Årsmelding PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no"

Transkript

1 Årsmelding 2006

2 ÅRSMELDING FOR 2006 Eiere Størrelse : 22 kommuner i Hedmark. : 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører : Arne D. Øynes Varaordfører : Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder : Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Skolbekken. Nestleder : Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem : Per O. Bukkemoen " : Arnlaug Johnsen " : Sondre Bråten Gerd Syversen " : Wenche Teksum Kleven Lars Erik Wold " : Anders Haug Nielsen PERSONALE. ANSATT: Styrer : Morten Engebakken Økonomisekretær : Karen Inger Sletten(50% stilling) Avdelingssykepleier : Juliane Hemstad Økonomikonsulent : Wenche Dalsveen Brotangen(60% stilling) Sosialsekretær : Harald Nielsen - Grøn Sosialkonsulent : Lars Erik Wold Sykepleier : Linda Berntsen Hagelund Vernepleier : Wenche Teksum Kleven Vernepleier : Vidar Henrik Torneby Vedlikeholdsleder : Jens Evenstad Miljøarbeider : Sondre Bråten " : Terje Nordby " : Steinar Haugen " : Arvid Petrud (96,5% stilling) " : Anne Merete Koppang (91,9% stilling) : Olav Strøm (82,3% stilling) : Tove Engebakken (98,6% stilling) : Stein Arneberg (80,3% stilling) : Brede Berntsen (37% stilling) : Birgit Renate Dekker (66,2% stilling)

3 PERSONALE(FORTS.) ANSATT: Kjøkkensjef : Kåre Larsen Husøkonom : Gerd Syversen Kokk : Inger J. Hammersborg Assistent : Ruth Irene Ophus Toftehagen(52,3% stilling) : Randi Sandbakken Tilsynslege : Tor Stuland (20% stilling) Vikar : Roy Arne Engebakken, Tor Even Evensen, Anders Børkesveen, Ann Kristin Bredvold. AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Liv Nordby sluttet i sin 100% stilling som assistent etter vel 20 års tjeneste. Hun gikk av med alderspensjon etter fylte 67 år. Randi Sandbakken fikk utvidet sin stilling som assistent fra 52,3% til 100% fra Ruth Irene Ophus Toftehagen ble fast ansatt i 50% stilling fra som ble utvidet til 52,3% stilling fra Wenche Dalsveen Brotangen ble ansatt i en nyopprettet 50% stilling som økonomikonsulent Denne stillingen ble utvidet til 60% Tor Stuland ble ansatt som institusjonslege i 20% stilling I henhold til at alle ansatte har betalt spisepause ble det foretatt en rekke stillingsutvidelser pr Samlet utgjør dette 48,1%. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,5 stillinger fordelt på 26 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen har i 2006 styrket bemanningen med 1 årsverk. Det er opprettet stillinger som økonomikonsulent i 60% stilling samt at flere miljøarbeidere har fått utvidet sine stillinger

4 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Gartneri/parken. Vaskeri/tøyrom. Kjøkken og renhold. Vedlikehold. Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 6 stk. 5 stk. 15 stk. 3 stk. Gjennomsnittsalder. 43,1 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1984: 55,6 år. 1990: 52,9år. 1996: 47,3 år. 2002: 42,9 år. 1985: 56,4 år. 1991: 55,6år. 1997: 49,3 år. 2003: 42,6 år. 1986: 55,8 år. 1992: 51,6 år. 1998: 46,3 år. 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år. 1993: 50,2 år. 1999: 45,5 år. 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år. 2000: 44,9 år ,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av de siste 14 årene etter å ha holdt seg noenlunde konstant i flere år på rad. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 5 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. Alderssammensetning. < >

5 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1993: 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2004: 2005: 2006: < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. I 1993 var 17 klienter over 60, mens bare 11 var under 40. I 2006 var 4 klienter over 60, mens 36 var under 40. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 112,4 % Beleggsprosent sammenlignet med tidligere år. 115,00 % 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 85,00 % 1986: 1987: 1988: 1989: 1990: 1991: 1992: 1993: 1994: 1995: 1996: 1997: 1998: 1999: 2000: 2001:

6 Vi har i hele 2006 hatt full kapasitetsutnyttelse. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 45,0 klienter per døgn i år 2006 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling. Pr er 8 par innlagt i institusjonen. Antall innleggelser Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 6 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 6 Overført til annen institusjon eller fengsel : 8 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 13 Dro uten institusjonens anbefaling : 11 Gjennomført oppholdet som planlagt : 57 56,4% av klientene har gjennomført oppholdet som planlagt. Om vi også tar med de klientene som er planlagt overført til andre institusjoner er det 64,3% som har gjennomført behandling som planlagt ved institusjonen

7 Lengde på innleggelse < 1 uke uke - 1mnd mndr mndr mndr mndr mndr > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Øst er det inngått avtale om behandling etter nivå 3 4, det vil si langtidsbehandling med varighet fra 3 24 måneder. Vi ser at stadig færre klienter blir liggende mer enn 2 år, og at de fleste har en behandlingstid som varer fra 3 til 11 måneder. Innlagt fra kommune. Hamar 3 Ringsaker 5 Kongsvinger 2 Oslo 61 Tynset 1 Stange 1 Gjøvik 1 Stor-Elvdal 1 Gran 1 Vestby 1 Vestre Toten 3 Sel 2 Ullensaker 1 Lesja 1 Askim 2 Bærum 5 Våler 1 Asker 3 Moss 2 Frogn 1 Kragerø 1 Rendalen 1 Sørum 1-7 -

8 Det er verdt å merke seg at vi har hatt hele 61 innleggelser fra Oslo. 21 av disse er innlagt på Helse Øst plass. Dette representerer hele 60 % av alle innleggelser og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Øst om 15 plasser og det er forhandlet fram en ny avtale med Oslo Kommune som innebærer avtale om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsv Elverum Stange Våler Gjøvik VestreToten Gran Sel Lillehammer Jevnaker Østre Toten Asker 1 3 Oslo Bærum Lørenskog Moss 2 2 Tynset Ullensaker 1 Askim 2 Sørum Stor-Elvdal Vestby 1 1 Frogn 1 Lesja 1 Rendalen

9 Dominerende rusmiddel. Ikke misbruk 13 % 5 % 2 % 13 % 2 % Alkohol Cannabis Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) 19 % 46 % Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 6% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 2% Alkohol 81% 73% 64% 47% 31% 25% 22% 15% 13% Cannabis 0% 0% 0% 0% 3% 1% 6% 4% 2% Opiater 4% 23% 31% 33% 36% 32% 27% 44% 47% Medisiner 6% 2% 2% 7% 16% 25% 28% 25% 19% Sentralst. 3% 0% 0% 2% 5% 9% 10% 6% 13% Rødsprit o.l. 7% 5% 4% 4% 3% 5% En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 81% av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn i Dette betyr en stadig større utfordring for Fredheim og vi har i løpet av 2006 som i 2005 gitt tilbud til hele 69 klienter om legemiddelassistert rehabilitering her på institusjonen

10 Kriminalitet Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim I 2006 sonet 11 av klientene dom ved institusjonen etter straffegjennomføringslovens 12. I tillegg har 3 klienter vært under tilsyn av friomsorgen. Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 58% 43% 32% 22% 28% 32% 23% 18% 20% 19% 31% 1 19% 22% 34% 35% 31% 12% 12% 15% 13% 6% 7% 2 5% 13% 8% 15% 14% 12% 12% 14% 6% 6% 4% Over 3 18% 22% 26% 28% 27% 44% 53% 53% 59% 62% 60% 12 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 7% 2% 7% 11% Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens

11 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 4 4% Leiet bolig 33 33% Hospits/hotell 24 24% Fengsel 7 7% Institusjon 7 7% Vernet bolig/ettervern 8 8% Pårørende/venners bolig 3 3% Ikke bolig nå(uten fast bolig) 14 14% Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 18% 20% 20% 18% 12% 18% 8% 9% 5% 5% 4% Leiet 20% 19% 28% 33% 31% 35% 51% 53% 41% 26% 33% Hospits 2% 3% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 10% 25% 24% Fengsel 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 6% 7% Institusjon 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 6% 7% Vernet 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 6% 6% 8% Pårørende 20% 25% 20% 13% 20% 16% 12% 7% 7% 5% 3% U.F.B. 38% 31% 30% 32% 34% 27% 24% 21% 26% 21% 14% Det er en økning av klienter som legges inn fra hospits, og dette skyldes at vi nå har atskillig flere klienter innlagt fra Oslo. Samtidig er det økt antall klienter som overføres fra fengsel eller annen institusjon i Det har også vært en nedgang i antall klienter som har egen bolig. Et gledelig tegn er en mindre andel klienter som er uten bopel ved innleggelse

12 Bor sammen med. 3 % 26 % Alene Partner/venn Foreldre 71 % Sammenlignet med tidligere år Alene 75% 61% 79% 71% 76% 77% 90% 85% 80% 72% Partner 6% 20% 11% 11% 8% 13% 6% 10% 15% 26% Partner/barn 1% 4% 3% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% Foreldre 18% 15% 7% 13% 13% 9% 4% 5% 5% 3% Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det er en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen nå kan tilby hele 10 hybler som er tilrettelagt for parbehandling. Sivilstand. 1 % 9 % 1 % 25 % 64 % Enslig Gift Samboer/partner Separert Skilt Enke/enkemann 0 %

13 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 39% 46% 51% 52% 53% 63% 67% 71% 69% 65% Gift 0% 3% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 2% 0% Samboer 4% 15% 9% 10% 9% 9% 4% 7% 14% 25% Separert 6% 2% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% 1% Skilt 47% 33% 35% 34% 33% 22% 24% 20% 15% 9% Enke/enkem 3% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% Andelen ugifte klienter øker, samtidig som andelen skilte avtar. Dette kan ha sammenheng med at vi får yngre klienter og at det ikke lenger er så vanlig med giftemål. I fjor fikk vi en forholdsvis sterk vekst i andel samboere som skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Det var faktisk så mange som hver fjerde klient som hadde partner ved innleggelsen. Barn. 8 % 2 % 17 % 51 % Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn Over 3 barn 22 % Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 27% 35% 43% 37% 32% 36% 32% 42% 43% 56% 52% 1 barn 21% 22% 25% 27% 34% 27% 34% 32% 33% 22% 22% 2 barn 30% 22% 16% 18% 20% 29% 28% 20% 19% 15% 17% 3 barn 20% 18% 11% 8% 11% 5% 5% 4% 3% 6% 8% Over 3 2% 3% 5% 5% 3% 3% 1% 2% 2% 1% 2%

14 Vi ser at andelen klienter med mange barn avtar. I 1996 var det 22% som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 10%. Andelen barnløse klienter har også økt vesentlig de siste årene og representerer nå over halvparten av klientene. Inntektsgrunnlag. Sykepenger 2 % 2 % 8 % Attføring/rehabiliteringspen ger Uføretrygd 46 % 42 % Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 89% har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrlag: Forsørget av andre 1% 1% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 0% Arbeidsinntekt 0% 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arbeidsledighetstr. 4% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Sykepenger 3% 5% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 2% Attføring 8% 1% 3% 1% 5% 10% 15% 10% 10% 8% Uføretrygd 62% 58% 58% 56% 57% 53% 48% 50% 47% 42% Sosialhjelp 19% 25% 27% 37% 28% 33% 33% 38% 39% 47% Alderstrygd 2% 3% 4% 1% 4% 1% 2% 1% 2% 2% Andelen klienter med sosialhjelp har økt mye de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd. En kan også se at andelen på attføring øker tilsvarende nedgangen i uføretrygd

15 Metadon/Subutex, status ved innleggelse 9 % 29 % 10 % Har søkt Innvilget og venter Deltar Deltar ikke 52 % Sammenlignet med tidligere år. Status: Har søkt: 3% 8% 13% 18% 21% 13% 5% 9% Venter: 2% 5% 15% 17% 15% 14% 19% 10% Deltar: 2% 11% 11% 15% 26% 29% 41% 52% Deltatt: 0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% 0% Til sammen: 7% 24% 40% 51% 63% 59% 67% 71% Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Nesten 3/4 av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program

16 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har inngående samarbeid med klientenes fastlege og evt metadonlege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter som ligger på Tingnes. Det er også ansatt ansvarlig tilsynslege for institusjonen. I akutte tilfelle benytter vi legevakten, samt diverse poliklinisk behandling ved sykehusene i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helsefaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 3 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og det utarbeides individuelle planer for de klienter som ønsker det. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: Vi har ingen fast organisert gruppebehandling. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i samlet forum, såkalt allmøte. Vi forsøker å holde samlet allmøte minst 2 ganger i måneden. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot en klientgruppe som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i den konsekvenspedaogiske tankegang med en humanistisk tilnærming til klientene. De fleste av klientene ved Fredheim har tidligere gått gjennom forskjellige former for behandling innen rusvernet. De har stort sett ikke lykkes i tidligere behandling, og behandlingstilbudet her på Fredheim må innrettes i forhold til dette. Ved Fredheim fokuseres det på de muligheter den enkelte klient kan utvikle ved sitt opphold ved institusjonen. Oppholdet tar sikte på opptrening ut fra de ressurser den enkelte har gjennom mellommenneskelige forhold som skapes mellom klientene innbyrdes, og mellom klientene og behandlingspersonellet. Det fokuseres ikke på personens fortid i det daglige arbeidet, men når det er nødvendig eller ønskelig samtales det åpent og realistisk om de forhold som har vært eller er klientens problem og hvilke muligheter som finnes til habilitering eller rehabilitering. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med undersøkelser og fjerning av rusmidler, deretter samtaler med kontaktperson og muntlige og skrift

17 lige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim 2 elementer i behandlingen som blir vesentlig vektlagt, helsefaglig oppfølging og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. I løpet av de 2 siste årene er vår helsefaglige stab styrket og teller nå 4 hele stillinger. I tillegg er det opprettet stiling som 20% tilsynslege og flere stillinger som miljøarbeidere. Vår bemanning er vesentlig styrket og vår faglige profil er utviklet i vesentlig grad. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og-/eller stabilisering av hele 71 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Montering av Gaupen-Hengere Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og en godtgjøring for arbeidet. Den økonomiske avkastning som arbeidet gir går således til lønn og fornyelse og opprusting av institusjonen, slik at den hele tiden kan være en tidsmessig og god arbeidsplass og gi muligheter til den behandling og opptrening som er vårt mål. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Aktivitetstilbudet blir stadig endret og utvidet slik at det er tilpasset vår klientgruppe. De statistiske opplysningene viser at en meget stor andel av klientene er ufaglærte og arbeidstilbudet må derfor innrettes etter det. Vi har imidlertid satset på å kvalifisere klienter til monteringsarbeid der førerkort på truck er en viktig del av dette. I 2006 har 10 klienter ved institusjonen gjennomført truckføreropplæring og har fått truckførerbevis

18 Dette fører til anerkjennelse og bidrar til et positivt selvbilde. Behandlingen er blitt skjerpet noe de siste 2 årene med sterkere fokus på rehabilitering der konsekvens for negativ/positiv atferd er godt kjent av klientene gjennom institusjonens regelverk. God rusmestring bidrar til vekst og bedre standard på bolig og personlig økonomi. Motsatt vil et fortsatt misbruk bidra til negativ utvikling og tap av privilegier. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Fengselslovens 12. Dette førte til at 11 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Det er gunstig for klienter som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. Stor konsentrasjon under montering av lysbjelker til Gaupen-Hengere

19 FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til beboere som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. I løpet av 2006 er det inngått avtale med Treningskompaniet i Brumunddal og vi har kommet i gang med trening for en jentegruppe en gang i uken. kinobesøk. I 2006 har vi styrket bemanningen på onsdagskveldene for å kunne arrangere faste velferdsturer til kino, bowling, gokart og lignende aktiviteter hver onsdag kveld. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i biljard på institusjonen. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle "billig" og turer til bowling og gokart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså Hyggekveld med Jonas Fjeld For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 18 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget

20 TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè med 2 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet er blitt flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 3 hygge/kulturaftener der Roy Lønhøiden og Jonas Fjeld bidro med fantastisk underholdning. I tillegg var gruppen G- force tilstede og spilte låter av Jimi Hendrix. Dette ble også særdeles godt mottatt av de fleste klientene. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen, med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Vi må dessverre innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. På tur opp på Dovrefjell for å se moskus

21 INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Øst og Oslo Kommune om kjøp av plasser. I enkelte tilfeller betaler klientens kommune for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Øst blir koordinert fra Aker Universitetssykehus, avdeling for rus og avhengighet. Oslo kommune disponerte før plasser her ved Fredheim gjennom en avtale som ble inngått fra og med Nå har institusjonen undertegnet en ny kontrakt med Oslo Kommune om behandling av 8 klienter til gjeldende fra og med I tillegg har institusjonen avtale med Helse Øst om behandling av 15 klienter, gjeldende fra og med Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil. Våre nye avtalepartnere har bidratt til å gjøre institusjonen til et bedre behandlingstilbud. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles 5 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra Helse Øst, andre helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. Det er også naturlig at vi har best samarbeid med de kommuner som ligger nærmest geografisk. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Det blir spennende å se hvordan rusreformen vil påvirke dette samarbeidet i tiden framover. Avtalen med Helse Øst vil stille krav til samarbeid på flere plan og vi

22 må sørge for å forvalte denne kontrakten på en god måte slik at Helse Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Aker Universitetssykehus har fått koordineringsansvaret for aller institusjonene i Helse Øst og styrer deltar i møter minst 2 ganger årlig sammen med de øvrige institusjonslederne. STYRERS BERETNING 2006 har vært et nytt spennende og godt år for Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 101 klienter i løpet av I tillegg har 3 dagbrukere fått et godt og tilrettelagt tilbud her hos oss. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 112,4 % i fjor. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et uttalt mål for alle som blir innlagt og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 71 klienter på metadon/subutex. Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den konsekvenspedagogiske tankegang og har en humanistisk tilnærming. Bemanningen er også i 2006 blitt styrket noe, til sammen ett årsverk. Rusreformen med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lykkes i å skape et godt team som samarbeider og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2006 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2006 gjennomført brukerundersøkelser 2 ganger, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er særdeles viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. I 2006 har klientene ved Fredheim produsert ca tilhengere for Gaupen Henger i tillegg til andre oppdrag. Dette samarbeidet gir til enhver tid arbeidsplasser for klientene her på Fredheim, og det bidrar til å gi en meningsfylt hverdag for de som ønsker å delta i arbeidet. Vi har også 2 trucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Våre inntekter i 2006 skriver seg fra avtale om kjøp av 15 plasser fra Helse Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune samt produksjon av varer og tjenester. Det er gledelig å registrere at avtalen med Oslo Kommune om å gi 20 klienter et tilbud her ved institusjonen har vært et positivt bidrag, både faglig og økonomisk. Det er

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR 2005 Eiere: Størrelse: 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET Ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2007. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2007. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2007 ÅRSMELDING FOR 2007 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Årsmelding 2009 - 1 -

Årsmelding 2009 - 1 - Årsmelding 2009-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 20 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no Bydel Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Sagene Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst &I fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR= Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 12. februar 2008 Kl. 13.00 til 15.00 på Ramma Tilstede: BKA-rådet REGA-rådet Fredags-styret Brukerråd boliger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Behandling av rusavhengige

Behandling av rusavhengige Interpellasjon til ordføreren i bystyrets møte 11. februar 2o1o Alternativt som forslag i formannskapets møte 27. januar. Behandling av rusavhengige Verdiene i samhandlingsreformen handler om kvalitet,

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak: Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk

Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk Samhandlingsutfordringer og utviklingstrekk Integrert behandling psykiatri/rus Hva skjer i psykisk helsevern? Avdelingssjef/psykiater Voksenpsykiatrisk avdeling, Helse Sunnmøre I går og i dag, hva er forskjellen?

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/419 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk av to studenter som er i

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL

NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL KORTVERSJON 3-årig pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Ny type straff alternativ til fengsel Narkomane gjengangere som begår narkotikarelatert

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk

Bostedsløse i Norge situasjon og utviklingstrekk Bostedsløse i Norge 2005 - situasjon og utviklingstrekk Thorbjørn Hansen, 1 Kartlegging av bostedsløse 2005 Oppdrag fra Husbanken Gjennomføres etter samme metode som i 2003 og 1996. Hovedsak er sammenligning

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID ACT N-DPS ACT i Mosseregionen: partnerskap mellom kommunene i regionen og Sykehuset Østfold, økonomien fordeles 50/50. Sykehuset Østfold har drift og arbeidsgiveransvar

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer