Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Transportable gassflasker - Kjennetegn (unntatt LPG) - Del 3: Fargekoding Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding Kommentarfrist: pren Transportable gassflasker - Kjennetegn (unntatt LPG) - Del 3: Fargekoding Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding Kommentarfrist: pren Europeiske alfabetiseringsregler - Sortering av tegn fra latinsk, gresk, kyrillisk, georgisk og armens skrift European Ordering Rules - Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts Kommentarfrist: pren Non destructive testing - Radiation method - Computed tomography - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays Kommentarfrist: pren ISO 9092 Tekstiler - Ikke-vevd materiale (florstoff) - Definisjon (ISO/DIS 9092:2010) Textiles - Nonwoven - Definition (ISO/DIS 9092:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7010:2003/DAmd 66 Safety sign E016: Emergency window with escape ladder Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 67 Safety sign E017: Rescue window Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 68 Safety sign E018: Turn anticlockwise to open Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 2 av 178

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7010:2003/DAmd 69 Safety sign E019: Turn clockwise to open Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 70 Safety sign M024: Use this walkway Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 71 Safety sign P025: Do not use this incomplete scaffold Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 72 Safety sign P026: Do not use this device in a bathtub, shower or water-filled reservoir Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 73 Safety sign P027: Do not use this lift for people Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 74 Safety sign P028: Do not wear gloves Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 75 Safety sign P029: No photography Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 76 Safety sign W026: Warning; Battery charging Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 77 Safety sign W029: Warning; Pressurized cylinder Kommentarfrist: ISO 12756:1998/DAmd 1 Viscosity of the ink Kommentarfrist: ISO/DIS 7010 Graphical symbols -- Safety signs in workplaces and public areas Kommentarfrist: ISO/DIS 7010 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 3 av 178

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS 8965 Logging industry -- Technology -- Terms and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS 9092 Textiles -- Nonwoven -- Definition Kommentarfrist: ISO/DIS Glass in building -- Curved glass -- Part 1: Terminology and definitions Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic document management -- Vocabulary -- Part 1: Electronic document imaging Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and functional requirements for records in electronic office environments Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems Kommentarfrist: ISO/DIS Round and sawn timber -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Språkressurser -- Rammeverk for flerspråklig informasjon Linguistic resources management -- Multilingual information framework Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics -- General approach, principles and concepts Kommentarfrist: ISO/DIS Renseutstyr for luft og andre gasser -- terminologi Cleaning equipment for air and other gases -- Terminology Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 4 av 178

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Technical product documentation -- Document types Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Layout key for trade documents -- Part 1: Paper-based documents Erstatter A00008:20: ISO :2010 Optics and photonics -- Optical coatings -- Part 1: Definitions Erstatter A00008:20: ISO 10243:2010 Tools for pressing -- Compression springs with rectangular section -- Housing dimensions and colour coding Erstatter A00008:20: ISO 10579:2010 Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensioning and tolerancing -- Non-rigid parts Erstatter A00008:20: ISO :2010 Specification for diagrams for process industry -- Part 1: General rules ISO :2010 Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 2: Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 28238:2010 Compression and injection moulds -- Components for gating systems ISO/TS :2009 Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 2: Vocabulary Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) Listenummer: 06/2010 Side: 5 av 178

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment Fastsatte norske standarder NS-EN 267:2009 Automatiske viftebrennere for flytende brennstoff Automatic forced draught burners for liquid fuels NS-EN 14232:2009 Avanserte tekniske keramer - Termer, definisjoner og forkortelser Advanced technical ceramics - Terms, definitions and abbreviations NS-EN :2009 Industriventiler - Aktuatorer - Del 1: Terminologi og definisjoner Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions NS-EN 15826:2009 Glasserte emaljer og porselensemaljer - Terminologi Vitreous and porcelain enamels - Terminology NS-EN ISO 1942:2009 Tannpleie - Terminologi (ISO 1942:2009) Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009) NS-EN ISO 10991:2009 Mikroprosessteknikk - Terminologi (ISO 10991:2009) Micro process engineering - Vocabulary (ISO 10991:2009) NS-EN ISO 12706:2009 Ikke-destruktiv prøving - Penetrantprøving - Ordliste (ISO 12706:2009) Non-destructive testing - Penetrant testing - Vocabulary (ISO 12706:2009) Tilbaketrukne norske standarder NS 8351:1991 Byggetegninger - Data-assistert konstruksjon (DAK) - Lagdeling Building drawings - Computer aided design (CAD) - Layers Språk: no NS-EN 267:1999 Oljebrennere med vifte - Definisjoner, krav, prøving, merking Forced draught oil burners - Definitions, requirements, testing, marking Listenummer: 06/2010 Side: 6 av 178

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 375:2001 Informasjon fra produsenten av in vitro diagnostiske reagenser til profesjonell bruk Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for professional use NS-EN ISO :1994 Tannpleie - Terminologi - Del 5: Termer i forbindelse med prøving (ISO :1989) Dental vocabulary - Part 5: Terms associated with testing (ISO :1989) NS-EN ISO 12706:2000 Ikke-destruktiv prøving - Terminologi - Termer benyttet ved penetrantprøving (ISO 12706:2000) Non-destructive testing - Terminology - Terms used in penetrant testing (ISO 12706:2000) Språk: no/en NS-ISO :1989 Tannpleie - Terminologi - Del 1: Generelle og kliniske termer - (= EN :1991) (ISO :1989) Dental vocabulary - Part 1: General and clinical terms - (= EN :1991) (ISO :1989) 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Protection Profile for Secure signature creation device - Part 2: Device with key generation Kommentarfrist: pren Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data Kommentarfrist: pren Intelligent transport systems - ESafety - ECall high level application requirements (HLAP) Kommentarfrist: pren Intelligent transport systems - ESafety - Pan European ecall-operating requirements Kommentarfrist: pren Provision of aviation security services Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 7 av 178

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren ISO Avanserte automasjonsteknologier og deres anvendelser - Del 1: Rammeverk for interoperabilitet mellom virksomheter Advanced automation technologies and their applications - Part 1: Framework for enterprise interoperability (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Geografiske datafiler - GDF5.0 (ISO/DIS 14825:2010) Geographic Data Files - GDF5.0 (ISO/DIS 14825:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for the conduct of snorkelling excursions (service provision) Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for the training of recreational snorkelling guides Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Geographic Data Files (GDF) -- Overall data specification Kommentarfrist: ISO/DIS Geographic Data Files - GDF5.0 Kommentarfrist: ISO/DIS ITS CALM Mobile Wireless Broadband applications using Communications in accordance with IEEE Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 25112:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Mobile wireless broadband using IEEE ISO 25113:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Mobile wireless broadband using HC-SDMA ISO 28640:2010 Random variate generation methods ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection -- Localisation augmentation communication for autonomous systems Listenummer: 06/2010 Side: 8 av 178

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN Workshop Agreements CWA :2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe - Part 0: Introduction CWA :2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe - Part 1: Profile overview CWA :2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe - Part 2: Convergence and gap analyses CWA :2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe Part 3: Toolbox Requirements CWA :2010 Business Interoperability Interfaces for Public procurement in Europe Part 4: Evaluation guidelines for testing and piloting Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 3: Kjøretøydata Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetrisk teknikk Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) Listenummer: 06/2010 Side: 9 av 178

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR 10345:2008 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TS 15511:2008 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Tilgjengelig informasjon om posttjenester Postal services - Quality of service - Information available on postal services CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 24978:2009 Intelligente transportsystemer - Sikkerhets- og nødmeldinger med ITS ved bruk av tilgjengelige trådløse medier - Prosedyrer for dataregister (ISO 24978:2009) Intelligent transport systems - ITS Safety and emergency messages using any available wireless media - Data registry procedures (ISO 24978:2009) 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO-standarder ISO/TS :2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. -- Part 3: Semi-quantitative method Listenummer: 06/2010 Side: 10 av 178

11 07 Matematikk. Naturvitenskap Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. Del 3: Semikvantitativ bestemmelse Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2009 Sterilisering av medisinsk utstyr - Mikrobiologiske metoder - Del 2: Prøving av sterilitet brukt i definisjon, validering og vedlikehold av en steriliseringsprosess (ISO :2009) Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO :2009) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO :2000 Sterilisering av medisinsk utstyr - Mikrobiologiske metoder - Del 2: Sterilitetsprøving brukt i validering av en steriliseringsprosess (ISO :1998) Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the validation of a sterilization process (ISO :1998) Listenummer: 06/2010 Side: 11 av 178

12 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2009/prA1 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav - Endringsblad 1 (ISO :2009/DAM 1:2010) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements - Amendment 1 (ISO :2009/DAM 1:2010) Kommentarfrist: EN ISO 15912:2006/prA1 Tannpleie - Støpeinvestment og varmebestandig modellmateriale - Endringsblad 1 (ISO 15912:2006/DAM 1:2010) Dentistry - Casting investments and refractory die materials - Amendment 1 (ISO 15912:2006/DAM 1:2010) Kommentarfrist: EN ISO 21671:2006/prA1 Tannpleie - Roterende poleringsinstrumenter - Endringsblad 1 (ISO 21671:2006/DAM 1:2009) Dentistry - Rotary polishers - Amendment 1 (ISO 21671:2006/DAM 1:2009) Kommentarfrist: EN ISO 24234:2004/prA1 Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam - Amendment 1: Requirements for marking and manufacturer's instructions concerning mercury (ISO 24234:2004/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher Kommentarfrist: pren Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Mechanical assisted transfer chair Kommentarfrist: pren Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support Kommentarfrist: pren Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 12 av 178

13 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO 3107 Tannpleie - Sinkoksid/eugenol-sementer og sinkoksid/eugenolfrie sementer (ISO/DIS 3107:2009) Dentistry - Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO/DIS 3107:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 1: Product identification and electronic catalogue product hierarchy (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO In vitro diagnostic medical devices - Stability testing of in vitro diagnostic reagents (ISO/DIS 23640:2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 15912:2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 21671:2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 24234:2004/DAmd 1 Requirements for marking and manufacturer's instructions concerning mercury Kommentarfrist: ISO/DIS 3107 Dentistry -- Zinc oxide/eugenol and zinc oxide/non-eugenol dental cements Kommentarfrist: ISO/DIS 3107 Dentistry -- Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 1: Product identification and electronic catalogue product hierarchy Kommentarfrist: ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 2: Plunger stoppers for dental local anaesthetic cartridges Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 13 av 178

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 5: Plunger stoppers for injectables Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery -- Retrieval and analysis of surgical implants -- Part 1: Retrieval and handling Kommentarfrist: ISO/DIS Pen systems -- Part 2: Plungers stoppers for pen-injectors for medical use Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Physical properties of manual toothbrushes Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices -- Stability testing of in vitro diagnostic reagents Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Implants for surgery -- Ceramic materials -- Part 1: Ceramic materials based on high purity alumina Erstatter A00008:20: ISO :2007/Amd 2:2010 ISO 7885:2010 Dentistry -- Sterile injection needles for single use Erstatter A00008:20: ISO :2010 Infusion equipment for medical use -- Part 2: Closures for infusion bottles Erstatter A00008:20:033078,A00008:20: ISO :2010 Biological evaluation of medical devices -- Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables Erstatter A00008:20: ISO :2010 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 5: Circulatory support devices ISO :2010 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 6: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (including implantable defibrillators) Listenummer: 06/2010 Side: 14 av 178

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO :2010 Dentistry -- Base polymers -- Part 2: Orthodontic base polymers ISO 27186:2010 Active implantable medical devices -- Four-pole connector system for implantable cardiac rhythm management devices - Dimensional and test requirements ISO 27427:2010 Anaesthetic and respiratory equipment -- Nebulizing systems and components Erstatter A00008:20: ISO 28620:2010 Medical devices -- Non-electrically driven portable infusion devices Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Etylenoksid Del 2: Retningslinjer for anvendelse av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring(iso/ts 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15753:2008 Emballasje - Pakningsvedlegg til medisiner - Braille og andre skriftformater for synshemmede Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery Listenummer: 06/2010 Side: 15 av 178

16 11 Helsevesen, Teknikk CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs CEN/TS 15209:2008 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone Fastsatte norske standarder NS-EN 455-2:2009 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties NS-EN :1995+A2:2009 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 1: Generelle krav Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General requirements NS-EN :1995+A1:2009 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 2: Tilleggskrav for mekaniske blodtrykksmålere Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Supplementary requirements for mechanical sphygmomanometers NS-EN :1997+A2:2009 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 3: Tilleggskrav for elektromekaniske blodtrykksmålesystemer Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems NS-EN 1639:2009 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Instrumenter Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments NS-EN 1640:2009 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Utstyr Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment NS-EN 1641:2009 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Materialer Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials NS-EN 1642:2009 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Dentale implantater Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants NS-EN 1656:2009 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitative suspensjonsprøvinger til evaluering av baktericidal aktivitet på kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika brukt i veterinærmedisin - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Listenummer: 06/2010 Side: 16 av 178

17 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN :2008/AC:2009 Rettelsesblad AC- Åndedrettsutstyr - Slangeforsynt kretsløpapparat, åpen krets, med komprimert gass for dykking - Del 1: Forbrukstyrt utstyr Corrigendum AC - Respiratory equipment - Open-circuit umbilical supplied compressed gas diving apparatus - Part 1: Demand apparatus NS-EN ISO 1942:2009 Tannpleie - Terminologi (ISO 1942:2009) Dentistry - Vocabulary (ISO 1942:2009) NS-EN ISO 4049:2009 Tannpleie - Polymerbaserte restaureringsmaterialer (ISO 4049:2009) Dentistry - Polymer-based restorative materials (ISO 4049:2009) NS-EN ISO :2009 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 1: Hetteglass laget av glassrør (ISO :2009) Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of glass tubing (ISO :2009) NS-EN ISO 8612:2009 Øyeoptiske instrumenter - Tonometre (ISO 8612:2009) Ophthalmic instruments - Tonometers (ISO 8612:2009) NS-EN ISO 9801:2009 Øyeoptiske instrumenter - Prøvekasselinser (ISO 9801:2009) Ophthalmic instruments - Trial case lenses (ISO 9801:2009) NS-EN ISO :2008/AC:2009 Rettelsesblad AC - Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 7: Rester etter etylenoksidsterilisering - Teknisk rettelsesblad 1 (ISO :2008/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals - Technical Corrigendum 1 (ISO :2008/Cor 1:2009) NS-EN ISO :2009 Sterilisering av medisinsk utstyr - Mikrobiologiske metoder - Del 2: Prøving av sterilitet brukt i definisjon, validering og vedlikehold av en steriliseringsprosess (ISO :2009) Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process (ISO :2009) NS-EN ISO 11980:2009 Øyeoptikk - Kontaktlinser og produkter for kontaktlinsebehandling - Veiledning for klinisk utprøving (ISO 11980:2009) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidance for clinical investigations (ISO 11980:2009) NS-EN ISO 14937:2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Generelle krav til karakterisering av et steriliserende agens samt utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 14937:2009) Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14937:2009) Listenummer: 06/2010 Side: 17 av 178

18 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 1: Termer, definisjoner og generelle krav (ISO :2009) In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 1: Terms, definitions and general requirements (ISO :2009) NS-EN ISO :2009 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (Merking) - Del 2: In vitro-diagnostiske reagenser for yrkesbruk (ISO :2009) In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 2: In vitro diagnostic reagents for professional use (ISO :2009) NS-EN ISO :2009 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 3: In vitro-diagnostiske instrumenter for yrkesbruk (ISO :2009) In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use (ISO :2009) NS-EN ISO :2009 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 4: In vitro-diagnostiske reagenser for egenprøving (ISO :2009) In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 4: In vitro diagnostic reagents for self-testing (ISO :2009) NS-EN ISO :2009 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Produsentinformasjon (merking) - Del 5: In vitro-diagnostiske instrumenter for egenprøving (ISO :2009) In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer (labelling) - Part 5: In vitro diagnostic instruments for self-testing (ISO :2009) NS-EN ISO 21533:2003/AC:2009 Rettelsesblad AC - Tannpleie - Sprøyter for intraligamentær injeksjon til gjenbruk - Teknisk rettelsesblad 1 (ISO 21533:2003/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Dentistry - Reusable cartridge syringes intended for intraligamentary injections - Technical Corrigendum 1 (ISO 21533:2003/Cor 1:2009) NS-EN ISO 21969:2009 Fleksible høytrykksforbindelser til bruk i systemer for medisinsk gass (ISO 21969:2009) High-pressure flexible connections for use with medical gas systems (ISO 21969:2009) NS-EN ISO 21987:2009 Øyeoptikk - Monterte briller (ISO 21987:2009) Ophthalmic optics - Mounted spectacle lenses (ISO 21987:2009) NS-EN ISO 26782:2009/AC:2009 Rettelsesblad AC - Anestesi- og respirasjonsutstyr - Spirometre for vurdering av lungefunksjon - Teknisk rettelsesblad 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans - Technical Corrigendum 1 (ISO 26782:2009/Cor 1:2009) Listenummer: 06/2010 Side: 18 av 178

19 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 375:2001 Informasjon fra produsenten av in vitro diagnostiske reagenser til profesjonell bruk Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for professional use NS-EN 376:2002 Informasjon fra produsenten om in vitro-diagnostiske reagenser til selvtesting Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for self-testing NS-EN 455-2:2000 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper (inkludert rettelsesblad AC:1996) Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties (including Technical Corrigendum AC:1996) NS-EN 591:2001 Bruksanvisning for utstyr til in vitro-diagnostisk bruk for fagpersonale Instructions for use for in vitro diagnostic instruments for professional use NS-EN 592:2002 Bruksanvisninger for in vitro-diagnostiske instrumenter til selvtesting Instructions for use for in vitro diagnostic instruments for self-testing NS-EN :1997/A1:2005 Endringsblad A1 - Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 3: Tilleggskrav for elektromekaniske blodtrykksmålesystemer Amendment A1 - Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems NS-EN :1995 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 1: Generelle krav Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General requirements NS-EN :1995/A1:2002 Endringsblad A1 - Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 1: Generelle krav Amendment A1 - Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General requirements NS-EN :1995 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 2: Tilleggskrav for mekaniske blodtrykksmålere (innbefattet rettelsesblad AC:2002) Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Supplementary requirements for mechanical sphygmomanometers (Corrigendum AC:2002 incorporated) Listenummer: 06/2010 Side: 19 av 178

20 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN :1997 Ikke-invasive blodtrykksmålere - Del 3: Tilleggskrav for elektromekaniske blodtrykksmålesystemer Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring systems NS-EN 1639:2004 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Instrumenter Dentistry - Medical devices for dentistry - Instruments NS-EN 1640:2004 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Utstyr Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment NS-EN 1641:2004 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Materialer Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials NS-EN 1642:2004 Tannpleie - Medisinsk utstyr til bruk i tannpleie - Dentale implantater Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants NS-EN 1656:2000 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonstest til evaluering av baktericidal aktivitet på kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika brukt i veterinærmedisin - Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in veterinary field - Test method and requirements (phase 2/step 1) NS-EN ISO 4049:2000 Tannpleie - Polymerbaserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer (ISO 4049:2000) Dentistry - Polymer-based filling, restorative and luting materials (ISO 4049:2000) NS-EN ISO :2004 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 1: Hetteglass laget av glassrør (ISO :2003) Injection containers and accessories - Part 1: Injection vials made of glass tubing (ISO :2003) NS-EN ISO 8612:2001 Øyeoptikk - Øyeoptiske instrumenter - Tonometre (ISO 8612:2001) Ophthalmic instruments - Tonometers (ISO 8612:2001) Listenummer: 06/2010 Side: 20 av 178

21 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 9801:1999 Øyeoptikk - Instrumenter - Prøvekasselinser (ISO 9801:1997) Ophthalmic instruments - Trial case lenses (ISO 9801:1997) NS-EN ISO :2000 Sterilisering av medisinsk utstyr - Mikrobiologiske metoder - Del 2: Sterilitetsprøving brukt i validering av en steriliseringsprosess (ISO :1998) Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the validation of a sterilization process (ISO :1998) NS-EN ISO 11980:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaktlinsebehandlingsprodukter - Veiledning for klinisk utprøving (ISO 11980:1997) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Guidance for clinical investigations (ISO 11980:1997) NS-EN ISO 14937:2000 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Generelle krav til karakterisering av et steriliserende agens samt utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 14937:2000) - (innbefattet rettelsesblad AC:2005) Sterilization of health care products - General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 14937:2000) - (Corrigendum AC:2005 incorporated) NS-EN ISO 21969:2006 Fleksible høytrykksforbindelser til bruk i systemer for medisinsk gass (ISO 21969:2005) High-pressure flexible connections for use with medical gas systems (ISO 21969:2005) NS-ISO :1989 Tannpleie - Terminologi - Del 1: Generelle og kliniske termer - (= EN :1991) (ISO :1989) Dental vocabulary - Part 1: General and clinical terms - (= EN :1991) (ISO :1989) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 14021:2001/prA1 Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1 (ISO 14021:1999/DAM 1:2009) Kommentarfrist: pren Prøving av brannmotstanden til tekniske installasjoner - Del 2: Brannspjeld Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 21 av 178

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren 1598 Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Transparente sveiseforheng, strips og mobile sveiseforheng for lysbuesveising Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes Kommentarfrist: pren 1839 Determination of explosion limits of gases and vapours Kommentarfrist: pren Stationary waste containers up to l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections Kommentarfrist: pren Respiratory equipment - Self-contained re-breathing diving apparatus Kommentarfrist: pren Ambient air quality - Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence Kommentarfrist: pren Ambient air quality - Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence Kommentarfrist: pren Beskyttende ventilasjonssystemer for støveksplosjoner Dust explosion venting protective systems Kommentarfrist: pren Ambient air quality - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry Kommentarfrist: pren Ambient air quality - Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy Kommentarfrist: pren Explosion diverters Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Determination of calorific value Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 22 av 178

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Vernetøy - Hansker for fotballmålvakter Protective clothing - Gloves with protective effect for association football goal keepers Kommentarfrist: pren Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and windows - Product standard, performance characteristics - Fire resistance and/or smoke control characteristics Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of lakes Kommentarfrist: pren Intelligent transport systems - ESafety - Pan European ecall-operating requirements Kommentarfrist: pren Hyperbaric chambers - Specific requirements for fire extinguishing systems - Performance, installation and testing Kommentarfrist: pren Provision of aviation security services Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 1: Sikkerhetsventiler (ISO/DIS :2009) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 4: Pilotopererte sikkerhetsventiler (ISO/DIS :2009) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 4: Pilot-operated safety valves (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 5: Styrte trykkavlastningssystemer (CSPRS) (ISO/DIS :2009) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS) (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 7: Felles data (ISO/DIS :2009) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common data (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 23 av 178

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO 9094 Small craft - Fire protection (ISO/DIS 9094:2010) Kommentarfrist: pren ISO Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 5: Identification of thermal-degradation products generated when welding or cutting through products composed wholly or partly of organic materials using pyrolysis-gas (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics - General approach, principles and concepts (ISO/DIS 26800:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of the physical environment - Assessment by means of an environmental survey involving physical measurement of the environment and subjective responses of people (ISO/DIS 28802:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of the physical environment - Application of international standards to people with special requirements (ISO/DIS 28803:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2006/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 14021:1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Health and safety in welding and allied processes -- Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone -- Part 1: Sampling of airborne particles Kommentarfrist: ISO/DIS Air quality -- Test method for filtration characterisation of cleanable filter media Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 24 av 178

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Water quality -- Determination of dissolved bromate -- Method using ion chromatography (IC) and post column reaction (PCR) Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Determination of selected coal-tar derived phenolic compounds using high performance liquid chromatography (HPLC) Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests -- Measurement of fundamental material properties using a fire propagation apparatus Kommentarfrist: ISO/DIS Standard test method for measuring the ignition propensity of cigarettes Kommentarfrist: ISO/DIS Standard prøvingsmetode for å måle hastigheten på varmeavgivelse fra begrenset brennbare madrasser eller madrassett. Standard test method for measuring the heat release rate of low flammability mattresses and mattress sets Kommentarfrist: ISO/DIS Greenhouse gases -- Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams Kommentarfrist: ISO/DIS Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases -- Part 5: Identification of thermal-degradation products generated when welding or cutting through products composed wholly or partly of organic materials using pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour -- Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida) Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Shipboard fire-fighters' outfits (protective clothing, gloves, boots and helmet) Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics -- General approach, principles and concepts Kommentarfrist: Listenummer: 06/2010 Side: 25 av 178

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Akustikk - Statistisk fordeling av normal høreterskel under fritt-felt-lytteforhold Acoustics -- Statistical distribution of normal hearing thresholds under free-field listening conditions Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 8: Room method for measurement of the pollutant concentration parameter Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 9: Decontamination index Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 2889:2010 Sampling airborne radioactive materials from the stacks and ducts of nuclear facilities Erstatter A00008:20: ISO :2010 Fire detection and fire alarm systems -- Part 24: Sound-system loudspeakers ISO :2010 Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems Erstatter A00008:20: ISO 11161:2007/Amd 1:2010 ISO :2010 Guidance for assessing the validity of physical fire models for obtaining fire effluent toxicity data for fire hazard and risk assessment -- Part 1: Criteria Erstatter A00008:20: ISO 16972:2010 Respiratory protective devices -- Terms, definitions, graphical symbols and units of measurement ISO :2010 Ships and marine technology -- Marine environment protection: performance testing of oil skimmers -- Part 3: High viscosity oil ISO :2010 Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 5: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with unducted outlet ISO :2010 Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 6: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with ducted outlet Listenummer: 06/2010 Side: 26 av 178

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO :2010 Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 7: Test bench method for the measurement of the pollutant concentration parameter ISO/TR :2010 Basic human body measurements for technological design -- Part 2: Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations ISO/TS 22939:2010 Soil quality -- Measurement of enzyme activity patterns in soil samples using fluorogenic substrates in micro-well plates CEN Workshop Agreements CWA 16106:2010 PPE for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, (CBRN) Hazards CWA 16107:2010 Emergency Services Capability Framework Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 15462:2009 Vannundersøkelse - Valg av bionedbrytningsprøvinger Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR 15462:2006) CEN ISO/TS 15730:2008 Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of ph on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS :2007) Listenummer: 06/2010 Side: 27 av 178

28 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR :2009 Brannventilasjonssystemer - Del 4: Installerte røykventilasjonsanlegg Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation CEN/TR :2008 Små renseanlegg for inntil 50 PE - Del 5: Filtreringsanlegg for forbehandlet avløpsvann Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated Effluent Filtration systems CEN/TR 13688:2008 Denne skal ikke ha norsk tittel Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling CEN/TR 14181:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR :2010 Kriminalitetforebygging - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance CEN/TR 15809:2008 Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments CEN/TR 15822:2009 Plast - Biologisk nedbrytbare plaster i eller på bakken - Gjennvinning, fjerning og relaterte miljøsaker Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues Listenummer: 06/2010 Side: 28 av 178

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-25 Listenummer: 11/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer