Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Bitumen og bituminøse bindemidler - Terminologi Bitumen and bituminous binders - Terminology Kommentarfrist: pren rev Tretrapper - Terminologi Timber stairs - Terminology Kommentarfrist: pren Waste management - Waste visual elements Kommentarfrist: pren ISO Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO 9235 Aromatic natural raw materials - Vocabulary (ISO/DIS 9235:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7001:2007/DAmd 27 Symbol PI TF 023: Priority seats for injured people Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 28 Symbol PI TF 024: Priority seats for people with internal medical conditions Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 29 Symbol PI TF 025: Priority seats for people with small children Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 30 Symbol PI TF 026: Priority seats for expecting mothers Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 31 Symbol PI PF 055: Priority access for elderly people Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 2 av 138

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7001:2007/DAmd 32 Symbol PI PF 056: Priority access for injured people Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 1 Symbol PI CF 011: Internet cafú Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 4 Symbol PI PF 036: Child health care centre Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 5 Symbol PI PF 037: Library Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 6 Symbol PI PF 038: Indoor play area Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 7 Symbol PI PF 039: Packed lunch room Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 10 Symbol PI PF 043: Dentist Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 11 Symbol PI PF 044: Health care centre or doctor Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 12 Symbol PI PF 045: Accessibility, limited walking capability Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 13 Symbol PI PF 046: Accessibility, assistance dog Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 14 Symbol PI PF 047: Accessibility, personal assistant available Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 3 av 138

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7001:2007/DAmd 15 Symbol PI PF 048: Accessibility, hard of hearing Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 16 Symbol PI PF 049: Accessibility, vision impaired Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 17 Symbol PI PF 050: Vegetarian food Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 18 Symbol PI PF 051: Accessibility, blind or low vision Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 20 Symbol PI PF 053: Transportation centre Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 21 Symbol PI PF 054: Museum Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 22 Symbol PI SA 003: Indoor swimming pool Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 23 Symbol PI SA 004: Sports hall Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 24 Symbol PI TC 008: Natural area with public access Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 25 Symbol PI TC 009: Hiking trail Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 26 Symbol PI TF 022: Priority seats for elderly people Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 4 av 138

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7001:2007/DAmd 33 Symbol PI PF 057: Priority access for people with internal medical conditions Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 34 Symbol PI PF 058: Priority access for people with small children Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 35 Symbol PI PF 059: Priority access for expecting mothers Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 36 Symbol PI PB 006: Dogs should be carried Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 37 Symbol PI CF 014: Newsstand/News kiosk/newsagent Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 40 Symbol PI TC 010: Location for campfires Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 41 Symbol PI TC 011: Bird sanctuary Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 42 Symbol PI TC 012: Wetland reserve Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 43 Symbol PI TC 013: Hot spring or hot tub Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 44 Symbol PI TC 014: Audio tour Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 45 Symbol PI TF 027: Airport bus Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 5 av 138

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO 7001:2007/DAmd 46 Symbol PI PF 062: Communication in the specified language Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 47 Symbol PI PF 063: Recycling -- Aluminium cans Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 48 Symbol PI PF 064: Recycling -- Magnetic type of steel Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 49 Symbol PI PF 065: Recycling -- Glass Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 50 Symbol PI PF 066: Recycling Kommentarfrist: ISO 7001:2007/DAmd 51 Symbol PI PB 007: Take off your shoes Kommentarfrist: ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DIS 6747 Earth-moving machinery - Tractor-dozers - Terminology and commercial specifications (Revision of second edition (ISO 6747:1988)) Kommentarfrist: ISO/DIS 6929 Steel products -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS 7583 Anodizing of aluminium and its alloys -- Terms and definitions Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 6 av 138

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Grafiske symboler for offentlig informasjon Prøvingsmetode - Del 1:Metode for prøving av forstålighet Graphical symbols for public information -- Test methods -- Part 1: Methods for testing comprehensibility Kommentarfrist: ISO/DIS Graphical symbols -- Test methods -- Part 1: Method for testing comprehensibility Kommentarfrist: ISO/DIS Natural gas - Terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Timber -- Round and sawn timber -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO/DIS Particle characterization of particulate systems -- Vocabulary Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 1101:2012 Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Tolerances of form, orientation, location and run-out Erstatter A00008:20:001147,A00008:20:018662,A00008:20: ISO :1998/Amd 2:2012 Additional symbols concerning the engine emissions system and diesel exhaust fluid ISO 7010:2011/Amd 1:2012 Erstatter A00008:20:056481,A00008:20:056482,A00008:20:056483,A00008:20:056484,A00008:20:056485,A00008:20:056486,A00008:20: ,A00008:20:056490,A00008:20:056492,A00008:20:056493,A00008:20: ISO 26324:2012 Information and documentation -- Digital object identifier system ISO 27729:2012 Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI) ISO/TR 8713:2012 Electrically propelled road vehicles -- Vocabulary Erstatter A00008:20: Listenummer: 05/2012 Side: 7 av 138

8 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/TR 11219:2012 Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings -- Space, function and design ISO/TS :2012 Data quality -- Part 311: Guidance for the application of product data quality for shape (PDQ-S) Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) CEN/TR 16015:2010 Beslag for møbler - Termer for låsemekanismer Hardware for furniture - Terms for locking mechanisms Fastsatte norske standarder NS-EN 764-2:2012 Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units NS-EN :2012 Bygningsglass - Belagt glass - Del 1: Definisjoner og klassifisering Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification NS-EN ISO :2005/A1:2012 Endringsblad A1 - Skap og disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer - Del 1: Terminologi (ISO :2005/Amd 1:2012) Amendment A1 - Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary (ISO :2005/Amd 1:2012) NS-ISO 639-1:2002 Koder for representasjon av navn på språk - Del 1: Tobokstavskode Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code NS-ISO 639-2:1998 Koder for representasjon av navn på språk - Del 2: Trebokstavskode Codes for the representation of names of languages - Part 2: Alpha-3 code NS-ISO 639-3:2007 Koder for representasjon av navn på språk - Del 3: Trebokstavskode for omfattende dekning av språk Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages Listenummer: 05/2012 Side: 8 av 138

9 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-ISO 639-4:2010 Koder for representasjon av navn på språk - Del 4: Generelle prinsipper for koding av representasjon av navn på språk og beslektede entiteter, og retningslinjer for anvendelse Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines NS-ISO 639-5:2008 Koder for representasjon av navn på språk - Del 5: Trebokstavskode for språkfamilier og språkgrupper Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha-3 code for language families and groups NS-ISO 639-6:2009 Koder for representasjon av navn på språk - Del 6: Firebokstavskode for omfattende dekning av språkvarianter Codes for the representation of names of languages - Part 6: Alpha-4 code for comprehensive coverage of language variants NS-ISO :2011 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety signs and safety markings NS-ISO :2004+A1:2011 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 2: Prinsipper for utforming av produktsikkerhetsmerking Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product safety labels NS-ISO :2012 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 3: Prinsipper for utforming av grafiske symboler brukt i sikkerhetsskilter Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs NS-ISO :2011 Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 4: Kolorimetriske og fotometriske egenskaper ved materialer for sikkerhetsskilter Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials NS-ISO :2011 Terminologiske oppslag i standarder - Del 1: Generelle krav og presentasjonseksempler Terminological entries in standards - Part 1: General requirements and examples of presentation Tilbaketrukne norske standarder NS 4054:1983 Farger for merking Colours for identification Språk: no NS 4210:1983 Varselfarger og varselskilt Safety colours and safety signs Språk: no Listenummer: 05/2012 Side: 9 av 138

10 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 764-2:2002 Trykkpåkjent utstyr - Del 2: Størrelser, symboler og enheter Pressure equipment - Part 2: Quantities, symbols and units NS-EN :1998 Bygningsglass - Belagt glass - Del 1: Definisjoner og klassifisering Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification Språk: no 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Estetisk kirurgi tjenester Aesthetic surgery services Kommentarfrist: pren ISO rev Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører for fullmekanisert sveising og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer (ISO/DIS 14732:2012) Welding personnel - Qualification testing of welding operators for fully mechanized welding and weld setters for fully mechanized welding and automatic welding of metallic materials (ISO/DIS 14732:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Sampling procedures for inspection by variables -- Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL Kommentarfrist: ISO/DIS Sampling procedures for inspection by variables -- Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent Transport Systems -- Forward vehicle collision warning systems -- Performance requirements and test procedures Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 2: Common platform parameters using CALM Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 10 av 138

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 3: Requirements, 'Certification authority' approval procedures, and enforcement provisions for the providers of reg Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) -- Part 5: Generic vehicle information Kommentarfrist: ISO/DIS Mobile elevating work platforms - Operator training (driver) Kommentarfrist: ISO-standarder ISO 13183:2012 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Using broadcast communications ISO/TS :2012 Medical devices -- Hierarchical coding structure for adverse events -- Part 2: Evaluation codes Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) Listenummer: 05/2012 Side: 11 av 138

12 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TDS :2011) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2012 Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS Part 2: Abstract test suite (ISO/TS :2012) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 1: Charging (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2010 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 2: Communication and connection to the lower layers (ISO/TS :2010) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 3: Context data (ISO/TS :2011) CEN ISO/TS :2011 Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Electronic fee collection - Application interface definition for autonomous systems - Part 4: Roaming (ISO/TS :2011) Listenummer: 05/2012 Side: 12 av 138

13 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2006 Traffic and Traveller Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 2: Syntax, Semantics and Framing Structure (SSF) (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS :2006 Traffic and Travel Information (TTI) - TTI via Transport Protocol Expert Group (TPEG) data-streams - Part 5: Public Transport Information (PTI) application (ISO/TS :2006) CEN ISO/TS 29001:2011 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Sektorspesifikk system for kvalitetsstyring - Krav til produkt og service forsyningsorganisasjoner (ISO/DTS 29001:2010) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations (ISO/TS 29001:2010) CEN/TR :2011 Postal Services - Address databases - Part 2: Element mapping conventions, template design considerations, address templates and rendition instructions CEN/TR 15524:2011 Postal services - Customer-directed information including track and trace - General concepts and definitions CEN/TR 16040:2010 Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication CEN/TR 16092:2011 Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems CEN/TR 16332:2012 Ikke-destruktiv prøving Tolkning av NS-EN ISO/IEC for anvendelse til sertifisering av NDT-personell Non-destructive testing - Interpretation of EN ISO/IEC for NDT personnel certification application CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 1: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - Concepts, schemas and operations CEN/TS :2011 Postal Services - Hybrid Mail - Part 2: Secured electronic postal services (SePS) interface specification - ECPM Service CEN/TS 15523:2011 Posttjenester - Innleveringsbekreftelse Postal Services - Statement of mailing submission CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 1: ID-tag structure, message and binary Listenummer: 05/2012 Side: 13 av 138

14 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 2: BNB-78 Encoding Specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 3: BNB-62 encoding specification CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 4: State encoding specification for flats CEN/TS :2010 Postal services - ID-tagging of letter mail items - Part 5: 4-state encoding specification for small letters CEN/TS 16118:2012 Omsorgsbolig - Krav for tjenester gitt til eldre mennesker i omsorgsboliger Sheltered housing - Requirements for services for older people provided in a sheltered housing scheme CEN/TS 16238:2011 Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface CEN/TS 16331:2012 Electronic fee collection - Interoperable application profiles for autonomous systems Fastsatte norske standarder NS-EN 9137:2012 Systemer for kvalitetsstyring - Veiledning for anvendelse av AQAP 2011 i et system for kvalitetsstyring etter EN 9100 Quality management systems - Guidance for the Application of AQAP 2110 within an EN 9100 Quality Management System NS-EN 16194:2012 Mobile ikke-avløpstilknyttete toaletter - Krav til tjenester og produkter i forbindelse med utplassering av toaletter og sanitære produkter Mobile non-sewer-connected toilet cabins - Requirements of services and products relating to the deployment of cabins and sanitary products NS-EN ISO 13485:2012 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) NS-EN ISO 15378:2011 Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP) (ISO 15378:2011) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO 15378:2011) Listenummer: 05/2012 Side: 14 av 138

15 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Oversettelser av tidligere fastsatte norske standarder NS-ISO 26000:2010 Veiledning om samfunnsansvar Guidance on social responsibility Språk: no Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 13485:2003 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) NS-EN ISO 13485:2003/AC:2009 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) NS-EN ISO 15378:2007 Inneremballasje for medisinske produkter - Særskilte krav for bruk av ISO 9001:2000, med referanse til Good Manufactering Practice (GMP) (ISO 15375:2006) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO 15378:2006) 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren ISO Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for telling av mikroorganismer Del 1: Kolonitelling ved 30 C ved innstøpning (ISO/DIS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Fôr- og nærimgsmiddelmikrobiologi Horisontal metode for telling av mikroorganismer Del 2: Kolonitelling ved 30 C ved overflateutsæd (ISO/DIS :2012) Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Part 1: Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 15 av 138

16 07 Matematikk. Naturvitenskap ISO/DIS Microbiology of food and animal feed -- Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique Kommentarfrist: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2010/AC:2011 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2011) CEN ISO/TS 22117:2010 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Spesifikke krav og retningslinjer for kvalifikasjonsprøving ved interlaboratorie sammenlikning (ISO/TS 22117:2010) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/TS 22117:2010) CEN ISO/TS :2010/AC:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method - Technical Corrigendum 1 (ISO/TS :2010/Cor 1:2011) CEN ISO/TS :2003/A1:2011 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Retningslinjer for produksjon av dyrkingsmedier - Del 2: Praktiske retningslinjer for kontroll av dyrkingsmedier - Endringsblad 1: Test mikroorganismer for vanlige dyrkningsmedier (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media (ISO/TS :2003/AMD 1:2011) CEN ISO/TS 13830:2011 Veiledning om merking av produserte nano objekter og produkter som inneholder produserte nano objekter (ISO/TS 13830:2011) Guidance on the labelling of manufactured nano-objects and products containing manufactured nano-objects (ISO/TS 13830:2011) CEN/TR 15449:2011 Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures Geographic information - Standards, specifications, technical reports and guidelines, required to implement Spatial Data Infrastructures CEN/TR 16059:2010 Matanalyse Ytelseskriterier for enkelte laboratorie validerte metoder av analyse for bestemmelse av mykotoksiner Food analysis - Performance criteria for single laboratory validated methods of analysis for the determination of mycotoxins CEN/TS :2012 Næringsmidler - Påvisning av matallergener med molekylærbiologiskemetoder - Del 2: Selleri (Apium graveolens) - Kvalitative fastsettelse av en bestemt DNA sekvens i kokte pølser ved real-time PCR Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Qualitative determination of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR Listenummer: 05/2012 Side: 16 av 138

17 11 Helsevesen, Teknikk 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 7405:2008/prA1 Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry - Amendment 1 (ISO 7405:2008/DAM 1:2012) Kommentarfrist: EN ISO :2010/prA1 Infusjonsutstyr til medisinsk bruk - Del 4: Infusjonsutstyr til engangsbruk med falltilførsel (ISO :2010/DAM 1:2011) Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed (ISO :2010/DAM 1:2011) Kommentarfrist: EN ISO :2011/prA1 Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 6: Isolatorsystemer (ISO :2005/DAM 1:2012) Aseptic processing of health care products - Part 6: Isolator systems (ISO :2005/DAM 1:2012) Kommentarfrist: EN ISO 21536:2009/prA1 Ikke-aktive kirurgiske implantater - Implantater til erstatning av ledd - Spesielle krav for kneleddsimplantater (ISO 21536:2007/DAmd 1:2012) Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants - Amendment 1 (ISO 21536:2007/DAM 1:2012) Kommentarfrist: pren Estetisk kirurgi tjenester Aesthetic surgery services Kommentarfrist: pren ISO Anestesi- og respirasjonsutstyr - Koniske koblingsstykker - Del 1: Han- og hunkoner (ISO/DIS :2012) Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and sockets (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO 5367 Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors (ISO/DIS 5367:2012) Kommentarfrist: pren ISO Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 17 av 138

18 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Dentistry - Minimal dental implant data set for clinical use (ISO/DIS 16498:2012) Kommentarfrist: pren ISO Dentistry - Adhesion - Notched-edge shear bond strength test (ISO/DIS 29022:2012) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7405:2008/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2010/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO :2005/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment -- Conical connectors -- Part 1: Cones and sockets Kommentarfrist: ISO/DIS Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and sockets Kommentarfrist: ISO/DIS 5367 Breathing tubes intended for use with anaesthetic apparatus and ventilators (Revision of second edition (ISO 5367:1991) Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 25: Batteries and chargers for powered wheelchairs - Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Optics and photonics -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 1: General requirements Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 18 av 138

19 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Medical suction equipment - Part 2: Manual powered suction equipment (Revision of ISO :1992) Kommentarfrist: ISO/DIS Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from vacuum or pressure source [Revision of first edition (ISO :1992)] Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Minimal dental implant data set for clinical use Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Dental dam technique -- Part 1: Hole punch Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Adhesion -- Notched-edge shear bond strength test Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-67: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen-conserving equipment Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2012 Implants for surgery -- Ceramic materials -- Part 2: Composite materials based on a high-purity alumina matrix with zirconia reinforcement ISO :2012 Pen systems -- Part 3: Seals for pen-injectors for medical use ISO/TS 10974:2012 Assessment of the safety of magnetic resonance imaging for patients with an active implantable medical device ISO/TS :2012 Medical devices -- Hierarchical coding structure for adverse events -- Part 2: Evaluation codes Erstatter A00008:20: ISO/TS 23810:2012 Cardiovascular implants and artificial organs -- Checklist for preoperative extracorporeal circulation equipment setup Erstatter A00008:20: Listenummer: 05/2012 Side: 19 av 138

20 11 Helsevesen, Teknikk Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR 22411:2011 Ergonomiske data og retningslinjer for bruk av ISO/IEC Guide 71 i forbindelse med produkter og tjenester som skal møte behovene til eldre personer og personer med nedsatt funksjonsevne (ISO/TR 22411:2008) Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities (ISO/TR 22411:2008) Fastsatte norske standarder NS-EN ISO 5360:2012 Anestesifordampere - Medikamentspesifikke fyllesystemer (ISO 5360:2012) Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2012) NS-EN ISO :2012 Tannpleie - Kompatibilitetsprøving - Del 1: Materialer av metallbundet porselen (ISO :2012) Dentistry - Compatibility testing - Part 1: Metal-ceramic systems (ISO :2012) NS-EN ISO :2006/A1:2012 Endringsblad A1 - Oftalmiske implantater - Intraokulære linser - Del 7: Kliniske undersøkelser (ISO :2006/Amd 1:2012) Amendment A1 - Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO :2006/Amd 1:2012) NS-EN ISO 13485:2012 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) NS-EN ISO 15378:2011 Innerste pakningsmaterialer til legemidler - Særskilte krav ved bruk av ISO 9001:2008, med referanse til god produksjonspraksis (GMP) (ISO 15378:2011) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO 15378:2011) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN ISO 5360:2009 Anestesimiddel-fordampere - Medikament-spesifikke fyllesystemer (ISO 5360:2006) Anaesthetic vaporizers - Agent-specific filling systems (ISO 5360:2006) NS-EN ISO 9693:2000 Restaureringsmaterialer av metallbundet porselen til tannbehandling (ISO 9693:1999) Metal-ceramic dental restorative systems (ISO 9693:1999) NS-EN ISO 13485:2003 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) Listenummer: 05/2012 Side: 20 av 138

21 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 13485:2003/AC:2009 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) NS-EN ISO 14155:2011 Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - God klinisk praksis (ISO 14155:2011) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011) NS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Rettelsesblad AC - Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - God klinisk praksis (ISO 14155:2011/Cor 1:2011) Corrigendum AC - Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011/Cor 1:2011) NS-EN ISO 15378:2007 Inneremballasje for medisinske produkter - Særskilte krav for bruk av ISO 9001:2000, med referanse til Good Manufactering Practice (GMP) (ISO 15375:2006) Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO 15378:2006) 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren 54-2 rev Brannalarmanlegg - Del 2: Kontroll- og signalutstyr Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment Kommentarfrist: pren rev Brannalarmanlegg - Del 10: Flammedetektorer - Punktdetektorer Fire detection and fire alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors Kommentarfrist: pren Fire detection and fire alarm system - Part 31: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors Kommentarfrist: pren Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 21 av 138

22 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Secure storage units - Requirements, classification and methods of tests for resistance to burglary - Part 2: Deposit systems Kommentarfrist: pren Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact - Part 2: Motorcyclists' back protectors - Requirements and test methods Kommentarfrist: pren Transportbånd - Prøving av flambarhet ved brannsimulering - Del 1: Prøvinger med propanbrennere Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane burner tests Kommentarfrist: pren rev Tanker for transport av farlig gods - Prøving, inspeksjon og merking av metalliske tanker Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks Kommentarfrist: pren Flytehjelpemidler for svømmeopplæring - Del 1: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for flytehjelpemidler til å ha på seg Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn Kommentarfrist: pren Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held Kommentarfrist: pren Flytehjelpemidler for svømmeopplæring - Del 3: Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for flyteseter Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats to be worn Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes Kommentarfrist: pren Prøvingsmetoder for å bestemme bidraget til lastbærende komponenters brannmotstand Del5 Påført beskyttelse av samvirkekomponenter av betong og stålprofiler Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite members Kommentarfrist: pren Protective gloves for professional motorcycle riders - Requirements and test methods Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 22 av 138

23 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Water quality - Guidance for the routine sampling and pre-treatment of benthic diatoms from rivers and lakes Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters Kommentarfrist: pren Water quality - Guidance for the identification, enumeration and interpretation of benthic diatom samples from rivers and lakes Kommentarfrist: pren Røykvarslere Smoke alarm devices Kommentarfrist: pren Characterization of sludges - Laboratory chemical conditioning procedure Kommentarfrist: pren Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assesmblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows Kommentarfrist: pren Karakterisering av avfall - Bestemmelse av brennverdi Characterization of waste - Determination of gross calorific value and calculation of net calorific value Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Determination of gross calorific value and calculation of net calorific value Kommentarfrist: pren Characterization of waste - Determination of Brominated Flame Retardants (BFR) in Solid Waste Kommentarfrist: pren Assessment of emissions of regulated dangerous substances from coatings into indoor air - Sampling, conditioning and testing Kommentarfrist: pren Waste management - Waste visual elements Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 23 av 138

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Air quality - Biomonitoring with lichens - Assessing epiphytic lichen diversity Kommentarfrist: pren Air quality - Biomonitoring with mosses - Accumulation of atmospheric contaminants in mosses collected in situ: from the collection to the preparation of samples Kommentarfrist: pren Materialers påvirkning på drikkevann - Økning av mikrobiell vekst (EMG) Influence of materials on water for human consumption - Enhancement of microbial growth (EMG) Kommentarfrist: pren ISO Workplace atmospheres - Pumps for personal sampling of chemical and biological agents - Requirements and test methods (ISO/DIS 13137:2012) Kommentarfrist: pren ISO Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 3: General principles for the design and testing of pressuresensitive bumpers, plates, wires and similar devices (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO rev Miljøstyring - Evaluering av miljøprestasjon - Retningslinjer (ISO/DIS 14031:2012) Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO/DIS 14031:2012) Kommentarfrist: pren ISO Plast - Utvikling og bruk av mellomskala-brannprøving av plastprodukter - Del 1: Generell veiledning (ISO/DIS :2012) Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance (ISO/DIS :2012) Kommentarfrist: pren ISO Soil quality - Effects of pollutants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Determination of effects on reproduction (ISO/DIS 16387:2012) Kommentarfrist: pren ISO Emballasje - Transportemballasje for farlig gods - Prøvingsmetoder Packaging - Transport packaging for dangerous goods - Test methods (ISO/DIS 16495:2012) Kommentarfrist: pren ISO rev Sikkerhetssko med beskyttelse mot kutt fra kjedesager (ISO/DIS 17249:2012) Safety footwear with resistance to chain saw cutting (ISO/DIS 17249:2012) Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 24 av 138

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Soil quality - Digital exchange of soil-related data (ISO/DIS 28258:2012) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DGuide 78 Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards Kommentarfrist: ISO/DIS Mechanical vibration and shock - Free, mechanical impedance of the human hand-arm system at the friving point Kommentarfrist: ISO/DIS Mekaniske vibrasjoner og støt - Mekanisk punktimpedans av menneskets hånd-arm-system Mechanical vibration and shock -- Mechanical impedance of the human hand-arm system at the driving point Kommentarfrist: ISO/DIS Utvendige branneksponering av tak - Del 2: Klassifisering av tak External fire exposure to roofs -- Part 2: Classification of roofs Kommentarfrist: ISO/DIS External fire exposure to roofs -- Part 2: Classification of roofs Kommentarfrist: ISO/DIS Ships and marine technology -- Risk assessment on anti-fouling systems on ships -- Part 2: Marine environmental risk assessment method for anti-fouling systems on ships using biocidally active substances Kommentarfrist: ISO/DIS Workplace atmospheres -- Pumps for personal sampling of chemical and biological agents -- Requirements and test methods Kommentarfrist: ISO/DIS Safety of machinery -- Pressure-sensitive protective devices -- Part 3: General principles for the design and testing of pressuresensitive bumpers, plates, wires and similar devices Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 25 av 138

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Safety of machinery -- Pressure-sensitive protective devices -- Part 3: General principles for the design and testing of pressuresensitive bumpers, plates, wires and similar devices Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC) Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing for protection against liquid chemicals - Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure Kommentarfrist: ISO/DIS Clothing for protection against liquid chemicals -- Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines Kommentarfrist: ISO/DIS Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines Kommentarfrist: ISO/DIS Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification and communication Kommentarfrist: ISO/DIS Radiological protection -- Recommendations for dealing with discrepancies between personal dosimeter systems used in parallel Kommentarfrist: ISO/DIS Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Effects of pollutants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) -- Determination of effects on reproduction and survival Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Effects of pollutants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) -- Determination of effects on reproduction Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 26 av 138

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Safety footwear with resistance to chain saw cutting Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of arsenic and antimony -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of selenium -- Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of selenium -- Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) Kommentarfrist: ISO/DIS Protective clothing - Test methods for clothing providing protection against chemicals -- Part 5: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (manikin spray test) Kommentarfrist: ISO/DIS Measurement of radioactivity in the environment -- Soil -- Part 7: In situ measurement of gamma-emitting radionuclides Kommentarfrist: ISO/DIS Radiation protection -- Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics Kommentarfrist: ISO/DIS Radiation protection -- Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics Kommentarfrist: ISO/DIS Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy Kommentarfrist: ISO/DIS Soil quality -- Digital exchange of soil-related data Kommentarfrist: Listenummer: 05/2012 Side: 27 av 138

28 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet ISO/DIS Soil quality -- Assessment of genotoxic effects on higher plants -- Vicia faba micronucleus test Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2012 Indoor air -- Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers ISO 28802:2012 Ergonomics of the physical environment -- Assessment of environments by means of an environmental survey involving physical measurements of the environment and subjective responses of people ISO 28803:2012 Ergonomics of the physical environment -- Application of International Standards to people with special requirements ISO/TR :2012 Ergonomics of human-system interaction -- Part 331: Optical characteristics of autostereoscopic displays ISO/TS :2012 Ergonomics of human-system interaction -- Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices Erstatter A00008:20:016876,A00008:20: ISO/TS 14033:2012 Environmental management -- Quantitative environmental information -- Guidelines and examples Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TR :2011 Basale kroppsmål for teknologisk design Del 2: Statistisk oppsummering av kroppsmål for individuelle ISO populasjoner (ISO/TR :2010) Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from individual ISO populations (ISO/TR :2010) CEN ISO/TR :2011 Ergonomi for samhandling mellom menneske og system Del 100: Innføring i standarder relatert til software-ergonomi (ISO/TR :2010) Ergonomics of human-system interaction - Part 100: Introduction to standards related to software ergonomics (ISO/TR :2010) CEN/TR 614-3:2010 Maskinsikkerhet - Del 3: Ergonomiske prinsipper for konstruksjon av mobilt maskineri Safety of machinery - Part 3: Ergonomic principles for the design of mobile machinery CEN/TR :2012 Skadereduserende vegtiltak - Del 6: Fotgjengerrekkverk / Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system, Pedestrian Parapet Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets Listenummer: 05/2012 Side: 28 av 138

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-26 Listenummer: 8/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2014 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-04-22 Listenummer: 7/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2015 Side: 1 av 111 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-08-25 Listenummer: 13/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2014 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-06 Listenummer: 09/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2012 Side: 1 av 143 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-02-26 Listenummer: 3/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2013 Side: 1 av 145 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-25 Listenummer: 6/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2015 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-02-16 Listenummer: 02/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2012 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-03-11 Listenummer: 5/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2015 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-09-27 Listenummer: 10/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2012 Side: 1 av 134 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-09-09 Listenummer: 14/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-11-12 Listenummer: 17/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-16 Listenummer: 8/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2011 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-07-09 Listenummer: 11/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2014 Side: 1 av 132 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-03 Listenummer: 9/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2017 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-06-24 Listenummer: 11/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2015 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-04 Listenummer: 1/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2017 Side: 1 av 101 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-02 Listenummer: 5/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2017 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann

Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Nordiske krav for begrensning av utlekking av metaller til drikkevann Christian J. Engelsen Senior Scientist, PhD 1 Contents Health effects Criteria in Nordic countries today Short introduction of MaiD

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-01 Listenummer: 3/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2017 Side: 1 av 99 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-22 Listenummer: 9/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2015 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer