INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg..."

Transkript

1 Årsmelding 2010

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg Fritidsaktiviteter Institusjonens samarbeidspartnere Styrers beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets underskrift på årsberetningen Revisjonsberetning Budsjettforslag for Kommentarer til budsjettet Langsiktig gjeld Investeringsbehov/årlige avskrivinger

3 ÅRSMELDING FOR 2010 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 44 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 22 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Liv Langberg Nestleder Kine Skolbekken 2. Vara: Odd Gude Dambuen 3. Vara: Geir Ove Asum Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Arvid Petrud Wenche Brotangen " Lars Erik Wold Linda B. Hagelund " Ole Nilsen Klem Marlene Punnerud AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Roy Tore Stunes sluttet i sin stilling som psykolog , etter å ha vært ansatt som psykolog i 1,5 år. Ny psykolog er ansatt, og begynte 1/1-11. Morten Aasterud er ansatt som assistent med lønnstilskudd fra NAV Brede Berntsen har redusert sin stilling som miljøarbeider fra 57,8 % til 53,6 %. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,2 stillinger fordelt på 33 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 25 års erfaring fra rusomsorgen

4 PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) Avdelingssykepleier Juliane Hemstad Lege Tor Stuland (20 % stilling) Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn Sosialkonsulent Lars Erik Wold Sosionom Ståle Hansen Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Hilde Andersen Petrud Vernepleier Janicke Malmo Vedlikeholdsleder Jens Evenstad Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Arvid Petrud " Anne Merete Koppang Olav Strøm (83,6 % stilling) Tove Engebakken Brede Berntsen (53,6 % stilling) Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven Martin Myhre (21,3 % stilling) Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Gerd Syversen Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen Assistent Inger Johanne Hammersborg Randi Sandbakken Legesekretær Unni Wenche Nordby (10 %) Vikarer Roy Arne Engebakken, Trine Lothe Larsen, Liv Nordby og Sverre Huse

5 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 8 stk. 5 stk. 10 stk. 2 stk. Gjennomsnittsalder. 46,3 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 2010: 46,3 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år ,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år ,7 år 1990: 52,9år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år ,9 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003, etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har en annen type klienter enn for noen år siden. De siste 6 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. I 2010 hadde vi den høyeste gjennomsnittsalderen siden Alderssammensetning. < >

6 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1997: 1999: 2001: 2003: 2005: 2007: 2008: 2009: 2010: < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Andelen klienter over 60 år økte en god del i 2010, etter at trenden gjennom flere år har vært nedadgående. Om dette er en ny trend eller et engangsfenomen, er for tidlig å si. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 105,6 % Dette er ut fra beregnet 100 % belegg til 44 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å ta imot flere parplasser. Det er nå hele 42 plasser som er avtalefestet. Vi selger i tillegg noen plasser til kommuner og andre regionale helseforetak utover de avtalefestede. For 2010 er det beregnet budsjett i forhold til 44 plasser. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn. 2001: 2002: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Dette har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Vi har i hele 2010 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,5 klienter per døgn i år 2010 og dette er en liten nedgang i forhold til 2008 og

7 Antall innleggelser. 89 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år. Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1994,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. I årene har vi hatt færre innleggelser til tross for økt beleggsprosent. Dette skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbryter oppholdet og stadig flere gjennomfører oppholdet som planlagt i Individuell Plan. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje: 1 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon: 3 Overført til annen institusjon eller fengsel: 4 Død: 1 Uteblivelse etter permisjoner: 3 Dro uten institusjonens anbefaling: 5 Gjennomført oppholdet som planlagt: 72 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % 1 % 1 % Vold eller distribusjon av rusmidler 6 % 6 % 6 % 9 % 3 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % 3 % 4 % Død 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % 3 % 3 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8 % 6 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % 82 % - 7 -

8 Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 5 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til Denne gode trenden ser ut til å fortsette i Om vi regner med de som er overført til annen institusjon eller fengsel er gjennomføringsprosenten for 2010 hele 86 %. Dette er vi svært godt fornøyd med da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi ser også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. Antall utskrivninger Lengde på innleggelse < 1 uke uke 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det inngått avtale om langtids behandling med varighet fra 3 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt, blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2010 var 40 klienter som hadde så lang oppholdstid. Vi ser på dette som en klar forbedring som viser stor grad av gjennomføring av opphold. Kriminalitet

9 Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall Ingen 22 % 28 % 32 % 23 % 18 % 20 % 19 % 31 % 33 % 30 % 33 % 37 % 1 35 % 31 % 12 % 12 % 15 % 13 % 6 % 7 % 10 % 11 % 11 % 10 % 2 15 % 14 % 12 % 12 % 14 % 6 % 6 % 4 % 2 % 3 % 5 % 4 % Over 3 28 % 27 % 44 % 53 % 53 % 59 % 62 % 60 % 55 % 56 % 56 % 49 % 12 0 % 0 % 4 % 8 % 7 % 2 % 7 % 11 % 14 % 16 % 17 % 19 % Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene, men de 4 siste årene har den vært stabil, faktisk var det en liten nedgang i Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12 ved institusjonen, og i 2010 var det hele 17 klienter som sonet kortere eller lengre fengselsstraffer ved institusjonen. Innlagt fra kommune. Hamar 4 Ringsaker 5 Nannestad 1 Oslo 47 Nord Fron 1 Rendalen 1 Gjøvik 1 Skedsmo 1 Asker 1 Nesodden 3 Drammen 1 Sel 1 Fredrikstad 4 Rana 1 Askim 1 Bærum 3 Moss 1 Lillehammer 2 Nes 1 Mandal 1 Sandnes 1 Lier 1 Østre Toten 1 Vestre Toten 2 Grimstad 1 Sarpsborg 1 Rælingen 1-9 -

10 Vi ser at over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 12 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 53 % av alle innleggelser og Oslo er fortsatt institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Sør-Øst om 22 plasser fra og ny avtale med Oslo Kommune om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet. Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsvinger Elverum Stange Gjøvik VestreToten Gran Sel Lillehammer Jevnaker 2 1 Østre Toten Asker Oslo Bærum Lørenskog Moss Nesodden Askim Fredrikstad Halden

11 Dominerende rusmiddel. Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 15 % 13 % 13 % 13 % 12 % 23 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 6 % 4 % 2 % 3 % 7 % 7 % 4 % Opiater 23 % 31 % 36 % 27 % 44 % 47 % 48 % 50 % 48 % 41 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 28 % 25 % 19 % 18 % 15 % 14 % 13 % Sentralst. 0 % 0 % 5 % 10 % 6 % 13 % 10 % 7 % 14 % 15 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 3 % 5 % 5 % 5 % 2 % 1 % Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Denne trenden ble noe brutt i 2010 da vi opplever stadig flere som foretrekker alkohol og amfetamin som hovedrusmiddel. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer fortsatt majoriteten av klientene ved Fredheim. Andelen alkoholikere har aldri ikke vært høyere siden 2002, mens andelen som foretrekker å ruse seg på heroin ikke har vært lavere siden

12 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig % Leiet bolig % Hospits/hotell 8 9 % Fengsel 7 8 % Institusjon % Vernet bolig/ettervern 4 4 % Pårørende/venners bolig 1 1 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) 9 10 % Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 12 % 8 % 9 % 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % 11 % 20 % Leiet 31 % 51 % 53 % 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32 % 33 % Hospits 1 % 1 % 6 % 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17 % 9 % Fengsel 0 % 1 % 1 % 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % 12 % 8 % Institusjon 2 % 1 % 1 % 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % 9 % 15 % Vernet 0 % 2 % 2 % 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2 % 4 % Pårørende 20 % 12 % 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % 5 % 1 % U.F.B. 34 % 24 % 21 % 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12 % 10 % I 2010 ble 23 % av klientene lagt inn fra fengsel eller overført fra annen institusjon. Vi ser at antall klienter som har egen bolig har økt mye i Hva dette skyldes er det vanskelig å finne noen god grunn for, men vi ser at det fortsatt er nesten halvparten av klientene som ikke har egen bolig eller leier bolig ved innleggelsen

13 Bor sammen med. Sammenlignet med tidligere år Alene 61 % 71 % 76 % 77 % 90 % 85 % 80 % 72 % 68 % 68 % 64 % 72 % Partner 20 % 11 % 8 % 13 % 6 % 10 % 15 % 26 % 29 % 28 % 33 % 26 % Partner/barn 4 % 5 % 3 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % Foreldre 15 % 13 % 13 % 9 % 4 % 5 % 5 % 3 % 2 % 4 % 3 % 2 % Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr leiligheter for inntil 10 par. Sivilstand

14 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 46 % 52 % 63 % 71 % 69 % 65 % 48 % 55 % 50 % 50 % Gift 3 % 2 % 3 % 2 % 2 % 0 % 3 % 5 % 5 % 1 % Samboer 15 % 10 % 9 % 7 % 14 % 25 % 28 % 25 % 30 % 27 % Separert 2 % 1 % 3 % 0 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % Skilt 33 % 34 % 22 % 20 % 15 % 9 % 15 % 12 % 14 % 20 % Enke/enkem. 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % De 5 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby boenheter for par ved institusjonen. Barn. Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 43 % 32 % 32 % 42 % 43 % 56 % 52 % 46 % 52 % 49 % 49 % 1 barn 25 % 34 % 34 % 32 % 33 % 22 % 22 % 28 % 22 % 21 % 21 % 2 barn 16 % 20 % 28 % 20 % 19 % 15 % 17 % 15 % 19 % 21 % 21 % 3 barn 11 % 11 % 5 % 4 % 3 % 6 % 8 % 9 % 7 % 7 % 3 % Over 3 5 % 3 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 6 %

15 Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt. I 1998 var det 16 % som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 9 %. Andelen barnløse klienter har også økt noe, men har vært stabil de siste årene. Inntektsgrunnlag. Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: Forsørget av andre 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Arbeidsinntekt 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsledighetstr. 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykepenger 5 % 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 0 % 3 % 3 % 0 % Attføring 1 % 1 % 10 % 10 % 10 % 8 % 8 % 5 % 5 % 16 % Uføretrygd 58 % 56 % 53 % 50 % 47 % 42 % 46 % 56 % 49 % 61 % Sosialhjelp 25 % 37 % 33 % 38 % 39 % 47 % 45 % 35 % 41 % 20 % Alderstrygd 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % Andelen klienter med sosialhjelp har gått mye ned i 2010 etter å ha økt de siste årene. Dette henger sammen med at flere klienter har arbeidsavklaringspenger og får dette under oppholdet. Dette er stønad som erstatter tidligere attføring og rehabiliteringspenger. Andelen med uføretrygd har ikke vært så høy på 14 år

16 Metadon/Subutex, status ved innleggelse. Sammenlignet med tidligere år. Status: Har søkt: 8 % 13 % 18 % 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % 5 % 1 % Venter: 5 % 15 % 17 % 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % 2 % 1 % Deltar: 11 % 11 % 15 % 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50 % 45 % Deltatt: 0 % 1 % 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 4 % 5 % Til sammen: 24 % 40 % 51 % 63 % 59 % 67 % 71 % 69 % 68 % 61 % 52 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 50 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. Vi ser imidlertid at antall LAR brukere som søker til institusjonen har gått noe ned. Det virker som om flere etter hvert ønsker å trappe seg ut fra LAR programmet sitt. I 2010 har institusjonen hatt 2 klienter som har lykkes godt med å trappe seg ut av metadonavhengighet. Andelen LAR brukere har ikke vært så lav siden

17 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har samarbeid med klientenes fastlege og evt LAR-lege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter på Tingnes. Institusjonen har også egen legestilling i 20 %, og vår lege er på institusjonen en fast dag hver uke. I tillegg har vi tilsatt en legesekretær i 10 % for skriving av journaler og henvisninger. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helse- og medisinskfaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 5 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og alle klienter får nå tilbud om individuelle planer og det utarbeides behandlingsplaner for alle klienter. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og etablering i ny bolig. Gruppebehandling: I løpet av året har vi kommet i gang med organisert gruppebehandling. Institusjonen tilbyr gruppebehandling med ukentlige grupper i livsmestring, og jentegruppe. Disse gruppene ledes av ansatte som har fått kurs og veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestringsog funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og

18 valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og få bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 47 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. I tillegg får vi nå også henvisninger fra klienter som ønsker å trappe ned og avslutte sitt LAR-program. I 2010 har vi hjulpet 2 klienter til å avslutte sitt LAR-program og komme vekk fra metadonavhengighet med godt resultat. Dette kan nok etter hvert bli aktuelt for flere klienter som sliter og som innser at LAR-behandling ikke svarer til forventningene. Institusjonen vil derfor være godt rustet til å ta imot klienter som ønsker slik behandling. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD og lignende sykdommer som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Vi har også et godt samarbeid med psykiater ved DPS Hamar vedr. medisinering og stabilisering av klienter med denne diagnosen. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid, og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte

19 Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefallsforebygging og NADA-akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet, og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 17 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim. Dette er gunstig for klienter som allerede er innlagt og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD I 2010 har institusjonen hatt et særskilt fokus på felles aktiviteter. Vårt nye aktivitetsbygg ble ferdigstilt før jul og har vært et positivt bidrag til dette. I ukeplanen er det innført en fast dag for obligatorisk trim og trening. Her deltar også ansatte som har anledning til det. Dette har medført bedre fellesskap ved institusjonen. Aktivitetsbygget har blitt et aktivum for klienter og ansatte ved institusjonen. Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Vi har også inngått avtale med treningsstudioet IXAT i Brumunddal, der klientene kan trene hver dag om de ønsker det. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og gitt julestjerner til alle klientene. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle, og turer til bowling og gocart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. Onsdagskveldene benyttes til faste velferdsturer til kino, bowling, gocart og lignende aktiviteter. I 2010 er det også innført faste skiturer og toppturer på tirsdager. Institusjonen tilbyr utlån av turski og vi

20 kjører til et fast utfartssted og går felles skitur. I sommer har vi arrangert såkalte toppturer der klienter og ansatte har besteget alle de mest kjente toppene i Ringsaker. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland, samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 20 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè har 3 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet, og disse maskinene blir flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Flere klienter deltar på datakurs ved voksenpedagogisk senter i Brumunddal. Det er også lagt opp trådløst bredbånd, slik at de som har egen PC kan surfe på nettet på sin egen hybel. I 2010 har en av klientene arrangert datakurs for interesserte i vårt nye undervisningsrom. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen, for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert hygge/kulturaften der CC Cowboys bidro med fantastisk underholdning på vår sommerfest. Til dette arrangementet hadde vi innbudt klienter og ansatte fra Veslelien. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen, med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populært og samlende for miljøet blant klientene

21 Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander og sukkertøy. Her blir det også strikket, heklet og sydd. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Vi har innført en fast dag med fokus på dette. Meningen er å bidra til kreativitet, og gi kreative klienter en mulighet til å utvikle sine evner. Vi har nå et aktivitetsnivå vi er godt fornøyd med, som gir klientene mange valg. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler klientens hjemkommune for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere, og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Sør-Øst blir koordinert fra Oslo Universitetssykehus, avdeling for koordinering av pasientstrøm(akp). Fra blir denne koordineringsfunksjonen nedlagt og de enkelte sykehusområder vil nå få ansvar for dette i samarbeid med institusjonen. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er nå inngått en ny avtale med Oslo Kommune som gjelder fram til og med Institusjonen har også avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter, gjeldende til og med Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver, likeså Ullevål sykehus. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Sør-Øst som er våre oppdragsgivere og viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles budsjettert med 3 plasser som ikke er

22 avtalefestet, og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra helseforetak, helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Oslo Universitetssykehus har inntil hatt koordineringsansvaret for alle institusjonene i Helse Sør-Øst, og styrer deltar i møter sammen med de øvrige institusjonslederne. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo Kommune v/rusmiddeletaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Dette er særlig tydelig nå når vi har vært inne i en ny anbudsrunde. Oslo Kommune er en krevende men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen. STYRERS BERETNING 2010 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 89 klienter i løpet av Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 105,6 % eller liggedøgn. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et klart mål for alle som blir innlagt, og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 47 klienter på metadon/subutex. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen har økt og er svært høy, 82 %. Dette er et tall vi er godt fornøyd med, tatt i betraktning at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. Det faglige tilbudet ved institusjonen er stadig under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den humanistiske tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider, og gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler

23 Selv om 2010 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2010 gjennomført en brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i praksis gjennom brukerundersøkelser, forslagskasse og brukerdeltagelse med stemmerett i institusjonsstyret. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre, og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. Vi har også 2 trucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende som det var, men gir fortsatt våre klienter 5 6 attraktive arbeidsplasser i perioder. Vi har i hele 2010 montert røykvarslere for bedriften ARWI Plast i Brumunddal. Dette arbeidet er godt tilpasset våre klienter. Dette har skapt 5-6 nye arbeidsplasser for klientene ved institusjonen, og våre klienter leverer nå opptil røykvarslere i uken. Dette har blitt svært populære arbeidsplasser ved institusjonen og det er nå venteliste for å få plass i denne avdelingen. Våre inntekter i 2010 skriver seg fra avtale om kjøp av 22 plasser fra Helse Sør-Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger den økonomiske betydning for institusjonen som tidligere. Oslo Kommune v/rusmiddeletaten er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 7 årene vi har samarbeidet. Avtalen med Helse Sør-Øst har også gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 7 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil, der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidé er finpusset og tilpasset dagens krav til god behandling og faglig arbeid. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2010 har vi for første gang siden 2002 et negativt driftsresultat. Underskuddet er på kr ,- og dette er til å leve med, når vi ser på hvilke resultater som er oppnådd i løpet av Vi har også i inneværende år utført mye vedlikeholdsarbeid og utbedring av bygninger og anlegg. Underskuddet er allikevel et varsel om at den sammenhengende positive utviklingen vi har hatt i 7 år er i ferd med å flate ut og at vi ikke kan forvente tilsvarende utvikling i årene som kommer. Likviditeten er fortsatt god og det er foretatt flere investeringer. I 2010 har vi investert i bygninger og anlegg for til sammen 5,0 mill. kr., derav 1,2 mill. kr. som ordinært vedlikehold. Den største investeringen på 2 mill kr. gjelder ferdigstilling av vårt nye aktivitetsbygg. I tillegg har vi investert i hovedbygningens 2. etasje for 1,8 mill kr. Aktivitetsbygget står nå

24 ferdig med en totalkostnad på vel 5,3 mill.kr. Dette bygget er i sin helhet oppført uten lånefinansiering og vil være et aktivum for Fredheims klienter i årene framover. Langsiktig gjeld er redusert med kr ,- i løpet av året. Lån i KLP som gjelder oppføring av terapibygget i 1990 er nå nedbetalt. Vi har i 2010 tatt opp et nytt lån på 3 mill. kr. og dette er nedbetalt med kr ,- i løpet av året. Langsiktig gjeld er pr på til sammen 11.2 mill. kr. Dette utgjør 38,9 % av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe stort problem for institusjonen. Det er også i 2010 avsatt kr ,- i renter av våre momsforpliktelser. Denne avsetningen vil være en årlig øvelse, og vil bidra til at vi sparer opp et beløp som evt. kan benyttes til utbygging av institusjonen etter I løpet av 2010 har institusjonen deltatt i nok en anbudskonkurranse, denne gang med Oslo Kommune. Dette har vært en særdeles hard konkurranse og institusjonen har vært inne i flere forhandlinger. Det er i skrivende stund inngått en ny avtale gjeldende fra 1/7-2011, som bidrar til å sikre driften i fem nye år. En ting er sikkert, og det er at budsjettprosessen i år med anbud er ekstremt vanskelig og uforutsigbar. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2010 har vært 4,0% noe som er akseptabelt og viser at de ansatte er engasjert i jobben ved institusjonen. Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer det gode arbeidsmiljøet. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 BUDSJETTFORSLAG 2012 Budsjett 2012 Godkjent budsjett 2011 Regnskap 2010 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Klesgodtgjørelse: Søn-,helge-,nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Utstyr: Større anskaffelse av utstyr: Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter: SUM SALGS OG LEIEINNT Refunderte sykepenger: Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst, kjøp av enkeltplasser Klientbetaling, Oslo Klientbetaling, Øvrige kommuner Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD:

34 KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2012 GODTGJØRELSE TIL STYRET. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Vi har avholdt 6 styremøter i 2010, og regner med den samme møtefrekvensen i Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 850,- per. møte i 2011 og honorar til styrets leder er kr ,- pr år. I tillegg tilkjennes styrets leder kr ,- for arbeidet med å skrive institusjonens historie. Budsjettforslag 2012: kr ,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Fredheim har 29,1 årsverk pr fordelt på 32 ansatte. I forslag til budsjett er det ikke forventet noen styrking av bemanning men det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 3,9%. Ny avtale med Oslo Kommune bidrar til at vi kan beholde den bemanning vi har, i tillegg til at vi klarer å beholde en arbeidstaker som har vi har hatt lønnstilskudd for. Budsjettforslag 2012: kr ,- KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. Flere ansatte har gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljøpersonell som har slik godtgjørelse. Budsjettforslag 2012: kr ,- SØN-, HELGE- OG NATTILEGG. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene ikke vil øke. Budsjettforslag 2012: kr ,- VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet er heller ikke noe stort problem. Med flere ansatte så har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2012: kr ,- TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør 13,0% av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2011, som er på 14,1%. Den ekstra reguleringspremien i KLP var svært høy i 2010, men vil være noe lavere i Pensjonsutgifter er en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. Budsjettforslag 2012: kr ,

35 UTSTYR. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. Budsjettforslag 2012: kr ,- STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi er i gang med å bygge nye kontorer i 2. etasje og spisesalen i hovedbygningen i løpet av Dette vil medføre behov for noe ekstra møbler/utstyr. Budsjettforslag 2012: kr ,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 64 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. Budsjettforslag 2012: kr ,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Budsjettforslag 2012 kr ,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. På denne posten føres også momsrefusjon for de statlige plassene som vi må tilbakeføre til skatteetaten. Dette er en vesentlig sum for institusjonen og utgjør kr ,- i Budsjettforslag 2012: kr ,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Prisen på energi varierer en del fra år til år. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. I 2010 var vinteren svært kald og prisen på elektrisk kraft svært høy. Vårt varmepumpeanlegg sparer oss nå for energiutgifter på i året. Budsjettforslag 2012: kr ,- HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdi forsikret for 64 mill. kr. Budsjettforslag 2012: kr ,

36 TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Vi har 5 institusjonsbiler som samlet går ca km per år. Denne posten vil variere fra år til år etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Budsjettforslag 2012: kr ,- MATVARER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene var en god del lavere i 2010 med bakgrunn i noe mindre belegg. I tillegg har prisene på matvarer ikke økt noe særlig i løpet av I 2012 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 66,67 per klient per døgn. Budsjettforslag 2012: kr ,- MEDISINER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2010 var noe høyere med bakgrunn i overbelegg ved institusjonen. Fra og med 2012 vil det bli innført en ordning med blå resept for klienter som er innlagt på kommunal avtale. Budsjettforslag 2012: kr ,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75% av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. Budsjettforslag 2012: kr ,- VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2012: kr ,- SPESIELLE PASIENTUTGIFTER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Disse utgiftene har økt mye i løpet av den siste tiden da vi i større grad legger vekt på velferd og tilbud på fritiden. Budsjettforslag 2012: kr ,- ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,

37 For 2012 setter vi opp: Utgifter til monteringsverkstedet: kr ,- Utgifter til gartneri og parkanlegg: kr ,- Utgifter til kurs, velferd, representasjon o.l.: kr ,- Div. øvrige driftsutgifter: kr ,- Budsjettforslag 2012 kr ,- BETALTE RENTER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Vi har per en samlet langsiktig gjeld på kr ,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på ,-, og 3 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr ,-, kr ,- og ,-. Institusjonen har en rimelig gjeldsbelastning. Renten er for tiden svært lav men institusjonen må fortsatt avsette årlige rentebeløp på kr ,- for å takle et eventuelt krav om tilbakebetaling av moms. Budsjettforslag 2012: kr ,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2012: kr ,- AVGIFTSPLIKTIGE SALGSINNTEKTER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS og ARWI i Brumunddal. Budsjettforslag 2012: kr ,- OVERFØRT FRA TRYGDEKONTORET. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Denne posten er vanskelig å beregne da sykefravær er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2010 var det totale sykefraværet 4,0%. Vi fikk imidlertid tilbakeført midler fra Helse Sør-Øst som en kompensasjon for høye pensjonskostnader i Budsjettforslag 2012: kr ,- AVTALE HELSE SØR-ØST. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Institusjonen har tegnet en avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter. Budsjettforslaget for 2012 er kun justert med forventet lønns- og prisvekst. Avtalen går ut og vi skal inn i en ny anbudsrunde i Det er dermed usikre tall i budsjettforslaget. Budsjettforslag 2012: kr ,- HELSE SØR-ØST, KJØP AV ENKELTPLASSER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- På grunn av at klientene har fått pasientrettigheter med frist for behandling har Helse Sør-Øst eller andre Helseforetak tidligere kjøpt enkeltplasser utover de 22 avtalefestede plassene. Dette skyldes også mangel på behandlingsplasser og stort press på tjenestene. I henhold til nye avtaler med Helse

38 Sør-Øst og Oslo Kommune som binder opp de fleste plassene våre, lar det seg ikke gjøre å selge ekstra kapasitet som tidligere. Budsjettforslag 2012: kr ,- KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Avtalen med Oslo Kommune teller til sammen 20 plasser. Institusjonen har deltatt i en ny anbudskonkurranse i Oslo og har fått ny kontrakt på 20 plasser gjeldende i 5 nye år, dvs. inntil Vi har også klart å få til en liten styrking av rammen gjennom en noe bedre pris. Budsjettforslag 2012: kr ,- KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Klientbetalingen er for 2011 kr ,- per klient per måned. For 2012 vil det bli nødvendig med en økning for å kompensere for lønns og prisveksten. For å opprettholde aktivitetsnivået må klientbetaling økes til kr ,- i år På grunn av våre avtaler er antall plasser for salg til andre kommuner redusert i vesentlig grad. Vi regner med salg av 3 plasser i Budsjettforslag 2012: kr ,- RENTEINNTEKTER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg forholdsvis lavt i det neste året. Budsjettforslag 2012: kr ,- AVSKRIVNINGER. Regnskap 2010: kr ,- Budsjett 2011: kr ,- På grunn av store investeringer i bygninger og anlegg så vil denne posten fortsatt representere en stor andel av våre utgifter. Investeringer i nytt aktivitetsbygg og hovedbygning bidrar til en vekst i avskrivningskostnadene fra Budsjettforslag 2012: kr ,- LANGSIKTIG GJELD Hybelbygg Husbanken Verksted Paviljong Spisesal Hovedb Samlet Institusjonens langsiktige gjeld vil utgjøre 38,2% av våre budsjetterte inntekter i 2011, noe som er akseptabelt. Gjelden er ganske stabil utover i perioden fram til Det er planlagt nye låneopptak i 2014 på 8 mill.kr. og 2015 på 3 mill. kr

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Årsmelding 2009 - 1 -

Årsmelding 2009 - 1 - Årsmelding 2009-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2007. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2007. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2007 ÅRSMELDING FOR 2007 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR 2005 Eiere: Størrelse: 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET Ordfører

Detaljer

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR 2006 Eiere Størrelse : 22 kommuner i Hedmark. : 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 20 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR)

HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) MARiT LAR-Midt HENVISNING TIL LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til

Detaljer

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen

Fengsel som ramme og mulighet. Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen Fengsel som ramme og mulighet Asbjørn Solevåg og Stian Haugen Tyrilistiftelsen STIFINNER N Prosjektperiode 1992-1995. Helse og kriminalomsorg. Fast tiltak fra 1995 Tverretatlig samarbeid mellom Oslo fengsel

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality

ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID. Quality ACT-TEAM N-DPS TVERRETALIG SAMARBEID ACT N-DPS ACT i Mosseregionen: partnerskap mellom kommunene i regionen og Sykehuset Østfold, økonomien fordeles 50/50. Sykehuset Østfold har drift og arbeidsgiveransvar

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse om anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere

Referat fra tilbudskonferanse om anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere Referat fra tilbudskonferanse om anskaffelse av institusjonsplasser til rusmiddelmisbrukere 13.2.2015 1. INNLEDNING - GENERELT Det er viktig at leverandørene registrerer seg på Doffin.no og klikker på

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar > En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Klepplandsveien 23

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 FELLES FOR TJENESTENE... 3 1.2 NÆRMERE OM HELSETJENESTEN... 5 1.3 NÆRMERE OM SOSIALTJENESTEN... 6 1.4 NÆRMERE OM BOKOLLEKTIVTJENESTEN...

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak: Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no Bydel Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Sagene Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst &I fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Brukerundersøkelse nr

Brukerundersøkelse nr Brukerundersøkelse nr. 1 1999 Vedlegg 2 Målsettingen med undersøkelsen er å måle i hvilken grad du er fornøyd med tilbudene ved institusjonene. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å utvikle tilbudene

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Henvisning og utredning

Henvisning og utredning 12 Henvisning og utredning Julsundvegen 47B, tlf. 97494501/71111229 Ruskonsulent Ruskonsulenten arbeider etter Lov om sosiale tjenester Kap 6 - Hjelpetiltak til rusavhengige. Ruskonsulenten gir råd og

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer