Årsmelding PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no"

Transkript

1 Årsmelding 2006

2 ÅRSMELDING FOR 2006 Eiere Størrelse : 22 kommuner i Hedmark. : 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører : Arne D. Øynes Varaordfører : Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder : Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Skolbekken. Nestleder : Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem : Per O. Bukkemoen " : Arnlaug Johnsen " : Sondre Bråten Gerd Syversen " : Wenche Teksum Kleven Lars Erik Wold " : Anders Haug Nielsen PERSONALE. ANSATT: Styrer : Morten Engebakken Økonomisekretær : Karen Inger Sletten(50% stilling) Avdelingssykepleier : Juliane Hemstad Økonomikonsulent : Wenche Dalsveen Brotangen(60% stilling) Sosialsekretær : Harald Nielsen - Grøn Sosialkonsulent : Lars Erik Wold Sykepleier : Linda Berntsen Hagelund Vernepleier : Wenche Teksum Kleven Vernepleier : Vidar Henrik Torneby Vedlikeholdsleder : Jens Evenstad Miljøarbeider : Sondre Bråten " : Terje Nordby " : Steinar Haugen " : Arvid Petrud (96,5% stilling) " : Anne Merete Koppang (91,9% stilling) : Olav Strøm (82,3% stilling) : Tove Engebakken (98,6% stilling) : Stein Arneberg (80,3% stilling) : Brede Berntsen (37% stilling) : Birgit Renate Dekker (66,2% stilling)

3 PERSONALE(FORTS.) ANSATT: Kjøkkensjef : Kåre Larsen Husøkonom : Gerd Syversen Kokk : Inger J. Hammersborg Assistent : Ruth Irene Ophus Toftehagen(52,3% stilling) : Randi Sandbakken Tilsynslege : Tor Stuland (20% stilling) Vikar : Roy Arne Engebakken, Tor Even Evensen, Anders Børkesveen, Ann Kristin Bredvold. AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Liv Nordby sluttet i sin 100% stilling som assistent etter vel 20 års tjeneste. Hun gikk av med alderspensjon etter fylte 67 år. Randi Sandbakken fikk utvidet sin stilling som assistent fra 52,3% til 100% fra Ruth Irene Ophus Toftehagen ble fast ansatt i 50% stilling fra som ble utvidet til 52,3% stilling fra Wenche Dalsveen Brotangen ble ansatt i en nyopprettet 50% stilling som økonomikonsulent Denne stillingen ble utvidet til 60% Tor Stuland ble ansatt som institusjonslege i 20% stilling I henhold til at alle ansatte har betalt spisepause ble det foretatt en rekke stillingsutvidelser pr Samlet utgjør dette 48,1%. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,5 stillinger fordelt på 26 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen har i 2006 styrket bemanningen med 1 årsverk. Det er opprettet stillinger som økonomikonsulent i 60% stilling samt at flere miljøarbeidere har fått utvidet sine stillinger

4 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Gartneri/parken. Vaskeri/tøyrom. Kjøkken og renhold. Vedlikehold. Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 6 stk. 5 stk. 15 stk. 3 stk. Gjennomsnittsalder. 43,1 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1984: 55,6 år. 1990: 52,9år. 1996: 47,3 år. 2002: 42,9 år. 1985: 56,4 år. 1991: 55,6år. 1997: 49,3 år. 2003: 42,6 år. 1986: 55,8 år. 1992: 51,6 år. 1998: 46,3 år. 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år. 1993: 50,2 år. 1999: 45,5 år. 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år. 2000: 44,9 år ,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av de siste 14 årene etter å ha holdt seg noenlunde konstant i flere år på rad. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 5 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. Alderssammensetning. < >

5 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1993: 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2004: 2005: 2006: < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. I 1993 var 17 klienter over 60, mens bare 11 var under 40. I 2006 var 4 klienter over 60, mens 36 var under 40. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 112,4 % Beleggsprosent sammenlignet med tidligere år. 115,00 % 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 85,00 % 1986: 1987: 1988: 1989: 1990: 1991: 1992: 1993: 1994: 1995: 1996: 1997: 1998: 1999: 2000: 2001:

6 Vi har i hele 2006 hatt full kapasitetsutnyttelse. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 45,0 klienter per døgn i år 2006 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling. Pr er 8 par innlagt i institusjonen. Antall innleggelser Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 6 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 6 Overført til annen institusjon eller fengsel : 8 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 13 Dro uten institusjonens anbefaling : 11 Gjennomført oppholdet som planlagt : 57 56,4% av klientene har gjennomført oppholdet som planlagt. Om vi også tar med de klientene som er planlagt overført til andre institusjoner er det 64,3% som har gjennomført behandling som planlagt ved institusjonen

7 Lengde på innleggelse < 1 uke uke - 1mnd mndr mndr mndr mndr mndr > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Øst er det inngått avtale om behandling etter nivå 3 4, det vil si langtidsbehandling med varighet fra 3 24 måneder. Vi ser at stadig færre klienter blir liggende mer enn 2 år, og at de fleste har en behandlingstid som varer fra 3 til 11 måneder. Innlagt fra kommune. Hamar 3 Ringsaker 5 Kongsvinger 2 Oslo 61 Tynset 1 Stange 1 Gjøvik 1 Stor-Elvdal 1 Gran 1 Vestby 1 Vestre Toten 3 Sel 2 Ullensaker 1 Lesja 1 Askim 2 Bærum 5 Våler 1 Asker 3 Moss 2 Frogn 1 Kragerø 1 Rendalen 1 Sørum 1-7 -

8 Det er verdt å merke seg at vi har hatt hele 61 innleggelser fra Oslo. 21 av disse er innlagt på Helse Øst plass. Dette representerer hele 60 % av alle innleggelser og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Øst om 15 plasser og det er forhandlet fram en ny avtale med Oslo Kommune som innebærer avtale om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsv Elverum Stange Våler Gjøvik VestreToten Gran Sel Lillehammer Jevnaker Østre Toten Asker 1 3 Oslo Bærum Lørenskog Moss 2 2 Tynset Ullensaker 1 Askim 2 Sørum Stor-Elvdal Vestby 1 1 Frogn 1 Lesja 1 Rendalen

9 Dominerende rusmiddel. Ikke misbruk 13 % 5 % 2 % 13 % 2 % Alkohol Cannabis Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) 19 % 46 % Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 6% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 2% Alkohol 81% 73% 64% 47% 31% 25% 22% 15% 13% Cannabis 0% 0% 0% 0% 3% 1% 6% 4% 2% Opiater 4% 23% 31% 33% 36% 32% 27% 44% 47% Medisiner 6% 2% 2% 7% 16% 25% 28% 25% 19% Sentralst. 3% 0% 0% 2% 5% 9% 10% 6% 13% Rødsprit o.l. 7% 5% 4% 4% 3% 5% En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 81% av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn i Dette betyr en stadig større utfordring for Fredheim og vi har i løpet av 2006 som i 2005 gitt tilbud til hele 69 klienter om legemiddelassistert rehabilitering her på institusjonen

10 Kriminalitet Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim I 2006 sonet 11 av klientene dom ved institusjonen etter straffegjennomføringslovens 12. I tillegg har 3 klienter vært under tilsyn av friomsorgen. Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 58% 43% 32% 22% 28% 32% 23% 18% 20% 19% 31% 1 19% 22% 34% 35% 31% 12% 12% 15% 13% 6% 7% 2 5% 13% 8% 15% 14% 12% 12% 14% 6% 6% 4% Over 3 18% 22% 26% 28% 27% 44% 53% 53% 59% 62% 60% 12 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 7% 2% 7% 11% Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens

11 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 4 4% Leiet bolig 33 33% Hospits/hotell 24 24% Fengsel 7 7% Institusjon 7 7% Vernet bolig/ettervern 8 8% Pårørende/venners bolig 3 3% Ikke bolig nå(uten fast bolig) 14 14% Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 18% 20% 20% 18% 12% 18% 8% 9% 5% 5% 4% Leiet 20% 19% 28% 33% 31% 35% 51% 53% 41% 26% 33% Hospits 2% 3% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 10% 25% 24% Fengsel 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 6% 7% Institusjon 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 6% 7% Vernet 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 6% 6% 8% Pårørende 20% 25% 20% 13% 20% 16% 12% 7% 7% 5% 3% U.F.B. 38% 31% 30% 32% 34% 27% 24% 21% 26% 21% 14% Det er en økning av klienter som legges inn fra hospits, og dette skyldes at vi nå har atskillig flere klienter innlagt fra Oslo. Samtidig er det økt antall klienter som overføres fra fengsel eller annen institusjon i Det har også vært en nedgang i antall klienter som har egen bolig. Et gledelig tegn er en mindre andel klienter som er uten bopel ved innleggelse

12 Bor sammen med. 3 % 26 % Alene Partner/venn Foreldre 71 % Sammenlignet med tidligere år Alene 75% 61% 79% 71% 76% 77% 90% 85% 80% 72% Partner 6% 20% 11% 11% 8% 13% 6% 10% 15% 26% Partner/barn 1% 4% 3% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% Foreldre 18% 15% 7% 13% 13% 9% 4% 5% 5% 3% Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det er en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen nå kan tilby hele 10 hybler som er tilrettelagt for parbehandling. Sivilstand. 1 % 9 % 1 % 25 % 64 % Enslig Gift Samboer/partner Separert Skilt Enke/enkemann 0 %

13 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 39% 46% 51% 52% 53% 63% 67% 71% 69% 65% Gift 0% 3% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 2% 0% Samboer 4% 15% 9% 10% 9% 9% 4% 7% 14% 25% Separert 6% 2% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% 1% Skilt 47% 33% 35% 34% 33% 22% 24% 20% 15% 9% Enke/enkem 3% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% Andelen ugifte klienter øker, samtidig som andelen skilte avtar. Dette kan ha sammenheng med at vi får yngre klienter og at det ikke lenger er så vanlig med giftemål. I fjor fikk vi en forholdsvis sterk vekst i andel samboere som skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Det var faktisk så mange som hver fjerde klient som hadde partner ved innleggelsen. Barn. 8 % 2 % 17 % 51 % Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn Over 3 barn 22 % Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 27% 35% 43% 37% 32% 36% 32% 42% 43% 56% 52% 1 barn 21% 22% 25% 27% 34% 27% 34% 32% 33% 22% 22% 2 barn 30% 22% 16% 18% 20% 29% 28% 20% 19% 15% 17% 3 barn 20% 18% 11% 8% 11% 5% 5% 4% 3% 6% 8% Over 3 2% 3% 5% 5% 3% 3% 1% 2% 2% 1% 2%

14 Vi ser at andelen klienter med mange barn avtar. I 1996 var det 22% som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 10%. Andelen barnløse klienter har også økt vesentlig de siste årene og representerer nå over halvparten av klientene. Inntektsgrunnlag. Sykepenger 2 % 2 % 8 % Attføring/rehabiliteringspen ger Uføretrygd 46 % 42 % Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 89% har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrlag: Forsørget av andre 1% 1% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 0% Arbeidsinntekt 0% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arbeidsledighetstr. 4% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Sykepenger 3% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 2% Attføring 8% 1% 3% 1% 5% 10% 15% 10% 10% 8% Uføretrygd 62% 58% 58% 56% 57% 53% 48% 50% 47% 42% Sosialhjelp 19% 25% 27% 37% 28% 33% 33% 38% 39% 47% Alderstrygd 2% 3% 4% 1% 4% 1% 2% 1% 2% 2% Andelen klienter med sosialhjelp har økt mye de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd. En kan også se at andelen på attføring øker tilsvarende nedgangen i uføretrygd

15 Metadon/Subutex, status ved innleggelse 9 % 29 % 10 % Har søkt Innvilget og venter Deltar Deltar ikke 52 % Sammenlignet med tidligere år. Status: Har søkt: 3% 8% 13% 18% 21% 13% 5% 9% Venter: 2% 5% 15% 17% 15% 14% 19% 10% Deltar: 2% 11% 11% 15% 26% 29% 41% 52% Deltatt: 0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% 0% Til sammen: 7% 24% 40% 51% 63% 59% 67% 71% Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Nesten 3/4 av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program

16 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har inngående samarbeid med klientenes fastlege og evt metadonlege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter som ligger på Tingnes. Det er også ansatt ansvarlig tilsynslege for institusjonen. I akutte tilfelle benytter vi legevakten, samt diverse poliklinisk behandling ved sykehusene i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helsefaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 3 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og det utarbeides individuelle planer for de klienter som ønsker det. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: Vi har ingen fast organisert gruppebehandling. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i samlet forum, såkalt allmøte. Vi forsøker å holde samlet allmøte minst 2 ganger i måneden. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot en klientgruppe som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i den konsekvenspedaogiske tankegang med en humanistisk tilnærming til klientene. De fleste av klientene ved Fredheim har tidligere gått gjennom forskjellige former for behandling innen rusvernet. De har stort sett ikke lykkes i tidligere behandling, og behandlingstilbudet her på Fredheim må innrettes i forhold til dette. Ved Fredheim fokuseres det på de muligheter den enkelte klient kan utvikle ved sitt opphold ved institusjonen. Oppholdet tar sikte på opptrening ut fra de ressurser den enkelte har gjennom mellommenneskelige forhold som skapes mellom klientene innbyrdes, og mellom klientene og behandlingspersonellet. Det fokuseres ikke på personens fortid i det daglige arbeidet, men når det er nødvendig eller ønskelig samtales det åpent og realistisk om de forhold som har vært eller er klientens problem og hvilke muligheter som finnes til habilitering eller rehabilitering. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med undersøkelser og fjerning av rusmidler, deretter samtaler med kontaktperson og muntlige og skrift

17 lige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim 2 elementer i behandlingen som blir vesentlig vektlagt, helsefaglig oppfølging og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. I løpet av de 2 siste årene er vår helsefaglige stab styrket og teller nå 4 hele stillinger. I tillegg er det opprettet stiling som 20% tilsynslege og flere stillinger som miljøarbeidere. Vår bemanning er vesentlig styrket og vår faglige profil er utviklet i vesentlig grad. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og-/eller stabilisering av hele 71 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Montering av Gaupen-Hengere Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og en godtgjøring for arbeidet. Den økonomiske avkastning som arbeidet gir går således til lønn og fornyelse og opprusting av institusjonen, slik at den hele tiden kan være en tidsmessig og god arbeidsplass og gi muligheter til den behandling og opptrening som er vårt mål. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Aktivitetstilbudet blir stadig endret og utvidet slik at det er tilpasset vår klientgruppe. De statistiske opplysningene viser at en meget stor andel av klientene er ufaglærte og arbeidstilbudet må derfor innrettes etter det. Vi har imidlertid satset på å kvalifisere klienter til monteringsarbeid der førerkort på truck er en viktig del av dette. I 2006 har 10 klienter ved institusjonen gjennomført truckføreropplæring og har fått truckførerbevis

18 Dette fører til anerkjennelse og bidrar til et positivt selvbilde. Behandlingen er blitt skjerpet noe de siste 2 årene med sterkere fokus på rehabilitering der konsekvens for negativ/positiv atferd er godt kjent av klientene gjennom institusjonens regelverk. God rusmestring bidrar til vekst og bedre standard på bolig og personlig økonomi. Motsatt vil et fortsatt misbruk bidra til negativ utvikling og tap av privilegier. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Fengselslovens 12. Dette førte til at 11 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Det er gunstig for klienter som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. Stor konsentrasjon under montering av lysbjelker til Gaupen-Hengere

19 FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til beboere som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. I løpet av 2006 er det inngått avtale med Treningskompaniet i Brumunddal og vi har kommet i gang med trening for en jentegruppe en gang i uken. kinobesøk. I 2006 har vi styrket bemanningen på onsdagskveldene for å kunne arrangere faste velferdsturer til kino, bowling, gokart og lignende aktiviteter hver onsdag kveld. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i biljard på institusjonen. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle "billig" og turer til bowling og gokart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså Hyggekveld med Jonas Fjeld For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 18 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget

20 TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè med 2 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet er blitt flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 3 hygge/kulturaftener der Roy Lønhøiden og Jonas Fjeld bidro med fantastisk underholdning. I tillegg var gruppen G- force tilstede og spilte låter av Jimi Hendrix. Dette ble også særdeles godt mottatt av de fleste klientene. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen, med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Vi må dessverre innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. På tur opp på Dovrefjell for å se moskus

21 INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Øst og Oslo Kommune om kjøp av plasser. I enkelte tilfeller betaler klientens kommune for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Øst blir koordinert fra Aker Universitetssykehus, avdeling for rus og avhengighet. Oslo kommune disponerte før plasser her ved Fredheim gjennom en avtale som ble inngått fra og med Nå har institusjonen undertegnet en ny kontrakt med Oslo Kommune om behandling av 8 klienter til gjeldende fra og med I tillegg har institusjonen avtale med Helse Øst om behandling av 15 klienter, gjeldende fra og med Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil. Våre nye avtalepartnere har bidratt til å gjøre institusjonen til et bedre behandlingstilbud. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles 5 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra Helse Øst, andre helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. Det er også naturlig at vi har best samarbeid med de kommuner som ligger nærmest geografisk. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Det blir spennende å se hvordan rusreformen vil påvirke dette samarbeidet i tiden framover. Avtalen med Helse Øst vil stille krav til samarbeid på flere plan og vi

22 må sørge for å forvalte denne kontrakten på en god måte slik at Helse Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Aker Universitetssykehus har fått koordineringsansvaret for aller institusjonene i Helse Øst og styrer deltar i møter minst 2 ganger årlig sammen med de øvrige institusjonslederne. STYRERS BERETNING 2006 har vært et nytt spennende og godt år for Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 101 klienter i løpet av I tillegg har 3 dagbrukere fått et godt og tilrettelagt tilbud her hos oss. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 112,4 % i fjor. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et uttalt mål for alle som blir innlagt og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 71 klienter på metadon/subutex. Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den konsekvenspedagogiske tankegang og har en humanistisk tilnærming. Bemanningen er også i 2006 blitt styrket noe, til sammen ett årsverk. Rusreformen med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lykkes i å skape et godt team som samarbeider og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2006 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2006 gjennomført brukerundersøkelser 2 ganger, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er særdeles viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. I 2006 har klientene ved Fredheim produsert ca tilhengere for Gaupen Henger i tillegg til andre oppdrag. Dette samarbeidet gir til enhver tid arbeidsplasser for klientene her på Fredheim, og det bidrar til å gi en meningsfylt hverdag for de som ønsker å delta i arbeidet. Vi har også 2 trucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Våre inntekter i 2006 skriver seg fra avtale om kjøp av 15 plasser fra Helse Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune samt produksjon av varer og tjenester. Det er gledelig å registrere at avtalen med Oslo Kommune om å gi 20 klienter et tilbud her ved institusjonen har vært et positivt bidrag, både faglig og økonomisk. Det er

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer