Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2005/prA1 Skap og disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer - Del 1: Terminologi - Endringsblad 1 (ISO :2005/DAM 1:2009) Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary - Amendment 1 (ISO :2005/DAM 1:2009) Kommentarfrist: pren Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements Kommentarfrist: pren Transportable gassflasker - Kjennetegn (unntatt LPG) - Del 3: Fargekoding Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding Kommentarfrist: pren Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Fire fighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Kommentarfrist: pren Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements Kommentarfrist: pren European Ordering Rules - Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts Kommentarfrist: pren Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer for oppvarming og avkjøling av rom- Del 1:Termer og definisjoner Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms and definitions Kommentarfrist: pren Lær - Terminologi - Nøkkel definisjon for lærhandel Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade Kommentarfrist: pren Non destructive testing - Radiation method - Computed tomography - Part 1: Terminology Kommentarfrist: Listenummer: 15/2009 Side: 2 av 163

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon pren Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays Kommentarfrist: pren ISO Mykpapir og mykpapirprodukter - Del 1: Generell veiledning om termer (ISO/DIS :2009) Tissue paper and tissue products - Part 1: General principles for the use of terms (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2002/DAmd 1 Mekanisk vibrasjon - Vibrasjoner av roterende maskiner utstyrt med aktive magnetkulelagre - Del 1: Terminologi - Tillegg 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials Kommentarfrist: ISO/DIS 7010 Graphical symbols -- Safety signs in workplaces and public areas Kommentarfrist: ISO/DIS 7010 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Use of main documents Kommentarfrist: ISO/DIS Tissue paper and tissue products -- Part 1: General principles for the use of terms Kommentarfrist: ISO/DIS Packaging -- Linear bar code and two dimensional symbols for product packaging Kommentarfrist: ISO/DIS Linguistic resources management -- Multilingual information framework Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Persistent identification and access in language technology applications Kommentarfrist: Listenummer: 15/2009 Side: 3 av 163

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Digital object identifer system Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics -- General approach, principles and concepts Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI) Kommentarfrist: ISO/DIS Renseutstyr for luft og andre gasser -- terminologi Cleaning equipment for air and other gases -- Terminology Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 5-1:2009 Photography and graphic technology -- Density measurements -- Part 1: Geometry and functional notation Erstatter A00008:20: ISO Guide 73:2009 Risk management -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 369:2009 Machine tools -- Symbols for indications appearing on machine tools Erstatter A00008:20: ISO 639-6:2009 Codes for the representation of names of languages -- Part 6: Alpha-4 code for comprehensive coverage of language variants ISO 704:2009 Terminology work -- Principles and methods Erstatter A00008:20: ISO 1942:2009 Dentistry -- Vocabulary Erstatter A00008:20:006647,A00008:20:006654,A00008:20:006659,A00008:20:006664,A00008:20: Listenummer: 15/2009 Side: 4 av 163

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 3040:2009 Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensioning and tolerancing -- Cones Erstatter A00008:20: ISO 7131:2009 Earth-moving machinery -- Loaders -- Terminology and commercial specifications Erstatter A00008:20:002117,A00008:20: ISO 7135:2009 Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators -- Terminology and commercial specifications Erstatter A00008:20: ISO 10991:2009 Micro process engineering -- Vocabulary ISO 12706:2009 Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 16245:2009 Information and documentation -- Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents ISO 16894:2009 Wood-based panels -- Oriented strand board (OSB) -- Definitions, classification and specifications ISO :2009 Quantities and units -- Part 1: General Erstatter A00008:20:003621,A00008:20:005448,A00008:20:028985,A00008:20:028988,A00008:20: ISO :2009 Quantities and units -- Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology Erstatter A00008:20: ISO :2009 Quantities and units -- Part 10: Atomic and nuclear physics Erstatter A00008:20:003647,A00008:20:003650,A00008:20:028981,A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO/TS :2003) Listenummer: 15/2009 Side: 5 av 163

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TS 15679:2007 Varmebehandlet tre - Definisjoner og egenskaper Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment Fastsatte norske standarder NS :2009 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 4: Termer og definisjoner og forkortelser Specification texts for building, construction and installations - Part 4: Terms, definitions and abbreviations NS-EN 520:2004+A1:2009 Gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods NS-EN 934-3:2009 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 3: Tilsetningsstoffer for murmørtel - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labelling NS-EN ISO 445:2009 Paller for materialhåndtering - Ordliste (ISO 445:2008) Pallets for materials handling - Vocabulary (ISO 445:2008) NS-EN ISO 4063:2009 Sveising og beslektede metoder - Nomenklatur for metoder og referansenummer (ISO 4063:2009) Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009) Listenummer: 15/2009 Side: 6 av 163

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 520:2004 Gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods NS-EN 934-3:2003 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 3: Tilsetningsstoffer for murmørtel - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering - (innbefattet rettelsesblad AC:2005) Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling - (Corrigendum AC:2005 incorporated) NS-EN ISO 445:1998 Paller for materialhåndtering - Ordliste (ISO 445:1996) Pallets for materials handling - Vocabulary (ISO 445:1996) NS-EN ISO 4063:2000 Sveising og beslektede metoder - Nomenklatur for metoder og referansenummer (ISO 4063:1998) Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998) /en/de 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Facility Management - Part 3: Guidance how to achieve/ensure quality in Facility Management Kommentarfrist: pren Taxonomy of Facility Management - Classification and Structures Kommentarfrist: pren Facility Management - Part 5: Guidance on the development and improvement of processes Kommentarfrist: pren Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement Kommentarfrist: pren ISO Avanserte automasjonsteknologier og deres anvendelser - Del 1: Rammeverk for interoperabilitet mellom virksomheter Advanced automation technologies and their applications - Part 1: Framework for enterprise interoperability (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Listenummer: 15/2009 Side: 7 av 163

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren ISO Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging (ISO/DIS 12855:2009) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems and requirements for third-party certification auditing of management systems - Part 2: Requirements for third party certification auditing of management systems (ISO/IEC/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Non-destructive testing -- Performance based qualification Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Information exchange between service provision and toll charging Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance on social responsibility Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Non-IP networking Kommentarfrist: ISO/DIS ITS CALM Mobile Wireless Broadband applications using Communications in accordance with IEEE Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- IPv6 Networking Kommentarfrist: ISO-standarder ISO Guide 73:2009 Risk management -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization -- A quality management approach Erstatter A00008:20: Listenummer: 15/2009 Side: 8 av 163

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO 17264:2009 Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Interfaces Erstatter A00008:20: ISO 17267:2009 Intelligent transport systems -- Navigation systems -- Application programming interface (API) ISO 22006:2009 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production ISO 24153:2009 Random sampling and randomization procedures ISO 25111:2009 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- General requirements for using public networks ISO 31000:2009 Risk management -- Principles and guidelines ISO Guide 34:2009 General requirements for the competence of reference material producers Erstatter A00008:20:033145,A00008:20: ISO/TS 12813:2009 Electronic fee collection -- Compliance check communication for autonomous systems CEN Workshop Agreements CWA 16026:2009 Standardisation of Online Dispute Resolution Tools CWA 16030:2009 Code of practice for implementing quality in mobility management in small and medium sized cities Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) Listenummer: 15/2009 Side: 9 av 163

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2007 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 3: Conformity assessment of enterprises and personnel by third party (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 1: Arkitektur Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 2: Driftskrav Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 3: Kjøretøydata Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetrisk teknikk Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR 10345:2008 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TS 15511:2008 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Tilgjengelig informasjon om posttjenester Postal services - Quality of service - Information available on postal services Listenummer: 15/2009 Side: 10 av 163

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Fastsatte norske standarder NS-EN 9100:2009 Aerospace series - Quality management systems - Requirements (based on ISO 9001:2000) and Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (based on ISO 9001:1994) NS-EN 15838:2009 Kundekontaktsenter - Krav til tjenestekvalitet Customer Contact Centres - Requirements for service provision NS-EN ISO 9004:2009 Styring for vedvarende fremgang i en organisasjon - Kvalitetsstyring som metode (ISO 9004:2009) Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach (ISO 9004:2009) NS-EN ISO 13485:2003/AC:2009 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 9004:2000 Systemer for kvalitetsstyring - Retningslinjer for prestasjonsforbedringer (ISO 9004:2000) Quality management systems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000) /en NS-EN ISO 13485:2003/AC:2007 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) Listenummer: 15/2009 Side: 11 av 163

12 07 Matematikk. Naturvitenskap 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 14729:2001/prA1 Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/DAM1:2009) Kommentarfrist: EN ISO 16140:2003/prA1 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Veileder for validering av alternative metoder (ISO 16140:2003/DAM1:2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods - Amendment 1: Interlaboratory study on quantitative methods (ISO 16140:2003/DAM1:2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 16140:2003/DAmd 1 Interlaboratory study on quantitative methods Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2009 Sterilization of medical devices -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) Listenummer: 15/2009 Side: 12 av 163

13 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 14729:2001/prA1 Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/DAM1:2009) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Del 2: Toleranser - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2008) Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2009) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Del 2: Toleranser - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2009 Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances - Amendment 1 (ISO :2006/DAM 1:2009) Kommentarfrist: EN ISO 21671:2006/prA1 Tannpleie - Roterende poleringsinstrumenter - Endringsblad 1 (ISO 21671:2006/DAM 1:2009) Dentistry - Rotary polishers - Amendment 1 (ISO 21671:2006/DAM 1:2009) Kommentarfrist: pren Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) Kommentarfrist: pren Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels Kommentarfrist: pren Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions Kommentarfrist: pren Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements Kommentarfrist: pren Symbol for bruk i merking av medisinsk utstyr - Krav til merking av medisinsk utstyr som inneholder ftalater Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates Kommentarfrist: Listenummer: 15/2009 Side: 13 av 163

14 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Tannpleie - Roterende instrumenter - Skaft - Del 1: Skaft laget av metall (ISO/DIS :2009) Dental rotary instruments - Shanks - Part 1: Shanks made of metals (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO 3107 Dentistry - Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO/DIS 3107:2009) Kommentarfrist: pren ISO Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO 8624 Øyeoptikk - Brilleinnfatninger - Oppmålingssystem og terminologi (ISO/DIS 8624:2009) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology (ISO/DIS 8624:2009) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaklinseprodukter - Bestemmelse av opptak og avgivelse av konserveringsmidler (ISO/DIS 11986:2009) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release (ISO/DIS 11986:2009) Kommentarfrist: pren ISO Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - God klinisk praksis (ISO/DIS 14155:2008) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO/DIS 14155:2009) Kommentarfrist: pren ISO Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - God klinisk praksis (ISO/DIS 14155:2009) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO/DIS 14155:2009) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Kontaklinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO/DIS 14534:2009) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO/DIS 14534:2009) Kommentarfrist: pren ISO In vitro diagnostic medical devices - Stability testing of in vitro diagnostic reagents (ISO/DIS 23640:2009) Kommentarfrist: Listenummer: 15/2009 Side: 14 av 163

15 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Sharps protection features for single-used hypodermic needles, catheters, introducers for catheters and needles used for blood sampling (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Medisinsk elektrisk utstyr - Del 2-12: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og viktige resultater av kritiske omsorg ventilatorer (ISO / DIS :2009) Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 14729:2001/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2006/DAmd 1.3 Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Shanks for rotary instruments -- Part 1: Shanks made of metals Kommentarfrist: ISO/DIS 3107 Dentistry -- Zinc oxide/eugenol and zinc oxide/non-eugenol dental cements Kommentarfrist: ISO/DIS 3107 Dentistry -- Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 28: Requirements and test methods for stair-climbing devices Kommentarfrist: ISO/DIS Injection containers and accessories -- Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments -- Focimeters -- Part 1: General purpose instruments Kommentarfrist: Listenummer: 15/2009 Side: 15 av 163

16 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS 8624 Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Measuring system and terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Assistive products for persons with disability -- Wheelchair containment and occupant retention systems for rearward-facing wheelchair-seated passengers -- Part 1: Systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Fundamental requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Urine-absorbing aids -- General guidance on evaluation Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices -- Stability testing of in vitro diagnostic reagents Kommentarfrist: ISO/DIS Sharps injury protection -- Requirements and test methods -- Part 1: Sharps protection features for single-used hypodermic needles, catheters, introducers for catheters and needles used for blood sampling Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors Kommentarfrist: ISO/DIS Clinical investigation of medical devices for human subjects -- Good clinical practice Kommentarfrist: Listenummer: 15/2009 Side: 16 av 163

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO-standarder ISO 1942:2009 Dentistry -- Vocabulary Erstatter A00008:20:006647,A00008:20:006654,A00008:20:006659,A00008:20:006664,A00008:20: ISO :2009 Wheelchairs -- Part 9: Climatic tests for electric wheelchairs Erstatter A00008:20: ISO :2009 Infusion equipment for medical use -- Part 6: Freeze drying closures for infusion bottles Erstatter A00008:20: ISO :2009 Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process Erstatter A00008:20: ISO :2008/Cor 1:2009 ISO :2009 Biological evaluation of medical devices -- Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products Erstatter A00008:20: ISO :2009 Sterilization of medical devices -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process Erstatter A00008:20: ISO 11980:2009 Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Guidance for clinical investigations Erstatter A00008:20:003471,A00008:20: ISO :2009 Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load control and corresponding environmental conditions for test Erstatter A00008:20: ISO :2009 Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 2: Methods of measurement Erstatter A00008:20: ISO 14937:2009 Sterilization of health care products -- General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Erstatter A00008:20:025989,A00008:20: Listenummer: 15/2009 Side: 17 av 163

18 11 Helsevesen, Teknikk ISO 21533:2003/Cor 1:2009 Språk: fr ISO 21969:2009 High-pressure flexible connections for use with medical gas systems Erstatter A00008:20: ISO 26782:2009/Cor 1:2009 Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Etylenoksid Del 2: Retningslinjer for anvendelse av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15753:2008 Emballasje - Pakningsvedlegg til medisiner - Braille og andre skriftformater for synshemmede Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs CEN/TS 15209:2008 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone Listenummer: 15/2009 Side: 18 av 163

19 11 Helsevesen, Teknikk Fastsatte norske standarder NS-EN 794-3:1998+A2:2009 Lungeventilatorer - Del 3: Særlige krav til rednings- og transportventilatorer Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators NS-EN :2005+A1:2009 Trakeostomituber - Del 2: Barnetuber (ISO :2001, modifisert) Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO :2001, modified) NS-EN 1782:1998+A1:2009 Trakealtuber og tilpasningsstykker Tracheal tubes and connectors NS-EN 1820:2005+A1:2009 Anestesibager (ISO 5362:2000, modifisert) Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified) NS-EN 12183:2009 Manuelt drevne rullestoler - Krav og prøvingsmetoder Manual wheelchairs - Requirements and test methods NS-EN 12184:2009 Elektrisk drevne rullestoler, scootere og deres batteriladere - Krav og prøvingsmetoder Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods NS-EN 12342:1998+A1:2009 Svelgtuber til bruk med anestesimaskiner og ventilatorer Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators NS-EN :2007+A1:2009 Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 1: Forstøversystemer og deres komponenter Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components NS-EN :2002+A1:2009 Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 2: Slanger og forbindelser Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors NS-EN :2001+A1:2009 Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 3: Luftmedrivningsutstyr Respiratory therapy equipment - Part 3: Air entrainment devices NS-EN ISO :2009 Sterile hypodermiske injeksjonssprøyter til engangsbruk - Del 3: Selvblokkerende sprøyter for vaksinasjon med fastsatt dose (ISO :2005) Sterile hypodermic syringes for single use - Part 3: Auto-disable syringes for fixed-dose immunization (ISO :2005) Listenummer: 15/2009 Side: 19 av 163

20 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 Sterile hypodermiske injeksjonssprøyter til engangsbruk - Del 4: Injeksjonssprøyter med egenskaper som hindrer gjenbruk (ISO :2006) Sterile hypodermic syringes for single use - Part 4: Syringes with re-use prevention feature (ISO :2006) NS-EN ISO :2009 Tannpleie - Myke foringsmaterialer til avtakbare proteser - Del 2: Materialer for langtidsbruk (ISO :2009) Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use (ISO :2009) NS-EN ISO 10940:2009 Øyeoptiske instrumenter - Funduskamera (ISO 10940:2009) Ophthalmic instruments - Fundus cameras (ISO 10940:2009) NS-EN ISO 10944:2009 Øyeoptiske instrumenter - Synoptofor (ISO 10944:2009) Ophthalmic instruments - Synoptophores (ISO 10944:2009) NS-EN ISO 13485:2003/AC:2009 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) NS-EN ISO 14161:2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Biologiske indikatorer - Veiledning i valg, bruk og tolking av resultater (ISO 14161:2009) Sterilization of health care products - Biological indicators - Guidance for the selection, use and interpretation of results (ISO 14161:2009) NS-EN ISO 16061:2009 Instrumenter til bruk i forbindelse med ikke-aktive kirurgiske implantater - Generelle krav (ISO 16061:2008 korrigert versjon ) Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2008, Corrected version ) NS-EN ISO 21649:2009 Nålefrie injektorer til medisinsk bruk - Krav og prøvingsmetoder (ISO 21649:2006) Needle-free injectors for medical use - Requirements and test methods (ISO 21649:2006) NS-EN ISO 22794:2009 Tannpleie - Implanterbare materialer for benfylling og forsterkning i oral og maxillofacial kirurgi - Innhold av teknisk dokumentasjon (ISO 22794:2007, korrigert versjon ) Dentistry - Implantable materials for bone filling and augmentation in oral and maxillofacial surgery - Contents of a technical file (ISO 22794:2007, corrected version ) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 794-3:1998/A1:2005 Endringsblad A1 - Lungeventilatorer - Del 3: Særlige krav til rednings- og transportventilatorer Amendment A1 - Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators Listenummer: 15/2009 Side: 20 av 163

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE INFORMERER Annonseringsdato: 2014-04-01 Meddelelse nummer: 191 MEDDELELSER FRA NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE IEC-normer og tekniske rapporter CENELEC Europanormer (EN) CENELEC Harmoniseringsdokumenter (HD)

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics

- Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics ThinkCentre Quick Reference Inside - Important safety information - Warranty and other notices - Computer setup - Software recovery - Troubleshooting and diagnostics - Help and Service - IBM Lotus software

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 35 2000.08.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

Årsrapport 2007. Annual Report 2007

Årsrapport 2007. Annual Report 2007 Annual Report 2007 Årsrapport 2007 Annual Report 2007 1 Annual Report 2007 3 Aladdin in brief 4 Values and business ethics 5 Letter from the CEO 6 Business description 16 Health, safety and environment

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer