Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea"

Transkript

1 Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

2 RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din, noe som betyr at inntekten din blir redusert. Hvor mye du får avhenger av mange faktorer. Det er tre viktige pilarer i det norske pensjonssystemet: Folketrygd Tjenestepensjon Egen sparing Deler av pensjonsreformen ble innført 1. januar Likevel var det 1. januar 2011 de største endringene trådte i kraft. Pensjonsreformen berører alle nåværende og fremtidige pensjonister, men får størst betydning for personer født i 1963 og senere. Det legges opp til at vi skal arbeide lenger før vi tar ut pensjon, men samtidig åpnes det for å ta ut pensjon allerede fra fylte 62 år. Å pensjonere seg tidlig vil derimot koste ekstra fordi pensjonsmidlene vil måtte strekkes over flere år. Derfor vil ikke alle kunne gripe denne muligheten umiddelbart. Så selv om valgfriheten blir større betyr det også at hver enkelt må sette seg inn i muligheter og konsekvenser valgene vil få. Spørsmål som vil dukke opp er for eksempel: Hvor lenge må jeg jobbe og hva blir pensjonen min hvis jeg tar ut pensjon før 67 år? Kan jeg jobbe ved siden av? Hvor mye blir min pensjon og hvordan kan jeg best spare til den? Jo tidligere du begynner å tenke på dette, jo lettere blir det å planlegge for den ideelle pensjonisttilværelsen. G nevnes ved flere anledninger i dette temaheftet. G er et uttrykk for grunnbeløpet i folketrygden og benyttes for å beregne norske pensjonsytelser. Grunnbeløpet reguleres årlig med virkning fra 1. mai. 1 G pr. mai 2010 = kroner.

3 berører alle nåværende og fremtidige pensjonister Pensjonsreformen Søk rådgivning I dette heftet finner du svar på en rekke spørsmål om den nye pensjonen i folketrygden, hva den betyr for din privatøkonomi, pensjon og sparing. Du vil også kunne lese om de ulike tjenestepensjonsordningene, og om den omfattende pensjonsrådgivingen vi kan tilby i Nordea.

4 Hvorfor er det viktig å komme i gang med pensjonssparing? Vi lever lenger, vi drømmer om en tidlig og aktiv pensjonstilværelse, levestandarden og lønningene øker. Samtidig kan vi ikke lenger forvente Vi er vant til høy levestandard Mange av fremtidens pensjonister er vant til høye lønninger og høy levestandard. Men den fremtidige pensjonen fra folketrygden er begrenset. Jo høyere inntekt du har, jo mer må du regne med å sette av selv for å kompensere for lavere opptjening. ENSJON at folketrygden vil yte pensjon på samme måte som tidligere, og at foreldre vil etterlate seg arv eller nedbetalte boliger. Det er mange grunner til at du ikke bør utsette pensjonssparingen. Vi ønsker å slutte å jobbe tidlig De siste årene har vi sett at mange ønsker å pensjonere seg tidligere enn ordinær pensjonsalder på 67 år. Samtidig lever vi lenger. Eksempelvis forventes det at en mann på 30 år i dag blir 77 år gammel. Hans bestefar (født i 1930) ble mest sannsynlig bare 69 år gammel. Hvis 30-åringen pensjoneres som 62-åring, vil han være pensjonist i 15 år mot bestefars magre 2 år*). Med den nye ordningen vil pensjonen fordeles over antall år som det forventes at vi lever fra det tidspunktet vi tar ut pensjonen. Med stadig færre yrkesaktive pr. pensjonist samtidig som vi lever lenger, blir vi nødt til å legge mer til side selv. Vi drømmer om å reise De fleste av oss drømmer om en aktiv pensjonstilværelse og økonomisk frihet. Mange drømmer om eksotiske reisemål med høy standard og flere utflukter i løpet av et år. Skal det bli mer enn bare drømmer må du også ha økonomi til å realisere dem. Eiendom er kanskje ikke nok Nordmenn har tradisjonelt spart i eiendom og tenker på dette som en sikkerhet for fremtiden. Men når man etter hvert kanskje ønsker å flytte til en mindre, moderne og lettstelt leilighet kan denne være vel så dyr som en enebolig. Da er det lurt å ha oppsparte midler som kan brukes til å realisere boligdrømmen. Den store arven kan utebli Mange yngre forventer kanskje å arve penger og er derfor ikke så opptatt av sparing. Men det viser seg at flere og flere blant dagens godt voksne velger forbruk fremfor å nedbetale boliglån. Dessuten vil en eventuell arv kunne komme på et mye senere tidspunkt fordi vi stadig lever lenger. Dermed er det trolig mange yngre som feilbudsjetterer dersom de legger inn en solid arv i de *) Kilde: SSB

5 aller fleste av oss drømmer om aktiv pensjonstilværelse og økonomisk frihet De økonomiske fremtidsplanene, fremfor å spare selv. Kvinner jobber ofte deltid det betyr mindre pensjon Kvinner er på mange måter mer utsatt enn menn når det gjelder fremtidig pensjon. De tar høyere utdannelse og er mer yrkesaktive enn før, men velger fremdeles typiske kvinneyrker. Mange ønsker også å jobbe deltid eller i redusert stilling, noe som gir mindre pensjon. Størrelsen på alderspensjonen fra folketrygden avhenger nemlig bl.a. av inntekt og hvor mange år du har vært i arbeid. Det er flere måter å innhente tapt pensjon på, ved f. eks. å jobbe ved siden av studiene eller jobbe lenger enn 67 år. Dette er kanskje ikke like lett å planlegge for alle. Derfor kan det være lurt å starte en spareavtale så tidlig som mulig. 5

6 ORBRUKERØKONOMI Nordmenn ønsker å pensjonere seg tidlig - men få har økonomisk oversikt Av Christine Warloe, forbrukerøkonom i Nordea Nordeas forbrukerøkonom Christine Warloe er svært engasjert i nordmenns kunnskap og interesse for pensjon. Med god hjelp av en undersøkelse utført for Nordea våren 2010, har hun fått et godt bilde av vår kunnskap og holdninger til pensjon. Hennes erfaring er at så mange som fire av fem ønsker å pensjonere seg før fylte 68 år. Annenhver nordmann ønsker å pensjonere seg før fylte 65 år og én av fem ønsker å pensjonere seg før 62 år. Paradokset er at veldig få har oversikt over de økonomiske konsekvensene av å pensjonere seg tidlig. Tre av fire kjenner ikke til endringene i det nye pensjonssystemet, fire av fem kjenner ikke til hva de får i pensjon fra folketrygden, og syv av ni vet ikke hva de får fra arbeidsgiver, forteller hun. Hun ser tendenser til at vi blir mer opptatt av pensjon med alderen, men at kunnskapen allikevel er liten. Ved å være kunnskapsløs på dette området kan du tape mye penger som du kunne hatt 6

7 gjelder å planlegge i god tid, slik at du har økonomi til å realisere drømmene dine Det glede av som pensjonist. For det er faktisk du selv som har innflytelse på hvor stor pensjonen din vil bli, sier hun. Vi starter sparing for sent Mange av oss vet ikke hvordan inntekten blir den dagen vi slutter å jobbe, og vi planlegger heller ikke pensjonisttilværelsen. Til tross for dette ønsker vi å gå av tidlig, vi drømmer om å reise, ha mer tid til fritidsinteresser, være sammen med familie og venner, være frisk og flytte utenlands. Kun to prosent av åringene sier at de har begynt å tenke på den økonomiske fremtiden som pensjonist, forteller hun. Hun ser at de aller fleste venter helt til de har passert 50 år med å få oversikt og planlegge pensjonisttilværelsen. For mange kan det være for sent. Det gjelder å planlegge i god tid, slik at du har økonomi til å realisere drømmene dine, oppfordrer hun. Hun tror mange har en forestilling om at pensjon er komplisert, dessuten tenker mange unge at det er så lenge til. - Det er ikke så komplisert som mange tror og det vil helt klart lønne seg å vite i korte trekk hvordan staten og arbeidsgiver sparer opp pensjon for deg, samtidig som du tar ansvar for å spare selv, sier hun. 7

8 Ny alderspensjon gir alle et større ansvar for egen pensjonssparing PENSJON 8 Pensjonsreformen endrer hele det norske pensjonssystemet. Deler av reformen ble innført 1. januar 2010, likevel var det først 1. januar 2011 de store endringene trådte i kraft. Det skal lønne seg å stå i arbeid Det bærende prinsippet i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å stå i arbeid både ved at pensjonsutbetalingene blir høyere jo lenger man venter med å ta ut pensjon, og ved at man kan kombinere jobb og pensjon. Endringene vil ha konsekvenser for alle folketrygdens ytelser, samt tjenestepensjonsordningene og avtalefestet pensjon (AFP). På de neste sidene kan du lese om hva endringene innebærer for deg.

9 Folketrygden den første pilaren i pensjonssystemet Pensjonsreformen har ført til nye regler for alderspensjonen i folketrygden. Fra 1. januar 2011 gjelder følgende regler for alle: Det innføres fleksibel pensjonsalder for alle fra 62 år. Men for å kunne gå av som 62-åring må du ha opptjent pensjon som går over garantipensjonsnivået, dvs. at du må være over minstepensjon i det gamle systemet. Det skal lønne seg å jobbe lenger. Alderspensjonen din blir høyere jo lenger du jobber. Tilsvarende blir den lavere dersom du velger å ta ut pensjonen tidlig. Det blir mulig å ta ut pensjon samtidig som du jobber ved siden av. Levealderjustering Det innføres levealderjustering. Dvs. at pensjonen justeres i forhold til forventet levealder i befolkningen når man tar ut alderspensjonen. Dette uttrykkes gjennom et delingstall satt av NAV fra det året man fyller 61 år, og frem til man fyller 75 år. Det settes ett delingstall for hvert årskull. Ettersom forventet levealder i befolkningen øker, må derfor framtidige pensjonister jobbe lenger enn de som går av med pensjon i dag, for å få utbetalt like mye i pensjon. Du får mer i pensjon jo lenger du jobber Eksempelet viser en person som er født i 1963 og som har hatt en årlig inntekt på kr (6 G). Ved alder 67 år har personen jobbet i 40 år. Kilde nav.no Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsbeholdning Delingstall 19,90 17,45 15,83 13,42 Årlig pensjon

10 FOLKETRYGD Det er nye opptjeningsregler for alderspensjon i folketrygden Her har vi tre eksempler som viser hvordan opptjeningsreglene vil påvirke de ulike aldersgruppene. For Per gjelder kun de gamle opptjeningsreglene, Karis pensjon blir beregnet etter både ny og gammel folketrygd, mens Jens kun har opptjening etter de nye reglene. Per Per er født før For han og alle andre som er født før 1953 er det gamle opptjeningsregler som gjelder. Alderspensjonen hans består av grunnpensjon og tilleggspensjon. Størrelsen på grunnpensjonen er avhengig av om du er gift, samboer eller enslig, og antall år du har bodd i Norge etter fylte 16 år. Tilleggspensjonen er avhengig av antall år du har jobbet og hvilket lønnsnivå du har hatt. For hvert år du er i jobb med inntekt opptjener du pensjonspoeng frem til du fyller 75 år. For å oppnå full tilleggspensjon må du ha 40 år med poeng (40 år med inntekt over 1 G). Kun de 20 beste årene av disse 40 teller. Dvs. at du kan stryke de 20 årene du har de laveste pensjonspoengene (f.eks. de årene du jobbet deltid e.l.). Dette kan være en fordel for deg som har stor variasjon i inntekt fra år til år , , , , , , ,- Lønn Antatt pensjon , , ,- Kilde: Nordea Liv

11 Kari Kari er født i Hun vil få alderspensjon etter både gamle og nye opptjeningsregler. Alle som er født mellom 1954 og 1962 får alderspensjon beregnet etter en kombinasjon av gammel og ny folketrygd. Dette betyr at du som er født i 1954 får 90 % av alderspensjonen din beregnet etter gamle regler og 10 % beregnet ut etter nye regler. Er du født i 1962 får du 10 % av pensjonen din fra gamle regler og 90 % etter nye regler. inntekten din opptil 7,1 G, til pensjonssparing. Vedrørende gamle regler vises det til eksempelet om Per på side 10. Din pensjon blir beregnet etter ny og gammel folketrygd. 10 % 50 % 90 % Nye opptjeningsregler betyr i denne sammenheng: Hvert eneste år du er i jobb teller pensjonsmessig frem til 75 år, og ikke lenger kun de 20 beste årene. Hvert år du jobber settes det av 18,1 % av Født 1954 Født 1958 Født 1962 Ny folketrygd Gammel folketrygd Jens Jens er født i For han vil opptjening av pensjonsrettigheter kun skje etter de nye reglene. For han og alle andre født etter 1963 er de viktigste punktene: Hvert eneste år du er i jobb teller pensjonsmessig frem til 75 år, og ikke lenger bare de 20 beste årene. Hvert år du jobber settes det av 18,1 % av inntekten opptil 7,1 G i pensjonsoppsparing. Dette gjelder selv om du kun jobber deltid, for eksempel ved siden av studier. For Jens betyr det at han stadig sparer opp en større pensjonskapital jo lenger han står i jobb. Velger han å ta ut pensjonen tidlig skal pensjonskapitalen deles på flere år, noe som betyr lavere årlig alderspensjon. Velger han å jobbe lenger vil han opparbeide seg en høyere pensjon som skal deles over færre år. 11

12 TJENESTEPENSJON Tjenestepensjon og avtalefestet pensjon - den andre pilaren i pensjonssystemet Pensjonsreformen fører også til endringer i tjenestepensjonene og avtalefestet pensjon. I dag er norske arbeidsgivere pålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Innholdet i disse varierer kraftig og et hovedskille går på om man jobber i offentlig eller privat sektor. Offentlig sektor Ansatte i stat og kommune er pr. i dag omfattet av en ytelsespensjon som sikrer den enkelte en total alderspensjon (folketrygd og tjenestepensjon) på 66 % av sluttlønn resten av livet. Det forutsettes at du tilfredsstiller kravene om bl.a. 30 års ansettelse i stat/ kommune. Privat sektor I privat sektor finnes det to ulike pensjonsordninger. Enten en innskuddspensjon eller en ytelsespensjon. Ytelsespensjon Dersom du er ansatt i en bedrift hvor arbeidsgiveren har en ytelsespensjon bestemmer bedriften det fremtidige pensjonsnivået for de ansatte og betaler inn en årlig premie som sikrer den avtalte alderspensjonen. Det vanligste er å velge et nivå på alderspensjonen som ligger mellom 60 % og 70 % av den ansattes lønn (maks 12 G), inkludert forventet pensjon fra folketrygden. Opptjeningstiden regnes fra ansettelse til den ansatte velger å ta ut pensjon. For å få full pensjon kreves det minst 30 års opptjeningstid. Innskuddspensjon Dersom du er ansatt i en bedrift med innskuddspensjonsordning vil det ikke være et fastsatt pensjonsnivå. Det som er fastsatt er hvor mye som skal innbetales pr. år. Det mest vanlige er at innskuddet fastsettes som en prosent av den enkeltes lønn. Innskuddspensjon er etter hvert blitt den vanligste formen for tjenestepensjon i privat sektor. I en slik pensjonsordning er det bedriften som oftest velger hvordan midlene skal investeres. Det vanlige er å plassere i aksjefond. Hvilken pensjon du faktisk oppnår når du skal gå av er avhengig av hvordan pensjonsmidlene har utviklet seg. Endringer i tjenestepensjonsordningene Stortinget har godkjent nytt regelverk for tjenestepensjonene, slik at disse blir tilpasset ny folketrygd. Nytt regelverk trådte i kraft 1. januar Endringene gjelder kun tilpasning til pensjonsalder, alderspensjonens varighet og videre opptjening. Resten av tilpasningene til ny folketrygd kommer senere. Fleksibelt uttak fra 62 år Begrepet pensjonsalder vil ikke lenger eksistere slik det gjorde tidligere. Ansatte kan starte uttak av pensjon fra folketrygden, tjenestepensjonen og AFP ved 62 år, eller man kan vente.

13 Velger du å vente med å ta ut pensjon, blir pensjonen din høyere. Utbetalingstiden for innskuddspensjon må vare til minst 77 år, og minimum i 10 år. Det vil si at dersom du ønsker å gå av ved 62 år, må pensjonen allikevel utbetales til 77 år. Delvis uttak av pensjon Det er mulig å kombinere arbeid og uttak av pensjon fra fylte 62 år. Det er også mulig å ta ut full pensjon samtidig som du fortsetter å arbeide. Du vil fremdeles tjene opp til pensjon så lenge ansettelsesforholdet varer. Gradert uttak kan kun skje dersom opptjeningen er stor nok til å gi utbetaling på minst 20 % av G pr. år. I motsetning til folketrygden kan uttaksgraden bare endres én gang før fylte 67 år, deretter én gang hver tolvte måned. Imidlertid kan man når som helst velge å øke til fullt uttak. AFP (Avtalefestet pensjon) Avtalefestet pensjon er en tilleggspensjon for deg som har fylt 62 år og som er ansatt i offentlig sektor eller i en privat bedrift med tariffavtale. F.o.m. 1. januar 2011 innføres to helt ulike AFP-ordninger avhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor. Offentlig sektor I offentlig sektor (stat og kommune) videreføres i all hovedsak gammel AFP. I praksis betyr dette at AFP er en ytelse til deg som går av før fylte 67 år. Velger du å gå av som 62-åring vil du altså få utbetalt AFP mellom med din arbeidsgiver hva slags ordning du har. Dersom du har en innskuddspensjon bør du sjekke hva pensjonssparingen din er investert i 62 og 67 år. Dersom du velger å stå i jobb til Hør 67 år vil du ikke ha krav på AFP. Har du inntekt ved siden av pensjonen på over kroner pr. år vil denne (både AFP og folketrygd) bli avkortet. Privat sektor For private bedrifter som har tariffavtale og er innmeldt i AFP-ordningen ble det innført ny AFP fra 1. januar AFP er nå et livslangt påslag og ikke bare en ytelse mellom 62 og 67 år. Lønn over 7,1 G teller ikke med. De oppsparte midlene blir utbetalt som pensjon fra det øyeblikket du går av. Sparebeholdningen vil dermed bli høyere jo lenger du står i jobb og tilsvarende lavere dersom du velger å gå av tidlig. Uttak av AFP kan skje fra fylte 62 år, men må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden ved uttak før fylte 70 år. I privat sektor er det ingen avkortning av AFPpensjon mot evt. annen inntekt. Dermed kan du ta ut pensjonen og samtidig arbeide og tjene opp alderspensjon fra folketrygden. Sjekk med din arbeidsgiver via personalavdelingen/hr om du har AFP 13

14 EGEN PENSJONSSPARING Egen sparing - den tredje pilaren i pensjonssystemet Pensjonssparing i Nordea Det finnes et bredt spekter av sparemuligheter. Når du starter sparingen og hvordan du sparer kan ha stor betydning for din pensjon. Nordea hjelper deg både med å komme i gang og å finne sparealternativet som best passer dine ønsker og behov. Dine planer er vårt utgangspunkt To mennesker er ikke like ei heller behovet for pensjon. Din økonomi og dine skatteforhold, familiesituasjon og forventningene til fremtiden avgjør i høy grad hvilken pensjonssparing som passer best for deg. Jo bedre vi kjenner dine planer for fremtiden, jo enklere er det å hjelpe deg å sette opp en pensjonsplan du kan leve godt med. Selv om du allerede har en pensjonsplan, så kan det være greit med en gjennomgang. Det beste resultatet oppnår du når pensjonssparingen med jevne mellomrom tilpasses endringer i livet. Du er i gode hender Våre finansielle rådgivere er autoriserte. Bak autorisasjonsordningen står Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Finansforbundet. Du kan lese mer om dette på Rådgiveren vil kunne svare på spørsmål og hjelpe deg i gang med pensjonssparingen, godt støttet av avanserte verktøy, et unikt rådgivningskonsept og sparespesialister med lang erfaring i pensjonsrådgivning. Kompetente rådgivere og spesialtilpassede verktøy Rådene du får vil være tilpasset din økonomi og dine behov. Du får hjelp til å avdekke din risikoprofil, og til å sette sammen en velbalansert spareportefølje. Våre rådgivere benytter spesialtilpassede verktøy slik at du får en grundig kartlegging av din økonomiske situasjon. På bakgrunn av dette setter vi opp en spareplan som vil inneholde en fullstendig oversikt over din økonomi, samt beskrivelse av eventuelle endringer du bør gjøre. Nordeas rådgivningskonsept sikrer god rådgivning Nordea har utviklet et rådgivningskonsept (modellporteføljekonseptet) som er utgangspunktet for all spare- og investeringsrådgivning. Dette skal sikre en individuell rådgivningsprosess hvor behov, risikoprofil og tidshorisont blir ivaretatt. Vi følger prinsippet om at sparingen bør spres på flere produkter for å optimalisere forholdet mellom avkastning og risiko. Ideelt sett bør en portefølje bestå av en blanding av aksjeog renteprodukter for å oppnå den riktige balansen. I tillegg bør man tenke langsiktig og sørge for å ha lik risikoprofil over tid. Det betyr å selge aksjer og kjøpe renter når risikoen blir for høy i forhold til din risikoprofil, og selge renter og kjøpe aksjer når risiko blir for lav. Det er flere porteføljer å

15 velge mellom, og din risikoprofil og tidshorisont bestemmer hvilken som passer best for deg. Markedssynet er en grunnstein i rådgivningskonseptet Markedssynet utarbeides av våre finansielle eksperter og baserer seg på analyser av konjunkturer, makroøkonomi, selskapsinntjening og mer kortsiktige markedsfaktorer. Markedssynet ligger til grunn for hvordan Nordeas kunder bør være investert i ulike aktivaklasser, aksjeregioner, aksjesektorer og rentesegmenter og oppdateres en gang i måneden. Modellporteføljene justeres løpende ut fra markedssynet. Slik blir din spareplan til, steg for steg Nåsituasjon Mål Risikoprofil Spareplan Sammen kartlegger vi dine inntekter, eiendeler og gjeld, samt hva du sparer i dag. Vi snakker om dine sparemål og din tidshorisont på sparingen/- investeringen. Vi vil også snakke om dine forventninger til avkastning og din holdning til risiko. Du får en spareplan med våre anbefalinger. 15

16 EGEN PENSJONSSPARING Sparing handler om å finne den optimale løsningen for deg Det finnes ikke noe enkelt svar på hvilken spareform som er best. Det avhenger blant annet av hvor stor risiko du vil ta, hvor stor oppsparingen er og hvor lenge det er til du skal ta ut pensjon. I et kundemøte vil vi se på de mulighetene som er best for deg og komme med en anbefaling. Tenk smart før du starter sparingen Når du skal spare til pensjon er det om å gjøre og tenke smart. Pensjonssparing bør ideelt sett skje over mange år fordi du kan ta høyere risiko jo lenger du sparer. Risiko og god avkastning følger nemlig hverandre. Derfor er ikke alltid det beste sparealternativet (dvs. produktsammensetningen), det som i følge historien ser ut til å gi best avkastning. Både risiko og forventet avkastning kan du fint tilpasse til dine ønsker og behov ved å fordele sparingen på flere produkter med ulike egenskaper. Når vi anbefaler deg en pensjonsløsning tar vi hensyn til alt dette. IPS den naturlige grunnmuren i pensjonssparingen For å stimulere til pensjonssparing har myndighetene åpnet for Individuell pensjonssparing (IPS). Du kan spare til egen pensjon med inntil kroner i året, og få 28 % (inntil kroner) av sparebeløpet i skat te reduksjon. Innskudd og avkastning er fritatt for formuesskatt, og utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt. I tillegg er pensjonskapitalen bundet frem til pensjonsuttak. Du får med andre ord hjelp til å motstå fristelsen for uttak underveis, og pensjonskapitalen kan yngle gjennom langsiktig sparing. Alt i alt gjør dette IPS til en gunstig og smart måte å spare på for de fleste, og bør derfor være den naturlige grunnmuren i din private pensjonssparing. For mer informasjon om IPS vises det til egen brosjyre eller Det finnes også alternativ pensjonssparing til IPS For noen vil ikke IPS være den optimale løsningen. Har du for eksempel kun 5-10 år igjen til pensjonsalder og forventer å betale toppskatt som pensjonist, viser beregninger vi har gjort at IPS ikke er lønnsomt. Årsaken er at tidshorisonten blir for kort til at avkastning på pensjonskapitalen og skattefordelene samlet ikke veier opp for skatten du skal betale som pensjonist. For andre vil kanskje ikke kroner i måneden være tilstrekkelig for å nå pensjonsmålet, og da vil det være nødvendig med annen sparing i tillegg. Nordea tilbyr de aller fleste spareprodukter, hva du til syvende og sist velger vil avhenge av dine behov og prioriteringer. Når det er aktuelt å supplere pensjonssparingen med andre produkter i tillegg til IPS eller kanskje finne helt andre løsninger, vil det være noen typiske spørsmål du må ta stilling til. Enkeltprodukter kan ha spesielle egenskaper som vil kunne påvirke dine valg. Her er eksempler på noen slike spørsmål: Er månedlige utbetalinger av pensjonen viktig for deg eller kan du godta at alt er

17 Fripolise og pensjonskapitalbevis gir deg ekstra pensjon disponibelt den dagen du går av med pensjon? Hvor stor innflytelse vil du selv ha på sparingen? Ønsker du f.eks. selv å kunne foreta fondsbytter eller å overlate valg av fond til profesjonelle forvaltere? Skal pensjonssparingen ta hensyn til et fremtidig arveoppgjør? Er det forhold i din økonomiske situasjon som krever spesielle skattehensyn? For å gi deg best mulig rådgivning er det viktig for oss å forstå hele din økonomiske situasjon og ha mest mulig kunnskap om dine ønsker og behov. Derfor sender vi deg et skjema i forkant av møtet med informasjon og spørsmål vi vil stille deg. Jo mer forberedt du er, jo mer givende blir møtet. Dersom du har jobbet i en bedrift som har ytelsespensjon får du en fripolise når du slutter. Den gir deg utbetaling når du tar ut pensjonen. Mange er ikke klar over at de har fripoliser eller ikke bevisste betydningen det kan ha for den fremtidige pensjonsutbetalingen. En fripolise oppstår når du slutter hos en arbeidsgiver som har betalt pensjonsforsikring for deg. Dersom du ikke selv eller din nye arbeidsgiver fortsetter innbetalingen på pensjonsordningen, blir den gjort om til en fripolise og verdien beregnes ut fra innbetalingene som er gjort. Gjennom et langt liv kan du ha skiftet jobb opptil flere ganger og dermed ha flere fripoliser plassert i forskjellige forsikringsselskaper. Fripolisen er bundet frem til pensjonsuttak og kan bli et ekstra kjærkomment tilskudd til den øvrige pensjonen. Det kan være lønnsomt å samle fripolisene i ett selskap. Dette gir deg bedre oversikt, samlet utbetaling når du blir pensjonist, og du sparer årlige omkostninger som igjen bidrar til å øke pensjonen din. Samle også dine pensjonskapitalbevis i ett selskap Pensjonskapitalbevis er i likhet med fripoliser oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgiver. Denne får du hvis bedriften har en inn - skuddspensjon. Det er på sam me måte lønnsomt å samle pensjonskapitalbevisene dine på ett sted. Dette vil gi deg, bedre oversikt, samlet utbetaling fra ett sted, og ikke minst gode avkastningsmuligheter. 17

18 EGEN PENSJONSSPARING Hvordan kommer du i gang? En av våre rådgivere vil alltid stå parat til å hjelpe deg med dine pensjonsspørsmål slik at du kommer i gang med sparingen. Det er også en god del du kan sjekke på egen hånd. Noe kjennskap til egen pensjonssituasjon er alltid et godt utgangspunkt for et møte med en av våre rådgivere. Et godt råd er å undersøke hva du får i fremtidig pensjon: Hva kan du regne med å få fra folketrygden? Hva vil tjenestepensjon fra arbeidsgiver gi deg? Er du omfattet av avtalefestet pensjon (AFP) og hva vil den eventuelt gi? Gapet mellom hvor mye du trenger og hva du faktisk får utgjør ditt sparebehov. Det som i dag kan være små sparebeløp kan i fremtiden bli verdifulle ekstramidler. Vårt beste råd er å opprette en spareavtale og sette av litt hver måned. Pengene trekkes da fra kontoen din uten at du behøver å gjøre noe. Som kunde i Nordea kan du selv opprette en IPS spareavtale i nettbanken. Ønsker du å spare mer enn det tillatte beløpet på kroner i måneden eller trenger rådgivning, kan vi avtale et møte hvor du vil få en full gjennomgang av din økonomiske situasjon og et konkret forslag til hvordan pensjonsbehovet kan løses. Vårt mål er å bidra til at du er best mulig økonomisk utrustet den dagen du trer inn i pensjonisttilværelsen. For å avtale et møte kan du ringe eller fylle ut skjemaet på nordea.no/pensjon

19 Nyttige nettsteder med informasjon om pensjon Norsk Pensjon gir deg oversikt over dine samlede forventede alderspensjonsutbetalinger. Du får også oversikt over alle fripoliser og pensjonskapitalbevis. Pålogging gjøres med BankID. Din pensjon gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. Her kan du også beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden både etter gammelt og nytt regelverk for alderspensjon. På Nordeas pensjonssider finner du informasjon om pensjon og pensjonssparing, du kan bestille møte med en rådgiver - og beregne din pensjon ved å svare på noen enkle spørsmål. 19

20 Kampen Grafisk Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo nordea.no Markedsføringsmateriell

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Valg av fremtidig pensjonsordning

Valg av fremtidig pensjonsordning Valg av fremtidig pensjonsordning For ansatte som i dag har pensjon i Statens Pensjonskasse Pensjonsmøter i Bane NOR oktober og november 2018 Lars Kåre Smith, leder Lønn og betingelser, lov og avtaleverk

Detaljer

Ta ansvar for din egen pensjon

Ta ansvar for din egen pensjon Ta ansvar for din egen pensjon HANDELSBANKEN IPS Individuell pensjonssparing med skattefordeler Du må selv ta ansvar for din egen pensjon! Hva er individuell pensjonssparing (IPS)? Vet du hva du får i

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP

Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP Agenda Det norske pensjonssystemet -deltid/heltid Hvem er KLP? Deres eget selskap! Norges største livsforsikringsselskap Totalleverandør

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Side: 1 av 5 Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Det er blitt skapt et inntrykk av at det generelt er fornuftig å starte utbetaling av folketrygd fra 62 år selv om man planlegger

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER

INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER INNSKUDDSPENSJON FOR SMÅ OG MELLOM- STORE BEDRIFTER Informasjon DNB Livsforsikring AS er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, og er en del av DNB-konsernet. Vi er pensjonsspesialisten,

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

KLAR OVER NÅR DET GJELDER PENSJON, OG HVORDAN SIKRE AT DE VET DET?

KLAR OVER NÅR DET GJELDER PENSJON, OG HVORDAN SIKRE AT DE VET DET? Forbrukerrådet og Finansforbundet HVA MÅ DAGENS UNGE VÆRE KLAR OVER NÅR DET GJELDER PENSJON, OG HVORDAN SIKRE AT DE VET DET? agnes.bergo@pengedoktoren.no 20.10.2015 P 1 PENSJON? HÆ??? PASSE INN JOBB PENGER

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Tjenestepensjon på 1 2 3

Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon er den pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg. Arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Og de fleste velger

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Det er klokt å tenke pensjon 1963

Det er klokt å tenke pensjon 1963 nær NAV alderspensjon 62 pensjonsalder 60 særaldersgrense nøktern 65 nyttig folketrygden AFP uførepensjon aldersgrense Det er klokt å tenke pensjon Informasjon for deg som er født 1963 eller senere Din

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig?

Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Hva må vi gjøre for at unge forstår og engasjerer seg i pensjon? Er systemet og produktene bra nok?

Hva må vi gjøre for at unge forstår og engasjerer seg i pensjon? Er systemet og produktene bra nok? dag.j.hveem@bi.no Hva må vi gjøre for at unge forstår og engasjerer seg i pensjon? Er systemet og produktene bra nok? Forstår? Sikkert at (de fleste) unge ikke forstår? Nytt opptjeningssystem relativt

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Tjenestepensjon i privat sektor

Tjenestepensjon i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 18/9 2012 Stein Stugu Tjenestepensjon 1. Innskuddspensjon 2. Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) 3. Ytelsespensjon Innskuddspensjon - illustrasjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked

IPS en kommersiell vurdering. Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked IPS en kommersiell vurdering Ronny Kiss Leder Pensjon & Sparing Personmarked Nye spareordninger kommer forbrukerne til gode Endelig! IPS - Pensjonssparing med ekstra gunstige betingelser 1 Sparing til

Detaljer

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen.

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. FOTO: MATTHIAS RHOMBERG / FLICKR Sårbar pensjon Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. De fleste

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Tjenestepensjonsloven Hybrid Innskuddspensjon Uføretrygd

Detaljer

Pensjon på Innholdsfortegnelse

Pensjon på Innholdsfortegnelse Pensjon på 1 2 3 Pensjon på 1 2 3 Drømmer du om en god økonomi som pensjonist bør du planlegge for det. Leser du dette heftet vil du lettere forstå pensjon og hva som skal til for å sikre at du får en

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 14.5.214. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Egen sparing på 1 2 3

Egen sparing på 1 2 3 Egen sparing på 1 2 3 Egen sparing på 1 2 3 Skaff deg oversikt over dine verdier. Hvor store verdier har du Hvor mye løpende inntekter du trenger når du en dag skal slutte å jobbe avhenger av en rekke

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer