Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 8044:1999/prA1 Korrosjon av metaller og legeringer - Grunnleggende termer og definisjoner - Endringsblad 1 (ISO 8044:1999/DAM 1:2012) Corrosion of metals and alloys - Basic terms and definitions - Amendment 1 (ISO 8044:1999/DAM 1:2012) Kommentarfrist: pren ISO 2692 Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO/DIS 2692:2012) Kommentarfrist: pren ISO 5527 Korn - Terminologi (ISO/DIS 5527:2012) Cereals - Vocabulary (ISO/DIS 5527:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 3040:2009/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS 2076 Textiles - Man-made fibres - Generic names [Revision of third edition (ISO 2076:1989)] Kommentarfrist: ISO/DIS 2076 Textiles -- Man-made fibres -- Generic names Kommentarfrist: ISO/DIS 2692 Geometrical Product Specification (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Maximum material requirement (MMR) and least material requirement (LMR) Kommentarfrist: ISO/DIS 2692 Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) Kommentarfrist: ISO/DIS 2789 Information and documentation -- International library statistics Kommentarfrist: ISO/DIS 5527 Cereals -- Vocabulary Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 2 av 180

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Terminology for doors and windows Kommentarfrist: ISO/DIS Interpreting -- Guidelines for community interpreting Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Digital product definition data practices Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Digital product definition data practices Kommentarfrist: ISO/DIS Physiological quantities and their units -- Part 2: Physics Kommentarfrist: ISO/DIS Physiological quantities and their units -- Part 3: Chemistry Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 1382:2012 Rubber -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO :2012 Compressors, pneumatic tools and machines -- Vocabulary -- Part 4: Air treatment ISO 7010:2011/Amd 3:2012 Erstatter A00008:20:057858,A00008:20:057882,A00008:20:057883,A00008:20:057884,A00008:20:057885,A00008:20: ISO 11532:2012 Aircraft ground equipment -- Graphical symbols ISO 15688:2012 Road construction and maintenance equipment -- Soil stabilizers -- Terminology and commercial specifications Erstatter A00008:20: ISO/TR 17068:2012 Information and documentation - Trusted third party repository for digital records Listenummer: 11/2012 Side: 3 av 180

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/TS 15696:2012 Cranes -- List of equivalent terms Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle CEN/TR 16395:2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document Fastsatte norske standarder NS-EN 572-1:2012 Bygningsglass - Basisprodukter av kalksodasilikatglass - Del 1: Definisjoner og generelle fysiske og mekaniske egenskaper Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties NS-EN 934-3:2009+A1:2012 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 3: Tilsetningsstoffer for murmørtel - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labelling NS-EN 13103:2009+A2:2012 Jernbane - Hjulsett og boggier - Rullende aksler - Retningslinjer for konstruksjon Railway applications - Wheelsets and bogies - Non powered axles - Design method NS-EN :2005+NA:2012 Sprøytebetong - Del 1: Definisjoner, spesifikasjoner og samsvar Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity NS-EN :2005+NA:2012 Sprøytebetong - Del 1: Definisjoner, spesifikasjoner og samsvar Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity NS-EN :2012 Bærekraftkriterier for produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel til energianvendelser - Prinsipper, kriterier, indikatorer og påvisere - Del 1: Terminologi Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 1: Terminology Listenummer: 11/2012 Side: 4 av 180

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN :2012 Pyrotekniske artikler - Fyrverkeri, kategori 4 - Del 1: Terminologi Pyrotechnic articles - Fireworks, category 4 - Part 1: Terminology NS-EN ISO 6927:2012 Bygg- og anleggsarbeider - Fugemasse - Terminologi (ISO 6927:2012) Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary (ISO 6927:2012) NS-EN ISO 7010:2012 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011) Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011) NS-EN ISO 10209:2012 Teknisk produktdokumentasjon - Terminologi - Termer relatert til tekniske tegninger, produktdefinisjoner og relaterte produkter (ISO 10209:2012) Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation (ISO 10209:2012) NS-EN ISO :2012 Medisinsk utstyr - Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter, som merking eller til informasjon - Del 1: Generelle krav (ISO :2012) Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO :2012) NS-EN ISO :2012 Væskepumper og installasjon - Generelle termer, definisjoner, mengder, bokstavsymboler og enheter - Del 1: Væskepumper (ISO :2012) Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 1: Liquid pumps (ISO :2012) NS-EN ISO :2012 Væskepumper og installasjon - Generelle termer, definisjoner, mengder, bokstavsymboler og enheter - Del 2: Pumpesystemer (ISO :2012) Liquid pumps and installation - General terms, definitions, quantities, letter symbols and units - Part 2: Pumping System (ISO :2012) NS-EN ISO 30023:2012 Tekstiler - Vaskesymboler for merking av arbeidstøy for industrivask (ISO 30023:2010) Textiles - Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered (ISO 30023:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS 1414:1971 Tekniske tegninger - Målsetting av overflatebelagte deler Engineering drawings - Dimensions of surface coated parts Listenummer: 11/2012 Side: 5 av 180

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS 1415:1971 Tekniske tegninger - Bretting av tegningkopier for innsetting i permer Engineering drawings - Folding of copies for binders NS 1710:1986 Tekniske tegninger - Tegningssymboler for rørsystemer Technical drawings - Drawing symbols for piping systems NS 2554:1968 Skipstegning - Ventilasjonsanlegg for skip - Generelle tegningssymboler Ventilation systems in ships - Conventional sign for drawings NS 2559:1966 Skipsbygging - Dekksbetegnelser Deck designations NS 2591:1973 Skipsbygging - Tekniske tegninger - Angivelse av sveisesymboler på sveiselinjen Shipbuilding - Engineering drawings - Application of weld symbols on the weld line NS 2592:1974 Skipstegning - Tekniske tegninger - Linjer Shipbuilding - Engineering drawings - Lines NS 4971:1986 Landbruk - Frontlastere for traktorer - Varselskilt Agriculture - Front loaders for tractors - Caution sign NS 5020:1971 Skjærgeometri ved sponskjærende verktøy - Terminologi Geometry of the active part of cutting tools - Nomenclature NS 5030:1971 Presseverktøy - Terminologi Press tools - Terminology NS 5290:1973 Montasjeverktøy for skruer og muttere - Terminologi Assembly tools for screws and nuts - Nomenclature Listenummer: 11/2012 Side: 6 av 180

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS 5649:1989 Motordrevne industritrucker - Terminologi (ISO 5053:1987 modifisert) Powered industrial trucks - Terminology (ISO 5053:1987 modified) NS 5850:1979 Glidelagre - Terminologi - Klassifisering og definisjoner Plain bearings - Terms - Definitions NS 6160:1980 Sjøteknikk - Brann- og sikkerhetsplaner - Tegningssymboler Marine industry - Plans for fire control and life saving equipment - Symbols NS 6300:1985 Talltyper og delestrek for dypgangsmerker Numeral characters and graduating stroke for draught marks NS 10223:1984 Ikke-destruktiv prøving - Radiografiprøving - Terminologi Non-destructive testing - Radiographic testing - Glossary of terms NS-EN 414:2000 Maskinsikkerhet - Regler for utarbeidelse og utforming av sikkerhetsstandarder Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safety standards NS-EN 572-1:2004 Bygningsglass - Basisprodukter av kalksodasilikatglass - Del 1: Definisjoner og generelle fysiske og mekaniske egenskaper Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties NS-EN 934-3:2009 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 3: Tilsetningsstoffer for murmørtel - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labelling NS-EN 980:2008 Symboler for merking av medisinsk utstyr Symbols for use in the labelling of medical devices Listenummer: 11/2012 Side: 7 av 180

8 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN :2003 Ikke-formede ildfaste produkter - Del 1: Orientering og klassifisering Unshaped refractory products - Part 1: Introduction and classification NS-EN 12723:2000 Væskepumper - Generelle termer for pumper og installasjoner - Definisjoner, størrelser, bokstavsymboler og enheter Liquid pumps - General terms for pumps and installations - Definitions, quantities, letter symbols and units NS-EN 13103:2009+A1:2010 Jernbane - Hjulsett og boggier - Rullende aksler - Retningslinjer for konstruksjon Railway applications - Wheelsets and bogies - Non-powered axles - Design method NS-EN :2005 Sprøytebetong - Del 1: Definisjoner, spesifikasjoner og samsvar Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity NS-EN ISO 8373:1996 Styring av industriroboter - Ordliste (ISO 8373:1994) Manipulating industrial robots - Vocabulary (ISO 8373:1994) NS-EN ISO 8373:1996/AC:1996 Manipulating industrial robots - Vocabulary (ISO 8373:1994) NS-EN ISO :1996 Teknisk produktdokumentasjon - Ordbok - Del 2: Betegnelser i forbindelse med projeksjonsmetoder (ISO :1994) Technical product documentation - Vocabulary - Part 2: Terms relating to projection methods (ISO :1994) NS-ENV 13712:2000 Posttjenester - Blanketter - Harmonisert terminologi Postal services - Forms - Harmonisation of vocabulary /fr NS-ISO 31-5:1992 Størrelser og enheter - Del 5: Elektrisitet og magnetisme Quantities and units - Part 5: Electricity and magnetism NS-ISO 6927:1981 Byggvirksomhet - Sammenføyningsprodukter - Fugemasse - Terminologi - (= EN 26927:1990) (ISO 6927:1981) Building construction - Jointing products - Sealants - Vocabulary - (= EN 26927:1990) (ISO 6927:1981) Listenummer: 11/2012 Side: 8 av 180

9 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-ISO 7010:2011 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs NS-ISO :1992 Teknisk produktdokumentasjon - Terminologi - Del 1: Termer knyttet til tekniske tegninger: generelle termer og tegningstyper Technical product documentation - Vocabulary - Part 1: Terms relating to technical drawings: general and types of drawings /fr NS-ISO :1999 Teknisk produktdokumentasjon - Terminologi - Del 4: Termer knyttet til konstruksjonsdokumentasjon Technical product documentation - Vocabulary - Part 4: Terms relating to construction documentation /fr 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Energirevisjoner - Del 2: Bygninger Energy audits - Part 2: Buildings Kommentarfrist: pren Energirevisjoner - Del 3: Prosesser Energy audits - Part 3: Processes Kommentarfrist: pren Energirevisjoner - Del 4: Transport Energy audits - Part 4: Transport Kommentarfrist: pren Professional indoor sun exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training Kommentarfrist: pren Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations Kommentarfrist: pren ISO Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 1: Level 1 - Supervised diver (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 9 av 180

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport pren ISO Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 2: Level 2 - Autonomous diver (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Recreational diving services - Requirements for the training of recreational scuba divers - Part 3: Level 3 - Dive leader (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 1: Level (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Recreational diving services - Requirements for the training of scuba instructors - Part 2: Level 2 (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Samsvarsvurdering - Grunntrekk ved produktsertifisering og retningslinjer for produktsertifiseringsprogrammer Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC/DIS 17067:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Tourist information offices -- Tourist information and reception services -- Requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Statistical interpretation of data -- Part 6: Determination of statistical tolerance intervals Kommentarfrist: ISO/DIS Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 in local government Kommentarfrist: ISO/DIS Adventure tourism -- Safety management systems -- Requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Adventure tourism -- Information to participants -- Minimum requirements before, during and after the adventure tourism activity Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 10 av 180

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Recreational diving services -- Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers -- Part 1: Level 1 -- Supervised diver Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for the training of recreational scuba divers -- Part 1: Level 1 -- Supervised diver Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers -- Part 2: Level 2 -- Autonomous diver Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for the training of recreational scuba divers -- Part 2: Level 2 -- Autonomous diver Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Safety related minimum requirements for the training of recreational scuba divers -- Part 3: Level 3 -- Dive leader Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for the training of recreational scuba divers -- Part 3: Level 3 -- Dive leader Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors -- Part 1: Level 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for the training of scuba instructors -- Part 1: Level 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Safety related minimum requirements for the training of scuba instructors -- Part 2: Level 2 Kommentarfrist: ISO/DIS Recreational diving services -- Requirements for the training of scuba instructors -- Part 2: Level 2 Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TR 26999:2012 Intelligent transport systems -- Systems architecture -- Use of process-oriented methodology in ITS International Standards and other deliverables Listenummer: 11/2012 Side: 11 av 180

12 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/TS :2012 Electronic fee collection -- Charging performance -- Part 1: Metrics ISO/TS :2012 Intelligent transport systems -- Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format -- Part 8: Congestion and Travel Time application (TPEG1-CTT) Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) Listenummer: 11/2012 Side: 12 av 180

13 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Charging performance - Part 1: Metrics (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) CEN/TR :2011 Postal Services - Address databases - Part 2: Element mapping conventions, template design considerations, address templates and rendition instructions Listenummer: 11/2012 Side: 13 av 180

14 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR 15524:2011 Postal services - Customer-directed information including track and trace - General concepts and definitions CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TR 16332:2012 Ikke-destruktiv prøving Tolkning av NS-EN ISO/IEC for anvendelse til sertifisering av NDT-personell Non-destructive testing - Interpretation of EN ISO/IEC for NDT personnel certification application CEN/TR 16369:2012 Bruk av kontrollkurver ved produksjon av betong Use of control charts in the production of concrete CEN/TR 16412:2012 Sikkerhet i leveransekjede - Veiledning for god praksis for små og mellomstore operatører Supply chain security (SCS) - Good practice guide for small and medium sized operators CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS 15523:2011 Posttjenester - Innleveringsbekreftelse Postal Services - Statement of mailing submission CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters Listenummer: 11/2012 Side: 14 av 180

15 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS 16118:2012 Omsorgsboliger - Krav til tjenester som gis til eldre mennesker i omsorgsboliger Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme CEN/TS 16238:2011 Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface CEN/TS 16316:2012 Postal services - Open interface - Sortplan CEN/TS 16331:2012 Electronic fee collection - Interoperable application profiles for autonomous systems Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 13485:2012/AC:2012 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003+Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003+Cor 1:2009) NS-EN ISO/IEC 17024:2012 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personer (ISO/IEC 17024:2012) Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO/IEC 17024:2012) NS-ISO 20121:2012 Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO/IEC 17024:2003 Samsvarsvurdering - Generelle krav til organer for sertifisering av personell (ISO 17024:2003) Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons (ISO 17024:2003) NS-ENV 13712:2000 Posttjenester - Blanketter - Harmonisert terminologi Postal services - Forms - Harmonisation of vocabulary /fr Listenummer: 11/2012 Side: 15 av 180

16 07 Matematikk. Naturvitenskap 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Fôr-, vann- og næringsmiddelmikrobiologi - Forberedelse, produksjon, lagring og kontroll av dyrkningsmedier (ISO/DIS 11133:2012) Microbiology of food, animal feeding stuffs and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO/DIS 11133:2012) Kommentarfrist: pren ISO Vannundersøkelse - Krav til sammenligning av relativ gjenvinning av mikroorganismer ved to kvantitative metoder Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO/DIS 17994:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/ASTM DIS Guide for irradiation of insects for sterile release programs Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Criteria for establishing the equivalency of two microbiological methods Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella -- Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique ISO/TS 12025:2012 Nanomaterials -- Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols ISO/TS 12869:2012 Water quality -- Detection and quantification of Legionella spp. and/or Legionella pneumophila by concentration and genic amplification by quantitative polymerase chain reaction (qpcr) Listenummer: 11/2012 Side: 16 av 180

17 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed -- Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens -- Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, ISO/TS 14101:2012 Surface characterization of gold nanoparticles for nanomaterial specific toxicity screening: FT-IR method Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2010/AC:2011 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2011) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TR 11811:2012 Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012) CEN ISO/TS :2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2010/AC:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2011) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13136:2012 Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of food-borne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups (ISO/TS 13136:2012) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) Listenummer: 11/2012 Side: 17 av 180

18 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TR 15449:2011 Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 1: Reference model CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 2: Best practices CEN/TR :2012 Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 3: Data centric view CEN/TS :2012 Næringsmidler - Påvisning av matallergener med molekylærbiologiskemetoder - Del 2: Selleri (Apium graveolens) - Kvalitative fastsettelse av en bestemt DNA sekvens i kokte pølser ved real-time PCR Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Qualitative determination of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 2: Operasjonelle og tekniske krav til luftambulanser Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements of air ambulances Kommentarfrist: pren ISO 5359 rev Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO/DIS 5359:2012) Kommentarfrist: pren ISO Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Kjemiske indkatorer - Del 1: Generelle krav (ISO/DIS :2012) Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO rev Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 2: Optiske egenskaper og prøvingsmetoder (ISO/DIS :2012) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 18 av 180

19 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO rev Anaesthetic and respiratory equipment - Non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases (ISO/DIS 18082:2012) Kommentarfrist: pren ISO rev Medical Electrical Equipment - Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 5359 Low-pressure hose assemblies for use with medical gases [(Revision of first edition (ISO 5359:1989)] Kommentarfrist: ISO/DIS 5359 Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery - Cardiac pacemakers - Part 3: Low-profile connectors (IS-1) for implantable pacemakers [Revision of first edition (ISO :1992)] Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 1: Determination of static stability Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs - Part 1: Determination of static stability (Revision of first edition (ISO :1986)) Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilization of health-care products -- Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilization of health care products -- Chemical indicators -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 19 av 180

20 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 2: Optical properties and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and optical instruments - Intraocular lenses - Part 2: Optical properties and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment - Non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases Kommentarfrist: ISO/DIS Medical Electrical Equipment -- Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 5361:2012 Anaesthetic and respiratory equipment -- Tracheal tubes and connectors Erstatter A00008:20: ISO :2012 Implants for surgery -- Calcium phosphates -- Part 3: Hydroxyapatite and beta-tricalcium phosphate bone substitutes ISO 23317:2012 Implants for surgery -- In vitro evaluation for apatite-forming ability of implant materials Erstatter A00008:20: CEN Workshop Agreements CWA 16520:2012 Guide dog mobility instructor - Competences Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 6876:2012 Tannpleie - Materialer til forsegling av tannrotkanaler (ISO 6876:2012) Dentistry - Root canal sealing materials (ISO 6876:2012) Listenummer: 11/2012 Side: 20 av 180

21 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 8359:2009/A1:2012 Endringsblad A1 - Oksygenkonsentratorer til medisinsk bruk - Sikkerhetskrav (ISO 8359:1996/Amd 1:2012) Amendment A1 - Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements (ISO 8359:1996/Amd 1:2012) NS-EN ISO :2009/AC:2010 Rettelsesblad AC - Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 1: Evaluering og prøving i en risikostyringsprosess (ISO :2009/Cor 1:2010) Corrigendum AC - Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO :2009/Cor 1:2010) NS-EN ISO :2012 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 12: Prøveframstilling og referansematerialer (ISO :2012) Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO :2012) NS-EN ISO 11987:2012 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser - Bestemmelse av holdbarhetstiden (ISO 11987:2012) Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life (ISO 11987:2012) NS-EN ISO 13017:2012 Tannpleie - Magnetfester (ISO 13017:2012) Dentistry - Magnetic attachments (ISO 13017:2012) NS-EN ISO 13485:2012/AC:2012 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003+Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003+Cor 1:2009) NS-EN ISO 13504:2012 Tannpleie - Generelle krav for instrumenter og relatert utstyr brukt i tannimplantat og behandling (ISO 13504:2012) Dentistry - General requirements for instruments and related accessories used in dental implant placement and treatment (ISO 13504:2012) NS-EN ISO 14971:2012 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2007, korrigert versjon ) Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version ) NS-EN ISO :2012 Medisinsk utstyr - Symboler for medisinsk utstyr til bruk på etiketter, som merking eller til informasjon - Del 1: Generelle krav (ISO :2012) Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO :2012) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 980:2008 Symboler for merking av medisinsk utstyr Symbols for use in the labelling of medical devices Listenummer: 11/2012 Side: 21 av 180

22 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 6876:2002 Materialer til forsegling av tannrotkanaler (ISO 6876:2001) Dental root canal sealing materials (ISO 6876:2001) NS-EN ISO 8597:1996 Optikk og optiske instrumenter - Prøving av synsskarphet - Metode for å samstemme optotyper (ISO 8597:1994, innbefattet Technical Corrigendum 1:1995) Optics and optical instruments - Visual acuity testing - Method of correlating optotypes (ISO 8597:1994, including Technical Corrigendum 1:1995) NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 12: Prøveframstilling og referansematerialer (ISO :2007) Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO :2007) NS-EN ISO 11987:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser - Bestemmelse av holdbarhetstid (ISO 11987:1997) Optics and optical instruments - Contact lenses - Determination of shelf-life (ISO 11987:1997) NS-EN ISO 13230:1999 Øyeoptikk - Spesifikasjoner for strekkoder (ISO 13230:1999) Ophthalmic optics - Bar code specifications (ISO 13230:1999) NS-EN ISO 14971:2009 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2007, korrigert versjon ) Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version ) NS-EN ISO 14971:2009 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2007, korrigert versjon ) Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version ) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 694 Brannslanger - Formstabile slanger for faste systemer Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 22 av 180

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Vernetøy mot kjemikalier i fast-, væske- eller gassform, inklusiv aerosoler i fast eller væskeform - Del 2: Funksjonskrav for gasstett (type 1) vernetøy for redningsstyrker Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for gas-tight (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET) Kommentarfrist: pren rev Eksplosjonsfarlige omgivelser - Eksplosjonsforebyggelse og -vern - Del 2: Grunnleggende begreper og metodikk i gruvedrift Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining Kommentarfrist: pren Mobile fire extinguishers - Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN Kommentarfrist: pren 1947 Brannslanger - Formstabile slanger og slangetilbehør for pumper og kjøretøyer Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles Kommentarfrist: pren Luftundersøkelse - Uteluft - Gravimetrisk referansemetode for bestemmelse av PM10 og PM2,5 massefraksjon av svevestøv i uteluft Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 1: General requirements Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 2: Laboratory performance test based on determination of sampling efficiency Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 4: Laboratory performance test based on comparison of concentrations Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 5: Aerosol sampler performance test and sampler comparison carried out at workplaces Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 23 av 180

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 6: Transport and handling tests Kommentarfrist: pren Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Luftundersøkelse - Utslipp fra stasjonære kilder - Kvalitetskontroll av automatiske målesystemer Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems Kommentarfrist: pren Brannslanger - Ikke-svettende flatslanger for faste systemer Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems Kommentarfrist: pren Explosion isolation flap valves Kommentarfrist: pren Hjelmer for brannmannskap - Hjelmer for brannslukking i åpent landskap Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting Kommentarfrist: pren Hjelmer for brannmannskap - Hjelmer for tekniske redningsoperasjoner Firefighters helmets - Helmets for technical rescue Kommentarfrist: pren Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Part 1: Automated sampling devices (samplers) for water and waste water Kommentarfrist: pren Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Vertical baling presses - Safety requirements Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil pollutants (ISO/DIS 11267:2012) Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 24 av 180

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Arbeidsplassluft - Pumper for prøvetaking av kjemiske og biologiske agens - Krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS 13137:2012) Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods (ISO/DIS 13137:2012) Kommentarfrist: pren ISO Indoor air - Part 32: Investigation of buildings for pollutants and other injurious factors - Inspections (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Vannundersøkelse - Krav til sammenligning av relativ gjenvinning av mikroorganismer ved to kvantitative metoder Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO/DIS 17994:2012) Kommentarfrist: pren ISO rev Personlig verneutstyr - Beskyttende fottøy Personal protective equipment - Protective footwear (ISO/DIS 20346:2012) Kommentarfrist: pren ISO Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO/DIS 25980:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Fire resistance tests -- Elements of building construction -- Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural elements Kommentarfrist: ISO/DIS Fire resistance tests -- Elements of building construction -- Part 11: Specific requirements for the assessment of fire protection to structural steel elements Kommentarfrist: ISO/DIS Fire-resistance tests -- Part 2: Lift landing door assemblies Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil pollutants Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil pollutants Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 25 av 180

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon Part 9: Method for determining exhalation rate of dense building materials Kommentarfrist: ISO/DIS Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communication Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Arrangement and management of port waste reception facilities Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace air -- Determination of lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium dihydroxide -- Method by measurement of corresponding cations by suppressed ion chromatography Kommentarfrist: ISO/DIS Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry -- Part 1: Isocyanates using dibutylamine derivatives Kommentarfrist: ISO/DIS Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry -- Part 1: Isocyanates using dibutylamine derivatives Kommentarfrist: ISO/DIS Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry -- Part 2: Amines and amino-isocyanates using dibutylamine and ethyl chloroformate derivatives Kommentarfrist: ISO/DIS Determination of organonitrogen compounds in air using liquid chromatography and mass spectrometry -- Part 2: Amines and aminoisocyanates using dibutylamine and ethyl chloroformate derivatives Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Criteria for establishing the equivalency of two microbiological methods Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods Kommentarfrist: Listenummer: 11/2012 Side: 26 av 180

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer