Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiseringsprosjekter og nye standarder"

Transkript

1 Annonseringsdato: Listenummer: 14/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2009 Side: 1 av 175

2 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO :2005/prA1 Skap og disker for oppbevaring og utstilling av kjøle- og frysevarer - Del 1: Terminologi - Endringsblad 1 (ISO :2005/DAM 1:2009) Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary - Amendment 1 (ISO :2005/DAM 1:2009) Kommentarfrist: pren Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements Kommentarfrist: pren Transportable gassflasker - Kjennetegn (unntatt LPG) - Del 3: Fargekoding Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 3: Colour coding Kommentarfrist: pren Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Fire fighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Kommentarfrist: pren Lys og belysning - Grunnleggende termer og kriterier for angivelse av krav til belysning Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements Kommentarfrist: pren European Ordering Rules - Ordering of characters from Latin, Greek, Cyrillic, Georgian and Armenian scripts Kommentarfrist: pren Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer for oppvarming og avkjøling av rom- Del 1:Termer og definisjoner Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms and definitions Kommentarfrist: pren Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 4: Function groups Kommentarfrist: pren Lær - Terminologi - Nøkkel definisjon for lærhandel Leather - Terminology - Key definitions for the leather trade Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 2 av 175

3 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon pren Non destructive testing - Radiation method - Computed tomography - Part 1: Terminology Kommentarfrist: pren ISO 772 Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO/DIS 772:2009) Kommentarfrist: pren ISO 772 Hydrometry - Vocabulary and symbols (ISO/DIS 772:2009) Kommentarfrist: pren ISO Tissue paper and tissue products - Part 1: General principles for the use of terms (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 7010:2003/DAmd 57 Safety sign W025: Warning; Counter rotating rollers Kommentarfrist: ISO :2002/DAmd 1 Mekanisk vibrasjon - Vibrasjoner av roterende maskiner utstyrt med aktive magnetkulelagre - Del 1: Terminologi - Tillegg 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials Kommentarfrist: ISO/DIS 7010 Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs Kommentarfrist: ISO/DIS Technical product documentation -- Use of main documents Kommentarfrist: ISO/DIS Tissue paper and tissue products -- Part 1: General principles for the use of terms Kommentarfrist: ISO/DIS Packaging -- Linear bar code and two dimensional symbols for product packaging Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 3 av 175

4 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon ISO/DIS Language resource management -- Persistent identification and access in language technology applications Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- Digital object identifer system Kommentarfrist: ISO/DIS Information and documentation -- International Standard Name Identifier (ISNI) Kommentarfrist: ISO/DIS Hydrometry -- Vocabulary and symbols Kommentarfrist: ISO-standarder ISO Guide 73:2009 Risk management -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 704:2009 Terminology work -- Principles and methods Erstatter A00008:20: ISO 7131:2009 Earth-moving machinery -- Loaders -- Terminology and commercial specifications Erstatter A00008:20:002117,A00008:20: ISO 10991:2009 Micro process engineering -- Vocabulary ISO 12706:2009 Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 16894:2009 Wood-based panels -- Oriented strand board (OSB) -- Definitions, classification and specifications Listenummer: 14/2009 Side: 4 av 175

5 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Roundness - Part 1: Vocabulary and parameters of roundness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS :2007 Geometrical product specifications (GPS) - Flatness - Part 2: Specification operators (ISO/TS :2003) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TR 13233:2007/AC:2007 Advanced technical ceramics - Notations and symbols CEN/TS 15679:2007 Varmebehandlet tre - Definisjoner og egenskaper Thermal Modified Timber - Definitions and characteristics CEN/TS 15810:2008 Grafiske symboler for bruk på utstyr i integrerte tekniske bygningsinstallasjoner ITB Graphical symbols for use on integrated building automation equipment Fastsatte norske standarder NS :2009 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del 4: Termer og definisjoner og forkortelser Specification texts for building, construction and installations - Part 4: Terms, definitions and abbreviations NS-EN 520:2004+A1:2009 Gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods Listenummer: 14/2009 Side: 5 av 175

6 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 934-3:2009 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 3: Tilsetningsstoffer for murmørtel - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labelling NS-EN 13707:2004+A2:2009 Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av asfalt med stamme - Definisjoner og kjennetegn Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics NS-EN 14618:2009 Agglomeratstein - Terminologi og klassifisering Agglomerated stone - Terminology and classification NS-EN ISO 676:2009 Kryddere og smakstilsetninger - Botanisk nomenklatur (ISO 676:1995, innbefattet Cor 1:1997) Spices and condiments - Botanical nomenclature (ISO 676:1995, including Cor 1:1997) NS-EN ISO 4063:2009 Sveising og beslektede metoder - Nomenklatur for metoder og referansenummer (ISO 4063:2009) Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009) NS-EN ISO 5492:2009 Sensorisk analyse - Terminologi (ISO 5492:2008) Sensory analysis - Vocabulary (ISO 5492:2008) NS-EN ISO :2009 Motstandssveising - Terminologi - Del 1: Punkt-, knast- og sømsveising (ISO :2009) Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO :2009) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 520:2004 Gipsplater - Definisjoner, krav og prøvingsmetoder Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods NS-EN 934-3:2003 Tilsetningsstoffer for betong, mørtel og injiseringsmasse - Del 3: Tilsetningsstoffer for murmørtel - Definisjoner, krav, samsvar, merking og etikettering - (innbefattet rettelsesblad AC:2005) Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling - (Corrigendum AC:2005 incorporated) NS-EN 13707:2004 Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av asfalt med stamme - Definisjoner og kjennetegn Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics Listenummer: 14/2009 Side: 6 av 175

7 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon NS-EN 13707:2004/A1:2006 Endringsblad A1 - Tetningsmaterialer på rull - Takbelegg av asfalt med stamme - Definisjoner og kjennetegn Amendment A1 - Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics NS-EN 14618:2005 Agglomeratstein - Terminologi og klassifisering Agglomerated stone - Terminology and classification NS-EN ISO 4063:2000 Sveising og beslektede metoder - Nomenklatur for metoder og referansenummer (ISO 4063:1998) Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:1998) /en/de 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - europeiske (CEN) pren Facility Management - Part 3: Guidance how to achieve/ensure quality in Facility Management Kommentarfrist: pren Taxonomy of Facility Management - Classification and Structures Kommentarfrist: pren Facility Management - Part 5: Guidance on the development and improvement of processes Kommentarfrist: pren Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement Kommentarfrist: pren ISO Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging (ISO/DIS 12855:2009) Kommentarfrist: pren ISO/IEC Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems and requirements for third-party certification auditing of management systems - Part 2: Requirements for third party certification auditing of management systems (ISO/IEC/DIS :2009) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 7 av 175

8 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO/DIS Non-destructive testing -- Performance based qualification Kommentarfrist: ISO/DIS Electronic fee collection -- Information exchange between service provision and toll charging Kommentarfrist: ISO/DIS Guidance on social responsibility Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- Non-IP networking Kommentarfrist: ISO/DIS Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- IPv6 Networking Kommentarfrist: ISO-standarder ISO Guide 73:2009 Risk management -- Vocabulary Erstatter A00008:20: ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization -- A quality management approach Erstatter A00008:20: ISO 9362:2009 Banking -- Banking telecommunication messages -- Business identifier code (BIC) Erstatter A00008:20: ISO 17264:2009 Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Interfaces Erstatter A00008:20: ISO 17267:2009 Intelligent transport systems -- Navigation systems -- Application programming interface (API) ISO :2009 Financial services -- UNIversal Financial Industry message scheme -- Part 6: Message Transport Characteristics Listenummer: 14/2009 Side: 8 av 175

9 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport ISO :2009 Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 1: General principles and concepts ISO 24978:2009 Intelligent transport systems -- ITS Safety and emergency messages using any available wireless media -- Data registry procedures ISO 25111:2009 Intelligent transport systems -- Communications access for land mobiles (CALM) -- General requirements for using public networks ISO 31000:2009 Risk management -- Principles and guidelines ISO/TS 12813:2009 Electronic fee collection -- Compliance check communication for autonomous systems CEN Workshop Agreements CWA 16026:2009 Standardisation of Online Dispute Resolution Tools CWA 16030:2009 Code of practice for implementing quality in mobility management in small and medium sized cities Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS 17574:2009 Veitransporttelematikk - Elektronisk avgiftsinnkreving (EFC) - Retningslinjer for EFC sikkerhetsprofiler Electronic fee collection - Guidelines for security protection profiles (ISO/TS 17574:2009) CEN ISO/TS :2007 Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and groundwater measurements - Part 3: Conformity assessment of enterprises and personnel by third party (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 1: Arkitektur Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 1: Architecture (ISO/TS :2007) CEN ISO/TS :2007 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 2: Driftskrav Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 2: Operational requirements (ISO/TS :2007) Listenummer: 14/2009 Side: 9 av 175

10 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 3: Kjøretøydata Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008 Automatisk kjøretøy- og utstyrsidentifisering - Elektronisk registrering (ERI) for kjøretøy - Del 4: Sikker kommunikasjon ved bruk av asymmetrisk teknikk Automatic vehicle and equipment identification - Electronic Registration Identification (ERI) for vehicles - Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS 25110:2008 Intelligente transportsystemer - Elektronisk avgiftsinnkreving - Definisjon av grensesnitt mellom betalingskort og kjøretøyenhet (OBU) med kortleser Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/TS 25110:2008) CEN/TR 10345:2008 Guideline for statistical data treatment of inter laboratory tests for validation of analytical methods CEN/TR :2009 Forebygging av kriminalitet - Byplanlegging og prosjektering av bygninger - Del 7: Planlegging og retningslinjer for offentlig transport midler Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 7: Design and management of public transport facilities CEN/TR :2009 Petroleum products - Guide for good housekeeping - Part 3: Prevention of cross contamination CEN/TR 15735:2008 Postal services - Quality of service - Distance to access points CEN/TS 15448:2006/AC:2007 Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) CEN/TS 15511:2008 Posttjenester - Tjenestekvalitet - Tilgjengelig informasjon om posttjenester Postal services - Quality of service - Information available on postal services CEN/TS 15722:2009 Veitransporttelematikk - ESikkerhet - Mangler Road transport and traffic telematics - ESafety - ECall minimum set of data (MSD) CEN/TS 15873:2009 Postal Services - Open Standard Interface - Address Data File Format for OCR/VCS Dictionary Generation CEN/TS 99001:2008 Business support - Support services provided to small enterprises - Terminology, quality and performance Listenummer: 14/2009 Side: 10 av 175

11 03 Sosiologi. Tjenester. Bedriftsorganisasjon og -ledelse. Administrasjon. Transport Fastsatte norske standarder NS-EN 9100:2009 Aerospace series - Quality management systems - Requirements (based on ISO 9001:2000) and Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing (based on ISO 9001:1994) NS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 Rettelsesblad AC - Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008/Cor 1:2009) NS-EN ISO 13485:2003/AC:2009 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Tilbaketrukne norske standarder NS-EN 45503:1996 Attestasjonsstandard for vurdering av prosedyrer ved kontraktstildeling for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon Attestation Standard for the assessment of contract award procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunication sectors /en NS-EN ISO 13485:2003/AC:2007 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 14729:2001/prA1 Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/DAM1:2009) Kommentarfrist: EN ISO 16140:2003/prA1 Fôr- og næringsmiddelmikrobiologi - Veileder for validering av alternative metoder (ISO 16140:2003/DAM1:2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods - Amendment 1: Interlaboratory study on quantitative methods (ISO 16140:2003/DAM1:2009) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 11 av 175

12 07 Matematikk. Naturvitenskap Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 16140:2003/DAmd 1 Interlaboratory study on quantitative methods Kommentarfrist: ISO-standarder ISO :2009 Sterilization of medical devices -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process Erstatter A00008:20: Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2009 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS :2009) CEN ISO/TS 27687:2008 Nanoteknologi - Terminologi and definisjoner for nanopartikler (ISO/TS 27687:2007) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplat (ISO/TS 27687:2008) CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) CEN/TS 15790:2008 Dyrefôr - PCR typing av probiotiske Saccharomyces cerevisiae (gjær) Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) 11 Helsevesen, Teknikk Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN ISO 14729:2001/prA1 Øyeoptikk - Vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Mikrobiologiske krav og prøvingsmetoder for produkter og hygienisk håndtering av kontaktlinser Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 (ISO 14729:2001/DAM1:2009) Kommentarfrist: pren Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels Kommentarfrist: pren Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface conditions Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 12 av 175

13 11 Helsevesen, Teknikk pren Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements Kommentarfrist: pren Symbol for use in the labelling of medical devices - Requirements for labelling of medical devices containing phthalates Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Roterende instrumenter - Skaft - Del 1: Skaft laget av metall (ISO/DIS :2009) Dental rotary instruments - Shanks - Part 1: Shanks made of metals (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO 3107 Dentistry - Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO/DIS 3107:2009) Kommentarfrist: pren ISO Tannpleie - Diamantbor - Del 2: kiver (ISO/DIS :2009) Dentistry - Rotary diamond instruments - Part 2: Discs (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Optics and optical instruments - Focimeters - Part 1: General purpose instruments (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO 8624 Øyeoptikk - Brilleinnfatninger - Oppmålingssystem og terminologi (ISO/DIS 8624:2009) Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology (ISO/DIS 8624:2009) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Kontaktlinser og kontaklinseprodukter - Bestemmelse av opptak og avgivelse av konserveringsmidler (ISO/DIS 11986:2009) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release (ISO/DIS 11986:2009) Kommentarfrist: pren ISO Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 1: Sunglasses for general use (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - God klinisk praksis (ISO/DIS 14155:2008) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO/DIS 14155:2009) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 13 av 175

14 11 Helsevesen, Teknikk pren ISO Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO/DIS 14155:2009) Kommentarfrist: pren ISO Øyeoptikk - Kontaklinser og vedlikeholdsutstyr for kontaktlinser - Grunnleggende krav (ISO/DIS 14534:2009) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Fundamental requirements (ISO/DIS 14534:2009) Kommentarfrist: pren ISO Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Sharps protection features for single-used hypodermic needles, catheters, introducers for catheters and needles used for blood sampling (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 14729:2001/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Shanks for rotary instruments -- Part 1: Shanks made of metals Kommentarfrist: ISO/DIS 3107 Dentistry -- Zinc oxide/eugenol cements and zinc oxide/non-eugenol cements Kommentarfrist: ISO/DIS Wheelchairs -- Part 28: Requirements and test methods for stair-climbing devices Kommentarfrist: ISO/DIS Dentistry -- Rotary diamond instruments -- Part 2: Discs Kommentarfrist: ISO/DIS Injection containers and accessories -- Part 6: Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 14 av 175

15 11 Helsevesen, Teknikk ISO/DIS Optics and optical instruments -- Focimeters -- Part 1: General purpose instruments Kommentarfrist: ISO/DIS 8624 Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Measuring system and terminology Kommentarfrist: ISO/DIS Assistive products for persons with disability -- Wheelchair containment and occupant retention systems for rearward-facing wheelchair-seated passengers -- Part 1: Systems for accessible transport vehicles designed for use by both sitting and standing passengers Kommentarfrist: ISO/DIS Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Fundamental requirements Kommentarfrist: ISO/DIS Urine-absorbing aids -- General guidance on evaluation Kommentarfrist: ISO/DIS Sharps injury protection -- Requirements and test methods -- Part 1: Sharps protection features for single-used hypodermic needles, catheters, introducers for catheters and needles used for blood sampling Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation Kommentarfrist: ISO/DIS Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors Kommentarfrist: ISO/DIS Clinical investigation of medical devices for human subjects -- Good clinical practice Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 15 av 175

16 11 Helsevesen, Teknikk ISO-standarder ISO 4049:2009 Dentistry -- Polymer-based restorative materials Erstatter A00008:20: ISO :2009 Wheelchairs -- Part 9: Climatic tests for electric wheelchairs Erstatter A00008:20: ISO :2009 Infusion equipment for medical use -- Part 6: Freeze drying closures for infusion bottles Erstatter A00008:20: ISO 8612:2009 Ophthalmic instruments -- Tonometers Erstatter A00008:20: ISO :2009 Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management process Erstatter A00008:20: ISO :2008/Cor 1:2009 ISO :2009 Sterilization of medical devices -- Microbiological methods -- Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process Erstatter A00008:20: ISO 11980:2009 Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Guidance for clinical investigations Erstatter A00008:20:003471,A00008:20: ISO :2009 Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load control and corresponding environmental conditions for test Erstatter A00008:20: ISO :2009 Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 2: Methods of measurement Erstatter A00008:20: ISO 14937:2009 Sterilization of health care products -- General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices Erstatter A00008:20:025989,A00008:20: Listenummer: 14/2009 Side: 16 av 175

17 11 Helsevesen, Teknikk ISO 21969:2009 High-pressure flexible connections for use with medical gas systems Erstatter A00008:20: ISO 21987:2009 Ophthalmic optics -- Mounted spectacle lenses ISO 26782:2009/Cor 1:2009 ISO :2009 Medical electrical equipment -- Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement Rapporter fra CEN (CR) CEN ISO/TS :2008 Sterilisering av helsetjenesteprodukter Etylenoksid Del 2: Retningslinjer for anvendelse av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008) CEN ISO/TS :2008/AC:2009 Sterilization of health care products - Ethylene oxide - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2008/Cor 1:2009) CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Fuktig varme - Del 2: Veiledning for bruk av ISO (ISO/DTS :2008) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO (ISO/TS :2009) CEN/TR 12401:2009 Tannpleie - Veiledning for klassifisering av medisinsk utstyr brukt i tannpleien Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories CEN/TR 15753:2008 Emballasje - Pakningsvedlegg til medisiner - Braille og andre skriftformater for synshemmede Packaging - Package leaflets for medicinal products - Braille and other formats for visually impaired people CEN/TR 15831:2009 Metode for kompresjonsprøving av strømper til medisinsk bruk Method for testing compression in medical hosiery CEN/TR 15913:2009 Kriterier for utforming av tilskueranlegg for tilskuere med nedsatt funksjonsevne Spectator facilities - Layout criteria for viewing area for spectators with special needs CEN/TS 15209:2008 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein Tactile paving surface indicators produced from concrete, clay and stone Listenummer: 14/2009 Side: 17 av 175

18 11 Helsevesen, Teknikk Fastsatte norske standarder NS-EN 455-4:2009 Engangshansker til medisinsk bruk - Del 4: Krav og prøving for holdbarhetskrav Medical gloves for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination NS-EN 794-3:1998+A2:2009 Lungeventilatorer - Del 3: Særlige krav til rednings- og transportventilatorer Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators NS-EN :2005+A1:2009 Trakeostomituber - Del 2: Barnetuber (ISO :2001, modifisert) Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO :2001, modified) NS-EN 1782:1998+A1:2009 Trakealtuber og tilpasningsstykker Tracheal tubes and connectors NS-EN 1820:2005+A1:2009 Anestesibager (ISO 5362:2000, modifisert) Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified) NS-EN :2007+A1:2009 Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 1: Forstøversystemer og deres komponenter Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components NS-EN :2002+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 1: Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products NS-EN :2004+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 2: Prøvingsmetoder Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods NS-EN :2006+A1:2009 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 3: Ytelseskrav og ytelsesnivåer Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 3: Performance requirements and performance levels NS-EN 14180:2003+A2:2009 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Formaldehydsteriliseringsprosesser - Krav og prøving Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing Listenummer: 14/2009 Side: 18 av 175

19 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 Tannpleie - Rotkanalinstrumenter - Del 4: Hjelpeinstrumenter (ISO :2009) Dentistry - Root canal instruments - Part 4: Auxiliary instruments (ISO :2009) NS-EN ISO 4073:2009 Tannpleie - Informasjonssystem for lokalisering av tannpleieutstyr i tannbehandlingsrommet (ISO 4073:2009) Dentistry - Information system on the location of dental equipment in the working area of the oral health care provider (ISO 4073:2009) NS-EN ISO 8596:2009 Øyeoptikk - Prøving av synsskarphet - Standardoptotype og presentasjonen av den (ISO 8596:2009) Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard optotype and its presentation (ISO 8596:2009) NS-EN ISO 9168:2009 Tannpleie - Slangetilkoblinger for luftdrevne håndstykker (ISO 9168:2009) Dentistry - Hose connectors for air driven dental handpieces (ISO 9168:2009) NS-EN ISO :2009 Tannpleie - Myke foringsmaterialer til avtakbare proteser - Del 2: Materialer for langtidsbruk (ISO :2009) Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use (ISO :2009) NS-EN ISO 10341:2009 Øyeoptiske instrumenter - Foroptere (ISO 10341:2009) Ophthalmic instruments - Refractor heads (ISO 10341:2009) NS-EN ISO 10343:2009 Øyeoptiske instrumenter - Oftalmometre (ISO 10343:2009) Ophthalmic instruments - Ophthalmometers (ISO 10343:2009) NS-EN ISO 10940:2009 Øyeoptiske instrumenter - Funduskamera (ISO 10940:2009) Ophthalmic instruments - Fundus cameras (ISO 10940:2009) NS-EN ISO 10944:2009 Øyeoptiske instrumenter - Synoptofor (ISO 10944:2009) Ophthalmic instruments - Synoptophores (ISO 10944:2009) NS-EN ISO 11981:2009 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Bestemmelse av fysisk forenlighet mellom vedlikeholdsprodukter og kontaktlinser (ISO 11981:2009) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses (ISO 11981:2009) NS-EN ISO 13485:2003/AC:2009 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003/Cor 1:2009) Listenummer: 14/2009 Side: 19 av 175

20 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO :2009 Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til humant bruk - Del 1: Generelle krav (ISO :2003) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1: General requirements (ISO :2003) NS-EN ISO :2009 Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til humant bruk - Del 2: Planer for kliniske undersøkelser (ISO :2003) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 2: Clinical investigation plans (ISO :2003) NS-EN ISO 14971:2009 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2007, korrigert versjon ) Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version ) NS-EN ISO 15254:2009 Øyeoptikk og øyeoptiske instrumenter - Elektrooptiske hjelpemidler for personer med nedsatt synsevne (ISO 15254:2009) Ophthalmic optics and instruments - Electro-optical devices for enhancing low vision (ISO 15254:2009) NS-EN ISO 16061:2009 Instrumenter til bruk i forbindelse med ikke-aktive kirurgiske implantater - Generelle krav (ISO 16061:2008 korrigert versjon ) Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2008, Corrected version ) NS-EN ISO 22794:2009 Tannpleie - Implanterbare materialer for benfylling og forsterkning i oral og maxillofacial kirurgi - Innhold av teknisk dokumentasjon (ISO 22794:2007, korrigert versjon ) Dentistry - Implantable materials for bone filling and augmentation in oral and maxillofacial surgery - Contents of a technical file (ISO 22794:2007, corrected version ) NS-EN ISO 26782:2009 Anestesi- og respirasjonsutstyr - Spirometre for vurdering av lungefunksjon (ISO 26782:2009) Anaesthetic and respiratory equipment - Spirometers intended for the measurement of time forced expired volumes in humans (ISO 26782:2009) Tilbaketrukne norske standarder NS 3357:1996 Helsevesen - Dame/herre-benklær Health service - Men's and women's trousers NS-EN 794-3:1998/A1:2005 Endringsblad A1 - Lungeventilatorer - Del 3: Særlige krav til rednings- og transportventilatorer Amendment A1 - Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators NS-EN 794-3:1998 Lungeventilatorer - Del 3: Særlige krav til rednings- og transportventilatorer Lung ventilators - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators Listenummer: 14/2009 Side: 20 av 175

21 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN :2005 Trakeostomituber - Del 2: Barnetuber (ISO :2001, modifisert) Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes (ISO :2001, modified) NS-EN 1782:1998 Trakealtuber og tilpasningsstykker Tracheal tubes and connectors NS-EN 1820:2005 Anestesibager (ISO 5362:2000, modifisert) Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2000, modified) NS-EN 12286:1998 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Måling av mengder i biologiske prøver - Presentasjon av referansemålemetode In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Presentation of reference measurement procedures NS-EN 12286:1998/A1:2000 Endringblad A1 - In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Måling av mengder i biologiske prøver - Presentasjon av referansemålemetoder Amendment A1 - In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Presentation of reference measurement procedures NS-EN 12287:1999 In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr - Mål av mengder i biologisk prøvemateriale - Beskrivelse av referansematerialer In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Description of reference materials NS-EN :2007 Utstyr til respirasjonsbehandling - Del 1: Forstøversystemer og deres komponenter Respiratory therapy equipment - Part 1: Nebulizing systems and their components NS-EN :2004 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 2: Prøvingsmetoder Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 2: Test methods NS-EN :2006 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 3: Ytelseskrav og ytelsesnivåer Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment - Part 3: Performance requirements and performance levels Listenummer: 14/2009 Side: 21 av 175

22 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN :2002 Dekkstykker, frakker og renromsdrakter brukt som medisinsk utstyr til pasienter, klinisk personale og utstyr - Del 1: Generelle krav til produsenter, bearbeidere og produkter Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment - Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products NS-EN 14180:2003+A1:2009 Sterilisatorer for medisinsk utstyr - Formaldehydsteriliseringsprosesser - Krav og prøving Sterilizers for medical purposes - Low temperature steam and formaldehyde sterilizers - Requirements and testing NS-EN ISO 4073:2005 Tannpleieutstyr - Tannpleieutstyrsinnretninger på arbeidsplassen - Identifikasjonssystem (ISO 4073:1980) Dental equipment - Items of dental equipment at the working place - Identification system (ISO 4073:1980) NS-EN ISO 8596:1996 Øyeoptikk - Prøving av synsskarphet - Standardoptotype og presentasjonen av den (ISO 8596:1994) Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard optotype and its presentation (ISO 8596:1994) NS-EN ISO :2001 Tannpleie - Myke foringsmaterialer til avtakbare proteser - Del 2: Materialer for langtidsbruk (ISO :1999) Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 2: Materials for long-term use (ISO :1999) NS-EN ISO 10341:1999 Øyeoptikk - Instrumenter - Foroptere (ISO 10341:1997) Ophthalmic instruments - Refractor heads (ISO 10341:1997) NS-EN ISO 10343:1999 Øyeoptikk - Instrumenter - Oftalmometre (ISO 10343:1997) Ophthalmic instruments - Ophthalmometers (ISO 10343:1997) NS-EN ISO 10940:1998 Øyeoptikk - Instrumenter - Funduskamera (ISO 10940:1998) Ophthalmic instruments - Fundus cameras (ISO 10940:1998) NS-EN ISO 10944:1998 Øyeoptikk - Instrumenter - Synoptofor (ISO 10944:1998) Ophthalmic instruments - Synoptophores (ISO 10944:1998) Listenummer: 14/2009 Side: 22 av 175

23 11 Helsevesen, Teknikk NS-EN ISO 11981:1999 Øyeoptikk - Kontaktlinser og vedlikeholdsprodukter - Bestemmelse av fysisk forenlighet mellom vedlikeholdsprodukter og kontaktlinser (ISO 11981:1999) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of the physical compatibility of contact lenses care products with contact lenses (ISO 11981:1999) NS-EN ISO 13485:2003/AC:2007 Rettelsesblad AC - Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2003) Corrigendum AC - Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2003) NS-EN ISO :2003 Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - Del 1: Generelle krav (ISO :2003) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 1: General requirements (ISO :2003) NS-EN ISO :2003 Klinisk undersøkelse av medisinsk utstyr til bruk på mennesker - Del 2: Planer for kliniske undersøkelser (ISO :2003) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Part 2: Clinical investigation plans (ISO :2003) NS-EN ISO 14971:2007 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2007) Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007) NS-EN ISO 14971:2007 Medisinsk utstyr - Bruk av risikostyring for medisinsk utstyr (ISO 14971:2007) Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007) NS-EN ISO 15254:2002 Øyeoptikk og øyeoptiske instrumenter - Elektrooptiske hjelpemidler for synshemmede (ISO 15254:2002) Ophthalmic optics and instruments - Electro-optical devices for enhancing low vision (ISO 15254:2002) NS-EN ISO 22794:2007 Tannpleie - Implanterbare materialer for benfylling og forsterkning i oral og maxillofacial kirurgi - Innhold av teknisk dokumentasjon (ISO 22794:2007) Dentistry - Implantable materials for bone filling and augmentation in oral and maxillofacial surgery - Contents of a technical file (ISO 22794:2007) NS-ISO 9168:1991 Tannpleie - Håndstykker - Slangekoblinger - (= EN 29168:1994) (ISO 9168:1991) Dental handpieces - Hose connectors - (= EN 29168:1994) (ISO 9168:1991) Listenummer: 14/2009 Side: 23 av 175

24 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet Standardforslag til høring - europeiske (CEN) EN 1300:2004/prA1 Verdioppbevaringsenheter - Klassifisering av låser konstruert for høy grad av sikkerhet i samsvar med deres motstandsdyktighet mot uautorisert åpning Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening Kommentarfrist: EN 14328:2005/prA1 Vernetøy - Hansker og armvern som beskytter mot kutt fra motordrevne kniver - Krav og prøvingsmetoder Protective clothing - Gloves and armguards protecting against cuts by powered knives - Requirements and test methods Kommentarfrist: EN ISO 14021:2001/prA1 Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1 (ISO 14021:1999/DAM 1:2009) Kommentarfrist: pren Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors Kommentarfrist: pren Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi og funksjonskrav Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements Kommentarfrist: pren 1080 Impact protection helmets for young children Kommentarfrist: pren Brann- og redningskjøretøyer - Del 1: Nomenklatur og betegnelse Fire fighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation Kommentarfrist: pren Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units Kommentarfrist: pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection products to steel members Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 24 av 175

25 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection products to steel members Kommentarfrist: pren Tanker for transport av farlig gods - Serviceutstyr for tanker - Overfyllingsvern for flytende brennstoff Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels Kommentarfrist: pren Fottøy for brannmannskaper Footwear for firefighters Kommentarfrist: pren Bestemmelse av det høyeste eksplosjonstrykket og høyeste hastighet for trykkøkning fra gasser og damp Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours Kommentarfrist: pren Vannundersøkelse - Veiledning for kvantitative og kvalitative undersøkelse av marine planktonalger Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton Kommentarfrist: pren Security of drinking water supply - Guidelines for risk and crisis management - Part 1: Crisis management Kommentarfrist: pren Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method Kommentarfrist: pren Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene Kommentarfrist: pren Flameless explosion venting devices Kommentarfrist: pren Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 25 av 175

26 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren Plastics - Recycled plastics - Sample preparation Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 1: Sikkerhetsventiler (ISO/DIS :2009) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 4: Pilotopererte sikkerhetsventiler (ISO/DIS :2009) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 4: Pilot-operated safety valves (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk - Del 7: Felles data (ISO/DIS :2009) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common data (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 420: Selection procedures for physical input devices (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Ergonomics of human-system interaction - Part 910: Framework for tactile and haptic interaction (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation (ISO/DIS 14005:2009) Kommentarfrist: pren ISO Environmental management systems - Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation (ISO/DIS 14005:2009) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 1: Method with flow injection analysis (FIA) (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Water quality - Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) - Part 2: Method with continuous flow analysis (CFA) (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 26 av 175

27 13 Miljøvern. Helsevern. Sikkerhet pren ISO Skog- og hagemaskiner - Vibrasjonsprøving for bærbare håndholdte maskiner med innvendig forbrenningsmotor - Vibrasjon ved håndtakene (ISO/DIS 22867:2009) Forestry and garden machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles (ISO/DIS 22867:2009) Kommentarfrist: pren ISO Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 4: Slipemaskiner Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 4: Straight grinders (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: pren ISO Kraftdrevet håndverktøy - Måling av vibrasjoner på håndtak - Del 10: Slagboremaskiner, brytehammere og spadehammere Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 10: Percussive drills, hammers and breakers (ISO/DIS :2009) Kommentarfrist: Standardforslag til høring - internasjonale (ISO) ISO 14021:1999/DAmd 1 Kommentarfrist: ISO/DIS Brannalarmanlegg - Del 6: Punkttype detektorer for deteksjon av karbonmonoksid Fire detection and alarm systems -- Part 6: Point-type fire detectors for detection of carbon monoxide Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 420: Selection procedures for physical input devices Kommentarfrist: ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 910: Framework for tactile and haptic interaction Kommentarfrist: ISO/DIS 9698 Water quality -- Determination of tritium activity concentration -- Liquid scintillation counting method Kommentarfrist: ISO/DIS Standard test method for measuring the ignition propensity of cigarettes Kommentarfrist: ISO/DIS Water quality -- Determination of total cyanide and free cyanide using flow analysis (FIA and CFA) -- Part 1: Method with flow injection analysis (FIA) Kommentarfrist: Listenummer: 14/2009 Side: 27 av 175

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-10-29 Listenummer: 13/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2009 Side: 1 av 160 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-08-28 Listenummer: 10/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2009 Side: 1 av 158 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-09-28 Listenummer: 12/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2009 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-26 Listenummer: 04/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2010 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-28 Listenummer: 02/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2010 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-03-25 Listenummer: 06/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 06/2010 Side: 1 av 178 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-01-20 Listenummer: 01/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2010 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-02-17 Listenummer: 03/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2010 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-11-16 Listenummer: 10/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2011 Side: 1 av 124 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-06-21 Listenummer: 10/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2010 Side: 1 av 159 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-10-21 Listenummer: 9/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2011 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-03-18 Listenummer: 4/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2009 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-30 Listenummer: 12/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2010 Side: 1 av 110 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-08-13 Listenummer: 11/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2010 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-07 Listenummer: 08/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2010 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-01-20 Listenummer: 1/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2014 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-05 Listenummer: 4/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2013 Side: 1 av 146 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-04-14 Listenummer: 07/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2010 Side: 1 av 151 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-01-04 Listenummer: 01/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 01/2012 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-05-08 Listenummer: 05/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 05/2012 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-28 Listenummer: 04/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 04/2012 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2008-12-11 Listenummer: 14/2008 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2008 Side: 1 av 157 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-05-12 Listenummer: 4/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2011 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-06-20 Listenummer: 8/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2013 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-05-28 Listenummer: 09/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 09/2010 Side: 1 av 153 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-21 Listenummer: 2/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2015 Side: 1 av 156 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-09-01 Listenummer: 7/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2011 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-30 Listenummer: 3/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2011 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-05-13 Listenummer: 6/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2009 Side: 1 av 121 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-03 Listenummer: 2/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2014 Side: 1 av 113 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-11 Listenummer: 19/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2017 Side: 1 av 141 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-03-16 Listenummer: 03/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 03/2012 Side: 1 av 130 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-11-23 Listenummer: 11/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2012 Side: 1 av 180 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-02-04 Listenummer: 18/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2010 Side: 1 av 147 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-04 Listenummer: 3/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2015 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-04-30 Listenummer: 5/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2013 Side: 1 av 112 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-08-22 Listenummer: 10/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2013 Side: 1 av 131 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-02-16 Listenummer: 02/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 02/2012 Side: 1 av 135 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-04-14 Listenummer: 8/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2016 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-04-27 Listenummer: 5/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2009 Side: 1 av 135 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-03 Listenummer: 3/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2016 Side: 1 av 137 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-06-16 Listenummer: 7/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2009 Side: 1 av 170 01 GENERELT. TERMINOLOGI. STANDARDISERING. DOKUMENTASJON 01 GENERELT. TERMINOLOGI.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-05-06 Listenummer: 8/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 8/2015 Side: 1 av 97 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-27 Listenummer: 18/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2017 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-03-16 Listenummer: 6/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2016 Side: 1 av 152 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-03-10 Listenummer: 2/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2011 Side: 1 av 140 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-09 Listenummer: 21/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 21/2016 Side: 1 av 127 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-07-08 Listenummer: 12/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2015 Side: 1 av 134 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-06-27 Listenummer: 07/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 07/2012 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-10-03 Listenummer: 15/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2014 Side: 1 av 128 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-31 Listenummer: 6/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2014 Side: 1 av 126 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-08-01 Listenummer: 08/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 08/2012 Side: 1 av 131 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-26 Listenummer: 20/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2016 Side: 1 av 108 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-11-22 Listenummer: 22/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 22/2016 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-08-19 Listenummer: 6/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2011 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-30 Listenummer: 11/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2017 Side: 1 av 133 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-02-17 Listenummer: 4/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2016 Side: 1 av 125 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S

VELKOMMEN. Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as. undervisning CODAN NORGE A/S VELKOMMEN undervisning CODAN NORGE A/S Jan-Erik Hanøy Og Morten Øvsteng JACOMEDIC as European Medical Device Directive (MDD) 93/42 HVEM GJELDER DEN FOR Alle som bruker utstyr som omfatter European Medical

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-05-16 Listenummer: 10/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2017 Side: 1 av 138 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-06-21 Listenummer: 12/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2017 Side: 1 av 145 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-10-25 Listenummer: 20/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 20/2017 Side: 1 av 136 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-15 Listenummer: 6/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 6/2017 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-18 Listenummer: 14/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 14/2010 Side: 1 av 143 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-01-06 Listenummer: 1/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2016 Side: 1 av 139 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-17 Listenummer: 19/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2015 Side: 1 av 115 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-03-29 Listenummer: 7/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2017 Side: 1 av 129 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-01-18 Listenummer: 2/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 2/2017 Side: 1 av 103 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-02-13 Listenummer: 4/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2017 Side: 1 av 122 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-07-05 Listenummer: 13/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 13/2017 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2010-10-29 Listenummer: 15/2010 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2010 Side: 1 av 142 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-11-04 Listenummer: 18/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 18/2015 Side: 1 av 118 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-10-03 Listenummer: 11/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2013 Side: 1 av 141 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-03 Listenummer: 4/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-12-08 Listenummer: 19/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2014 Side: 1 av 123 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-02-18 Listenummer: 4/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 4/2015 Side: 1 av 121 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-10-12 Listenummer: 19/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 19/2016 Side: 1 av 116 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2015-01-07 Listenummer: 1/2015 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 1/2015 Side: 1 av 157 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2016-05-11 Listenummer: 10/2016 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 10/2016 Side: 1 av 107 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2013-07-04 Listenummer: 9/2013 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 9/2013 Side: 1 av 113 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-05-02 Listenummer: 7/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 7/2014 Side: 1 av 109 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-02-17 Listenummer: 3/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 3/2014 Side: 1 av 119 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2012-12-21 Listenummer: 12/2012 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 12/2012 Side: 1 av 119 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL 00 ICS-KODE MANGLER ELLER ER FEIL Standardforslag

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2014-03-17 Listenummer: 5/2014 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2014 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2017-09-06 Listenummer: 17/2017 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 17/2017 Side: 1 av 148 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Standarder med relevans til skytjenester

Standarder med relevans til skytjenester Knut Lindelien, 2016-02-09 Standarder med relevans til skytjenester DETTE ER EN STAUSOPPDATERING FRA ISO/IEC JTC1 Skytjenester Stort, kjaptvoksende. Kanskje ikke så nytt for teknikeren, men det handler

Detaljer