ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISO-standarderfor informasjonssikkerhet"

Transkript

1 Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC serien Information technology Security techniques oiso/iec Information security management systems Overview and vocabulary oiso/iec Information security management systems Requirements oiso/iec Code of practice for information security controls oiso/iec Information security management system Implementation guidance oiso/iec Information security management Measurement oiso/iec Information security risk management (C) 2014 Veriscan Security 1

2 ISO/IEC Information Security Management System Overview and vocabulary Status: IS publisert 15/ Oppdateres oftere enn de andre standardene (2009, 2012) Innehold: Termer og definisjoner 89 ord og begreper er definert Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) Hva er det? Hvorfor bør virksomheten iverksette et styringssystem? Overordnet beskrivelse av prosessene for etablering, iverksetting, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ISMS Kortfattet beskrivelse av ISO/IEC serien av standarder Normativ for de fleste standardene for informasjonssikkerhet ISO/IEC Information security management systems Requirements Status: IS publisert 25/ Vesentlige endringer fra forrige versjon Samkjørt med andre ISO-standarder for styringssystemer Omstrukturert mange overskrifter er endret Antall kapitler økt fra 8 til 10 Termer og definisjoner er fjernet henviser til ISO/IEC Dublerte krav er fjernet Dokumentet er mindre 2005: 42 sider, 2013: 30 sider Mer pragmatisk mindre preskriptivt Åpner for større frihet til å implementere ISMS på egen måte (C) 2014 Veriscan Security 2

3 ISO/IEC Ny normativ referanse Inn: ISO/IEC 27000, Ut: ISO/IEC (27002) Plan-Do-Check-Act-modellen er fjernet Establish, implement, maintain and continually improve an ISMS Asset ogasset owner er fjernet Fremdeles brukt i Appendix A (ISO/IEC 27002) Mer detaljering av risikovurdering og -håndtering Risikoeier (Risk Owner) Risiko kan nå også ha en oppside (SWOT - Strength/Weakness/Opportunity/Threat) Mer fokus på ledelsens ansvar Kapittel 5 gitt nytt navn: Leadership (2005: Management responsibility) Roller, ansvar og myndighet Kravet om et dokumentert bevisstgjøringsprogram er fjernet ISO/IEC Én overordnet informasjonssikkerhetspolicy 2005: ISMS-policy & informasjonssikkerhetspolicy 2013: Ikke krav om en egen ISMS-policy 2013: Policy-begrepet brukes i mange andre sammenhenger (Appendix A) Større krav til kontekstforståelse 2005: Scope and boundaries 2013: Forstå organisasjonen og dens kontekst Forstå behovene og forventningene til interesserte parter Forstå grensesnittene mot tredjeparter Å bestemme omfanget av ISMS-et Økt krav til måling 2005: Effektiviteten på sikringstiltak eller grupper av tiltak 2013: Effektiviteten i styringssystemet skal måles i tillegg til tiltakene (C) 2014 Veriscan Security 3

4 ISO/IEC Kravene til/kontroll over dokumentasjon er stort sett uendret Omfanget av ISMS-et og konteksten, inkl. interessenter krav og forventninger Informasjonssikkerhetspolicyen Prosessen for gjennomføring av risikovurderinger, inkl. kriterier for risikoakseptanse Prosessen for risikohåndtering De overordnede målene for informasjonssikkerhet (security objects) Nødvendig sikkerhetskompetanse Nødvendig informasjon for å sikre et effektivt ISMS Eksterne dokumenter som er nødvendige for å planlegge og forvalte ISMS-et Gjennomføringen av implementeringen av ISMS-et Iverksatte sikringstiltak Resultatene fra iverksettelsen av sikringstiltakene Prosessen og gjennomføring av måling og monitorering Planer for gjennomføring og resultatene av interne sikkerhetsrevisjoner Resultatene av ledelsen gjennomgang Avdekkede avvik (non-conformities) Iverksatte tiltak for avvikshåndtering Resultatene fra avvikshåndtering ISO/IEC Krav til kommunikasjon Hva, Når, Fra hvem, Til hvem, Hvilken form Intern og ekstern Statement of Applicability er opprettholdt Krav til intern revisjon og ledelsens gjennomgang av styringssystemet er opprettholdt Alle krav i kap må oppfylles for at virksomheten skal kunne hevde å være i samsvar med standarden Sertifiserte organisasjoner må fortsatt revideres av ekstern revisor være i samsvar med ny standard i løpet av to år (C) 2014 Veriscan Security 4

5 ISO/IEC Introduction 1. Scope 2. Normative references 3. Terms and definitions 4. Context of the organization 4.1 Understanding the organization and its context 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 4.3 Determining the scope of the information security management system 4.4 Information security management system 5. Leadership 5.1 Leadership and commitment 5.2 Policy 5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities 6. Planning 6.1 Actions to address risks and opportunities 6.2 Information security objectives and plans to achieve them 7. Support 7.1 Resources 7.2 Competence 7.3 Awareness 7.4 Communication 7.5 Documented information 8. Operation 8.1 Operational planning and control 8.2 Information security risk assessment 8.3 Information security risk treatment 9. Performance evaluation 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation 9.2 Internal audit 9.3 Management review 10. Improvement 10.1 Nonconformity and corrective action 10.2 Continual improvement Annex A Reference control objectives and controls ISO/IEC 27001:2005 ISO/IEC 27001: Information security management system 4.1 General 4.2 Establishing/managing ISMS 4.3 Documentation requirements 5 Management responsibility 6 General ISMS audits 4 Context of the organization 5 Leadership 6 Planning 7 Support 8 Operation 9 Performance evaluation 7 Management review 8 ISMS improvement 10 Improvement (C) 2014 Veriscan Security 5

6 ISO/IEC Endringer fra 2005 til iso-27001/resources/bsi-iso mapping-guide-uk-en.pdf ISO/IEC Code of practice for information security controls Status: IS publisert 25/ Tittel endret fra 2007-utgaven: Code of practice for information security management En god del endringer fra forrige versjon Er i større grad knyttet opp mot IS og ISMS Termer og definisjoner er fjernet henviser til ISO/IEC Kapittel 4 Risk assessment and treatment er fjernet Henviser til ISO/IEC Innholdet i dokumentet er omstrukturert Strukturen på sikringstiltakene er beholdt Innholdet i Objective-boksen er (med ett unntak) redusert til bare én setning (C) 2014 Veriscan Security 6

7 ISO/IEC Human resource security 2007: 2013: ISO/IEC Control objective Sikringsmål for området Control "Krav" til sikringstiltak Én setning Οργανισασϕονεν bør ιϖερκσεττε τιλτακ φορ ινφορµασϕονσσικκερηετ Implementation guidance Råd om hvordan sikringstiltaket kan iverksettes/gjennomføres Other information Ytterligere råd Pekere til andre standarder og relevant informasjon (C) 2014 Veriscan Security 7

8 ISO/IEC endringer fra forrige versjon 26 tiltak er fjernet slettet helt eller integrert i andre tiltak Kapitlet Communication and operation management (2007) er splittet i to Operations security (Kap.12) Communications security (Kap.13) To nye kapitler Cryptography (Kap.10) Supplier relationship (Kap.15) 2007: 11 områder (Area) 39 sikringsmål (Objectiv) 133 sikringstiltak (Control) 136 sider 2013: 14 områder 35 sikringsmål 114 sikringstiltak 90 sider ISO/IEC Større fokus på tjenesteutsetting (inklusive skytjenester) Ny standard erunder utvikling:iso/iec Code of practice for information security controls based on ISO/IEC for the use of cloud services Bruk av personlig eid datautstyr er adressert (BYOD) Policy brukes nå i flere sammenhenger 2007: Informasjonssikkerhetspolicy + retningslinjer 2013: Emnespesifikke policyer Policy for brukeraksess Policy for informasjonsklassifisering Internettpolicy E-postpolicy Antiviruspolicy mm. (C) 2014 Veriscan Security 8

9 ISO/IEC Introduction 1. Scope 2. Normative references 3. Terms and definitions 4. Structure of this standard 4.1 Clauses 4.2 Control categories 5. Information security policies 5.1 Management direction for information security 6. Organization of information security 6.1 Internal organization 6.2 Mobile devices and teleworking 7. Human resource security 7.1 Prior to employment 7.2 During employment 7.3 Termination and change of employment 8. Asset management 8.1 Responsibility for assets 8.2 Information classification 8.3 Media handling 9. Access control 9.1 Business requirements of access control 9.2 User access management 9.3 User responsibilities 9.4 System and application access control 10. Cryptography 10.1 Cryptographic controls 11. Physical and environmental security 11.1 Secure areas 11.2 Equipment ISO/IEC Operations security 15. Supplier relationships 12.1 Operational procedures and responsibilities 15.1 Information security in supplier relationships 12.2 Protection from malware 15.2 Supplier service delivery management 12.3 Backup 16. Information security incident 12.4 Logging and monitoring management 12.5 Control of operational software 16.1 Management of information security incidents 12.6 Technical vulnerability management and improvements 12.7 Information systems audit considerations 17. Information security aspects of 13. Communications security business continuity management 13.1 Network security management 17.1 Information security continuity 13.2 Information transfer 17.2 Redundancies 14. System acquisition, development and 18. Compliance maintenance 18.1 Compliance with legal and contractual 14.1 Security requirements of information systems requirements 14.2 Security in development and support processes 18.2 Information security reviews 14.3 Test data (C) 2014 Veriscan Security 9

10 ISO/IEC Endringer fra 2007 til Version Change Summary.pdf Takk for oppmerksomheten Rune Ask (C) 2014 Veriscan Security 10

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Mindre papirer, mer IT i finanssektoren Følger internrevisor med i utviklingen?

Mindre papirer, mer IT i finanssektoren Følger internrevisor med i utviklingen? Mindre papirer, mer IT i finanssektoren Følger internrevisor med i utviklingen? Risikoidentifikasjon - IT Bjørn Jonassen Finansnettverket NIRF Agenda 1. Litt om meg 2. IT-Risiko bakgrunn 3. Risikoidentifikasjon

Detaljer

Kort om Veriscan Security

Kort om Veriscan Security Verifying security since 1999 Kort om Veriscan Security Etablert i Karlstad i 1999 Spesialkompetanse innen o måling av informasjonssikkerhet o implementering av styringssystem for informasjonssikkerhet

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet

Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Revisjon av anbefalte standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet Difi gjennomfører en årlig revisjon av alle anvendelsesområder i listen over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon www.iia.no Januar 2013

og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon www.iia.no Januar 2013 Etiske regler og standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon Januar 2013 www.iia.no Copyright 2004-2013 by The Institute of Internal Auditors, Inc. NIRF har fått tillatelse fra copyrightinnehaveren

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse

Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse NIRFs årskonferanse 2014 Modenhetsmodell som grunnlag for internrevisors overordnede uttalelse Frank Alvern, Forsvarsdepartementets Internrevisjon Disposisjon 1. Overordnet uttalelse fra internrevisor?

Detaljer

Kort om meg. Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse

Kort om meg. Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse BRUK AV VERKTØY OG METODER I RISIKOSTYRING Kort om meg Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse 5 år i mnemonic,

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer

av Trygve Sørlie - Revisjonsdirektør i Gjensidige

av Trygve Sørlie - Revisjonsdirektør i Gjensidige Hva gir revisjonsaktiviteten av verdi for de enkelte interessentene? Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Mandag 25. oktober 2010 14.00-14.45 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen av Trygve

Detaljer

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet

IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet IKT-sikring, en forutsetning for olje og gass HMS og anleggsintegritet Arild Braathen Torjusen (arild.braathen.torjusen@dnv.com) Principal Consultant Information Risk Management Risk Management Solutions

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Introduksjon til balansert målstyring

Introduksjon til balansert målstyring Introduksjon til balansert målstyring Hvordan sikre riktige mål og styringsparametere Deloitte AS Juni 2009 Agenda Hvorfor styre etter måltall? Hva er målstyring? Hvordan sikre at målstyring gir de ønskede

Detaljer

Budsjettering. En reise gjennom budsjettlandskapet. Deloitte AS. Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim

Budsjettering. En reise gjennom budsjettlandskapet. Deloitte AS. Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim Budsjettering En reise gjennom budsjettlandskapet Deloitte AS Oslo, 3. oktober 2007 Hans Lysheim Kunnskapshuset Deloitte 700 ansatte i Norge 120 000 ansatte globalt 8.500 kunder i Norge Advokat tjenester

Detaljer

Tilbakemelding - Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss kommune

Tilbakemelding - Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss kommune Moss kommune - Rådmannen Postboks 175 1501 MOSS Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01198-4/LON 21. september 2012 Tilbakemelding - Bruk av nettskyen Microsoft Office 365 - Moss

Detaljer

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning

Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Histoteknikerforeningen Mamma diagnostikk og behandling Holmenkollen Park Hotell 13. 14. mars 2014 Veien til akkreditering Praktisk veiledning Saeed Behdad Kvalitetssjef Norsk akkreditering Formål med

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management En introduksjon Innhold Hva er Service Management og IT Service Management? Hva er ITIL? ITIL som tilnærming til Service Management. Forsiktig introduksjon av ITIL Hva er Service

Detaljer