BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI"

Transkript

1 NKF BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo

2 NÆRMERE PRESENTASJON AV TEMAET Rus og psykiatri behandles under ett Handler om mennesker som både trenger bolig og samtidig skal forberedes til å kunne bo på egen hånd og mest mulig klare seg selv

3 HISTORISK UTVIKLING Nedbygging av institusjonene Fattigdomsbekjempelse Bedre økonomi i offentlig sektor Mer kunnskap

4 ULIKE TYPER BOTILBUD Krise nattplass (lavterskeltilbud) Hospits Bofellesskap for ungdom Hybelhus for rusmisbrukere Småhus/robuste boliger Bo- og arbeidstreningssenter Rehabiliterings og omsorgssenter Bo- og tjenestetilbud Ordinære utleieboliger Kommunale omsorgsboliger Omsorgsinstitusjoner (Sykehjem) Behandlingsinstitusjoner

5 BO- OG TJENESTETILBUD Boligkompleks Egne boenheter Fellesareal Bemannet med sosial og/eller helsefaglig personell Formål er botrening og generell sosial trening Ikke ment som et permanent botilbud

6 TRONDHEIM 2003 Arbeidsgruppe Mandat: Å gjøre rede for de rettslige forhold ved disse botilbudene, vurdere behovet for endringer og eventuelt foreslå slike Fire botilbud med personale hvor beboerne betalte husleie, jf. husleielovens 1-1

7 HVA FANT VI? Husordensregler som: - Nektet leietaker å nyte lovlige rusmidler i boligen - Nektet leietaker å ta i mot enkelte besøk - Nektet leietaker overnattingsgjester - Nektet leietaker å ta opp nærstående i husstanden - Lot personalet ta seg inn i boligen mot leietakers vilje - Krevde deltakelse i fellesaktiviteter - Lot personalet stenge ut leietaker i hans dårlige perioder - Lot personalet raskt kunne avvikle leieforholdet - Ha et absolutt forbud mot dyrehold

8 HVORFOR? For å kunne oppnå formålet med botilbudet Av hensyn til personalet

9 HVA SIER HUSLEIELOVEN OM SLIKE HUSORDENSREGLER? Husleieloven hindrer oss i å: - Nekte leietaker å nyte lovlige rusmidler i boligen - Nekte leietaker å ta i mot besøk - Nekte leietaker overnattingsgjester - Nekte leietaker å ta opp nærstående i husstanden - Ta oss inn i boligen mot leietakers vilje - Kreve deltakelse i fellesaktiviteter - Stenge ut leietaker i hans dårlige perioder - Raskt avvikle leieforholdet - Ha et absolutt forbud mot dyrehold

10 DILEMMAET Kommunen kan ikke bryte loven Husleieloven den bostedsløses verste fiende? Er det ingen vei rundt dette? Husleielovens 1-1,2. ledd, 2. pkt. (sammensatte avtaler)

11 HUSLEIELOVENS FORARBEIDER Eksempel på boliger hvor det primære vil være annet enn å skaffe brukeren husrom: Boliger omfattet av sykehusloven Boliger omfattet av kommunehelsetjenesteloven Boliger omfattet av spesialisthelsetjenesteloven Boliger omfattet av daværende sosialtjenestelov 4-2, bokstav d, (plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester

12 HVA ER ET BO- OG TJENESTETILBUD Et integrert bolig og tjenestetilbud hvor tjenestetilbudet er det vesentlige Kan det benyttes ved utleie av en vanlig utleiebolig, men hvor oppfølginnsavtalen tilsier svært tett oppfølging? Ikke et rettslig begrep, men «oppfunnet» i Trondheim kommune

13 MÅLSETTING MED BO-OG TJENESTETILBUD Lære folk å bo Kartlegging Hjelp til å mestre (fjerne) rusproblemet Lære å sette grenser overfor besøkende m.fl. Mestre dagliglivets gjøremål Kunne etablere seg i egen bolig Fungere på arbeidsmarkedet

14 RAMMER FOR BEBOERNE Tidsbestemt (1 år) 14-dagers oppsigelse Må betale en egenandel Plikt til å ta imot oppfølging Trusler/vold medfører bortvisning/avvikling Forbud mot å nyte alkohol på stedet Besøk på dagtid tillates Overnattingsgjester tillates ikke Forbud mot dyrehold - Individuell vurdering?

15 ER DET LOV? Hvilken lovhjemmel har dere? Spesialisthelsetjenesteloven Kapittel 1. Formål og virkeområde ( ) jf. også 3-2? Helse og omsorgstjenesteloven Kapittel 1. Formål og virkeområde ( jf. også 3-1 og 3-2, 1. ledd nr.6 b? Sosialtjenesteloven Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde ( 1-2)? - Lov om Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)? Men trenger vi egentlig noen lovhjemmel?

16 KOMMUNENES MULIGETER TIL Å IVERKSETTE TILTAK UTEN DIREKTE LOVHJEMMEL Gjøre alt som ikke er forbudt? Forvaltningslovens Kapittel I. Lovens område. Definisjoner. ( 1-5) Generell forvaltningsrett som hjemmel og regulering: - Nødvendighetskriterium (individuell vurdering) - Ikke uforholdsmessig inngrep - Forvaltningsloven - Husleieloven så langt den passer - Andre relevante lover BO- OG TJENESTEMOTAKERNE MÅ BEHANDLES SKIKKELIG

17 OMFANGET AV OG LENGDEN PÅ TJENESTETILBUDET Tjenestene skal utgjøre hovedformålet med tilbudet Vakthold er ikke tjenestetilbud Kommunens kostnader ikke avgjørende, men pekepinn Må passe på at det ikke blir et «evig boforhold»

18 HVORDAN KONKLUDERTE VI? Ved to av botilbudene mente vi tjenestetilbudet var det vesentlige og klassifiserte dem som bo- og tjenestetilbud Ved de to andre fant vi at det å gi et boligtilbud var det vesentlige. Der måtte husleieloven gjelde. (Hvilke muligheter har vi til å opprettholde ro og orden her?)

19 FORMELL FRAMGANGSMÅTE Kommunale retningslinjer Vedtak Orienteringssamtale Bo- og tjenesteavtale (inkl. husordensregler) Samarbeidsavtale

20 FALLGRUVER Undervurdering av ressursbehovet «Vaktmannskap» er ikke tjenesteyting Innstramminger i kommuneøkonomi Blir en sovepute

21 Bo- og tjenestetilbud for kvinner

22 MÅLGRUPPE Kvinnelige rusmisbrukere Jf. med nabobygget

23 MÅLSETTING Stabilisering eller bedring av livssituasjonen når det gjelder: - Personlige gjøremål - Måltider - Nødvendig handling - Økonomi - Boveiledning - Kommunikasjon - Daglig aktivitet og fritid - Ruskontroll/rusbehandling Punktene overfor blir individuelt beskrevet for den enkelte.

24 VURDERING AV TILTAKET Åtte har flyttet ut de 9 årene tiltaket har eksistert Av disse er tre helt rusfrie mens to er stabile via LAR. Tre av de øvrige vet vi ikke vanker i rusmiljøet i Trondheim.

25 Bo- og tjenestetilbud for yngre mennesker

26 MÅLGRUPPE Kvinner og menn mellom 18 og 25 (30) år Problemer med rus (og psykiatri/ ADHD m.m.) Manglende boevne Motivert til endring i livsstil Ønske om rusfrihet

27 HVILKE TJENESTER? Botrening: Rengjøring, klesvask, innkjøp, matlaging Betale regninger, gjeldshåndtering Fellesaktiviteter på huset Aktiviteter utenfor huset Sysselsettingstiltak Fokus på trening og kosthold Finne en treningsform/aktivitet som kan dempe suget MÅ ERSTATTE RUSEN MED NOE! Etablere ansvarsgruppemøter og få tildelt primærkontakt Individuelle samtaler Turer Deltakelse på personalets fagdager

28 Opphør av avtalen Når vedkommende anses klar for egen bolig Hvis beboer ikke nyttiggjør seg av tilbudet Ved grove/gjentatte brudd på reglene Når beboer har passert 25 ev. 30 år.

29 Felles stue

30 Felles kjøkken

31 Hybel

32 Kontor

33 Vurdering av tiltaket Flertallet av beboerne har ei positiv utvikling mens de bor der Om lag 5 midlertidige bortvisninger i året Av 19 beboere de siste 18 mnd er fire helt rusfrie. «De påpeker dette med grensesetting, tydelige voksenpersoner og de rammer en bo og tjenesteavtale innebærer, var veldig bra ved å bo der. En av dem sa også at vi kunne ha vært enda strenger.» Av de øvrige bor seks i egen bolig, tre i behandling

34 KONKLUSJON Ja, hva synes dere?

Botilbud for mennesker med rusproblem

Botilbud for mennesker med rusproblem Prosjekt bostedsløse i Trondheim 2004 Trondheim kommune Botilbud for mennesker med rusproblem Botilbud for mennesker med rusproblem En juridisk utredning En juridisk utredning Prosjekt bostedsløse i Trondheim

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune.

Bolig Nu 03/05/15. Lovhjemler: Gjelder ikke for: Målgruppe: -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune. Bolig Nu -Et midlertidig botilbud til bostedsløse i Bodø kommune Hanne Olaussen Lovhjemler: Lov om sosiale tjenester i NAV lovens formålsparagraf Lov om sosiale tjenester i NAV 27 Midlertidig botilbud

Detaljer

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon

Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon Delrapport 2 Kompetanse og kommunikasjon GODKJENT ARBEIDSGRUPPE 31 MAI 2011 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 3 PROSJEKTETS MÅL... 3 Prosjektets delmål... 3 MÅLGRUPPE... 3 ET

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Vedtatt av Kommunestyret 25. november 2009, sak 198/09 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Tromsø kommune Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5

Detaljer

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Et helhetlig bo - og behandlingstilbud Forprosjekt- rapport Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre - Eiker og Sykehuset Buskerud psykiatrisk klinikk om utredning av behovet for Et helhetlig bo - og behandlingstilbud

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009-2013.

Boligsosial handlingsplan 2009-2013. Boligsosial handlingsplan 2009-2013. 1 KAPITTEL 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 KAPITTEL 2.0 OM UTFORDRINGER, STRATEGIER OG HANDLINGSVALG... 4 2.1 Utfordringer fra KOU

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2015-2025

Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Løten kommune Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 26.11.2014, K-sak 64/14 Innhold 1.1 INNLEDNING:... 3 1.2 MANDAT:... 3 1.3 HVA ER BOLIGSOSIAL POLITIKK:... 4 1.4 VANSKELIGSTILTE

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud

Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven. Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud Opplæring i rundskriv til sosialtjenesteloven Utlendingers rett Opplysning, råd og veiledning Livsopphold Midlertidig botilbud 1 Paragraf 2 Lovens virkeområde Dette skal vi snakke om: Lovens virkeområdet

Detaljer

Boligsosialt arbeid i København

Boligsosialt arbeid i København Studietur: Boligsosialt arbeid i København 11. 12. oktober 2012 Stort kommunalt boligkompleks hvor det bor funksjonshemmede, flyktninger m fl andre grupper Formålet med studieturen Boligkontoret står overfor

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Veileder i arbeid med bostedsløshet

Veileder i arbeid med bostedsløshet Veileder i arbeid med bostedsløshet Innledning. Det er en menneskerett å ha en god og trygg bolig. Personer som har problemer med rus, psykiske lidelser, sitt sosiale liv eller økonomi har også krav på

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger

Eiendomsforvaltning Kommunale boliger 3 Eiendomsforvaltning 2013 Kommunale boliger Kommunale boliger og helhetlig forvaltning Kommunalt boligtilbud er en svært viktig del av kommunens tjenesteyting. En god og hensiktsmessig bolig er en viktig

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer