Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Railway applications - Classification system for rail vehicles - Part 5: Systems; System groups - System requirements Kommentarfrist: pren ISO Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DIS 6747 Earth-moving machinery - Tractor-dozers - Terminology and commercial specifications (Revision of second edition (ISO 6747:1988)) Kommentarfrist: ISO/DIS 7583 Anodizing of aluminium and its alloys -- Terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Grafiske symboler for offentlig informasjon Prøvingsmetode - Del 1:Metode for prøving av forstålighet Graphical symbols for public information -- Test methods -- Part 1: Methods for testing comprehensibility Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 2: Interoperability with other vocabularies Kommentarfrist: ISO/DIS Particle characterization of particulate systems -- Vocabulary Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 2 av 128

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO-standarder ISO 7000:2012 Graphical symbols for use on equipment -- Registered symbols Erstatter A00008:20: ISO 12231:2012 Photography -- Electronic still picture imaging -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO :2005/Amd 1:2012 ISO 27185:2012 Cardiac rhythm management devices -- Symbols to be used with cardiac rhythm management device labels, and information to be supplied -- General requirements ISO 27729:2012 Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI) ISO/TR :2012 Plain bearings -- Terms, definitions, classification and symbols -- Part 6: Abbreviated terms Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN 1540:2011 Arbeidsplassluft - Terminologi Workplace exposure - Terminology Listenummer: 04/2012 Side: 3 av 128

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 16018:2011 Ikke-destruktiv prøving - Terminologi - Termer brukt i ultralydprøving med faseforskjøvede oppstillinger Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays NS-EN ISO :2011 Friksjonssveising - Aluminium - Del 1: Terminologi (ISO :2011) Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO :2011) NS-ISO 3833:1977 Veikjøretøyer - Typer - Termer og definisjoner Road vehicles - Types - Terms and definitions NS-ISO 17724:2003 Grafiske symboler - Ordliste Graphical symbols - Vocabulary NS-ISO 17724:2003 Grafiske symboler - Ordliste Graphical symbols - Vocabulary Språk: no NS-ISO :2009 Størrelser og enheter - Del 1: Generelt Quantities and units - Part 1: General NS-ISO :2009/AC:2011 Rettelsesblad AC - Størrelser og enheter - Del 1: Generelt Corrigendum AC - Quantities and units - Part 1: General NS-ISO :2009 Størrelser og enheter - Del 2: Matematiske tegn og symboler for bruk i naturvitenskap og teknologi Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology NS-ISO :2006 Størrelser og enheter - Del 3: Rom og tid Quantities and units - Part 3: Space and time NS-ISO :2006 Størrelser og enheter - Del 4: Mekanikk Quantities and units - Part 4: Mechanics NS-ISO :2007 Størrelser og enheter - Del 5: Termodynamikk Quantities and units - Part 5: Thermodynamics Listenummer: 04/2012 Side: 4 av 128

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-ISO :2008 Størrelser og enheter - Del 7: Lys Quantities and units - Part 7: Light NS-ISO :2009 Størrelser og enheter - Del 9: Fysikalsk kjemi og molekylfysikk Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics NS-ISO :2009/A1:2011 Endringsblad A1 - Størrelser og enheter - Del 9: Fysikalsk kjemi og molekylfysikk Amendment A1 - Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics NS-ISO :2009 Størrelser og enheter - Del 10: Atom- og kjernefysikk Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics NS-ISO :2008 Størrelser og enheter - Del 11: Karakteriske tall Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers NS-ISO :2009 Størrelser og enheter - Del 12: Faststoff-fysikk Quantities and units - Part 12: Solid state physics Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 1540:1998 Arbeidsplassluft - Terminologi Workplace atmospheres - Terminology NS-EN ISO 11593:1997 Styring av industriroboter - Automatisk vekselsystem for endebryter - Ordliste og presentasjon av egenskaper (ISO 11593:1996) Manipulating industrial robots - Automatic end effector exchange systems - Vocabulary and presentation of characteristics (ISO 11593:1996) NS-EN ISO 14539:2001 Styring av industriroboter - Objekthåndtering med griper av pinsett-type - Terminologi og presentasjon av egenskaper (ISO 14539:2000) Manipulating industrial robots - Object handling with grasp-type grippers - Vocabulary and presentation of characteristics (ISO 14539:2000) NS-ISO 31-0:1992 Størrelser og enheter - Del 0: Generelle prinsipper Quantities and units - Part 0: General principles Språk: no Listenummer: 04/2012 Side: 5 av 128

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-ISO 31-1:1992 Størrelser og enheter - Del 1:Rom og tid Quantities and units - Part 1: Space and time Språk: no NS-ISO 31-2:1992 Størrelser og enheter - Del 2: Periodiske og beslektede fenomener Quantities and units - Part 2: Periodic and related fenomena Språk: no NS-ISO 31-4:1992 Størrelser og enheter - Del 4: Varme Quantities and Units - Part 4: Heat Språk: no NS-ISO 31-6:1992 Størrelser og enheter - Del 6: Lys og beslektet elektromagnetisk stråling Quantities and units - Part 6: Light and related electromagnetic radiations Språk: no NS-ISO 31-8:1992 Størrelser og enheter - Del 8: Fysikalsk kjemi og molekylfysikk Quantities and units - Part 8: Physical chemistry and molecular physics Språk: no NS-ISO 31-9:1992 Størrelser og enheter - Del 9: Atom- og kjernefysikk Quantities and units - Part 9: Atomic and nuclear physics Språk: no NS-ISO 31-10:1992 Størrelser og enheter - Del 10: Kjernereaksjoner og ioniserende stråling Quantities and units - Part 10: Nuclear reactions and ionizing radiations Språk: no NS-ISO 31-11:1992 Størrelser og enheter - Del 11: Matematiske tegn og symboler for bruk i naturvitenskap og teknikk Quantities and units - Part 11: Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology Språk: no NS-ISO 31-12:1992 Størrelser og enheter - Del 12: Karakteristiske tall Quantities and units - Part 12: Characteristic numbers Språk: no NS-ISO 31-13:1992 Størrelser og enheter - Del 13: Faststoff-fysikk Quantities and units - Part 13: Solid state physics Språk: no Listenummer: 04/2012 Side: 6 av 128

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-ISO 1000:1992 SI-enheter og anbefalinger for bruken av deres multipler og av visse andre enheter SI units and recommendations for the use of their multiples and certain other units Språk: no NS-ISO 8015:1985 Tekniske tegninger - Toleranser - Grunnleggende prinsipper for toleransesetting Technical drawings - Fundamental tolerancing principle Språk: no/en 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Logistics - Specifications for reporting crime incidents Kommentarfrist: pren Aesthetic surgery services Kommentarfrist: pren ISO rev Welding personnel - Qualification testing of welding operators for fully mechanized welding and weld setters for fully mechanized welding and automatic welding of metallic materials (ISO/DIS 14732:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Sampling procedures for inspection by variables -- Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL Kommentarfrist: ISO/DIS Sampling procedures for inspection by variables -- Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Securities and related financial instruments -- Codes for exchanges and market identification (MIC) -- Kommentarfrist: ISO/DIS Securities and related financial instruments -- Codes for exchanges and market identification (MIC) Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 7 av 128

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent Transport Systems -- Forward vehicle collision warning systems -- Performance requirements and test procedures Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 1: Framework and architecture Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 3: Requirements, 'Certification authority' approval procedures, and enforcement provisions for the providers of reg Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 5: Generic vehicle information Kommentarfrist: ISO/DIS Societal security -- Business continuity management systems -- Guidance Kommentarfrist: ISO/DIS Societal security -- Guidelines for exercises and testing Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2012 Control charts -- Part 3: Acceptance control charts Erstatter A00008:20: ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes Listenummer: 04/2012 Side: 8 av 128

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) Listenummer: 04/2012 Side: 9 av 128

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) Listenummer: 04/2012 Side: 10 av 128

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR :2011 Postal Services - Address databases - Part 2: Element mapping conventions, template design considerations, address templates and rendition instructions CEN/TR 15524:2011 Postal services - Customer-directed information including track and trace - General concepts and definitions CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS 15523:2011 Posttjenester - Innleveringsbekreftelse Postal Services - Statement of mailing submission CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters CEN/TS 16118:2012 Omsorgsbolig - Krav for tjenester gitt til eldre mennesker i omsorgsboliger Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme Listenummer: 04/2012 Side: 11 av 128

12 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS 16238:2011 Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface CEN/TS 16331:2012 Electronic fee collection - Interoperable application profiles for autonomous systems Fastsatte norske standarder NS 415-1:2007/A1:2012 Endringsblad A1 - Driftsinspektører - Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering Amendment A1 - In-service inspectors - Part 1: Rules for examination and certification Språk: no NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring Facility Management - Part 3: Guidance on quality in Facility Management NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring Facility Management - Part 4: Taxonomy, Classification and Structures in Facility Management NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser Facility Management - Part 5: Guidance on Facility Management processes NS-EN :2011 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011) Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011) Språk: no/en NS-EN ISO 19011:2011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011) Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2011) NS-ISO/IEC 31010:2009 Risikostyring - Metoder for risikovurdering Risk management - Risk assessment techniques /fr Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Språk: no Listenummer: 04/2012 Side: 12 av 128

13 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 19011:2002 Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring (ISO 19011:2002) Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002) Språk: no/en NS-EN ISO 19011:2002 Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring (ISO 19011:2002) Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002) 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for telling av mikroorganismer Del 1: Kolonitelling ved 30 C ved innstøpning (ISO/DIS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for telling av mikroorganismer Del 2: Kolonitelling ved 30 C ved overflateutsæd (ISO/DIS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for telling av mikroorganismer Del 1: Kolonitelling ved 30 C ved innstøpning Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique Kommentarfrist: ISO/DIS Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for telling av mikroorganismer Del 2: Kolonitelling ved 30 C ved overflateutsæd Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique Kommentarfrist: CEN Workshop Agreements CWA 16393:2012 Laboratory biorisk management - Guidelines for the implementation of CWA 15793:2008 Listenummer: 04/2012 Side: 13 av 128

14 07 Matematikk. Naturvitenskap Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2010/AC:2011 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2011) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010/AC:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2011) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) CEN/TR 15449:2011 Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins CEN/TS :2012 Næringsmidler - Påvisning av matallergener med molekylærbiologiskemetoder - Del 2: Selleri (Apium graveolens) - Kvalitative fastsettelse av en bestemt DNA sekvens i kokte pølser ved real-time PCR Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Qualitative determination of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR Listenummer: 04/2012 Side: 14 av 128

15 07 Matematikk. Naturvitenskap Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2004/A1:2011 Endringsblad A1 - Bygningers hygrotermiske egenskaper - Beregning og presentasjon av klimadata - Del 5: Data for dimensjonerende effektbehov til romoppvarming (ISO :2004/Amd 1:2011) Amendment A1 - Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 5: Data for design heat load for space heating (ISO :2004/Amd 1:2011) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 7405:2008/prA1 Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry - Amendment 1 (ISO 7405:2008/DAM 1:2012) Kommentarfrist: EN ISO :2010/prA1 Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 4: Infusjonsutstyr til engangsbruk med falltilførsel (ISO :2010/DAM 1:2011) Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed (ISO :2010/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO :2005/prA1 Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 2: Periodontal curettes of Gr-type - Amendment 1: Colour coding (ISO :2005/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO 21536:2009/prA1 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Spesielle krav for kneleddsimplantater (ISO 21536:2007/DAmd 1:2012) Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants (ISO 21536:2007/DAmd 1:2012) Kommentarfrist: pren 1422 rev Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Etylenoksidsterilisatorer - Krav og prøvingsmetoder Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren rev Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of vuricidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren Aesthetic surgery services Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 15 av 128

16 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO 5367 Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors (ISO/DIS 5367:2012) Kommentarfrist: pren ISO 6873 Dentistry - Gypsum products (ISO/DIS 6873:2011) Kommentarfrist: pren ISO Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Adhesion - Notched-edge shear bond strength test (ISO/DIS 29022:2012) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7405:2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2010/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2007/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2005/DAmd 1 Colour coding Kommentarfrist: ISO/DIS 5367 Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators (Revision of second edition (ISO 5367:1991) Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 16 av 128

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Implants for surgery - Skeletal pins and wires - Part 1: Material and mechanical requirements - [Revision of first edition (ISO5838-1:1983)] Kommentarfrist: ISO/DIS 6873 Dental gypsum products Kommentarfrist: ISO/DIS 6873 Dentistry -- Gypsum products Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 25: Batteries and chargers for powered wheelchairs - Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Medical suction equipment - Part 2: Manual powered suction equipment (Revision of ISO :1992) Kommentarfrist: ISO/DIS Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from vacuum or pressure source [Revision of first edition (ISO :1992)] Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment Kommentarfrist: ISO/DIS Non-invasive sphygmomanometers -- Part 2: Clinical validation of automated measurement type Kommentarfrist: ISO/DIS Non-invasive sphygmomanometers -- Part 2: Clinical investigation of automated measurement type Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 7199:2009/Amd 1:2012 Clarifications for test methodologies, labelling, and sampling schedule ISO 27185:2012 Cardiac rhythm management devices -- Symbols to be used with cardiac rhythm management device labels, and information to be supplied -- General requirements Listenummer: 04/2012 Side: 17 av 128

18 11 Helsevesen, Teknikk Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 5359:2008/A1:2011 Endringsblad A1 - Lavtrykks-slangekonstruksjoner for bruk med medisinske gasser (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) Amendment A1 - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) NS-EN ISO :2004/A1:2011 Endringsblad A1 - Tannpleie - Nummerkodesystem for roterende instrumenter - Del 2: Former (ISO :2004/Amd 1:2011) Amendment A1 - Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2: Shapes (ISO :2004/Amd 1:2011) NS-EN ISO :2011 Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 5: Burette-infusjonsutstyr til engangsbruk med falltilførsel (ISO :2004) Infusion equipment for medical use - Part 5: Burette infusion sets for single use, gravity feed (ISO :2004) NS-EN ISO :2011 Oftalmisk optikk - Elektronisk katalog og identifikasjon for brilleinnfatninger og solbriller - Del 1: Produktidentifikasjon og -hierarki for elektroniske kataloger (ISO :2011) Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 1: Product identification and electronic catalogue product hierarchy (ISO :2011) NS-EN ISO 23640:2011 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Stabilitetsprøving av in vitro-diagnostiske reagenser (ISO 23640:2011) In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents (ISO 23640:2011) NS-EN ISO :2011 Kardiovaskulære implantater - Endovaskulært utstyr - Del 3: Vena cava-filtre (ISO :2011) Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 3: Vena cava filters (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-55: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og avgjørende ytelse for overvåkingsutstyr for pustegass (ISO :2011) Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO :2011) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN :1998+A1:2009 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Særlige krav til hjerte- og blodåreimplantater - Del 3: Endovaskulært utstyr Non active surgical implants - Particular requirements for cardiac and vascular implants - Part 3: Endovascular devices Listenummer: 04/2012 Side: 18 av 128

19 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 13640:2002 Stabilitetsprøving av in vitro-diagnostiske reagenser Stability testing of in vitro diagnostic reagents NS-EN ISO 21647:2009 Medisinsk elektrisk utstyr - Særlige krav til grunnleggende sikkerhet og ytelse av overvåkingsutstyr for pustegass (ISO 21647:2004, inkludert Cor 1:2005) Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO 21647:2004, including Cor 1:2005) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 54-2 rev Brannalarmanlegg - Del 2: Kontroll- og signalutstyr Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment Kommentarfrist: pren rev Brannalarmanlegg - Del 10: Flammedetektorer - Punktdetektorer Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors Kommentarfrist: pren Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals Kommentarfrist: pren rev Vernetøy mot faste, flytende og gassformige kjemikalier, innbefattet flytende aerosoler - Del 1: Funksjonskrav for ventilert og ikkeventilert gasstett (type 1) vernetøy Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated "gas-tight" (Type 1) suits Kommentarfrist: pren Secure storage units - Requirements, classification and methods of tests for resistance to burglary - Part 2: Deposit systems Kommentarfrist: pren Prøving av brannmotstanden til ikke-bærende bygningsdeler - Del 3: Påhengsvegger (komplett sammenstilling) Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly) Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 19 av 128

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back protectors - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Prøving, inspeksjon og merking av metalliske tanker Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks Kommentarfrist: pren Prøvingsmetoder for å bestemme bidraget til lastbærende komponenters brannmotstand Del5 Påført beskyttelse av samvirkekomponenter av betong og stålprofiler Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite members Kommentarfrist: pren Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 6: Klassifisering av elektriske kabler basert på prøvning av brannpåvirkning Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables Kommentarfrist: pren Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance for the routine sampling and pre-treatment of benthic diatoms from rivers and lakes Kommentarfrist: pren Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance for the identification, enumeration and interpretation of benthic diatom samples from rivers and lakes Kommentarfrist: pren Røykvarslere Smoke alarm devices Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 20 av 128

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Characterization of sludges - Laboratory chemical conditioning procedure Kommentarfrist: pren Karakterisering av avfall - Bestemmelse av brennverdi Characterization of waste - Determination of gross calorific value and calculation of net calorific value Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Determination of gross calorific value and calculation of net calorific value Kommentarfrist: pren Vernehansker mot elektrostatiske risikoer Protective gloves for electrostatical risks Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Determination of Brominated Flame Retardants (BFR) in Solid Waste Kommentarfrist: pren ISO Mekaniske vibrasjoner og støt - Hånd-arm-vibrasjoner - Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføringen via hansker ved håndflaten Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand (ISO/DIS 10819:2011) Kommentarfrist: pren ISO Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods (ISO/DIS 13137:2012) Kommentarfrist: pren ISO Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2: General principles for the design and testing of pressuresensitive edges and pressure-sensitive bars (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO rev Miljøstyring - Evaluering av miljøprestasjon - Retningslinjer (ISO/DIS 14031:2012) Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO/DIS 14031:2012) Kommentarfrist: pren ISO Vannundersøkelse - Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO/DIS 16665:2011) Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna (ISO/DIS 16665:2011) Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 21 av 128

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DIS Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 1: Requirements and test methods for sprinklers (Revision of first edition (ISO :1993) Kommentarfrist: ISO/DIS 9038 Paints and varnishes - Determination of ability of liquid paints to sustain combustion [Revision of first edition (ISO 9038:1991)] Kommentarfrist: ISO/DIS Mechanical vibration and shock - Free, mechanical impedance of the human hand-arm system at the friving point Kommentarfrist: ISO/DIS Mekaniske vibrasjoner og støt - Mekanisk punktimpedans av menneskets hånd-arm-system Mechanical vibration and shock -- Mechanical impedance of the human hand-arm system at the driving point Kommentarfrist: ISO/DIS Mekaniske vibrasjoner og støt - Hånd-arm-vibrasjoner - Metode for måling og vurdering av vibrasjonsoverføringen av hansker ved håndflaten Mechanical vibration and shock -- Hand-arm vibration -- Method for the measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand Kommentarfrist: ISO/DIS Utvendige branneksponering av tak - Del 2: Klassifisering av tak External fire exposure to roofs -- Part 2: Classification of roofs Kommentarfrist: ISO/DIS External fire exposure to roofs -- Part 2: Classification of roofs Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Risk assessment on anti-fouling systems on ships -- Part 2: Marine environmental risk assessment method for anti-fouling systems on ships using biocidally active substances Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 22 av 128

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Safety of machinery -- Pressure-sensitive protective devices -- Part 2: General principles for the design and testing of pressuresensitive edges and pressure-sensitive bars Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Pressure-sensitive protective devices -- Part 2: General principles for the design and testing of pressuresensitive edges and pressure-sensitive bars Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Pressure-sensitive protective devices -- Part 3: General principles for the design and testing of pressuresensitive bumpers, plates, wires and similar devices Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Pressure-sensitive protective devices -- Part 3: General principles for the design and testing of pressuresensitive bumpers, plates, wires and similar devices Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines Kommentarfrist: ISO/DIS Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communication Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality - Determination of the toxic effect of sediment and soil on the growth behaviour of Myriophyllum aquaticum Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of toxicity of fresh water sediments using Hyalella azteca Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macro fauna Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 23 av 128

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of selenium -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of selenium -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals -- Part 5: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (manikin spray test) Kommentarfrist: ISO/DIS Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides Kommentarfrist: ISO/DIS Radiation protection -- Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics Kommentarfrist: ISO/DIS Radiation protection -- Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Biochemical and physiological measurements on fish -- Part 3: Determination of vitellogenin Kommentarfrist: ISO/DIS Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy Kommentarfrist: ISO/DIS Fire chemistry -- Generation and measurement of aerosols Kommentarfrist: Listenummer: 04/2012 Side: 24 av 128

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO-standarder ISO 11063:2012 Soil quality -- Method to directly extract DNA from soil samples ISO :2012 Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth Erstatter A00008:20: ISO :2012 Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 2: Effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants Erstatter A00008:20: ISO :2012 Indoor air -- Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers ISO 20347:2012 Personal protective equipment -- Occupational footwear Erstatter A00008:20:032392,A00008:20:042262,A00008:20:043215,A00008:20: ISO :2012 Smoke and heat control systems -- Part 9: Specification for control equipment ISO 28802:2012 Ergonomics of the physical environment -- Assessment of environments by means of an environmental survey involving physical measurements of the environment and subjective responses of people ISO 28803:2012 Ergonomics of the physical environment -- Application of International Standards to people with special requirements ISO 29201:2012 Water quality -- The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods ISO/TS 14033:2012 Environmental management -- Quantitative environmental information -- Guidelines and examples ISO/TS 28581:2012 Water quality -- Determination of selected non-polar substances -- Method using gas chromatography with mass spectrometric detection (GC-MS) Listenummer: 04/2012 Side: 25 av 128

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2011 Basale kroppsmål for teknologisk design Del 2: Statistisk oppsummering av kroppsmål for individuelle ISO populasjoner (ISO/TR :2010) Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations (ISO/TR :2010) CEN ISO/TR :2011 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system Del 100: Innføring i standarder relatert til software-ergonomi (ISO/TR :2010) Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Introduction to standards related to software ergonomics (ISO/TR :2010) CEN/TR 614-3:2010 Maskinsikkerhet - Del 3: Ergonomiske prinsipper for konstruksjon av mobilt maskineri Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery CEN/TR 13097:2010 Karakterisering av slam - God praksis for bruk av slam i jordbruket Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging CEN/TR 15642:2011 Ensartede prøvingsprosedyrer for prøvinger etter EN 3-7:2004+A1:2007 Unified tests procedures for the tests of EN 3-7:2004+A1:2007 CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 1: Valg av monitor for bestemte bruksområder Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 2: Evaluering av konsentrasjon av luftbårne partikler ved bruk av "Optical Particle Counters" Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters CEN/TR 16098:2010 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD CEN/TR 16099:2010 Utstyr til brannvesenet - Sammenstilling av vanntrykk spesifisert i utgitte standarder fra CEN/TC 192 Fire service equipment - Summary of water pressures specified in published CEN/TC 192 standards Listenummer: 04/2012 Side: 26 av 128

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-02-16 Listenummer: 02/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2012 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer