Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune"

Transkript

1 Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

2 Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn og unge, og voksne ikke treffer godt nok, eller har den forankringen som er nødvendig «Kommunen har lovpålagt ansvar, men hvis vi tar over ansvaret den enkelte har, så gjør vi ikke det vi har ansvar for» - Mestring, selvhjulpenhet, egeninnsats - Bærekraftige velferdstjenester Veileder fra helsedirektoratet «Sammen om mestring» Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv Tjenestene og tjeneste-nivåene samarbeider om å sikre helhetlig og koordinerte tjenester

3 Innbygger- og brukermedvirkning Tverrfaglighet eller tverr faglighet? Kan «faget» stå i veien for at bruker er sjef i eget liv og innbyggerne eier sin kommune? En bruker sier: «Jeg hater brukermedvirkning» Hvorfor? «Fra fokus på fag til fokus på bruker»

4 Hvorfor Sfu Vi har organisert tjenestene forskjellig når det gjelder tilbudene til barn og voksne diskontinuitet i tilbudene i en svært viktig livsfase. Unge mennesker og deres pårørende opplever det som vanskelig å finne frem i systemene og vite hvor de skal henvende seg og hvem som har ansvaret Behov for mer samhandlende og fleksible tjenester rettet mot unge i Bærum

5 Lederforum psykisk helse Et besluttende organ Drøfte utfordringer og arbeide sammen for å løse dem Gjensidig informasjon Et lag, felles drakt, samme mål!

6 Oppstartseminaret Presentasjon av alle tilbudene i kommunen og i spesialisthelsetjenesten Mye og mange!

7 Men hva passer for meg.?

8 Oppstart Utvikle og prøve ut en forpliktende samhandlingsmodell for unge mellom kommunale tjenester, BUP og DPS et forsøk over 3 år Ansatte fra kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og rus i Bærum skal jobbe sammen henvisning er ikke svaret! Ved prosjektets avslutning skal det foreligge et grunnlag for vurdering (forskning) av om tiltaket er et formålstjenlig og varig tilbud

9 Sfu -Nødvending nå, men kanskje Målsetting: ikke for alltid? At unge mennesker som er i ferd med å utvikle funksjonssvikt og sosial mistilpasning som følge av problemer med psykisk helse og/eller rus, og som har svak eller manglende tilknytning til tjenesteapparatet, i en tidlig fase får tilpasset hjelp.

10 Sfu skal Forebygge utvikling av varige problemer og videreutvikling av funksjonssvikt Ved behov sikre tilgang på riktig tjenester i kommune og spesialisthelsetjeneste Bidra til en god overgang fra ungdomstiden til voksenlivet for dem med spesielle utfordringer Motivere for skole, arbeid eller aktivitet

11 Sfu skal forts. Arbeide for trygge og stabile boforhold Styrke sosialt liv og sosial støtte Øke livskvalitet og bedre psykiske helse Redusere rusmisbruk og tilstøtende risikoatferd Rådgivning og veiledning ovenfor tjenesteapparatet etter behov

12 Kriterier Innskrevet i Sfu. Det vil si at brukeren fyller de oppsatte kriterier for inntak, mangler behandlingskontakt, og har manglende stabilitet i sin livssituasjonen Skulder ved skulder eller skuldring. Det vil si at brukeren i utgangspunktet fyller de oppsatte kriterier for inntak, men fortsatt har en behandlingskontakt, og /eller delvis stabilitet i livssituasjonen Veiledning til systemet. Det vil si systematisk veiledning, ovenfor instanser i kommunal regi på lik linje med spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt for øvrig.

13 Tilnærming Oppsøkende og pågående tilnærming Et utstrakt samarbeid med foreldre og andre pårørende Utredning av funksjon og symptomer Tverrfaglig og tverretatlig vurdering av tiltak Forløpstenkning, kontinuitet og hjelp til selvhjelp

14 Tilnærming forts Individuelt tilpassede tjenester i det ordinære tjenesteapparatet. Opparbeide stabil forankring i det ordinære tjenesteapparat hvis behov Fokus på bosituasjon, skole/utdanning, aktivitet, arbeid og nettverk

15 Kompetanseområder Brukerkompetanse Psykisk helsevern for barn og voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Helsetjenester for barn og unge Barnevernstjenesten Utekontakten Rus og psykisk helse kommune NAV v/ungdomsteamet PPT og Oppfølgingstjenesten

16 VV HF 1 sosionom (BUP) 30% Ressurser 3 psykologer (VOP + PRA) 30% + 30% + 50% (leder) 1 psykiater (TIPS) 10% (med på fellesmøtet) Kommune 1 barnevernskonsulent (Barnevernet) - (40%) 1 miljøterapeut/feltarbeider (Utekontakten) 10% (med på fellesmøtet) 1 sosionom (Rustjenesten) - 40% 1 psykolog (Psykisk helseteam barn og unge) 40% 1 konsulent (NAV) 10% (med på fellesmøtet) Til sammen 2,9 stillinger

17 Suksesskriterier Forankringen i ledelsen. Lederne må ønske at et slikt team eksisterer Sfu må bli en del av apparatet, ikke noe særegent som driver med sitt Ungdom (mellom barn og voksen) plasseres i fellessonen, ikke gråsonen Løsrive seg fra tradisjonelle måter å tenke behandling på

18 Suksesskriterier forts Jobbe på utradisjonelle måter. Oftere dra ut av kontoret! Holde en behandlingskontakt i lang tid uten at man nødvendigvis kommer noen vei / får kontakt. Klare å stå i mange nederlag/uteblivelser/kaos UTEN å avvise. Få med de riktige instansene på laget

19 Suksesskriterier forts Skulder ved skuler, ikke ta over andre tjenester Trygghet på at det er ok å være organisert slik vi er! (Mange spørsmål. Teamets sammensetning, arbeidsmetoder, lovverk, taushetsplikt, registrering av kontakt, rapporteringsveier, journal etc, journalsystem. Han vil ikke til BUP. Han er for ung for VOP. Hvor skal han registreres? Kan vi ta ansvaret for hans behandling uten noen forankring? m.m) (

20 Tilbakemelding fra brukere 3 representanter fra Mental Helse Ung med i prosjektgruppen Se, der er samhandlerne! Det handler om måten man blir møtt! Allerede flere eksempler på positive endringer for flere av våre unge, de små skrittene teller

21 Hvem har kontaktet Sfu? Etter 6 mnd (59 / 18)

22 Min oppsummering om Sfu Fra ord til handling Fra fokus på fag til fokus på bruker Fra tradisjonell tilnærming til nye grep Fra mange veier inn til en vei inn.

23 Takk for oppmerksomheten

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0279. Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0279 Prosjektnavn: Ut å hjelpe unge Søkerorganisasjon: Forord Arbeidet med dette rehabiliteringsprosjektet har vært en lærerik og nyttig

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer