yrkesgruppe, ofte kjennetegnet

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety KHMS dokumentasjon Kapittel 1 QHSE documentation Chapter 1 Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety Denne håndboken er / This manual is:

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal

Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Krav til sikkerhet og personvern hos tjenestesteder som skal koble seg opp til en felles elektronisk pasientjournal Seniorrådgiver Knut Lindelien, Standard Norge Bakgrunn Stort informasjonsbehov mye informasjon

Detaljer

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW)

teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Status på arbeidet med teststandarder i CEN for byggvareprodukter i kontakt med drikkevann (CPDW) Christian J. Engelsen Seniorforsker, PhD SINTEF christian.engelsen@sintef.no 1 Basic Requirements (BR)

Detaljer

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10

Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Standarder for - styringssystemer - arbeidsmiljø Prosjektleder Guri Kjørven Standard Norge 2010-03-10 Fagforbundet, 2010-03-10 1 Standarder Beskriver o et produkt, o en arbeidsprosess o et system Gir forslag

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog April 2015 FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog MERETE HOLMEN MURVOLD En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre det på og en harmonisering av beste praksis Foto:

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land

Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Nye brannkrav til kabler i Europa - Byggevareforordningen - CPR/Construction Products Regulation Gjeldende og kommende brannkrav til faste kabelinstallasjoner i bygninger og byggverk på land Elsikkerhetskonferansen

Detaljer

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI Hvordan definere kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI NS-EN 1997-1 Geoteknisk prosjektering Allmenn regler NGF Melding nr 11 Veiledning for prøvetaking NS-EN 1997-2 Geoteknisk

Detaljer

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser

NOK 435,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser NS-EN 81-1:1998+A3:2009 NOK 1 449,00 (eks. mva) Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 1: Elektriske heiser Språk: NS-EN 474-1:2006+A4:2013 NOK 621,00 (eks. mva) Masseforflytningsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice

OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE. Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice OPPLÆRINGSPLAN HELSE MIDT - NORGE Ann M. Berg Steril forsyning, St. Olav Driftsservice MÅL L FOR OPPLÆRINGSPLAN Dokumentere opplæringskrav for nytilsatte Dokumentere kompetansenivå til de ansatte Felles

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø

Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter. Wärtsilä 28.Aug 2013 WÄRTSILÄ NORWAY ISø Status for maritim miljøteknologi Marked og muligheter Global network, local presence More than 1200 motivated employees Wärtsilä Norway AS Wärtsilä Ship Design Norway AS Wärtsilä Moss AS Wärtsilä Oil

Detaljer

Er evnen like stor som viljen i Norge?

Er evnen like stor som viljen i Norge? multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som viljen i Norge? Margrethe Foss, Multiconsult Margrethe.foss@multiconsult.no Mob: 40645053 multiconsult.no Verdiskapende FM Er evnen like stor som

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Norsk Standard NS-EN ISO 9972:2015 ICS 91.120.10 Sråk: Engelsk Bygningers termiske egenskaer Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015) Thermal erformance of buildings Determination

Detaljer

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon ISO standardisering for leveranser av informasjon InformationDeliveryManual - IDM TEMA - Informasjon Alt jeg snakker om er: INFORMASJON -> I-en i BIM rett informasjon til rett formål levert i rett format

Detaljer

Relevante standarder og utfordringer ifm design av målesystemer

Relevante standarder og utfordringer ifm design av målesystemer Relevante standarder og utfordringer ifm design av målesystemer Date: 15.03.2014 Rev.: 01 Stig Norheim Referanser (sitat) Illustrasjoner fra NFOGM sin hjemmeside (Metering School) Selskapskvav Norsok Måleforskriften

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen?

Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Hvilken standard angår oss i arkivdanningen? Frokostmøte DOGA Geir Magnus Walderhaug regionsleder Norsk Arkivråd Region øst 29. februar 2012 ISO Standard Norge - andre ISO ikke eneste aktør Mange IT-standarder

Detaljer

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23

Praktisk bruk og innføring av OLF104. 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Praktisk bruk og innføring av OLF104 1 - Classification: Internal 2010-04-23 Innhold Bakgrunn Implementering Tekniske krav Retningslinjer/anbefalinger Arbeidsprosesser Kompetanse Fundament 2 - Classification:

Detaljer

Internasjonal standardisering av HMS i arktiske strøk

Internasjonal standardisering av HMS i arktiske strøk Internasjonal standardisering av HMS i arktiske strøk Arctic Operations (ISO TC67 SC8) Arne Haugan Advisor WET ISO standards Arctic Operations 2 Arctic Operations (ISO TC67 SC8) Barents 2020 prosjektet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Make most out of your Energy. 21.08.2014 Arild Bjørkedal Vice President Energy & ITB, Schneider Electric

Make most out of your Energy. 21.08.2014 Arild Bjørkedal Vice President Energy & ITB, Schneider Electric Make most out of your Energy 21.08.2014 Arild Bjørkedal Vice President Energy & ITB, Schneider Electric Byene vokser og skaper utfordringer. 75% of the Earth s Energy consuption 50% of the Earth s population

Detaljer

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17

NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 NOR/307D0153.00T OJ L 67/07, p. 13-17 COMMISSION DECISION of 6 March 2007 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på?

Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Kvalitetssikring av innkjøpsprosesser i Helse Sør-Øst 28. Januar 2015 Introduksjon av nye produkter hva er viktig å være oppmerksom på? Avdeling for smittevern Disposisjon Før bestiling/anbud Behovsanalyse

Detaljer