Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren rev Safety of packaging machines - Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Terminologi Tanks for transport of dangerous goods - Terminology Kommentarfrist: pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services in construction of buildings, infrastructure and industrial facilities Kommentarfrist: pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services for industrial products Kommentarfrist: pren ISO 6165 Earth-moving machinery - Basic types - Identification and terms and definitions (ISO/DIS 6165:2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Veikjøretøyer - Standardisert reparasjon og vedlikehold informasjon (RMI) terminologi - Del 1: Generell informasjon og brukstilfelle definisjon (ISO/DIS :2011) Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 1: General information and use case definition (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 1087 Terminology work -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Cranes -- Vocabulary -- Part 2: Mobile cranes Kommentarfrist: Listenummer: 8/2011 Side: 2 av 121

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 2575:2010/Amd 1:2011 ISO :2002/Amd 1:2011 ISO 10795:2011 Space systems -- Programme management and quality -- Vocabulary ISO/TR :2011 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment method Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Vannbaserte overflateintegrerte varme- og kjølesystemer - Del 1: Definisjoner og symboler Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols Listenummer: 8/2011 Side: 3 av 121

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 12665:2011 Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements NS-EN 15987:2011 Lær - Terminologi - Sentrale definisjoner i lærbransjen Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade NS-EN ISO 8015:2011 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Grunntrekk - Begreper, prinsipper og regler (ISO 8015:2011) Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules (ISO 8015:2011) Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-EN 13318:2000 Støpte gulvbelegg eller avrettingslag, og materialer - Definisjoner Screed material and floor screeds - Definitions Tilbaketrukne norske standarder NS 3007:1986 Terminologi for løsmasser Soils - Terminology NS :2010 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 4: Termer, definisjoner og forkortelser Specification texts for building, construction and installations - Part 4: Terms, definitions and abbreviations NS-EN :1997 Gulvvarme - Systemer og komponenter - Del 1: Definisjoner og symboler Floor heating - Systems and components - Part 1: Definitions and symbols NS-EN 12665:2002 Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services in construction of buildings, infrastructure and industrial facilities Kommentarfrist: Listenummer: 8/2011 Side: 4 av 121

5 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren Engineering consultancy services - Terminology at a high level to describe the engineering services for industrial products Kommentarfrist: pren Intelligent transport systems - Automatic Vehicle and Equipment Registration (AVI/AEI) - Interoperable application profile for AVI/AEI and Electronic Register Identification using dedicated short range communication Kommentarfrist: pren ISO/IEC Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services (ISO/IEC/DIS 17065:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Kvalitetsstyring - Veiledning om involvering av personellet og deres kompetanse Quality management -- Guidelines on people involvement and competences Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 1: Coding protocol for Radio Data System -- Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 2: Event and information codes for Radio Data System -- Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C Kommentarfrist: ISO/DIS Traffic and Traveller Information (TTI) -- TTI messages via traffic message coding -- Part 3: Location referencing for ALERT-C Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Traffic and travel information messages via traffic message coding -- Part 3: Location referencing for Radio Data System -- Traffic message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- Legal Entity Identifier (LEI) Kommentarfrist: ISO/DIS Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: Listenummer: 8/2011 Side: 5 av 121

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Financial services -- Universal financial industry message scheme -- Part 6: Message transport characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Sampling procedures for inspection by variables -- Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels ISO :2011 Quantitative methods in process improvement -- Six Sigma -- Part 1: DMAIC methodology ISO :2011 Quantitative methods in process improvement -- Six Sigma -- Part 2: Tools and techniques ISO/TR 12888:2011 Selected illustrations of gauge repeatability and reproducibility studies CEN Workshop Agreements CWA 16335:2011 Biosafety professional competence Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer (ISO/TS 12813:2009) Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) Listenummer: 8/2011 Side: 6 av 121

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) CEN/TR :2011 Postal Services - Address databases - Part 2: Element mapping conventions, template design considerations, address templates and rendition instructions Listenummer: 8/2011 Side: 7 av 121

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO-standarder ISO/TS 10798:2011 Nanotechnologies -- Charaterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy dispersive X- ray spectrometry analysis Listenummer: 8/2011 Side: 8 av 121

9 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/TS 10868:2011 Nanotechnologies -- Characterization of single-wall carbon nanotubes using ultraviolet-visible-near infrared (UV-Vis-NIR) absorption spectroscopy CEN Workshop Agreements CWA 16335:2011 Biosafety professional competence Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. - Del 3: Semi-kvantitativ bestemmelse (ISO/TS :2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15449:2011 Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins Listenummer: 8/2011 Side: 9 av 121

10 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2006/prA1 Trykkregulatorer for medisinske gasser - Del 3: Trykkregulatorer med innebygde sylinderventiler (ISO :2005/DAM 1:2010) Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves - Amendment 1: Filtration and information to be supplied by the manufacturer (ISO :2005/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO :2006/prA1 Trykkregulatorer til bruk med medisinske gasser - Del 3: Trykkregulatorer integrert med sylinder ventiler - Endringsblad 1: Filtrering og opplysninger som skal leveres av produsenten (ISO :2005/DAM 1:2011) Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves - Amendment 1: Filtration and information to be supplied by the manufacturer (ISO :2005/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO :2008/prA1 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 4: Merking og informasjon - Endringsblad 1 - (ISO :2008/DAM 1:2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information - Amendment 1 (ISO :2008/DAM 1:2011) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Rotkanalinstrumenter - Del 2: Forlengere (ISO/DIS :2011) Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO rev Tannpleie - Innvendig diameter for roterende instrumenter som plater og hjul (ISO/DIS 10232:2011) Dentistry - Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels (ISO/DIS 10323:2011) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 2: Commercial information (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 3: Technical information (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO/DIS :2011) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Listenummer: 8/2011 Side: 10 av 121

11 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 1: Terminologi (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 3: Mekaniske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO/DIS :2011) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Dental furnace - method for temperature measurement with separate thermocouple (ISO/DIS 13078:2011) Kommentarfrist: pren ISO Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems - Reference method for testing the in vitro activity of antimicrobial agents against yeast of fungi involved in infectious diseases (ISO/DIS 16256:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 2: Enlargers Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 3: Determination of effectiveness of brakes Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Bore diameters for rotary instruments such as discs and wheels Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 2: Commercial information Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification -- Part 3: Technical information Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity Kommentarfrist: Listenummer: 8/2011 Side: 11 av 121

12 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 3: Mechanical properties and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry - Dental furnace - Test method for temperature measurement with separate thermocouple Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Implants for surgery -- Ultra-high-molecular-weight polyethylene -- Part 2: Moulded forms Erstatter A00008:20:041103,A00008:20: ISO 14155:2011/Cor 1:2011 ISO/TS 13498:2011 Dentistry -- Torsion test of implant body/connecting part joints of endosseous dental implant systems Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring (ISO/TS 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN :2011 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 1: Grensesnitt til transportenheten Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions Listenummer: 8/2011 Side: 12 av 121

13 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN :2011 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 2: Systemkrav Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements NS-EN ISO 7439:2011 Intrauterine kontraseptiva - Krav og prøvinger (ISO 7439:2011) Copper-bearing contraceptive intrauterine devices - Requirements and tests (ISO 7439:2011) NS-EN ISO :2009/A1:2011 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 8: Grunnleggende krav (ISO :2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements (ISO :2006/Amd 1:2011) NS-EN ISO 13212:2011 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:2011) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO 13212:2011) NS-EN ISO :2011 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 1: Generelle krav (ISO :2008) Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO :2008) NS-EN ISO :2011 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 2: Filtrering (ISO :2003) Aseptic processing of health care products - Part 2: Filtration (ISO :2003) NS-EN ISO :2011 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 3: Frysetørking (ISO :2008) Aseptic processing of health care products - Part 3: Lyophilization (ISO :2006) NS-EN ISO :2011 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 4: Teknologier for rengjøring på stedet (ISO :2005) Aseptic processing of health care products - Part 4: Clean-in-place technologies (ISO :2005) NS-EN ISO :2011 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 5: Sterilisering på stedet (ISO :2006) Aseptic processing of health care products - Part 5: Sterilization in place (ISO :2006) NS-EN ISO :2011 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 6: Isolatorsystemer (ISO :2005) Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO :2005) NS-EN ISO 21671:2006/A1:2011 Endringsblad A1 - Tannpleie - Roterende poleringsinstrumenter (ISO 21671:2006/Amd 1:2011) Amendment A1 - Dentistry - Rotary polishers (ISO 21671:2006/Amd 1:2011) Listenummer: 8/2011 Side: 13 av 121

14 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 22413:2011 Overføringssett for farmasøytiske preparater - Krav og prøvingsmetoder (ISO 22413:2010) Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test methods (ISO 22413:2010) NS-EN ISO 25424:2011 Sterilisering av medisinsk utstyr - Vanndamp med lav temperatur og formaldehyd - Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 25424:2009) Sterilization of medical devices - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 25424:2009) NS-EN ISO 23908:2011 Stikkskade beskyttelse - Krav og prøvingsmetoder - Beskyttelsesutstyr for kanyler, utstyr for innføring av katetre og kanyler for blodprøvetaking til engangsbruk (ISO 23908:2011) Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling (ISO 23908:2011) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 13824:2004 Sterilisering av medisinsk utstyr - Validering og rutinekontroll av aseptiske prosesser - Krav Sterilization of medical devices - Aseptic processing of liquid medical devices - Requirements NS-EN :2003 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 1: Grensesnitt til transportenheten Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions NS-EN :2003 Ambulansetjeneste - Transport av kuvøser - Del 2: Systemkrav - (innbefattet rettelsesblad AC:2004) Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements - (Corrigendum AC:2004 incorporated) NS-EN :2003/AC:2004 Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements NS-EN 15424:2007 Sterilisering av medisinsk utstyr - Vanndamp med lav temperatur og formaldehyd - Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av steriliseringsprosesser for medisinsk utstyr Sterilization of medical devices - Low temperature steam and formaldehyde - Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices NS-EN ISO 7439:2009 Intrauterine kontraseptiva med kobberinnhold - Krav, prøvinger (ISO 7439:2002) Copper-bearing intra-uterine contraceptive devices - Requirements, tests (ISO 7439:2002) Listenummer: 8/2011 Side: 14 av 121

15 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 13212:1999 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:1999) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for the determination of shelf-life (ISO 13212:1999) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance Kommentarfrist: pren Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Terminologi Tanks for transport of dangerous goods - Terminology Kommentarfrist: pren Alkoholprøvingsutstyr for allmennheten - Krav og prøvingsmetoder Breath alcohol test devices for general public - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren ISO 6529 rev Vernetøy - Beskyttelse mot kjemikalier - Bestemmelse av vernetøy-materialers motstand mot gjennomtrengning av væsker og gasser Protective clothing -- Protection against chemicals -- Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases Kommentarfrist: pren ISO Bekledning for beskyttelse mot varme og brann - Bestemmelse av overføring av transmisjonsvarme gjennom vernetøy eller dets materialer - Del 1: Varme produsert med varmesylinder (ISO/DIS :2011) Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating cylinder (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Protective clothing - General requirements (ISO/DIS 13688:2011) Kommentarfrist: pren ISO Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: Listenummer: 8/2011 Side: 15 av 121

16 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration (ISO/DIS :2011) Kommentarfrist: pren ISO Svært synbart vernetøy for yrkesbruk - Prøvingsmetoder og krav High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements (ISO/DIS 20471:2011) Kommentarfrist: pren ISO High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements (ISO/DIS 20471:2011) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 16602:2007/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Fire resistance tests -- Elements of building construction -- Part 12: Specific requirements for separating elements evaluated on less than full scale furnaces Kommentarfrist: ISO/DIS 1999 Acoustics -- Estimation of noise-induced hearing loss Kommentarfrist: ISO/DIS 6529 Protective clothing -- Protection against chemicals -- Determination of resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing for protection against heat and flame -- Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials -- Part 1: Contact heat produced by heating cylinder Kommentarfrist: ISO/DIS External exposure of roofs to fire -- Part 1: Test method Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing -- General requirements Kommentarfrist: Listenummer: 8/2011 Side: 16 av 121

17 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Safety of machinery -- Pressure-sensitive protective devices -- Part 1: General principles for design and testing of pressuresensitive mats and pressure-sensitive floors Kommentarfrist: ISO/DIS Cleanrooms and associated controlled environments -- Part 10: Classification of surface cleanliness by chemical concentration Kommentarfrist: ISO/DIS Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning - Kalibrering og bruk av varmefluksmålere - Del 2: Primære kalibreringsmetoder Reaction to fire tests -- Calibration and use of heat flux meters -- Part 2: Primary calibration methods Kommentarfrist: ISO/DIS Fire tests -- Calibration and use of heat flux meters -- Part 2: Primary calibration methods Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance for comparison of toxic gas data between different physical fire models and scales Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2011 Fire extinguishing media -- Foam concentrates -- Part 3: Specification for low-expansion foam concentrates for top application to water-miscible liquids Erstatter A00008:20: ISO :2011 Fire detection and alarm systems -- Part 7: Point-type smoke detectors using scattered light, transmitted light or ionization Erstatter A00008:20: ISO :2011 Road vehicles -- Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses -- Part 2: Visibility Erstatter A00008:20: ISO :2011 Road vehicles -- Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses -- Part 3: Information devices and controls Erstatter A00008:20: ISO :2011 Road vehicles -- Ergonomic requirements for the driver's workplace in line-service buses -- Part 4: Cabin environment Erstatter A00008:20: Listenummer: 8/2011 Side: 17 av 121

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO :2011 Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 4: Determination of gas filter capacity and migration, desorption and carbon monoxide dynamic testing ISO 21070:2011 Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Management and handling of shipboard garbage ISO :2011 Smoke and heat control systems -- Part 10: Specification for power output devices ISO/TS :2011 Respiratory protective devices -- Human factors -- Part 3: Physiological responses and limitations of oxygen and limitations of carbon dioxide in the breathing environment Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2011 Basale kroppsmål for teknologisk design Del 2: Statistisk oppsummering av kroppsmål for individuelle ISO populasjoner (ISO/TR :2010) Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations (ISO/TR :2010) CEN ISO/TR :2011 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system Del 100: Innføring i standarder relatert til software-ergonomi (ISO/TR :2010) Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Introduction to standards related to software ergonomics (ISO/TR :2010) CEN ISO/TR 15462:2009 Vannundersøkelse - Valg av bionedbrytningsprøvinger Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR 15462:2006) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of ph on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS :2007) Listenummer: 8/2011 Side: 18 av 121

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 614-3:2010 Maskinsikkerhet - Del 3: Ergonomiske prinsipper for konstruksjon av mobilt maskineri Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery CEN/TR 13097:2010 Karakterisering av slam - God praksis for bruk av slam i jordbruket Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging CEN/TR 14181:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR :2010 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations CEN/TR :2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles CEN/TR 15642:2011 Ensartede prøvingsprosedyrer for prøvinger etter EN 3-7:2004+A1:2007 Unified tests procedures for the tests of EN 3-7:2004+A1:2007 CEN/TR 15822:2009 Plast - Biologisk nedbrytbar plast i eller på bakken - Gjennvinning, fjerning og relaterte miljøsaker Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues CEN/TR 15983:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR 15985:2010 Varmeisolasjonsprodukter - Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS) - Frivillig sertifisering av råvaren Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 1: Valg av monitor for bestemte bruksområder Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications Listenummer: 8/2011 Side: 19 av 121

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 2: Evaluering av konsentrasjon av luftbårne partikler ved bruk av "Optical Particle Counters" Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters CEN/TR 16098:2010 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD CEN/TR 16099:2010 Utstyr til brannvesenet - Sammenstilling av vanntrykk spesifisert i utgitte standarder fra CEN/TC 192 Fire service equipment - Summary of water pressures specified in published CEN/TC 192 standards CEN/TR 16110:2010 Karakterisering av avfall Veiledning i bruk av økotoksikologiske analyser på avfall Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to waste CEN/TR 16130:2011 Karakterisering av avfall - På stedet verifikasjon Characterization of waste - On-site verification CEN/TR 16148:2011 Vurdering av hode- og nakkeskader, forbrenningsskader og hørselsskader - Veiledning for komiteer som utarbeider hjelmstandarder Head and neck impact, burn and noise injury criteria - A Guide for CEN helmet standards committees CEN/TR 16149:2011 Veiledning om utarbeidelse av standarder i CEN/TC 158 Guidance Document for drafting CEN/TC 158 Standards CEN/TR 16151:2011 Vannundersøkelse - Veiledning i utforming av multimetriske indekser Water quality - Guidance on the design of Multimetric Indices CEN/TR 16184:2011 Characterization of Waste - State-of-the-art document - Analysis of eluates CEN/TR 16208:2011 Biobaserte produkter - Oversikt over standarder Biobased products - Overview of standards CEN/TR 16220:2011 Byggevarer - Vurdering av frigjøring av farlige stoffer - Komplement til prøvetaking Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling Listenummer: 8/2011 Side: 20 av 121

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR 16243:2011 Omgivelsesluft Veiledning for måling av elementært karbon (EC) og organisk karbon (OC) avsatt på filtre Ambient air quality - Guide for the measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) deposited on filters CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities CEN/TS 14972:2011 Faste brannslokkesystemer - Vanntåkesystemer - Dimensjonering og installering Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation CEN/TS 15366:2009 Utstyr for drift og vedlikehold av veier om vinteren - Absorpsjonsmidler for anvendelse på veier Winter and road service area maintenance equipment - Solid absorbents intended for road usage CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays CEN/TS :2011 Luftundersøkelse - Måling av bioaerosoler - Del 1: Bestmmelse av mugg ved bruk av filterprøvingssystem og dyrkingbasert analyse Ambient air quality - Measurement of bioaerosols - Part 1: Determination of moulds using filter sampling systems and culturebased analyses CEN/TS 16229:2011 Characterization of waste - Sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds Fastsatte norske standarder NS-EN 341:2011 Personlig fallsikringsutstyr - Nedfiringsutstyr for redning Personal fall protection equipment - Descender devices for rescue NS-EN 1300:2004+A1:2011 Verdioppbevaring - Klassifisering av låser konstruert for høy grad av sikkerhet i samsvar med deres motstandsdyktighet mot uautorisert åpning Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening NS-EN 1627:2011 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Krav og klassifisering Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification NS-EN 1628:2011 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand under statisk belastning Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading Listenummer: 8/2011 Side: 21 av 121

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN 1629:2011 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand under dynamisk belastning Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading NS-EN 1630:2011 Inngangsdører, vinduer, påhengsvegger, gitter og skodder - Innbruddssikkerhet - Prøvingsmetode for bestemmelse av motstand mot manuelle innbruddsforsøk Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts NS-EN :2011 Brannventilasjonssystemer - Del 7: Røykkanalseksjoner Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections NS-EN :2011 Brannventilasjonssystemer - Del 8: Spjeld for røykkontroll Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers NS-EN :2011 Jernbane - Tankvogner - Del 1: Identifikasjonsskilt for tankvogner som frakter farlig gods Railway applications - Tank wagons - Part 1: Identification plates for tank wagons for the carriage of dangerous goods NS-EN :2011 Jernbane - Tankvogner - Del 2: Ventiler for bunntømming av flytende produkter inkludert dampretur Railway applications - Tank wagons - Part 2: Bottom emptying devices for liquid products including vapour return NS-EN :2011 Jernbane - Tankvogner - Del 3: Ventiler for bunnfylling og bunntømming av flytende gasser under trykk Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquefied under pressure NS-EN :2011 Jernbane - Tankvogner - Del 4: Redskap for toppfylling og topptømming av flytende produkter Railway applications - Tank wagons - Part 4: Devices for top filling and emptying of liquid products NS-EN :2011 Jernbane - Tankvogner - Del 5: Redskap for retur av damp ved påfylling eller tømming av flytende produkter Railway applications - Tank wagons - Part 5: Devices for vapour return while filling or emptying of liquid products NS-EN :2011 Jernbane - Tankvogner - Del 6: Mannhull Railway applications - Tank wagons - Part 6: Manholes Listenummer: 8/2011 Side: 22 av 121

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN 15980:2011 Luftundersøkelse - Bestemmelse av benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, benzo[j]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]antracen og indeno[1,2,3-cd]pyren i nedbør Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene NS-EN ISO :2011 Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 13: Retningslinjer for prøvetaking av slam (ISO :2011) Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges (ISO :2011) NS-EN ISO 11260:2011 Jordkvalitet - Bestemmelse av effektiv kationbyttekapasitet og basemetningsnivå ved bruk av bariumkloridløsning (ISO 11260:1994+Cor 1:1996) Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution (ISO 11260:1994+Cor 1:1996) NS-EN ISO :2011 Jordkvalitet - Bestemmelse av mikrobiologisk biomasse i jord - Del 1: Substratindusert respirasjonsmetode (ISO :1997) Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 1: Substrate-induced respiration method (ISO :1997) NS-EN ISO :2011 Jordkvalitet - Bestemmelse av mikrobiologisk biomasse i jord - Del 2: Gassekstraksjonsmetode (ISO :1997) Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2: Fumigation-extraction method (ISO :1997) NS-EN ISO 14254:2011 Jordkvalitet - Bestemmelse av utbyttbar surhet i bariumkloridekstrakter (ISO 14254:2001) Soil quality - Determination of exchangeable acidity in barium chloride extracts (ISO 14254:2001) NS-EN ISO 15175:2011 Jordkvalitet - Karakterisering av jord i tilknytning til beskyttelse av grunnvann (ISO 15175:2004) Soil quality - Characterization of soil related to groundwater protection (ISO 15175:2004) NS-EN ISO 15952:2011 Jordkvalitet - Effekter av forurensende stoffer på unge landsnegler (Helicidae) - Bestemmelse av effekten på vekst ved jordforurensning (ISO 15952:2006) Soil quality - Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) - Determination of the effects on growth by soil contamination (ISO 15952:2006) NS-EN ISO 16072:2011 Jordkvalitet - Laboratoriemetoder for bestemmelse av mikrobiell jordrespirasjon (ISO 16072:2002) Soil quality - Laboratory methods for determination of microbial soil respiration (ISO 16072:2002) NS-EN ISO 16133:2011 Jordkvalitet - Retningslinjer for etablering og vedlikehold av overvåkingsprogrammer (ISO 16133:2004) Soil quality - Guidance on the establishment and maintenance of monitoring programmes (ISO 16133:2004) Listenummer: 8/2011 Side: 23 av 121

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN ISO 16703:2011 Jordkvalitet - Bestemmelse av innholdet av hydrokarboner i størrelsesområdet C10 til C40 ved hjelp av gasskromatografi (ISO 16703:2004) Soil quality - Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography (ISO 16703:2004) NS-EN ISO 17402:2011 Jordkvalitet - Krav til og retningslinjer for valg og bruk av metoder for vurdering av biologisk tilgjengelighet av forurensninger i jord og jordmaterialer (ISO 17402:2008) Soil quality - Requirements and guidance for the selection and application of methods for the assessment of bioavailability of contaminants in soil and soil materials (ISO 17402:2008) NS-EN ISO 19258:2011 Jordkvalitet - Retningslinjer for bestemmelse av bakgrunnsverdier (ISO 19258:2005) Soil quality - Guidance on the determination of background values (ISO 19258:2005) NS-EN ISO 20963:2011 Jordkvalitet - Effekt av forurensende stoffer på insektlarver (Oxythyrea funesta) - Bestemmelse av akutt forgiftning (ISO 20963:2005) Soil quality - Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) - Determination of acute toxicity (ISO 20963:2005) NS-EN ISO 22030:2011 Jordkvalitet - Biologiske metoder - Kronisk forgiftning i høyere planter (ISO 22030:2005) Soil quality - Biological methods - Chronic toxicity in higher plants (ISO 22030:2005) NS-EN ISO 22892:2011 Jordkvalitet - Retningslinjer for identifisering av målkomponenter ved hjelp av gasskromatografi og massespektrometri (ISO 22892:2006) Soil quality - Guidelines for the identification of target compounds by gas chromatography and mass spectrometry (ISO 22892:2006) NS-EN ISO 23470:2011 Jordkvalitet - Bestemmelse av effektiv kationebyttekapasitet (CEC) og utbyttbare kationer ved bruk av heksaminkobolttrikloridløsning (ISO 23470:2007) Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations using a hexamminecobalt trichloride solution (ISO 23470:2007) NS-EN ISO 25177:2011 Jordkvalitet - Beskrivelse av jord i felt (ISO 25177:2008) Soil quality - Field soil description (ISO 25177:2008) Tilbaketrukne norske standarder NS 3156:1982 Dører og vinduer - Bestemmelse av innbruddssikkerhet for karminnfesting Doors and windows - Determination of burglary-proofness of frame fixings Listenummer: 8/2011 Side: 24 av 121

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS 3157:1982 Dører - Krav til innbruddssikkerhet for dørkarmens innfesting Doors - Requirements to burglary-proofness of frame fixings NS-EN 341:1992 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Nedfiringsutstyr Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices NS-EN 341:1992/A1:1996 Endringsblad A1 - Personlig verneutstyr mot fall fra høyder - Nedfiringsutstyr Amendment A1 - Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices NS-EN 1300:2004 Verdioppbevaring - Klassifisering av låser konstruert for høy grad av sikkerhet i samsvar med deres motstandsdyktighet mot uautorisert åpning Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening NS-EN :1998 Jernbane - Tankvogner - Del 1: Merking av tankvogner for transport av farlig gods Railway applications - Tank wagons - Part 1: Marking of tank wagons for the carriage of dangerous goods NS-EN :2002 Jernbane - Tankvogner - Del 2: Ventiler for bunntømming av flytende produkter inkludert gassretur Railway applications - Tank wagons - Part 2: Bottom emptying devices for liquid products including vapour return NS-EN :2002 Jernbane - Tankvogner - Del 3: Ventiler for bunnfylling og bunntømming av flytende gasser under trykk Railway applications - Tank wagons - Part 3: Bottom filling and emptying devices for gases liquefied under pressure NS-EN :2002 Jernbane - Tankvogner - Del 4: Ventiler for topptømming og toppfylling av flytende produkter Railway applications - Tank wagons - Part 4: Top devices for top emptying and filling of liquid products NS-EN :2002 Jernbane - Tankvogner - Del 5: Ventiler for bunntømming og toppfylling av flytende produkter Railway applications - Tank wagons - Part 5: Top devices for bottom emptying and top filling of liquid products Listenummer: 8/2011 Side: 25 av 121

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-25 Listenummer: 11/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-02-16 Listenummer: 02/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2012 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer