Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135

2 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 5457:1999/prA1 Teknisk produktspesifikasjon - Størrelser og layout på tegneark Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets - Amendment 1 (ISO 5457:1999/DAmd 1:2009) Kommentarfrist: pren Rørledninger av plast til forsyning av gassholdig brensel - Polyetylen (PE) - Del 1: Generelt Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General Kommentarfrist: pren Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren Steel static storage systems - Adjustable pallet racking - Terms and definitions Kommentarfrist: pren Conservation of cultural property - Main general terms and definitions concerning conservation of cultural property Kommentarfrist: pren Energieffektivitetstjenester - Definisjoner og grunnleggende krav Energy efficiency services - Definitions and essential requirements Kommentarfrist: pren ISO Plast - Symboler og forkortede termer - Del 1: Grunnpolymerer og deres spesielle egenskaper (ISO/DIS :2008) Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO 4007 Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO/DIS 4007:2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 5457:1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 61 Safety sign P No heavy load Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 2 av 135

3 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON ISO/DIS Safety of machinery - General principles for design, risk assessment and risk reduction Kommentarfrist: ISO/DIS Surface chemical analysis -- Vocabulary -- Part 1: General terms and terms used in spectroscopy Kommentarfrist: ISO/DIS Surface chemical analysis -- Vocabulary -- Part 2: Terms used in scanned-probe microscopy Kommentarfrist: ISO/DIS Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 2: Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Linguistic annotation framework (LAF) Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Word segmentation of written texts for monolingual and multilingual information processing -- Part 1: Basic concepts and general principles Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) Kommentarfrist: ISO/DIS Systems to manage terminology, knowledge and content -- Design, implementation and maintenance of terminology management systems Kommentarfrist: ISO/DIS Public information guidance systems -- Part 1: Design principles and element requirements for location plans, maps and diagrams Kommentarfrist: ISO/DIS Terminology policies -- Development and implementation Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2009 Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements -- Part 2: Vocabulary Erstatter A00008:20: Listenummer: 5/2009 Side: 3 av 135

4 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON ISO 7010:2003/Amd 4:2009 ISO :2009 Graphic technology -- Vocabulary -- Part 3: Printing terms Erstatter A00008:20: ISO 21047:2009 Information and documentation -- International Standard Text Code (ISTC) ISO :2009 Quantities and units -- Part 9: Physical chemistry and molecular physics Erstatter A00008:20:003644,A00008:20: ISO/TR 28118:2009 Information and documentation -- Performance indicators for national libraries Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 13233:2007/AC:2007 Advanced technical ceramics - Notations and symbols CEN/TS 15504:2007 Kollektivtransport - Kjøretøy for vei - Innretning for synlig, skiftende passasjerinformasjon inne i kjøretøyet (må sjekkes) Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle CEN/TS 15679:2007 Varmebehandlet tre - Definisjoner og egenskaper Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics Listenummer: 5/2009 Side: 4 av 135

5 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment Fastsatte norske standarder NS-EN 15532:2008 Sykler - Terminologi Cycles - Terminology NS-EN 15707:2008 Analyse av trykte medier - Begreper og krav til tjenester Print media surveys - Vocabulary and service requirements NS-EN ISO :2005/AC:2008 Rettelsesblad AC - Mikrolinsers regelmessige oppstilling - Del 1: Terminologi (ISO :2001/Cor 1:2003/Cor 2:2005) Corrigendum AC - Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO :2001/Cor 1:2003/Cor 2:2005) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO :2001 Skip og marinteknologi - Fargekoder for innhold i rørsystemer - Del 1: Hovedfarger og medier (ISO :1999) Ships and marine technology - Identification colours for the content of piping systems - Part 1: Main colours and media (ISO :1999) 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings Kommentarfrist: pren Energieffektivitetstjenester - Definisjoner og grunnleggende krav Energy efficiency services - Definitions and essential requirements Kommentarfrist: pren ISO Electronic fee collection - Systems architecture for vehicle related tolling (ISO/DIS 17573:2009) Kommentarfrist: pren ISO Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 1: Arkitektur Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 5 av 135

6 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT pren ISO Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 2: Driftskrav Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy Del 3 - Kjøretøydata Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy Del4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetriske teknikker Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DGuide 34 General requirements for the competence of reference material producers Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Systems architecture for vehicle related tolling Kommentarfrist: ISO/DIS Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles -- Part 1: Architecture Kommentarfrist: ISO/DIS Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles -- Part 2: Operational requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles -- Part 3: Vehicle data Kommentarfrist: ISO/DIS Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles -- Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 6 av 135

7 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT ISO-standarder ISO 11649:2009 Financial services -- Core banking -- Structured creditor reference to remittance information ISO :2009 Milk and milk products -- Sensory analysis -- Part 1: General guidance for the recruitment, selection, training and monitoring of assessors Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2007 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 3: Conformity assessment of enterprises and personnel by third party (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 1: Arkitektur Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 2: Driftskrav Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 3: Kjøretøydata Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetrisk teknikk Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR 10345:2008 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination Listenummer: 5/2009 Side: 7 av 135

8 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT CEN/TR 15592:2007 System for kvalitetsstyring i helsetjenesten Veiledning for bruk av NS-EN ISO 9004:2000 prestasjonsforbedringer i helsetjenesten Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement CEN/TR 15628:2007 Maintenance - Qualification of Maintenance personnel CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TS :2007 Flenser og forbindelser - Konstruksjonsregler for sirkulære flensforbindelser med pakning - Del 4: Kvalifisering av kompetanse hos personell som monterer flensforbindelser på utstyr underlagt direktiv om trykkpåkjent utstyr Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 4: Qualification of personnel competency in the assembly of bolted joints fitted to equipment subject to the Pressure Equipment Directive CEN/TS 15448:2006/AC:2007 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) CEN/TS 15504:2007 Kollektivtransport - Kjøretøy for vei - Innretning for synlig, skiftende passasjerinformasjon inne i kjøretøyet (må sjekkes) Public transport - Road vehicles - Visible variable passenger information devices inside the vehicle CEN/TS 15511:2008 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Tilgjengelig informasjon om posttjenester Postal services - Quality of service - Information available on postal services CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Fastsatte norske standarder NS-EN 14012:2008 Posttjenester - Tjenestens kvalitet - Prinsipper for behandling av klagesaker Postal services - Quality of service - Complaints handling principles Listenummer: 5/2009 Side: 8 av 135

9 03 SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT NS-EN 15696:2008 Selvbetjeningslager - Spesifikasjon for selvbetjeningslager Self storage - Specification for self storage services NS-EN 15707:2008 Analyse av trykte medier - Begreper og krav til tjenester Print media surveys - Vocabulary and service requirements Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 14012:2003 Posttjenester - Tjenestens kvalitet - Måling av klager og behandling av klagesaker Postal services - Quality of service - Measurement of complaints and redress procedures 07 MATEMATIKK. NATURVITENSKAP Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Hydrometri - Spesifikasjon for referansemålegrop for regnmålinger i marknivå Hydrometry - Specification for a reference raingauge pit Kommentarfrist: pren Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 1: Global definitions and components Kommentarfrist: pren Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast Kommentarfrist: pren Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Nanotechnologies -- Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing Kommentarfrist: ISO/DIS Meat and meat products -- Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 9 av 135

10 07 MATEMATIKK. NATURVITENSKAP ISO/DIS Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2009 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data -- Part 3: Calculation of a driving rain index for vertical surfaces from hourly wind and rain data Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) 11 HELSEVESEN, TEKNIKK Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN 13060:2004/prA2 Små vanndampautoklaver Small steam sterilizers Kommentarfrist: EN ISO :2007/prA2 Sentralgassanlegg for medisinske gasser - Del 1: Sentraler og fordelingsnett for komprimerte medisinske gasser og vakuum Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 2 (ISO :2007/DAM 2:2009) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Extraction forceps - Part 2: Functional designation (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - The performance of hand torque instruments for the clinical tightening of screw-retained joints in endosseous dental implant systems (ISO/DIS 11953:2009) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 10 av 135

11 11 HELSEVESEN, TEKNIKK pren Anaesthetic and respiratory equipment - Non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases Kommentarfrist: pren Tjenester som tilbys av profesjonelle høreapparatformidlere Services offered by hearing aid professionals Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics (ISO/DIS 27020:2009) Kommentarfrist: pren ISO 7885 Dentistry - Sterile injection needles for single use (ISO/DIS 7885:2009) Kommentarfrist: pren ISO Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 2: Lukkesystemer til infusjonsflasker (ISO/DIS :2008) Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for infusion bottles (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Contents of technical file for dental implant systems (ISO/DIS 10451:2009) Kommentarfrist: pren ISO Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO/DIS 14160:2009) Kommentarfrist: pren ISO Non-active surgical implants - Implants for Osteosynthesis - Particular requirements (ISO/DIS 14602:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products (ISO/DIS 24500:2009) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Laser welding (ISO/DIS 28319:2009) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 11 av 135

12 11 HELSEVESEN, TEKNIKK Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Wheelchairs -- Part 9: Climatic tests for electric wheelchairs Kommentarfrist: ISO/DIS 7885 Dentistry -- Sterile injection needles for single use Kommentarfrist: ISO/DIS Infusion equipment for medical use -- Part 2: Closures for infusion bottles Kommentarfrist: ISO/DIS 8637 Cardiovascular implants and artificial organs -- Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators Kommentarfrist: ISO/DIS 8638 Cardiovascular implants and artificial organs -- Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Extraction forceps -- Part 2: Functional designation Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Contents of technical file for dental implant systems Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and photonics -- Operation microscopes -- Part 2: Light hazard from operation microscopes used in ocular surgery Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- The performance of hand torque instruments for the clinical tightening of screw-retained joints in endosseous dental implant systems Kommentarfrist: ISO/DIS Cardiovascular implants and artificial organs - Plasmafilters Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 12 av 135

13 11 HELSEVESEN, TEKNIKK ISO/DIS Sterilization of health care products -- Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives -- Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Kommentarfrist: ISO/DIS Tips for assistive products for walking -- Requirements and test methods -- Part 2: Durability of tips for crutches Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Brackets and tubes for use in orthodontics Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Laser welding Kommentarfrist: ISO/DIS Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test Kommentarfrist: ISO/DIS Male condoms -- Requirements and test methods for condoms made from synthetic materials Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2009 Wheelchairs -- Part 21: Requirements and test methods for electromagnetic compatibility of electrically powered wheelchairs and scooters, and battery chargers Erstatter A00008:20: ISO 7199:2009 Cardiovascular implants and artificial organs -- Blood-gas exchangers (oxygenators) Erstatter A00008:20: ISO 11663:2009 Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies ISO 13958:2009 Concentrates for haemodialysis and related therapies Erstatter A00008:20: ISO 13959:2009 Water for haemodialysis and related therapies Erstatter A00008:20: Listenummer: 5/2009 Side: 13 av 135

14 11 HELSEVESEN, TEKNIKK ISO :2009 Implants for surgery -- Wear of total hip-joint prostheses -- Part 3: Loading and displacement parameters for orbital bearing type wear testing machines and corresponding environmental conditions for test ISO 15674:2009 Cardiovascular implants and artificial organs -- Hard-shell cardiotomy/venous reservoir systems (with/without filter) and soft venous reservoir bags Erstatter A00008:20: ISO 15675:2009 Cardiovascular implants and artificial organs -- Cardiopulmonary bypass systems -- Arterial blood line filters Erstatter A00008:20: ISO :2009 Wheelchair seating -- Part 4: Seating systems for use in motor vehicles ISO :2009 Tips for assistive products for walking -- Requirements and test methods -- Part 1: Friction of tips ISO 26722:2009 Water treatment equipment for haemodialysis applications and related therapies ISO/TR 13154:2009 Medical electrical equipment -- Deployment, implementation and operational guidelines for indentifying febrile humans using a screening thermograph Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Etylenoksid Del 2: Retningslinjer for anvendelse av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN/TR 15592:2007 System for kvalitetsstyring i helsetjenesten Veiledning for bruk av NS-EN ISO 9004:2000 prestasjonsforbedringer i helsetjenesten Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement Listenummer: 5/2009 Side: 14 av 135

15 11 HELSEVESEN, TEKNIKK CEN/TR 15753:2008 Emballasje - Pakningsvedlegg til medisiner - Braille og andre skriftformater for synshemmede Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people CEN/TS 15209:2008 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone Fastsatte norske standarder NS-EN 14563:2008 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ belastningsprøving for evaluering av mykobaktericid eller tuberkulocid effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler for instrumenter til medisinsk bruk - Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of mycobactericidal or tuberculocidal activity of chemical disinfectants used for instruments in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2) NS-EN ISO 7405:2008 Tannpleie - Evaluering av biokompatibilitet av medisinsk utstyr brukt ved tannpleie (ISO 7405:2008) Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO 7405:2008) NS-EN ISO :2008 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 4: Merking og informasjon (ISO :2008) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information (ISO :2008) NS-EN ISO 12866:1999/A1:2008 Endringsblad A1 - Øyeoptikk - Instrumenter - Perimeter (ISO 12866:1999/Amd1:2008) Amendment A1 - Ophthalmic instruments - Perimeters (ISO 12866:1999/Amd1:2008) NS-EN ISO 16061:2008 Instrumenter til bruk i forbindelse med ikke-aktive kirurgiske implantater - Generelle krav (ISO 16061:2008) Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2008) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 12011:1998 Instrumenter til bruk sammen med ikke-aktive kirurgiske implantater - Generelle krav Instrumentation to be used in association with non-active surgical implants - General requirements NS-EN ISO 7405:1997 Tannpleie - Preklinisk evaluering av biokompatibilitet av medisinsk utstyr brukt i tannpleie - Prøvingsmetoder for dentale materialer (ISO 7405:1997) Dentistry - Preclinical evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry - Test methods for dental materials (ISO 7405:1997) Listenummer: 5/2009 Side: 15 av 135

16 11 HELSEVESEN, TEKNIKK NS-EN ISO :2000 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 4: Merking og informasjon (ISO :2000) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information (ISO :2000) 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :2004/prA1 Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til støvskyer - Del 1: Bestemmelse av største eksplosjonstrykk Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds Kommentarfrist: EN :2006/prA1 Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til støvskyer - Del 2: Bestemmelse av største trykkstigningshastighet (dp/dt)max for støveksplosjoner Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds Kommentarfrist: EN :2006/prA1 Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til støvskyer - Del 3: Bestemmelse av nedre eksplosjonsgrense LEL for støvskyer Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds Kommentarfrist: EN :2004/prA1 Bestemmelse av eksplosjonsegenskapene til støvskyer - Del 4: Bestemmelse av oksygengrensekonsentrasjonen til støvskyer Determination of explosion characteristics of dust clouds - Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds Kommentarfrist: EN ISO 11161:2007/prA1 Maskinsikkerhet - Integrerte produksjonssystemer - Grunnleggende krav Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements - Amendment 1 (ISO 11161:2007/DAM 1:2008) Kommentarfrist: EN ISO :2004/prA1 Vernetøy for bruk mot kjemikalier i fast partikkelform - Del 1: Funksjonskrav til vernetøy som beskytter hele kroppen mot luftbårne faste partikler (klær type 5) Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing) - Amendment 1 (ISO :2004/DAM 1:2009) Kommentarfrist: pren 54-3 Brannalarmanlegg - Del 3: Brannalarmutstyr - Akustisk alarmorgan Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 16 av 135

17 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET pren Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors Kommentarfrist: pren Brannalarmanlegg - Del 12: Røykdetektorer - Optiske strålelinjedetektorer Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam Kommentarfrist: pren Eksplosive omgivelser - Eksplosjonsforebyggelse og -vern - Del 1: Grunnleggende begreper og metodikk Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology Kommentarfrist: pren 1147 Bærbare stiger for brannvesenet Portable ladders for fire service use Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs Kommentarfrist: pren ISO Prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning - Antennelighet av byggeprodukter ved direkte påvirkning av flamme - Del 2: Prøving med én enkelt flamme (ISO/DIS :2009) Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren Ikke-elektrisk utstyr for potensielle eksplosive omgivelser - Del 5: Beskyttelse gjennom sikker konstruksjon Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety 'c' Kommentarfrist: pren Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 1: Global definitions and components Kommentarfrist: pren Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast Kommentarfrist: pren Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 17 av 135

18 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET pren Bærbart utstyr for spredning av slokkemidler ved hjelp av brannpumper Bærbart utstyr Del 3: Utstyr for skum Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by fire fighting pumps - Portable monitors - Part 3: Foam devices Kommentarfrist: pren Brannslanger - Prøvingsmetoder Fire-fighting hoses - Test methods Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods Kommentarfrist: pren Soil, sludge, and treated biowaste - Determination of ph Kommentarfrist: pren Soil, sludge, waste, and treated biowaste - Determination of dry matter - Gravimetric method Kommentarfrist: pren Soil, sludge, waste, and treated biowaste - Determination of loss on ignition Kommentarfrist: pren Soil, sludge, waste, and treated biowaste - Determination of total organic carbon (TOC) by dry combustion Kommentarfrist: pren Soil, sludge, and treated biowaste - Determination of specific electrical conductivity Kommentarfrist: pren ISO 1182 Reaction to fire tests for building and transport products - Non-combustibility test (ISO/DIS 1182:2008) Kommentarfrist: pren ISO 1716 Reaction to fire tests for building and transport products - Determination of the heat of combustion (ISO/DIS 1716:2008) Kommentarfrist: pren ISO 4007 Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO/DIS 4007:2009) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 18 av 135

19 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET pren ISO Water quality - Sampling - Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water-treatment works (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Sampling - Part 23: Determination of priority pollutants in surface water using passive sampling (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO 7887 Vannundersøkelse - Bestemmelse av farge (ISO/DIS 7887:2009) Water quality - Examination and determination of colour (ISO/DIS 7887:2009) Kommentarfrist: pren ISO Prøving av gulvbeleggs egenskaper ved brannpåvirkning - Del 1: Bestemmelse av forbrenningsegenskaper ved bruk av strålevarme Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO/DIS :2008) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 129: Guidance on individualization (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Safety of machinery - General principles for design, risk assessment and risk reduction (ISO/DIS 12100:2009) Kommentarfrist: pren ISO Personlig verneutstyr - Fottøy som beskytter mot metallsprut - Krav og prøvingsmetoder Personal protective equipment - Footwear protecting against molten metal splash - Requirements and test methods (ISO/DIS 20349:2009) Kommentarfrist: pren ISO Personal protective equipment - Footwear protecting against molten metal splash - Requirements and test methods (ISO/DIS 20349:2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products (ISO/DIS 24500:2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :1997/DAmd 1 Tillegg 1 Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 19 av 135

20 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO 11161:2007/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2004/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 1182 Reaction to fire tests for building and transport products -- Non-combustibility test Kommentarfrist: ISO/DIS 1716 Reaction to fire tests for building and transport products -- Determination of the heat of combustion Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 13: Guidance on sampling of sludges from sewage and water-treatment works Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 22: Guidance on the design and installation of groundwater monitoring points Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Sampling -- Part 23: Determination of priority pollutants in surface water using passive sampling Kommentarfrist: ISO/DIS 7827 Water quality -- Evaluation of the "ready", "ultimate" aerobic biodegradability of organic compounds in an aqueous medium -- Method by analysis of dissolved organic carbon (DOC) Kommentarfrist: ISO/DIS 7887 Water quality -- Examination and determination of colour Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests for floorings -- Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 129: Guidance on individualization Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda) Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 20 av 135

21 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO/DIS Water quality -- Determination of lipophilic substances of low volatility -- Gravimetric method Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Measurement of gross alpha and beta activity concentration in non-saline water -- Liquid scintillation counting method Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests -- Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame -- Part 2: Single-flame source test Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery - General principles for design, risk assessment and risk reduction Kommentarfrist: ISO/DIS Fire tests -- Calibration and use of heat-flux meters -- Part 1: General principles Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace air quality -- Determination of isocyanate in air using a double-filter sampling device and analysis by high pressure liquid chromatography Kommentarfrist: ISO/DIS Produksjon og analyse av toksiske gasser fra brann Beregning av typer og mengder, likevektsforhold og forbrennings effekt i eksperimentelle branner Generation and analysis of toxic gases in fire -- Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires Kommentarfrist: ISO/DIS Generation and analysis of toxic gases in fire -- Calculation of species yields, equivalence ratios and combustion efficiency in experimental fires Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Kinetic determination of the inhibitory effects of sediment, other solids and coloured samples on the light emission of Vibrio fischeri (kinetic luminescent bacteria test) Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace atmospheres -- Determination of inorganic acids by ion chromatography -- Part 3: Hydrofluoric acid and particulate fluorides Kommentarfrist: Listenummer: 5/2009 Side: 21 av 135

22 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic quantitative determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers -- Static headspace method Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers -- Static headspace method Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Breathing apparatus for ships -- Part 4: Self-contained breathing apparatus for emergency escape required by the IMO IBC and IGC Codes Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 5: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with unducted outlet Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 6: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with ducted outlet Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 7: Test bench method for the measurement of the pollutant concentration parameter Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of total nitrogen after UV digestion -- Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma mass spectrometry Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2009 Water quality -- Sampling -- Part 11: Guidance on sampling of groundwaters Erstatter A00008:20:011774,A00008:20: ISO 7165:2009 Fire fighting -- Portable fire extinguishers -- Performance and construction Erstatter A00008:20:013762,A00008:20:034923,A00008:20: Listenummer: 5/2009 Side: 22 av 135

23 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO :2005/Amd 1:2009 ISO :2009 Fire detection and alarm systems -- Part 27: Point-type fire detectors using a scattered-light, transmitted-light or ionization smoke sensor, an electrochemical-cell carbon-monoxide sensor and a heat sensor ISO :2009 Ergonomics of human-system interaction -- Part 920: Guidance on tactile and haptic interactions ISO 9612:2009 Acoustics -- Determination of occupational noise exposure -- Engineering method Erstatter A00008:20: ISO :2009/Cor 1:2009 ISO :2009 Soil quality -- Sampling -- Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil under aerobic conditions for the assessment of microbiological processes, biomass and diversity in the laboratory Erstatter A00008:20: ISO 15337:2009 Ambient air -- Gas phase titration -- Calibration of analysers for ozone ISO 15371:2009 Ships and marine technology -- Fire-extinguishing systems for protection of galley cooking equipment Erstatter A00008:20: ISO 16265:2009 Water quality -- Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index -- Method using continuous flow analysis (CFA) Erstatter A00008:20:041227,A00008:20: ISO 17735:2009 Workplace atmospheres -- Determination of total isocyanate groups in air using 1-(9-anthracenylmethyl)piperazine (MAP) reagent and liquid chromatography ISO :2009 Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 4: Measurement of plutonium isotopes (plutonium 238 and plutonium ) by alpha spectrometry ISO :2009 Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 5: Measurement of strontium 90 ISO :2009 Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 6: Measurement of gross alpha and gross beta activities Listenummer: 5/2009 Side: 23 av 135

24 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET ISO :2006/Cor 1:2009 ISO 25101:2009 Water quality -- Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) -- Method for unfiltered samples using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry ISO/TS 12854:2009 Gaseous media fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Scaling factors for Class B fuels other than heptane ISO/TS 13075:2009 Gaseous-media fire-extinguishing systems -- Engineered extinguishing systems -- Flow calculation implementation method and flow verification and testing for approval ISO/TS 13530:2009 Water quality -- Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical water analysis Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 15730:2008 Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) CEN/TR :2009 Brannventilasjonssystemer - Del 4: Installerte røykventilasjonsanlegg Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation CEN/TR :2008 Små renseanlegg for inntil 50 PE - Del 5: Filtreringsanlegg for forbehandlet avløpsvann Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated Effluent Filtration systems CEN/TR 13688:2008 Denne skal ikke ha norsk tittel Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling CEN/TR :2007 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 2: Byplanlegging Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 2: Urban planning CEN/TR 14520:2007 Emballasje - Gjenbruk - Metode for vurdering av gjenbrukssystemets prestasjonsevne Packaging - Reuse - Methods for assessing the performance of a reuse system Listenummer: 5/2009 Side: 24 av 135

25 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance CEN/TR 15463:2007 Characterization of sludges - Physical consistency - Thixotropic behaviour and piling behaviour CEN/TR 15563:2007 Midlertidig utstyr på byggeplass - Anbefalinger for forbedret helse og sikkerhet Temporary works equipment - Recommendations for achieving health and safety CEN/TR 15584:2007 Karakterisering av slam - Veiledning for risikovurderinger i tilknytning til disponering av slam Characterisation of sludges - Guide to risk assessment especially in relation to use and disposal of sludges CEN/TR 15642:2008 Ensartede prøvingsprosedyrer for prøvinger etter EN 3-7 Unified tests procedures for the tests of EN 3-7 CEN/TR 15809:2008 Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments CEN/TS :2007 Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 4: Prøvetaking av dioksinliknende PCB Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs CEN/TS 14816:2008 Faste brannslokkesystemer - Vannspraysystemer - Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance CEN/TS 14972:2008 Faste brannslokkesystemer - Vanntåkesystemer - Dimensjonering og installering Fixed firefighting systems - Watermist systems - Design and installation CEN/TS :2008 Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact with the ground) - Laboratory method Listenummer: 5/2009 Side: 25 av 135

26 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET CEN/TS :2008 Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method CEN/TS 15674:2007 Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for utarbeidelse av standardiserte metoder Air quality - Measurement of stationary source emissions - Guidelines for the elaboration of standardised methods CEN/TS 15675:2007 Luftundersøkelse - Måling av utslipp fra stasjonæe kilder - Anvendelse av NS-EN ISO/IEC 17025:2005 Air quality - Measurement of stationary source emissions - Application of EN ISO/IEC 17025:2005 to periodic measurements CEN/TS 15730:2008 Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 4: Krav til brannsikring for konstruksjonsmessig utforming av jernbanevogner Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for railway rolling stock design CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 6: Tilleggstiltak for brannsikring Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems Fastsatte norske standarder NS-EN 54-20:2006/AC:2008 Rettelsesblad AC - Brannalarmanlegg - Del 20: Aspirasjonsdetektorer Corrigendum AC - Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors NS-EN 1032:2003+A1:2008 Mekanisk vibrasjon - Prøving av mobilt maskineri for bestemmelse av emisjonsverdien for vibrasjoner Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value NS-EN :2008 Maskinsikkerhet - Evaluering av luftbårne farlige stoffer - Del 1: Valg av prøvingsmetode Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods NS-EN :2008 Prøving av brannmotstand og røyktetthet til dører, porter og luker, åpningsbare vinduer og deler av bygningsbeslag - Del 2: Brannmotstandsprøving for deler av bygningsbeslag Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements of building hardware - Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware NS-EN 12941:1998/A2:2008 Endringsblad A2 - Åndedrettsvern - Krafttilført filtrerende utstyr med hjelm eller hette - Krav, prøving, merking Amendment A2 - Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking Listenummer: 5/2009 Side: 26 av 135

27 13 MILJØVERN. HELSEVERN. SIKKERHET NS-EN 12942:1998/A2:2008 Endringsblad A2 - Åndedrettsvern - Krafttilført filtrerende utstyr med helmasker, halvmasker eller kvartmasker - Krav, prøving, merking Amendment A2 - Respiratory protective devices - Power assisted filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks - Requirements, testing, marking NS-EN 13081:2008 Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Dampoppsamlingsadapter og kobling Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour collection adaptor and coupler NS-EN 13082:2008 Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr - Dampoverføringsventil Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Vapour transfer valve NS-EN 13083:2008 Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Adapter for fylling og tømming fra undersiden Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Adaptor for bottom loading and unloading NS-EN 13094:2008/AC:2008 Rettelsesblad AC - Tanker for transport av farlig gods - Metalltanker med arbeidstrykk som ikke overstiger 0,5 bar - Konstruksjon og tilvirkning Corrigendum AC - Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction NS-EN 13490:2001+A1:2008 Mekaniske vibrasjoner - Industritrucker (last- og stablevogner) - Laboratorievurdering og spesifikasjon av setevibrasjoner på operatørplass Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and specification of operator seat vibration NS-EN :2008 Kryogeniske beholdere - Sikkerhetsutstyr for beskyttelse mot overtrykk - Del 1: Sikkerhetsventiler for kryogenisk bruk Cryogenic vessels - Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves for cryogenic service NS-EN 14116:2007+A1:2008 Tanker for transport av farlig gods - Digitalt grensesnitt for anordningen for produktgjenkjenning Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the product recognition device NS-EN :2005+A2:2008 Brannpumper - Sentrifugalpumper uten evakueringssystem - Del 1: Klassifisering, generelle krav og sikkerhetskrav Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements NS-EN :2005+A2:2008 Brannpumper - Sentrifugalpumper uten evakueringssystem - Del 2: Verifikasjon av generelle krav og sikkerhetskrav Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 2: Verification of general and safety requirements NS-EN 15170:2008 Karakterisering av slam - Bestemmelse av brennverdi Characterization of sludges - Determination of calorific value Listenummer: 5/2009 Side: 27 av 135

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-06-16 Listenummer: 7/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2009 Side: 1 av 170 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-09-07 Listenummer: 17/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2016 Side: 1 av 106 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer