Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria Kommentarfrist: pren Byggevarer - Vurdering av frigjøring av farlige stoffer - Terminologi Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Terminology Kommentarfrist: pren ISO Optikk og fotonikk - Lasere og laserrelatert utstyr - Terminologi og symboler Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO/DIS 11145:2014) Kommentarfrist: pren ISO Non-destructive testing - Terminology - Terms used in magnetic particle testing (ISO/DIS 12707:2013) Kommentarfrist: pren ISO Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DGuide 30 Reference materials -- Selected terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS 5127 Information and documentation -- Foundation and Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 7504 Gas analysis - Vocabulary [Revision of first edition (ISO 7504:1984)] Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols Kommentarfrist: ISO/DIS Non-destructive testing -- Terminology -- Terms used in magnetic particle testing Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 2 av 119

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Atomenergi, atomteknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 3: Atombrenselssyklus Nuclear energy, nuclear technologie, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 3: Nuclear fuel cycle Kommentarfrist: ISO/DIS Refrigerated display cabinets -- Part 1: Terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Component Metadata Infrastructure -- Part 1: The Component Metadata Model (CMDI-1) Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 5859:2014 Aerospace series -- Graphic symbols for schematic drawings of hydraulic and pneumatic systems and components Erstatter A00008:20: ISO 7000:2014 Graphical symbols for use on equipment -- Registered symbols Erstatter A00008:20: ISO 7010:2011/Amd 5:2014 Erstatter A00008:20:062271,A00008:20:062281,A00008:20:062282,A00008:20:062283,A00008:20:062569,A00008:20:062585,A00008:20: ,A00008:20:062587,A00008:20:062588,A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle CEN/TR 16395:2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document Fastsatte norske standarder NS-EN 14076:2013 Tretrapper - Terminologi Timber stairs - Terminology NS-EN ISO 2076:2013 Tekstiler - Kunstfiber - Fellesbenevnelser (ISO 2076:2013) Textiles - Man-made fibres - Generic names (ISO 2076:2013) Listenummer: 4/2014 Side: 3 av 119

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN ISO 2553:2013 Sveising og beslektede metoder - Symboler for angivelse på tegninger - Sveiste forbindelser (ISO 2553:2013) Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints (ISO 2553:2013) NS-EN ISO 9235:2013 Aromatiske naturlige råmaterialer - Ordliste (ISO 9235:2013) Aromatic natural raw materials - Vocabulary (ISO 9235:2013) NS-ISO 55000:2014 Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi Asset management - Overview, principles and terminology NS-ISO/IEC 27000:2014 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13984:2004/A1:2006 Endringsblad A1 - Tetningsmaterialer på rull - Dampsperrer av plast eller gummi - Definisjoner og kjennetegn Amendment A1 - Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics NS-EN 14076:2004 Tretrapper - Terminologi Timber stairs - Terminology (no) NS-ISO 2553:1992 Sveiste og loddede forbindelser - Symboler for angivelse på tegninger (= EN 22553:1994) Welded, brazed and soldered joints - Symbolic representation on drawings (= EN 22553:1994) Språk: no/en NS-ISO/IEC 27000:2012 Informasjonsteknologi - Sikkerhetsteknikk - Styringssystemer for informasjonssikkerhet - Oversikt og terminologi Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Jernbane - Linjekategorier for styring av grensesnitt mellom grense for vogners lasteevne og infrastruktur Railway applications - Line categories for managing the interface between load limits of vehicles and infrastructure Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 4 av 119

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Energirevisjoner - Del 5: Kompetanse til energirevisorer Energy audits - Part 5: Competence of energy auditors Kommentarfrist: pren Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Kommunikasjon for kontroll for autonome systemer Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/DIS 12813:2013) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Kommunikasjon for posisjonsforbedring for autonome systemer Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DIS 13141:2013) Kommentarfrist: pren ISO Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2014) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av applikasjonsgrensesnitt for autonome systemer - Del 2: Kommunikasjon og forbindelse med lavere lag Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av applikasjonsgrensesnitt for autonome systemer - Del 3: Kontekstdata Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av applikasjonsgrensesnitt for autonome systemer - Del 4: Støtte for flere avgiftsregimer Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Electronic fee collection -- Compliance check communication for autonomous systems Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 5 av 119

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Electronic fee collection -- Localisation augmentation communication for autonomous systems Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS services -- Part 2: Unified gateway protocol (UGP) requirements and specification for vehicle ITS station gateway (V-ITS-SG) interface Kommentarfrist: ISO/DIS Quality systems -- Medical devices -- System requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 1: ITS service domains, service groups and services Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 2: Communication and connection to the lower layers Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 3: Context data Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Application interface definition for autonomous systems -- Part 4: Roaming Kommentarfrist: ISO/DIS Public Transport -- Interoperable Fare Management System -- Part 1: Architecture Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 6 av 119

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Public transport -- Interoperable fare management system -- Part 1: Architecture Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2014 Control charts -- Part 1: General guidelines Erstatter A00008:20: ISO :2014 Control charts -- Part 5: Specialized control charts ISO :2014 Statistical interpretation of data -- Part 6: Determination of statistical tolerance intervals Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) Listenummer: 4/2014 Side: 7 av 119

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) Listenummer: 4/2014 Side: 8 av 119

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR 16332:2012 Ikke-destruktiv prøving Tolkning av NS-EN ISO/IEC for anvendelse til sertifisering av NDT-personell Non-destructive testing - Interpretation of EN ISO/IEC for NDT personnel certification application CEN/TR 16369:2012 Bruk av kontrollkurver ved produksjon av betong Use of control charts in the production of concrete CEN/TR 16405:2013 Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall CEN/TR 16412:2012 Sikkerhet i leveransekjede - Veiledning for god praksis for små og mellomstore operatører Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators CEN/TS 16118:2012 Omsorgsboliger - Krav til tjenester som gis til eldre mennesker i omsorgsboliger Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme CEN/TS 16316:2012 Postal services - Open interface - Sortplan CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail CEN/TS 16331:2012 Electronic fee collection - Interoperable application profiles for autonomous systems CEN/TS 16406:2013 Intelligente transportsystemer- Kollektivtransport - Indirekte billettinnfrielse for jernbane Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for Rail Listenummer: 4/2014 Side: 9 av 119

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System Fastsatte norske standarder NS-EN :2013 Utstyr for sikker signaturgenerering - Del 4: Utvidelse for utstyr med nøkkelgenerering og sikker kommunikasjon med sertifikatutstedende applikasjon Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted channel to certificate generation application NS-EN :2013 Utstyr for sikker signaturgenerering - Del 5: Forlengelse av utstyr med nøkkelgenerering og sikker kommunikasjon med applikasjon for signaturgenerering Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Extension for device with key generation and trusted channel to signature creation application NS-EN ISO :2013 Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål (ISO :2012 innbefattet Cor 1:2012) Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO :2012 including Cor 1:2012) NS-EN ISO/IEC :2013 Informasjonsteknologi - Læring, utdanning og opplæring - Metadata for læringsressurser - Del 3: Grunnleggende applikasjonsprofil (ISO/IEC :2011) Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 3: Basic application profile (ISO/IEC :2011) NS-ISO 55000:2014 Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi Asset management - Overview, principles and terminology NS-ISO 55001:2014 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav Asset management - Management systems - Requirements NS-ISO 55002:2014 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO Asset management - Management systems - Guidelines for the application of NS-ISO Listenummer: 4/2014 Side: 10 av 119

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO :2004 Trafikk og trafikantinformasjon (TTI) - TTI-meldinger via koding av trafikkmeldinger - Del 3: Stedfesting for Alert-C (ISO :2004) Traffic and Travel Information (TTI) - TTI messages via traffic message coding - Part 3: Location referencing for ALERT-C (ISO :2004) 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Mikrobiologi i mat og dyrefôr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 1: Generelle regler for opparbeidelse av opprinnelige suspensjon og tierfortynninger (ISO / DIS :2013) Microbiology of food and animal feed - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Mikrobiologi i mat og dyrefór - Opparbeidelse av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 2: Spesifikke prosedyrer for opparbeidelse av kjøtt og kjøttprodukter (ISO / DIS :2013) Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Mikrobiologi i næringskjeden - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 3: Spesifikke regler for opparbeidelse av fisk og fiskeprodukter (ISO / DIS :2013) Microbiology of food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Mikrobiologi i næringsmidler og fór - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 4: Spesifikke regler for diverse produkter (ISO / DIS :2013) Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Mikrobiologi i mat og dyrefôr - prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse Microbiology of food and animal feed - Carcass sampling for microbiological analysis (ISO/DIS 17604:2014) Kommentarfrist: pren ISO Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fòr - Påvisning og telling av Cryptosporidium og Giardia i friske grønne bladgrønnsaker og bær (ISO / DIS 18744:2013) Microbiology of the food chain - Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits (ISO/DIS 18744:2013) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 11 av 119

12 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fôr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 1: Generelle regler for opparbeidelse av opprinnelige suspensjon og tierfortynninger Microbiology of the food chain -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fòr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 2: Spesifikke regler for opparbeiding av kjøtt og kjøttprodukter Microbiology of the food chain -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fòr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 3: Spesifikke regler for opparbeiding av fisk og fiskeprodukter Microbiology of food chain -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fòr - Opparbeiding av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 4: Spesifikke regler for diverse produkter Microbiology of the food chain -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologi i mat og dyrefôr - Opparbeidelse av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 1: Generelle regler for opparbeidelse av opprinnelige suspensjon og tierfortynninger (revisjon av ISO 6887:1993) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions (Revision of ISO 6887:1983) Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologi i næringskjeden - Opparbeidelse av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 2: Spesifikke prosedyrer for opparbeidelse av kjøtt og kjøttprodukter Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologi i næringskjeden - Opparbeidelse av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 3: Spesifikke prosedyrer for opparbeidelse av fisk og fiskeprodukter Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 12 av 119

13 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/DIS Mikrobiologi i næringskjeden - Opparbeidelse av analyseprøver, opprinnelig suspensjon og tierfortynninger for mikrobiologisk undersøkelse - Del 4: Spesifikke prosedyrer for diverse produkter Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologi i mat og dyrefôr - prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Carcass sampling for microbiological analysis Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologi i mat og dyrefôr - prøvetaking av slakteskrott for mikrobiologisk analyse Microbiology of food and animal feed -- Carcass sampling for microbiological analysis Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologi i næringsmidler og fòr - Påvisning og telling av Cryptosporidium og Giardia hos friske bladgrønnsaker og bærfrukt Microbiology of the food chain -- Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2013/Cor 1:2014 ISO/TR 14786:2014 Nanotechnologies -- Considerations for the development of chemical nomenclature for selected nano-objects ISO/TS :2014 Nanotechnologies -- Occupational risk management applied to engineered nanomaterials -- Part 2: Use of the control banding approach Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 11811:2012 Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012) CEN ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012) Listenummer: 4/2014 Side: 13 av 119

14 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS 13830:2013 Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment CEN/TS :2012 Næringsmidler - Påvisning av matallergener med molekylærbiologiskemetoder - Del 2: Selleri (Apium graveolens) - Kvalitative fastsettelse av en bestemt DNA sekvens i kokte pølser ved real-time PCR Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Qualitative determination of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR Listenummer: 4/2014 Side: 14 av 119

15 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 8624:2011/prA1 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Oppmålingssystem og terminologi (ISO 8624:2011/DAM 1:2014) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology (ISO 8624:2011/DAM 1:2014) Kommentarfrist: EN ISO 12836:2012/prA1 Dentistry - Digitizing devices for CAD/CAM systems for indirect dental restorations - Test methods for assessing accuracy (ISO 12836:2012/DAM 1:2014) Kommentarfrist: EN ISO 13017:2012/prA1 Tannpleie - Magnetfester (ISO 13017:2012/DAM 1:2013) Dentistry - Magnetic attachments (ISO 13017:2012/DAM 1:2013) Kommentarfrist: pren Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE'' - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices Kommentarfrist: pren Tilbud av osteopatiske helsetjenester Osteopathic healthcare provision Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors: pluggers and spreaders (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Medisinsk sugeutstyr - Del 1: Elektrisk drevne sugeutstyr (ISO/DIS :2013) Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lens blanks (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 2: Specifications for progressive-power and degressive-power lens blanks (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 15 av 119

16 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Tannpleie - Periodontale kyretter, scalere og ekskavatorer - Del 5: Jacquette scalers (ISO/DIS :2013) Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 5: Jacquette scalers (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO/DIS 13485:2014) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic instruments - Fundamental requirements and test methods - Part 2: Light hazard protection (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO/DIS 15378:2014) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances (ISO/DIS 22674:2014) Kommentarfrist: pren ISO Anaesthetic and respiratory equipment - Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans (ISO/DIS 23747:2014) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-72: Particular requirements for basic safety and essential performance of home healthcare environment ventilators for ventilator-dependent patients (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 12836:2012/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 13017:2012/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 3: Compactors: pluggers and spreaders Kommentarfrist: ISO/DIS Rullestoler - Del 8: Krav og testmetoder for statisk, anslags- og slitasjestyrke Wheelchairs -- Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 16 av 119

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS 8828 Implants for surgery -- Guidance on care and handling of orthopaedic implants Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lens blanks Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Ophthalmic optics - Semi-finished spectacle lens blanks - Part 2: Specifications for progressive power lens blanks Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair containment and occupant retention systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers -- Part 2: Systems for forward-facing wheelchair-seated passengers Systems f Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Periodontal curettes, dental scalers and excavators -- Part 5: Jacquette scalers Kommentarfrist: ISO/DIS Prosthetics and orthotics -- Classification and description of prosthetic components -- Part 1: Classification of prosthetic components Kommentarfrist: ISO/DIS Prosthetics and orthotics -- Classification and description of prosthetic components -- Part 2: Description of lower-limb prosthetic components Kommentarfrist: ISO/DIS Prosthetics and orthotics -- Classification and description of prosthetic components -- Part 3: Description of upper-limb prosthetic components Kommentarfrist: ISO/DIS Quality systems -- Medical devices -- System requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 17 av 119

18 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Implants for surgery - Wear of total hip joint prostheses - Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding environmental conditions for tests Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic instruments -- Fundamental requirements and test methods -- Part 2: Light hazard protection Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Primary packaging materials for medicinal products -- Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair seating -- Part 6: Simulated use and determination of the changes in properties -- Seat cushions Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchair -- Resistance to ignition of non-integrated seat and back support cushions -- Part 10: Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Medical devices -- Sleep apnoea breathing therapy -- Masks and application accessories Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Osteotome for bone compaction and sinus floor elevation Kommentarfrist: ISO/DIS Tannpleie - Metallmaterialer for faste og avtagbare tannrestaureringer Dentistry -- Metallic materials for fixed and removable dental restorations and appliances Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment -- Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 18 av 119

19 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment -- Peak expiratory flow meters for the assessment of pulmonary function in spontaneously breathing humans Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 10282:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves -- Specification Erstatter A00008:20:033620,A00008:20: ISO/TS :2014 Wheelchair seating -- Part 11: Determination of perspiration dissipation characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity ISO/TS 24348:2014 Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Method for the simulation of wear and detection of nickel release from metal and combination spectacle frames Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN/TR 16386:2013 Tannpleie - Retningslinjer for håndtering methacrylate-baserte materialer i dentalt laboratorium Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the dental laboratory CEN/TR 16427:2013 Intelligente transportsystemer - Kollektivtransport - Informasjon til brukere med synshemming Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP) Fastsatte norske standarder NS-EN 13727:2012+A1:2013 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av bakteriedrepende aktivitet i det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) NS-EN ISO 17304:2013 Tannpleie - Polymerisasjonskrymping - Metode for bestemmelse av polymerisasjonskrymping for polymerbaserte restaureringsmaterialer Dentistry - Polymerization shrinkage: Method for determination of polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials (ISO 17304:2013) Listenummer: 4/2014 Side: 19 av 119

20 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13727:2012 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av bakteriedrepende aktivitet i det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2009/prA1 Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 5: Boremaskiner og slagboremaskiner Endringsblad pra1 Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills (ISO :2009/DAM 1:2013) Kommentarfrist: EN ISO :2009/prA1 Kraftdrevet håndverktøy - Prøvingsmetoder for måling av vibrasjonsemisjon - Del 8: Sag-, pusse- og filemaskiner med vekslende bevegelser og sagmaskiner med svingende, vekslende eller roterende bevegelser - Endringsblad A1: Poleringsmaskiner, modifiserte matekrefter Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and small saws with oscillating or rotating action - Amendment 1: Polishing machines, modified feed forces (ISO :2009/DAM 1:2013) Kommentarfrist: pren 3-8 Mobile brannslokkere - Del 8: Krav til konstruksjon, trykkmotstand og mekaniske prøvinger for brannslokkere, med et største tillatt trykk likt eller lavere enn 30 bar, som oppfyller kravene i EN 3-7 Portable fire extinguishers - Part 8: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 3-7 Kommentarfrist: pren Skadereduserende vegtiltak - Del 5: Produktkrav, prøving og vurderingsmetoder og akseptkriterier Road restraint systems - Part 5: Product requirements, test and assessment methods and acceptance criteria Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Deler til sprinkler og vannspraysystemer - Del 14: - Sprinklere til boligbruk Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications Kommentarfrist: pren rev Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 20 av 119

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Transportbånd for bruk i underjordiske installasjoner - Sikkerhetskrav for elektrisitet og brennbarhet Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability safety requirements Kommentarfrist: pren Karakterisering av avfall - Tillaging av prøvemengde fra laboratorieprøve Characterization of waste - Preparation of test portions from the laboratory sample Kommentarfrist: pren Protective clothing to be worn by firefighters during technical rescue operations Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i hele vannprøver ved hjelp av væske- /fastfaseekstraksjon kombinert med gasskromatografi-massespektrometri (GC/MS) Water quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in whole water samples using liquid solid extraction combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Bestemmelse av organoklorinerte pesticider (OCP) i hele vannprøver ved hjelp av fastfaseekstraksjon (SPE) med SPE-plater kombinert med gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) Water quality - Determination of organochlorine pesticides (OCP) in whole water samples using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Bestemmelse av pentabromdifenyleter (PBDE) i hele vannprøver med fastfaseekstraksjon (SPE) med SPEplater kombinert med gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) Water quality - Determination of pentabromodiphenyl ether (PBDE) in whole water samples using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS) Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse Veiledning for estimering av biovolum for mikroalger Water quality - Guidance on the estimation of microalgal biovolume Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Veiledning for kvantitative og kvalitative prøvetaking av planktonalger i ferskvann Water quality - Guidance on quantitative and qualitative sampling of phytoplankton from inland waters Kommentarfrist: pren Mountaineering equipment - Avalanche airbag systems - Safety requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 21 av 119

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO 9151 Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame (ISO/DIS 9151:2013) Kommentarfrist: pren ISO Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 2: Filters for direct observation of the sun (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO rev Maskinsikkerhet - Permanent atkomst til maskiner - Del 1: Valg av fast atkomst mellom to nivåer (ISO/DIS :2013) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means of access between two levels (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO rev Maskinsikkerhet - Permanent atkomst til maskiner - Del 2: Arbeidsplattformer og gangveier (ISO/DIS :2013) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Maskinsikkerhet - Permanent atkomst til maskiner - Del 3: Trapper, trappestiger og rekkverk (ISO/DIS :2013) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO/DIS :2013) Kommentarfrist: pren ISO Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Workplace atmospheres - Short term detector tube measurement systems - Requirements and test methods (ISO/DIS 17621:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av miljøstøy - Del 1: Grunnleggende størrelser og vurderingsprosedyrer Acoustics -- Description, measurement and assessment of environmental noise -- Part 1: Basic quantities and assessment procedures Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Beskrivelse, måling og vurdering av omgivelsesstøy - Del 1: Grunnleggende størrelser og vurderingsprosedyrer Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures (Revision of ISO :1982, ISO :1987 and ISO :1987) Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 22 av 119

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Reciprocating internal combustion engines - Measurement of exhaust emission - Part 5: Test fuels Kommentarfrist: ISO/DIS 9151 Protective clothing against heat and fire - Determination of heat transmission on exposure to flame Kommentarfrist: ISO/DIS 9151 Protective clothing against heat and flame -- Determination of heat transmission on exposure to flame Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of Human System Interaction -- Part 391: Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction of photosensitive seizures Kommentarfrist: ISO/DIS 9697 Water quality -- Measurement of gross beta activity in non-saline water Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests -- Room corner test for wall and ceiling lining products -- Part 1: Test method for a small room configuration Kommentarfrist: ISO/DIS Atomenergi, atomteknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 3: Atombrenselssyklus Nuclear energy, nuclear technologie, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 3: Nuclear fuel cycle Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management -- Water footprint -- Principles, requirements and guidelines Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 1: Choice of fixed means of access between two levels Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 2: Working platforms and walkways Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 23 av 119

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Safety of machinery -- Permanent means of access to machinery -- Part 4: Fixed ladders Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery - Permanent means of access to machines and industrial plants - Part 1: Choice of a fixed means of access between two levels Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery - Permanent means of access to machines and industrial plants - Part 2: Working platforms and gangways Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery - Permanent means of access to machines and industrial plants - Part 3: Stairways, stepladders and guardrails Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery - Permanent means of access to machines and industrial plants - Part 4: Fixed ladders Kommentarfrist: ISO/DIS Fire tests -- Calibration and use of heat flux meters -- Part 4: Guidance on the use of heat flux meters in fire tests Kommentarfrist: ISO/DIS Radiological protection -- Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities Kommentarfrist: ISO/DIS Indoor air -- Detection and enumeration of moulds -- Part 20: Determination of total spore count Kommentarfrist: ISO/DIS Radiological protection -- Monitoring and internal dosimetry for staff exposed to medical radionuclides as unsealed sources Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace atmospheres -- Short term detector tube measurement systems -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Measurements of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 2: Method for the selection of sampling strategy sampling and pretreatment of samples Kommentarfrist: Listenummer: 4/2014 Side: 24 av 119

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-17 Listenummer: 3/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-07-09 Listenummer: 11/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2014 Side: 1 av 132 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-09 Listenummer: 15/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-02 Listenummer: 5/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2016 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-06-23 Listenummer: 10/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer