Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 5492:2009/prA1 Sensory analysis - Vocabulary (ISO 5492:2008/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren rev Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 2: Tilsetningsstoffer for betong - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling Kommentarfrist: pren 1907 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology Kommentarfrist: pren rev Vinduer og inngangsdører - Terminologi Windows and pedestrian doors - Terminology Kommentarfrist: pren Tregulv - Terminologi Wood flooring - Terminology Kommentarfrist: pren ISO rev Mikrolinsers regelmessige oppstilling - Del 1: Terminologi (ISO/DIS : 2014) Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS 6009 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification Kommentarfrist: ISO/DIS 7098 Information and documentation -- Romanization of Chinese Kommentarfrist: ISO/DIS Atomenergi, kjernefysisk teknologi, og radiologisk beskyttelse - Terminologi - Del 4: Dosimetri for strålebehandling Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 4: Dosimetry for radiation processing Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 2 av 156

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Technical product documentation -- Edges of undefined shape -- Indication and dimensioning Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation - Protection notices for restricting the use of documents and products Kommentarfrist: ISO/DIS Additive manufacturing -- General principles -- Part 1: Terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for implementation Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 7010:2011/Amd 6:2014 Erstatter A00008:20:062284,A00008:20:063701,A00008:20: ISO :2014 Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 10: Ignition systems ISO :2014 Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 11: Fuel systems ISO :2014 Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 12: Exhaust emission control systems ISO :2014 Building construction machinery and equipment -- Machinery for concrete surface floating and finishing -- Part 1: Terms and commercial specifications ISO :2014 Optics and photonics -- Vocabulary for telescopic systems -- Part 3: Terms for telescopic sights Erstatter A00008:20: ISO 18064:2014 Thermoplastic elastomers -- Nomenclature and abbreviated terms Erstatter A00008:20: ISO/TR 16310:2014 Symbol libraries for construction and facilities management Listenummer: 2/2015 Side: 3 av 156

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/TS :2014 In vitro diagnostic test systems -- Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens -- Part 1: General requirements, terms and definitions CEN Workshop Agreements CWA 16833:2014 Glossary of Terms for Holistic Management of Brownfield Regeneration (GoT-HOMBRE) Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) Fastsatte norske standarder NS-EN :2014 Jernbane - Betegnelsessystem for jernbanevogner - Del 5: Systemstruktur (SBS) Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS) NS-EN ISO :2014 Festemidler - Terminologi - Del 2: Termer og definisjoner for belegg (ISO :2014) Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO :2014) NS-EN ISO 4618:2014 Maling og lakk - Termer og definisjoner (ISO 4618:2014) Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2014) NS-EN ISO 7010:2012/A4:2014 Endringsblad A4 - Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter (ISO 7010:2011/Amd 4:2013) Amendment A4 - Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2011/Amd 4:2013) NS-ISO/IEC 17788:2014 Informasjonsteknologi - Skytjenester - Oversikt og begreper Information technology - Cloud computing - Overview and vocabulary Listenummer: 2/2015 Side: 4 av 156

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 4618:2006 Maling og lakk - Termer og definisjoner (ISO 4618:2006) Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2006) NS-ISO 22300:2012 Samfunnssikkerhet - Terminologi Societal security - Terminology 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Romsystemer - Bruk av GNSS-basert posisjonering for vei Intelligent Transport System (ITS) - Del 1: Definisjoner og systemingeniørprosedyrer for etablering og vurdering av forestillinger Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of performances Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Cranes -- Training of drivers -- Part 3: Tower cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Cranes -- Training of operators -- Part 3: Tower cranes Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Extension of map database specifications for applications of cooperative ITS Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 1: ITS service domains, service groups and services Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) - Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) -- Part 1: General usage Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 5 av 156

6 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- ITS station management -- Part 2: Remote management of ITS-SCUs Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 17258:2015 Statistical methods -- Six Sigma -- Basic criteria underlying benchmarking for Six Sigma in organisations ISO 19600:2014 Compliance management systems -- Guidelines Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 25110:2013 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (ISO/DTS 25110:2013) Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 2: Business practices (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TR ISO :2013 Public transport - Interoperable fare management system - Part 3: Complementary concepts to Part 1 for multi-application media (ISO/TR :2013) CEN ISO/TS 13141:2010/AC:2013 Electronic fee collection - Localisation augmentation communication for autonomous systems - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS 13141:2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS 17419:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Klassifisering og administrasjon av ITS-anvendelser i en global kontekst (ISO/TS 17419:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Classification and management of ITS applications in a global context (ISO/TS 17419:2014) CEN ISO/TS 17423:2014 Intelligente transportsystemer - Sammenvirkende systemer - Krav og mål for ITS-applikasjoner ved valg av kommunikasjonsprofiler (ISO/DTS 17423:2013) Intelligent transport systems - Cooperative systems - ITS application requirements and objectives for selection of communication profiles (ISO/TS 17423:2014) Listenummer: 2/2015 Side: 6 av 156

7 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS 17427:2014 Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) CEN ISO/TS :2013 Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination Framework (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2010/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2011/AC:2013 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2011/Cor 1:2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG1-INV) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 2: Syntax, semantics and framing structure (TPEG1-SSF) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 3: Service and network information (TPEG1-SNI) (ISO/TS :2013) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and travel information via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 7: Parking information (TPEG1-PKI) (ISO/TS ) CEN ISO/TS :2013 Intelligent transport systems - Traffic and Travel Information (TTI) via transport protocol experts group, generation 1 (TPEG1) binary data format - Part 11: Location Referencing Container (TPEG1-LRC) (ISO/TS :2013) CEN/TR 10345:2013 Retningslinje for statistisk data behandling av interlaboratorietester for validering av analysemetoder Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2014 Petroleumsprodukter - Retningslinjer for god drivstofføkonomi - Del 1: Diesel Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels CEN/TR 16405:2013 Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Intelligent transport systems - ESafety - ECall additional optional data set for heavy goods vehicles ecall Listenummer: 2/2015 Side: 7 av 156

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TR 16706:2014 Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report CEN/TS 15448:2014 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) CEN/TS 16326:2013 Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail CEN/TS 16406:2013 Intelligente transportsystemer- Kollektivtransport - Indirekte billettinnfrielse for jernbane Intelligent transport systems - Public transport - Indirect Fulfilment for Rail CEN/TS 16454:2013 Intelligente transportsystemer - E-sikkerhet - Ende-til-ende konformitetstesting for automatisk nødanrop (ecall) Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing CEN/TS :2013 Innovasjonsstyring - Del 1: System for innovasjonsstyring Innovation Management - Part 1: Innovation Management System CEN/TS :2014 Innovation management - Part 2: Strategic intelligence management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 3: Innovation thinking CEN/TS :2014 Innovation management - Part 4: Intellectual property management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 5: Collaboration management CEN/TS :2014 Innovation management - Part 6: Creativity management CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability Listenummer: 2/2015 Side: 8 av 156

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Fastsatte norske standarder NS-EN :2014 Utstyr for sikker signaturgenerering - Del 6: Utvidelse av utstyr med nøkkelimport og sikker kommunikasjon med applikasjon for signaturgenerering Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Extension for device with key import and trusted channel to signature creation application NS-ISO 21217:2014 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Arkitektur Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 1: Lokal administrasjon Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 1: Local management NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 3: Tilgangspunkter Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 3: Service access points NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 4: Kommunikasjon for stasjonsintern administrasjon Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 4: Station-internal management communications NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Administrasjon av ITS-stasjon - Del 5: Hurtig tjenesteannonseringsprotokoll (FSAP) Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - ITS station management - Part 5: Fast service advertisement protocol (FSAP) NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Ikke-IP-nettverk - Del 1: Hurtig nettverks- og transportprotokoll (FNTP) Intelligent transport systems - Communication access for land mobiles (CALM) - Non-IP networking - Part 1: Fast networking & transport layer protocol (FNTP) NS-ISO :2013 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Ikke-IP-nettverk - Del 2: Støtte for eksisterende systemer Intelligent transport systems - Communication access for land mobiles (CALM) - Non-IP networking - Part 2: Legacy system support NS-ISO :2013/A1:2014 Endringsblad A1 - Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Ikke-IP-nettverk - Del 2: Støtte for eksisterende systemer Amendment A1 - Intelligent transport systems - Communication access for land mobiles (CALM) - Non-IP networking - Part 2: Legacy system support Listenummer: 2/2015 Side: 9 av 156

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Tilbaketrukne norske standarder NS-ISO 21217:2010 Intelligente transportsystemer - Kommunikasjonstilgang for landmobile terminaler (CALM) - Arkitektur Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - Architecture NS-ISO 22300:2012 Samfunnssikkerhet - Terminologi Societal security - Terminology NS-ISO 22301:2012 Samfunnssikkerhet - Systemer for kontinuitetsplanlegging - Krav Societal security - Business continuity management systems - Requirements 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and other Listeria spp. - Part 1: Detection method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Microbiology of the food chain - Quantitative analysis of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS (ISO/DIS 18465:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Microbiology of the food chain -- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. -- Part 2: Enumeration method Kommentarfrist: ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 10 av 156

11 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/DIS Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2: Enumeration method Kommentarfrist: ISO/DIS Mikrobiologiske undersøkelser av næringsmidler og fôr Kvantitativ analyse av emetisk toksin (cereulide) ved LC-MS/MS Microbiology of the food chain - Quantitative analysis of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp. (ISO/TR :2014) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2014 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS 13830:2013 Nanoteknologi - Veiledning om frivillig merking av forbrukerprodukter som inneholder produserte nanoobjekter (ISO/TS 1380:2013) Nanotechnologies - Guidance on voluntary labelling for consumer products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2013) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 1: Metode for kvantitative bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 1: Method for quantification (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS :2013 Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for bestemmelse av hepatitt A virus og norovirus i mat ved bruk av sanntids RT-PCR Del 2: Metode for kvalitativ bestemmelse (ISO/DTS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus in food using realtime RT-PCR - Part 2: Method for qualitative detection (ISO/TS :2013, Corrected Version ) CEN ISO/TS 17919:2013 Fôr-, miljø- og næringsmiddelmikrobiologi prøver - Polymerasekjedereaksjon (PCR) for påvisning av matbårne patogener Bestemmelse av nevrotoksinproduserende clostridium type A, B, E og F (ISO/TS 17919:2013) Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Detection of botulinum type A, B, E and F neurotoxin-producing clostridia (ISO/TS 17919:2013) Listenummer: 2/2015 Side: 11 av 156

12 07 Matematikk. Naturvitenskap CEN/TR 16469:2013 Hydrometry - Measurement of the rainfall intensity (liquid precipitation): requirements, calibration methods and field measurements CEN/TR 16588:2014 Manual measurement of snow water equivalent CEN/TS :2013 Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment Fastsatte norske standarder NS-EN ISO :2014 Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode for vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall (ISO :2014) Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora (ISO :2014) NS-EN ISO 17516:2014 Kosmetikk - Mikrobiologi - Mikrobiologiske grenseverdier (ISO 17516:2014) Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits (ISO 17516:2014) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO :2000/AC:2008 Rettelsesblad AC - Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode (ISO :2000/Cor 1:2007) Corrigendum AC - Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method (ISO :2000/Cor 1:2007) NS-EN ISO :2000 Vannundersøkelse - Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode (ISO :2000) Water quality - Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method (ISO :2000) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Oftalmisk optikk - Referansemetode for prøving av brilleinnfatninger og solbriller for nikkelutgivelse Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 12 av 156

13 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Transfusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 3: Blood-takingsett for engangsbruk (ISO/DIS : 2014) Transfusion equipment for medical use - Part 3: Blood-taking sets for single use (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 3964 rev Tannpleie - Håndstykker for dentalt bruk (ISO/DIS 3964:2014) Dentistry - Coupling dimensions for handpiece connectors (ISO/DIS 3964:2014) Kommentarfrist: pren ISO 6009 Hypodermiske sprøyter for engangsbruk - Fargekoding for identifikasjon (ISO/DIS 6009: 2014) Hypodermic needles for single use - Colour coding for identification (ISO/DIS 6009:2014) Kommentarfrist: pren ISO 7864 rev Sterile sprøyter for engangsbruk - Krav og prøvingsmetoder (ISO/DIS 7864: 2014) Sterile hypodermic needles for single use - Requirements and test methods (ISO/DIS 7864:2014) Kommentarfrist: pren ISO Injeksjonsbeholdere og tilbehør - Del 5: Frysetørringsnedleggelser for injeksjonshetteglass (ISO/DIS : 2014) Injection containers and accessories - Part 5: Freeze drying closures for injection vials (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO 8537 Sterile engangssprøyter, med eller uten kanyle, for insulin (ISO/DIS 8537: 2014) Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin (ISO/DIS 8537:2014) Kommentarfrist: pren ISO Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 6: Prøving for lokaleffekter etter implantering (ISO/DIS :2014) Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Implants - Dynamic fatigue test for endosseous dental implants (ISO/DIS 14801:2014) Kommentarfrist: pren ISO rev Dentistry - Powered scaler (ISO/DIS 18397:2014) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 6: Connectors for neuraxial applications (ISO/IEC/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 13 av 156

14 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Transfusion equipment for medical use -- Part 3: Blood-taking sets for single use Kommentarfrist: ISO/DIS 3964 Dentistry -- Coupling dimensions for handpiece connectors Kommentarfrist: ISO/DIS 6009 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification Kommentarfrist: ISO/DIS 7864 Sterile hypodermic needles for single use -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Injection containers and accessories -- Part 5: Freeze drying closures for injection vials Kommentarfrist: ISO/DIS 8537 Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Extraction forceps -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 6: Tests for local effects after implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Biological evaluation of medical devices -- Part 6: Tests for local effects after implantation Kommentarfrist: ISO/DIS Prefilled syringes -- Part 1: Glass cylinders for dental local anaesthetic cartridges Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 1: Drop-dispensing bottles Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 14 av 156

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 2: Screw-neck bottles for syrups Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical preparations - Part 3: Screw-neck bottles for solid dosage and liquid form (veral) Kommentarfrist: ISO/DIS Containers and accessories for pharmaceutical perparations - Part 7: Screw-neck vials made of glass tubing for liquid dosage forms Kommentarfrist: ISO/DIS Dentale implantat systemer - Teknisk dokumentasjon Dental implants -- Dynamic continuous fatigue test Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Implants -- Dynamic fatigue test for endosseous dental implants Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Powered scaler Kommentarfrist: ISO/DIS Small bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 6: Connectors for neuraxial applications Kommentarfrist: ISO-standarder ISO/TR :2014 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices -- Part 2-6: Application guidance -- Guidance for responsibility agreements ISO/TS :2014 In vitro diagnostic test systems -- Qualitative nucleic acid-based in vitro examination procedures for detection and identification of microbial pathogens -- Part 1: General requirements, terms and definitions Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 13004:2014 Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013) Listenummer: 2/2015 Side: 15 av 156

16 11 Helsevesen, Teknikk CEN ISO/TS 16775:2014 Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO and ISO (ISO/TS 16775:2014) CEN/TR 16386:2013 Tannpleie - Retningslinjer for håndtering methacrylate-baserte materialer i dentalt laboratorium Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the dental laboratory CEN/TR 16427:2013 Intelligente transportsystemer - Kollektivtransport - Informasjon til brukere med synshemming Intelligent transport systems - Public transport - Traveller Information for Visually Impaired People (TI-VIP) CEN/TS 16677:2014 Øyeoptikk - Referansemetode for prøving av nikkelavgivelse fra brilleinnfatninger og solbriller Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release Fastsatte norske standarder NS-EN 1789:2007+A2:2014 Ambulanser og ambulanseutstyr - Veiambulanser Medical vehicles and their equipment - Road ambulances NS-EN :2014 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances NS-EN ISO 5359:2014 Anestesi og respirasjonsutstyr - Lavtrykks-slangesystemer for bruk med medisinsk gass (ISO 5359:2014) Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2014) NS-EN ISO 5367:2014 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Pusteutstyr og forbindelsesstykker (ISO 5367:2014) Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors (ISO 5367:2014) NS-EN ISO :2014 Optikk og optiske instrumenter - Fokometre - Del 1: Instrumenter for generell bruk (ISO :2014) Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments (ISO :2014) NS-EN ISO 8836:2014 Sugekatetere for bruk i luftveiene (ISO 8836:2014) Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2014) NS-EN ISO 9680:2014 Tannpleie - Arbeidslamper for tannbehandling (ISO 9680:2014) Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2014) Listenummer: 2/2015 Side: 16 av 156

17 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2014 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO :2014) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO :2014) NS-EN ISO 11978:2014 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Merking (ISO 11978:2014) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling (ISO 11978:2014) NS-EN ISO :2014 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 6: Prøving av holdbarhet og stabilitet ved transport (ISO :2014) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2014) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2014) NS-EN ISO :2014 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 1: Trakealtuber (ISO :2011) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO :2011) NS-EN ISO :2014 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtubemansjetter (ISO :2010) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO :2010) NS-EN ISO 12870:2014 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO 12870:2012) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2012) NS-EN ISO 13212:2014 Oftalmisk optikk - Vedlikeholdsprodukter for kontaktlinser - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:2014) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO 13212:2014) NS-EN ISO 14730:2014 Oftalmisk optikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Prøving av antimikrobielle konserveringsmidlers virkning og veiledning om bestemmelse av holdbarhetstid (ISO 14730:2014) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO 14730:2014) NS-EN ISO :2014 Tannpleie - Dental kofferdamteknikk - Del 2: Klammertenger (ISO :2014) Dentistry - Dental rubber dam instruments - Part 2: Clamp forceps (ISO :2014) Listenummer: 2/2015 Side: 17 av 156

18 11 Helsevesen, Teknikk Tilbaketrukne norske standarder NS 3342:1981 Helsevesen - Herrefrakker i polyester/bomull Health service - Polyester/cotton coats for men Språk: no NS-EN 1789:2007+A1:2010 Ambulanser og ambulanseutstyr - Veiambulanser Medical vehicles and their equipment - Road ambulances NS-EN 12342:1998+A1:2009 Svelgtuber til bruk med anestesimaskiner og ventilatorer Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators NS-EN :2008 Ambulanser og ambulanseutstyr - Luftambulanser - Del 1: Krav til medisinsk utstyr i luftambulanser Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances NS-EN ISO 5359:2008 Lavtrykks-slangesystem for bruk med medisinsk gass (ISO 5359:2008) Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2008) NS-EN ISO 5359:2008/A1:2011 Endringsblad A1 - Lavtrykks-slangekonstruksjoner for bruk med medisinske gasser (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) Amendment A1 - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2008/Amd 1:2011) NS-EN ISO 8598:1998 Øyeoptikk - Instrumenter - Fokusmålere (ISO 8598:1996) Optics and optical instruments - Focimeters (ISO 8598:1996) NS-EN ISO 8836:2009 Sugekatetere for bruk i luftveiene (ISO 8836:2007, korrigert versjon ) Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2007, corrected version ) NS-EN ISO 9680:2007 Tannpleie - Arbeidslamper for tannbehandling (ISO 9680:2007) Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2007) Listenummer: 2/2015 Side: 18 av 156

19 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 3: Prøvingsmetoder for gentoksisitet, karsinogenisitet og reproduksjonstoksisitet (ISO :2003) Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO :2003) NS-EN ISO 11978:2000 Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaktlinseprodukter - Informasjon fra produsenten (ISO 11978:2000) Ophtalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Information supplied by the manufacturer (ISO 11978:2000) NS-EN ISO :2007 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 6: Holdbarhet og stabilitet ved transport (ISO :2007) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability (ISO :2007) NS-EN ISO :2006 Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2006) NS-EN ISO :2006/A1:2012 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006/Amd 1:2012) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2006/Amd 1:2012) NS-EN ISO 11985:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser - Aldring ved påvirkning av UV-lys og synlig lys (in vitro metode) (ISO 11985:1997) Ophthalmic optics - Contact lenses - Ageing by exposure to UV and visible radiation (in vitro method) (ISO 11985:1997) NS-EN ISO :2011 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 1: Trakealtuber (ISO :2011) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO :2011) NS-EN ISO :2010 Lasere og laserrelatert utstyr - Bestemmelse av lasermotstand for trakealtuber - Del 2: Trakealtubemansjetter (ISO :2010) Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO :2010) NS-EN ISO 12864:1997 Øyeoptikk - Kontaktlinser - Bestemmelse av strølys (ISO 12864:1997) Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of scattered light (ISO 12864:1997) Listenummer: 2/2015 Side: 19 av 156

20 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 12870:2012 Oftalmisk optikk - Brilleinnfatninger - Krav og prøvingsmetoder (ISO 12870:2012) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2012) NS-EN ISO 13212:2011 Oftalmisk optikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Retningslinjer for bestemmelse av lagringstid (ISO 13212:2011) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO 13212:2011) NS-EN ISO 14730:2000 Øyeoptikk - Kontaktlinseprodukter - Prøving av effekt på konserveringsmiddel og råd for bestemmelse av holdbarhetstid (ISO 14730:2000) Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO 14730:2000) NS-EN ISO 14730:2000/AC:2001 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO 14730:2000) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN :2011/prA1 Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers Kommentarfrist: EN ISO :2013/prA1 Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO :2013/DAM 1:2014) Kommentarfrist: pren Prøving av brannmotstanden til ikke-bærende bygningsdeler - Del 2: Himlinger Fire resistance for tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings Kommentarfrist: pren Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles Kommentarfrist: pren Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 20 av 156

21 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren 1384 rev Ridehjelmer Helmets for equestrian activities Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members Kommentarfrist: pren rev Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters Kommentarfrist: pren rev Vernetøy for brannmannskap - Krav og prøvingsmetoder for røykdykkerhetter for brannmannskap Protective clothing for firefighters - Requirements and test methods for fire hoods for firefighters Kommentarfrist: pren Cold applied joint sealants - Test methods - Part 7: Determination of the resistance to flame Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Trykk- og vakuumlufteanordning Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Pressure and vacuum breather device Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 21 av 156

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 2: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for FK Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 3: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HCFC Blend A-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 3: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HCFC Blend A extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 4: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 125-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 4: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 125 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 5: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 227ea-slokkemidde Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 5: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 227ea extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 6: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for HFC 23-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 6: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for HFC 23 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 7: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-01-slokkemidde Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 8: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-100-slokkemiddel Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant Kommentarfrist: pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 9: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-55-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 22 av 156

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Faste brannslokkesystemer - Gass-slokkesystemer - Del 10: Fysiske egenskaper og systemutforming av gass-slokkesystemer for IG-541-slokkemiddel Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant Kommentarfrist: pren Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: nondispersive infrared spectrometry Kommentarfrist: pren Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue Kommentarfrist: pren Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for technical rescue Kommentarfrist: pren Biobaserteprodukter - Bestemmelse av biobasert innhold ved bruk av radiokarbon analyse og element analyse Bio-based products - Determination of the bio-based content using the radiocarbon analysis and elemental analysis Kommentarfrist: pren Luftundersøkelse - Bioovervåking med høyere planter Metode med standardisert tobakkeksponering Ambient air - Biomonitoring with Higher Plants - Method of the standardised tobacco exposure Kommentarfrist: pren Sustainability of construction work - Environmental product declarations - Product category rules for resilient, textile and laminate floor coverings Kommentarfrist: pren Utstyr for vedlikehold om vinteren - Avisingsmidler - Del 1: Natriumklorid - Krav og prøvingsmetoder Winter service equipment - De-icing agents - Part 1: Sodium chloride - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Utstyr for vedlikehold om vinteren - Avisingsmidler - Del 2: Kalsiumklorid og magnesiumklorid - Krav og prøvingsmetoder Winter maintenance equipment - De-icing agents - Part 2: Calcium chloride and Magnesium chloride - Requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 23 av 156

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren :2014 Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 4: Guide for selection, installation, use and maintenance Kommentarfrist: pren ISO rev Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av vibrasjonsterskel for rentoner og benledere (ISO/DIS 389-3:2014) Acoustics - Reference zero for the calibration of audiometric equipment - Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators (ISO/DIS 389-3:2014) Kommentarfrist: pren ISO Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern (ISO/DIS :2014) Acoustics - Hearing protectors - Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 1: Kvantitative metoder (ISO/DIS :2014) Water quality - Determination of turbidity - Part 1: Quantitative methods (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Cleanrooms and associated controlled environments - Part 14: Assessment of suitability for use of equipment by airborne particle concentration (ISO/DIS ) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons - Purge-and-trap method with thermal desorption (ISO/DIS 15009:2014) Kommentarfrist: pren ISO 16852:2014 Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use (ISO/DIS 16852:2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Laboratorieprøving av jord - Del 5: Ødometerprøving med trinnvis belastning (ISO/DIS :2014) Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 5: Incremental loading oedometer test (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO :2014 Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser - Laboratorieprøving av jord - Del 6: Konusprøving (ISO/DIS :2014) Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 6: Fall cone test (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 24 av 156

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO 18635:2014 Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in sediment and suspended (particulate) matter - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO/DIS 18635:2014) Kommentarfrist: pren ISO Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Personal protective equipment - Footwear protecting against risks in foundries and welding - Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes (ISO/DIS :2014) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers - Static headspace method (ISO/DIS 22155:2014) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Akustikk - Referanseverdier til kalibrering av audiometre - Del 3: Ekvivalente referansenivåer av vibrasjonsterskel for rentoner og benledere Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 3: Reference equivalent threshold force levels for pure tones and bone vibrators Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern Acoustics -- Hearing protectors -- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn Kommentarfrist: ISO/DIS Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern Acoustics -- Gearing protectors Part 2: Estimation of effective A-wighted sound pressure levels when hearing protectors are worn Kommentarfrist: ISO/DIS Vannundersøkelse - Bestemmelse av turbiditet - Del 1: Kvantitative metoder Water quality -- Determination of turbidity -- Part 1: Quantitative methods Kommentarfrist: ISO/DIS Måling av radioaktivitet i miljøet - Air: radon Del 11: Prøvingsmetode for jordgass med prøvetaking i dypet Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon Part 11: Test method for soil gas with sampling at depth Kommentarfrist: Listenummer: 2/2015 Side: 25 av 156

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-21 Listenummer: 24/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 24/2016 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-12-07 Listenummer: 23/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 23/2016 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-17 Listenummer: 3/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-12-09 Listenummer: 16/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2010 Side: 1 av 132 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-02 Listenummer: 5/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2016 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-09-23 Listenummer: 13/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2010 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-08-23 Listenummer: 16/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 16/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer