Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren rev Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 2: Tilsetningsstoffer for betong - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kommentarfrist: pren 1907 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology Kommentarfrist: pren rev Vinduer og inngangsdører - Terminologi Windows and pedestrian doors - Terminology Kommentarfrist: pren Tregulv - Terminologi Wood flooring - Terminology Kommentarfrist: pren ISO rev Mikrolinsers regelmessige oppstilling - Del 1: Terminologi (ISO/DIS : 2014) Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 6009 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification Kommentarfrist: ISO/DIS 7098 Information and documentation -- Romanization of Chinese Kommentarfrist: ISO/DIS Atomenergi, kjernefysisk teknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 4: Dosimetri for strålebehandling Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 4: Dosimetry for radiation processing Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Edges of undefined shape -- Indication and dimensioning Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 2 av 121

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Information and documentation -- Records management -- Part 1: Concepts and principles Kommentarfrist: ISO/DIS Records management - Part 1: General Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation - Protection notices for restricting the use of documents and products Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Protection notices for restricting the use of documents and products Kommentarfrist: ISO/DIS Additive manufacturing -- General principles -- Part 1: Terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace air -- Terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Relief grooves -- Types and dimensioning Kommentarfrist: ISO/DIS Undervannsakustikk Terminologi Underwater acoustics -- Terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for implementation Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 5527:2015 Cereals -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 7010:2011/Amd 6:2014 Erstatter A00008:20:062284,A00008:20:063701,A00008:20: Listenummer: 4/2015 Side: 3 av 121

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 13574:2015 Industrial furnaces and associated processing equipment -- Vocabulary ISO/TS :2015 Industrial systems, installations and equipment and industrial products -- Structuring principles and reference designation -- Part 10: Power plants Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2014 Festemidler - Terminologi - Del 2: Termer og definisjoner for belegg (ISO :2014) Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO :2014) NS-EN ISO 4618:2014 Maling og lakk - Termer og definisjoner (ISO 4618:2014) Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2014) NS-EN ISO 6938:2014 Tekstiler - Naturfibere - Fellesnavn og definisjoner (ISO 6938:2012) Textiles - Natural fibres - Generic names and definitions (ISO 6938:2012) NS-EN ISO 7010:2012/A4:2014 Endringsblad A4 - Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011/Amd 4:2013) Amendment A4 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 4:2013) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 4618:2006 Maling og lakk - Termer og definisjoner (ISO 4618:2006) Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2006) Listenummer: 4/2015 Side: 4 av 121

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Romsystemer - Bruk av GNSS-basert posisjonering for vei Intelligent Transport System (ITS) - Del 1: Definisjoner og systemingeniørprosedyrer for etablering og vurdering av forestillinger Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of performances Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Cranes -- Training of drivers -- Part 3: Tower cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Cranes -- Training of operators -- Part 3: Tower cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems (ITS) -- Guidance protocol via personal ITS station for advisory safety systems -- Part 2: Road guidance protocol (RGP) requirements and specification Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Extension of map database specifications for applications of cooperative ITS Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 1: ITS service domains, service groups and services Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) - Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) -- Part 1: General usage Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- ITS station management -- Part 2: Remote management of ITS-SCUs Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 5 av 121

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Styringssystemer - Bedragerimottiltak og kontroller Security management system -- Fraud countermeasures and controls Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 17258:2015 Statistical methods -- Six Sigma -- Basic criteria underlying benchmarking for Six Sigma in organisations Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) Listenummer: 4/2015 Side: 6 av 121

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2014 Petroleumsprodukter - Retningslinjer for god drivstofføkonomi - Del 1: Diesel Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report CEN/TS 15448:2014 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) Listenummer: 4/2015 Side: 7 av 121

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System CEN/TS :2014 Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 3: Innovation thinking CEN/TS :2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 5: Collaboration management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 6: Creativity management CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability Fastsatte norske standarder NS 5832:2014/AC:2015 Rettelsesblad AC - Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til sikringsrisikoanalyse Corrigendum AC - Societal security - Protection against intentional undesirable actions - Requirements for security risk analysis Språk: no NS-EN :2014 Utstyr for sikker signaturgenerering - Del 6: Utvidelse av utstyr med nøkkelimport og sikker kommunikasjon med applikasjon for signaturgenerering Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Extension for device with key import and trusted channel to signature creation application NS-EN ISO 22311:2014 Samfunnssikkerhet - Videoovervåking - Eksportinteroperabilitet (ISO 22311:2012) Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012) NS-EN ISO 22313:2014 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Veiledning (ISO 22313:2012) Societal security - Business continuity management systems - Guidance (ISO 22313:2012) Listenummer: 4/2015 Side: 8 av 121

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-ISO 37500:2014 Veiledning om utkontraktering Guidance on outsourcing 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. - Part 1: Detection method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Kvantitativ analyse av emetisk toksin (cereulide) ved bruk av LC-MS/MS (ISO/DIS 18465:2014) Microbiology of the food chain - Quantitative analysis of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS (ISO/DIS 18465:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter growing at 41,5 degrees -- Part 1: Detection method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter -- Part 1: Detection method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter -- Part 2: Colony-count technique Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. -- Part 2: Enumeration method Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 9 av 121

10 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2: Enumeration method Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fôr Kvantitativ analyse av emetisk toksin (cereulide) ved LC-MS/MS Microbiology of the food chain -- Quantitative analysis of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection of Cronobacter spp. Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. (ISO/TR :2014) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanoteknologi - Veiledning om frivillig merking av forbrukerprodukter som inneholder produserte nanoobjekter (ISO/TS 1380:2013) Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) Listenummer: 4/2015 Side: 10 av 121

11 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 17516:2014 Kosmetikk - Mikrobiologi - Mikrobiologiske grenseverdier (ISO 17516:2014) Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits (ISO 17516:2014) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Oftalmisk optikk - Referansemetode for prøving av brilleinnfatninger og solbriller for nikkelutgivelse Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Kommentarfrist: pren ISO 3964 rev Tannpleie - Håndstykker for dentalt bruk (ISO/DIS 3964:2014) Dentistry - Coupling dimensions for handpiece connectors (ISO/DIS 3964:2014) Kommentarfrist: pren ISO 6009 Hypodermiske sprøyter for engangsbruk - Fargekoding for identifikasjon (ISO/DIS 6009: 2014) Hypodermic needles for single use - Colour coding for identification (ISO/DIS 6009:2014) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 11 av 121

12 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO 7864 rev Sterile sprøyter for engangsbruk - Krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS 7864: 2014) Sterile hypodermic needles for single use - Requirements and test methods (ISO/DIS 7864:2014) Kommentarfrist: pren ISO Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 5: Frysetørringsnedleggelser for injeksjonshetteglass (ISO/DIS : 2014) Injection containers and accessories - Part 5: Freeze drying closures for injection vials (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Ekstraksjonsstenger - Del 1: Generelle krav (ISO/DIS :2015) Dentistry - Extraction forceps - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 6: Prøving for lokaleffekter etter implantering (ISO/DIS :2014) Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Implants - Dynamic fatigue test for endosseous dental implants (ISO/DIS 14801:2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Extraoral spatulas for mixing dental cements (ISO/DIS 18559:2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 3964 Dentistry -- Coupling dimensions for handpiece connectors Kommentarfrist: ISO/DIS 6009 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification Kommentarfrist: ISO/DIS 7864 Sterile hypodermic needles for single use -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Ekstraksjonsstenger - Del 1: Generelle krav Dentistry -- Extraction forceps -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 12 av 121

13 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Tannpleie - Ekstraksjonsstenger - Del 1: Generelle krav Dentistry -- Extraction forceps -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 6: Tests for local effects after implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 6: Tests for local effects after implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 1: Glass cylinders for dental local anaesthetic cartridges Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 1: Drop-dispensing glass bottles Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 2: Screw-neck glass bottles for syrups Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 3: Screw-neck glass bottles (veral) for solid and liquid dosage forms Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations -- Part 7: Screw-neck vials made of glass tubing for liquid dosage forms Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 1: Drop-dispensing bottles Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 2: Screw-neck bottles for syrups Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 3: Screw-neck bottles for solid dosage and liquid form (veral) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 13 av 121

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical perparations - Part 7: Screw-neck vials made of glass tubing for liquid dosage forms Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Dentale implantat systemer - Teknisk dokumentasjon Dental implants -- Dynamic continuous fatigue test Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Implants -- Dynamic fatigue test for endosseous dental implants Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Extraoral spatulas for mixing dental cements Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Designation system for dental implants Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2015 Implants for surgery -- Hydroxyapatite -- Part 6: Powders ISO/TS 11405:2015 Dentistry -- Testing of adhesion to tooth structure Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 13004:2014 Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013) CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO and ISO (ISO/TS 16775:2014) CEN/TS 16677:2014 Øyeoptikk - Referansemetode for prøving av nikkelavgivelse fra brilleinnfatninger og solbriller Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Listenummer: 4/2015 Side: 14 av 121

15 11 Helsevesen, Teknikk Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 5359:2014 Anestesi og respirasjonsutstyr - Lavtrykks-slangesystemer for bruk med medisinsk gass (ISO 5359:2014) Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2014) NS-EN ISO 5367:2014 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Pusteutstyr og forbindelsesstykker (ISO 5367:2014) Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors (ISO 5367:2014) NS-EN ISO 8836:2014 Sugekatetere for bruk i luftveiene (ISO 8836:2014) Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2014) NS-EN ISO 9680:2014 Tannpleie - Arbeidslamper for tannbehandling (ISO 9680:2014) Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2014) NS-EN ISO :2014 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO :2014) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO :2014) NS-EN ISO 11070:2014 Sterilt innføringsutstyr, dilatorer og føringstråd til engangsbruk (ISO 11070:2014) Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires (ISO 11070:2014) NS-EN ISO :2014 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indkatorer - Del 1: Generelle krav (ISO :2014) Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements (ISO :2014) NS-EN ISO 11978:2014 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Merking (ISO 11978:2014) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling (ISO 11978:2014) NS-EN ISO :2014 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 6: Prøving av holdbarhet og stabilitet ved transport (ISO :2014) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 1: Trakealtuber (ISO :2011) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO :2011) Listenummer: 4/2015 Side: 15 av 121

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2014 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtubemansjetter (ISO :2010) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO :2010) NS-EN ISO 12870:2014 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO 12870:2012) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2012) NS-EN ISO 13116:2014 Tannpleie - Prøvingsmetode for å bestemme materialers radioopasitet (ISO 13116:2014) Dentistry - Test Method for Determining Radio-Opacity of Materials (ISO 13116:2014) NS-EN ISO 14730:2014 Oftalmisk optikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Prøving av antimikrobielle konserveringsmidlers virkning og veiledning om bestemmelse av holdbarhetstid (ISO 14730:2014) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO 14730:2014) Tilbaketrukne norske standarder NS 3342:1981 Helsevesen - Herrefrakker i polyester/bomull Health service - Polyester/cotton coats for men Språk: no NS-EN 12342:1998+A1:2009 Svelgtuber til bruk med anestesimaskiner og ventilatorer Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators NS-EN ISO 5359:2008 Lavtrykks-slangesystem for bruk med medisinsk gass (ISO 5359:2008) Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2008) NS-EN ISO 5359:2008/A1:2011 Endringsblad A1 - Lavtrykks-slangekonstruksjoner for bruk med medisinske gasser (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) Amendment A1 - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) NS-EN ISO 8836:2009 Sugekatetere for bruk i luftveiene (ISO 8836:2007, korrigert versjon ) Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2007, corrected version ) Listenummer: 4/2015 Side: 16 av 121

17 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 9680:2007 Tannpleie - Arbeidslamper for tannbehandling (ISO 9680:2007) Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2007) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO :2003) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO :2003) NS-EN ISO 11070:1999 Sterilt engangsutstyr til bruk ved innføring av kardiovaskulære katetre (ISO 11070:1998) Sterile single-use intravascular catheters introducers (ISO 11070:1998) NS-EN ISO :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indikatorer - Del 1: Generelle krav (ISO :2005) Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements (ISO :2005) NS-EN ISO 11978:2000 Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaktlinseprodukter - Informasjon fra produsenten (ISO 11978:2000) Ophtalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Information supplied by the manufacturer (ISO 11978:2000) NS-EN ISO :2007 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 6: Holdbarhet og stabilitet ved transport (ISO :2007) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability (ISO :2007) NS-EN ISO :2011 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 1: Trakealtuber (ISO :2011) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO :2011) NS-EN ISO :2010 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtubemansjetter (ISO :2010) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO :2010) NS-EN ISO 12870:2012 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO 12870:2012) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2012) Listenummer: 4/2015 Side: 17 av 121

18 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 14730:2000 Øyeoptikk - Kontaktlinseprodukter - Prøving av effekt på konserveringsmiddel og råd for bestemmelse av holdbarhetstid (ISO 14730:2000) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO 14730:2000) NS-EN ISO 14730:2000/AC:2001 Rettelsesblad - Øyeoptikk - Kontaktlinseprodukter - Prøving av effekt på konserveringsmiddel og råd for bestemmelse av holdbarhetstid (ISO 14730:2000) Corrigendum - Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO 14730:2000) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :2011/prA1 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers Kommentarfrist: EN 14025:2013/prA1 Tanker for transport av farlig gods - Metalliske trykktanker - Prosjektering og bygging Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction Kommentarfrist: EN ISO :2013/prA1 Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO :2013/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren Prøving av brannmotstanden til ikke-bærende bygningsdeler - Del 2: Himlinger Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings Kommentarfrist: pren 1384 rev Ridehjelmer Helmets for equestrian activities Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members Kommentarfrist: pren rev Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 18 av 121

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren rev Vernetøy for brannmannskap - Krav og prøvingsmetoder for røykdykkerhetter for brannmannskap Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters Kommentarfrist: pren Cold applied joint sealants - Test methods - Part 7: Determination of the resistance to flame Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Trykk- og vakuumlufteanordning Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure and vacuum breather device Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 2: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for FK Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 3: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HCFC Blend A-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 19 av 121

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 4: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 125-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 5: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 227ea-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 6: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 23-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 7: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-01-slokkemidde Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 8: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-100-slokkemiddel Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 9: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-55-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 10: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-541-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: nondispersive infrared spectrometry Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 20 av 121

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue Kommentarfrist: pren Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue Kommentarfrist: pren Sustainability of construction work - Environmental product declarations - Product category rules for resilient, textile and laminate floor coverings Kommentarfrist: pren Utstyr for vedlikehold om vinteren - Avisingsmidler - Del 1: Natriumklorid - Krav og prøvingsmetoder Winter service equipment - De-icing agents - Part 1: Sodium chloride - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Utstyr for vedlikehold om vinteren - Avisingsmidler - Del 2: Kalsiumklorid og magnesiumklorid - Krav og prøvingsmetoder Winter maintenance equipment - De-icing agents - Part 2: Calcium chloride and Magnesium chloride - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Traktorer og maskiner for jord- og skogbruk - Sikkerhet - Format for rapportering av ulykker Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents Kommentarfrist: pren :2014 Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance Kommentarfrist: pren ISO rev Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av vibrasjonsterskel for rentoner og benledere (ISO/DIS 389-3:2014) Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators (ISO/DIS 389-3:2014) Kommentarfrist: pren ISO Akustikk - Hørselsvern - Del 1: Subjektiv metode for måling av lyddemping Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 21 av 121

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern (ISO/DIS :2014) Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 1: Kvantitative metoder (ISO/DIS :2014) Water quality - Determination of turbidity - Part 1: Quantitative methods (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration (ISO/DIS ) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption (ISO/DIS 15009:2014) Kommentarfrist: pren ISO 16852:2014 Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use (ISO/DIS 16852:2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Laboratorieprøving av jord - Del 5: Ødometerprøving med trinnvis belastning (ISO/DIS :2014) Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 5: Incremental loading oedometer test (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Laboratorieprøving av jord - Del 6: Konusprøving (ISO/DIS :2014) Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 6: Fall cone test (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 18635:2014 Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment and suspended (particulate) matter - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO/DIS 18635:2014) Kommentarfrist: pren ISO Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 22 av 121

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying liquid pesticides and for re-entry workers (ISO/DIS 27065:2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av vibrasjonsterskel for rentoner og benledere Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Hørselsvern - Del 1: Subjektiv metode for måling av lyddemping Acoustics -- Hearing protectors -- Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern Acoustics -- Hearing protectors -- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern Acoustics -- Gearing protectors Part 2: Estimation of effective A-wighted sound pressure levels when hearing protectors are worn Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 24: Guide for the auditing of water quality sampling Kommentarfrist: ISO/DIS Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 1: Kvantitative metoder Water quality -- Determination of turbidity -- Part 1: Quantitative methods Kommentarfrist: ISO/DIS Atomenergi, kjernefysisk teknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 4: Dosimetri for strålebehandling Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 4: Dosimetry for radiation processing Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 23 av 121

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Gas-chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge and trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases -- Part 1: Determination of fume emission rate during arc welding and collection of fume for analysis Kommentarfrist: ISO/DIS Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases generated by arc welding - Part 1: Determination of emission rate and sampling for analysis of particulate fume Kommentarfrist: ISO/DIS Overvåking av aktivitetskonsentrasjoner av luftbårne radioaktive stoffer på arbeidsplassen av kjernekraftverk Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities Kommentarfrist: ISO/DIS Fire safety engineering -- Procedures and requirements for verification and validation of calculation methods -- Part 1: General Kommentarfrist: ISO/DIS Flame arresters -- Performance requirements, test methods and limits for use Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Screening soils for isopropanol-extractable organic compounds by determining emulsification index by light attenuation Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 24 av 121

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes Kommentarfrist: ISO/DIS Vannundersøkelse - Bruk av induktivt koplet plasmamassespektrometri (ICP-MS) - Del 2: Bestemmelse av 61 grunnstoff Water quality -- Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) -- Part 2: Determination of 61 elements Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace air -- Terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 101: Framework for the preparation and application of a sampling plan Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 102: Selection and application of sampling techniques Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 103: Safety Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 105: Packaging, transport, storage and preservation of samples Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 106: Quality control and quality assurance Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 107: Recording and reporting Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 201: Physical pretreatment in the field Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment and suspended (particulate) matter -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2015 Side: 25 av 121

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Water quality -- Determination of the acute toxicity to the marine rotifer Brachionus plicatilis Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Performance requirements for protective clothing worn by operators applying liquid pesticides and for re-entry workers Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Fire detection and alarm systems -- Part 8: Point-type fire detectors using a carbon monoxide sensor in combination with a heat sensor Erstatter A00008:20: ISO :2015 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 13: IG-100 extinguishant Erstatter A00008:20: ISO :2015 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 14: IG-55 extinguishant Erstatter A00008:20: ISO :2015 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 15: IG-541 extinguishant Erstatter A00008:20: ISO/TS 14072:2014 Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 12296:2013 Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector (ISO/TR 12296:2012) CEN ISO/TS :2014 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 1: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis (ISO/TS :2010) CEN ISO/TR :2011/A1:2013 Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from national populations (ISO/TR :2010/Amd 1:2013) Listenummer: 4/2015 Side: 26 av 121

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-07 Listenummer: 23/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 23/2016 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer