Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren rev Safety of packaging machines - Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment Kommentarfrist: pren 1325 Verdistyring - Vokabular Value Management - Vocabulary Kommentarfrist: pren rev Gypsum plasterboard products from processing - Definitions, requirements and test methods Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Terminologi Tanks for transport of dangerous goods - Terminology Kommentarfrist: pren Railway applications - Classification system for rail vehicles - Part 5: Systems; System groups - System requirements Kommentarfrist: pren Glossary of wastewater engineering terms Kommentarfrist: pren ISO 5526 Cereals, pulses and other food grains - Nomenclature (ISO/DIS 5526:2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7010:2011/DAmd 115 Safety sign E024: Evacuation temporary refuge Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 116 Safety sign E025: Emergency call point Kommentarfrist: Listenummer: 11/2011 Side: 2 av 120

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7010:2011/DAmd 117 Safety sign E026: First aid call point Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 118 Safety sign F007: Fire alarm sounder Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 109 Safety sign M033: Close safety bar of chairlift Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 110 Safety sign M034: Open safety bar of chairlift Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 111 Safety sign M035: Immediately leave the tow-track in the event of falling Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 112 Safety sign M036: Lift ski tips Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 113 Safety sign P037: Do not leave the tow-track Kommentarfrist: ISO 7010:2011/DAmd 114 Safety sign P038: Do not swing the chair Kommentarfrist: ISO/DIS 5526 Korn, belgfrukter og annet matkorn -- Nomenklatur Cereals, pulses and other food grains -- Nomenclature Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Aerospace -- Fluid systems -- Vocabulary -- Part 4: General terms and definitions relating to control/actuation systems Listenummer: 11/2011 Side: 3 av 120

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 10243:2010/Amd 1:2011 ISO 10579:2010/Cor 1:2011 ISO 15081:2011 Agricultural equipment -- Graphical symbols for pressurized irrigation systems Erstatter A00008:20: ISO :2011 Rotary shaft lip-type seals incorporating thermoplastic sealing elements -- Part 2: Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO :2011 Road vehicles -- Functional safety -- Part 1: Vocabulary ISO/TS :2011 Rolling bearings -- Parts library -- Part 1: Reference dictionary for rolling bearings ISO/TS :2011 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 4: Nanostructured materials ISO/TS :2011 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 5: Nano/bio interface Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Listenummer: 11/2011 Side: 4 av 120

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Fastsatte norske standarder NS 3031:2007/A1:2011 Endringsblad A1 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Amendment A1 - Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS 3031:2007+A1:2011 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS-EN :2011 Ikke-destruktiv prøving - Strålingsmetoder - Databehandlet tomografi - Del 1: Terminologi Non destructive testing - Radiation methods - Computed tomography - Part 1: Terminology NS-EN ISO 772:2011 Hydrometri - Terminologi og symboler (ISO 772:2011) Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO 772:2011) NS-EN ISO 5459:2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske toleranser - Referanser og referansesystemer (ISO 5459:2011) Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Datums and datum systems (ISO 5459:2011) NS-EN ISO :2011 Bygningsglass - Laminert glass og laminert sikkerhetsglass - Del 1: Definisjoner og beskrivelse av komponenter (ISO :2011) Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Mykpapir og mykpapirprodukter - Del 1: Generell veiledning om termer (ISO :2011) Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms (ISO :2011) NS-EN ISO 26800:2011 Ergonomi - Generell tilnærming, prinsipper og begreper (ISO 26800:2011) Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO 26800:2011) NS-ISO 7001:2007 Grafiske symboler - Offentlige informasjonssymboler Graphical symbols - Public information symbols NS-ISO 7010:2011 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs Listenummer: 11/2011 Side: 5 av 120

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 2041:2009 Mekaniske vibrasjoner, støt og tilstandsovervåking - Terminologi Mechanical vibration, shock and condition monitoring - Vocabulary Språk: no Tilbaketrukne norske standarder NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS 3031:2007/A1:2010 Endringsblad A1 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Amendment A1 - Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS-EN 267:2009 Automatiske viftebrennere for flytende brennstoff Automatic forced draught burners for liquid fuels NS-EN :2003 Posttjenester - Adressedatabaser - Del 1: Komponenter i postadresser Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal addresses NS-EN ISO 772:2000 Hydrometriske målinger - Terminologi og symboler (ISO 772:1996) Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols (ISO 772:1996) NS-EN ISO 772:2000/A1:2003 Endringsblad A1 - Hydrometriske målinger - Terminologi og symboler (ISO 772:1996/Amd1:2002) Amendment A1 - Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols (ISO 772:1996/Amd1:2002) NS-EN ISO 772:2000/A2:2005 Endringsblad A2 - Hydrometriske målinger - Terminologi og symboler (ISO 772:1996/Amd 2:2004) Amendment A2 - Hydrometric determinations - Vocabulary and symbols (ISO 772:1996/Amd 2:2004) NS-EN ISO :1998 Bygningsglass - Laminert glass og laminert sikkerhetsglass - Del 1: Definisjoner og beskrivelse av komponenter (ISO :1998) Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO :1998) Språk: no Listenummer: 11/2011 Side: 6 av 120

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN ISO :2005 Mykpapir og mykpapirprodukter - Del 1: Generell veiledning om termer (ISO :2005) Tissue paper and tissue products - Part 1: General guidance on terms (ISO :2005) NS-ISO 6309:1987 Brannvern - Varselskilt Fire protection - Safety signs Språk: no 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 1325 Verdistyring - Vokabular Value Management - Vocabulary Kommentarfrist: pren Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of bolted joints fitted to equipment subject to the Pressure Equipment Directive Kommentarfrist: pren Intelligente transportsystemer - Automatisk kjøretøy og utstyrsidentifisering (AVI/AEI) - Samordnet anvendelsesprofil for AVI/AEI og elektronisk registering ved bruk av dedikert kortholdslink Intelligent transport systems - Automatic Vehicle and Equipment Registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and Electronic Register Identification using dedicated short range communication Kommentarfrist: pren Logistics - Specifications for reporting crime incidents Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 1: Framework and architecture Kommentarfrist: ISO/DIS Societal security - Video-surveillance - Export interoperability Kommentarfrist: ISO/DIS Medical spas using natural resources -- Service requirements Kommentarfrist: Listenummer: 11/2011 Side: 7 av 120

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO-standarder ISO/TS 11774:2011 Non-destructive testing -- Performance-based qualification ISO/TS :2011 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes ISO/TS :2011 Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Listenummer: 11/2011 Side: 8 av 120

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) CEN/TR :2011 Postal Services - Address databases - Part 2: Element mapping conventions, template design considerations, address templates and rendition instructions CEN/TR 15524:2011 Postal services - Customer-directed information including track and trace - General concepts and definitions CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations Listenummer: 11/2011 Side: 9 av 120

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS 15523:2011 Posttjenester - Innleveringsbekreftelse Postal Services - Statement of mailing submission CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters CEN/TS 16238:2011 Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Posttjenester - Adressedatabaser - Del 1: Komponenter i postadresser Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal addresses NS-EN 15331:2011 Kriterier for utvikling, styring og kontroll av vedlikeholdstjenester tilknyttet bygninger Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings NS-EN 15982:2011 Metadata for læringstilbud - Annonsering Metadata for Learning Opportunities (MLO) - Advertising NS-EN 16082:2011 Tjenester tilknyttet flyplass- og luftfartssikkerhet Airport and aviation security services Listenummer: 11/2011 Side: 10 av 120

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-EN 16114:2011 Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning Management consultancy services NS-ISO :2011 Levering av vurderingstjenester - Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng - Del 1: Krav til kunden Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 1: Requirements for the client NS-ISO :2011 Levering av vurderingstjenester - Prosedyrer og metoder for vurdering av personer i arbeids- og organisasjonsmessig sammenheng - Del 2: Krav til tjenesteleverandører Assessment service delivery - Procedures and methods to assess people in work and organizational settings - Part 2: Requirements for service providers NS-ISO 21212:2008 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - 2G mobiltelefonsystemer Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - 2G Cellular systems NS-ISO 21213:2008 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - 3G mobiltelefonsystemer Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - 3G Cellular systems NS-ISO 21215:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - M5 Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - M5 NS-ISO 21216:2011 Intelligente transportsystemer - Trådløs kommunikasjon - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Millimeterbølge radiogrensesnitt Intelligent transport systems - Wireless communications - CALM using millimetre communications - Air interface NS-ISO 21217:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Arkitektur Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture NS-ISO 21218:2008 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Tilgangspunkter for kommunikasjonstjenester Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Medium service access points NS-ISO :2008 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av applikasjoner - Del 1: Generelle krav Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Application management - Part 1: General requirements Listenummer: 11/2011 Side: 11 av 120

12 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport NS-ISO :2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av applikasjoner - Del 2: Samsvarsprøving Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Application management - Part 2: Conformance test NS-ISO 24102:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Management NS-ISO 24103:2009 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Mediatilpasset grensesnittlag (MAIL) Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Media adapted interface layer (MAIL) NS-ISO 25111:2009 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Generelle krav for bruk av offentlig nett Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - General requirements for using public networks NS-ISO 25112:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Mobilt trådløst bredbånd som bruker IEEE Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Mobile wireless broadband using IEEE NS-ISO 25113:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Mobilt trådløst bredbånd som bruker HC-SDMA Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Mobile wireless broadband using HC-SDMA NS-ISO 29283:2011 ITS CALM Mobilt trådløst bredbånd som bruker kommunikasjon i henhold til IEEE ITS CALM Mobile Wireless Broadband applications using Communications in accordance with IEEE Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Språk: no Tilbaketrukne norske standarder NS-EN :2003 Posttjenester - Adressedatabaser - Del 1: Komponenter i postadresser Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal addresses Listenummer: 11/2011 Side: 12 av 120

13 07 Matematikk. Naturvitenskap 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 7218:2007/prA1 Mikrobiologi i matvarer og dyrefor - Generelle krav og veiledning for mikrobiologiske undersøkelser - Endringsblad 1 (ISO 7218:2007/DAM 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations - Amendment 1 (ISO 7218:2007/DAM 1:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7218:2007/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Pulp, paper and board -- Microbiological examination -- Part 1: Enumeration of bacteria and bacterial spores based on disintegration Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Enumeration of Clostridium perfringens -- Method using membrane filtration Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TS 11308:2011 Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes using thermogravimetric analysis ISO/TS 11888:2011 Nanotechnologies -- Characterization of multiwall carbon nanotubes -- Mesoscopic shape factors ISO/TS 12805:2011 Nanotechnologies -- Materials specifications -- Guidance on specifying nano-objects ISO/TS 13278:2011 Nanotechnologies -- Determination of elemental impurities in samples of carbon nanotubes using inductively coupled plasma mass spectrometry ISO/TS :2011 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 4: Nanostructured materials ISO/TS :2011 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 5: Nano/bio interface Listenummer: 11/2011 Side: 13 av 120

14 07 Matematikk. Naturvitenskap Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) CEN/TR 15449:2011 Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 16140:2003/A1:2011 Endringsblad A1 - Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Veileder for validering av alternative metoder (ISO 16140:2003/Amd 1:2011) Amendment A1 - Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods (ISO 16140:2003/Amd 1:2011) Listenummer: 11/2011 Side: 14 av 120

15 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2007/prA3 Sentralgassanlegg for medisinske gasser - Del 1: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum Endringsblad 3 (ISO :2007/DAM 3:2011) Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 3 (ISO :2007/DAM 3:2011) Kommentarfrist: EN ISO 10328:2006/prA1 Proteser - Strukturell prøving av underekstremitetsproteser - Krav og prøvingsmetoder (ISO 10328:2006/DAM 1:2011) Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods (ISO 10328:2006/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO :2008/prA1 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 4: Merking og informasjon - Endringsblad 1 - (ISO :2008/DAM 1:2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information - Amendment 1 (ISO :2008/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO :2005/prA1 Dentistry - Periodontal curettes, dental scalers and excavators - Part 2: Periodontal curettes of Gr-type - Amendment 1: Colour coding (ISO :2005/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO :2011/prA1 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 1: Generelle krav (ISO :2011/Dam 1:2011) Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO :2011/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO 22675:2006/prA1 Proteser - Prøving av hjelpemidler for ankel og fot og av fotkomponenter - Krav og prøvingsmetoder (ISO 22675:2006/DAM 1:2011) Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods (ISO 22675:2006/DAM 1:2011) Kommentarfrist: pren 1422 rev Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Etylenoksidsterilisatorer - Krav og prøvingsmetoder Sterilizers for medical purposes - Ethylene oxide sterilizers - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren rev Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of vuricidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in human medicine - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Shanks for rotary instruments - Part 3: Shanks made of ceramics (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Listenummer: 11/2011 Side: 15 av 120

16 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO 6873 Dentistry - Gypsum products (ISO/DIS 6873:2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmisk optikk - Ikke formslipte brilleglass - Del 3: Spesifikasjon for transmisjon og prøvingsmetoder (ISO/DIS :2011) Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 3: Transmittance specifications and test methods (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO 9394 rev Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes (ISO/DIS 9394:2011) Kommentarfrist: pren ISO rev Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO rev Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 3: Central venous catheters (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 4: Balloon dilatation catheters (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 5: Over-needle peripheral catheters (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 2: Commercial information (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 3: Technical information (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO/DIS :2011) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Listenummer: 11/2011 Side: 16 av 120

17 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO/DIS 11135:2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 3: Mekaniske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Dental furnace - method for temperature measurement with separate thermocouple (ISO/DIS 13078:2011) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Brilleglass - Grunnleggende krav for ikke-randslipte ferdige brilleglass (ISO/DIS 14889:2011) Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses (ISO/DIS 14889:2011) Kommentarfrist: pren ISO Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast of fungi involved in infectious diseases (ISO/DIS 16256:2011) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics and instruments - Instruments to measure axial distances in the eye (ISO/DIS 22665:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2007/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 10328:2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2005/DAmd 1 Colour coding Kommentarfrist: Listenummer: 11/2011 Side: 17 av 120

18 11 Helsevesen, Teknikk ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 22675:2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Shanks for rotary instruments -- Part 3: Shanks made of ceramics Kommentarfrist: ISO/DIS 6873 Dentistry -- Gypsum products Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Uncut finished spectacle lenses -- Part 3: Transmittance specifications and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS 9394 Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes Kommentarfrist: ISO/DIS Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 3: Central venous catheters Kommentarfrist: ISO/DIS Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 4: Balloon dilatation catheters Kommentarfrist: ISO/DIS Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 5: Over-needle peripheral catheters Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 2: Commercial information Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 3: Technical information Kommentarfrist: Listenummer: 11/2011 Side: 18 av 120

19 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilization of health-care products -- Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 3: Mechanical properties and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry - Dental furnace - Test method for temperature measurement with separate thermocouple Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle lenses -- Fundamental requirements for uncut finished lenses Kommentarfrist: ISO/DIS Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems -- Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast of fungi involved in infectious diseases Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics and instruments - Instruments to measure axial distances in the eye Kommentarfrist: ISO/DIS Non-invasive sphygmomanometers -- Part 2: Clinical validation of automated measurement type Kommentarfrist: ISO/DIS Non-invasive sphygmomanometers -- Part 2: Clinical investigation of automated measurement type Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Cardiovascular implants -- Endovascular devices -- Part 3: Vena cava filters Listenummer: 11/2011 Side: 19 av 120

20 11 Helsevesen, Teknikk ISO :2011/Cor 1:2011 Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2011 Tannpleie - Skaft for roterende instrumenter - Del 1: Skaft laget av metall (ISO :2011) Dentistry - Shanks for rotary instruments - Part 1: Shanks made of metals (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Tannpleie - Tannpleieutstyr - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder (ISO :2011) Dentistry - Dental units - Part 1: General requirements and test methods (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 4: Hetteglass laget av pressglass (ISO :2011) Injection containers and accessories - Part 4: Injection vials made of moulded glass (ISO :2011) NS-EN ISO :2011 Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 1: Infusjonsflasker av glass (ISO :2011) Infusion equipment for medical use - Part 1: Infusion glass bottles (ISO :2011) NS-EN ISO 10271:2011 Tannpleie - Metoder for korrosjonsprøving for materialer av metall (ISO 10271:2011) Dentistry - Corrosion test methods for metallic materials (ISO 10271:2011) NS-EN ISO 10943:2011 Oftalmiske instrumenter - Indirekte oftalmoskoper (ISO 10943:2011) Ophthalmic instruments - Indirect ophthalmoscopes (ISO 10943:2011) NS-EN ISO :2011 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 1: Trakealtuber (ISO :2011) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO :2011) Listenummer: 11/2011 Side: 20 av 120

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-04-01 Meddelelse nummer: 191 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5

Nutec. C Fortrolig NORSK UNDERVANNSTEKNOLOGISK SENTER A.S. Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: 16.03.92 11130.5 16.03.92 11130.5 Antall Sider : 28 Enk Eirues, C Rapport nr: 53-91 Dato: Prosjekt nr: Rapportens tittel: Kontrollert av: Evaluering av en opto-akustisk gassanalysator med tanke på bruk under operasjonell

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics ThinkCentre Quick Reference Inside - Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics - Help and Service - IBM Lotus software

Detaljer

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene

SEDFLEX. Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning av organiske miljøgifter i akvatiske økosystemer - her applisert på Grenlandsfjordene SEDFLEX Et fleksibelt verktøy for modellering av omsetning

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet m.v. Rudolph Brynn, Standard Norge, oktober 2009 prosjektrapport 2 Om standarder for

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer