Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132

2 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Rør og rørdeler av plast - Utstyr for sveising av polyetylen systemer - Del 1: Buttsveising Plastics pipes and fittings - Equipment for fusion jointing polyethylene systems - Part 1: Butt fusion Kommentarfrist: Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN 934-2:2009/prA1 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 2: Tilsetningsstoffer for betong - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kommentarfrist: EN ISO 1302:2002/prA2 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Angivelse av overflatebeskaffenhet for teknisk produktdokumentasjon Vedlegg 2: Angivelse av materielle forholds krav (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation - Amendment 2: Indication of material ratio requirements (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Kommentarfrist: EN ISO :1999/prA1 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske elementer - Del 2: Ekstrahert median-linje til en sylinder eller konus, ekstrahert medianflate og lokal dimensjon til et ekstrahert element (ISO :1999/DAM 1:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part 2: Extracted median line of a cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature (ISO :1999/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Central-Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kw - Terminology requirements, testing and marking Kommentarfrist: pren Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Prøvingsmetoder - Del 8: Bestemmelse av tørrstoffinnhold Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 8: Determination of the conventional dry material content Kommentarfrist: pren Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 2 av 132

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon pren rev Aluminium og aluminiumlegeringer - Termer og definisjoner - Del 1: Generelle termer Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1: General terms Kommentarfrist: pren Health informatics - System of concepts to support continuity of care - Part 2: Health care process and workflow Kommentarfrist: pren Sustainably produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren ISO 6433 Technical product documentation - Part references (ISO/DIS 6433:2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 1302:2002/DAmd 2 Indication of material ratio requirements Kommentarfrist: ISO :1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- General principles of presentation -- Part 15: Presentation of shipbuilding drawings Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Indication of dimensions and tolerances -- Part 4: Dimensioning for shipbuilding drawings Kommentarfrist: ISO/DIS 6433 Technical product documentation -- Part references Kommentarfrist: ISO/DIS Aircraft ground equipment -- Graphical symbols Kommentarfrist: ISO/DIS Non-destructive testing -- Terminology -- Terms used in magnetic particle testing Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 3 av 132

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Technical product documentation (TPD) -- Dimensioning and indication of knurling Kommentarfrist: ISO/DIS Irrigation equipment -- Graphic symbols for pressurized irrigation systems Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 2: Main running gear Erstatter A00008:20:014945,A00008:20: ISO :2002/Amd 1:2010 ISO :2010 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 1: Overview and statement of principles ISO :2010 Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 3: Guidelines and functional requirements for records in business systems ISO :2010 Language resource management -- Word segmentation of written texts -- Part 1: Basic concepts and general principles ISO 24615:2010 Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) ISO 28401:2010 Light metals and their alloys -- Titanium and titanium alloys -- Classification and terminology ISO :2010 Public information guidance systems -- Part 1: Design principles and element requirements for location plans, maps and diagrams ISO/TR 13028:2010 Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records ISO/TS :2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Listenummer: 16/2010 Side: 4 av 132

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN 459-1:2010 Bygningskalk - Del 1: Definisjoner, krav og samsvarskriterier Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria NS-EN :2010 Rørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel - Polyetylen (PE) - Del 1: Generelt Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General NS-EN 13306:2010 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi Maintenance - Maintenance terminology NS-EN ISO 13943:2010 Brannsikkerhet - Terminologi (ISO 13943:2008) Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2008) NS-ISO 704:2009 Terminologiarbeid - Prinsipper og metoder Terminology work - Principles and methods Listenummer: 16/2010 Side: 5 av 132

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 459-1:2001 Bygningskalk - Del 1: Definisjoner, krav og samsvarskriterier (innbefattet rettelsesblad AC:2002) Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria (Corrigendum AC:2002 incorporated) NS-EN :2002 Rørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel - Polyetylen (PE) - Del 1: Generelt Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General NS-EN 13306:2001 Vedlikeholdsterminologi Maintenance terminology NS-EN ISO 13943:2000 Brannsikkerhet - Terminologi (ISO 13943:1999) Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:1999) NS-ISO 704:2000 Terminologiarbeid - Prinsipper og metoder (ISO 704:2000) Terminology work - Principles and methods (ISO 704:2000) 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted communication with certificate generation application Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Device with key generation and trusted communication with signature-creation application Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Device with key import and trusted communication with signaturecreation application Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 6 av 132

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Mobile non-sewer-connected toilet cabins - Requirements of services and products relating to the deployment of cabins and sanitary products Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 8586 Sensorisk analyse -- Generell veiledning for valg, trening og overvåking av utvalgte og ekspert dommere Sensory analysis -- General guidance for the selection, training and monitoring of selected and expert assessors Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent Transport Systems -- Interface Protocol and Message Set Definition between Traffic Signal Controllers and Detectors(IPMSTSCD) Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 1: Metamodel Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 2: UML profile Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 3: Modelling Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 4: XML Schema generation Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 5: Reverse engineering Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 7: Registration Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 8: ASN.1 generation Kommentarfrist: ISO/DIS Societal security -- Preparedness and continuity management systems -- Requirements Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 7 av 132

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles -- Part 5: Secure communications using symmetrical techniques Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Statistical interpretation of data -- Part 4: Detection and treatment of outliers ISO 21215:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- M5 ISO 24102:2010 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Management ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility ISO/TS 25114:2010 Intelligent transport systems -- Probe data reporting management (PDRM) Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) Listenummer: 16/2010 Side: 8 av 132

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation Fastsatte norske standarder NS-EN 13306:2010 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi Maintenance - Maintenance terminology NS-EN 15927:2010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater Services offered by hearing aid professionals NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility NS-ISO 29990:2010 Opplæringstjenester utenfor det formelle utdanningssystemet - Grunnleggende krav til tjenestetilbydere Learning services for non-formal education and training - Basic requirements for service providers Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13306:2001 Vedlikeholdsterminologi Maintenance terminology Listenummer: 16/2010 Side: 9 av 132

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Water quality -- Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria -- Part 2: Most probable number method Kommentarfrist: ISO/DIS Nanomaterials -- Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TS 11251:2010 Nanotechnologies -- Characterization of volatile components in single-wall carbon nanotube samples using evolved gas analysis/gas chromatograph-mass spectrometry ISO/TS 22117:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison ISO/TS :2010 Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 1: Core terms Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices Listenummer: 16/2010 Side: 10 av 132

11 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse - Del 5: Spesielle retningslinjer for fortynning og tillaging av fortynningsrekke for melk og melkeprodukter (ISO :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO :2010) NS-EN ISO 13720:2010 Kjøtt og kjøttprodukter - Telling av sannsynlige Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010) Meat and meat products - Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010) NS-EN ISO 29701:2010 Nanoteknologi - Endotoxin-prøving av nanomaterialprøver for in vitro-systemer - Prøving for Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010) Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 8261:2001 Melk og melkeprodukter - Generell veiledning for forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse (ISO 8261:2001) Milk and milk products - General guidance for the preparation of test samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiological examination (ISO 8261:2001) Språk: no 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2006/prA1 Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 3: Trykkregulatorer med innebygde sylinderventiler (ISO :2005/DAM 1:2010) Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (ISO :2005/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhet, merking og informasjon fra produsenten Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 11 av 132

12 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 1: Conventional containers (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO 5361 Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors (ISO/DIS 5361:2010) Kommentarfrist: pren ISO 6876 Dentistry - Root canal sealing materials (ISO/DIS 6876:2010) Kommentarfrist: pren ISO Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 1: Needle-based injection systems (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 2: Needles (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 3: Finished containers (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 5: Automated functions (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS 12870:2010) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO/DIS 12870:2010) Kommentarfrist: pren ISO In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (ISO/DIS 19001:2010) Kommentarfrist: pren ISO Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 3: Sharps containers (ISO/DIS 23907:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 12 av 132

13 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Plastics collapsible containers for human blood and blood components -- Part 1: Conventional containers Kommentarfrist: ISO/DIS 5361 Tracheal tubes and connectors (Revision of ISO 5361 parts 1 to 5 and ISO 7228:1993) Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dental root canal sealing materials [Revision of first edition (ISO 6876:1986)] Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dentistry -- Root canal sealing materials Kommentarfrist: ISO/DIS 6876 Dental root canal sealing materials Kommentarfrist: ISO/DIS Inhalational anaesthesia systems -- Part 7: Anaesthetic systems for use in areas with limited logistical supplies of electricity and anaesthetic gases Kommentarfrist: ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 6: Plastic barrels for injectables Kommentarfrist: ISO/DIS Needle-based injection systems for medical use -- Requirements and test methods -- Part 1: Needle-based injection systems Kommentarfrist: ISO/DIS Needle-based injection systems for medical use -- Requirements and test methods -- Part 2: Needles Kommentarfrist: ISO/DIS Needle-based injection systems for medical use -- Requirements and test methods -- Part 5: Automated functions Kommentarfrist: ISO/DIS Pen-injectors for medical use - Part 1: Requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 13 av 132

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Pen-injectors for medical use - Part 2: Needles - Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Skin barrier for ostomy aids -- Test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics - Spectacle frames - Fundamental requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Medical products containing viable human cells -- Application of risk management and requirements for processing practices Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices -- Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology Kommentarfrist: ISO/DIS Assistive products for blind and vision impaired persons -- Tactile walking surface indicators Kommentarfrist: ISO/DIS Sharps injury protection -- Requirements and test methods -- Sharps containers Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 11986:2010 Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of preservative uptake and release Erstatter A00008:20: Listenummer: 16/2010 Side: 14 av 132

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO 29941:2010 Condoms -- Determination of nitrosamines migrating from natural rubber latex condoms Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN 1656:2009/AC:2010 Rettelsesblad AC - Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitative suspensjonsprøvinger til evaluering av baktericidal aktivitet på kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika brukt i veterinærmedisin - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1) Corrigendum AC - Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) NS-EN :2010 Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 1: Spesifikasjon for generelle båresystemer og utstyr til å bære pasienter Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: Specification for general stretcher systems and patient handling equipment NS-EN :2010 Utstyr til å bære pasienter til bruk i veiambulanser - Del 2: Bårer med elektrisk motor Patient handling equipment used in road ambulances - Part 2: Power assisted stretcher Listenummer: 16/2010 Side: 15 av 132

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN 15927:2010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater Services offered by hearing aid professionals NS-EN ISO :2010 Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 2: Lukkemidler for hetteglass (ISO :2008) Injection containers and accessories - Part 2: Closures for injection vials (ISO :2008) NS-EN ISO :2010 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 10: Prøving for irritasjon og hudsensibilisering (ISO :2010) Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization (ISO :2010) NS-EN ISO 11609:2010 Tannpleie - Tannpasta - Krav, prøvingsmetoder og merking (ISO 11609:2010) Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking (ISO 11609:2010) NS-EN ISO 29701:2010 Nanoteknologi - Endotoxin-prøving av nanomaterialprøver for in vitro-systemer - Prøving for Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010) Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS 3355:1996 Helsevesen - Dame/herre-kitler med isydde ermer Health service - Men's and Women's frocks with sleeves stiched on Språk: no NS 3356:1996 Helsevesen - Dame/herre-kitler med raglanermer Health service - Men's and women's frocks with raglan sleeves Språk: no NS-EN 1865:1999 Spesifikasjoner for bårer og annet utstyr til å bære pasienter ved bruk av veiambulanser Specifications for stretchers and other patient handling equipment used in road ambulances NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 10: Tester for irritasjon og forsinket hypersensitivitet (ISO :2002, including Amd 1:2006) Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity (ISO :2002, including Amd 1:2006) Listenummer: 16/2010 Side: 16 av 132

17 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 11609:1998 Tannpleie - Tannpasta - Krav, prøvingsmetoder og merking (ISO 11609:1995) Dentistry - Toothpastes - Requirements, test methods and marking (ISO 11609:1995) NS-ISO :1988 Injeksjonsbeholdere for injeksjonspreparater og tilbehør - Del 2: Lukkemidler for hetteglass - (= EN :1993) (ISO :1988) Injection containers for injectables and accessories - Part 2: Closures for injection vials - (= EN :1993) (ISO :1988) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2008/prA1 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system - Del 410: Designkriterier for fysiske innmatingsenheter (ISO :2008/DAM 1:2010) Ergonomics of human-system interaction - Part 410: Design criteria for physical input devices (ISO :2008/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 1: Beholdere med 2 hjul med kapasitet opptil 400 l for kamløfter - Dimensjoner og utforming Mobile waste containers - Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 l for comb lifting devices, dimensions and design Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 2: Beholdere, med kapasitet opptil l, med 4 hjul og flatt lokk, for løftetapp og/eller kamløfter - Dimensjoner og utforming Mobile waste containers - Part 2: Containers with 4 wheels with a capacity up to l with flat lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 3: Beholdere, med kapasitet opptil l, med 4 hjul og buet lokk, for løftetapp og/eller kamløfter - Dimensjoner og utforming Mobile waste containers - Part 3: Containers with 4 wheels with a capacity up to l with dome lid(s), for trunnion and/or comb lifting devices - Dimensions and design Kommentarfrist: pren rev Mobile waste containers - Part 4: Containers with 4 wheels with a capacity up to l with flat lid(s), for wide trunnion or BGand/or wide comb lifting devices - Dimensions and design Kommentarfrist: pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 5: Ytelseskrav og prøvingsmetoder Mobile waste containers - Part 5: Performance requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 17 av 132

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren rev Trillbare avfallsbeholdere - Del 6: Helse- og sikkerhetskrav Mobile waste containers - Part 6: Safety and health requirements Kommentarfrist: pren Road restraint systems - Part 8: Motorcycle road restraint systems which reduce the impact severity of motorcyclist collisions with safety barriers Kommentarfrist: pren Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components Kommentarfrist: pren Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire dampers Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations Kommentarfrist: pren Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet - Automatiske stiger med kombinerte bevegelser - Sikkerhets- og ytelseskrav og prøvingsmetoder High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren Maskinstiger og hydrauliske plattformer for brannvesenet - Semiautomatiske stiger - Sikkerhets- og ytelseskrav og prøvingsmetoder High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 2: Dampers Kommentarfrist: pren Soil, sludge, and treated biowaste - Determination of ph Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of ph Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 18 av 132

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Soil, sludge, waste, and treated biowaste - Determination of dry matter - Gravimetric method Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste, soil and waste - Calculation of dry matter by determination of dry residue or water content Kommentarfrist: pren Soil, sludge, waste, and treated biowaste - Determination of loss on ignition Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of loss on ignition Kommentarfrist: pren Soil, sludge, waste, and treated biowaste - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste, soil and waste - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion Kommentarfrist: pren Soil, sludge, and treated biowaste - Determination of specific electrical conductivity Kommentarfrist: pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of specific electrical conductivity Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Veiledning i habitatarealproporsjonal prøvetaking av bentiske makroinvertebrater fra ulike habitater i vadbare elver Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance on the use of in vivo absorption techniques for the estimation of chlorophyll-a concentration in marine and fresh water samples Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance standard for designing and selecting taxonomic keys Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 19 av 132

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Sludge, treated biowaste and soil - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Analysis of eluates Kommentarfrist: pren ISO 6341 Vannanalyse - Bestemmelse av hemming av mobiliteten til Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prøving av akutt toksisitet Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO/DIS 6341:2010) Kommentarfrist: pren ISO 8692 Vannundersøkelse Prøving av hemming av algevekst i ferskvann med encellede grønnalger Water quality - Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae (ISO/DIS 8692:2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and soil materials - Part 1: Extraction of amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 2: Extraction of crystalline iron oxides and hydroxides with dithionite (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 3: Extraction of aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 4: Extraction of humic substances from solid samples (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and specification of constituents in soils and materials - Part 5: Extraction of humic substances from aqueous samples (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment (ISO/DIS 12846:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 20 av 132

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Air quality - Sampling conventions for airborne particle deposition in the human respiratory system (ISO/DIS 13138:2010) Kommentarfrist: pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Specifications for monitoring and periodic testing to prove continued compliance with ISO (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Indoor air - Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2) (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods (ISO/DIS 16495:2010) Kommentarfrist: pren ISO High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements (ISO/DIS 20471:2010) Kommentarfrist: pren ISO Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjonsemisjon på håndtak Del 12: Nåleslipemaskiner Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 12: Die grinders (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 834-1:1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 21 av 132

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS 6341 Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test Kommentarfrist: ISO/DIS 6341 Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test Kommentarfrist: ISO/DIS 6341 Water quality -- Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute toxicity test Kommentarfrist: ISO/DIS Brannalarmanlegg Del 11: Manuelle brannmeldere Fire detection and alarm systems -- Part 11: Manual call points Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of the genotoxicity of water and waste water -- Salmonella/microsome fluctuation test (Ames fluctuation test) Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Assessment of impact from soil contaminated with petroleum hydrocarbons Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Determination of selected explosive compounds -- Part 1: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet detection Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Determination of selected explosive compounds -- Part 2: Method using gas chromatography (GC) with electron capture detection (ECD) or mass spectrometric detection (MS) Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 22 av 132

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Water quality -- Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCP) in water -- Method using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Guidance on the selection and application of screening methods Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of mercury -- Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management for concrete and concrete structures -- Part 1: General principles Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of freshwater-sediment subchronic toxicity to Heterocypris incongruens (Crustacea, Ostracoda) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of the acute toxicity to Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca) Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Gas-chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge and trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry - Part 1: Samling Kommentarfrist: ISO/DIS Indoor air - Part 4: Determination of formaldehyde - Diffusive sampling method Kommentarfrist: ISO/DIS High-visibility warning clothing for professional use -- Test methods and requirements Kommentarfrist: Listenummer: 16/2010 Side: 23 av 132

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Ships and marine technology -- Marine environmental protection -- Management and handling of shipboard garbage Kommentarfrist: ISO/DIS Personal equipment for protection against falls -- Rope access systems -- Part 2: Code of practice Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Water quality -- Sampling -- Part 21: Guidance on sampling of drinking water distributed by tankers or means other than distribution pipes ISO 7827:2010 Water quality -- Evaluation of the "ready", "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) Erstatter A00008:20: ISO :2010 Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry Erstatter A00008:20:012448,A00008:20: ISO :2010 Ergonomics of human-system interaction -- Part 129: Guidance on software individualization ISO :2010 Reaction to fire tests -- Ignitability of products subjected to direct impingement of flame -- Part 2: Single-flame source test Erstatter A00008:20: ISO 12100:2010 Safety of machinery -- General principles for design -- Risk assessment and risk reduction Erstatter A00008:20:027239,A00008:20:027240,A00008:20: ISO :2004/Amd 1:2010 ISO 15192:2010 Soil quality -- Determination of chromium(vi) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection ISO 17736:2010 Workplace air quality -- Determination of isocyanate in air using a double-filter sampling device and analysis by high pressure liquid chromatography ISO 20349:2010 Personal protective equipment -- Footwear protecting against thermal risks and molten metal splashes as found in foundries and welding -- Requirements and test method Listenummer: 16/2010 Side: 24 av 132

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO :2010 Ships and marine technology -- Breathing apparatus for ships -- Part 4: Self-contained breathing apparatus for emergency escape required by the IMO IBC and IGC Codes ISO 29473:2010 Fire tests -- Uncertainty of measurements in fire tests Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 15462:2009 Vannundersøkelse - Valg av bionedbrytningsprøvinger Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR 15462:2006) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of ph on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS :2007) CEN/TR 614-3:2010 Maskinsikkerhet - Del 3: Ergonomiske prinsipper for konstruksjon av mobilt maskineri Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery CEN/TR :2009 Brannventilasjonssystemer - Del 4: Installerte røykventilasjonsanlegg Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation CEN/TR :2008 Små renseanlegg for inntil 50 PE - Del 5: Filtreringsanlegg for forbehandlet avløpsvann Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated Effluent Filtration systems CEN/TR 13097:2010 Karakterisering av slam - God praksis for bruk av slam i jordbruket Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging Listenummer: 16/2010 Side: 25 av 132

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 14181:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR :2010 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance CEN/TR 15809:2008 Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments CEN/TR 15822:2009 Plast - Biologisk nedbrytbar plast i eller på bakken - Gjennvinning, fjerning og relaterte miljøsaker Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues CEN/TR 15983:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR 15985:2010 Varmeisolasjonsprodukter - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) - Frivillig sertifisering av råvaren Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 1: Valg av monitor for bestemte bruksområder Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications Listenummer: 16/2010 Side: 26 av 132

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 2: Evaluering av konsentrasjon av luftbårne partikler ved bruk av "Optical Particle Counters" Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters CEN/TR 16098:2010 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD CEN/TR 16099:2010 Utstyr til brannvesenet - Sammenstilling av vanntrykk spesifisert i utgitte standarder fra CEN/TC 192 Fire service equipment - Summary of water pressures specified in published CEN/TC 192 standards CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities CEN/TS 14816:2008 Faste brannslokkesystemer - Vannspraysystemer - Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance CEN/TS 15366:2009 Utstyr for drift og vedlikehold av veier om vinteren - Absorpsjonsmidler for anvendelse på veier Winter and road service area maintenance equipment - Solid absorbents intended for road usage CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 4: Krav til brannsikring for konstruksjonsmessig utforming av jernbanevogner Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for railway rolling stock design CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 6: Tilleggstiltak for brannsikring Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems Fastsatte norske standarder NS-EN 54-25:2008/AC:2010 Endringsblad AC - Brannalarmanlegg - Del 25: Komponenter med radiokommunikasjon Corrigendum AC - Fire detection and fire alarm systems - Part 25: Components using radio links NS-EN 1911:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av klorgass uttrykt som HCl - Standard referansemetode Stationary source emissions - Determination of mass concentration of gaseous chlorides expressed as HCl - Standard reference method Listenummer: 16/2010 Side: 27 av 132

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-06-16 Listenummer: 7/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2009 Side: 1 av 170 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer