Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Non-destructive testing - Terminology - Part 9: Terms used in acoustic emission testing Kommentarfrist: pren Maintenance - Maintenance terminology Kommentarfrist: pren ISO Ergonomic principles related to mental work-load - Part 1: General concepts, terms and definitions (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Non-destructive testing - Leak testing - Vocabulary (ISO/DIS 20484:2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7010:2011/DAmd 185 Forbudt for gravide kvinner Safety sign P042: No pregnant women allowed Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 184 Forbudt å lene seg mot Safety sign P041: No leaning against Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 183 Forbudt å tenne/avfyre fyrverkeri Safety sign P040: Do not set off fireworks Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 182 Hammer til nødbruk Safety sign E025: Emergency hammer Kommentarfrist: ISO 15261:2004/DAmd 1 Vibrasjons- og støtgenerende systemer - Terminologi - Endringsblad 1 Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 2 av 139

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS 2041 Mekaniske vibrasjoner, støt og overvåking - Terminologi Mechanical vibration, shock and condition monitoring -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 2041 Mekaniske vibrasjoner, støt og tilstandsovervåking - Terminologi Mechanical vibration, shock and condition monitoring -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt - Del 2: Prinsipper for utforming av advarselsmerker for bruk på produkter Safety colours and safety signs -- Part 2: Design principles for product safety labels Kommentarfrist: ISO/DIS Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 2: Prinsipper for utforming av produktsikkerhetsmerking Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 2: Design principles for product safety labels Kommentarfrist: ISO/DIS Cranes -- Vocabulary -- Part 3: Tower cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomic principles related to mental work-load -- Part 1: General concepts, terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation - Trusted third party repository for digital records Kommentarfrist: ISO/DIS Document management -- Assessing ECM/EDRM Implemenations - Trustworthiness Kommentarfrist: ISO/DIS Geographic information -- Terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Maling og lakk - Fuktighetsgrad Del 1_Terminologi og generelle prinsipper Paints and varnishes -- Wettability -- Part 1: Terminology and general principles Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 3 av 139

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Maling og lakk - Fuktighetsgrad Del 2_Beregning av frigjort overflate energi på faste flater ved å beregne kontakt vinkel Paints and varnishes -- Wettability -- Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle Kommentarfrist: ISO/DIS Maling og lakk - Fuktighetsgrad Del 3_Beregning av frigjort overflate spenning i væsken ved å bruke anheng drypp metode Paints and varnishes -- Wettability -- Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method Kommentarfrist: ISO/DIS Maling og lakk - Fuktighetsgrad Del 4_Beregning av polar og dispergerende fraksjoner av overflate spenningen i væsken fra spenningen mellom to flater Paints and varnishes -- Wettability -- Part 4: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from an interfacial tension Kommentarfrist: ISO/DIS Maling og lakk - Fuktighetsgrad Del 5: Beregning av polar og dispergerende fraksjoner av overflate spenningen i væsken fra kontakt vinkel beregninger på fast underlag ved kun å fordele bidrag fra overflate energi Paints and varnishes -- Wettability -- Part 5: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from contact angles measurements on a solid with only a disperse contribution to its surface energy Kommentarfrist: ISO/DIS Maling og lakk - Fuktighetsgrad Del 6_Beregning av dynamisk kontakt vinkel Paints and varnishes -- Wettability -- Part 6: Measurement of dynamic contact angle Kommentarfrist: ISO/DIS Maling og lakk - Fuktighetsgrad Del 7_Beregning av kontakt vinkel å en krengningsplattform (rulle vinkel)) Paints and varnishes -- Wettability -- Part 7: Measurement of the contact angle on a tilt stage (roll-off angle) Kommentarfrist: ISO/DIS Non-destructive testing -- Leak testing - Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Transcription of spoken language Kommentarfrist: ISO/DIS Mengder og enheter - Del 12: Kondenserte fasersfysikk Quantities and units -- Part 12: Condensed matter physics Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 4 av 139

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO-standarder ISO 780:2015 Packaging -- Distribution packaging -- Graphical symbols for handling and storage of packages Erstatter A00008:20: ISO 11799:2015 Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials Erstatter A00008:20: ISO :2015 Optics and photonics -- Vocabulary for telescopic systems -- Part 1: General terms and alphabetical indexes of terms in ISO Optics and photonics -- Vocabulary for telescopic systems -- Part 1: General terms and alphabetical indexes of terms in ISO Erstatter A00008:20: ISO :2015 Optics and photonics -- Vocabulary for telescopic systems -- Part 2: Terms for binoculars, monoculars and spotting scopes Optics and photonics -- Vocabulary for telescopic systems -- Part 2: Terms for binoculars, monoculars and spotting scopes Erstatter A00008:20:025337,A00008:20: ISO 18600:2015 Textile machinery and accessories -- Web roller cards -- Terms and definitions ISO 18875:2015 Coalbed methane exploration and development -- Terms and definitions ISO 19262:2015 Photography -- Archiving Systems -- Vocabulary ISO :2015 Packaging -- Vocabulary -- Part 2: Packaging and the environment terms Erstatter A00008:20: ISO/TR 13062:2015 Electric mopeds and motorcycles - Terminology and classification ISO/TS 18110:2015 Nanotechnologies -- Vocabularies for science, technology and innovation indicators ISO/TS :2015 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Erstatter A00008:20: Listenummer: 1/2016 Side: 5 av 139

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2015) CEN ISO/TS :2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/TS :2013) CEN/TS 15989:2015 Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical symbols for control elements and displays and for markings Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 361:2015 Symbol for ioniserende stråling (ISO 361:1975) Basic ionizing radiation symbol (ISO 361:1975) NS-EN ISO 8044:2015 Korrosjon av metaller og legeringer - Grunnleggende termer og definisjoner (ISO 8044:2015) Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions (ISO 8044:2015) /fr NS-ISO :2012 Terminologiske oppslag i standarder - Del 2: Tilpassing av standardiserte terminologiske oppslag Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries Tilbaketrukne norske standarder NS 3900:1994 Brannprøving - Terminologi - Termer og definisjoner Fire testing - Vocabulary - Terms and definitions Listenummer: 1/2016 Side: 6 av 139

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS 3932:1989 Innvendige trapper - Terminologi, funksjonsmål og generelle bestemmelser Stairs within buildings - Terminology, functional dimensions and general requirements NS 4062:1972 Blanketter innen helsevesenet - Svangerskapskontroll Forms for the health services - Pregnancy control NS 4063:1972 Blanketter innen helsevesenet - Rh-profylakse Forms for the health services - Rhesus profylaxis NS 11010:2011 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger Accessible tourist destinations - Registration of priority requirements and recommendations NS E:2011 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger Accessible tourist destinations - Registration of priority requirements and recommendations NS-EN ISO 8044:1999 Korrosjon av metaller og legeringer - Grunnleggende termer og definisjoner (ISO 8044:1999) Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions (ISO 8044:1999) NS-ISO :2000 Terminologiarbeid - Ordliste - Del 2: Datamaskinelle anvendelser Terminology work - Vocabulary - Part 2: Computer applications /fr NS-ISO :1985 Lettmetaller og lettmetall-legeringer - Termer og definisjoner - Del 1: Materialer - (= EN :1991) (ISO :1985) Light metals and their alloys - Terms and definitions - Part 1: Materials - (= EN :1991) (ISO :1985) NS-ISO :1985 Lettmetaller og lettmetall-legeringer - Termer og definisjoner - Del 2: Ubearbeidede emner - (= EN :1991) (ISO :1988) Light metals and their alloys - Terms and definitions: Part 2: Unwrought products - (= EN :1991) (ISO :1988) Listenummer: 1/2016 Side: 7 av 139

8 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-ISO :1985 Lettmetaller og lettmetall-legeringer - Termer og definisjoner - Del 3: Plastisk beabeidede produkter - (= EN :1991) (ISO :1985) Light metals and their alloys - Terms and definitions - Part 3: Wrought products - (= EN :1991) (ISO :1985) NS-ISO :1985 Lettmetaller og lettmetall-legeringer - Termer og definisjoner - Del 4: Støpegods - (= EN :1991) (ISO :1985) Light metals and their alloys - Terms and definitions - Part 4: Castings - (= EN :1991) (ISO :1985) NS-ISO 7573:1983 Tekniske tegninger - Stykklister (ISO 7573:1983) Technical drawings - Item lists (ISO 7573:1983) NS-ISO 9346:1987/ Amd 1:1996 Endringsblad 1 - Varmeisolering - Massetransport - Fysiske størrelser og definisjoner Amendment 1 - Thermal insulation - Mass transfer - Physical quantities and definitions NS-ISO 10579:1993 Tekniske tegninger - Dimensjonering og toleransesetting - Ikke-stive deler Technical drawings - Dimensioning and tolerancing - Non-rigid parts /en 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Maintenance - Maintenance terminology Kommentarfrist: pren ISO Conformity assessment - General requirements for the competence of reference material producers Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for cooperative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 10: Emergency messaging system/ecall (EMS) Kommentarfrist: ISO/DIS General requirements for the competence of reference material producers Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 8 av 139

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Facility management -- Part 1: Terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Facilities Management -- Part 2: Guidance on strategic sourcing and the development of agreements Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Commercial freight -- Automotive visibility in the distribution supply chain -- Part 1: Architecture and data definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Sustainable procurement -- Guidance Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- ITS station management -- Part 6: Path and flow management Kommentarfrist: ISO/DIS Sørvis aktiviteter knyttet til systemer for drikkevann og avløpsvann -- Retningslinjer for referansenivå for vannbransjen Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Guidelines for benchmarking of water utilities Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2015 Application of statistical and related methods to new technology and product development process -- Part 1: General principles and perspectives of Quality Function Deployment (QFD) ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement -- Six Sigma -- Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation ISO/TR 13195:2015 Selected illustrations of response surface method -- Central composite design ISO/TR :2015 Intelligent transport systems -- Public transport user information -- Part 2: Public transport data and interface standards catalogue and cross references ISO/TS 13811:2015 Tourism and related services -- Guidelines on developing environmental specifications for accommodation establishments Listenummer: 1/2016 Side: 9 av 139

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/TS :2015 Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 13: "Mass" information for jurisdictional control and enforcement Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 19299:2015 Electronic fee collection - Security framework (ISO/TS 19299:2015) CEN ISO/TR 17424:2015 Intelligent transport systems - Cooperative systems - State of the art of Local Dynamic Maps concepts (ISO/TR 17424:2015) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) CEN ISO/TS 17969:2015 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency for personnel (ISO/TS 17969:2015) CEN ISO/TS 18750:2015 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Definition of a global concept for Local Dynamic Maps (ISO/TS 18750:2015) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2014 Petroleumsprodukter - Retningslinjer for god drivstofføkonomi - Del 1: Diesel Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report Listenummer: 1/2016 Side: 10 av 139

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR :2015 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 1: Principles and rules of application CEN/TR :2015 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the statistical assessment of declared values - Part 2: Technical and statistical background CEN/TR 16862:2015 Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence CEN/TR 16894:2015 Posttjenester - Leveringskvalitet: Ettersending Postal services - Quality of delivery: Reforwarding CEN/TR 16915:2015 Postal Services - Quality of service - Damage to postal items Postal Services - Quality of service - Damage to postal items CEN/TS 14014:2015 Postal services - Hybrid mail - XML definition of encapsulation of letters for automated postal handling CEN/TS 15448:2014 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) CEN/TS :2014 Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 3: Innovation thinking CEN/TS :2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 5: Collaboration management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 6: Creativity management CEN/TS :2015 Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment Innovation management - Part 7: Innovation Management Assessment Listenummer: 1/2016 Side: 11 av 139

12 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability CEN/TS :2015 Electronic fee collection - Secure monitoring for autonomous toll systems - Part 2: Trusted recorder CEN/TS 16735:2015 Postal services - Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates - EPR CEN/TS 16819:2015 Postal services - Parcel boxes for end use - Technical features CEN/TS 16880:2015 Service excellence - Creating outstanding customer experiences through service excellence CEN/TS :2015 Security requirements for trustworthy systems managing certificates and time-stamps Fastsatte norske standarder NS-EN 16736:2015 Vurdering av helserisiko ved kjemiske stoffer - Krav til opplæringstilbud Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training NS-EN 16747:2015 Sikkerhetstjenester for sjøfart og havner Maritime and port security services NS-EN ISO 9001:2015/AC:2015 Rettelsesblad AC - Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015) Corrigendum AC - Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015) NS-ISO 21218:2013/A1:2014 Endringsblad A1 - Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Tilgangspunkter for kommunikasjonstjenester Amendment A1 - Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Access technology support NS-ISO 21504:2015 Prosjekt-, program- og porteføljestyring - Veiledning i porteføljestyring Project, programme and portfolio management - Guidance on portfolio management NS-ISO :2015 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS stasjon - Del 2: Fjernadministrasjon av ITS-SCU Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 2: Remote management of ITS-SCUs Listenummer: 1/2016 Side: 12 av 139

13 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-ISO/IEC 90003:2014 Programvareteknikk - Retningslinjer for bruk av NS-EN ISO 9001:2008 for programvare til datamaskiner Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to computer software Tilbaketrukne norske standarder NS 11010:2011 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger Accessible tourist destinations - Registration of priority requirements and recommendations NS E:2011 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger Accessible tourist destinations - Registration of priority requirements and recommendations NS-ISO 24102:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Management NS-ISO/IEC 90003:2004 Programvareteknikk - Retningslinjer for bruk av NS-EN ISO 9001:2000 for programvare til datamaskiner (ISO/IEC 90003:2004) Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software (ISO/IEC 90003:2004) 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 16654:2001/prA1 Mikrobiologi i matvarer og fôrvarer - Horisontal metode for bestemmelse av Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001/DAM 1:2015) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001/DAM 1:2015) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Enumeration of Legionella (ISO/DIS 11731:2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 16654:2001/DAmd 1 Tillegg B: Resultat av interlaboratorie studier Annex B: Result of interlaboratory studies Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 13 av 139

14 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/DIS Water quality - Detection and enumeration of Legionella Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Enumeration of Legionella Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 18416:2015 Cosmetics -- Microbiology -- Detection of Candida albicans Erstatter A00008:20: ISO 21150:2015 Cosmetics -- Microbiology -- Detection of Escherichia coli Erstatter A00008:20: ISO 22717:2015 Cosmetics -- Microbiology -- Detection of Pseudomonas aeruginosa Erstatter A00008:20: ISO 22718:2015 Cosmetics -- Microbiology -- Detection of Staphylococcus aureus Erstatter A00008:20: ISO/TR 17302:2015 Nanotechnologies -- Framework for identifying vocabulary development for nanotechnology applications in human healthcare ISO/TS 18110:2015 Nanotechnologies -- Vocabularies for science, technology and innovation indicators ISO/TS :2015 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. (ISO/TR :2014) CEN ISO/TS 18867:2015 Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of pathogenic Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis (ISO/DTS 18867:2015) Listenummer: 1/2016 Side: 14 av 139

15 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 12025:2015 Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2012) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanoteknologi - Veiledning om frivillig merking av forbrukerprodukter som inneholder produserte nanoobjekter (ISO/TS 1380:2013) Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS 17200:2015 Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements (ISO/TS 17200:2013) CEN ISO/TS 17728:2015 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Prøvetakingsteknikker for mikrobiologisk analyse av mat og fôr prøver (ISO/DTS 17728:2014) Microbiology of the food chain - Sampling techniques for microbiological analysis of food and feed samples (ISO/TS 17728:2015) CEN ISO/TS :2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2015) CEN ISO/TS :2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2015 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/TS :2013) CEN/TR :2015 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 5: Validation and testing CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent CEN/TS :2015 Ambient air - Monitoring the effects of genetically modified organisms (GMO) - Pollen monitoring - Part 1: Technical pollen sampling using pollen mass filter (PMF) and Sigma-2-sampler Listenummer: 1/2016 Side: 15 av 139

16 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TS :2015 Ambient air - Monitoring the effects of genetically modified organisms (GMO) - Pollen monitoring - Part 2: Biological pollen sampling using bee colonies Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 17604:2015 Mikrobiologi i mat og dyrefôr - Prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse (ISO 17604:2015) Microbiology of the food chain - Carcass sampling for microbiological analysis (ISO 17604:2015) NS-EN ISO 18743:2015 Mikrobiologi i matvarer og dyrefôr - Påvisning av trikinlarver i kjøtt ved kunstig fordøyelsesmetode (ISO 18743:2015) Microbiology of the food chain - Detection of Trichinella larvae in meat by artificial digestion method (ISO 18743:2015) Tilbaketrukne norske standarder NS 4144:1980 Merking av større, ville pattedyr - Påsatte øremerker Marking of larger wild animals - Attached ear tags 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Tannpleie - Momentnøkkel til handstykker benyttet for implantering Dentistry - Torque transmitter for handpieces (ISO/DIS 17509:2015) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Laboratory cutters - Part 3: Tungsten carbide cutters for milling machines (ISO/DIS : 2015) Kommentarfrist: pren ISO Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Torque transmitter for handpieces (ISO/DIS 17509:2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Wheelchairs -- Part 2: Determination of dynamic stability of electric wheelchairs Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 16 av 139

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Wheelchairs - Part 2: Determination of dynamic stability of electric wheelchairs [Revision of second edition (ISO :1990)] Wheelchairs - Part 2: Determination of dynamic stability of electric wheelchairs [Revision of second edition (ISO :1990)] Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Laboratory cutters -- Part 3: Tungsten carbide cutters for milling machines Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 4: Selection of tests for interactions with blood Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 11: Tests for systemic toxicity Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 11: Tests for systemic toxicity Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood [Revision of first edition (ISO :1992)] Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood [Revision of first edition (ISO :1992)] Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 1: Generelle krav Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 2: Biologiske indikatorer for etylenoksydgruppe steriliseringsprosesser Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 3: Biologiske indikatorer for fuktig varmesteriliseringsprosesser Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 4: Biologiske indikatorer for tørre varmesteriliseringsprosesser Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 4: Biological indicators for dry heat sterilization processes Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 17 av 139

18 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Del 5: Biologiske indikatorer for lav-temperatur damp og formaldehyd steriliseringsprosesser Sterilization of health care products -- Biological indicators -- Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair seating -- Part 2: Determination of physical and mechanical characteristics of devices intended to manage tissue integrity -- Seat cushions Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Torque transmitter for handpieces Kommentarfrist: ISO/DIS Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process Kommentarfrist: ISO/DIS Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 2: Tests for emissions of particulate matter Kommentarfrist: ISO/DIS Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 3: Tests for emissions of volatile organic compounds (VOCs) Kommentarfrist: ISO/DIS Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications -- Part 4: Tests for leachables in condensate Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 11810:2015 Lasers and laser-related equipment -- Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers -- Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition Erstatter A00008:20:037587,A00008:20: ISO 18665:2015 Traditional Chinese medicine -- Herbal decoction apparatus ISO 18666:2015 Traditional Chinese medicine -- General requirements of moxibustion devices Listenummer: 1/2016 Side: 18 av 139

19 11 Helsevesen, Teknikk ISO/TR 19498:2015 Ophthalmic optics and instruments -- Correlation of optotypes ISO/TS 18339:2015 Endotherapy devices -- Eyepiece cap and light guide connector Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 13004:2014 Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013) CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO and ISO (ISO/TS 16775:2014) CEN/TR 16824:2015 Early care services for babies born with cleft lip and/or palate CEN/TS 14237:2015 Textiles for healthcare and social services facilities CEN/TS 16677:2014 Øyeoptikk - Referansemetode for prøving av nikkelavgivelse fra brilleinnfatninger og solbriller Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 1: Isolated RNA CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 2: Isolated proteins CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for FFPE tissue - Part 1: Isolated RNA CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for FFPE tissue - Part 2: Isolated proteins CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for FFPE tissue - Part 3: Isolated DNA Listenummer: 1/2016 Side: 19 av 139

20 11 Helsevesen, Teknikk CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 1: Isolated cellular RNA Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 1: Isolated cellular RNA CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 2: Isolated genomic DNA CEN/TS :2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma CEN/TS 16850:2015 Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities Fastsatte norske standarder NS-EN 556-2:2015 Sterilisering av medisinsk utstyr - Krav til medisinsk utstyr som skal merkes "Steril" - Del 2: Krav til aseptisk behandlet medisinsk utstyr Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices NS-EN 13727:2012+A2:2015 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av bakteriedrepende aktivitet i det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) NS-EN 14476:2013+A1:2015 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusaktivitet på det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1) NS-EN ISO :2015 Tannpleie - Endodontiske instrumenter - Del 3: Kondenseringsinstrumenter: stoppere og spredere (ISO :2015) Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors: pluggers and spreaders (ISO :2015) NS-EN ISO :2015 Hjerte- og karimplantater - Hjerteklaffproteser - Del 1: Generelle krav (ISO :2015) Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 1: General requirements (ISO :2015) NS-EN ISO :2015 Hjerte- og karimplantater - Hjerteklaffproteser - Del 2: Kirurgisk implanterte hjerteklafferstatninger (ISO :2015) Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses - Part 2: Surgically implanted heart valve substitutes (ISO :2015) Listenummer: 1/2016 Side: 20 av 139

21 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 6874:2015 Tannpleie - Polymerbaserte fissurforseglingslakker (ISO 6874:2015) Dentistry - Polymer-based pit and fissure sealants (ISO 6874:2015) NS-EN ISO :2015 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Lukkemidler for hetteglass (ISO :2015) Injection containers and accessories - Part 2: Closures for injection vials (ISO :2015) NS-EN ISO 10650:2015 Tannpleie - Elektriske polymerisasjonslamper (ISO 10650:2015) Dentistry - Powered polymerization activators (ISO 10650:2015) NS-EN ISO :2015 Kardiovaskulære implantater og ekstrakorporeale systemer - Vaskulære kombinasjonsprodukter av medisinsk utstyr og legemiddel - Del 1: Generelle krav (ISO :2015) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular device-drug combination products - Part 1: General requirements (ISO :2015) NS-EN ISO 13356:2015 Kirurgiske implantater - Keramiske materialer basert på yttrium-stabilisert tetragonal zirkondioksid (Y-TZP) (ISO 13356:2015) Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) (ISO 13356:2015) NS-EN ISO :2015 Tannpleie - Periodontale kyretter, scalere og ekskavatorer - Del 5: Jacquette-scalere (ISO :2015) Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 5: Jacquette scalers (ISO :2015) NS-EN ISO 16408:2015 Tannpleie - Munnpleieprodukter - Munnskyllevæske (ISO 16408:2015) Dentistry - Oral care products - Oral rinses (ISO 16408:2015) NS-EN ISO 17937:2015 Tannpleie - Osteotom (ISO 17937:2015) Dentistry - Osteotome (ISO 17937:2015) NS-EN ISO 23500:2015 Veiledning for tilberedning og kvalitetsledelse av væsker for hemodialyse og tilhørende terapier (ISO 23500:2014) Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies (ISO 23500:2014) NS-EN ISO :2015 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-72: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse av ventilatorer til hjemmebruk for respiratoravhengige pasienter (ISO :2015) Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular requirements for basic safety and essential performance of home healthcare environment ventilators for ventilator-dependent patients (ISO :2015) Listenummer: 1/2016 Side: 21 av 139

22 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS 3340:1973 Helsevesen - Pasientskjorter i polyester/bomull Health Service - Patient polyester/cotton shirts NS 3373:1998 Helsevesen - Frakker med kinakrage Health service - Coats with China-collar NS 4062:1972 Blanketter innen helsevesenet - Svangerskapskontroll Forms for the health services - Pregnancy control NS 4063:1972 Blanketter innen helsevesenet - Rh-profylakse Forms for the health services - Rhesus profylaxis NS 4302:1975 Helsevesen - Operasjonsarmestropp Health service - Operating theatre arm strap NS 4303:1975 Helsevesen - Blodtrykksmansjetter Health service - Blood pressure binders NS 4322:1981 Helsevesen - Operasjonskjoler Health service - Operating theatre dresses NS 4326:1981 Helsevesen - Operasjonslue Health service - Operating theatre cap NS 4362:1975 Helsevesen - Strømpebukser i bomullstrikot Health service - Cotton tricot tights Listenummer: 1/2016 Side: 22 av 139

23 11 Helsevesen, Teknikk NS 11010:2011 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger Accessible tourist destinations - Registration of priority requirements and recommendations NS E:2011 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger Accessible tourist destinations - Registration of priority requirements and recommendations NS-EN 556-2:2003 Sterilisering av medisinsk utstyr - Krav til medisinsk utstyr som skal merkes "Steril" - Del 2: Krav til bakteriefri behandlet medisinsk utstyr Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices NS-EN 13727:2012+A1:2013 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av bakteriedrepende aktivitet i det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) NS-EN 14476:2013 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusaktivitet på det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1) NS-EN ISO :1996 Tannpleie - Rotkanalinstrumenter - Del 3: Kondensorer, pluggere og spredere (ISO :1994) Dental root-canal instruments - Part 3: Condensers, pluggers and spreaders (ISO :1994) NS-EN ISO 5840:2009 Hjerte- og karimplantater - Hjerteklaffproteser (ISO 5840:2005) Cardiovascular implants - Cardiac valve prostheses (ISO 5840:2005) NS-EN ISO 6874:2005 Tannpleie - Polymerbaserte fissurforseglingslakker (ISO 6874:2005) Dentistry - Polymer-based pit and fissure sealants (ISO 6874:2005) NS-EN ISO :2010 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Lukkemidler for hetteglass (ISO :2008) Injection containers and accessories - Part 2: Closures for injection vials (ISO :2008) Listenummer: 1/2016 Side: 23 av 139

24 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2005 Tannpleie - Elektriske polymerisasjonslamper - Del 1: Kvarts-wolframhalogenlamper (ISO :2004) Dentistry - Powered polymerization activators - Part 1: Quartz tungsten halogen lamps (ISO :2004) NS-EN ISO :2007 Tannpleie - Elektriske polymerisasjonslamper - Del 2: Lysemitterende diode (LED)-lamper (ISO :2007) Dentistry - Powered polymerization activators - Part 2: Light-emitting diode (LED) lamps (ISO :2007) NS-EN ISO :2009 Lungeventilatorer til medisinsk bruk - Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse - Del 2: Hjemmeventilatorer for pasienter som er avhengige av ventilatorer (ISO :2004) Lung ventilators for medical use - Particular requirements for basic safety and essential performance - Part 2: Home care ventilators for ventilator-dependent patients (ISO :2004) NS-EN ISO 13356:2013 Kirurgiske implantater - Keramiske materialer basert på yttrium-stabilisert tetragonal zirkondioksid (Y-TZP) (ISO 13356:2008) Implants for surgery - Ceramic materials based on yttria-stabilized tetragonal zirconia (Y-TZP) (ISO 13356:2008) NS-EN ISO 16408:2004 Tannpleie - Munnpleieprodukter - Munnskyllevæske (ISO 16408:2004) Dentistry - Oral hygiene products - Oral rinses (ISO 16408:2004) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 20471:2013/prA High visibility clothing - Test methods and requirements (ISO 20471:2013/DAM 1:2015) Kommentarfrist: EN ISO 20471:2013/prA1 High visibility clothing - Test methods and requirements (ISO 20471:2013/DAM 1:2015) Kommentarfrist: pren 358 Personlig verneutstyr for støtte og sikring mot fall fra høyder - Støttebelter og lengdejusterbare forbindelsesliner for støttebelter Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint Kommentarfrist: pren Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 3: Requirements and test methods for chest protectors Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 24 av 139

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av lave støvkonsentrasjoner - Del 1: Manuell gravimetrisk metode Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method Kommentarfrist: pren Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 6: Fire resistance of sliding timber doorsets Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Determination of selected polychlorinated biphenyls (PCB) in solid waste by gas chromatography with electron capture or mass spectrometric detection Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance Kommentarfrist: pren Bio-based products - B2C reporting and communication - Requirements for claims Kommentarfrist: pren ISO 9151 Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame (ISO/DIS 9151:2015) Kommentarfrist: pren ISO 9151 Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame (ISO/DIS 9151:2015) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 11: Usability: Definitions and concepts (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO 9696 Water quality - Measurement of gross alpha activity in non-saline water - Thick source method (ISO/DIS 9696:2015) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomic principles related to mental work-load - Part 1: General concepts, terms and definitions (ISO/DIS :2015) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Marine algal growth inhibition test with Skeletonema sp. and Phaeodactylum tricornutum (ISO/DIS 10253:2015) Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 25 av 139

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Protective clothing - Protection against flame - Method of test for limited flame spread (ISO/DIS 15025:2015) Kommentarfrist: pren ISO Kirurgiske gardiner, rene kapper og luftdresser, brukt som medisinsk utstyr, for pasienter, klinisk personale og utstyr - Prøvingsmetoder for å bestemme motstand mot våt bakteriepenetrasjon (ISO/DIS 22610:2015) Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration (ISO/DIS 22610:2015) Kommentarfrist: pren ISO Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying liquid pesticides and for re-entry workers (ISO/DIS 27065:2015) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 20471:2013/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing against heat and flame -- Determination of heat transmission on exposure to flame Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 11: Guidance on usability Kommentarfrist: ISO/DIS 9696 Water quality -- Measurement of gross alpha activity in non-saline water -- Thick source method Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomic principles related to mental work-load -- Part 1: General concepts, terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality - Marine algal growth inhibition test with Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Marine algal growth inhibition test with Skeletonema sp. and Phaeodactylum tricornutum Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 26 av 139

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Interior air of road vehicles -- Part 7: Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by olfactory measurements Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing - Protection against heat and flame - Method of test for limited flame spread Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Protection against flame -- Method of test for limited flame spread Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing for protection against heat and flame - Detemination of convective heat resistance using hot air circulation oven Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing and equipment for protection against heat -- Test method for convective heat resistance using a hot air circulating oven Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 203: Investigation of potentially contaminated sites Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling -- Part 204: Guidance on sampling of soil gas Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Guidance on sustainable remediation Kommentarfrist: ISO/DIS Sustainable procurement -- Guidance Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace air -- General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents Kommentarfrist: ISO/DIS Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment -- Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration Kommentarfrist: Listenummer: 1/2016 Side: 27 av 139

28 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment -- Test method to determine the resistance to wet bacterial penetration Kommentarfrist: ISO/DIS Sørvis aktiviteter knyttet til systemer for drikkevann og avløpsvann -- Retningslinjer for referansenivå for vannbransjen Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems -- Guidelines for benchmarking of water utilities Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- Performance requirements for protective clothing worn by operators applying liquid pesticides and for re-entry workers Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2015 Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service -- Part 1: Semi-rigid hoses for fixed systems Erstatter A00008:20: ISO :2015 Rubber and plastics hoses, non-collapsible, for fire-fighting service -- Part 2: Semi-rigid hoses (and hose assemblies) for pumps and vehicles Erstatter A00008:20: ISO :2007/Amd 1:2015 ISO :2007/Amd 1:2015 ISO :2015 Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 5: Test fuels Erstatter A00008:20: ISO 8727:1997/Amd 1:2015 ISO 11810:2015 Lasers and laser-related equipment -- Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers -- Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition Erstatter A00008:20:037587,A00008:20: ISO :2015 PPE for firefighters -- Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures -- Part 5: Helmets ISO 13167:2015 Water quality -- Plutonium, americium, curium and neptunium -- Test method using alpha spectrometry Listenummer: 1/2016 Side: 28 av 139

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-20 Listenummer: 2/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-02 Listenummer: 5/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2016 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-09 Listenummer: 15/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-27 Listenummer: 9/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2016 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-09-07 Listenummer: 17/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-25 Listenummer: 11/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-08-10 Listenummer: 15/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2016 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-07 Listenummer: 23/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 23/2016 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer