Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 1302:2002/prA2 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Angivelse av overflatebeskaffenhet for teknisk produktdokumentasjon Vedlegg 2: Angivelse av materielle forholds krav (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation - Amendment 2: Indication of material ratio requirements (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Kommentarfrist: EN ISO :1999/prA1 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske elementer - Del 2: Ekstrahert median-linje til en sylinder eller konus, ekstrahert medianflate og lokal dimensjon til et ekstrahert element (ISO :1999/DAM 1:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part 2: Extracted median line of a cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature (ISO :1999/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Central-Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kw - Terminology requirements, testing and marking Kommentarfrist: pren Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units Kommentarfrist: pren rev Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definisjoner - Del 1: Generelle termer Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1: General terms Kommentarfrist: pren Health informatics - System of concepts to support continuity of care - Part 2: Health care process and workflow Kommentarfrist: pren ISO 6433 Technical product documentation - Part references (ISO/DIS 6433:2010) Kommentarfrist: pren ISO Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 1302:2002/DAmd 2 Indication of material ratio requirements Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 2 av 142

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO :1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- General principles of presentation -- Part 15: Presentation of shipbuilding drawings Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Indication of dimensions and tolerances -- Part 4: Dimensioning for shipbuilding drawings Kommentarfrist: ISO/DIS 6433 Technical product documentation -- Part references Kommentarfrist: ISO/DIS Aircraft ground equipment -- Graphical symbols Kommentarfrist: ISO/DIS Non-destructive testing -- Terminology -- Terms used in magnetic particle testing Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Dimensioning and indication of knurling Kommentarfrist: ISO/DIS Irrigation equipment -- Graphic symbols for pressurized irrigation systems Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 6472:2010 Rubber compounding ingredients -- Symbols and abbreviated terms Erstatter A00008:20: ISO 7010:2003/Amd 6:2010 ISO :2010 Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 8: Surface texture; roughness and waviness Erstatter A00008:20: Listenummer: 15/2010 Side: 3 av 142

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 11005:2010 Technical product documentation -- Use of main documents ISO 24615:2010 Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) ISO :2010 Public information guidance systems -- Part 1: Design principles and element requirements for location plans, maps and diagrams ISO/TS :2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS 3031:2007/A1:2010 Endringsblad A1 - Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data Amendment A1 - Calculation of energy performance of buildings - Method and data Språk: no NS :2010 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 4: Termer, definisjoner og forkortelser Specification texts for building, construction and installations - Part 4: Terms, definitions and abbreviations Språk: no NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 1: Terminologi og generelle krav til prøvingsmetoder Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods Listenummer: 15/2010 Side: 4 av 142

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2010 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls NS-EN 15878:2010 Lagringssystemer i stål - Termer og definisjoner Steel static storage systems - Terms and definitions NS-EN ISO 5457:1999/A1:2010 Endringsblad A1 - Teknisk produktspesifikasjon - Størrelser og layout på tegneark (ISO 5457:1999/Amd 1:2010) Amendment A1 - Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets (ISO 5457:1999/Amd 1:2010) NS-EN ISO 13349:2010 Vifter - Terminologi og definisjoner av kategorier (ISO 13349:2010) Fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:2010) NS-EN ISO :2010 Konstruksjon av grafiske symboler for bruk i teknisk dokumentasjon av produkter - Del 1: Grunnleggende regler (ISO :2010) Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules (ISO :2010) Tilbaketrukne norske standarder NS :2009 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 4: Termer og definisjoner og forkortelser Specification texts for building, construction and installations - Part 4: Terms, definitions and abbreviations Språk: no NS-EN :1998 Skadereduserende vegtiltak - Del 1: Terminologi og generelle krav til prøvingsmetoder Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods NS-EN :2005+A1:2008 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 1: Undertak for tekninger med omlegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing NS-EN :2004+A1:2008 Tetningsmaterialer på rull - Definisjoner og kjennetegn for banevarer til vindsperre eller undertak - Del 2: Vindsperre til vegg Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls Listenummer: 15/2010 Side: 5 av 142

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN ISO 13349:2008 Industrivifter - Vokabular og definisjoner av kategorier (ISO 13349:1999) Industrial fans - Vocabulary and definitions of categories (ISO 13349:1999) NS-EN ISO :1999 Konstruksjon av grafiske symboler for bruk i teknisk dokumentasjon av produkter - Del 1: Grunnleggende regler (ISO :1999) Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 1: Basic rules (ISO :1999) NS-ISO 14050:2002 Miljøstyring - Terminologi (ISO 14050:2002) Environmental management -- Vocabulary (ISO 14050:2002) Språk: no/en 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted communication with certificate generation application Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Device with key generation and trusted communication with signature-creation application Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Device with key import and trusted communication with signaturecreation application Kommentarfrist: pren ISO Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 8586 Sensory analysis -- General guidance for the selection, training and monitoring of selected and expert assessors Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 6 av 142

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- CALM using broadcast communications Kommentarfrist: ISO/DIS Guidelines for auditing management systems Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 1: Metamodel Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 2: UML profile Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 3: Modelling Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 4: XML Schema generation Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 5: Reverse engineering Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 7: Registration Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 8: ASN.1 generation Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Guidelines for implementation of statistical process control (SPC) -- Part 2: Catalogue of tools and techniques ISO :2010 Statistical interpretation of data -- Part 4: Detection and treatment of outliers ISO :2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Application management -- Part 2: Conformance test Listenummer: 15/2010 Side: 7 av 142

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO 29990:2010 Learning services for non-formal education and training -- Basic requirements for service providers ISO/TR 11769:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Data retention for law enforcement ISO/TS 25114:2010 Intelligent transport systems -- Probe data reporting management (PDRM) ISO/TS 28037:2010 Determination and use of straight-line calibration functions CEN Workshop Agreements CWA :2010 The CEN ORCHID Roadmap Standardising Information Across the Plant Engineering Supply Chain - Part 1: Direction and Framework CWA :2010 The CEN ORCHID Roadmap Standardising Information Across the Plant Engineering Supply Chain - Part 2: Implementation Guide CWA :2010 The CEN ORCHID Roadmap Standardising Information Across the Plant Engineering Supply Chain - Part 3: Standards Landscape Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) Listenummer: 15/2010 Side: 8 av 142

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Fastsatte norske standarder NS-EN :2010 Aerospace series - Quality management systems - Part 003: Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS) Auditor Training and Qualification NS-EN 9110:2010 Systemer for kvalitetssikring - Krav til vedlikeholdsorganisasjoner innenfor luftfart Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations NS-EN 9120:2010 Systemer for kvalitetssikring - Krav til distributører innenfor luftfart, romfart og forsvar Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors Listenummer: 15/2010 Side: 9 av 142

10 07 Matematikk. Naturvitenskap 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2003/prA1 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse - Del 4: Spesielle retningslinjer for fortynning og tillaging av fortynningsrekke for andre produkter enn melk og melkeprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, fisk og fiskeproduktes (ISO :2003/DAM 1:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO :2003/DAM 1:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2003/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Nanomaterials -- Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 13720:2010 Meat and meat products -- Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. Erstatter A00008:20: ISO 29701:2010 Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test ISO/TS 10867:2010 Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes using near infrared photoluminescence spectroscopy ISO/TS :2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) Listenummer: 15/2010 Side: 10 av 142

11 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) Fastsatte norske standarder NS-EN 13798:2010 Hydrometri - Spesifikasjon for referansemålegrop for regnmålinger i marknivå Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13798:2002 Hydrometri - Spesifikasjon for referansemålegrop for regnmålinger i marknivå Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2004/prA1 Tannpleie - Nummerkodesystem for roterende instrumenter - Del 2: Former - Endringsblad 1 (ISO :2004/DAM 1:2010) Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2: Shapes - Amendment 1 (ISO :2004/DAM 1:2010) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 3: Trykkregulatorer med innebygde sylinderventiler (ISO :2005/DAM 1:2010) Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (ISO :2005/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhet, merking og informasjon fra produsenten Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 11 av 142

12 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 1: Conventional containers (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO 5361 Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors (ISO/DIS 5361:2010) Kommentarfrist: pren ISO 6876 Dentistry - Root canal sealing materials (ISO/DIS 6876:2010) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Compatibility testing - Part 1: Metal-ceramic systems (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS 12870:2010) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO/DIS 12870:2010) Kommentarfrist: pren ISO In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (ISO/DIS 19001:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2004/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Plastics collapsible containers for human blood and blood components -- Part 1: Conventional containers Kommentarfrist: ISO/DIS 5361 Tracheal tubes and connectors (Revision of ISO 5361 parts 1 to 5 and ISO 7228:1993) Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dental root canal sealing materials [Revision of first edition (ISO 6876:1986)] Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dentistry -- Root canal sealing materials Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 12 av 142

13 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS 6876 Dental root canal sealing materials Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Compatibility testing -- Part 1: Metal-ceramic systems Kommentarfrist: ISO/DIS Skin barrier for ostomy aids -- Test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics - Spectacle frames - Fundamental requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Medical products containing viable human cells -- Application of risk management and requirements for processing practices Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices -- Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology Kommentarfrist: ISO/DIS Assistive products for blind and vision impaired persons -- Tactile walking surface indicators Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Infusion equipment for medical use -- Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed Erstatter A00008:20: Listenummer: 15/2010 Side: 13 av 142

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO :2007/Amd 1:2010 ISO :2010 Injection equipment for medical use -- Part 1: Ampoules for injectables Erstatter A00008:20: ISO :2010 Injection equipment for medical use -- Part 2: One-point-cut (OPC) ampoules Erstatter A00008:20: ISO 11986:2010 Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of preservative uptake and release Erstatter A00008:20: ISO 14729:2001/Amd 1:2010 ISO 24500:2010 Ergonomics -- Accessible design -- Auditory signals for consumer products ISO 29701:2010 Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery Listenummer: 15/2010 Side: 14 av 142

15 11 Helsevesen, Teknikk CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN 14139:2010 Brilleoptikk - Krav og spesifikasjoner for ferdigbriller Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles NS-EN 15823:2010 Emballasje - Blindeskrift (Braille) på legemiddelpakninger Packaging - Braille on packaging for medicinal products NS-EN ISO 10342:2010 Øyeoptiske instrumenter - Refraktometre (ISO 10342:2010) Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO 10342:2010) NS-EN ISO 10451:2010 Tannpleie - Innhold i teknisk spesifikasjon for dentale implantatsystemer (ISO 10451:2010) Dentistry - Contents of technical file for dental implant systems (ISO 10451:2010) NS-EN ISO :2009/AC:2010 Rettelsesblad AC - Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess (ISO :2009/Cor 1:2010) Corrigendum AC - Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO :2009/Cor 1:2010) NS-EN ISO :2010 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 13: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra medisinsk utstyr av polymerer (ISO :2010) Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO :2010) NS-EN ISO 11953:2010 Tannpleie - Implantater - Klinisk utførelse for håndbetjent dreiemomentinstrument (ISO 11953:2010) Dentistry - Implants - Clinical performance of hand torque instruments (ISO 11953:2010) NS-EN ISO :2010 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtubemansjetter (ISO :2010) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO :2010) NS-EN ISO 12867:2010 Øyeoptiske instrumenter - Prøvebrille (ISO 12867:2010) Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO 12867:2010) Listenummer: 15/2010 Side: 15 av 142

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 15001:2010 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Forenlighet med oksygen (ISO 15001:2010) Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO 15001:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 14139:2002 Brilleoptikk - Krav og spesifikasjoner for ferdigbriller Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles NS-EN 14139:2002/AC:2006 Rettelsesblad AC - Brilleoptikk - Krav og spesifikasjoner for ferdigbriller Corrigendum AC - Ophthalmic optics - Specifications for ready-to-wear spectacles NS-EN ISO 10342:2003 Øyeoptikk - Instrumenter - Refraktometre (ISO 10342:2003) Ophthalmic instruments - Eye refractometers (ISO 10342:2003) NS-EN ISO 10451:2002 Implantater til dentalt bruk - Innhold i tekniske spesifikasjoner (ISO 10451:2002) Dental implant systems - Contents of technical file (ISO 10451:2002) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 13: Identifisering og kvantifisering av nedbrytningsprodukter fra polymerer (ISO :1998) Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices (ISO :1998) NS-EN ISO 12867:1998 Øyeoptikk - Instrumenter - Prøvebrille (ISO 12867:1998) Ophthalmic instruments - Trial frames (ISO 12867:1998) NS-EN ISO 15001:2004 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Forenlighet med oksygen (ISO 15001:2003) Anaesthetic and respiratory equipment - Compatibility with oxygen (ISO 15001:2003) Listenummer: 15/2010 Side: 16 av 142

17 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :1994/prA2 Mekaniske vibrasjoner - Laboratoriemetode for vurdering av setevibrasjoner i kjøretøyer - Del 1: Generelle krav - Endringsblad 2 (ISO :1992/DAM 2:2010) Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements - Amendment 2 (ISO :1992/DAM 2:2010) Kommentarfrist: EN ISO :2008/prA1 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system - Del 410: Designkriterier for fysiske innmatingsenheter (ISO :2008/DAM 1:2010) Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO :2008/DAM 1:2010) Kommentarfrist: EN ISO 20643:2008/prA1 Mekaniske vibrasjoner - Håndholdte og håndstyrte maskiner - Prinsipper for bestemmelse av vibrasjonsemisjon - Endringsblad 1: Endringsblad 1: Plassering av akselerometre Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission - Amendment 1: Accelerometer positions (ISO 20643:2005/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren 71-2 Sikkerhet for leketøy - Del 2: Flambarhet Safety of toys - Part 2: Flammability Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 1: Beholdere med 2 hjul med kapasitet opptil 400 l for kamløfter - Dimensjoner og utforming Mobile waste containers - Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices, dimensions and design Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 2: Beholdere, med kapasitet opptil l, med 4 hjul og flatt lokk, for løftetapp og/eller kamløfter - Dimensjoner og utforming Mobile waste containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 3: Beholdere, med kapasitet opptil l, med 4 hjul og buet lokk, for løftetapp og/eller kamløfter - Dimensjoner og utforming Mobile waste containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design Kommentarfrist: pren rev Mobile waste containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to l with flat lid(s), for wide trunnion or BGand/or wide comb lifting devices - Dimensions and design Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 17 av 142

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 5: Ytelseskrav og prøvingsmetoder Mobile waste containers - Part 5: Performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 6: Helse- og sikkerhetskrav Mobile waste containers - Part 6: Safety and health requirements Kommentarfrist: pren Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations Kommentarfrist: pren Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet - Automatiske stiger med kombinerte bevegelser - Sikkerhets- og ytelseskrav og prøvingsmetoder High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet - Semiautomatiske stiger - Sikkerhets- og ytelseskrav og prøvingsmetoder High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 2: Dampers Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance on the use of in vivo absorption techniques for the estimation of chlorophyll-a concentration in marine and fresh water samples Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 18 av 142

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Water quality - Guidance standard for designing and selecting taxonomic keys Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Analysis of eluates Kommentarfrist: pren ISO 8692 Vannundersøkelse Prøving av hemming av algevekst i ferskvann med encellede grønnalger Water quality - Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae (ISO/DIS 8692:2010) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 143: Form-based dialogues (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Indoor air - Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2) (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2010) Kommentarfrist: pren ISO High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements (ISO/DIS 20471:2010) Kommentarfrist: pren ISO Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjonsemisjon på håndtak Del 12: Nåleslipemaskiner Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 12: Die grinders (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: SWeRF Size Weighted Respirable Fraction - SweRF and Size Weighted Respirable Fraction of Crystalline Silica - SWeRFcs Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 834-1:1999/DAmd 1 Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 19 av 142

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :1992/DAmd 2 Mekaniske vibrasjoner - Laboratoriemetode for vurdering av setevibrasjoner i kjøretøyer - Del 1: Generelle krav - Tillegg 2 Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: ISO/DIS Brannalarmanlegg Del 11: Manuelle brannmeldere Fire detection and alarm systems -- Part 11: Manual call points Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 143: Form-based dialogues Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water -- Method using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Guidance on the selection and application of screening methods Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 20 av 142

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Water quality -- Determination of freshwater-sediment subchronic toxicity to Heterocypris incongruens (Crustacea, Ostracoda) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of the acute toxicity to Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca) Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Gas-chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge and trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Indoor air - Part 4: Determination of formaldehyde - Diffusive sampling method Kommentarfrist: ISO/DIS Brannteknisk Prosjektering -- Krav til algebraiske ligninger -- Ventilasjonsstrømmer Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic formulas -- Vent flows Kommentarfrist: ISO/DIS Brannteknisk Prosjektering -- Krav til algebraiske ligninger -- Ventilasjonsstrømmer Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic equations -- Vent flows Kommentarfrist: ISO/DIS Guidelines for auditing management systems Kommentarfrist: ISO/DIS High-visibility warning clothing for professional use -- Test methods and requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Marine environmental protection -- Management and handling of shipboard garbage Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Guidance for burial of animal carcasses to prevent epidemics Kommentarfrist: Listenummer: 15/2010 Side: 21 av 142

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO-standarder ISO :2010 Safety devices for protection against excessive pressure -- Part 10: Sizing of safety valves for gas/liquid two-phase flow ISO :2010 Water quality -- Sampling -- Part 21: Guidance on sampling of drinking water distributed by tankers or means other than distribution pipes ISO :2010 Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry Erstatter A00008:20:012448,A00008:20: ISO 11349:2010 Water quality -- Determination of low-volatility lipophilic substances -- Gravimetric method ISO :2010 Reaction to fire tests -- Ignitability of products subjected to direct impingement of flame -- Part 2: Single-flame source test Erstatter A00008:20: ISO 12100:2010 Safety of machinery -- General principles for design -- Risk assessment and risk reduction Erstatter A00008:20:027239,A00008:20:027240,A00008:20: ISO 12863:2010 Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes ISO :2010 Textiles -- Assessment of the ignitability of bedding items -- Part 1: Ignition source: smouldering cigarette Erstatter A00008:20:001557,A00008:20: ISO :2010 Textiles -- Assessment of the ignitability of bedding items -- Part 2: Ignition source: match-flame equivalent Erstatter A00008:20:022780,A00008:20: ISO :2004/Amd 1:2010 ISO 22448:2010 Earth-moving machinery -- Anti-theft systems -- Classification and performance ISO :2010 Ships and marine technology -- Breathing apparatus for ships -- Part 4: Self-contained breathing apparatus for emergency escape required by the IMO IBC and IGC Codes ISO 24500:2010 Ergonomics -- Accessible design -- Auditory signals for consumer products Listenummer: 15/2010 Side: 22 av 142

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO 26022:2010 Road vehicles -- Ergonomic aspects of transport information and control systems -- Simulated lane change test to assess in-vehicle secondary task demand ISO 28218:2010 Radiation protection -- Performance criteria for radiobioassay Erstatter A00008:20: ISO 30011:2010 Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma mass spectrometry ISO/TS :2010 Soil quality -- Determination of soil microbial diversity -- Part 1: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 15462:2009 Vannundersøkelse - Valg av bionedbrytningsprøvinger Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR 15462:2006) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of ph on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS :2007) CEN/TR :2009 Brannventilasjonssystemer - Del 4: Installerte røykventilasjonsanlegg Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation CEN/TR :2008 Små renseanlegg for inntil 50 PE - Del 5: Filtreringsanlegg for forbehandlet avløpsvann Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated Effluent Filtration systems Listenummer: 15/2010 Side: 23 av 142

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 13097:2010 Karakterisering av slam - God praksis for bruk av slam i jordbruket Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging CEN/TR 14181:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR :2010 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance CEN/TR 15809:2008 Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments CEN/TR 15822:2009 Plast - Biologisk nedbrytbar plast i eller på bakken - Gjennvinning, fjerning og relaterte miljøsaker Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues CEN/TR 15983:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 Listenummer: 15/2010 Side: 24 av 142

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 15985:2010 Varmeisolasjonsprodukter - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) - Frivillig sertifisering av råvaren Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 1: Valg av monitor for bestemte bruksområder Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 2: Evaluering av konsentrasjon av luftbårne partikler ved bruk av "Optical Particle Counters" Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters CEN/TR 16099:2010 Utstyr til brannvesenet - Sammenstilling av vanntrykk spesifisert i utgitte standarder fra CEN/TC 192 Fire service equipment - Summary of water pressures specified in published CEN/TC 192 standards CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities CEN/TS 14816:2008 Faste brannslokkesystemer - Vannspraysystemer - Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance CEN/TS 15366:2009 Utstyr for drift og vedlikehold av veier om vinteren - Absorpsjonsmidler for anvendelse på veier Winter and road service area maintenance equipment - Solid absorbents intended for road usage CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 4: Krav til brannsikring for konstruksjonsmessig utforming av jernbanevogner Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for railway rolling stock design CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 6: Tilleggstiltak for brannsikring Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems Fastsatte norske standarder NS-EN 354:2010 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Forbindelsesliner Personal fall protection equipment - Lanyards Listenummer: 15/2010 Side: 25 av 142

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN 530:2010 Slitasjemotstand hos materiale til vernetøy - Prøvingsmetoder Abrasion resistance of protective clothing material - Test methods NS-EN 894-4:2010 Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermer og aktuatorer - Del 4: Plassering og ordning av skjermer og aktuatorer Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 1: Terminologi og generelle krav til prøvingsmetoder Road restraint systems - Part 1: Terminology and general criteria for test methods NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 2: Ytelsesklasser, godkjenningskriterier ved påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for vegrekkverk inkludert brurekkverk Road restraint systems - Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for safety barriers including vehicle parapets NS-EN :2010 Skadereduserende vegtiltak - Del 3: Ytelsesklasser, godkjenningskriterier for påkjørselsprøving og prøvingsmetoder for støtputer Road restraint systems - Part 3: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for crash cushions NS-EN 1938:2010 Øyevern - Briller for motorsyklister og mopedister Personal eye protection - Goggles for motorcycle and moped users NS-EN 13823:2010 Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning - Byggeprodukter (unntatt gulvbelegg) som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item NS-EN 15725:2010 Utvidet bruksrapport om byggevarers og bygningsdelers branntekniske egenskaper Extended application reports on the fire performance of construction products and building elements NS-EN 15852:2010 Luftundersøkelse - Uteluft - Standardmetode for bestemmelsen av totalt kvikksølv i gassform Ambient air quality - Standard method for the determination of total gaseous mercury NS-EN 15853:2010 Luftundersøkelse - Uteluft - Standardmetode for bestemmelse av kvikksølvavsetning Ambient air quality - Standard method for the determination of mercury deposition NS-EN ISO 1716:2010 Prøving av byggeprodukters egenskaper ved brannpåvirkning - Bestemmelse av forbrenningsvarme (brennverdi) (ISO 1716:2010) Reaction to fire tests for products - Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 1716:2010) Listenummer: 15/2010 Side: 26 av 142

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-06-16 Listenummer: 7/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2009 Side: 1 av 170 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-07-09 Listenummer: 11/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2014 Side: 1 av 132 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-09 Listenummer: 15/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-09-07 Listenummer: 17/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-27 Listenummer: 9/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2016 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer