INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3"

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg Fritidsaktiviteter Institusjonens samarbeidspartnere Styrers beretning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Styrets underskrift på årsberetningen Revisjonsberetning Budsjettforslag for Kommentarer til budsjettet Langsiktig gjeld Investeringsbehov/årlige avskrivinger

3 ÅRSMELDING FOR 2012 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 45 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 22 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Liv Langberg Nestleder Kine Skolbekken 2. Vara: Odd Gude Dambuen 3. Vara: Geir Ove Aasum Styremedlem Per O. Bukkemoen " Janne Kristin Torp " Anders Børkesveen Terje Nordby " Hilde Petrud Wenche Brotangen " Steinar Andersen Siri Venger AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. I 2012 har det ikke sluttet noen eller blitt ansatt nye medarbeidere. Vår nye avtale med Helse Sør-Øst tilsier at vi har fått anledning til å opprette 2 nye stillinger som helsefagarbeidere. Disse er besatt fra og med januar ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,1 stillinger fordelt på 33 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 25 års erfaring fra rusomsorgen

4 PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50 % stilling) Avdelingssykepleier Juliane Hemstad Lege Tor Stuland (20 % stilling) Psykiater Runar Storrøsten (10 % stilling) Psykolog Ove Moberget Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen Sosialsekretær Harald Nielsen-Grøn Sosialkonsulent Lars Erik Wold Sosionom Ståle Hansen Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Hilde Andersen Petrud Vernepleier Janicke Malmo Vedlikeholdsleder Jens Evenstad Assistent Morten Aasterud Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Arvid Petrud " Anne Merete Koppang Olav Strøm (94,9 % stilling) Tove Engebakken Brede Berntsen (41,6 % stilling) Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Gerd Syversen Kokk Ruth Irene Ophus Tofthagen Assistent Randi Sandbakken " Trine Lothe Larsen Legesekretær Unni Wenche Nordby (10 % stilling) Vikarer Roy Arne Engebakken, Liv Nordby, Inger Johanne Hammersborg, Morten Østberg, Sverre Huse og Øyvind Teslo

5 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 8 stk. 4 stk. 10 stk. 2 stk. Gjennomsnittsalder. 44,5 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6 år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 2010: 46,3 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 2011: 45,0 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år 2006: 43,1 år 2012: 44,5 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007: 44,7 år 1990: 52,9 år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år 2008: 44,9 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003 etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 5 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på midten av 40 tallet. Alderssammensetning. < >

6 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Det er vanskelig å si noe om utviklingen, men gruppen over 60 år har avtatt en del. Gruppen år har aldri vært større enn i 2012, mens det aldri har vært færre klienter over 60 år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 102,6 % Det er beregnet at 100 % belegg er 45 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å ta imot flere parplasser. Vi har 42 avtalefestede plasser. Vi selger i tillegg noen ad-hoc plasser til enkelte kommuner utover de avtalefestede. For 2012 er det beregnet budsjett i forhold til 45 plasser, dvs at institusjonen budsjetterer med å selge 3 ad-hoc plasser. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn. 2001: 2003: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Disse har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Vi har i hele 2012 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,2 klienter per døgn i år 2012 og dette er en liten nedgang i forhold til årene , men litt over

7 Antall innleggelser. 103 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden I årene har vi hatt færre innleggelser til tross for økt beleggsprosent. Dette skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbrøt oppholdet og flere gjennomførte oppholdet som planlagt i Individuell Plan. I 2012 har også gjennomføringsprosenten vært akseptabel. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 1 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 8 Overført til annen institusjon eller fengsel : 2 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 7 Dro uten institusjonens anbefaling : 18 Gjennomført oppholdet som planlagt : 67 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6 % 3 % 1 % 1 % 1 % 4 % 1 % Umiddelbar utskriving 6 % 6 % 6 % 9 % 3 % 15 % 8 % Overført til andre 8 % 3 % 2 % 3 % 4 % 2 % 2 % Død 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % Uteblivelse etter perm 13 % 2 % 1 % 3 % 3 % 4 % 7 % Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8 % 6 % 6 % 17 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % 82 % 69 % 65 % Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 6 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til Denne gode trenden fortsatte fram til Dette er vi svært godt fornøyd med da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi - 7 -

8 ser også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. I 2012 har vi hatt forholdsvis lite rus på institusjonen, men hele 18 klienter valgte å reise fra institusjonen mot vår anbefaling. Til tross for det har 65 % gjennomført oppholdet som planlagt. Antall utskrivninger Det er en stor forskjell på 2011 i forhold til antall utskrivninger sammenlignet med de seneste årene. Etter tallene som kommer fram i 2012 kan vi si at 2011 var et særskilt år med mange utskrivninger i forhold til rusing på institusjonen. Tallene fra 2012 er mer sammenlignbare med tallene fra tidligere år selv om disse også varierer en del fra år til år. Lengde på innleggelse < 1 uke uke 1 mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det inngått avtale om langtidsbehandling med varighet inntil 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2012 var 9 klienter som hadde så lang oppholdstid. Den har imidlertid gått ned siden 2011 da det var 25 klienter med opphold på over ett år. Kriminalitet. Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim - 8 -

9 Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall dommer Ingen 28 % 32 % 23 % 18 % 20 % 19 % 31 % 33 % 30 % 33 % 37 % 29 % 19 % 1 31 % 12 % 12 % 15 % 13 % 6 % 7 % 10 % 11 % 11 % 10 % 6 % 4 % 2 14 % 12 % 12 % 14 % 6 % 6 % 4 % 2 % 3 % 5 % 4 % 3 % 5 % Over 3 27 % 44 % 53 % 53 % 59 % 62 % 60 % 55 % 56 % 56 % 49 % 62 % 65 % 12 0 % 4 % 8 % 7 % 2 % 7 % 11 % 14 % 16 % 17 % 19 % 12 % 10 % Vi har sett en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 12 årene, men de 4 siste årene har den vært stabil, faktisk var det en liten nedgang i Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12 ved institusjonen, selv om vi opplevde en liten nedgang i 2011 og Innlagt fra kommune. Hamar 7 Ringsaker 1 Ullensaker 2 Oslo 54 Porsgrunn 4 Rendalen 1 Stange 2 Nome 1 Asker 1 Nord Odal 1 Kongsvinger 1 Elverum 1 Fredrikstad 5 Rana 1 Askim 2 Bærum 3 Moss 2 Lillehammer 1 Vestre Slidre 1 Lier 1 Alvdal 1 Sarpsborg 2 Ås 1 Ski 1 Nedre Eiker 1 Eidskog 1 Lørenskog 4 Vi ser at over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 13 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 52 % av alle innleggelser, og Oslo er fortsatt institusjonens - 9 -

10 største nedslagsfelt. Det er tegnet en ny og langsiktig avtale med Helse Sør-Øst om 22 plasser fra og med Oslo Kommune om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet og sikrer drift av institusjonen i flere år. Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsv Elverum Stange Gjøvik VestreToten Gran Sel Lillehammer Østre Toten Asker Oslo Bærum Lørenskog Moss Nesodden Askim Fredrikstad Halden 1 2 Sarpsborg 3 2 Ullensaker 2 2 Porsgrunn

11 Dominerende rusmiddel. 0% Ikke misbruk siste 4 uker 17% 7% 12% Alkohol Cannabis 9% Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) 21% Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) 34% Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 7 % Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 13 % 13 % 13 % 12 % 23 % 16 % 12 % Cannabis 0 % 0 % 3 % 6 % 2 % 3 % 7 % 7 % 4 % 2 % 9 % Opiater 23 % 31 % 36 % 27 % 47 % 48 % 50 % 48 % 41 % 48 % 34 % Medisiner 2 % 2 % 16 % 28 % 19 % 18 % 15 % 14 % 13 % 10 % 21 % Sentralst. 0 % 0 % 5 % 10 % 13 % 10 % 7 % 14 % 15 % 22 % 17 % Rødsprit o.l. 5 % 4 % 5 % 5 % 5 % 2 % 1 % 0 % 0 % Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Denne trenden ble noe brutt i 2010 da vi opplevde en større andel som foretrakk alkohol og amfetamin som hovedrusmiddel. I 2012 har andelen klienter som foretrekker å ruse seg på cannabis økt og har aldri vært høyere. Andelen av klienter som ikke har hatt misbruk de siste 4 uker før innleggelse, har også økt, dette skyldes at flere klienter har vært overført fra andre institusjoner

12 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 8 8 % Leiet bolig % Hospits/hotell % Fengsel 5 5 % Institusjon % Vernet bolig/ettervern 1 1 % Pårørende/venners bolig 3 3 % Ikke bolig nå (uten fast bolig) % Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 9 % 5 % 5 % 4 % 7 % 7 % 11 % 20 % 15 % 8 % Leiet 53 % 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32 % 33 % 32 % 36 % Hospits 6 % 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17 % 9 % 12 % 14 % Fengsel 1 % 2 % 6 % 7 % 7 % 8 % 12 % 8 % 8 % 5 % Institusjon 1 % 3 % 6 % 7 % 3 % 7 % 9 % 15 % 13 % 15 % Vernet 2 % 6 % 6 % 8 % 3 % 3 % 2 % 4 % 3 % 1 % Pårørende 7 % 7 % 5 % 3 % 2 % 9 % 5 % 1 % 3 % 3 % U.F.B. 21 % 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12 % 10 % 14 % 18 % Vi ser at trenden er at flere klienter legges inn fra fengsel eller overføres fra annen institusjon. Andelen klienter som bor hos pårørende har avtatt en del de siste årene

13 Bor sammen med. 1% 3% 21% Alene Partner/venn 75% Partner + barn Foreldre Sammenlignet med tidligere år Alene 75 % 61 % 71 % 77 % 85 % 72 % 68 % 64 % 72 % 73 % 75 % Partner 6 % 20 % 11 % 13 % 10 % 26 % 28 % 33 % 26 % 24 % 21 % Partner/barn 1 % 4 % 5 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Foreldre 18 % 15 % 13 % 9 % 5 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 3 % Vi ser at boligstatus har holdt seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr parbehandling for inntil 10 par. Sivilstand. 1% 0% 17% 55% Enslig Gift Samboer/partner 22% Separert Skilt 5% Enke/enkemann

14 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 52 % 63 % 71 % 65 % 48 % 55 % 50 % 50 % 54 % 55 % Gift 2 % 3 % 2 % 0 % 3 % 5 % 5 % 1 % 4 % 5 % Samboer 10 % 9 % 7 % 25 % 28 % 25 % 30 % 27 % 21 % 22 % Separert 1 % 3 % 0 % 1 % 3 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % Skilt 34 % 22 % 20 % 9 % 15 % 12 % 14 % 20 % 19 % 17 % Enke/enkem. 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % De 5 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Andelen skilte har gått noe opp i 2010 og 2011 etter at den har vært lavere i noen år. Barn. Ingen barn 1 barn 7% 7% 2 barn 3 barn 17% 45% Over 3 barn 24% Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 32 % 32 % 43 % 56 % 52 % 46 % 52 % 49 % 49 % 51 % 45 % 1 barn 34 % 34 % 33 % 22 % 22 % 28 % 22 % 21 % 21 % 18 % 24 % 2 barn 20 % 28 % 19 % 15 % 17 % 15 % 19 % 21 % 21 % 21 % 17 % 3 barn 11 % 5 % 3 % 6 % 8 % 9 % 7 % 7 % 3 % 6 % 7 % Over 3 3 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 6 % 4 % 7 %

15 Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt, men i 2012 har andelen klienter med over 3 barn økt igjen og har ikke vært høyere siden % av klientene som var innlagt i 2012 har 3 eller flere barn. Inntektsgrunnlag. 1% 0% 0% 15% 50% 34% Forsørget av andre Arbeidsinntekt Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: Forsørget av andre 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % Arbeidsinntekt 0 % 3 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Arbeidsavklaringsp. og tilsvarende 77 % 68 % 59 % 65 % 60 % 52 % 62 % 57 % 77 % 73 % 84 % Uføretrygd 19 % 25 % 37 % 33 % 38 % 47 % 35 % 41 % 20 % 14 % 15 % Sosialhjelp 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % Alderstrygd 2 % 3 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % Andelen klienter med sosialhjelp har gått mye ned i de 3 siste årene. Dette henger sammen med at flere klienter har arbeidsavklaringspenger og får dette under oppholdet. Dette er stønad som erstatter tidligere attføring, arbeidsledightetstrygd og rehabiliteringspenger

16 Metadon/Subutex, status ved innleggelse. 72% 1% 0% 69% Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Til sammen: 2% Sammenlignet med tidligere år. Status: Har søkt: 18 % 21 % 13 % 5 % 9 % 10 % 9 % 5 % 1 % 2 % 1 % Venter: 17 % 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4 % 2 % 1 % 0 % 0 % Deltar: 15 % 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50 % 45 % 56 % 69 % Deltatt: 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % 1 % 1 % 4 % 5 % 5 % 2 % Til sammen: 51 % 63 % 59 % 67 % 71 % 69 % 68 % 61 % 52 % 63 % 72 % Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 50 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. Andelen klienter som deltar i LAR program har aldri vært høyere enn i

17 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere samarbeider med klientenes fastlege og evt LAR-lege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter på Tingnes. Institusjonen har også egen legestilling i 20 %, og vår lege er på institusjonen en fast dag hver uke. I tillegg har vi tilsatt en legesekretær i 10 % for skriving av journaler og henvisninger Vi har også psykiater i 10 % stilling med særskilt ansvar for oppfølging og medisinering av klienter med ADHD diagnose. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helse- og medisinskfaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 4 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS, i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og alle klienter får tilbud om individuelle planer og det utarbeides behandlingsplaner for alle klienter. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen har en egen stilling som ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og etablering i ny bolig. Behandlingsopplegg: Institusjonen tilbyr gruppebehandling med ukentlige grupper der temaer er livsmestring, angstmestring og en egen gruppe for kvinner. Disse gruppene ledes av psykolog og andre ansatte som har fått kurs og veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Fredheim er en institusjon for rusavhengige mennesker. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati ved institusjonen. Målet for behandlingen er å redusere skadene som rusavhengigheten over flere år har bidratt til, motivere til økt livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og

18 valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. Institusjonen har hatt fokus på behandlingsformen Motiverende Intervju samt tilbakefallsforebygging, og ansatte har gjennomgått opplæring og kurs i denne terapiformen. Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 72 klienter på metadon eller subutex. Vi får henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling, er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. I tillegg får vi også henvisninger fra klienter som ønsker å trappe ned og ut av sitt LARprogram. I 2012 har vi hjulpet 2 klienter til å avslutte eller trappe seg ut av sitt LAR-program. Dette kan nok etter hvert bli aktuelt for flere klienter som sliter og som innser at LARbehandling ikke svarer til forventningene. Institusjonen vil være godt rustet til å ta imot klienter som ønsker nedtrapping i LAR. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Institusjonen har egen psykiater som følger opp klienter med denne diagnosen med medisinering. Disse klientene får svar på mange plager som de har slitt med kanskje hele livet og flere får en bedre og helt annen tilværelse enn tidligere. Institusjonen har også fått godkjent et prosjekt med samtidig medisinering av opiatavhengighet og sentralstimulerende medisin for ADHD. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid, og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter, og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefalls

19 forebygging og NADA akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens 12. Dette førte til at 10 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i Dette er en gunstig for klienter som allerede er innlagt, og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Også i 2012 har institusjonen hatt et særskilt fokus på fysiske aktiviteter. Vårt nye aktivitetsbygg har vært et positivt bidrag til dette. I ukeplanen har vi en fast dag for obligatorisk trim og trening. Her deltar også ansatte som har anledning til det. Dette har medført bedre fellesskap ved institusjonen. Aktivitetsbygget har blitt et aktivum for klienter og ansatte ved institusjonen. Flere av klientene blir inspirert til å ta i bruk treningsrommet også utenom de obligatoriske treningsdagene. I løpet av sommerhalvåret arrangerte vi ukentlige turer etter opplegget «Ti topper i Ringsaker», der hele 10 klienter fullførte alle turene. Vi har i høst innført «Fredagstrimmen» som blir ledet av en innleid instruktør, dette tilbudet er populært, og benyttes av stadig flere, både klienter og ansatte. Vi har også i år gitt tilbud om ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg kan klientene benytte seg av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Hver uke i sesongen arrangeres skitur til et populært utfartssted i nærmiljøet. Institusjonen har egen skistall og låner ut ski etter behov. Det blir også kjørt opp løype rett utenfor stuedøra til institusjonen, og flere klienter benytter seg av dette flotte tilbudet Alle fødselsdager blir markert med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har husket oss med underholdning og gitt julestjerner til alle klientene. Viktige milepeler som 6, 12 og 18 måneders rusfrihet og rene urinprøver blir markert med en utflukt til et spisested sammen med primærkontakten for å spise en bedre middag eller lunsj. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud. Onsdagskveldene benyttes til faste velferdsturer som kino, bowling, gokart og lignende aktiviteter. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland, samt noen tidsskrifter. Vårt parabolanlegg distribuerer 24 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt, slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafé har datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet og disse maskinene blir flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Det er lagt opp trådløs dekning slik at de som har egen PC kan surfe på nettet på sin egen hybel

20 Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert hygge/kulturaften der gruppen El Cuero bidro med fantastisk underholdning på vår sommerfest. Til dette arrangementet hadde vi innbudt klienter og ansatte fra Veslelien. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populært og samlende for miljøet blant klientene. Vi må innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Vi har en fast ukedag med fokus på dette. Meningen er å bidra til kreativitet, og gi kreative klienter en mulighet til å utvikle sine evner. Vi forsøker å utfordre klientene til å bidra til aktiviteter som er konstruktive og gjennomførbare også etter utskrivning fra institusjonen. Det er i den forbindelse blitt opprettet en egen aktivitetsgruppe blant klientene, som skal bidra til å foreslå konstruktive aktiviteter. Vi mener at dette er god brukermedvirkning. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. Henvisninger fra Helse Sør-Øst blir

21 koordinert av de enkelte sykehusområder i samarbeid med institusjonen. Institusjonen har nylig undertegnet en langsiktig, løpende avtale med Helse Sør-Øst om 22 langtidsbehandlingsplasser, og vi har gode forventninger om et fortsatt fruktbart samarbeid. Denne avtalen har medført at vi har styrket bemanningen med 2 nye syke-/vernepleiere og hjemmevakter med helsepersonell. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er inngått avtale med Oslo Kommune som gjelder fra og med til og med Denne avtalen gjelder rehabiliteringsrettede plasser, der det forventes at en innleggelse vil medføre endring og rusfrihet. Avtalene vi har med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune utfyller hverandre og gir institusjonen muligheter for å tilby langsiktige og sammenhengende behandlingskjeder for de som har behov for det. Vi har en god del samarbeid med Rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss, i forhold til analyse av urinprøver. Institusjonen har også fått til et godt samarbeid med avgiftningsenheten og utredningsenheten på Sanderud. Vi har også i enkelte tilfeller også etablert et fruktbart samarbeid med psykiatrien i forhold til enkelte klienters behov for slike tjenester. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Institusjonen budsjetterer med å selge 3 plasser i tillegg til de avtalte 42 plassene som Helse Sør-Øst og Oslo Kommune kjøper. Disse plassene disponeres av kommuner eller helseforetak som har behov for å kjøpe tjenester for enkeltklienter. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens NAV-kontor som foretar en henvisning som godkjennes av Velferdsetaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte NAV kontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Velferdsetaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo Kommune v/velferdsetaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Oslo Kommune er en krevende men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå?

Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus HF Har familieuka betydning for de forskjellige pårørendes livskvalitet, og hvilken vekt bør en legge på oppfølgingen etterpå? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer