Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 1302:2002/prA2 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Angivelse av overflatebeskaffenhet for teknisk produktdokumentasjon Vedlegg 2: Angivelse av materielle forholds krav (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Indication of surface texture in technical product documentation - Amendment 2: Indication of material ratio requirements (ISO 1302:2002/DAM 2:2010) Kommentarfrist: EN ISO :1999/prA1 Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Geometriske elementer - Del 2: Ekstrahert median-linje til en sylinder eller konus, ekstrahert medianflate og lokal dimensjon til et ekstrahert element (ISO :1999/DAM 1:2010) Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part 2: Extracted median line of a cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature (ISO :1999/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Central-Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kw - Terminology requirements, testing and marking Kommentarfrist: pren Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units Kommentarfrist: pren 1540 Arbeidsplassluft - Terminologi Workplace exposure - Terminology Kommentarfrist: pren Jernbane - Spor - Ytelseskrav for festesystemer - Del 1: Definisjoner Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions Kommentarfrist: pren Feiemaksiner- Krav til ytelse og prøvingsmetode Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods Kommentarfrist: pren ISO Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 2: Graphical symbols (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 2 av 110

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 1302:2002/DAmd 2 Indication of material ratio requirements Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 78 Safety sign M025: Infants must be protected with opaque eye protection Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 79 Safety sign M026: Use protective apron Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 80 Safety sign P030: Do not tie knots in rope Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 81 Safety sign P031: Do not alter the switch Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 82 Safety sign P032: Do not use for face grinding Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 83 Safety sign P033: Do not use for wet grinding Kommentarfrist: ISO 7010:2003/DAmd 84 Safety sign P034: Do not use with hand-held grinding machine Kommentarfrist: ISO :1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Irrigation equipment -- Graphic symbols for pressurized irrigation systems Kommentarfrist: ISO/DIS Language resource management -- Word segmentation of written texts -- Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 3 av 110

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- International standard collection identifier (ISCI) Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Management system for records -- Fundamentals and vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Management system for records -- Requirements Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 639-4:2010 Codes for the representation of names of languages -- Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines ISO 2575:2010 Road vehicles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales Erstatter A00008:20:039704,A00008:20:039705,A00008:20:040672,A00008:20:043953,A00008:20:051258,A00008:20: ISO :2010 Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 3: Valves, camshaft drives and actuating mechanisms Erstatter A00008:20: ISO :2010 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms Erstatter A00008:20: ISO/TS :2010 Technical product documentation (TPD) -- General principles of presentation -- Part 71: Simplified representation for mechanical engineering drawings Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) Listenummer: 12/2010 Side: 4 av 110

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays Fastsatte norske standarder NS-EN 15900:2010 Energieffektiviseringstjenester - Definisjoner og krav Energy efficiency services - Definitions and requirements NS-EN ISO 14050:2010 Miljøstyring - Terminologi (ISO 14050:2009) Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009) NS-EN ISO 15225:2010 Medisinsk utstyr - Kvalitetsstyring - Nomenklatorisk datastruktur for medisinsk utstyr (ISO 15225:2010) Medical devices - Quality management - Medical device nomenclature data structure (ISO 15225:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 15225:2000 Nomenklatur - Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon (ISO 15225:2000) Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO 15225:2000) NS-EN ISO 15225:2000/A1:2004 Endringsblad A1 - Nomenklatur - Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon (ISO 15225:2000/A1:2004) Amendment A1 - Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO 15225:2000/A1:2004) Listenummer: 12/2010 Side: 5 av 110

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN ISO 15225:2000/A2:2005 Endringsblad A2 - Nomenklatur - Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon (ISO 15225:2000/Amd 1:2004) Amendment A2 - Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO 15225:2000/Amd 1:2004) 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Posttjenester - Adressedatabaser - Del 1: Komponenter i postadresser Postal services - Address databases - Part 1: Components of postal addresses Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 3: Device with key import Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 4: Extension for device with key generation and trusted communication with certificate generation application Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 5: Device with key generation and trusted communication with signature-creation application Kommentarfrist: pren Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Device with key import and trusted communication with signaturecreation application Kommentarfrist: pren Management consultancy services Kommentarfrist: pren Sheltered housing - Requirements for services for elderly people provided in a sheltered housing scheme Kommentarfrist: pren ISO Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 6 av 110

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 6166 Securities -- International securities identification numbering system (ISIN) (Revision of ISO 6166:1987) Kommentarfrist: ISO/DIS 6166 Securities and related financial instruments - International securities identification numbering system (ISIN) [Revision of fifth edition (ISO 6166:1994)] Kommentarfrist: ISO/DIS Assessment service delivery -- Procedures and methods to assess people in work and organizational settings -- Part 1: Requirements for service providers Kommentarfrist: ISO/DIS Assessment service delivery -- Procedures and methods to assess people in work and organizational settings -- Part 2: Requirements for the client Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- CALM using broadcast communications Kommentarfrist: ISO/DIS Guidelines for auditing management systems Kommentarfrist: ISO/DIS Societal security -- Emergency management -- Requirements for command and control Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Applications using satellite networks Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 10668:2010 Brand valuation -- Requirements for monetary brand valuation ISO :2010 Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 5: Requirements for architecture description in ITS standards Erstatter A00008:20: Listenummer: 12/2010 Side: 7 av 110

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO :2010 Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic registration identification (ERI) for vehicles -- Part 1: Architecture Erstatter A00008:20: ISO :2010 Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic registration identification (ERI) for vehicles -- Part 2: Operational requirements Erstatter A00008:20: ISO :2010 Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic registration identification (ERI) for vehicles -- Part 3: Vehicle data Erstatter A00008:20: ISO :2010 Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic registration identification (ERI) for vehicles -- Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques Erstatter A00008:20: ISO/TR 12845:2010 Selected illustrations of fractional factorial screening experiments Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 12813:2009 Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Kontroll av samsvar for kommunikasjon i autonome EFC systemer Electronic fee collection - Compliance check communication for autonomous systems (ISO/TS 12813:2009) CEN ISO/TS 13141:2010 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/DTS 13141:2009) Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems (ISO/TS 13141:2010) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1:Charging (ISO/TDS :2009) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) Listenummer: 12/2010 Side: 8 av 110

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Fastsatte norske standarder NS-EN 15900:2010 Energieffektiviseringstjenester - Definisjoner og krav Energy efficiency services - Definitions and requirements 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2003/prA1 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Forbehandling og fortynning av prøver for mikrobiologisk undersøkelse - Del 4: Spesielle retningslinjer for fortynning og tillaging av fortynningsrekke for andre produkter enn melk og melkeprodukter, kjøtt og kjøttprodukter, fisk og fiskeproduktes (ISO :2003/DAM 1:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO :2003/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren ISO Cosmetics - Microbiology - Efficacy test and evaluation of the preservation of a cosmetic product (ISO/DIS 11930:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 9 av 110

10 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2003/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Cosmetics -- Microbiology -- Efficacy test and evaluation of the preservation of a cosmetic product Kommentarfrist: ISO/DIS Milk and milk products - Microbial coagulants - Determination of total milk-clotting activity Kommentarfrist: ISO/DIS Milk and milk products -- Microbial coagulants -- Determination of total milk-clotting activity Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products Erstatter A00008:20: ISO 19250:2010 Water quality -- Detection of Salmonella spp. Erstatter A00008:20: ISO/TR 11360:2010 Nanotechnologies -- Methodology for the classification and categorization of nanomaterials Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse og telling av Campylobacter ssp. Del 3: Semikvantitativ bestemmelse Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) Listenummer: 12/2010 Side: 10 av 110

11 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 15996:2010 Hydrometry - Measurement of snow water equivalent using snow mass registration devices CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2004/prA1 Tannpleie - Nummerkodesystem for roterende instrumenter - Del 2: Former - Endringsblad 1 (ISO :2004/DAM 1:2010) Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2: Shapes - Amendment 1 (ISO :2004/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren Aktivt implanterbart medisinsk utstyr - Del 1: Generelle krav til sikkerhet, merking og informasjon fra produsenten Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer Kommentarfrist: pren ISO 4074 Natural rubber latex condoms - Requirements and test methods (ISO/DIS 4074:2010) Kommentarfrist: pren ISO 4074 Natural rubber latex condoms - Requirements and test methods (ISO/DIS 4074:2010) Kommentarfrist: pren ISO 6875 Tannlegestol (ISO/DIS 6875:2010) Dental patient chair (ISO/DIS 6875:2010) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Tannpleieutstyr - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS :2010) Dentistry - Dental units - Part 1: General requirements and test methods (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Compatibility testing - Part 1: Metal-ceramic systems (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 11 av 110

12 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO 9999 Hjelpemidler for personer med redusert funksjonsevne - Klassifisering og terminologi (ISO/DIS 9999:2010) Assistive products for persons with disability - Classification and terminology (ISO/DIS 9999:2010) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 12: Prøveframstilling og referansematerialer (ISO/DIS :2010) Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS 12870:2010) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO/DIS 12870:2010) Kommentarfrist: pren ISO In vitro diagnostic medical devices - Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology (ISO/DIS 19001:2010) Kommentarfrist: pren ISO Cardiovascular implants - Endovascular devices - Part 3: Vena cava filters (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-60: Particular requirements for basic safety and essential performance of dental equipment (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :2004/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Natural rubber latex condoms -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS 6875 Dental patient chair Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Dental units -- Part 1: General requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 12 av 110

13 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS 9999 Technical aids for disabled persons - Classification (Revision of first edition (ISO 9999:1992)) Kommentarfrist: ISO/DIS 9999 Technical aids for disabled persons - Classification [Revision of second edition (ISO 9999:1998)] Kommentarfrist: ISO/DIS 9999 Technical aids for persons with disabilities -- Classification and terminology Kommentarfrist: ISO/DIS 9999 Assistive products for persons with disability -- Classification and terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 12: Sample preparation and reference materials Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices - Part 12: Samle preparation and reference materials Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 12: Sample preparation and reference materials Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 12: Sample preparation and reference materials Kommentarfrist: ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 3: Seals for dental local anaesthetic cartridges Kommentarfrist: ISO/DIS Skin barrier for ostomy aids -- Test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 13 av 110

14 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Pen systems -- Part 3: Seals for pen-injectors for medical use Kommentarfrist: ISO/DIS Implants for surgery - Wear of total hip joint prostheses - Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding environmental conditions for tests Kommentarfrist: ISO/DIS In vitro diagnostic medical devices -- Information supplied by the manufacturer with in vitro diagnostic reagents for staining in biology Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 8637:2010 Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators Erstatter A00008:20: ISO 8638:2010 Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters Erstatter A00008:20: ISO :2010 Biological evaluation of medical devices -- Part 10: Tests for irritation and skin sensitization Erstatter A00008:20: ISO 13960:2010 Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Plasmafilters Erstatter A00008:20: ISO 20857:2010 Sterilization of health care products -- Dry heat -- Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Etylenoksid Del 2: Retningslinjer for anvendelse av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) Listenummer: 12/2010 Side: 14 av 110

15 11 Helsevesen, Teknikk CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 22367:2010 Medisinske laboratorier - Reduksjon av feil ved risikostyring og kontinuerlig forbedring(iso/ts 22367:2008, inkludert Cor 1:2009) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2010 Tannpleie - Ekstraksjonsstrenger - Del 2: Funksjonell betegnelse (ISO :2010) Dentistry - Extraction forceps - Part 2: Designation (ISO :2010) NS-EN ISO 15225:2010 Medisinsk utstyr - Kvalitetsstyring - Nomenklatorisk datastruktur for medisinsk utstyr (ISO 15225:2010) Medical devices - Quality management - Medical device nomenclature data structure (ISO 15225:2010) NS-EN ISO 28319:2010 Tannpleie - Lasersveising (ISO 28319:2010) Dentistry - Laser welding (ISO 28319:2010) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 15225:2000 Nomenklatur - Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon (ISO 15225:2000) Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO 15225:2000) Listenummer: 12/2010 Side: 15 av 110

16 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 15225:2000/A1:2004 Endringsblad A1 - Nomenklatur - Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon (ISO 15225:2000/A1:2004) Amendment A1 - Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO 15225:2000/A1:2004) NS-EN ISO 15225:2000/A2:2005 Endringsblad A2 - Nomenklatur - Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon (ISO 15225:2000/Amd 1:2004) Amendment A2 - Nomenclature - Specification for a nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange (ISO 15225:2000/Amd 1:2004) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :1994/prA2 Mekaniske vibrasjoner - Laboratoriemetode for vurdering av setevibrasjoner i kjøretøyer - Del 1: Generelle krav - Endringsblad 2 (ISO :1992/DAM 2:2010) Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements - Amendment 2 (ISO :1992/DAM 2:2010) Kommentarfrist: EN ISO 20643:2008/prA1 Mekaniske vibrasjoner - Håndholdte og håndstyrte maskiner - Prinsipper for bestemmelse av vibrasjonsemisjon - Endringsblad 1: Endringsblad 1: Plassering av akselerometre Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission - Amendment 1: Accelerometer positions (ISO 20643:2005/DAM 1:2010) Kommentarfrist: pren 71-2 Sikkerhet for leketøy - Del 2: Flambarhet Safety of toys - Part 2: Flammability Kommentarfrist: pren 1540 Arbeidsplassluft - Terminologi Workplace exposure - Terminology Kommentarfrist: pren Vernetøy mot mekaniske støt for motorsyklister - Del 1: Beskyttelse av ledd - Krav og prøvingsmetoder Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 1: Motorcyclists' limb joint impact protectors - Requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 16 av 110

17 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Vernetøy mot mekaniske støt for motorsyklister - Del 4: Oppblåsbart beskyttelsesutstyr - Krav og prøvingsmetoder Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 4: Motorcyclists' inflatable protectors - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators Kommentarfrist: pren rev Fottøy som beskytter mot kjemikalier - Del 3: Krav til fottøy med høy beskyttelse mot kjemikalier under laboratorieforhold Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for footwear highly resistant to chemicals under laboratory conditions Kommentarfrist: pren Bærekraftig byggverk - Vurdering av bygningers miljøytelse - Beregningsmetode Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method Kommentarfrist: pren Soil improvers and growing media - Determination of Aerobic biological activity - Part 2: Self heating test for compost Kommentarfrist: pren Veiledning i utforming og analyse av interlaboratorie tester for laboratorier involvert i økologisk vurdering Water quality - Guidance standard on the design and analysis of interlaboratory comparison studies for ecological assessment Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers Kommentarfrist: pren Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 1: Generelt Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 1: General Kommentarfrist: pren Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 2: Krav til materialers og komponenters virkemåte ved brann Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 2: Requirements for fire behavior of materials and components Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 17 av 110

18 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 3: Krav til motstand mot brann for brannmurer og -skillevegger Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 3: Fire resistance requirements for fire barriers Kommentarfrist: pren Jernbaneapplikasjoner - Brannvern på jernbanevogner - Del 4: Brannsikkerhetskrav for utforming av rullende materiell Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for rolling stock design Kommentarfrist: pren Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 6: Tilleggstiltak for brannsikring Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems Kommentarfrist: pren Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 7: Krav til brannsikring av anlegg for brennbare væsker og gasser Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 7: Fire safety requirements for flammable liquid and flammable gas installations Kommentarfrist: pren ISO 5814 Vannundersøkelse - Bestemmelse av oppløst oksygen - Elektrokjemisk metode (ISO/DIS 5814:2010) Water quality - Determination of dissolved oxygen - Electrochemical probe method (ISO/DIS 5814:2010) Kommentarfrist: pren ISO Akustikk - Audiometriske prøvingsmetoder - Del 3: Taleaudiometri (ISO/DIS :2010) Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO 8692 Vannundersøkelse Prøving av hemming av algevekst i ferskvann med encellede grønnalger Water quality - Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae (ISO/DIS 8692:2010) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 143: Form-based dialogues (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Maskinsikkerhet - Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer - Del 2: Validering (ISO/DIS :2010) Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Miljøstyringssystemer - Retningslinjer for inkorporering av økodesign (ISO/DIS 14006:2010) Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO/DIS 14006:2010) Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 18 av 110

19 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Environmental management - Material flow cost accounting - General framework (ISO/DIS 14051:2010) Kommentarfrist: pren ISO Veikjøretøy - Ergonomiske sider ved transportinformasjon og kontrollsystemer - Spesifikasjoner for hørbar presentasjon i kjøretøy (ISO/DIS 15006:2010 Road vehicles - Ergonomic aspects of transport information and control systems - Specifications for in-vehicle auditory presentation (ISO/DIS 15006:2010) Kommentarfrist: pren ISO Redningsdrakter - Del 1: Arbeidsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO/DIS :2010) Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Redningsdrakter - Del 2: Evakueringsdrakter, krav innbefattet sikkerhet (ISO/DIS :2010) Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Redningsdrakter - Del 3: Prøvingsmetoder (ISO/DIS :2010) Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: pren ISO Guidelines for auditing management systems (ISO/DIS 19011:2010) Kommentarfrist: pren ISO High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements (ISO/DIS 20471:2010) Kommentarfrist: pren ISO Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 12: Die grinders (ISO/DIS :2010) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO :1992/DAmd 2 Mekaniske vibrasjoner - Laboratoriemetode for vurdering av setevibrasjoner i kjøretøyer - Del 1: Generelle krav - Tillegg 2 Kommentarfrist: ISO/DIS 2919 Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 19 av 110

20 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Reaction-to-fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: ISO/DIS Reaction to fire tests -- Heat release, smoke production and mass loss rate -- Part 4: Measurement of heat release for determination of low levels of combustibility Kommentarfrist: ISO/DIS 5814 Water quality -- Determination of dissolved oxygen -- Electrochemical probe method Kommentarfrist: ISO/DIS Fire extinguishing media -- Foam concentrates Part 2: Specifications for medium and high expansion foam concentrates Kommentarfrist: ISO/DIS Brannalarmanlegg Del 11: Manuelle brannmeldere Fire detection and alarm systems -- Part 11: Manual call points Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Audiometriske metoder - Del 3: Taleaudiometri Acoustics -- Audiometric test methods -- Part 3: Speech audiometry Kommentarfrist: ISO/DIS Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS 8692 Water quality -- Fresh-water algal growth inhibition test with unicellular green algae Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 143: Form-based dialogues Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 20 av 110

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Soil quality -- Method to directly extract DNA from soil samples Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 2: Effects of chemicals on the emergence and growth of higher plants Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Determination of the effects of pollutants on soil flora -- Part 2: Effects of contaminated soils on the emergence and early growth of higher plants Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 2: Effects of chemicals in the emergence and growth of higher plants Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Guidance on the selection and application of screening methods Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Microwave-assisted extraction of the aqua regia soluble fraction for the determination of elements Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Measurement of strontium 90 and strontium 89 Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Measurement of polonium 210 activity concentration in water by alpha spectrometry Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of carbon 14 activity -- Liquid scintillation counting method Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Safety-related parts of control systems -- Part 2: Validation Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 21 av 110

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Safety of machinery -- Safety-related parts of control systems -- Part 2: Validation Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management -- Material flow cost accounting -- General framework Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons -- Purge-and-trap method with thermal desorption Kommentarfrist: ISO/DIS Fire safety engineering -- Guidance on fire risk assessment Kommentarfrist: ISO/DIS Brannteknisk Prosjektering -- Krav til algebraiske ligninger -- Ventilasjonsstrømmer Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic formulas -- Vent flows Kommentarfrist: ISO/DIS Brannteknisk Prosjektering -- Krav til algebraiske ligninger -- Ventilasjonsstrømmer Fire safety engineering -- Requirements governing algebraic equations -- Vent flows Kommentarfrist: ISO/DIS Guidelines for auditing management systems Kommentarfrist: ISO/DIS High-visibility warning clothing for professional use -- Test methods and requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Marine environmental protection -- Management and handling of shipboard garbage Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Sampling of soil invertebrates -- Part 5: Sampling and extraction of soil macro-invertebrates Kommentarfrist: Listenummer: 12/2010 Side: 22 av 110

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Soil quality -- Guidance for burial of animal carcasses to prevent epidemics Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- The variability of test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration methods Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :1997/Amd 1:2010 ISO :2001/Amd 1:2010. Erstatter A00008:20: ISO :2010 Water quality -- Sampling -- Part 22: Guidance on the design and installation of groundwater monitoring points ISO :2010 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms Erstatter A00008:20: ISO :2010 Road vehicles -- Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics -- Part 6: Diagnostic trouble code definitions Erstatter A00008:20: ISO :2010 Workplace atmospheres -- Determination of inorganic acids by ion chromatography -- Part 3: Hydrofluoric acid and particulate fluorides ISO 25140:2010 Stationary source emissions -- Automatic method for the determination of the methane concentration using flame ionisation detection (FID) ISO/TS :2010 Fire protection -- Portable and wheeled fire extinguishers -- Part 1: Selection and installation Erstatter A00008:20: ISO/TS :2010 Fire protection -- Portable and wheeled fire extinguishers -- Part 2: Inspection and maintenance Erstatter A00008:20: Listenummer: 12/2010 Side: 23 av 110

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 15462:2009 Vannundersøkelse - Valg av bionedbrytningsprøvinger Water quality - Selection of tests for biodegradability (ISO/TR 15462:2006) CEN ISO/TS 15730:2008 Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 1: Batch test using a liquid to solid ratio of 2 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 3: Up-flow percolation test (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2009 Soil quality - Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials - Part 4: Influence of ph on leaching with initial acid/base addition (ISO/TS :2007) CEN/TR :2009 Brannventilasjonssystemer - Del 4: Installerte røykventilasjonsanlegg Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation CEN/TR :2008 Små renseanlegg for inntil 50 PE - Del 5: Filtreringsanlegg for forbehandlet avløpsvann Small wastewater treatment systems up to 50 PT - Part 5: Pre-treated Effluent Filtration systems CEN/TR 13097:2010 Karakterisering av slam - God praksis for bruk av slam i jordbruket Characterization of sludges - Good practice for sludge utilisation in agriculture CEN/TR 13910:2010 Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging CEN/TR 14181:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 Listenummer: 12/2010 Side: 24 av 110

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TR :2010 Kriminalitetforebygging - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 5: Bensinstasjoner Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 5: Petrol stations CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 1: Krav og prøvingsmetoder for komponenter Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for components CEN/TR :2009 Faste brannslokkesystemer Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol generatorer - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance CEN/TR 15809:2008 Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments CEN/TR 15822:2009 Plast - Biologisk nedbrytbare plaster i eller på bakken - Gjennvinning, fjerning og relaterte miljøsaker Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues CEN/TR 15983:2010 Utslipp fra stasjonære kilder - Veiledning for anvendelse av EN 14181:2004 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN 14181:2004 CEN/TR 15985:2010 Frivillig sertifisering av råvaren Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 1: Valg av monitor Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 1: Choice of monitor for specific applications CEN/TR :2010 Arbeidsplassluft - Veiledning for bruk av instrumenter for aerosolovervåking - Del 2: Evaluering av konsentrasjon av luftbårne partikler ved bruk av "Optical Particle Counters" Workplace exposure - Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring - Part 2: Evaluation of airborne particle concentrations using Optical Particle Counters Listenummer: 12/2010 Side: 25 av 110

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet CEN/TS 14243:2010 Materials produced from end of life tyres - Specification of categories based on their dimension(s) and impurities and methods for determining their dimension(s) and impurities CEN/TS 14816:2008 Faste brannslokkesystemer - Vannspraysystemer - Konstruksjon, installasjon og vedlikehold Fixed firefighting systems - Water spray systems - Design, installation and maintenance CEN/TS 15366:2009 Utstyr for drift og vedlikehold av veier om vinteren Absorpsjonsmidler for anvendelse på veier Winter and road service area maintenance equipment - Solid absorbents intended for road usage CEN/TS 15730:2008 Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) CEN/TS 15989:2010 Kjøretøy og annet utstyr for brannbekjempelse - Symboler til bruk på kontrollpaneler og lignende Firefighting vehicles and equipment - Symbols for operator controls and other displays CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 4: Krav til brannsikring for konstruksjonsmessig utforming av jernbanevogner Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 4: Fire safety requirements for railway rolling stock design CEN/TS :2009 Jernbane - Brannsikring av jernbanevogner - Del 6: Tilleggstiltak for brannsikring Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Part 6: Fire control and management systems Fastsatte norske standarder NS-EN 421:2010 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning Protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination NS-EN 1147:2010 Bærbare stiger for brannvesenet Portable ladders for fire service use NS-EN 12568:2010 Fot- og benvern - Krav og prøvingsmetoder for tåvernhetter og sålegjennomtrengningsvern Foot and leg protectors - Requirements and test methods for toecaps and penetration resistant inserts NS-EN 12753:2005+A1:2010 Termiske rengjøringssystemer for avgass fra overflatebehandlingsutstyr - Sikkerhetskrav Thermal cleaning systems for exhaust gas from surface treatment equipment - Safety requirements Listenummer: 12/2010 Side: 26 av 110

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet NS-EN 16000:2010 Rørledninger av plast - Systemer i bygninger - Montering og festing av komponenter i prøvingsutstyr for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand Plastics piping systems - Systems within the building structure - Mounting and fixing of components in the test apparatus to thermal attack by a single burning item NS-EN ISO 1182:2010 Prøving av produkters egenskaper ved brannpåvirkning - Prøving av ubrennbarhet Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test (ISO 1182:2010) NS-EN ISO 13855:2010 Maskinsikkerhet - Plassering av beskyttende utstyr i forhold til kroppsdelenes hastighet når de nærmer seg maskinen (ISO 13855:2010) Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010) NS-EN ISO 14004:2010 Miljøstyringssystemer - Generelle retningslinjer om prinsipper, systemer og understøttende teknikker (ISO 14004:2004) Environmental management systems - General guidelines on principles, systems and support techniques (ISO 14004:2004) NS-EN ISO 14015:2010 Miljøstyring - Miljøvurdering av lokaliteter og organisasjoner (EASO) (ISO 14015:2001) Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO) (ISO 14015:2001) NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer (ISO 14025:2006) Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures (ISO 14025:2006) NS-EN ISO 14050:2010 Miljøstyring - Terminologi (ISO 14050:2009) Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009) NS-EN ISO 14063:2010 Miljøstyring - Miljøkommunikasjon - Retningslinjer og eksempler (ISO 14063:2006) Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples (ISO 14063:2006) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 421:1994 Vernehansker mot ioniserende stråling og radioaktiv forurensning Protective gloves agaist ionizing radiation and radioactive contamination NS-EN 999:1998+A1:2008 Maskinsikkerhet - Plassering av beskyttende utstyr i forhold til den hastigheten kroppsdeler kan nærme seg dem på Safety of machinery - The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body Listenummer: 12/2010 Side: 27 av 110

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-23 Listenummer: 17/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2010 Side: 1 av 139 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening

SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011. Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening SEMINAR OM KLIMASPOR Standard Norge 26. mai 2011 Klimaspor til byggevarer Arne Skjelle Byggevareindustriens Forening Klimautfordringen- enkle svar? Klimaspor byggevarer Vi tror på standardisering Merkejungel-

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-14 Listenummer: 14/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-06-16 Listenummer: 7/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2009 Side: 1 av 170 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-09 Listenummer: 15/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL

PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL PRODUKTKATEGORIREGLER (PCR) VERIFIKASJON SVERRE FOSSDAL STANDARDER - EPD NS-EN-ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures ISO 21930:2007

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer